En sann saga om elektricitet

gron el

Det var en gång ett land som hade världens bästa system för sin elförsörjning.

Kloka människor inom politik och vetenskap hade sett att det inte var bra att vara så beroende av olja och inte heller att behöva bygga ut fler älvar. Kärnkraft som var ganska nytt var framtidens energikälla.

På tio år byggdes att antal reaktorer som tillsammans med vattenkraften blev stommen i systemet. När det var färdigbyggt utgjorde reaktorerna knutpunkter i nätverket. De placerades på fyra orter i södra delen av landet medan vattenkraften av naturliga skäl finns i norra delen.

Andra länder önskade sig lika bra. Egentligen bara Norge, Frankrike och Kanada hade lika bra. De har ju också möjlighet till vattenkraft.

Det fina var att elektriciteten producerades nära där behoven finns. Produktionen var driftsäker och styrbar efter behov. Den erbjöd el av god kvalitet avseende effekt, spänning, frekvens och god balans i det nationella elnätet. Elnätet som behövdes var minsta möjliga. Landets elproduktion var fritt från koldioxidutsläpp. Elpriserna var på en nivå som gynnade landets konkurrenskraft.

Men en dag sa folket att man ville ha en annan kejsare.

Visst bytte man några gånger men med samma resultat. Man folkomröstade om att avveckla eller inte avveckla kärnkraften. Eller kanske senare.

Den nya kejsaren och de följande var mer intresserade av på vilket sätt elektriciteten produceras än vilka krav den måste uppfylla. Ambitionen var att ställa om samhället så att det skulle bli hållbart, helt fossilfritt och hundraprocent förnybart. Kärnkraft mobbas ut ur systemet. En liten men tongivande grupp är så ideologiskt fixerad mot kärnkraft att de inte vill se att det är världens säkraste elproduktion. Trots att de därmed också motarbetar sin övertygelse om att koldioxidutsläppen måste bort.  Vindkraft och solkraft ska vara framtidens energi. Rättrådiga och trosvissa om att världen kommer att följa efter när man visat vägen.

Att avveckla världens bästa elsystem blev högsta prioritet. Kejsaren utsåg en särskild sagoberättare för att samordna färden mot den ljusnande framtiden. Alla myndigheter instruerades att främja planen.

Det visade sig så småningom att ostyrbar väderberoende elproduktion inte uppfyller något av de löften som getts. Det var varken hållbart, tillgängligt efter behov eller förnybart då mer av Jordens resurser används per TWh. Vindkraft byggs där vattenkraften redan ger den delen av landet ett elöverskott, men man glömde att det behövs mer stamnät för att föra strömmen till de delar av landet med störst behov av el.

För säkerhets skull hade kejsaren vid det här laget befolkat Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Energimarknadsmyndigheten och Länsstyrelser med lydiga ämbetsmän och kvinnor med uppdrag att främja vindkraftutbyggnaden. Konsumentverket tycker inte att reklam om förnybar energi behöver vara så sann. De som ansvarade för kraftnätets funktion varnade i flera år så mycket man vågade om man ville ha jobbet kvar. De skrev varje år till kejsaren och talade om att elförsörjningen blir allt mindre stabil ju större andel av elproduktionen, som inte går att styra.

Den dagen den sorgen tänker man väl, när dubbelt så mycket el behövs och hundra procent förnybar energi ska klara det.

Kejsaren och hans trogna myndigheter lyckades så bra att genomsyra hela landet med sin plan att ingen ville lyssna på någon som pekade på att kejsaren är naken.

Sagan slutar inte här. Sagor ska sluta lyckligt.  Ännu förstår för få, att kejsaren är naken.

Det kanske är nära nu. Det råder en sådan brist på effekt i söder, att industrier hindras i sin önskade etablering och expansion. Stabiliteten i elsystemet är så skakig, att en krasch som gör delar av landet strömlösa i dagar, kan ske i en nära framtid.

 

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  På samma sätt som reporänta på 500% hade det goda med sig att folk i gemen förstod att fast växelkurs inte var kompatibel med status för svensk ekonomi vid tillfället, så kommer ett näthaveri eller en längre tid av vansinnigt höga elpriser under en längre tid (de var höga under för kort tid i vintras för att det skulle svida i plånboken) att få väljarna att tänka till.

 2. Lars Cornell

  ”Gör något”, sa Greta. Det är lätt att säga men betydligt svårare att utföra, hon klarar inte att själv tala om vad som skall göras. Det enda som effektivt och storskaligt kan ersätta fossila bränslen är kärnkraft. Men om det får man inte prata i SVT och så uppstår en låsning. Väl fungerade kärnkraft stänger man för att få upp priset på el så att vindkraften blir lönsam.

  Därför är man hänvisad till andra ej så verkningsfulla åtgärder. Antingen är de meningslösa som kor och plastpåsar och symbolpolitik vilket Riksrevisionen påpekat.

  Eller också är kostnad och miljöförstörelse större än nyttan. CCS, vindkraft och bioenergi är exempel på det senare. Bioenergi kunde nog vara en riktig tanke för 100 år sedan när vi var två miljarder människor. Men nu när vi är 8 miljarder är det helt fel tänkt. Det var kol och olja och kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande och så kommer det att bli i framtiden.

  Ta Hybrit som exempel. För många tusen miljarder kronor skall vi bygga 10 000 vindkraftverk och ersätta dem vart 20-de år. Hydrolysörer som står stilla halva tiden. Vätgaslager mer enorma än vad de flesta har fantasi att förstå. Resultatet om vi använder IPCCs modeller blir en reducerad temperatur med 1/10 000-dels grad om 80 år. På grund av avskogning för vägar och vindverk är det ovisst i vilken riktning. Den medicinen är dödande medan nyttan saknas.

  Elsa gjorde en bra sammanfattning,
  https://epochtimes.se/Debatt-Det-pagar-en-klimatforandring—men-klimatkrisen-ar-inget-faktum

 3. pekke

  Just nu så stöder Sverige och Norge övriga Nordpool med el producerad av vatten och kärnkraft, Danmark importerar hela 2 600 MW av sitt behov på 4 250 MW, vindkraften deras producerar bara 117 MW, sv. vindkraft 1 030 MW.

  Danmark har jo-jo-produktion av el tack vare vindkraften, tänk om Sverige skulle behöva importera 6 000 – 8 000 MW när kärnkraften är borta och vinden inte blåser, var skulle vi få det från ?

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 4. Det riktigt ruggiga är inte en viss brist under kortare tid. Det kusliga kommer om klimatet fortsätter neråt för mycket lång tid, vilket det finns indicier på. Då blir det inte bara brist på el, då får vi fysiska skador på elnät och komponenter i en accelererande takt, där älvarna frusit och tillrinningen avstannat hos vattenkraften. Då blir det svart på riktigt och inte ens siste man behöver släcka lyset. ALLT kommer att avstanna, logistik, betalningar, transporter mm och riskerar att ta livet av miljoner eller miljarder. Och fort kan det gå enl vissa forskare. Vi såg det inte komma blir ett understatement som dock inte kommer att kunna kablas ut i nyhetsflödet som inte längre finns? Men då är valprocessen redan förbi och anarki inträder i jakten på överlevnad.

 5. Jan

  Saknar man tillräcklig bildning och intellektuell förmåga för att kunna förutse vart beslut och brist på beslut leder får man lära sig den hårda vägen. Tyvärr anser jag allt hopp ute att det återstår någon annan väg en den hårda vägen för detta land. Frågan som återstår är hur högt priset blir.

 6. Kaj+Wahlberg

  Tja, jag har sedan länge insett att man inte kan lita på att denna regering, styrd av ett litet tokparti, kommer att kunna garantera en säker elproduktion kalla vinterdagar. Nu måste var och en ta eget ansvar. Varje vinter ser jag till att ha ordentligt med ved, fotogenkaminer, fotogen, bensin, vatten och mat för två veckor. Ett längre elavbrott en kall vinter, i en befolkningstät region, kommer att orsaka enorma skador samt många dödsfall.

 7. Lennart Svanberg

  Skrämmande historik och det som får mig ändå att tro på framtiden är att i det tysta upplever jag en svängning i opinonen samt förståelse från maktpartiet (S) att efter nästa val behövs en tillnyktring.

  Pandemin har varit bra då den har synliggjort många saker för oss, exempelvis att CO2-utsläpp ej minskar på grund av minskat flygande, och även om vi inte ser det ännu så har många kappvändande politiker också sett detta.

  Så kostnaden är enorm och sveket monumentalt men jag hoppas och tror att efter nästa års riksdagsval så är det ”plötsligt” nya tider i Energipolitiken (jämför med invandringsfrågan där etablissemanget svängde från en dag till en annan att plötsligt inse problemet).

 8. Lasse

  #6 Kaj W
  Detta lilla parti hade en föreställning i SVT igår.
  Kärnan i föreställningen var att skrämma oss.
  Forsmark har ett lager med plåttunnor med lågaktivt radioaktivt avfall. Innehållet i detta skall tydligen utredas.
  Vilket fick Bolund att medverka med skrämselpropaganda!
  Vad utelämnades? Kanske uteblivna svaret från regeringen om slutförvaret av avfallet.

 9. JonasW

  #8 Lasse

  Jag såg också inslaget. Det stod ett antal personer inne i ett bergrum med tunnor med lågaktivt avfall.

  Noterade att ingen hade strålningsskydd. Det var alltså ofarligt att vara i det bergrummet !

  Varför har vi tunnor med ofarligt lågaktivt avfall i ett bergrum ?

  Naturligtvis fick Bolund vara med och tala om att avfallet från kärnkraft är livsfarligt.

  Jag trodde att Bolund skulle hålla sig i bakgrunden några veckor till, med tanke på hans uttalande om jordaxelns lutning och också hur han styrde upp tonen på Bidens klimatmöte.

 10. Lars Thorén

  Det är hyckleri att att kalla vindkraftver en ren och säker energikälla. Brandriskerna är extrema. Speciellt i Sverige där man placerar vindkraft i skogsmarker. Att vindkraftsturbiner brinner är inte helt ovanligt. Det finns mycket brandfarligt i en vindturbin. Beroende på typ av konstruktion består vindturbinen av polymerer (glasfiberarnerad plast), isolermaterial, kablage, oljor mm.
  De flesta vindturbiner har en växellåda som ger effektivare drift av den elektriska generatorn. Växeldriften betyder att det finns stora mängder olja och smörjmedel i ekipaget. En enda vindturbin kan innehålla upp till 2000 liter smörj- och hydrauloljor och kyl- och rengöringsvätskor.
  Konstruktionerna i övrigt består av mycket glasfiberarmerad plast. Glasfiberplast är brandfarligt och svårt att släcka på grund av epoxihartser.
  Material som används för intern akustisk är gjorda av isolerskum. Dessa är mycket brandfarliga och suger gärna upp spillolja vilket ökar deras potentiella brandfarlighet.
  Elektriska installationer och kraftiga elektriska kablar från turbin till basen av tornet utgör innehåller även dessa en stor mängd polymerer.
  Transformatorerna vilka ansluter vindkraftsindustrins producerade el till elnätet kan innehålla över 45 000 liter olja vardera.
  Oljor i turbinernas växellådor byts efter tre till fem år. Turbinerna sitter på 100-200 meters höjd och idag transporteras ofta både den gamla oljan och den nya oljan upp och ned i verken via tunga, stora oljefat. Metoder finns att med bandvagnar i naturen (!) transportera och ersätta oljan i kraftverken på ett effektivare sätt.
  Oljeåtgången är således enorm i vindkraft och man kan misstänka att vegetabilisk dito inte används i någon högre utsträckning.

 11. Ivar Andersson

  ”Journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan.” Så lyder rubriken till en artikel i Svenska Dagbladet skriven av författaren och journalisten Lena Andersson, som nu uttrycker starka tvivel om den så kallade klimatkrisen.

 12. Anders T

  Sverige exporterar totalt sett el över året. När jag tittar på kontrollrummet ser jag att priset vi exporterar för ofta är lågt. Är det någon som vet om vi tjänar pengar på att exporten totalt sett inklusive produktions, nät- och överföringskostnaderna. Oftast uppfattar jag export priset som lägre än priset på produktionskostnaden för vår elmix.

 13. mattias

  #8,9 Notera att det inte var avfall från kärnkraftsanläggningar utan från annan industri, sjukvård etc.

 14. Anders T #12

  Jag har tänkt detsamma

  eftersom vi netto har en viss export av billig el som ska kompensera importen av dyr el så är frågan hur
  penningbalansen för import-export av el ser ut.

  Finns de siffrorna någonstans?

 15. Ivar Andersson

  Numera är allt hållbart enligt reklamen men hur är det i verkligheten? Är vindkraftvärk hållbara? Kan vingarna återanvändas eller återvinnas? Kan betongfundamentet återanvändas eller återvinnas?

 16. Lars Thorén

  ”Vattenfall undersöker eventuell försäljning av nederländskt gaskraftverk. Pengarna från en eventuell försäljning bör istället investeras i förnybar energi, där Vattenfall själv nämner havsbaserad vind som ett självklart område.”

  https://www.energinyheter.se/20210517/24048/vattenfall-undersoker-eventuell-forsaljning-av-nederlandskt-gaskraftverk

  Nu föreslår dessutom Svenska Kraftnät, enligt SR-nyheter idag, att man bygger vindindustrier i havet utanför nedlagda- och befintliga kärnkraftverk! Där finns redan finfin infrastruktur… Istället för att bygga ett nytt modernt kärnkraftverk med litet avtryck i miljön och som dessutom är koldioxidfritt vill man förstöra våra hav och kuster.

 17. Björn

  Tron på global uppvärmning och en klimatkatastrof har förblindat vår regering så till den grad att man hellre ställer samhället på undantag, än handlar rationellt. Det tyder på både personella mentala svagheter och kunskapsbrister. Här behövs en ny politisk majoritet som förstår att värdera risk mot risk och därefter handla rationellt.

 18. Magnus

  Det kommer bli väldigt svårt att få till en förändring bort från alla tokigheter. Klimathotsextremister har tagit sig in överallt. Alla tjänster inom kommun, länsstyrelser, Sveriges Radio, SVT och så vidare tillsätts utifrån att man ska ha rätt åsikter, förenklat köpa budskapet om att vi hotas av katastrof. I Vattenfall och LKAB sitter styrelser som är tillsatta på samma sätt. Ringhals reaktorer läggs ner. LKAB kommer äventyra ståltillverkningen och ekonomin i ett vätgasprojekt.
  En styrelse som tänker ekonomiskt och realistiskt skulle inte ta de här besluten.
  Alla myndigheter ska verka för utbyggnad av vindkraft.
  Det är alltså en total infiltration av miljörörelser. På 80 talet ansågs de stolliga men oförargliga, nu styr de landets energipolitik på alla plan.

 19. Sven Arne

  Energisystemen styrs idag av religiösa 4% fanatiker som ej kan påverkas av fakta. Det börjar likna rena talibanhotet
  mot vårt land.

 20. jensen

  15
  Medvetet eller lapsus linguae
  Vindkraftv….

 21. Ivar Andersson

  #20 jensen
  Vindkraftvärk är en förorening i naturen både visuellt och audiellt och ska byggas i stadsmiljö som redan är förstörd.

 22. Anders T

  Sten Kaijser#14
  Man blir alltid orolig när Svenska statliga företag är inblandade i affärer med Danskar, det brukar bli dyrt för oss.

 23. Samuel af Ugglas

  Hur mycket betalade ”Löfven” av svenska folkets utplundrade skattepengar till Holmen AB för att slå av på förbrukningen för att förhindra ett sammanbrott i leveranserna nu senast det var aktuellt?

 24. Evert+Andersson

  #18 Magnus

  Precis så är det. Totalinfiltrerat. I sin sista TV-intervju innan Isabella Lövin slutade som minister förklarade hon stolt, att nu är alla ministrar klimatministrar.

  Det är dessvärre sant. Hela administrationen är infiltrerad. Med Klimatrådet som övervakare.

 25. Leif Eklöf

  Jag kanske är både blind och döv, men jag hör inte att någon vill bygga nya kärnkraftverk? Trots att det är många (åtminstone här) som vill ha dem. Kanske beror det på att det inte är ekonomiskt lönsamt. Hur går det i Finland? De har ju hållit på ett antal år nu. Någon som vet?

 26. Dan

  Vår enda räddning är regeringens totala inkompetens på alla områden.
  Hade de varit skickliga i vansinnet hade det varit mycket värre.

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  Enligt International Energy Association (”IEA”) är havsbaserad vindkraft den mest kopparintensiva källan för elproduktion – det krävs uppskattningsvis 8 ton koppar per megawatt installerad effekt (”t / MW”) jämfört med 2,9 t / MW för landbaserad vindkraft, 2,82 t / MW för solkraft, 1,47 t / MW för kärnkraft, 1,15 t / MW för kolkraft och 1,1 t / MW för (natur)gaskraft.

  Mvh,

 28. Ulf

  OT

  Någon som känner till detta?
  https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/klimatskepsisen-har-borjat-bli-postmodern/

 29. Mats Enqvist

  #27 Precis vad man kunde förvänta sig. Ett olyckligt och rätt ovidkommande detaljfel görs till huvudsak för att ifrågasätta Lenas hela budskap. I värsta fall blir det tyvärr detta inlägg och brett tigande för övrigt som blir resultatet. Får se om SvD har mod att vara forum för en öppen debatt där båda sidor får komma till tals.

 30. Lennart Bengtsson

  Det finns ingen annan rimlig förklaring än att majoriteten av landets politiker, journalister och många av dess tjänstepersoner faktiskt TROR att jorden befinner sig i ett klimatnödläge? Och detta utan att ha någon som helst susning vad de pratar om. De tycks inte ens ha klart för sig vad klimat är för något?
  Detta är priset för en drastiskt försummad naturvetenskaplig utbildning på alla nivåer samt en till ursinne driven jämliksfanatism där inkompetens närmast har blivit ett krav på meritering och inte motsatsen.

 31. Istvan

  Vindkraft gör come back till sjöss! I Sjöfartstidningen kan man inhämta att Wilhelmsen-Wallenius rederierna projekterar ett seglande biltransport fartyg. Äntligen.
  Visserligen förstår jag inte fullt ut att på vilket sett har segling till sjöss har blivit rationellare sedan de stolta Clipper skeppens dagar för 100 år sedan. Förutom att själva segelhanteringen har blivit helt automatiserat. Det var knappast besättningens löner som fick segelfartygen på fall. Det var snarare att maskindriet fartyg ankom i tid. En aspekt som än idag borde ha ett visst värde. Men det fins dom som förstår bättre. Hoppas båtarna likväl de transporterade bilarna bygges Hybrit stål för att få ut full effekt av det genialt nya.

 32. #29 Lennart Bengtsson”

  Undertecknad kan bara instämma i Lennart Bengtssons syn på svenska politiker och skulle använda långt grövre ord för att beskriva dem. Men, hur väl passar den beskrivningen på t.ex franska toppolitiker? Fransk energi-och klimatpolitik liknar i allt väsentligt den svenska.

  Den franske presidenten, liksom hans föregångare, är utbilda på ENA (Écolecole Nationale de l’Administration) där endast la crème de la crème av frankrikes intelligensia klarar inträdet. Detsamma gäller för flera andra regeringsmedlemmar av vilka en del har examen från Polytechnique och många fler från Sciences Po universitet.

  Hur förklarar då Lennart Bengtsson likheten mellan fransk och svensk energi-och klimatpolitik, för att inte tala om invandring, Covide-19 och annan politik? Kan man tänka sig att sunt förnuft bland lekmän ibland trumfar professionella politikers och högutbildade akademikers teorier?

 33. Jan

  #29 Lennart Bengtsson

  Hur kan de som hävdar att jorden befinner sig i klimatnödläge samtidigt arbeta så aktivt för att snarast avskaffa den koldioxidsnåla kärnkraften? I ett nödläge skyr man ju inga medel för att rädda sig från nödläget även om man betraktar åtgärderna som mindre tilltalande för stunden. Något stämmer inte.

 34. SatSapiente

  #5, 25

  Verkligheten är en sträng lärare. Det behövs nog en hel del verklighet innan det blir någon ändring.
  Eller som min mormor ofta sade: ”Dåligt blir inte bättre förrän sämre kommer”.

 35. AndreasF

  Enligt aktuellt idag så är det värre än vad vi hittills har trott. Jorden har feber och Rockström raljerar på bästa sändningstid helt utan mothugg. Han fick till och med in en känga mot Svenska dagbladets skribent som inte är rättrogen alarmist.

  Allt är med andra ord som vanligt

 36. Bengt Alme

  Aktuellt har som vanligt larmat på stora trumman, jorden har feber och Johan Rockströms tippingpoint luftades förstås. Som vanligt, skamligt ensidigt från SVT.
  Första delen larmade Erica B om enorma havsnivåhöjningar, 60 m skulle det bli, om vi inte skärper oss. Sedan kom en högröd Rockström och trummade av en kanonad av hotelser som kommer att drabba mänskligheten om inte alla länder beskattar CO 2. Jag tänker då Kina, Indien m fl.
  Lycka till säger jag.
  Programledarna är sorgligt okunniga! Inga svåra, djupare frågor utan inställsamt med huvudet på sned.

 37. Peter

  Dagens aktuellt är som vanligt pinsamt.
  60 meters havshöjning…
  Rockström för stå och spy ut sina tippingpoints och ljuga om att det aldrig varit varmare på 3 miljoner år denna gång…konstigt att vikingarna odlade på Grönland. Iskalotterna har bevisligen varit mindre förut då träd har hittats.
  vidare har vi fått lära oss att CO2 och temperatur har ett linjärt samband MEN att alla andra olinjära samband ADDERAR till problemen och gör det ännu varmare.
  , minsan. Rockström är också professor i flera olika ämnen fast han bara är en simpel agronom…

  Dessa idioter får mer och mer sändningstid på det oberoende public service som numera också sysslar med odling av cannabis.

 38. Bo Lundwall

  Beträffande kärnkraftavfall är det mycket noga med att förvara det på ett bra och säkert sätt.
  Förhoppningsvis så kommer detta avfall att kunna återanvändas i nya generationer av kärnkraftverk.
  Microplasternas miljöpåverkan som lossnar från vindkraftverkens propellrar har man däremot ingen som helst kontroll på som landar i vatten eller över land. Hur tänker våra beslutsfattare här……
  Olaga jakt tycker jag det borde också hänföras till när fridlysta fåglar, fladdermöss, samt insekter dödas av en maskin (rotor, vingar, maskinhus mm). Maskinen i sig är ju egentligen en fruktansvärt dåligt designad maskin så att den blir till ett vapen som dödar, och det är ju inte tillåtet enligt lagen med tanke på brottet, olaga jakt.
  När man bedömer om brottet ska anses grovt ska följande särskilt beaktas.
  1. Om det handlar om ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.
  2. Om det har utförts vanemässigt eller I större omfattning.
  3. Om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fordon eller någon annan motordriven anordning.
  4. Om det utförts med en särskild plågsam jaktmetod.
  Alla de fyra punkterna passar mer eller mindre in på maskinens framfart.
  Hur tänker beslutsfattare här….eller de kanske inte funderar så mycket.
  Fundament och torn utgör en fastighet.
  Skatteverket bedömmer i sin helhet att vindkraftverket utgör en maskin, vad jag kan tolka i texter.

 39. mattias

  #37,
  Ja, det var synd att Lena Andersson råkade citera ett faktafel i Börjessons bok – som tydligen orsakade en twitterstorm. Men tror knappast det blir en liknande storm om Aktuelltreportagets faktafel…. 60 m havsnivåhöjning och Erika lägger till inom några 100 år….

  De borde faktiskt bjuda in Börjesson som varit på flera expeditioner i Antarktis, läs hans bok.

 40. Lars i Huddinge

  Jag blev så upprörd att jag skrev ett mail till SVT.

  ”Jag måste protestera mot att ni på SVT alltid intervjuar personer som anser att koldioxid är orsaken till den lilla temperaturökning (1 grad) som skett under 150 år.
  Hur kommer det sig att ni aldrig bjuder in någon av de 700 (varav 22 svenskar, enl nedan) som inte anser att det är koldioxiden som är orsaken till den obetydliga temperaturökningen som har uppmätts.
  Att Twaitsglaciären bryts ner och ev. flyter iväg beror alltså inte på CO2, utan på någon annan global påverkan – solen – magnetpåverkan etc.
  Vad gäller växthusgaser så är vattenånga i atmosfären 100 gånger mer potent än CO2. Tråkigt att Johan Rockström (oemotsagd) får stå i er studio och tala om ”tipping point” utan någon som helst motpart. Hans s.k. trösklar är bara ”snömos” och borde inte förmedlas till oss vid TV-skärmarna.
  Bjud in någon av nedanstående vetenskapsmän/forskare/ingenjörer till studiosamtal som kan ge en annan bild av framtiden jämfört med de ekonomiskt beroende forskarna.
  Johan Rockström är den minst trovärdiga forskaren i Sverige idag.

  Nedanstående svenska personer är de mest trovärdiga vad gäller framtida elproduktion och klimatvetenskap:

  SCIENTISTS AND PROFESSIONALS FROM SWEDEN
  1. Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science, Linköping University; WCD Ambassador
  2. Leif Åsbrink, PhD in Technology at KTH in Molecular Physics, Stockholm
  3. Sture Åström, Professional in Climate Issues, Secretary of the Swedish Network Klimatsans
  4. Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
  5. Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
  6. Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
  7. Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
  8. Dr. Anders Flodin, Business Development Manager, Höganäs AB in North Carolina
  9. David D. Gee, Professor Em Orogen Dynamics, Uppsala University, Sweden
  10. Eilif Hensvold, PhD Mathematics, Associate Professor of Mathematics (retired), Simulation of Large-scale Industrial Systems, Uppsala University, Luleå Technical
  University
  11. Hans Jelbring, Climate researcher
  12. Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
  13. Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
  14. Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
  15. Johnny Kronvall, Emeritus Professor in Building Physics, Malmö University and Lund University
  16. Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
  17. Nils-Axel Mörner, Emeritus Professor Geology, President of the Independent Committee
  on Geoethics. Former head of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University
  18. Jacob Nordangård, PhD in Technology and Social Change at the University of Linköping, Researcher on Climate Change History
  19. Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
  20. Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
  21. Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
  22. Elsa Widding, Consultant, Author on Climate Change, Stockholm
  De flesta av ovanstående personerna är inte beroende av statliga/privata ekonomiska för sin egen försörjning och är därmed de mest trovärdiga i frågan om CO2’s klimatpåverkan.
  Hur svårt ska det vara att få en verklig debatt med båda sidor vid samma bord om denna CO2-fråga?!
  Skärpning SVT, Kom igen och visa att ni är alla svenskars television.

  Inte för att jag tror att det kommer att ändra något, men det lättar samvetet lite….

 41. Roland

  OT
  DN-veteran ”kommer ut som klimatskeptiker”
  https://www.friatider.se/dn-veteran-kommer-ut-som-klimatskeptiker

  Lena Andersson tycker det var modigt av henne det har blivit en hel del diskussioner på nätet. Bra att hon rör om i grytan

 42. pa

  #39
  Det var bra gjort! Ett sånt brev om dagen skulle de ha, vetenskapsförnekarna 🙂

  Man skulle även lägga till att dessa är några av de främsta på området hållbar utveckling, för att skapa om deras förvridna uppfattning av det begreppet.

 43. Ulf

  Angående min kommentar 28

  Snarare understryker väl detta problemet. Ett litet fel på klimatrealistsidan väcker en enorm storm. Tusentals fel på klimathetsarsidan passerar obemärkt.

 44. Rolf Löfgren

  Media styr folket, särskilt TV. Folk ”tror” på TVn.
  Nå hur ser partisympatier ut på SVT. Betyder det nåt?
  MP 52%
  V 18%
  S 13%
  C 6%
  L 3%
  M 8%
  KD 0%
  SD 0%
  Källa: Göteborgs Universitet

 45. Håkan Bergman

  Nu kan alla glädjas åt låga elpriser €3.46 i hela landet när tyskar och holländare pumpar ut sitt överskott. €0 kl.1200 idag, -€69 kl. 1400 i Tyskland igår kan bli nåt ditåt idag. Och vi ska bygga ut vindkraften i södra Östersjön!