Elsa Widding om 1,5 graders målet

 

Elsa

Cop 28 pågår ju för fullt och i samband med det har Elsa Widding skrivit ett inlägg under rubriken ”Lägg ner det destruktiva klimatmålet om 1.5 °C

Hon eftersöker mer forskning om ex orsakerna bakom Lill Istiden men inser att frågan inte är intressant längre och inte handlar om vetenskap.

”Det är snarare en fråga om politik och religion som drivs av människans outgrundliga behov av något att tro på. Det är också därför vissa medier går i ”spinn” när jag så mycket som vågar knysta om att vi inte befinner oss i en klimatkris, vilket annars är en naturlig slutsats att dra för den som har ägnat tillräckligt mycket tid åt det vetenskapliga underlaget som har sammanställs av IPCC. ”

Elsa påpekar att det inte finns någon seriös vetenskap som visar att världen skulle kunna nå ett mål om 1,5 grader. Det är inte möjligt och vi är i princip redan där utan att någon globala katastrof har inträffat. Kina har lovat att fasa ut sin kolkraft till år 2060 och Indien till år 2070 vilket innebär att de mänskliga utsläppen av koldioxid kommer att minska till ca 10 Gton  per år vid seklets slut och inte 100 Gton som domedagsprofeterna pratar om.

Hon avslutar med orden:

”Det finns ingen anledning att fullständigt urholka välfärden i tron att det ska bidra till lägre utsläpp på sikt. Det kommer att få den motsatta effekten och belastningen på miljön och på människor kommer snabbt att bli ohållbar. Det är bra om utsläppen inte fortsätter att öka under detta sekel men om världen fortsätter att följa det scenario som IPCC anser är det mest realistiska, SSP2-4,5, finns det ingen klimatkris att tala om i betydelsen att de klimat konsekvenser som förväntas uppstå kommer att bli fullt hanterliga för mänskligheten.”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack Lena och tack Elsa!

 2. Mats Kälvemark

  Tack Lena och Elsa!
  Peter Wennbald har en mycket bra och tänkvärd ledare i SvD idag som uppmärksammar den verkliga kris som den gröna omställningen för att undvika en fiktiv klimatkris medför genom det dramatiskt ökade elbehovet. Sverige drabbas extra hårt genom de elslukande projekten i norr med vätgasstål och batterifabriker.
  Citat från PW:s ledare. ”De kommande två decennierna behöver SVK bygga upp emot 700 mil nya ledningar för transmissionsnätet. Det motsvarar ungefär fyra breda kraftledningsgator från Treriksröset till Smygehuk, med sammanlagt runt 30 000 höga stolpar. Och en byggtakt på ungefär en kilometer per dag. Om man börjar fälla träd och gjuta stolpfundament i dag, vill säga. Men enligt SVK:s senaste nätutvecklingsplan, som presenterades på måndagen, befinner sig större delen av myndighetens byggprojekt fortfarande på idé- eller planeringsstadiet.
  Det gör däremot inte de svenska industriföretagens omställning. Många av dem har, för att ligga i linje med svensk och europeisk klimatpolitik, bestämt sig för att ersätta sina fossila bränslen med elektricitet redan det närmaste decenniet.
  SVK:s nätutvecklingsplan är den senaste i en lång rad rapporter som övertydligt visar att det är omöjligt. Tidtabellen är en teknisk, politisk och ekonomisk fantasi. I sin rapport varnar SVK för att elpriserna kommer att skena, och energisystemet bryta samman, om inte industrin anpassar sina planer till verkligheten.
  Men det är snarare politiken som behöver anpassa sig till företagen.
  För som ekonomiprofessorn John Hassler pedagogiskt visade i sin klimatpolitiska utredning, har industrin inget alternativ till att ställa om inom drygt ett decennium.
  Om antalet utsläppsrätter fasas ut enligt den plan EU som har antagit, kommer priset på utsläppsrätter att stiga snabbt och allt brantare. Redan 2039 blir det i praktiken förbjudet för svenska industriföretag att släppa ut koldioxid. ” Slut på citatet.

  Vår åttondel av världen med IPCC, EU och USA i spetsen, håller i rasande takt på med att med berått mod låta nationer och medborgare begå harakiri. Resterande 7 åttondelar av världen, inkluderande Kina, Indien och Ryssland (=BRICS) tittar förundrat på skeendet från sidan och ovanifrån. De ler i mjugg på sin väg till banken.
  https://klimatupplysningen.se/brics-den-geopolitiska-maktkampen-och-co2/

 3. iah

  varför envisas elsa att prata om 1,5 graders målet utan att tala om när detta börjar att mätas. om nu målet 1,5 grader börjar mätas förindustriellt så innebär det ju att man börjar mäta ca 1850 dvs när vi hade en dipp i mätvärdena pga lilla istiden på i runda tal 2 grader. av dessa har vi nu återtagit 1,2 grader vilket gör att vi har 0,8 grader kvar till 0, i alla fall jag har antagit att det är först då man skall börja mäta 1,5 graders målet. allt annat vore ju vansinne.

 4. Mikael Andersson

  Välfärden…det saknas perspektiv, normaltillståndet är istid, perioden med istid är alltid längre än interglacial. Det är alltså vi som kommer bli klimatflyktingar när 2km packis hyvlar Sverige ner till berggrunden, det kan IPCC köra sina modeller på istället och ta fram handlingsplaner. Finns det någon ens som på allvar tror att vi inte får någon mer istid?

 5. Ann lh

  Sedan undrar jag vad ordföranden för COP28 Sultanen av Dubai har i bakfickan.
  Dels hävdar han att det inte finns någon vetenskap bakom klimathotet och dels håller han ett inledningstal där han hävdar att vätgas är framtiden.
  Enligt honom har en stor del av de oljeproducerande länderna en överenskommelse om att ”decarbonate” den tämligen C-rika oljan utan att förklara vad han menar.
  Det enda jag kan tänka mej är att de oljerika länderna med sina enorma resurser inte bara samlar ihop den CO2 som bildas vid utvinningen för att sedan köra ner den i borrhålen för en än mer effektiv oljeutvinning utan även producerar vätgas på plats. Vad blir restprodukten då och vilken energikälla krävs för processen?
  Undrar vad Patrick Moore och andra, som värnar om mer av återvunnen CO2 från de fossila bränslena åt den numera anorektiska växtligheten, har för syn på en sådan idé.

 6. Micke

  #2 Jag ser ingen annan lösning än att lämna EU snarast. Billigaste och enklaste lösningen på hysteriska påfund.

 7. Björn

  Det här med 1.5 gradersmålet är enbart ett spel för gallerierna. Eftersom väder, vind och klimat förändras hela tiden av naturliga skäl, kommer vi aldrig att kunna bevisa att detta påtvingade ”CO2-tvättande” har haft någon effekt. Orealistiska och irrationella åtgärder kväver oss istället och förhindrar en naturlig teknisk utveckling. All utveckling ger i likhet med den naturliga biologiska evolutionen, förbättringar i en mångfald av urval. Enbart fokus på antropogen CO2 som nu, kan aldrig leda till förståelse av klimatsystemet. Klimatforskningen måste börja utvidga sökområdet.

 8. Thorleif

  Glöm inte att välfärden är politikernas ”levebröd”, dvs att behålla sina jobb och karriärer vart 4’e år,

  Trenden är att allt fler skatter ska dras in via konsumtion och produktion istället för via arbetsinkomster och förmögenheter (inkl kapitalvinster). Därför passar ”Klimatlarmen” som hand i handske i politikernas privata planeringshorisont.

  I takt med att västekonomierna gradvis får det relativt svårare vilket inkluderar ny inflationscykel och skuldbubblor (den finansiella ekonomin närmar sig sitt cykliska slut) kommer inkomstbeskattning att igen öka. Den offentliga ekonomin tar långsamt över vilket får negativa konsekvenser. Kostnaderna för dagens klimatomställningar riskerar att bli förödande. Jag räknar med att EU går mot upplösning inom 15-30 år. Alternativet är fascism!

 9. Det är riktigt att vi inte kan undvika att 1,5 grC kommer att nås, om naturen vill så, liksom vi inte kommer att kunna undvika minus 1,5. och värre när den dagen nalkas.

 10. Lasse

  #3 iah
  Bra kommentar som borde tysta alarmen!
  Vi är på väg ut ur en liten istid som i Sverige drabbade oss med verkliga klimatnödlägen.

  Glaciärerna smälter och vikingarester kommer fram.
  Träden återtar mark på fjället upp mot gamla trädgränser.
  Arktis is -någon som hört något om denna tippingpoint på länge?

  Framförallt har vi över hela globen allt färre döda i naturkatastrofer samtidigt som vi har allt fler som blir mätta.

  Nödläge?

 11. Thorleif

  Med ett digitalt maktkoncentrerat MSM får vi alltfler odugliga journalister som inte ser skogen för alla träden. De sköter inte sina uppgifter som den 3e statsmakten och det får konsekvenser. Här ett ex på oförmåga och felriktad fokus.
  https://www.dn.se/sverige/emma-bouvin-ar-en-daglig-applad-verkligen-for-mycket-begart-tack-pa-forhand/

  #2 Mats Kälvemark

  Instämmer nog men man bör betänka att även om vi mycket länge haft planer (bristande politisk ledning inkl fördelning av ansvar) på utbyggnad och modernisering av våra stam-regionsnät (tar oerhört lång tid att planera pga markägande-frågor och beslut om nedgrävnings-alternativ osv) så betyder på lite kortare sikt tillgängligheten av svängmassa minst lika mycket idag betr rådande och morgondagens el-transmissionsbegränsningar.

 12. Nr 3 iah
  Visst har du rätt. Tittar man på temperatutrekonstruktioner för norra sverige i tallårsringar – så syns att temperaturen ökade ungefär 1,5 grader från slutet på 1600- talet till mitten på 1700 – talet. Den värmeuppgången återfinns oxå i uppsalaseriens första mätår.
  I trädringarna syns oxå uppgången 1850 – 1930 på ca 1,5 grader.

  Däremellan syns tydliga nedgångar – bästa tillväxtåret var 1937 med ett värde på 2,75.

  Daniel W och Jax – har 100 års perspektivet från luleå som ger oss intressanta fakta om medeltemperaturutvecklingen i norr.

  Klimatalarmisterna föredrar att använda perioden 1961 – 2020.

  Klimatmodellerarna kan inte återskapa temperaturutvecklingen kontra Co2 utvecklingen under 1600 – 2000.
  Modellerna fungerar inte för avläsning av facit bakåt – men siar friskt om Framtiden.

  Så din frågeställning är mycket relevant – och vad är klimatvetenskap, en programmerad modell eller verkligheten?

  Vilka är förnekare och vem äger vetenskapen.. – samhället behöver ta ställning.

 13. Björn

  Mats Kälvemark {2]; Nu var det gårdagens ledare, men ändå. Som artikeln förmedlar så är egentligen fokusering på nya ledningar i den skala som skrivs, feltänkt. Infrastrukturmässigt är behovet inte av fler ledningar genom landet från norr till söder som behövs, utan fler strategiskt placerade kärnreaktorer. Varje del av landet måste bidra med den effekt som behövs beroende på industriell utveckling och befolkning. Enligt fysikens lagar så motsäger långa ledningar en sund teknisk utveckling, på grund av förlusterna.

 14. Mats Kälvemark

  #13 Björn
  I min värld, e-tidning och artikelläge, är datum 231207, dvs idag. Det viktiga budskapet är detsamma oavsett, låt oss fokusera på det.

 15. Håkan Bergman

  Björn #13
  Balans kan man skapa med strategiskt placerade SMRer, men samtidigt måste man återställa effekten vid Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck eftersom stamnätet är dimensionerat för den effekten.

 16. Paul Håkansson

  Inom elområde 4 så produceras 20% av förbrukningen……så kan det gå med arga magda i spetsen.

 17. Lars Cornell

  #13 Björn. ”motsäger långa ledningar en sund teknisk utveckling”
  Ja, men framför allt en sund ekonomisk utveckling. Långa ledningar kostar mycket och tär på miljön men tillför ingen elenergi.
  Det är på samma sätt med batterier. De tillför en stor kostnad och förstör miljön men de tillför ingen energi.

  Det är viktigt att elproduktionen byggs nära förbrukarna.

 18. Sören G

  Eftersom temperaturen har varierat under historisk tid så är koldioxidhypotesen inte trovärdig. Temperaturen de senaste 2000 åren har varierat med drygt 2 grader. Går vi tillbaka till Bronsåldern (ca 1350 f.v.t) har temperaturen varierat med 3,5 grader.

 19. Björn

  Lars Cornell [17]; Visst är det så! Det handlar om en betydande mängd metaller i form av koppar, aluminium och stål. Inte bara det, kraftledningsgator skär igenom samhällen och förfular naturen i likhet med vindkraftverk. Helst bör varje större samhälle ha sig egen SMR, där det befintliga regionala ledningsnätet i form av kablar kan utnyttjas till fullo.

 20. Johan, Uppsala

  #16 Paul Håkansson
  Jag har för mig att Region Kalmar producerar 10% av den el de förbrukar och ändå planerar man nu att gå över till el för alla bussar och tjänstefordon samt upphandla nollutsläppstransporter, dvs enbart el där också. Allt för att stoppa utsläpp av CO2 och rädda planeten. Samtidigt har man redan bland Sveriges klimatbästa fordonsflotta och transporter då man i över 20 år investerat i biogasproduktion från restströmmar och har tankstationer i varje kommun. De kommer i praktiken få högre klimatutsläpp utifrån ett helhetsperspektiv. Och till en otroligt hög kostnad för sina innevånare. Men så blir det när EU sätter reglerna och enbart fokuserar på avgasröret.

  #17 Lars Cornell
  ”Det är viktigt att elproduktionen byggs nära förbrukarna.”
  Exakt. Bygg vindsnurror på Ekerö, Djurgården och i Hagaparken.

 21. Tege Tornvall

  #2. Mats. De skrattar nog så lagom om deras köpstarkaste marknad försvinner. En god affär vinner båda parter på. Vem vinner på att den andre går under?

 22. Lars Cornell

  #21 Tege, Svar: Konkurrenterna.

 23. Lasse

  En utmärk föreläsning :
  https://www.youtube.com/watch?v=CZcAvbFUzRw

  Javier Vinos förklarar klimatförändringen.
  Solcykler 😉
  Samt transport av värme till polerna.
  Nån som läst hans bok: Solving the climate puzzle.
  Finns tydligen på Gretas språk oxå.

 24. Gunnar Strandell

  Ann lh #5
  Det går utmärkt att framställa vätgas från naturgas, men man får också CO2.

  I övergången till vätgassamhället kan det underlätta och CO2 använda för att boosta oljekällor som kan leverera till fattiga länder.

  En win-win situation för sultanen alltså.

 25. Ann lh

  # 24 Gunnar S. Tack, men i sitt tal tog han gång på gång upp att ”decarbonisera”. Hur man än vänder sig blir det väl över CO2 alt. C lite här och där.
  Vad är han ute efter?

 26. Paul Håkansson

  OT

  Professor Jan Blomgren om ny kärnkraft, konkursmässig vindkraft och elbilar i Fjärde Statsmakten 189

  Programledare Mikael Willgert samtalar med professorn i tillämpad kärnfysik Jan Blomgren om el-situationen i landet.

  Vindkraftparken Markbygden ett går nu tekniskt sett i konkurs, hur stort är detta? Huvudägare (ca 75%) är Kinas statliga kärnkraftsbolag CGN, som har bundit elpriset på felaktig nivå berättar Jan Blomgren. Anledningen till att man bundit elpriset för lågt är troligen överetablering av vindkraft. När man kalkylerade kostnaderna för att bygga vindkraftsanläggningarna räknade man med ett högre elpris, men eftersom vindkraften producerar mycket när det blåser, faller priset på el och produktionen blir olönsam jämfört med vad man kalkylerat. Genom att man har tecknat ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement) och därmed måste leverera el till ett visst pris, men inte kan leverera egen el, måste man i stället köpa in den till ett högre pris än man själv får betalt när man säljer den.

  Idag finns mellan tre och fyra tusen vindkraftverk i Sverige och av dem står ungefär tusen i anläggningar som är konkursmässiga säger Jan Blomgren. Spanska Siemens Gamesa, som ägs delvis av tyska Siemens Energy, tillverkar vindkraftverk. Efter att det framkommit att livslängden för vindkraftsverken är betydligt kortare än angivet tappade Siemens Energy 80 miljarder kronor i värde på börsen. Nu ser det ännu värre ut berättar Jan Blomgren, både tyska och spanska staten går in med pengar för att förhindra konkurs. Det politiska priset för att låta detta gå i konkurs blir för stort. Man har satsat enorm politik prestige i detta berättar Blomgren

  Professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson har nyss kommit ut med en rapport om elförsörjningen av de jätteprojekt i Norrland där stål ska framställas utan användandet av kol, utan istället använda elektriskt framtagen vätgas. I rapporten kritiseras att det inte finns någon plan för hur behovet av el ska tillgodogöras. Även hur tillgången på järnmalm samt vatten ska säkras saknar beskrivning. På åttio-talet fanns hos politiker en vilja att ge sig in i industriella projekt, med skattebetalarnas pengar. Som exempel kan nämnas Stålverk-80, som blev ett dyrt fiasko. Nu befinner vi oss i en liknande tid säger Jan Blomgren. Det är lätt för politiker att få tag i stora belopp av lånade pengar, som gör att de kan hoppa på galna projekt som inte marknaden själv vill ta i säger han.

  När det gäller ny kärnkraft i Sverige så finns två möjliga kandidater, Vattenfall och tyska Uniper, varav den senare inte kan göra det av politiska skäl, så endast Vattenfall kvarstår. Regeringen skulle kunna säga till Vattenfall idag att börja bygga. Men så har vi Strålskyddsmyndigheten, de måste omedelbart sätta igång att anställa folk, för de kommer att få typ en kubikmeter utskrivna dokument att ta ställning till. När byggnation ska godkännas, förklarar Jan Blomgren. För själva byggnationen av reaktorn finns enligt Blomgren tre alternativ, Frankrike, Sydkorea eller USA, som har tillräckligt hög kompetens.

  https://swebbtv.se/w/5H8ccte65ULcg82docv4bM

 27. Lars Lundqvist

  #24

  Ett mycket realistisk förslag att tillverka vätgas från naturgas och biprodukten, högkoncentrerad CO2, som kan användas för att pressa ut mer olja ur källorna. Det är så vätgas tillverkas idag men den högkoncentrerade CO2 släpps bara ut i atmosfären.

  Det blir omöjligt för tokerierna i Norrbotten att konkurrera med vätgas som framställs genom elektrolys av vatten med el från kärn- eller vattenkraft.
  Idén att framställa vätgas med vindkraft och lagra vätgasen för dagar då det inte blåser är både tekniskt och ekonomiskt orealistiskt.
  Vår regering har insett att vindkraft måste kompletteras med motsvarande effekt av kärnkraft, men då blir elen för dyr för svenskt grönt stål.

 28. Anders

  #27. Intressant och trovärdig förklaring till den annars svårförklarade ”brådskande” omställningen till förnybart och detsamma enorma energibehovet. Det finns nog en del giriga ugglor i den gröna mossan…

 29. Rossmore

  1,5-gradersmålet bygger på föreställningen att ökad Co2-halt i atmosfären driver temperaturökning och att den enda vägen för att undvika en katastrofal uppvärmning av planeten är att reducera tillförseln av Co2 till atmosfären. Hur kan man åstadkomma det i ett slutet system? Som om vi människor skulle vara orsaken till och kunna kontrollera det! Vilken frisk individ kan inbilla sig något sådant?

  https://notrickszone.com/2023/12/07/another-day-another-scientific-paper-insists-global-warming-is-not-caused-by-increased-co2/

 30. L

  Men om det är så att det är värmen som driver co2 då blir ju hela omställningen utan betydelse på kort sikt. Är det någon som vet om den hypotesen är med i diskussionen.

 31. BD-Nille

  #2 Mats Kälvemark

  Jag läste också SVD ledare som baseras på Svenska Kraftnät (SVK) nyss publicerade nätutvecklingsplan.

  Ett mer djupgående referat av SVK Nätutvecklingsplan finns på Second Opinion, med citat från SVK pressmeddelande, chefen Kraftsystem Daniel Gustafsson:

  https://second-opinion.se/tydliga-varningar-i-svks-nya-natplan/

  Ännu har jag inte läst Nätutvecklingsplanen från SVK, och kan således inte bedöma om SVK nu faktiskt börjat prata klarspråk.

  Men min erfarenhet av SVK avdelningschef för Kraftsystem, Daniel Gustafsson är oroväckande. Följande är bara ett exempel:

  https://www.linkedin.com/posts/daniel-gustafsson-b16b835_med-ca-30-vindkraftsproduktion-i-det-svenska-activity-6975308213692825600-NX93/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=se

  Denne ”senior vice president Power system SVK” säger:

  ”Med ca 30% vindkraftsproduktion i det Svenska elsystemet får Sverige ett rimligt och konkurrenskraftigt elpris i hela landet samt tillgång till förnybar grön el! Detta trots skenande gaspriser och oro i Europa samt full export av el på våra utlandsförbindelser. Vi behöver nu kraftfullt fortsätta utbyggnaden av förnybar elproduktion samt hitta robusta lösningar för att säkerställa elbehovet när det inte blåser eller solen inte skiner. Detta kan göras med energilagring, planerbar kraftproduktion och flexibilitet.”

  Han skriver senare i länken:

  ”Sol och vind ger eftertraktad förnybar energi som ligger till grunden för den gröna omställningen. Detta skapar massor av nya jobb, massor av nya etableringar och förutsättningar att företag ska stanna i sverige. Sol och vind är också en förutsättning att vi ska klara den storskaliga elektrifiering vi står inför.”

  Jag har haft det tvivelaktiga nöjet att höra ungefär samma budskap från honom, hösten 2022, på ett seminarium vid Arlanda.

  Det är högst oklart om SVK är en pålitlig Systemansvarig för Sveriges kraftsystem, eller om affärsverket fortfarande bedriver förra regeringens strategi, eller om även SVK infiltrerats av Aktivister.

  Det är ostridigt att den dryge Mikael Odenberg var GD för SVK när S-MP (2014-2015) gjorde upp om att 4 st reaktorer om 2800 MW planerbar kraft skulle nedläggas.

  Odenberg lät det passera och tittade bort. SVK hade kunnat stoppa nedläggningen med hänvisning till Rikets Elförsörjning och Elberedskapslagen.

 32. Messkalle

  Take your time and listen to Professor William Happer IPA lecture – The Crusade Against Carbon Dioxide – September 2023 (46 minutes)
  https://www.youtube.com/watch?v=v2nhssPW77I
  – William kommentar att den uttökade mängden av CO2 är ett dödligt hot mot jordens befolkning. Tänk på det när var och en utandas ca 0.9 kg/dygn, 365,x miljarder varelser på jorden. Tipping point är inte temperaturökningen utan befolkningsökningen.
  COP28 pågår nu. Vad har den nyvalde ordförande för överraskning
  – Gissar att UAE och Saudi Arabien kommer att få öknen att bli grön av importerad CO2 (med hjälp av israelisk teknik)

 33. LarsG

  Jag tycker vi ska ett Gravitationsmål, ca 1,0 före industriell tid är väl lämpligt?

  Om vi betalar tillräckligt med skatt så kan vi nog hålla det!

 34. Lars Cornell

  #31 BD-Nille.
  Det är skrämmande med de åsikter som chefen Kraftsystem Daniel Gustafsson, ådagalägger. Han måste få sparken omedelbart.
  Tack för att du berättar.

 35. Petter F

  Larsg: Skatt på pi är bättre, varierar inte med höh.

 36. Dan

  BD-Nille #31:

  Lite som när fotbollstränaren säger till laget:
  ”Visst, vi ligger under med 10-0, men om vi bara börjar göra fler anfall och lyckas träffa målet oftare så finns det ingen anledning till pessimism. Att det bara återstår 10 minuter av matchen ska vi se som en ytterligare utmaning.”

  Litksom med en annan stor fråga:
  ”Får vi bara ordning på integrationen så ska nog det hela ordna sig. Det är en utmaning.”

  Chefer och politiker som uttrycker sig på det här sättet borde omedelbart avskiljas från uppdraget.

 37. Daniel Wiklund

  OT Just på nordnytt ett inslag om klimatförändringarna. Som lett till skyfall, jordskred och värmeböljor. Som orsakat stora materiella skador. Man har ifjol betalat ut 20 miljoner till dom 160 personer som drabbats. Har just skottat snö i en och en halv timme. Vi håller på att snöa över. Men det ingår tydligen inte i klimatförändringarna. Hade ju varit mer passande om nordnytt rapporterat om det ovanligt kyliga vädret som vi haft i flera veckor och att vi har rekordmycket snö.

 38. TorbjörnR

  #37 Daniel Wiklund

  Tack för dina rapporter ur verkligheten.
  Undrar om du har dina temperaturdata för Luleå i grafform? Vore ju kul att jämföra lite med Uppsalaserien.

 39. Göran

  Ökad befolkning på jorden är inget att oroa sig över. Tidigare var prognosen att vid 10 miljarder människor ökar det inte längre eftersom lika många dör som föds varje år.

  Nu ser det dock ut som om det blir max 9 miljarder människor och därefter minskar befolkningen på jorden.

  Dessutom har makten lanserat befolkningskontroll via mRNA-vacciner. Snart inför nog svenska staten tvångsvaccinering, så ni är alla överflödiga.

 40. UWB

  Nu kanske det rör på sig. Med Copenhagen Atomics modulära reaktorer kan produktionen placeras där behovet finns – avsevärt mindre behov av kraftinfrastruktur, som behöver läggas med i kalkylen.

  Avsiktsförklaring för testanläggning i Marviken, deras tidplan säger 2028 för första riktiga anläggningen, leverans av värme för 300 kronor MW, sedan får man använda den som man vill.

  Notera, ingen investeringskostnad, det är värmen som kunden betalar för, inte anläggningen.

  https://www.tn.se/naringsliv/33942/avancerad-testreaktor-till-marviken-drift-planerad-2025/

 41. Jan-Åke

  John Clauser är fysiker och nybliven nobelpristagare.
  Han sågar IPCC vid fotknölarna.

 42. Adepten

  #38 TorbjörnR

  Temperaturserierna från Luleå kommer från Luleå-Kalax flygplats och Luleå-Bergnäset
  De visar en temperaturökning från Luleå-Kalax flygplats på ca 2,5 resp. 3 grader sedan 1951-2023. Dom har två mätserier från samma ställe?! Och Luleå-Bergnäset en ökning på ca 1,6 grader. Problemet med dessa mätningar är att de är behäftade stora mätfel och saknade data. Jag vet inte vilka homogeniseringsalgoritmer SMHI använder sig av i dessa fall. Men ett medelvärde på 2,3 får väl det duga om tror på globaluppvärmning 😉
  Min fundering är vilka mätstationer SMHI tar med när de skall redovisa data till den institution som sammanställer alla data som ska visa den globala uppvärmningen?

 43. Ann lh

  Elsa!
  Tack för Din envetna kamp, men är det inte dags att fundera över i utsträckning CO2 överhuvudtaget påverkar temperaturen.
  Tänk om det är tvärtom!

 44. Mats

  Allt väder, Daniel Wiklund beror på den globala uppvärmningen. Det spelar ingen roll om det är varmt ( då är det förstås lite extra), regnar, snöar, blåser eller är kallt. Det finns många frågor att ställa till klimatalarmisterna som ovetandes, okritiskt hakar på propagandahysterin. Är de så många egentligen? Kylan nämns väldigt sparsamt men så fort det blir varmare, ja då håller jorden på att gå under som det har varnats för så många gånger. Vi har bara fem år på oss, vi har bara tio år på oss. I över 40 år har vi hört denna alarmism och ingenting har hänt. Återkommande propaganda men det finns inget svar på hur det egentligen ska ska vara, allt är bara p.g.a ökad co2 i atmosfären, isarna smälter, stigande havsnivåer. Har vi sett detta eller är det bara vissa forskares påståenden, de som gynnar den politiska agendan? Det finns många på denna sida som har stort intresse att avslöja klimatbluffen, jag är en av dem. En stor eloge till, Elsa Widding för hennes engagemang och kunskap som tydligt och uppenbart ska nonchaleras. Jag hoppas att vi kommer att få se mer av henne i dessa debatter framöver och jag hoppas även på att kunskapen som finns här på något sätt kan få utrymme i politiska debatter. såvida det inte helt tystas ned, vilket det förmodligen gör. Man kan ifrågasätta var gränsen för yttrandefrihet och demokrati går då det uppenbart finns bevis för att det råder ett motsatt förhållande, även mellan forskare. Eller är forskningen fastslaget som Stefan Löven sa?

 45. #44 Mats

  Du skriver: ”I över 40 år har vi hört denna alarmism och ingenting har hänt.”

  Det stämmer inte! Det som hänt är att rapporteringen av ovanliga väderhändelser blivit global så att man numera har extremväder att rapportera så gott som dagligen. Dessutom är rapporteringen mer heltäckande nu. Åtskilliga extremväder passerade orapporterade för 40 år sedan. Mycket har hänt på 40 år ! Men inte det som alarmisterna påstår. Haven kokar inte. (Märkligt att FN-chefen Guterres kan uttrycka sig som han gör.)

 46. TorbjörnR

  #42 Adepten

  Tack. Är mest intresserad av Daniels temperaturer då vad jag förstår det är en serie utförd av en privatperson.
  Vore kul o jämföra med de officiella som bla du visade