Felaktiga klimatprognoser

AGW-hypotesen, dvs att mänskliga växthusgasutsläpp ska orsaka en stor uppvärmning, bygger på klimatmodeller. Dessa klimatmodeller visar hur det kommer att bli upp till 100 år framåt. Men som tidigare har skrivits om på denna blogg är prognosvärdet nästan obefintligt. Klimatmodellerna har inte validerats mot verkliga data framåt i tiden. Att de stämmer bakåt i tiden säger mycket lite om hur de kan göra prognoser framåt i tiden.
Klimatmodellerna kan sägas representera modellerarnas åsikter. Än så länge intitieras inte ens modellerna. De körs istället massor av gånger och resultatet liknar ett spagettinystan. Ännu värre är det när SMHI gör regionala klimatprognoser. Saknar helt prognosvärde. Den dag klimatmodellerna intieras så att de kan följas upp år efter år och det stämmer så ska jag omvärdera dem.
För ett par år sedan kom min bank med ett erbjudande att köpa strategiobligationer. Det hela byggde på hur man skulle tjäna pengar med en modell som omplacerade pengar enligt någon algoritm. Man visade också vilka fina siffror det hade varit historiskt. Naturligtvis gick det åt skogen när strategiobligationerna skulle användas mot framtiden. Förlust därför att modellen inte klarade att avbilda verkligheten. Så att någon modell stämmer historiskt säger mycket lite om framtiden när det gäller komplexa samband.
James Hansen kom med en prognos 1988 baserad på klimatmodeller. Här har vi nu en möjlighet att följa upp den då utfallet är känt t.o.m. 2011.
hansenScenarie A ovan var en exponentiell ökning med 1.5% per år av CO2-utsläppen
Scenarie B antog en fast ökning enligt 1980 års nivå per år.
Scenarie C innebar minskade utsläpp så att efter 2000 var det ingen ökning alls.
Utsläppsmässigt hamnade vi  på 2.07 ppm ökning per år 2002-2011. Decenniet innan var det bara 1.6 ppm ökning per år.
Så fast utsläppen av CO2 har fortsatt nära scenarie A och B har temperaturen hamnat nära scenarie C som innebär stoppade utsläpp. Hansens prognos från 1988 är felaktig och överskattar uppvärmningen rejält.
Här är en intervju med Richard Lindzen från 2010 där han dömer ut klimatmodellerna.

AGW-hypotesen saknar empirisikt stöd. Modellerna, som saknar prognosvärde, duger inte som bevis för AGW-hypotesen. Men hundratusentals människor är nu beroende av klimathysterin som politiker skapat. Syftet är att öka sin egen makt samt möjliggöra mer beskattning av undersåtarna. Var sjätte månad åker tiotusentals byråkrater och andra till exotiska orter på klimatkonferenser. Tror ni att de avstår från att ta flyget dit för klimatets skull?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Här en något mer seriös diskussion av frågan:
  http://www.skepticalscience.com/hansen-1988-update-which-scenario-closest-to-reality.html
   

 2. tty

  Apropå SMHI:s regionala prognoser är det rätt kul att titta på SMHI:s hemsida just nu:
  Överst på sidan ”Rekordblött i Stockholm”
  Litet längre ned (i fetstil): ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”
  Tydligen fattas det bara 3 mm för att denna juni skall bli den blötaste i Stockhiolm sedan man började mäta. De kommer troligen i morgon. ”Unprecedented” var ordet…

 3. Daniel F.

  Jag har alltid uppfattat scenario C som ett låtsasscenario, där mänskliga utsläpp av CO2 skulle upphöra helt år 2000. Det fanns ändå med i diskussionen för att visa folk att ”även om vi slutar släppa ut CO2, finns effekten kvar ändå under lång tid innan temperaturen börjar sjunka till ofarliga nivåer”, typ.
   
  Goddard skrev om det på sin blogg för en tid sedan. http://stevengoddard.wordpress.com/2012/06/15/clarifying-hansens-scenarios-worse-than-it-seems/
   
  Hur ligger det egentligen till med scenario C? Någon som vet?

 4. Ann L-H

  En annan klimatprognos.Under 1980-talet blev ”miljöfrågan” allt hetare för skolorna. Det satsades medel för att få styrsel på hur miljö-vårds-undervisningen borde bedrivas. 1987 samlades skolfolk från hela Norden i Helsingfors till ett miljösymposium. Från Undervisningsministeriet där kom senare en sammanfattning. Innan den i går skulle vidare till nästa fas, återvinningen, bläddrade jag lite i den och minsann redan då samma år som Brundtlandrapporten kom finns ett avsnitt om koldioxiden ”Den största miljörisken”. I stort sett alla hot som MSM och kultureliten ältar idag finns redan med där. Frågan har verkligen varit väl förberedd från lobbyister av alla de slag.

 5. Lasse

  Thomas
  Den artikeln visar väl att vi angripit fel växthusgaser? Är det klorföreningar som vi släpper ut i betydligt mindre omfattning numera.
  Vad har den minskningen kostat oss? Jämfört med koldioxidkostnaderna?

 6. Slabadang

  Thomas !
  Som vanligt lägger du in en länk med nåt svepande påstående och hoppas att nån ska läsa utan att du själv summerat eller kommit med något som helst konkret. Helt ointressant.
  Ordet ”seriös” är knappast något som imponerar när det kommer från CAGWhåll med M Mann Briffa G Smith som varumärke.

 7. Slabadang

  Jag tittade in på UI och läste kommentarerna!
  Det är som at försöka tycka att det är kul att leka i sandlådan. Så barnsligt att en hink och spade borde vara bloggens symboler.
  Töntigt barnsligt blånekeri och de mest infantila förklaringar iom ”klimatförnekare” och ”förvillare”. Att ordens direkta koppling och hemmahörighet passar Jehovas vittnen och katolska kyrkan under inkvisationen avslöjar fanatismen och vad UI handlar om.
  Vi sopar banan med dem rent intellektuellt och de klarar sig inte fem sekunder i en omodererad debatt.

 8. Martin

  Ursäkta Per, men vad betyder orden intitieras resp intieras?

 9. Björn

  Det finns inga fungerande modeller, varken sådana som har empiriska underlag, eller försök till att ställa framtida prognoser. Utan att förstå klimatets fysik är det bedrägeri att påstå någonting annat. Kunskaperna för att förstå det komplexa klimatet är så litet att det ännu bara går att med tillgänglig teknik se framåt bara några dagar regionalt. Det är så mycket hokus pokus kring klimat och väder, att politikerna borde ransaka varandra och börja fundra över vad det är som de spenderar onödiga skattemedel på.

 10. ThomasJ

  Intressant, icke minst seriös, läsning i/kring modeller m.m. från OZ och JoNova här:
  http://joannenova.com.au/2012/06/threat-of-anao-audit-means-australias-bom-throws-out-temperature-set-starts-again-gets-same-results/
  Mvh/TJ

 11. Holmfrid

  LKAB måste köpa utsläppsrätter för ökning av produktionen med hjälp av fossil energi. I stället för att skicka pengar till Bryssel vill man öka skogstillväxten med gödsling och betala skogsägarna för detta.  LKAB och Sveaskog vill nu få godkänt i Bryssel för detta, men stöter på motstånd i EU-byråkratin.

 12. Martin #8: Klimatmodellerna består av kopplade partiella differentialekvationer liknande väderprognoser. Att de inte initieras innebär att inga verkliga uppmätta startvärden används. Istället körs de massor med gånger med olika rimliga påhittade startvärden. Resultaten ser ut som ett spagettinystan som ringlar sig sakta uppåt (ökande temperatur). Sen använder man medelvärden och spridningar från alla körningarna. Väderprognoser initieras alltid men har sämre prognosvärde efter 5-10 dagar. Först nu vågar TV-meteorologerna börja tala om midsommarvädret.
  Men är klimatmodellen fel  blir den inte mer rätt för att den körs många gånger. 

 13. Slabadang

  Per W!
  Jag förstod väldigt tidigt att modellerna är byggda på ren ess kå i te.
  Med förstärkningeffekters ickeixistens som en av grunderna till ALLA katastrofscenarier i ett kaotisktg klimat där dessutom mätdata är sladdrig. Det gör tolkningar och projektioner i från dem till ren psudovetenskap som i sin tur leder till pseudopolitik.
  Man kan liksom stoppa där det räcker som argument för att diskvalifocera modellernas förmåga att prognosticera. Att Hansens prognoser hamnar i tjottaheiti blir helt naturligt.

 14. Bim

  Det var en gång en liten stad , vackert belägen på en udde. Invånarna  levde ett bra liv utan överflöd, men ett bra liv tyckte de flesta..
  Man tillverkade en del av det man behövde och resten fick hämtas från inlandet.
  För att nå inlandet var de tvungna att passera järnvägsspåret som skar av passagen  och där en  elektronisk skylt med texten: SE UPP FÖR TÅGET skyddade folk från att bli överkörda. 
  Ett bra , men ganska onödigt system, tyckte människorna som ju faktiskt begrep att man måste se upp för tåget. Dessutom gick ju tåget väldigt sällan efter som landets järnväg sköttes ganska dåligt.
   
  En dag fick invånarna veta att  ett nytt påbud från  huvudstaden  beslutat att texten skulle omformas efter som vanliga människor antagligen inte begriper sitt eget bästa, i vart fall inte bättre än den nya stadsministern som hette Tomat, eller nåt liknande, och var en mycket klok man. 😀
  Så nästa gång folk skulle över järnvägen kunde de läsa:  SE UPP! TÅGET KOMMER SNART.
  Men livet gick sin gilla gång och tåget gick lika sällan som det alltid gjort, så folk brydde sig inte så mycket.
  Men  omfattande dyrbara attitydundersökningar visade att folk tog ganska lätt på varningarna så ny text var av nöden. Därför togs ett nytt kraftfullare beslut om en ny skarpare utformad text som löd: VARNING! TÅGET KOMMER MYCKET SNART.
  Det hade till följd att folk blev stående vid järnvägsövergången  tills de tröttnade,  gick över och blev nästan överkörda.
   Då ilsknade stadsministern till och kallade folk för förnekare, plattjordingar och en hel del annat konstigt för att de var så in i h-e dumma och inte begrep att om man går över järnvägen  när tåget kommer så blir man överkörd.
  En ny text är absolut nödvändig. Stadsministern kallade in sina rödgröna rådgivare som ju  är experter på att utforma skarpa, skrämmande texter inom de mest skilda områden.
  De rödgröna kom på den lysande idén att man för det första måste betala för att kunna läsa den elektroniska texten och att texten var synnerligen skarpt utformad med endast tre ord efter som skylten inte var så stor: TÅGET KOMMER NU.
  Resultatet var  slående.  Endast en betalning skedde, för ryktet spreds snabbt att ingen längre kunde komma över järnvägen. 
  Människor flyttade från den lilla, vackert belägna staden och blev miljöaktivister och mångdubblade därigenom sina inkomster, reste runt i världen på konferenser och hjälpte till att utforma superskarpa varningstexter, fick uttala sig i TV och tidningar och betraktades som kändisar fast de i själva verket skämdes.
  Nu är sagan redan slut. Va’ inte det synd?

 15. Börje S.

  Du glömde:
  ”Och sedan levde de olyckliga i alla sina dagar.”

 16. Svempa

  Instämmer helt med Per.
  AGW är som WoW (World of Warcraft). En påhittad verklighet. 
  Påhittade globala temperaturserier används som bakgrund till historisk regression med ett otal variabler som kan anpassas till vilken scenario som helst. Hanssen gjorde en 50/50 chansning (ta  vilken tidsperiod du vill så blir det antingen varmare eller kallare) Han chansade på varmare och visste att om det hände kunde han motivera vilken regressionsmodell som helst för de troende. Han satsade på rött. Det blev svart.

 17. John Silver

  Här en något mer seriös diskussion av frågan:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/06/17/global-warming-scam-will-be-over-by-december/

 18. Peter Stilbs

  Delingpole hade ett bra inlägg nyss om det som Per beskriver.

 19. Stickan no1

  Datering med kol-14 metoden ger oss kunskap om koldioxiden i atmosfären.
  Nya rön för åldersbestämning har gjort att man nu kan använda kol-14 metoden upp till 50.000 år före vår tidräkning. Kol-14 är en radioaktiv isotop av kol som skapas i atmosfären av kväve och kosmisk strålning. Radoiaktiva C14 bildar CO2 i atmosfären som då omsätts i kolcykeln. Halten C14 är liten men nybildas i atmosfären relativt konstant.
  Nu till det riktigt intressanta:
  För att kunna åldersbestämma riktigt kalibrerar man metoden då C14 halten i atmosfären inte varit helt konstant.
  Det finns i huvudsak två anledningar till varför C14 inte varit konstant. Ändrad nybildning dvs ändrad kosmisk strålning och ändrad koncentration dvs ändringar i kolcykeln. Exempelvis att gammalt  C14 kommer ut i atmosfären.
  Tittar man på kalibreringskurvan finner man till exempel att Yngre dryas har en riktigt platå.  Klimatet kan alltså avläsas i C14 kalibreringskurvor.
  Källor:
  https://darchive.mblwhoilibrary.org/bitstream/handle/1912/4364/_1111-1150.pdf?sequence1
  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Yngre_dryas
  Om man antager att nybildningshalten är konstant visar detta att det sker stora skillnader i kolcykeln, dvs CO2 halten måste variera kraftigt under denna tid. Om man antager att CO2 halten är stabil visar detta att den kosmiska strålningen varierat avsevärt.
  Det första är ett bevis för Murray Salby teori och det senare ett bevis för Henrik Svensmark teori.

 20. Janne

  För någon vecka sedan såg jag någon SMHI:are som sa ”Våra två bästa modeller visar att det ska bli varmt väder i veckan” Man undrar då vad de andra modellerna visade, kanska allt från arktiskyla till saharavärme. Det låter som att man valt ut de modeller som visade det mest troliga för dagen.
  I dagens Sörmlands Nyheter har man en katastrofrapport om de kommande 100 årens klimat i Södermanland. Rapporten ska vägleda kommunerna till ”klimatåtgärder”. Lämpligt finns även en sidospalt som påminner om RIO+20.
  Men i Nyköping med omnejd kan vi räkna med översvämningar och torka samt 6° varmare enligt rapporten. I artikeln sägs även att vi redan fått 1,5° varmare jämfört med refererensperioden 1961-1990, inget som har märkts i år. Om 88 år kommer Nyköping även att dränkas av 0,5 meters höjning av vattenståndet i Östersjön. Skapare av prognosen är Gun Persson på SMHI.
  Artikeln har ännu inte kommit ut på ww.sn.se trots att den täcker hela första sidan. 

 21. Holmfrid #11
  >Sveaskog vill nu få godkänt i Bryssel för detta, men stöter på motstånd i EU-byråkratin.
  Jomen det är ju självklart. Det ger ju inga pengar till Bryssel!

 22. István

  Tänk vilken guldgruva gömmer sig i Romklubbens prognoser.
  Dösärkra indikationer på vilka strategiska metaller kommer att ta slut!
  Wijkman står naturligtvis på en högre moralisk nivå, än att berika sig på världens olycka, genom att hårdinvestera på mineral aktier.
  Vad som förvånar emellertid att inte ens råkapitalisten Soros har nappat på dessa säkra börstipps! Att tjäna några futtiga dollar miljarder på valutaspekulation! Blaha blaha, jämfört med placerings möjligheter som Romklubben indikerar. Konstigt. Man blir besviken på dessa börshajjar, som normalt de svagaste signalerna till kursändringar!

 23. Björn

  Peter Stilbs [17]; Följande står också att läsa i samma nättidning:
  ”A US government-funded survey has found that Americans with higher levels of scientific and mathematical knowledge are more sceptical regarding the dangers of climate change than their more poorly educated fellow citizens”.

 24. Slabadang

  Björn!
  Hög IQ = Skeptiker Låg IQ = CAGWtroende.

 25. Slabadang

  Att bli kallad idiot av en idot!
  Jag tycker det är GULD att den klimatfanatiska rörelsen avslöjar sig så tydligt. Klimatvetenskapen är kidnappat av folk som fanimej inte är riktigt friska i huvudet det framgår helt klart i denna publicerade artikel.
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/18/natures-ugly-decision-deniers-enters-the-scientific-literature/#more-65828
  En isolerad sekt som inte vågar sig utanför egna gruppen livrädda att att någon skall ställa de frågor de inte vill kan förmår svara på.
  Hur de nått sina positioner är inte en gåta utan har sitt liknande svar till varför 81% av våra journalister är rödgröna. Man söker helt enkelt jobb för att få utöva sin ideologiska övertyglese och smitta den verksamhet man slingrar sig in i bort från dess verkliga sanna uppgifter mot ideologisk trumpet istället.

 26. Gaupa

  OT, men …en påminnelse om att vi inte känner till alla varelser som bebor vår planet, ännu.
   http://species.asu.edu/index

 27. Ingemar Nordin

  Slabadang #25,

  Att Nature Climate Change inte är en seriös vetenskaplig tidskrift har vi vetat länge. Det är bara en propagandaskrift för WWF, Greenpeace, IPCC och de andra skojarorganisationerna. Ingen seriös forskare skulle referera till dem.

  Den studie de publicerat om ”förnekare” bekräftar bara hur långt ifrån riktig vetenskap de befinner sig. Förutom att de använder sig av propagandafraser och -uttryck, så är artikeln substanslös och missar själva nyckelfrågan. Möjligen kan den fungera som en efterrationalisering av CAGW-troende varför de aldrig skall ge sig in i sakliga diskussioner med skeptiker. (De vet att de inte skulle klara av det.)

  Det här är inte vetenskap. Det är en pamflett för klimataktivister.

 28. Thomas

  Björn #23 om det handlar om samma studie som diskuterats förr här på forumet så når den inte alls någon sådan slutsats. Tvärtom var åsikterna om AGW oberoende av allmänna kunskaper om vetenskap.
   
  Att sen just Slabadang av alla drar upp att någon använder ett ej artigt språkbruk är verkligen komiskt. Är det något som kännetecknar Slabadang är det ju just fullkomligt hämningslösa angrepp på alla som inte tänker som han.

 29. Christopher E

  Gaupa #26
   
  Bra inlägg. Där står att mer än 18 000 nya arter beskrivs varje år. Sedan medeltiden (?) känner vi till sådär 900 arter som utrotats.
   
  Det ”naturliga” utdöendet av arter (om inte människan funnits) kan uppskattas grovt till 100 eller flera hundra per år, beror på hur många det finns och hur länge varje finns.
   
  Så rent upplevelsemässigt, om man inte bryr de absoluta talen av okända arter, ökar vår upplevelse av naturens mångfald kolossalt varje år. Inte vad dysterkvistarna brukar hävda…

 30. Labbibia

  Thomas # 28
  ”What goes around, comes around”
  Gammalt engelst ordstäv…….

 31. Kolla Fi!
  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=ff53691f1d&e=c3b96380f3
  Belo Horizonte, Brazil.  To advance public action on global warming, participants attending the ICLEI World Congress admitted today that they are deliberately employing new terminology to misdirect opponents and gain acceptance of their efforts to reduce energy use and greenhouse gases. By utilizing terms like “sustainability” and “sustainable development,” the group wants to mask its objectives and disarm would-be critics who might otherwise oppose their agenda, ICLEI attendees confided with CFACT representatives at the conference.

 32. Ann L-H

  Och det här kan man läsa på climate Depot:
  Climate Depot’s Round Up on James Lovelock:
  On Eve of UN Earth Summit, Green Guru Lovelock Slams UN IPCC & Greens: ’Whenever UN puts its finger in it seems to become a mess’ — ’The green religion is now taking over from the Christian religion’ — James Lovelock: ”IPCC is too politicized & too internalized’ — On Green religion: ’I don’t think people have noticed that, but it’s got all the sort of terms that religions use. The greens use guilt. You can’t win people round by saying they are guilty for putting CO2 in the air’
  Green Guru James Lovelock: ’So-called sustainable development is meaningless drivel’

 33. Lars

  Det finns inte bara för många mänskor de är dessutom för tjocka skrivs det på miljöaktuellt.
   http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.454982/overvikt—det-dolda-miljohotet
  Kommer att tänka på han som sa att slakteriet tänker skära ner personalen.

 34. Greger

  Slabadang skämmer verkligen ut – sedan lång tid – TCS, genom sin arroganta anonymitet, sitt ovårdade språkbruk och sin mestadels felstavade svenska. Han/hon (hen) tillför verkligen ingenting i debatten utan bidrar bara till att TCS misskrediteras. Han är med andra ord en nyttig idiot. Slabadang: Kom ut!

 35. Labbibia

  Greger # 34
  Jag delar verkligen INTE din uppfattning! Slabadang ger svar på tal till all verbal rappakalja som vi skeptiker får stå ut med, en eloge till honom för det.
  En spade är en spade, som han brukar skriva……
  Och du, vad i hela friden menar du med ”arrogant anonymitet”? Du är ju anonym själv, för jäsiken.

 36. Skogsmannen

  Labbibia!
  Gregers kommentar var ju bara en simpel provokation. 

 37. Tja, både Hansen-81 och Hansen-88 är mycket imponerande prognoser. Welander verkar fortfarande kunna skilja på klimat och väder som tjatar om initialvärden och att följa upp modellerna år från år. Det är inte det modellerna ska användas till. De stämmer förvånansvärt bra! ”Sopar banan med dem rent intellektuellt” tyckte Slabadang, stor humor, är det projektion det kallas?

 38. bom

  Retstickan?

 39. Staffan

  Powerline hör larmsignalen!  I WaPo larmar Peter Singer om Rio+20!  På menyn står kött!  Singer:  ”För att fixa klimatet, ta bort kött från menyn”!  ”Att sluta med kött skulle göra mer för att bekämpa klimatförändringen än något annat vi skulle kunna göra kommande 20 år”! O.s.v.
  Yessir!  Tofu i stället för bacon, och hoten vi (nåja:  ni) är livrädda för försvinner!
  Så kan vi lugnt fortsätta att äta filet mignon i Rio!
  http://www.powerlineblog.com/archives/2012/06/carnivores-for-climate-change.php
  PS. Filosofen, professor Peter Singer, Princeton, är känd för att ha tänkt djupt ifråga om tillvarons mening.  Ofödda, spädbarn och gravt utvecklingsstörda kan inte förutsäga sin framtid.  De kan inte bli professorer i filosofi!  Därför kan de alla, eh, tas bort!  Kan man t.ex. se att det här spädbarnet skulle orsaka lidande för föräldrarna, är spädbarns-avlivande något positivt, som bör accepteras med tacksamhet.  (Sv.Wikipedia)
  PS2.  Medförfattarinnan är f.d. ordförande i Catholics for Choice, Katoliker för Abort.

 40. ThomasJ


  ROTHBARD AND DRIESSEN: U.N.’s threat to biodiversity
  ‘Green’ agenda is not healthy for children and other living things”
  Länk:
  http://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/15/uns-threat-to-biodiversity/?page=all#pagebreak
  Mvh/TJ

 41. Slabadang

  Greger!
  Ha ha ha ”Arrogant anomymitet” Jag vet inte …. är din anonymitet med vaniljsmak eller kanske med kammad mittbena?
  I de kretsar jag lyckas få ”dåligt rykte” är bara kretsar som redan har dåligt rykte!  Kapow !! .. där satt den igen Greger!!
   

 42. Stickan #37: Förstår att du vill vara anonym. Du verkar inte veta vad en bra prognos är. Jag tvivlar att du vet vad prognoserna ska användas till eller vad en prognos är. Din kommentar tyder på stor okunskap.

 43. Gunbo

  Christopher #29,
  Tack för att du kommer med en kommentar som handlar om annat än magsura uppstötningar (till skillnad från det mesta i den här tråden)!

 44. Slabadang

  Ann L.H!
  Kul !! Lovelocks desertering är som att göran Persson gått över till Moderaterna. Vilken käftsmäll för de grönreligiösa.

 45. AOH

  Per Welander  # 42
  Stickan är inte helt anonym med egen ”prognosblog” och ett ”stort” antal kommentarer. ( SMILEY  )
  Hans ”kloka” inlägg hos TCS  (då och då – som tur är ) görs bara för att värva än fler läsare. 
  söndagen den 26:e februari 2012
  ”….The Wall Street Shuffle …eller hur man blandar bort korten i klimatdebatten finns många exempel på , t.ex. i denna artikel….”
  kl. 00:10            0 kommentarer 
   
  tisdagen den 14:e februari 2012
  ”…..Climate Modeling For Dummies 2…..”
  kl. 23:32            0 kommentarer
   
  torsdagen den 9:e februari 2012
  ”…..Ännu trendigare…..”
  kl. 01:01            0 kommentarer
   
  torsdagen den 2:e februari 2012
  ”……Värmen söker….”
  kl. 22:05              0 kommentarer
  OSV      OSV       OSV          

 46. Börje S.

  Är det fler än jag som vid försök att nå JoNova:s blogg får meddelandet
  This Account Has Been Suspended?


   

 47. pekke

  Börje S. #45
  Tekniska problem vid flytt till ny ISP.
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/18/skeptic-jo-nova-website-offline/

 48. Daniel F.

  Stickan #37,
   
  ”Tja, både Hansen-81 och Hansen-88 är mycket imponerande prognoser.”
   
  Du får jättegärna utveckla detta. Hansen gissade, och gissade helt åt fanders. Hur kan något som är helt fel vara imponerande?

 49. John Silver

  Jämför med A:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/06/19/why-scenario-a-is-the-correct-one-to-compare-against/

 50. Håkan Sjögren

  Per Welander # 42 : Det är ju helt klart att klimatprognoserna kan skickas till råttorna när modellerna matas med felaktiga ingångsvärden. GIGO eller SISU. Stoppar man in skräp så kommer det ut skräp. Exempelvis har man fått för sig att koldioxid är en så kallad växthusgas 
  och sedan tolkar man att en ökning av koldioxidhalten i luften ger en temperaturökning och så påstår man att man utnyttjar fysikvetenskapen vilket är en ren lögn och en förolämpning av alla fysiker. Mvh, Håkan.

 51. Staffan

  ”Kvinnomarsch i Rio mot ’gröna ekonomin’”
  ”Tusentals kvinnor marscherade i centrala Rio som protest mot den ’gröna ekonomi’ som förespråkas av Rio+20-konferensen … ’Nej till grön kapitalism!  Ja till en ekonomi baserad på solidaritet, ja till folkets överhöghet’ hördes i högtalarna.”
  ”De militanta ser den ’gröna ekonomi’ som Rio+20 talar för som bara ’en annan form av kapitalistisk ackumulation’.”
  ”Vi är här för att visa vår kamp för ett slut på våld mot kvinnor och för fred och demilitarisering, och för gemensamma ägodelar och ekonomisk frihet för kvinnor, sade Celia.”
  http://ca.news.yahoo.com/women-march-rio-protest-green-economy-174353168.html
  Hemskt det här!  Man tror man är på den gröna, progressiva sidan – och så kommer den här marschen…!  ”Kapitalistisk ackumulation”!!

 52. Christopher E

  Gunbo #43
  Tacka inte mig, det var ju Gaupa som kom med en trevliga länken.
  Men visst är det spännande. Titta på hans länk över nyupptäckta arter. Man har tex beskrivit en rundmask som lever i varmt grundvatten på 1,3 km djup i en guldgruva i Sydafrika. Helt otroligt, jag trodde bara bakterier överlevde sådana förhållanden. Eller en kammanet i Nederländska Antillerna som är så vacker att den fick artnamnet ”ohboya”, eftersom de flesta som ser den ropar just ”oh boy!”. Och omkring 18000 arter till varje år. Världen blir bara mer spännande.
  Jag vet naturligtvis att människans omdaning av naturen släcker ut arter fortare än det naturliga utdöendet (även om det överdrivs en hel del i den branschen som vanligt) men som sagt, vi lär känna många fler arter än vi förlorar, så det måste man ändå få tycka är kul. 

 53. Gaupa

  Christopher E # 29
  Jaa. Jag vill ju hävda att människans formande av landskapet främjar denna artrikedom mer, än utrotar den.
  Om vi tar det förhatliga kalhygget t.ex, så ser man ofta rovfåglar där och hallonbuskarna får en chans att breda ut sig i några år, innan skogen tar över igen, men…man måste väl bo i närheten av ett, för att se detta.
  ThomasJs länk till Washington Times anknyter också till detta.
  Önskar man kunnat få läsa en sådan artikel i svensk media.

 54. Slabadang

  Regnrekord i Stockholm i Juni!
  Flera tidningar och SVT har basunerat ut ett 111 årigt rekord för nederbörden i Stockholm. Hur stämmer detta med ”modellerna” och scenarios?
  Klimatanpassning Stockholm 2011:
  SMHIs modeller om Stockholm.
   
  ”Enligt de beräkningar och modelleringar som gjorts kommer den ökade nederbörden bli ett av de största problemen för Stockholmsregionen. Beräkningarna pekar på en ökning med cirka 20 procent. Ökad nederbörd under vinterhalvåret och mindre under sommaren innebär problem och möjligheter som särskilt behöver studeras. Fler värmeböljor i kombination med förtätning kan medföra ökade problem med ”heat island-effekter” (lokala värmeöar i stadsbe-byggelsen) ”
  Hur länge ska vi låta dem hålla på med sina läsa i kaffesumps profetior?

 55. pekke

  Slabadang #54
  Säsongprognosen April – Juni från ECMWF över Nordeuropa visar lite över normal eller mycket över normalen:

  http://met.no/Sesongvarsel%3A+april+-+juni.b7C_w7LIYR.ips

  Fast nu när man fått facit för April – Juni så tar man nya tag och visar prognosen för resten av sommaren som är lite mer dämpad:
  http://met.no/Sesongvarsel%3A+juli+-+september.b7C_w7LU13.ips

 56. pekke

  pekke #55
  Blev lite konstigt där, men länkarna verkar fungera.

 57. Slabadang

  Pekke!
  Samma förbannade modeller används och utfallet blir alltid det samma … det ska bli varmere! Checken är alltid redan på väg med åosten och här går vi vid brevlådan pch väntar och väntar!!

 58. Tomas

  Per Welander skriver att ”Så fast utsläppen av CO2 har fortsatt nära scenarie A och B har temperaturen hamnat nära scenarie C som innebär stoppade utsläpp.” Felet Per gör är att de olika scenarierna beskrev utsläpp av en mängd växthusgaser, inte enbart koldioxid vilket Per tycks tro. Och det visar sig att våra utsläpp av växthusgaser motsvarar ett scenario som ligger ungefär mittemellan scenario B och C.
   
  Men eftersom temperaturutvecklingen snarare motsvarar scenario C innebär det ju förstås att Hansen trots allt överskattade temperaturkänsligheten, men endast med ungefär 40%. Hansens värde på klimatkänsligheten innebar en uppvärmning med 4.2 grader som resultat av en fördubblad CO2-halt, men baserat på empirisk data kan vi alltså säga att den snarare skulle ha varit 3 grader. Och det hoppas jag att Per håller med om. 🙂

 59. pekke

  ” Regnrekord från 1901 slaget
  Utebliven högsommar i hela Sverige och regnrekord i Stockholm. Facit för de de första väderveckorna i juni har varit dystert. Och midsommar ligger pyrt till på många håll. ”
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ingen-hogsommar-i-sikte_7288911.svd
   
  Lite körbärsplockande från artikeln:
   
  ” En droppe av kyla hänger över Skandinavien och lågtrycken passerar på löpande band. För att få kallas högsommardag måste temperaturen nå upp till 25 grader, men i juni har den varmaste dagen hittills bara varit 22 grader. Och enligt SMHI tyder det mesta på att det inte blir någon högsommar i juni. Senast det var så kallt i hela Sverige den månaden var 1991 och 1920.
  I Stockholmsområdet har ett annat nedslående rekord konstaterats. Nederbörden där har hittills uppmätts till 116,3 millimeter, den största mängd som noterats sedan 1901. Men det har regnat ovanligt mycket på många ställen i Sverige, enligt SMHI.
  Midsommar ser tyvärr inte ut att bli något undantag. Det kommer att bli blött i stora delar av landet.”

 60. Slabadang

  Pekke!
  Skadeglädjen är vål en skeptikers sanna belöning när de som sa sig veta allt inte fattat något?

 61. pekke

  Slabadang
  Jajamänsan !
   

 62. Ann L-H

  Är det tillnyktring på gång i Rio+20? G. Montbiot inte nöjd med Obamas framfart:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/18/rio-2012-earth-summit-protect-elites

 63. Ann L-H

  Utdrag ur Montbiots artikel i # 62
  You have only to see the way the United States has savaged the Earth summit’s draft declaration to grasp the scale of this problem. The word ”equitable”, the US insists, must be cleansed from the text. So must any mention of the right to food, water, health, the rule of law, gender equality and women’s empowerment. So must a clear target of preventing two degrees of global warming. So must a commitment to change ”unsustainable consumption and production patterns”, and to decouple economic growth from the use of natural resources.
  Most significantly, the US delegation demands the removal of many of the foundations agreed by a Republican president in Rio in 1992. In particular, it has set out to purge all mention of the core principle of that Earth summit: common but differentiated responsibilities. This means that while all countries should strive to protect the world’s resources, those with the most money and who have done the most damage should play a greater part.
  This is the government, remember, not of George W Bush but of Barack Obama. The paranoid, petty, unilateralist sabotage of international agreements continues uninterrupted. To see Obama backtracking on the commitments made by Bush the elder 20 years ago is to see the extent to which a tiny group of plutocrats has asserted its grip on policy.    

 64. Slabadang

  Ann LH!
  Äntligen har USA genomskådat Bruntlands kommunistiska planer med en politbyrå som skall styra och bestämma över precis ALLT!!. Hell Yeahhh!! De har till slut fattat de slutliga konsekvenserna av de skrivningar de nu tagit bort. Själva fundamentet för världsiktaturen rämnar! Äntligen!! Frackingen och Romneys kunskap om E caten samt möjligheterna med den senaste kärnkraftsteknologin har stärkt värdet för självständigheten. 
  Jag tror att de helt enkelt vaknat till liv i kongressen även inom demokraterna och förstått vad som planerats av FNmyglarna.

 65. Gunbo

  Ann L-H och Slabadang,
  Läs noggrant den sista raden i citatet: ”to see the extent to which a tiny group of plutocrats has asserted its grip on policy.”
  Både Obama och resten av USA:s politiker är i händerna på en grupp plutokrater som dikterar villkoren för internationella avtal.
  Men det vet ju alla redan.

 66. Slabadang

  Ann LH!
  Monbiot är en Orwellsk journalist och lögnerna och omskrivningarna och de falska problamformnuleringarna samt de konstruerade sambanden mellan problem och lösning är så extremt tydliga och naket rent manupulativa.
  Observare att alla hans agument och utgåpngspunkter i sin proböemformulering har endast ett svar. EN GRÖN VÄRLDSDIKTATUR!!
  Det är intressant att summera denna artikel med sin komprimerade beskrivning av den sjuka bild av världen han står för. Monbiot är alldeles för intelligent för att tro på det han skriver. han är en mästerlig manipulatör och vet vilka knappar med fördomar och vanföreställningar han skall trycka på.
  Fel diagnos med fel medicin och att läsa hans artikel är faktiskt oerhört avslöjande för hela den blufffasad han och de gröna kommunisterna spelat bakom. Bakom alla falska goda intentioner ligger ett rostfritt intresse av makten och kontrollen över världens alla männsiskor med villkor och definitioner beställda av dessa gröna kommunsiters politbyrå.
  Omskrivningarna och rökridåerna är så skickligt dolda och vaje ord varenda formulering är lika noggrant dissikerade som att skära runt giftblåsan på tofufisken.
  Jag kan vara imponerad av hans förmåga att driva propaganda och jag tror att han njuter över swin egen manipulativa förmåga. Att dölja sina sanna syften så länge s¨å enträget är faktiskt en bedrift men man kunde ju önska att han lade sin energi och sitt intellekt på ärligt och öppet deklarerade åsikter och värderingar.
  Finns det nåt som behöver räddas? Nej men skötas om däremot och varför länder individuellt skulle vara sämre på detta än en Miljöpolitbyrå i FN är bara rena dumheter och endast ett svepskäl för centralmakt och reglering. vad som saknas är reala riktiga mätbara problem med tillhörande fungerande lösningar och fungerande alternativ och några sådana har vi inte setts presenteras.
  Hopkopplingen med fattigdom och svält är en ren lögnaktig konstruktion eftersom frihandel och respekt för mänskliga rättigheter är den absolut största och bästa kraften att bota fattigdom och här kan Monbiots FNpolitbyrå endast bli ett substitut för SIDA.
  Att ordet ”hållbar” stryks hatar Monbiot eftersom han visste att det var hans gröna världsdiktatur 33%Grinpiss 33% WWF och 33% Fn byråkrater som skulle få monopol på att definiera vad som är ”hållbart”. Utan makt över ordets innebörd har han blivit av med både armar och händer. Det är klimatdiktaturens nyckelord som nu strukits av USA och även om de nu återigen visar sig vara det land som räddar oss ifrån diktatur så var det i sista sekund och jag klarar inte av en sån här rysare igen. Där väloljade lismande käftar ljuger  och lurar inte ont anande och oftast välvilliga och snälla människor så långt uipp på läktaren att de inte hittar hem till sitt förnuft och nödutgången till verkligheten igen.
  För första gången sedan Köpenhamnsmötet ser jag nu ett politkst motstånd emot den gröna politbyrå bruntland och hennes gäng försökt lura på oss sedan 1992. För miljöns och fattigdomens skull ?
  He he he he he jo säkert sörru, säkert!! 🙂 Jag har ställt in mitt ex av  Riodeklarationen bervid ”Brödernas grimms sagor”.
  Vilken stadskupp eller snarare ”Einschluss” de var på väg att lyckas med Strong Brundtland Gore Wijkman och deras med skattemedel välgödda NGOs. Faran är långt ifrån över men med en klimatvetenskap i fritt fall hjärndöda ”alternativa” lösningar så har de tappat initiativet och den krassa verkligheten börjar bränna under fötterna.

 67. Slabadang

  Gunbo!
  Behövs det en operation för att avlägsna både bete krok flöte och lina du vsäljer fråpn Monbiots metspö .. eller du kanske svalt spöt också.
  För det kan väl kanppast vara tvärtom att de inte är plutokraters intresse som strycker orden utan en grundläggande rättskänsla för hur makt skall fördelas i en demokrati? Monbiot är en manipoulatör Gunbo och ser du en guppande brödbit i närheten av Monbiot så råder jag dig noga granska den och kroken i den kommer bli synlig även för dig Gunbo. Inget att nappa på, allt är artificiellt och maipulativt.

 68. Gunbo

  Ja du Slabadang, frågan är vem av oss som har nappat på vilken krok. 😉

 69. Slabadang

  Tänk efter Gunbo!
  Vem ska faställa och bestämma över ”hållbarheten” Gunbo?
  Vem får vara med och göra beräkningarna?
  Vem avgör vem som har kompetensen och existerar det någon sådan överhuvudtaget?
  Hur kan man någonsin bevisa vad som är rätt eller fel?
  Hela begreppet är en manipulation och att lämna över makten till någon att bestämma över alla länder för  vad som är ”hållbart” är att lämna ett Carte Blanche till djävulen själv. Vad kan man INTE ta makten och kontrollen över med makten över dess definition?
  Kom gärna med förslag! Gunbo du applåderar fram en kommande diktatur där du inte ens kommer att veta vilka som styr den. Du kommer aldrig kunna utmäta något ansvar på något sätt. Fin värld du lämnar efter dig Gunbo!
  Ett chip i nacken redan från födseln med registrering av det personliga ”co2 utsläppet” och allt annat våra avkomlingar får ägna sig åt allt är ransonerat kontrollerat? Folk inser försent att det inte var miljön som kontrollerades aller skyddades utan det var de själva som kontrollerades bakisdan av Monbiots retorik bilr tydlig när det redan är för sent. Med propagandan glömmer folket bort vad frihet demokrati integritet och självständighet var för något.

 70. Gunbo

  Slabadang #69,
  Om du tittar bakåt i historien hittar du ingen tid som inneburit så mycket demokrati, integritet och självständighet för individen som nu, i vårt land och det mesta av västvärlden. Självklart finns det inget perfekt samhälle och kommer aldrig att finnas heller så länge människor inte är perfekta.
  Den här skräcken för diktatur förvränger din världsbild och gör att du förstorar upp hotet till extrema proportioner. Internationella avtal har slutits gällande många frågor och jag har då inte sett någon diktatur födas ur dem.
  ”Ett chip i nacken redan från födseln med registrering av det personliga ”co2 utsläppet” och allt annat våra avkomlingar får ägna sig åt allt är ransonerat kontrollerat?”
  Vem har föreslagit ovanstående? Har inte din fantasi skenat iväg nu? 
  Den här sortens skräckpropaganda är precis lika destruktiv som dito när det gäller klimatkatastrofen.
  Ta’t lugnt och lita på människans förmåga att lösa problem, tekniska så väl som politiska. 

 71. Stickan no1

  Fortsättningen på mitt inlägg #19 behövde jag inte skriva själv. 😉
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/19/the-intriguing-problem-of-the-younger-dryaswhat-does-it-mean-and-what-caused-it/#more-65956
  ”Both 14C and 10Be production rates in the upper atmosphere changed during the YD. 14C and 10Be are isotopes produced by collision of incoming radiation with atoms in the upper atmosphere. The change in their production rates means that the Younger Dryas was associated with changes in the amount of radiation entering the Earth’s atmosphere, leading to the intriguing possibility that the YD was caused by solar fluctuations.”
  Det är mer bevis för att Svensmark har rätt.
   

 72. Tålis

  Kan inte annat än att hålla med Slabadang i det mesta.
  Dagens politiker i västvärlden, är som att ha en blind som ska leda en över en vältrafikerad åttafilig motorväg. Hur ska/kan det gå?

 73. Slabadang

  Gunbo!
  När världen styrs av folk som rakar skallarna i Köpenhamn pratar om ”hållbart” utan att ens fråga sig vad det betyder och om begreppet överhuvudtaget har någon mening. Diskuterar med sig själva på hårdmodererade bloiggar, talar om en ”klimatkris” i både presens och futurum som inte kan åläggas annan förklaring än ren medicinsk diagnos.
  Ledarna för rörelsen talar om ”förnekare” och värgrar ställa upp på debatter. De kallar relevant saklig kritik för ”Voodo science” centralt och de som ställer frågor eller använder observationer eller andra vetenskapliga slutsatser för ”förnekare”.
  Vad är det som gör att du tror att de har någon form av ärligt uppsåt Gunbo? tror du fortfarande att det handlar om ”klimatvetenskap”?
  varför ljög IPCC om hur de arbetade ? Förföljelse av oliktänkande vem har rätten att bedriva den? Friskt rakt igenom Gunbo? Demokratin ett hinder eller hur är det egentligen med värderingarna?
  Hur kom man på iden att ställa demokratin emot miljön egentligen?

 74. KF

  Tomas #58
  ”Felet Per gör är att de olika scenarierna beskrev utsläpp av en mängd växthusgaser, inte enbart koldioxid vilket Per tycks tro.” Skitsnack! Århundradets efterkonstruktion. År ut och år in har alarmistpropagandan bestått i att ”bekämpa”  koldioxiden. Det är endast nu på senare tid, när modellerna bevisat sin egen värdelöshet genom att inte stämma överhuvudtaget, som andra ”potenta” ”växthusgaser” börjat nämnas av CAGW-aktivister. Det vet du säkerligen, precis som alla andra, Thomas.

 75. Gunbo

  Slabadang #73,
  ”När världen styrs av folk som rakar skallarna i Köpenhamn pratar om ”hållbart” utan att ens fråga sig vad det betyder och om begreppet överhuvudtaget har någon mening.”
  Kan du definiera ordet ”hållbar” i samband med utveckling?
  ”De kallar relevant saklig kritik för ”Voodo science””
  Vilka de? Var det inte Pachauri som uttryckte sig så? Det är lika intelligent att anklaga alla som tror att AGW är fakta för detta uttalande som att påstå att alla invandrare är våldtäktsmän för att några av dem förgripit sig på kvinnor.
  ”Förföljelse av oliktänkande vem har rätten att bedriva den?”
  Vilken förföljelse? Att skeptiker kallas förnekare? Vad kallas inte AGW:are för? Kom med vetenskapliga argument som Lindzen, Pielke eller Spencer gör och inte allsköns teorier om förberedelser för diktatur, utrotande av människor och liknande vansinnigheter, så blir du tagen på allvar.
  ”Vad är det som gör att du tror att de har någon form av ärligt uppsåt Gunbo?”
  De är förmodligen ärligt rädda för att klimatet ska skena!
  ”Demokratin ett hinder eller hur är det egentligen med värderingarna?”
  Vem har påstått att demokratin är ett hinder i klimatfrågan? Linkola eller vem? Varför överför du en persons uttalande till en hel grupp?
  Fundera nu över de här frågorna och ställ dig själv den viktigaste frågan: Varför är jag så rädd?

 76. Gunbo

  KF #74,
  Tomas är inte Thomas!

 77. Tomas

  KF, #58:
   
  ”Felet Per gör är att de olika scenarierna beskrev utsläpp av en mängd växthusgaser, inte enbart koldioxid vilket Per tycks tro.” Skitsnack! Århundradets efterkonstruktion. År ut och år in har alarmistpropagandan bestått i att ”bekämpa”  koldioxiden. Det är endast nu på senare tid, när modellerna bevisat sin egen värdelöshet genom att inte stämma överhuvudtaget, som andra ”potenta” ”växthusgaser” börjat nämnas av CAGW-aktivister. Det vet du säkerligen, precis som alla andra, Thomas.
   
  ”Skitsnack”? Här är en länk till Hansens ursprungliga artikel:
  http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1988/1988_Hansen_etal.pdf
  I sammanfattningen kan man läsa att ”We make a 100-year control run and perform experiments for three scenarios of atmospheric composition. These experiments begin in 1958 and include measured or estimated changes in atmospheric CO2, CH4, N2O, chlorofluorocarbons (CFCs) and stratospheric aerosols for the period from 1958 to the present.” Se även Figur 2 i artikeln. Hävdar du fortfarande att det är ”skitsnack” att Hansen tittade på fler växthusgaser än enbart CO2?
   
  Sedan har Gunbo rätt i att jag, Tomas, inte är samma person som Thomas.

 78. Tomas

  Ursäkta, jag menade förstås att svara på KF #74 och inget annat.

 79. Slabadang

  Gunbo!
  Varför låtsas du som om du inte förstår vad jag skriver?
   Du vågar inte erkänna hur illa det är kanske? Pauchari gör sitt uttalande som chef för IPCC en organisation som består av alla dess nedarbetare därav ”de” inkluderat alla ”de ” inom rörelsen som
  lojalt höll tyst.
  Deb gröna McArthyismen bäde sparkar folk försöker få folk sparkade angriper sina konkurrenter med ad hominens och enligt den röda värderingkartan gulit by association. De påverkar dessutom tillsättningar, whats new Gunbo ? Vi har ju ett SVT som svalt denna gröna McArthyismen och tillämpar den.
  Hur lång lista på ”gröna” som uttryckt demokratin som ett problem dör ”en hållbar framtid” behöver du? Ska vi börja med det tredubbla stolpskolttet Johan Rockström himself? Hänger du inte med och glömmer att du hört det du inte ville höra?

 80. Gunbo

  Slabadang #79,
  Låt oss enas om att våra världsbilder är totalt olika. Din är dyster, full av misstänksamhet mot alla som inte delar din syn. Min är tillitsfull och saknar misstro mot människor i allmänhet. Jag vet vem som är lyckligare i alla fall.

 81. Slabadang

  Gunbo!
  ”Hållbar” är ett totalt meningslöst och innehållslöst begrepp som inte kan relateras till någonting. Allt är föränderligt och förgängligt. Utveckling är utveckling och den har intelligensen som drivkraft och den försöks nu stoppas av företrädeare för dumheten. All utveckling även om den går fort tar ett steg i taget och löser alla utmaningar och problem i samma takt.
  Densom säger sig förstå vad ”hållbarhet” är. Är antingen som bäst bara rent puckor och i värsta fall en ren charlatan.

 82. Slabadang

  Nä Gunbo!
  Min världsbild är positiv. Jag litar på fria människor och deras förnuft att fatta sina egna beslut om sitt liv. Vi har en känsla för vad som är rätt och fel och vi behöver ingen som gör tolkningarna eller tillämpningarna åt oss. Jag föraktar och bekämpar alla som tror att de är för mer än andra eller tror sig vara bättre än andra och de hemmasnickrade teoretiska moralernas höga korthusbyggare är ett ständigt närvarande hot emot både det sunda enkla förnuftet utveckling frihet och integritet.
  Inte faan tar de ansvar för konskevenserna av deras korthusbyggen även om de sätter Europa i konkurs eller bygger stora inhumana helveten under röda bruna eller svarta flaggor. De sitter kvar på toppen av sina korthus med snoken i vädret  hytter med fingret mot folk och tror fortfarande att de är nåt extra även om det gått käpprätt åt helvete så är det aldrig nåt fel på dem, se bara på KGB Guillou Schyman Sherman!! Ideologi är skit Gunbo! Bra funktionalitet är att hylla inom alla områden för den krävs kompetens och märbara resultat istället för moralteoretiska takefigurer och symbolhandlingar.
  Bra värderingar är guld värda och skall OBS inte blandas ihop med ideologi.
   Att konstra till det mest naturliga och enkla är vad dessa moralmånglare sysslar med. Hur man lyckats förvandla EL ur två hål i väggen till att bli en ”ödesfråga för planetens överlevnas” är ett bra exempel på vad dessa hjärnskrynklare kan trassla fram.

 83. Gunbo

  Slabadang #81,
  ”Densom säger sig förstå vad ”hållbarhet” är. Är antingen som bäst bara rent puckor och i värsta fall en ren charlatan.”
  Har du aversion mot ordet ”hållbar” för att det är ett begrepp inom en sektor som du misstror eller anser du att någonting hållbart är förkastligt i sig? Är en spis som håller i 20 år sämre än en som får bytas ut efter 6 år?
  ”Allt är föränderligt och förgängligt.”
  Ja, håller med! Men är det inte mer ekonomiskt att byta spis efter 20 år än att göra det efter 6 år?
  ”Utveckling är utveckling och den har intelligensen som drivkraft och den försöks nu stoppas av företrädeare för dumheten.”
  Visst är utveckling positiv! Men allt beror på vad vi utvecklar. Är en spis med 20 olika funktioner (som sällan används) en positiv utveckling? Den viktiga frågan är: Vad är målet för utvecklingen?
  Hållbar utveckling, som jag uppfattar det, är att se till att det finns möjligheter för nästa och därpå följande generation att ha medel att fortsätta utvecklingen. 

 84. Gunbo

  Slabadang #82,
  ”Ideologi är skit Gunbo!” Håller fullständigt med! Men jag tror att innerst inne har både du och jag en ideologi – eller kalla det något annat om du vill, en bild av verkligheten, en karta över våra vägar genom livet eller något annat.
  ”Jag föraktar och bekämpar alla som tror att de är för mer än andra eller tror sig vara bättre än andra…”
  Ja, också här ser jag en gemensam nämnare, förutom att jag inte föraktar eller bekämpar någon. Som psykolog är man lite handikappad på så sätt att man ser bakgrunden till att en del försöker sätta sig över andra. Det finns alltid en förklaring som ofta är osynlig för de flesta.
  ”Bra värderingar är guld värda och skall OBS inte blandas ihop med ideologi.”
  Ja,  det tycker jag också, men vem avgör om värdringarna är bra eller dåliga?

 85. Slabadang

  Gunbo!
  Poängen är att vi utvecklar saker som är smartare och den som sätter sig i positionen att avgöra vilken utveckling som ”är rätt” eller ”fel”  i förskott över ALL utveckling har liksom missat hela poängen. Bästa lösning vinner och alla de kriterier som krävs för att bli bästa alternativ kan ingen veta på förhand eller ställa upp kritieriena för. De försöker marknadsföra en illusion och folk begriper och utvecklare begriper i mycket bättre utsträckning om vilka problem och möjligheter varje ny lösning har. varfrö tror du att miljöröelsen eller plitiker bättre vet konsekvenser än de som bidrar till utvecklingen och nya tekniker?  Vem instruerade Rossi? Vilken hjälp har han behövt av politiker och NGOer annat än att sluta vara i vägen och vilken uppvärmning skulle du välja till slut. Klarar du själv av att avgöra vaf som ör bra eller mindre bra?

 86. Gunbo

  Slabadang #85,
  ”Klarar du själv av att avgöra vaf som ör bra eller mindre bra?”
  Ja, enligt min magkänsla – men den är min och bara min. I någon annans ögon är den säkert en illusion. Men det är problemet med att vara människa.
  Tack för en givande dialog och god natt!

 87. Intressant med både Gunbo och Slababang i genmäle denna dag.
  Korthus o Europa i konkurs,den av politiker skapade negativa ut-
  veckling har  hamnat i en återvändsgränd,där hjälper inga
  besparningsåtgärder,för att klara ut krisen.
  Dumhetens ’långnäsa’ har åter visats sig  i flummande drömmar av
  politik och eviga manglingar och har skakat  om Europa. 
  Klimatalarmisen har dolt de verkliga problemen i Europa med en
  negativ syn av möjligheter för utvecklingstanken.
  ALI.K.

 88. Slabadang

  Natti Gunbo och Gomorron!
  Jag skulle vara lite hurtig och ta mig ett sent årligt första dopp. Det blev ett snabbt sådant och klarvaken blev man och någon global uppvärmning kunde jag definitivt inte njuta av. Frugan bara skakade på huvudet och kröp ned under täcket och jag kunde inte ljuga och säga att det var skönt. Det sved ordentligt i skinnet som krymte tre storlekar.
  jag vill bara vara tydlig med vilka jag bekämpar Gunbo och de är alla som vill ha och ta makten över oss i kraft av sina moraliska teorier och idealiserade utopier. Det är jättespännande att ta del av olika tankar så länge vi får ta del av dem på frivillig basis och inte få oss dem tvångsmatade genom lagstiftningar ”värdegrunder” med tolkningföreträden om både betydelse tolkning och tillämpning.
  Pluralismen har ett egenvärde och kön med profeter som vill förinta den med sina ideologier är mycket mycket lång. Det retar tydligen gallfeber på många att folk är olika tycker oilka och är olika och alla lyckas de hitta sin egen nisch av vilka olikgeter de vill radera.
  När nån säger ”vi tillsammans” så ser man en liten sketen isolerad grupp som tror sig utgöra oss ”allihop” som ett kollektiv höns som ska kackla med och därför anser sig ha rätten att tvinga och lagstifta varenda käft under deras budskap där de utgör vad som är svårt att skilja åt både profet och diktator eller väckelsepredikent. 
  De Gröna  profeterna har inga som helst spärrar och skäms inte det minsta för att lagstifta reglera precis ALLT. Till och med lunchmenyerna vill de censurera och lägga sig i i ”klimatets” och ”miljöns” skenheliga namn. Bakom den ”goda viljan” liftar den självutnämnda besserwissern i sällskap med oginheten och intoleransen för att andra gör andra val än de själva. ” Jag vet vad som är bäst ”. Kofisar och kött ”icke miljövänligt”. Vilket påhitt vilken undanflykt och de hittar på och tillåts hitta på och konstruera vilka nonsens argument som helst. Skulle de bara tjattra i en hörna eller i spalter och i rutan vore de helt ofarliga och kunde få hålla på. Men de skriker ALLTID efter tvång lagstiftning och därför skall de bekämpas för det är farligt att legitimera denna sjuhelvetes långa kö av självgoda minihitlers som skall tvinga på oss och våra folkvalda vilken ideologiskt driven smörja och rappakalja som helst.
  De har aldrig insett att bra förslag och ideer sprider sig av sig själva och får oss att ändra beteenden och vanor, eller kanske mer troligt att de vet att de snackar skit och vet att deras argument krumelurer är så innehållslösa och en så tunn soppa att tvång krävs.
  Nu har vi ”ekologisk” och ”klimatvänlig” kvicksilver i varje hem och översätter vi satsningen på vindkraften med en liknelse vid kontorsskyskraporskrapor, så är det som att vid ett läge där trettio proccent av kontorsfastigheterna redan står tomma, så bygger miljöförstörelserörelsen tusentals kontorsskyskrapor mitt ute i skogen och vid fina sjölägen där konferensrummen är bokade i samma utsträckning som det finns dagar det blåser mer än sex sekundmeter och de vanliga fastighetsägarna förlorar sina hyresintäkter dessa dagar då kontorspesonalen tar sin lilla utflykt till skyskrapan i skogen vilket leder till högre hyror pga av outnyttjad överkapacitet.
  Det är hög tid att våra politiker får grepp på verkligheten igen för miljöförstörelserörelsen är totalt HJÄRNDÖD och politiken blir därefter.

 89. KF

  Tomas, ber om ursäkt för sammanblandningen. Helt oavsiktligt. 
  Vad gäller Hansen och vad han skrev på femtiotalet, ja, so what? Vad har vi hört till leda sedan dess från alarmister med Hansen i spetsen? Co2, co2 och åter co2! Att han skrev om det på femtiotalet har ju nu visat sig väldigt behändigt för honomför sedan koldioxidhypotesen visat sig ostämma. Nu kan han ju behändigt hävda att han visst inte bara menar co2. Alltså håller han på med skitsnack. Big time dessutom. 

 90. Tomas

  KF, #89:
  Ingen fara med sammanblandningen.
   
  Bra att du verkar gå med på att Hansen tittade på en mängd växthusgaser i artikeln från femtio… eh, från 1988. Då håller du säkert även med om att det blir tokigt när Per jämför den verkliga utvecklingen med scenario A och B, vilket var min poäng. (En informativ bild finns på http://www.skepticalscience.com/pics/SolheimForcings.jpg)
   
  Att du säger att koldioxidhypotesen visat sig ostämma är väl att ta i, sanningen är väl snarare att Hansen 1988 antog lite för hög klimatkänslighet för koldioxid. Som jag sa tidigare så får man en klimatkänslighet på 3 grader Celsius och inte 4.2 om man analyserar Hansens förutsägelser.

 91. Gunbo

  Slabadang #88,
   
  Ursäkta sent svar men har varit borta hela dagen.
  ”Jag skulle vara lite hurtig och ta mig ett sent årligt första dopp.”¨
    
  Jag beundrar ditt mod! Här är det inte mer än 13 grader i sjön. Det är fortfarande ingen sommar. Vi får se hur det blir framöver.
  ”jag vill bara vara tydlig med vilka jag bekämpar Gunbo och de är alla som vill ha och ta makten över oss i kraft av sina moraliska teorier och idealiserade utopier. ”
  Jo, jag förstår att du vill bekämpa politiker som vill ha makt. Men får jag fråga: Har det någonsin funnits politiker som inte velat ha makt? Det är väl inget nytt fenomen? Är man realist ser man att politik alltid handlat om samma sak.
  Den stora skillnaden mellan då och nu är att vi har en starkare medvetenhet bland allmänheten och en starkare demokrati som förhindrar galningars (som Hitler) maktövertaganden.
  Du skriver: ”…som vill ha och ta makten över oss i kraft av  moraliska teorier och idealiserade utopier.” Hur ser dina moraliska teorier och idealiserade utopier ut? Du skriver ofta om moral och om ett samhälle baserat på frihet utan några restriktioner. Är inte det också en idealiserad utopi? Var hittar man ett samhälle som inte utövar några som helst restriktioner när det gäller individers frihet?
  ”Det retar tydligen gallfeber på många att folk är olika tycker oilka och är olika och alla lyckas de hitta sin egen nisch av vilka olikgeter de vill radera.”
  Ja, så sant! Själv ville du i en annan tråd stämpla dem som tänker olika som mentalt sjuka, vilket fick mig att reagera.
  ”Bakom den ”goda viljan” liftar den självutnämnda besserwissern i sällskap med oginheten och intoleransen för att andra gör andra val än de själva. ” Jag vet vad som är bäst ”. Kofisar och kött ”icke miljövänligt”. Vilket påhitt vilken undanflykt och de hittar på och tillåts hitta på och konstruera vilka nonsens argument som helst. Skulle de bara tjattra i en hörna eller i spalter och i rutan vore de helt ofarliga och kunde få hålla på. Men de skriker ALLTID efter tvång lagstiftning och därför skall de bekämpas för det är farligt att legitimera denna sjuhelvetes långa kö av självgoda minihitlers som skall tvinga på oss och våra folkvalda vilken ideologiskt driven smörja och rappakalja som helst.”
  Tja, jag håller inte med om att de alltid skriker efter tvång. Jag har ännu inte hört om någon motion i riksdagen som kräver stopp på kofisar! 🙂
  ”…självgoda minihitlers som skall tvinga på oss och våra folkvalda vilken ideologiskt driven smörja och rappakalja som helst.”
  I ett demokratiskt samhälle förekommer både ”minihitlers” och ”ideologiskt driven smörja” och det sköna är att folk i dag har chansen att genomskåda bäggedera.
  Du får ursäkta men för mig framstår du som en trotsig tonårskille som inte accepterar några som helst restriktioner i tron att du som individ kan stå utanför samhällets normer.
  Men det till trots anser jag att du har din fulla rätt att utöva din yttrandefrihet. Det är det bästa med demokratin.  
   

 92. Denna Onsdag fick Uppsala värmen, mycket varmt blev det ,ca24
  6-7 mindre än om det varit lite mer solarforcing .
  Klimatmötet blev som förmodat ingenting,vilket inte var svårt att
  förutse.
  50 000 delegater på detta mastodontmöte,rapporten i Tvblev mycket
  tunn,hon var klart besviken ’Bjerre’,man får nog tänka om blev slut-
  facit av detta RIO möte 2012.
  ALI.K.

 93. Slabadang

  Tackj för svaret Gunbo!
  Men det ligger ingen trotsig tonårskille bakom iakttagelsen att allt fler har sett det som sin uppgift poch kall att styra ställa och lägga sig i precis allt. ingen respekt för integritet eller kvarlämnande av eget ansvar någonstans, utan det är öppen jaktsäsong på allt och alla där utgångspunkten är att allt skall styras ifrån toppen och de som påkallar sin egen viktighet har regering och lagstiftning som måltavla.
  Den här utvecklingen har pågått länge och tittar du på SVT så kommer du märka att de är kulturmarxistiska torpeder som följer och driver den samhällsbild jag beskrivit ovan där allt skall politiseras och journalisterna rödgröna hemvist gör dem blinda för vad de själva står för och saluför.
  Ta ”Sverker” som exempel på hur hans och SVTs logik fungerar. I det ena programmet så tog han in ICAhandlare och bannade dem för att de hade godis vid kassorna och kallade in folk med fettma och sockerberoende som ”vittnen” för hur svårt det var att motstå frestelsen och ICA handlarnas uppgift enligt Sverker var då att plocka bort godiset från kassan. Observfera att handlarna alltså skulle ställas ansvariga för kundernas eventuella fetma och sockerbehov och inte kunden själv. Nåt som är trasigt?
  Japp!! För så här funkar Sverkers tankefigurer. 1 Företagare är lågt stående varelser som för vinning skull säljer mat till sina offer till kunder och lägger fram lockelser offrena inte motstår att låta bli. Sverker känner sig därför kallad som moralens väktare att hjälpa till.
  Att hela livet är en lång utamaning mot olika frestelser är av noll intresse för Sverker utan han har nu fått vittring på att legitimera sin egen hjälteroll och uppgift. MAO folk klarar inte själva av att fatta sina beslut utan behöver Sverkers hjälp i frågan. För mig är det tankefigurer som inte kan uppkomma utan både ett genuint folkförakt i grunden och samtidigt en total noll förståelse för hur en butik fungerar och vem som bör ansvara för vad.
  Skulle handlaren endast vilja tjäna stålar på att folk står och väntar vid kassan så skulle han placera kryddor och tekniska varor som har den största marginalen. Godis är stöldbegärligt och måste övervakas speciellt när butikerna besöks av små barn och ungdomar. Hade godiset lagts direkt vid ingången så finns det skäl att undra varför vi ska börja med att köpa det onödigs och i de flesta butiker är det frukt och grönt du möts av. En tanke med butiksströmmningen är att du skall handla det viktigaste och vanligaste först däretfer kommer det ”onödiga” när du liksom är klar. Ska man kritisera handlarna för vinstintresse” så är det att mjölkvarorna står löngst in i butiken.
  I Sverkers huvud så är ICA handlaren ansvarig för kunders brist i självbehärskning. Problemet blir ICA handlarens istället för kundens.
  Sen kan man ju undra om denne ”problemkund” med sitt sockerberoende bor i en liten håla med endast en butik och om så vore vad blir lämpligaste ågärd för att lösa detta ”problem”. 1 Skicka grannen barnen eller gubben att handla 2. Skärpa till sig 3. Gå i terapi 4. Köpa maten via internet. 5 Be dem i kassan att fåga kunden när de ser att hon köpt godis eller glass om hon verkligen tänkt till ? Nej förhelvete Sverker tycker att ICA handlaren skall omorganisera hela djävla butiken för hennes skull och en procent av kunderna istället och kunden själv har helleer ingen annan idè eller lösning på sitt probölem!” Den vittnade sockerberoende blir representant för medborgrens problem med ICA handlaren istället för hennes eget problem med självbehärskning!  Svaga medborgare i behov av hjälp från myndighet och direktiv att klara de allra enklaste utmaningar i livet.
  Sen tillkommer ju frågan hur fan Sverker och ICA handlaren skall hjälpa henne när hon går förbi eller in i ett bageri får begeriet ha annat än knäckebrösd i skyltförnstret? tankar bilen på Statoil där de då skall ha motoroljan vid kassorna. och va fan ska de göra om hon börjar veckoshoppa i en godisbutik istället för hos ICA? Snacka om fetto!!! Hur ska godishandlarn göra när det är godis hela vägen från ingången till kassan ? Eget ansvar Gunbo självständiga människor står inte högt i kurs hos SVT. Tvärtom helgn förklar de som inte klarar av att vara självständiga och anklaga övriga för deras problem, Thats SVT!”!”
  Hon som inte kan handla själv framställs som ”modig” och gör rätt som vittnar om sina problem med ICA handlaren och inte alla de som klarar av att hantera sin vikt själv utan att anklaga ICA handlaren för den. Hon ör nomen och ICA handlaren problemet! thats SVT!!
  Fullständigt sjukt Gunbo och det har gått så långt att ingen längre tänker på vad fan det är de hör och ser utan man får liksom nu detaljerat förklara varför det är fullständiogt upp och ner från början till slut. Menlösa hjon till medborgare som är offer som ska räddas av överhetens kulturmarxistiska profeter och torpeder, omyndigförklarade intill löjlighet inget problem för litet att politsera eller styra uppifrån.
  Mats Knutsson frågar U Bäckström om inte företagaen skall ta ”sitt samhällansvar” genom att anställa ungdomar. Bäckström är också avtrubbad och svarar joae …då? Alltså att företagen skall bedriva arbetsmarknadspolitik. SVTs begäran om ”samhällsansvar” återkommer igen och igen och igen i alla sammanhang. För SVT är detta en sanning och något eftersträvansvärt.
  Sverker igen och varför Sverker är ett sånt bra exempel är ju att hans program ska ju handla om att skydda konsumenter mot elaka företagare men han är en kulturmarxistisk torped Gunbo och varför kommer stå klart innan avslutningen.
  I ett annat program så är det Leksands hockey som sitter på den anklagades bänk. Samma upplägg som med ICA handlaren, men nu är det en person med alkoholproblem som ”vittnar” och bekräftar Sverkers uppgift och uppdrag. Jodå sörru i pauserna på hockeymatcherna så finns det barer öppna där folk kan ta sig en bärs på evenemanget. ”Vittnet” denna gång för att legitimera Sverkers kall är en ung man som har problem med spriten och nu naturligvis så blir det Leksands IFs problem att de kan få besök av folk med alkoholproblem som den unge mannen. Med samma krav på Leksand som på ICA handlaren skall båda parterna leka dadda åt sin vuxna kund den timma kunden är på besök. I Leksands fall så kräver Sverker att de skall bedriva en egen alkoholpolitk utöver den riksdagen bestämt, där det är Sverkers hemmasnickrade tolkning av vad hockeyn ”står för” som skall styra denna föreningsstyrda egna alkoholpolitik. På fullt allvar Gunbo !! På fullt allvar skall Leksand gissa sig till vad detta innebär och Sverkers tolkning är glasklar hockey och bärs hör inte ihop punkt slut! och tydligen utan skillnad om man grillorna på och spelar match eller om man som ledig myndig publik ser på underhållningen. Hur stor del av Leksands alokholförsäljning orsakar alokoholism? 🙂 Hur faan tänker karlnoch hur många promille av denna alkoholists liv tillbringar han på hockeyläktarn? men Leksand är ju då genom den pronille av tid denne unge man kan tänkass dricka en bärs i pausen
  på derass matcj samtidigt ”delansvarig” för hans alkoholism!! den du gunbo!! Den du!!
  Så vad är rätt och fel Gunbo och vad är det som gör att jag inte tittar på SVT överhuvudtaget och allra minst deras samhällsprogram eller debattprogram?  jag får helt enkelt hjärnbryt på denna systematiska nednötning av folkmoralen och av grundläggande robusta värderingar om vad samhället är för något hur det bör fungera och skall fungera med respekt för alla parters roller och funktionern som demokratin först byggdes på. Med repekt för deras integritet och självständighet tillika myndighetsförklarande inför den uppgiften.
  Överförmynderiet och medborgarföraktet svider verkligen i hjärtat.
   
  Fär mig är det så glasklart att ”samhällsansvaret” ligger endast på politker myndigheter  och alla de verksamheter som bedrivs med skattepengar. ICA handlaren säljer bra färsk giftfri mat till sina kunder som frivilligt valt att handla där och bedriver vare sig politk eller bantningsverksamhet eller terapi för sockerberoende.
  Leksands IF lirar hockey på de villkor som spelarna tränarna medelemmarna och publiken bestämmer och skal, befrias från att bedriva någon annan politik annat än hur man lirar hockey. Företag producerar varor och tjänster med hjälp av sin personal för sina kunder och fyller sin samhällsfunktion som de övrigt nämnda genom att bedriva sin verksamhet för verksamhehtens och inte kulturmarxismens bästa.
  Företag är inget AMS och det är ett tips till både Mats Knutsson SNL och Sverker. Lika lite som Leksand är socialdepartementets alkoholutskott och precis lika lite som ICA handlarna sysslar med överförmynderi över sina kunder och behandlar dem som bäbisar varfån godispåsen måste hållas utom räckhåll.
  Så är jag en trotsig tonåring som iakttar detta eller är jag en av de som förtfarande är vaken och ser va fan det är som sker och gått så långt att dumheterna normaliserats eftersom få noterar och reagerar längre.
  Nu har jag så nogrannt jag orkar förklarat vad jag ser som ett mycket stort och växande problem och jag fyller begreppet kulturmarxistisk. torped med tydliga exempel och de blir allt fler. genustorpederna mat/miljötorpederna  och ingen pekar på allvar ut va fan de sysslar med. De förvandlar hela samhället till en gyttja och gör det obegriploigt om vem som skall ansvara för vad helt enkelt. I den soppan så blandas ansvar ihop,uppgifter och funktioner ihop och fel parter styr över fel saker och ingen integritet blir kvar och heller inget ansvar annat än allra allëa högst upp där det sitter kulturmarixistiska domare som dömer efter senaste pkrycket. Allt blir poltiserat och alla förväntas vara politiker och styras idelologi istället för funktion. Ett samhälle som styrs av ideologi ivarje hörn är det kulturmarxistiska allt du ägnar dig åt blir och är politik enligt den kulkutrmarxistiska modellen och värderas därefter.
  Har jag gjort mig nog tydlig?? Fått ge dig ett litet smaj samtidigt kanske Gunbo? kan du repektera att jag räds utvecklingen ioch vill bekämpa den inna leksands IF måste spänna grillorna med geunscertifierade skosnören och blir utvisade om de inte har biodynamiska hockeyklubbor? Utan får lira sin hoockey ifred på hockeyns egna villkor.

 94. Slabadang!
  Just de!
  Och man använder begreppet ”Samhället måste gripa in” i alla möjliga sammanhang. Samhället?? Är det inte vi som är samhället? ”Makten måste gripa in” borde det väl heta. Orwellskt nyspråk

 95. Ann L-H

  Slabadang och Ingvar E. – En av Alf Henrikssons många pärlor dyker upp i skallen:
  ”De menar skog
  de menar sjö 
  den menar säng och halm och hö
  Men tungan är så slö, så slö
  Allt kallar de miljö” 
  När tungar får bli slö för den goda sakens skull används samhälle synonymt med staten och ordet klimatförändringarna kan likt Barbafamiljen  anpassas och användas till vad stunden kräver.  
     r ordet samhället används som synonym till staten har  

 96. Ann L-H

  Slarv igen – sista raden skall naturligtvis bort.

 97. Slabadang

  Ann och Ingvar!
  Bra dikt! 🙂 ”Vi” måste , ”samhället” måste är politiseringspolitrukernas språk och botas bäst genom att ställa detaljerade kontrollfrågor om vad de egentligen menar och framför allt vem de anser sig tala om och för vems räkning och vad ska dessa vi” göra på bekostnad av vad? 

 98. Slabadang

  Kan nån beställa tid hos Gunbo för denna genusfilosof?
  Efter tips!! DN:
  http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ater-riktiga-karlar-kott

 99. Gunbo

  Slabadang #93,
  Tack för en lång och uttömmande förklaring på hur du ser på vårt samhälle i dag!
  ”Har jag gjort mig nog tydlig?? Fått ge dig ett litet smaj samtidigt kanske Gunbo? kan du repektera att jag räds utvecklingen ioch vill bekämpa den inna leksands IF måste spänna grillorna med geunscertifierade skosnören och blir utvisade om de inte har biodynamiska hockeyklubbor? Utan får lira sin hoockey ifred på hockeyns egna villkor.”
  Själv har jag inte tittat på Sverker alls så jag kan inte uttala mig om programmen. Han har tydligen en annan syn på ”samhällets” roll.
  Jag är inte lika känslig som du och uppfattar inte att samhällsutvecklingen skulle vara farlig för demokratin. Frihet under ansvar är idealet för mig också. Men nu råkar det finnas en massa folk som inte vill ta ansvar och därför behövs lagar och regler. Så har det alltid varit, i alla samhällen.
  Att hela tiden reta upp mig på alla dumheter och misstag som sker både i politiken och i näringslivet skulle göra mitt liv outhärdligt. Jag föredrar ett liv i lugn och ro utan ambitioner att förändra det jag inte kan förändra. Jag är för gammal för att ställa mig på barrikaderna och kräva en förändring av samhällsordningen. På så sätt är jag ingen idealist – mycket mer en realist.
  Men jag respekterar absolut din rädsla för utvecklingen som du ser den!

 100. Gunbo

  Slabadang #98,
  😀 😀 😀
  Varför skulle Amelie Björk behöva min hjälp? Hon har en feministisk syn vilken jag inte delar men det betyder inte att hon är i behov av ”behandling”.
  Slappna av Slabadang! Amelie har väl rätt att ha sina åsikter, precis som du eller jag. Vi lever väl i en demokrati med yttrandefrihet – eller? 

 101. Pelle L

  Gunbo #100
  jo, visst har Amelie Björk rätt att tycka och tro vad hon vill,
  så länge hon inte ställer till med något elände för sina medmänniskor.
   
  Men varför tror du att DN trycker sådan smörja?

 102. Slabadang

  Gunbo!
  Vilken typ av nytta gör Amelie ? Vem talar hon till och med? och viktigast av allt VARFÖR ? VARFÖR? Vad är poängen? Gunbo

 103. För att fortsätta med tråden Felaktiga prognoser o datamodeller-
  Sverker’SVT’ har ofta tagit prognoser av klimat som fakta som inte kan bestridas,programmen med Sverker pågick under Mars då värmen var utbredd över landet ett tecken på ett alltmer varmare
  klimat enligt Sverker SMHI prognos blev därmed bekräftad sanning.
  Men det roliga, därefter kom en kraftig nedkylning under April,och
  allra värtst i Norr,men då hade Sverker avslutat sin nyhetsbevakning
  till någon annan.
  Datamodeller tas fram på alla områden,man förlitar sig till dessa som styrmedel och påverkan i samhället.
  SMHI har en mycket kraftfull datorteknologi till sitt förfogande,men
  att de ägnar sig klimatprognoser för längre tidsperspektiv framåt i
  tiden,en tveksam metod ur väderstatistik dra fram prognoser ur detta är mycket tvivelaktig verksamhet,men lockande förmodar jag.
  Den Stora Faran med detta är om modeller av verkligheten som är
  skapad av människan ofta är ofullständig och andra viktiga faktorer
  glöms bort,människan kan inte överblicka alla faror eller se dessa,
  särskilt under ett längre tidssperspektiv.
  Metrologer ser dagar veckor månader och knappt ett år,Geologer ser ur miljontals år,det är  klimatperspektiven.
  ALI.K.

 104. Pelle L

  ALI.K.
  Så Sverker skall kanske etiketteras som en Nyttig Idiot.
   
  Och vad är jag själv? En Värdelös Idiot?
  Är det därför ingen bryr sig om vad jag tycker  🙁

 105. ThomasJ

  Läsvärt:
  ” Paper cross-examines global warming advocacy science and finds rhetorical tricks used to oversell and to hide uncertainty ”
  Länk:
  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2012/06/paper-cross-examines-global-warming.html 
  Vá vá dé vi sá…? 🙂
  Trevlig Midsommar!  😀
  Mvh/TJ

 106. Gunbo

  Pelle L #101,
  ”jo, visst har Amelie Björk rätt att tycka och tro vad hon vill,
  så länge hon inte ställer till med något elände för sina medmänniskor.”
  Intressant tankegång! Du menar att hennes medmänniskor kanske påverkas av hennes artikel så att det i förlängningen leder till ”felaktiga” prioriteringar i politiken? Eller vad menar du med elände?
  Min uppfattning av demokrati innebär att alla har rätt att torgföra sina idéer hur knäppa de än är. Det är sedan upp till folk att förkasta dem eller ta dem till sig. Har du så låg uppfattning om folks förmåga att själva bedöma värdet i sådana här artiklar att du vill införa censur? Eller sjukförklara personer som skriver dem?
  ”Men varför tror du att DN trycker sådan smörja?”
  De kanske inte tycker att det är smörja? Du får komma ihåg att alla människor inte tycker lika.
  Får jag föreslå att du tar dig en funderare på vad demokrati egenligen handlar om.  
   

 107. Gunbo

  Slabadang #102,
  ”Vilken typ av nytta gör Amelie ? Vem talar hon till och med? och viktigast av allt VARFÖR ? VARFÖR? Vad är poängen? Gunbo”
  Allt här i livet är inte till nytta för alla. Gå på en konstutställning och se lite installationer. De kanske öppnar någons sinnen och ger en tankeställare. 
  Hennes artikel är ju mest en reflektion över synen på mannen som den framstår i en film. Hon tar ju avstånd från den synen då hon skiver: ”Plötsligt känner jag mig oj så trött på detta estetiserade ältande om mannens fall.”
  och
  ”Hur mycket intressantare är inte det känsliga undersökande som pågår inom en feministisk-materialistisk konst och forskning, där det inte handlar om vem som ska dö för vem, utan om hur vi olika arter kan leva, och faktiskt lever, tillsammans med varandra och för varandra? Där finns en framtid och historia som ännu inte är färdigskriven.”
  Det är ovanstående som jag ser som poängen i artikeln.