En sju grader varmare värld

Smältande Grönland

Nu är det klarlagt att jorden kommer att bli sju grader varmare enligt nya beräkningar. Ja det menar SVT i artikeln med rubriken ”Forskare: ”3 till 7 grader varmare jordklot””.

När det kommer ett arbete med sensationella resultat borde det vara självklart för en journalist att avvakta hur det kommer att mottas i forskarsamfundet. Bara för att något är publicerat i Nature (Evolution of global temperature over the past twmillion yearsbetyder det ju inte att forskarna är eniga eller ens att en majoritet håller med om slutsatserna.

I själva verket skulle jag vilja hävda att gå ut med denna nyhet i både radio och TV är att vara osakliga och att driva agenda-journalistik.  De verkar inte ens fundera om lämpligheten utan går reflexmässigt ut med nyheten utan att invänta några reaktioner.

Men de kom, de där reaktionerna och de är inte nådiga.

An unfortunate error overestimates climate sensitivity in the Snyder paper just published in @nature.”, skriver Gavin Schmidt på Twitter och hänvisar till ett inlägg på Real Climate (The Snyder Sensitivity Situation).

”The paper claims that ESS is ~9ºC and that this implies that the long term committed warming from today’s CO2 levels is a further 3-7ºC. This is simply wrong.”

Enligt en artikel och en diskussion på National Geographic är det snarare så att de flesta forskare inte håller med om slutsatsen som Snyder i Nature-artikeln drar.

”Other scientists said, however, that Snyder has drastically overstated what that relationship tells us about today’s situation because of the way she extrapolates from past ice ages to the very different climate of the modern era.”

”The number she gets is huge,” said Eric Steig, an earth sciences professor at the University of Washington. ”She’s making a statement about the future, but I don’t find anything in the paper that explains why she thinks she can do that.”

Public Service har alltså inte stöd för sin alarmistiska artikel hos forskarsamfundet enligt min mening.

Jag har ju tidigare skrivit om att Public Service har en slagsida. De rapporterar om arbeten som larmar om klimatet men sällan om de som kan upplevas som lugnande. Men det här blev väl ändå bara fullständigt pinsamt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Alarmism som bör väcka skepticism även bland troende.

 2. Sören G

  Den s.k. forskaren har inte förstått vad isborrkärnorna visar, alltså vad som är orsak och vad som är verkan. Temperaturen får man fram genom förhållandet mellan syreisotoperna O16 och O18. Koldioxidhaltens variation syns också. Men, temperaturkurvan ligger alltid före koldioxidkurvan. Nät temperaturen ökar så ökar koldioxidahalten, dock med en fördröjning på upp till några århundraden. När temperaturen sjunker går också koldioxidhalten ner, återigen med en fördröjning med upp till några århundraden. Orsaken är att när havsvattnet blir varmare utgasas koldioxid från haven (haven innehåller 50 ggr så mycket koldioxid som atmosfären). När temperaturen sjunker absorberar haven mer koldioxid igen.

 3. Guy

  Tyvärr fungerar det så att media publicerar med trupetfanfar alarmen. Visar det sej senare inte stämma är det ointressant att förmedla sådan ’icke’-nyhet. Följden blir att alarmismen stannar kvar i folks medvetande. Enligt konsensupolitiken är ju allt i sin ordning då.

 4. Greger

  Intressant och mycket aktuellt inlägg i DET GODA SAMHÄLLET av Lennart Bengtsson.
  https://detgodasamhallet.com/2016/09/28/om-den-obegripliga-popularvetenskapen/

 5. Ingvar i Las Palmas

  ”Defeat Climate Alarmism”
  http://defyccc.com/
  Har lämnat in en stämningsansökan (ungefär)
  https://wattsupwiththat.com/2016/09/27/the-first-climate-change-rico-lawsuit-is-filed-by-defyccc-com-editor/

 6. ceebee

  #2
  Det Sören beskriver är det naturliga förhållandet mellan CO2-mängden och klimatets temperatur. När man vet/förstår detta, fysikaliskt bevisade och observerade, faktum inser man också att klimatalarmismen är rent nonsens. Om man till detta lägger att CO2´s halveringstid i atmosfären är ungefär 8 år, också detta ett observerat faktum efter mätning av den radioaktiva andelen C14 i atmosfären efter atomsprängningarna, kan jag inte förstå hur någon, med grundläggande naturvetenskaplig allmänbildning, kan ta klimat-hotet på allvar. Faktum är att jag inte heller har träffat någon naturvetenskapligt allmänbildad, på realskolans nivå, vare sig tekniker eller professor som tycks tro det mellan skål och vägg.

 7. Thomas P

  Sören #2 Under istidscyklerna fungerar CO2 som positiv återkoppling. När det blir kallare sjunker CO2-halten vilket sänker temperaturen en bit till. Detta är inte något positivt ur vår synpunkt eftersom vi idag lever på att haven tar upp så mycket av våra utsläpp, tvärtemot det historiska sambandet.

  ceebee #6 Om du hade någon naturvetenskaplig insikt själv skulle du inse att ditt argument är nonsens. Vad i Sörens påståenden skulle motbevisa AGW menar du? Sen är livslängden för CO2 i atmosfären inte några 8 år , det är en myt som sprids bland okunniga. För enskilda molekyler, visst, de byts ut snabbt mellan hav, atmosfär och biosfär, men det är inte det vi är intresserade av utan hur halten i atmosfären ändras, och det är en mycket långsammare process.

  ” Faktum är att jag inte heller har träffat någon naturvetenskapligt allmänbildad, på realskolans nivå, vare sig tekniker eller professor som tycks tro det mellan skål och vägg.”

  Det tror jag säkert, eftersom jag misstänker att för dig definitionen på ”naturvetenskapligt allmänbildad” är just att man tror på myter som dina.

 8. Daniel Wiklund

  Vilken tur att klimatminister Lövin tillhör dom kunniga med naturvetenskaplig allmänbildning, liksom hennes företrädare Romson.

 9. Sören G

  #8 Daniel Wiklund
  Sarkasm

 10. Björn

  Det behövs en Trump för att vända på idiotin. Det politiskt korrekta skapar en pseudoföreställning om verkligheten som inte folken känner igen. Om vi går mot kallare eller mer värme, så är detta inte unikt, för detta har hänt förr. Så varför skulle framtiden bli annorlunda?

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf (kan ta tid att ladda ner; 1411 sidor)

 11. Olle R

  #2 Sören G
  Det är bara i Antarktis som temperaturförändringen till synes kommer något före CO2-förändringen. Ser man till hela Jordklotet eller norra halvklotet leder CO2-förändringen, och norra halvklotet är ju den egentliga spelplatsen för nedisningarna.

  http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7392/fig_tab/nature10915_F2.html

  Om man granskar Snyders temperaturrekonstruktion ser man samma mönster, CO2-ändringen i Antarktis kommer aningen före den globala temperaturförändringen.

  Problemet med Snyders artikel är att hon extrapolerar ut i det okända. Det linjära sambandet gäller ju i strikt mening bara inom de CO2- och temperaturintervall som gällt de senaste 800000 åren.

  Vad gäller det mänskliga experimentet att se vad som händer om vi släpper ut väldigt mycket koldioxid, ligger vi ju tyvärr ute i det okända. Pleistocen som jämförelse räcker inte. För att komma upp i dagens CO2-nivåer måste vi tillbaka till Pliocen, och för fördubblad halt måste vi väldigt långt tillbaka till perioder när jordens geografi var väsentligt annorlunda.

  Man kan inte anta att feedback via is/snö och vegetations albedo fungerar likadant när CO2 och temp stiger över de vanliga interglacial-förhållandena. Så förhoppningsvis är Snyders beräkningar blott ett extremscenario som inte är särskilt sannolikt. Kanske lika osannolikt som att ESS bara skulle stiga 2 C vid en fördubbling av CO2-halten..

 12. Ingemar Nordin

  Lena,

  Alarmistvärlden har sin politiska agenda, och för dem är det oerhört viktigt att få sådan här skräpvetenskap publicerad i någon prestigefull tidskrift. För sedan kan utgå från detta som ett ”faktum” i sin propaganda. Man behöver inte längre bry sig om vad andra klimatforskare säger, eller ens vad IPCC säger.

  Det var samma sak med Rockström et. al. ”forskning” som skulle visa att det fanns ett antal ”tippingpoints” och planetära gränser. Att det inte är vetenskap utan ren alarmistisk spekulation spelar ingen roll eftersom artikeln i fråga blev publicerad i Nature.

  På samma sätt var det med Tom Karl et.al. när de räknade om de globala temperaturerna under 2000-talet och fick det till att det skett en fortsatt temperaturhöjning och att det inte funnits någon platå i uppvärmningen. Ovetenskapligt trixande med havstemperaturerna så att man kunde höja senare år temperaturer utan att man behövde ta hänsyn till de mer exakta Argo-bojarna utan gjorde en artificiell omräkning till de temperaturer man fått med hjälp av hinkar från fartyg lite här och var. Men Nature tog in skräpet och därmed var ett nytt ”faktum” etablerat.

  Jag skulle gissa Snyder nu slagit fast att alla klimatforskare, som fortfarande vill ha forskningsbidrag, måste räkna med en 7 graders höjning av den globala temperaturen. På så sätt kan man hela tiden höja ribban för vilket nonsens som får sägas, samtidigt som man alltmer avlägsnar sig från riktigt forskning i tangentens riktning.

 13. Thomas P

  Olle #11 ”Problemet med Snyders artikel är att hon extrapolerar ut i det okända. Det linjära sambandet gäller ju i strikt mening bara inom de CO2- och temperaturintervall som gällt de senaste 800000 åren.”

  Problemet är värre än så, hon blandar ihop orsak och verkan. Hennes beräkning är korrekt bara om det är CO2-halten som helt driver klimatet under istidscyklerna och sådant som albedoförändringar pga istäckena är en ren respons till detta. Finns det något som tyder på att så är fallet? Om CO2 istället är positiv återkoppling till en förändring som primärt orsakas av albedoförändringen får man ett helt annat, och betydligt lägre, värde på ESS.

 14. LBt

  ”..kommer att bli sju grader varmare …..”

  ”Forskare: 3 till 7 grader….”

  Suck.

 15. Guy

  Bra så, Thomas. Gavin har konstaterat att Snyder blandar ihop orsak och verkan, vilket troligen är ett korrekt konstaterande. Det som vi inte vet är om Gavin också blandar ihop orsak och verkan eftersom ingen har klart reda på orsaken, endast verkan.

 16. Olav Gjelten

  I min norska geografibok för folkskolan finns följande att läsa:
  ”I de siste årtier er det inntrådt en tydelig bedring av klimaet i Norge. Traktene om Oslo har i de siste tretti årene hatt en årsmiddeltemperatur som er nesten 1 grad C höyere i trettiårsperiodene i forrige århundre og sommertemperaturen er steget med 1 grad i de siste tjue årene. Jo lenger nord vi kommer i landet, dess större er temperaturforbedringen. Störst er den på Svalbard, der vintertemperaturen siden 1920 er steget med hele 7 grader. En fölge av det har vaert at en i sommerhalvåret har kunnet holde skipsfarten på Svalbard nesten dobbelt så lenge som för.
  For det egentlige Norge har fölgene av denne klimaforbedringen synt seg ved at breene på högfjellet, f. eks. i Jotunheimen, er gått sterkt tilbake.”

  Som vi ser var det ingen sorg i Norge över att glaciärerna tinade och blev mindre. Här är däremot frustationen enorm över att isen över Sydtoppen i Kebnekaise blivit mindre.
  Varför har ni ”skeptiker” så svårt att uttrycka er på liknande sätt som i Norge år 1960, d v s att kalla temperaturhöjningen i vårt subarktiska området vid dess rätta namn, d v s KLIMATFÖRBÄTTRING?
  Som klimatrealist har jag inget svårt att uttrycka mig så.

 17. Guy

  Vi har haft en miljödebattör på besök i Finland. Wijkman heter han visst. Enligt honom borde vi sluta flyga till Thailand.
  Miljödebattör???

  https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/28/sluta-flyga-till-thailand-klimatforandringen-kraver-ansvar-av-var-och-en

 18. Thomas P

  Guy #15 ” Det som vi inte vet är om Gavin också blandar ihop orsak och verkan eftersom ingen har klart reda på orsaken, endast verkan.”

  Ja, det är precis det aktivistsidor som denna försöker lura i folk.

 19. Sören G

  #16 Olav Gjelten
  Håller med. Varmare = klimatförbättring. Kallare = klimatförsämring.
  Klimatförbättring under den minoiska värmeperioden (bronsåldern), den romerska värmeperioden och den medeltida värmeperioden.
  Klimatförsämmring under övergången bronsålder-järnålder (fimbulvintern), folkvandringstiden (the dark ages) och 1300-1800-talen (lilla istiden).

 20. Sören G

  #11 Olle R
  Och vad är enligt dig orsaken till att koldioxidhalten ökar under vissa perioder om det inte är för att det har blivit varmare (genom ökad solinstrålning) med följd att koldioxid utgasas från havet.

 21. Guy

  Thomas P # 18

  Men va’ bra. Då kan du ju berätta vad orsaken är. Nobelpriset väntar.

 22. Verner

  Så här skriver SR
  ”Men nu publiceras nya beräkningar på hur mycket koldioxiden faktiskt ändrar jordens klimat, och mycket tyder på att det är mer än vad man tidigare trott”.

  Varför skall vi nu TRO på de nya beräkningarna?

  Det är ofta, för att inte säga regel när alarmisterna försöker med sina utfall om klimatet man skriver Större, Minndre, Kallare, Varmare ÄN MAN TIDIGARE TROTT.

  Detta visar för mig en sak och det är att alarmisternas uppfattning bara grundas på TRO.

  FY f…n vad jag är less på dessa charlataner.

 23. Sören G

  #22 Verner
  Ja just det. Klimathotsalarmisterna TROR.

 24. Thomas P

  Verner #22 Läs på Real Climate varför vi inte skall tro på dem. Problemet för dagens media är att de har så bråttom. De har sällan tid att vänta på responsen på en ny artikel. I det här fallet förefaller huvudinnehållet i artikeln, en temperaturrekonstruktion, vara seriöst, men sen slängdes in en skattning av klimatkänslighet som inte var det.

 25. Thomas

  De har sällan tid att vänta på responsen på en ny artikel

  Jag har aldrig sett en enda medieartikel -eller kommentar som de har varit tvunga att att kasta ur sig för att det skulle vara så brottom. Det där är återigen ngt du hittat på alldeles självt.

  OK att de vill vara snabba, och att stollelarm ger klatschigare rubriker och mer uppmärksamhet än sansad faka. balanserad information …

  Men det värsta är väl att de inte ens läser de artiklar de utger sig för att stödja sig på, och inte ens ytligt återger vad som faktiskt är gjort … Oftast tar de bara ngt PR-spunnet pressmeddelande, och skruvar det ytterligare lite till mha ’kreativt’ språkbruk.

  Det är ju som om de inte ens själva begriper att de försöker krydda en lite snaskig berättelse ytterligare lite till genom ensidig rapportering, utelämnande av fakta, reservationer och begränsningar, samt bruk av överdrivet och missvisande språk ..

  Men det är ju bla också därför allt färre hyser ngt nämnvärt förtroende för journalister.

 26. Jan-Åke

  Det där med halterna ja…metan 0,000019 % av atmosfärsinnehållet co2 har ökat från tre molekyler av 10000 till trumvirvel……..fyra av 10000

 27. tty

  OlleR #11

  I iskärnorna, både på Grönland och i Antarktis leder alltid temperaturen före CO2-ändringen.

  Shakun et als försök att relatera CO2-förändringarna i iskärnorna till andra proxies förutsätter att dateringarna i både iskärnorna och deras andra proxies är tillförlitliga på något hundratal år när eller bättre. Det är de inte. I det aktuella tidsintervallet är C14 egentligen den enda aktuella dateringsmetoden och den har betydligt större osäkerhet. Den senaste studie jag har sett tydde dessutom på att det finns ett systematiskt fel om ca 100 år mellan GICC05 och IntCal13 vid början av Holocen, detta alltså utöver mätfelen.
  GICC05 är den viktigaste tidsskalan för grönländska iskärnor och IntCal13 den mest gängse kalibreringskurvan för kol 14 (det finns flera, norra och södra halvkloten har litet olika kurvor, liksom kol14 från land och hav). Man bör kanske förklara att kol-14 halten i atmosfären varierar över tiden och kol 14 dateringar för senglacial tid ger ca 15% för låga värden i kalenderår och därför måste kalibreras, med en kalibreringskurva baserad på årsringar i träd, som i sin tur har en viss osäkerhet. Detta gäller isynnerhet under senglacial tid (Yngre Dryas) då en ”Kol 14-platå” gör alla dateringar skakiga med en oundviklig osäkerhet på ett par hundra år.

  Fördelen med att relatera syreisotoper till koldioxidhalt i en och samma iskärna är att man då vet att de är lika gamla (bortsett från fördröjningen innan luften isoleras i iskärnan), oberoende av hur stor osäkerheten i dateringen av iskärnan är (och den är inte noll). Och då kommer CO2 på efterkälken, alltid och överallt.

 28. Olav Gjelten

  # 16. Må vara att tiden jag växte upp i var fattig och svår för många, men tänk vilken fördel vi hade som fick slippa hjärntvättas för att fostras in i en viss ideologi och att klimatförbättring fick just kallas klimatförbättring och inte ”klimathot”, som i dag.

 29. tty

  ThomasP #24

  ”I det här fallet förefaller huvudinnehållet i artikeln, en temperaturrekonstruktion, vara seriöst”

  Jag kan kanske hålla med, men med mycket stor tvekan. Antalet proxies är väldigt lågt, och den geografiska fördelningen är mycket skev. Det finns betydligt flera tillförlitliga marina borrkärnor, det vet jag. Det är visserligen ont om riktigt långa temperaturserier på land, men det finns ju faktiskt några: Grand Pile, Tenaghi Philippon, El’gygytgyn och Laguna de Fúquene t ex. Ingen av dessa finns med.

 30. tty

  Egentligen är det allra mest alarmerande att i stort sett den ende ”forskare” som hittills tycks ha tagit Snyders siffror på allvar är någon tomte på SMHI.

 31. Thomas P

  tty #30 Vore det inte mer alarmerande om fler forskare tog Snyders skattning av klimatkänsligheten på allvar? Eller är det från ditt perspektiv alarmerande att Gavin m fl visar på en sådan skeptisk ådra?

 32. tty

  #31

  Nej, inte alls, men att omdömet och den vetenskapliga nivån på SMHI är så låg är oroande ur svensk synvinkel.

 33. men att omdömet och den vetenskapliga nivån på SMHI är så låg ..

  Men Hallå! Nature, någon?

 34. Ingemar Nordin

  Jonas N #25,

  ”Men det är ju bla också därför allt färre hyser ngt nämnvärt förtroende för journalister.”

  Glöm inte den s.k. ”klimatforskaren” fån SMHI, Gustav Strandberg, som jamsar med och legitimerar det journalisten skriver. Media och alarmistforskare (och politiker) samarbetar i en järntriangel där de hetsar varandra allt längre bort från vetenskapen.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/09/01/ipcc-jarntriangeln/

 35. Ja Ingemar,

  Eller så är det tvärtom: Att publiken har genomskådat ’journalisterna’ som ju alltid lyckas dra fram någon ’expert’ som säger och stödjer precis det budskap, den ’berättelse’ som ju ofta är så väldigt tydlig och genomskinlig att de vill lägga fram …

  Kommer du ihåg för 10+ år sedan, då all media var besatt av genusfrågor, av könsmaktsordningen, och patriarkatet som ju genomsyrade precis allt i samhället, och skulle dras fram som (iaf del-) ’förklaring’ för allt som var fel däri?

  Samma sak där: Man hade en pålitlig skara ’forskare’ och lika väldresserad uppsättning av ’experter’ och förstås politiker som fick sitta en slags triangelkonfiguration med ’journalisterna’ i morgonsofforna eller debattprogrammen och alla fick förstärka varandras budskap …

  Även då märkte folk ganska snabbt, iaf de allra flesta sansade, att vad som presenterades var spinn, att det var de mer skruvade beskrivningarna som främst släpptes fram i media, och att man gav sig på personligen på dem sådana som ifrågasatte ’visdomarna’ såsom de presenterades.

  Och botten gick ur detta först när ROKS ordf Ireene von Wachenfeldt inför en som hon trodde sympatiskts inställd journalist förklarade på vilket sätt ’Man är djur … tycker du inte det?

  Jag tror inte att någon, förutom aktivisterna med sina agendor, fick ökat förtroende för medierapporteringen där … och det är ändå för mer än ett decennium sedan, samma effekt har nog bara förvärrats, och så har skett över hela västvärlden vad jag kan se …

 36. Torbjörn

  #20 Sören G eller någon annan som vet
  Vi vet att koldioxiden urgasas ur vatten när dess temperatur ökar, men finns det någon formel för hur man beräknar det?

 37. Olle R

  Thomas #13
  Jag, frågan är vad som driver vad. Jag tror att det är många faktorer som samverkar och samvarierar i ett komplext samspel; temperatur, albedo, växthusgaser, havsnivå, etc.
  Snyder har nog helt enkelt betraktat CO2 som en god proxy för temperatur (i ett ESS-tidsperspektiv) och extrapolerat linjärt utanför ramarna. Hoppas hon har fel och att vi slipper ett sådant extremt scenario..

  tty #27
  Temperaturrekonstruktioner från de grönländska iskärnorna är något röriga. Man kan lika gärna tolka det som att Grönland ligger en bra bit efter Antarktis tidsmässigt i avslutningen av istiden, beroende på var man anser den väsentliga temperaturhöjningen upp ur LGM skedde. Se tex: http://www.climatedata.info/proxies/ice-cores/files/stacks_image_9595.png
  CO2 finns inte med på kurvan men den brukar ju följa Antarktistempen ganska väl.

  Apropå felmarginaler i temperatur och tid har Shakun et al gjort Monte Carlo-simuleringar av felkällorna och kommit fram till temperaturen laggar CO2 med 720 +/- 660 år (2SE) på Norra halvklotet, klart signifikant alltså..

 38. Sören G

  Det var varmare i Australien på 1870-talet, men Australiska Bureau of Meteorology igonrerar alla värden före 1910.
  http://realclimatescience.com/2016/09/afternoon-temperatures-in-australia-peaked-in-1878/

 39. Michael E

  Att journalister i allmänhet vinklar nyhetsflödet mot alarmistiska miljörapporter är inte det minsta konstigt om man betänker deras politiska tillhörighet. I en undersökning av Kent Asp, http://jmg.gu.se/digitalAssets/1370/1370309_journalist-2011-journalistboken-kap-13.pdf, från 2011, slås det fast att MP och V är kraftigt överrepresenterat i journalistkåren och M och S klart underrepresenterat.

  Vid tillfället för mätningen svarade 41% av journalisterna att MP var bästa parti. Vänsterblocket hade vid detta tillfälle ca 3/4 av rösterna vilket är några procentenheter mer än snittet under perioden 1989-2011.

  Att intresset för och därmed urvalet av nyheter av en viss karaktär samt därefter deras vinkling påverkas av detta är naturligtvis självklart. Att det bland denna majoritet av MP och V sympatisörer då utvecklas en trång åsiktskorridor där alla nyheter som stödjer tesen tas fram och alla som ifrågasätter den tystas ned eller möjligen misstänkliggörs är helt i linje med dessa ideologiers traditioner.

 40. tty

  ”Temperaturrekonstruktioner från de grönländska iskärnorna är något röriga. ”

  Jag vet inte riktigt vad du menar med det? Klimatomslagen är betydligt skarpare i det nordatlantiska området, ja, men ”röriga”?
  Vad gäller GICC05 och dateringen av senglacialen på Grönland rekommenderar jag den här artikeln:

  http://www.gfy.ku.dk/~www-glac/papers/pdfs/220.pdf

  Den senglaciala interstadialen börjar här ca 14600 cal BP. Den grönländska kronologin är rätt bra, den är baserad på varvräkning (den snabba ckumulationen gör att ”årsringarna” är synlig långt ned i glacialen) och synkronisering mellan kärnor genom identifierbara asklager från isländska vulkanutbrott (olika isländska vulkaner är identifierbara kemiskt). Osäkerheten här är nog max ett par århundraden

  Kronologierna i Antarktis är mycket skakigare. De är baserade på glaciologiska modeller och synkas till kalenderår via den grönländska kronologin genom att man antar att förändringarna av CH4-halten (som är likartade på Grönland och i Antarktis) i början av Bölling och början av Holocen är samtidiga på båda halvkloten. Problemet är den mycket långsamma ackumulationen i Antarktis inland som gör att osäkerheten i DeltaAge (tiden mellan att snön faller och luftbubblorna isoleras) är stor. Synkroniseringen måste därför ske i tre led från Grönland till en kustnära kärna i Antarktis till en inlandskärna i Antarktis. Totalt ligger osäkerheten i själva synkroniseringen därför på minst plus minus 300-400 år:

  http://www.clim-past.net/3/485/2007/cp-3-485-2007.pdf

  ”Apropå felmarginaler i temperatur och tid har Shakun et al gjort Monte Carlo-simuleringar av felkällorna och kommit fram till temperaturen laggar CO2 med 720 +/- 660 år (2SE) på Norra halvklotet, klart signifikant alltså.”

  Nätt och jämt signifikant menar du. Men varför i herrans namn hålla på med simuleringar när man har data (syreisotoper och koldioxid) direkt i iskärnorna? Jo för den pinsamma sanningen är att CO2-halten i grönlandsiskärnorna inte alls stämmer med teorierna, så man måste försöka snika ihop syreisotoper från Grönland med CO2-kurvor från Antarktis….

 41. tty

  SörenG #38

  Man måste skippa alla data före 1910, annars får man nämligen med den värsta torkan i historisk tid i Australien: ”The Federation drought” 1895-1903. I Queensland minskade antalet får och kor från 20 respektive 7 miljoner till 7 respektive 2,5 miljoner mellan 1895 och 1902. I Bourke i New South Wales (som visserligen har ett extremt varmt klimat) dog 160 personer(!) av värmeslag 1896.

  Till och med det närmaste Australien har till en nationalsång, ”Waltzing Matilda”, har sitt ursprung i ”the Federation Drought”. Läs de tre sista verserna som sällan sjungs så förstår ni sammanhanget.

 42. Verner

  Thomas P #24

  I min värld som består av verkligheten har jag ingen plats för ”förefaller huvudinnehållet i artikeln, en temperaturrekonstruktion, vara seriöst”.

  Att TRO och FÖREFALLER är inget som man bygger verklighet på.

  Verkligheten Thomas P är den värld vi lever i inte den vi förefaller eller tror att vi lever i.

 43. Thomas P

  Verner #42 Det måste vara skönt för dig att vara sådant supergeni att du kan läsa en artikel i valfritt ämne och veta helt säkert om den är rätt eller fel.

 44. Johan M

  #7 Thomas P

  ”För enskilda molekyler, visst, de byts ut snabbt mellan hav, atmosfär och biosfär, men det är inte det vi är intresserade av utan hur halten i atmosfären ändras, och det är en mycket långsammare process.”

  Hur tänker du nu – det enda sättet man får ihop det resonemanget är att ökad koldioxid har en dramatiskt effekt på temperaturen som då ökar utgasningen varvid koldioxidhalten hålls hög. Om nu koldioxiden inte driver temperaturen så faller det resonemanget.

 45. Thomas P

  Johan #44 Ämnet har diskuterats här på bloggen många gånger. Haven är t ex buffrade så att även om enskilda CO2 molekyler diffunderar fram och tillbaka i snabb takt förändras totala mängden CO2 mycket långsammare. Läs t ex den här boken:
  https://www.amazon.com/Long-Thaw-Changing-Climate-Essentials/dp/0691136548
  eller i form av en mer kompakt vetenskaplig artikel:
  http://geosci.uchicago.edu/~archer/reprints/archer.2009.ann_rev_tail.pdf

  Ditt resonemang förstår jag inte alls, men det var kanske meningen.

 46. Olle R

  #40 tty
  Det är väl jättebra att man lyckas jämka ihop de grönländska kronologierna. Tyvärr gör de stora regionala temperaturvariationerna över Grönland att det är svårt att säga om de betydligt mindre oroliga globala CO2- värdena leder eller släpar efter temperaturerna på Grönland.

  Kan du visa en övertygande graf som styrker ditt påstående att CO2 släpar efter tempen på Grönland?
  SJälv hittar jag bara sådana här:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/ahn2008/fig1.jpg
  Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att CO2 leder temp, framförallt vid de stora lyften upp mot Bölling och när Yngre Dryas-kylan bröts..

 47. tty

  #46

  Läs texten till diagrammet:

  ”Atmospheric CO2 concentrations. Red dots and green circles (results from University of Bern) are from Byrd ice cores. Red dots are averages of replicates, and red open circles at ~73 and 76 ka are single data. The chronology used for Byrd CO2 is described in the SOM. Blue line is from Taylor Dome ice core on the GISP2 time scale. Purple line is from EPICA Dome C. ”

  (min kursivering)

  Det finns inga ”rättvisande” CO2-data från Grönland. Hela resonemanget hänger på att tidsskalorna i Antarktis och Grönland är exakt synkroniserade.
  En sak till: inlandsisarna på norra halvklotet började faktiskt retirera för ca 20,000 kalenderår sedan och en stor del hade redan smält före Bölling. Här är en mycket bra artikel i ämnet som jag verkligen rekommenderar:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.12142/full

 48. Danikullen

  Jag hörde en intervju med Uppsalaforskaren Dr. Mikael Höök i P1 (tror det var Klotet) för ett par veckor sedan. Det handlade om peak-oil och peak-coal, som han menar har inträffat resp. kommer att inträffa ca 2030. Begränsningen är inte ekonomisk utan geologisk/ teknisk.
  http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/18712.pdf
  Här som en presentation på svenska:
  http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2012/02/Mikael-H%C3%B6%C3%B6k-Peak-Oil.pdf
  P1-reportern blev nog något förvånad när Dr. Höök kom till slutsatserna (se s69-75 i ovan) att IPCC beräkningar på framtida tillgång på fossilt bränsle är helt orimlig. Vi har helt enkelt inte möjlighet att producera så mycket fossilt så att IPCCs modeller ger någon temperaturstegring.
  Jag hittar inte inslaget i SRs arkiv, men det finns säkert nån naturlig förklaring…
  Vänliga hälsningar,
  Dan

 49. Olle R

  tty #47
  Ja, tidsskalorna för CO2 är synkroniserade med GISP, och jag har förstått att det är svårt att få rättvisande CO2-halter ur grönländska iskärnor.

  Man kan ju använda den glaciala isvolymen/SLE/havsnivå som ett mått på latent värme som måste tillföras för att få bort istiden.
  (Om jag räknar rätt i huvudet så motsvarar energin i all landis som smälte (120 m SLE) drygt 2,5 graders temperaturändring i den samlade oceanvolymen)

  Här är en graf som visar både CO2 och havsnivå:
  http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7392/fig_tab/nature10915_F3.html

  CO2-halten började snabbt skjuta i höjden för 17000 år sedan, men en markant ökning av havsnivån/isavsmältningen kom inte förrän för 15000 år sedan. När CO2-halten toppade vid ca 270 ppm, återstod nästan halva isvolymen att smälta. Så nog föregick CO2 den latenta temperaturändringen på jorden..

 50. Guy

  Olle R # 49

  Räknade du på hur mycket co2 frigordes från den smältande isen? Kom ihåg att havsnivån stiger först då landbaserad is smälter. I Norden var en hel del av nuvarande landområdena under vattennivån.

 51. Björn

  Olle R [46]; Efter senaste landistid är det nu isfritt på våra breddgrader. Hur kommer det sig? För att smälta isen behövdes värme och den kunde bara komma från solen. Alltså först värme och sedan smältning och därmed en ökning av vattenångan och samtidigt frigörande av CO2. Som bekant är vattenånga en mycket potent absorbent av utstrålad IR och därmed ökade temperaturen ovanför isen. Konvektion i hav och luft bidrog också till smältningen och i viss mån också frigjord CO2.

 52. tty

  #49

  Tänk för mina ögon verkar koldioxidhalten vända uppåt ca 17,000 BP då isavsmältningen redan pågått i ca 2000 år. Än en gång, läs artikeln jag hänvisade till. Den beskriver just avsmältningsförloppet.

  Och att ta till smältvärmen som argument kommer du inte särskilt långt med. Över de ca 10000 år som avsmältningen tog så motsvarar den ca 0,01 W/m^2. Sedan är det i och för sig sant att runt Antarktis och Grönland och i synnerhet i Barents hav fanns mycket stora isvolymer under den nutida havsytan vilket minskar nettostigningen.

 53. tty

  #48

  ”Det handlade om peak-oil och peak-coal, som han menar har inträffat resp. kommer att inträffa ca 2030. Begränsningen är inte ekonomisk utan geologisk/ teknisk.”

  Kolla hur mycket oljeproduktionen ökat i USA det senaste årtiondet. Alltså i det land där oljeutvinningen pågått som allra längst och där alla var ense om att Peak Oil sedan länge var passerad. Tror någon på allvar att Directional Drilling och EOR bara fungerar i USA? Och i så fall kolla Omans oljeproduktion det senaste årtiondet. Oman är nämligen det första arabland som börjat tillämpa EOR.

 54. Olle R

  #52 tty,
  Ja vad ser jag i
  http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7392/fig_tab/nature10915_F3.html

  Jag ser att CO2-halten ökar svagt från 22ky BP till 17 ky för att sedan stiga snabbt.
  Jag ser havsytan öka med ca 10 m fram till 17 ky
  Jag ser isarean minska med drygt 5% till 17 ky
  Jag ser den proxybaserade globala tempen stiga med 0,5 C fram till 17 ky

  Efter 17 ky börjar det hända saker, men det är CO2-ökningen som leder. Inte ens instrålningen vid 65 N toppar förrän vid 12 ky

  Jag tror att 0,01 W/m2 under 10000 år för att smälta is motsvarande 120 m SLE är en tiopotens för lågt. Det borde ligga runt 0,1 W och kanske lika mycket till för att höja oceanernas medeltemp med 2-3 C.
  Just nu har vi en obalans på ca 1W/m2 (som då skulle kunna smälta all återstående landis på 500 år)

 55. tty

  #54

  ”Jag ser att CO2-halten ökar svagt från 22ky BP till 17 ky för att sedan stiga snabbt.”

  Ja nog stiger den svagt så det förslår i det tidsintervallet. Jag föreslår att du tar dig en titt på primärdata. Gå in på:

  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/

  och klicka på:

  antarctica2015co2.xls

  så får du en sammanställning av nästan alla CO2-data från Antarktis. Men jag varnar dig, datum för inflexionspunkten där CO2-halten börjar stiga snabbt varierar ca 1000 år mellan olika mätserier och kronologier.