Det är svårt att sia – särskilt om framtiden

Enligt de gamla grekerna är vi alla baklänges på väg in i framtiden. Våra ögon är vända mot det förflutna, medan vi inget vet om framtiden. Ett liknande uttryck är påståendet att alla generaler förbereder sig för det senaste kriget. Kort sagt det är svårt att göra förutsägelser – särskilt om framtiden.

Ändå överöses vi dagligen med framtidsbilder – alltifrån väderprognoser för de närmaste dagarna till SMHIs beskrivning av Sverige år 2100. Marknadsanalytiker på världens börser försöker att se åtminstone några månader framåt, medan det också finns de som försöker att förutsäga när nästa istid kommer.

Det är ofta spännande att läsa gamla artiklar som talar om hur det ska bli i framtiden – speciellt sådana där datum för framtidsbilden redan passerat. Det vanligaste konstaterandet är inte en siffra rätt.

En som funderat på sådana frågor är Nassim Nicholas Taleb som i sina två böcker gjort ett antal intressanta iakttagelser. Båda böckerna inspirerades av hans erfarenheter som handlare på Wall Street. Den första boken hette Fooled by Randomness och huvudtesen är att de som är framgångsrika på börsen helt enkelt har haft tur. Det finns massor med kunnigt folk som varje dag gör stora och små affärer på börser världen runt. De allra flesta är rationella och använder erfarenhet och kunskaper. En del tar stora risker, tjänar mycket pengar och tros därför vara duktiga. Enligt Taleb har de helt enkelt tur.

Det är i den boken som han presenterar en metod för en nystartad mäklarfirma att skaffa sig ett lagom antal kunder vars pengar man kan få att leka med. Man väljer ut ett lämpligt antal, säg 10 000 personer, med en lagom liten förmögenhet och sedan skickar man dem ett brev där man talar om att man är en mäklarfirma och att man har nya metoder för att bedöma den framtida utvecklingen. Man talar också om att under nästa månad kommer börsen att gå upp – d.v.s. det är vad som står på hälften av breven. På den andra hälften står det att den kommer att gå ner. Efter en månad får de som råkade få brevet med rätt prognos ett brev till. Hälften får att den kommer att stiga, hälften att den kommer att sjunka. Efter sex månader återstår endast lite knappt 200 av de ursprungliga adressaterna och de får då ett erbjudande om att bli kunder hos firman. Eftersom dessa potentiella kunder kunnat observera att alla förutsägelser under ett halvt år varit korrekta så kan firman hoppas på att åtminstone hälften gärna blir kunder.

I den andra boken The Black Swan som förhoppningsvis snart kommer ut på svenska så går Taleb ett steg längre. Huvudtesen är att det är de oförutsebara oförutsedda händelserna som påverkar oss mest. Boktiteln kommer sig av att en svart svan ända sedan antiken varit en metafor för det helt otänkbara, detta ända tills européerna kom till Australien och där fanns de – de svarta svanarna. Enligt Taleb har de flesta svarta svanar en negativ effekt, men det finns också de med positiv. Hela den senaste it-revolutionen med både mobiltelefoni och internet är en positiv svart svan. Å andra sidan var Lehman Brothers-kollapsen en (typisk) negativ svart svan.

Den enda kritik jag egentligen vill rikta mot Taleb och Den Svarta Svanen är att han trots sin allmänna misstänksamhet mot datormodeller inte ens misstänker att klimatmodellerna är lika urusla som de finansiella modeller som han för sitt krig emot.

Det budskap som boken Den Svarta Svanen förmedlar är att alla framtidsprognoser slår fel – men att det inte går att gardera sig genom att tänka efter vad som kommer att gå fel. Fukushima var byggt för att tåla en svår jordbävning och förmodligen en ”normal tsunami” men inte denna jättetsunami. Att klimatmodellerna kommer att slå fel det vet vi – men när de gör det så kommer det inte att bli på det sätt vi hade väntat oss.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Sten!

  Då återstår bara frågan…….åt vilket håll kommer felen i klimatmodellerna att slå? Och ur vems synpunkt?

  Jag menar helt enkelt att vi skeptiker väl förmodligen är rätt säkra på att modellernas uppvärmning aldrig kommer att ske.

  AGW-anhängarna, åtminstone en del av dem, tror säkert att uppvärmningen blir värre än vad modellerna prognosticerar….

 2. ThomasJ

  Ett ~ 150-tal personer (+ ’följen’?) befinner sig på ’tursidan’ och får, via skattebetalarna, träffas/språkas och prognostisera i Luleå:

  http://www.regeringen.se/sb/d/15330/a/179622

  När vidtas åtgärder för att stoppa vansinnet???

  Mvh/TJ

 3. Jan E M

  Det är en viss skillnad mellan att förutspå vad som skall uppfinnas, när ekonomiska kriser uppstår med att förutspå hur klimatet kommer att förändras när CO2-halten i atmosfären ökar.

  Det är klarlagt att CO2-halten i atmosfären ökar p g a förbränningen av fossila bränslen.

  Det är också klarlagt att det blir varmare av ökad CO2-halt i atmosfären.

  Att vädret påverkas av det varmare klimatet är också klarlagt.

  Att det finns stora osäkerheter i alla prognoser som görs beror ju på att det först är svårt att beräkna hur mycket fossilt bränsle som kommer att användas. Nummer två är osäkerhet på hur stor ökningen blir av viss användning,. Nummer tre är hur stor blir temperaturökningen av ökad CO2-halt. Nummer fyra är osäkerheten om hur vädret påverkas av en visstemperaturhöjning.

  För att prognosen över väderutvecklingen för början på nästa sekel skall slå in måste alla antagen vara rätt eller att felbedömningar tar ut varandra. Alla inser nog att bara osäkerheten i hur mycket fossilt bränsle som kommer att användas är mycket stor.

 4. Slabadang

  En del är bättre på atrt förutspå framtiden än andra-

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2057566/Bonfire-Night-expected-damp-squid-tornado-rips-roof-stable.html?ITO=1490

  Hur vanligt är det att detta händer i omtådet?

  Piers Corbyns prognos från 15 Oktober och upprepad varning den 29 Okober

  Thunder (poss tornados), wet & windy… for period 5-7th espec

  Det stora lågtryck som gick över USA var bara förvarnat med sex dagar 🙂

  För er som missat Corbyns långa prognos på extremväder för kommande vintern kan se honom framföra dem på denna video. Vi skall följa upp honom igen och jag gissar att det är sista gången MSM kan låta bli att rapportera.
  Sätter han även denna detaljerade långprognos så är det rent oansvarigt av myndigheter att inte ta del av prognoserna.

    http://www.youtube.com/watch?v=obLq_klpM1w

 5. Peter Stilbs

  Jan E M #3

  ”Det är också klarlagt att det blir varmare av ökad CO2-halt i atmosfären.”

  Jaså – hur mycket då?
  ”Att vädret påverkas av det varmare klimatet är också klarlagt”.

  Jaså, i vilken riktning?

  Vadå ”klarlagt” ?

 6. Ingemar Nordin

  Till det mest oförutsägbara hör tekniska och praktiska konsekvenser av grundforskning. Bra Brännpunkt idag om forskningens frihet:

  Det oförutsebara i kopplingen mellan grundupptäckt och tillämpning är snarare regel än undantag och påfallande ofta har upptäckterna gjorts av enskilda forskare eller små forskargrupper och inte inom uppifrån skapade nätverk.

  Jag vet inte hur ofta denna sanning upprepats genom tiderna. Men som vanligt tror politikerna att de ensamma kan förutspå vad som kommer att ske i framtiden och har den fantastiska förmågan att se vilka projekt som ger nya genombrott på kunskapens område.

  Jag förstår egentligen inte varför politikerna överhuvudtaget behöver oss forskare. Med siarförmåga så kan de väl klara av all forskning själva? – Forskning, förresten … de behöver ju bara skriva ned resultaten direkt, utan någon djäkla forskning. Precis som de bestämde vad man skulle komma fram till inom IPCC …

 7. Ingemar Nordin

  Glömde länken:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-fria-forskningen-ar-hotad_6612818.svd 

 8. Slabadang

  Tänket!

  Det skulle kunna skrivas tusentals böcker likt ”Fooled by ramdomness” med berättelser om förvaltningsmodeller som inte funkat och olika investeringsprodukter. De finns rena oseriösa cyniker som kränger produkter med extremt höga risker de inte förmedlar till kunderna, men de flesta har övertygats eller allra oftast övertygat sig själva om att investeringen är ”robust” med seriösa beräkningar för sannolikhet för olika utfall snyggt presenterade men ändå bevisligen totalt åt helvete när utfallet väl kommer pga av att de helt enkelt nte visste vad de inte visste. En genomgående mänsklig svaghet är bristen på ödmjukhet inför sin egen okunskap. Att kunna mest är en jättebra ambition men som lätt övergår i tron på att ,man kan allt. Då går det lätt och ofta och allra säkrast åt helvete då man ger sig på prognoser för framtiden.

  Det genomgående handikappet är att vi har faktiskt ingen aning om hur mycket det är vi inte vet. Man kan därför välja mellan olika strategier för hur man planerar för framtiden och valet står emellan att kunna tro sig förutspå framtiden och ta ”bets” det gäller en stor del av finansmarknaden såväl som klimatgurusarna på IPCC med sina ”scenarier”. Finansmarknaden har sina ”analytiker” och ”förvaltare” med exakt samma funktioner för sina organisationer som modellmakarna och atmosfärsfysikerna inom klimatvetenskapen.
  Innehållet i paketen är lika dana legobitar det enda som skiljer är färgen.

  En alternativ strategi att ta sig an sin roll i kaotiska system är att istället anta en strategi som bygger på anpassning. Man ger helt enkelt upp tanken på att kunna spå framtiden och fokuserar istället på hur man agerar i nutiden. Strategin gör dig oberoende av hur det kaotiska systemat utvecklas medan du har en strategi för hur du skall egera vid varje enskild förändring oavsett åt vilket håll det går.

  Att systematiskt kunna anpassa sig till förändringar ger ett bättre slutresultat än alternativet att försöka gissa det och agera i förväg.
  Jag vill ge Taleb rätt om ”tur” för dem som lyckats gissa framtiden rätt enligt den första strategin.

  Jag konstaterar att de varit de mest framgångrika förvaltarna är de som antagit den andra strategin dvs anpassning. Jim Simons har få hört talas om:

  http://www.turtletrader.com/trader-simons.html

  Det som är intressant är hans strategi och hundraprocentigt diciplinerade anpassning av handeln som bara handlar om ”just nu”.
  Agerandet gör att han bedömer trenden och risken just nu. Översatt till klimatspråk blåser det nordliga vindar just nu ökar chansen att det blåser så om en timme också. men det kan blåsa åt andra hållet i morgon han kollar ut genom fönstret för att kolla klimatet varje dag.

  Samtidigt så uppfyller Simons förvaltningmodell alla de vetenskapliga grundprinciperna för prognstiserande modeller som Scott Armstrong tagit fram. En rolig distinktion som Armstrong gör skillnad emellan är skillnaden mellan prognoser gjorda av vetenskapsmän och vetenskapliga prognoser. En riktig kritisk bredsida mot IPCC modeller som totalt ignorerat de vetenskpliga principerna för prognoser.

  http://www.forecastingprinciples.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=129/WarmAudit31.pdf

  Simons styrka är att han inte gav sig förrens hans tradingmodell kunde bevisa sin robusthet enligt vetenskapligt matematisk säkerhet. Det är att börja i rätt ände.Simons utgångspunkt var insikten om att han inte kunde se in i framtiden men genom anpassning i varje sekund med mycket bättre odds nå frem till målet tävlande med sina konkurenter på marknaden. Tidsperspetiven var A och O. Att försöka få oftare rätt varje dag var bästa strategi för att få det bästa långsiktiga resultatet.

  Så vad gäller politisk policy i klimatfrågan så är anpassning till nuet en betydligt mer framgångsrik strategi än att slänga iväg tusentals miljarder efter prognoser från modeller som faktiskt inte är värda ett skit. Ur led är tiden bortglömt är förnuftet.

 9. Slabadang

  Kul iakttagelse om Corbyn!

  Corbyn börjar tydligen bli ett reelt hot emot klimatkyrkans propagandister. Kul är ”Scepticalscience” som anklagar Piers Corbyn för att inte skrivit någon ”Peer reviwed” artikel omk klimatet. Det är som att anklaga kossan för att inte vara häst. 😉

  Det är roligt att sceticalscience tillsammans med övriga CAGWkyrkan tagit sin kidnappade ”peer review” somm bavis på vad vi nu alltfler mer gör dem mer suspekta än vetenskapligt tillförlitliga.
  Knstigt men argumantetn har fått omvändbetydelse när det uttalas av CAGWkyrkan. Förtroendet är totalt bortsopat.

 10. Jan E M

  Peter Stilbs #5
  Att du inte känner till att klimatet blir varmare av ökad CO2-halt i atmosfären förvånar mig inte. Du blundar för de forskningsresultat som inte stämmer överens med dina förutbestämda åsikter. 

  Att det blir väderförändringar p g a ett varmare klimat är ju inte konstigt. Där har meteorologerna bättre kunskaper än både du och jag har. Enklast är ju att förstå att nederbörden ökar om klimatet blir varmare på de flesta håll i världen även om det finns undantag där det kommer att bli torrare.

 11. Peter Stilbs

  Jan E M #10. Jag trodde att IPCC’s uppgift var att söka belägg för att mer CO2 i atmosfären ger en observerbar uppvärmning ? Är det nu så ? 2007 trodde de att det var ”mycket sannolikt”. Men Du säger att det är så…

  Meteorologerna sysslar med andra saker än ett föränderligt klimat. De gör prognoser på timmar, dagar, veckor om hur vädret kommer att förändras.

  De faktorer som är klimatstyrande (dvs ger permanent vädermönsterförändring på ett 30-årsperspektiv) är konstanta inom den tidsrymd meteorologerna arbetar.

  Oceanografer, fysiker, kemister, astrofysiker kan kanske ge bättre svar.

  Vad Du skriver i #10 är närmast dogmer.

 12. Björn

  Jan E M [3]; I din värld verkar allting vara klarlagt. Det enda som är klarlagt är att förbränning emitterar CO2. I övrigt kan vi inte veta någonting eftersom det inte är ”klarlagt” vilka variabler som orsakar vad och hur mycket i klimatfrågan. Eftersom framtiden inte finns annat än i vår fantasi, är det enda sannolika för närvarande att det blir en ny landistid vilket empiriska förhistoriska data visar. Men vi kan ändå inte vara helt säkra på grund av just en okänd framtid. När det gäller koldioxiden finns det inga empiriska data att stöda sig på, därför är AGW-hypotesen ett enda gissande. Kan vi bygga en framtid med trovärdighet, på så lösa grunder? De som tror sig kunna göra det är antingen dumma eller obildade.

 13. Håkan Sjögren

  Jan E M # 3 : Det är inte alls klarlagt att ökande CO2-halt i atmosfären leder till ens en obetydlig temperaturökning. Sambandet mellan temperatur och CO2-halt bygger på en ren gissning ”i brist på annat”. Sedan låtsar man att det ligger vetenskap bakom. Mvh, Håkan. 

 14. Jan E M

  Svar #11 #12 #13

  Det är klarlagt att mer CO2 i atmosfären ger ett varmare klimat.
  Osäkerheten ligger i om en fördubbling av halten ger en temperaturhöjning 1 grad, 4 grader eller någonstans där i mellan.

 15. Daniel F.

  Jan E M,
  Eller 7 grader. Faktum är att 7 grader är lika sannolikt som 3-4 grader. I alla fall enligt MIT.
   
  http://globalchange.mit.edu/resources/gamble/no-policy.html
   
  Naturligtvis ivrigt återpublicerat av våra vänner i Uppsala som ”vetenskap”.
   
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/01/meteorologen-har-inte-alltid-ratt.html
   
  Jomantackar.

 16. Peter Stilbs

  Jan E M #14 – och åter andra tror att det är en halv grad eller mindre

  Klarlagt ? 

  halv grad , en grad , 4 grader , 7 grader ??? 

 17. Helge

  Undrar om vi om 50 år kommer att skratta åt dagens alla koldioxidsnuttar på samma vis som vi idag gör för de miljöråd som gavs på 60-talet?
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XrcrX9Qaw2o

 18. inge

  …och fördelen med en halv grad är att den uppgiften bygger på mätningar medan de kring 3 grader bygger på modeller.

 19. Adolf Goreing

  #14 Det är ”klarlagt” att ökad CO2-halt ger en uppvärmning om alla andra variabler hålles fixa. Nå, är alla andra klimatvariabler fixa, enligt dig?

 20. Bim

  Är man riktigt förbannad så rör det sig nog om 10-15 grader varmt …eller kallt.

 21. Bim

  Han som hade insikt att göra något åt  om våra framtida utsikter. 😀
  – God dag, Herr fiskhandlare!
  – God dag, Herr bankdirektör, vad får det lov att vara?
  – Vad kostar gösen idag?
  – 20 kronor kilot.
  – Då tar jag ett kilo.
   – Tack, det blir 25 kronor.
  – Men, ni sa ju att den kostade 20 kronor kilot??
  – Expeditionsavgiften är 5 kronor!
  – Nåväl, här är en 50-lapp.
  – Tackar! Här är er gös och er växel.
  – Vänta nu! Här är bara 20 kronor. Det saknas 5 kronor!
  – Vi har en växlingsavgift på 5 kronor.
  – Detta är ju oförskämt, Herr fiskhandlare!
  – Ja, det är det, Herr bankdirektör

 22. Jan E M

  Peter Stilbs #14

  Att det finns forskare av det mindre seriösa slaget som hävdar ytterligheter är ju inget ovanligt. De som hävdar det extrema åt ena eller andra hållet brukar göra det för att få uppmärksamhet.

 23. Lejeune

  #22
   
  …..det blir mycket värre än vad forskarna har gissat!

 24. Christer Löfström

  ActionAid. Någon som är medlem eller har en åsikt om organistationen?
  (jag är fortfarande på Volvo-pris spåret)
  http://www.actionaid.se/kampanjer/angloplatinum/

 25. Håkan Sjögren

  Jan E M # 14 : När, var och hur blev det klarlagt att mer CO2 i atmosfären ger ett varmare klimat? Mvh, Håkan.

 26. Ingemar Nordin

  Jag tror att Jan EM blandar ihop den strålningsfysikaliska teorin som Peter S redogör för mycket pedagogiskt och bra på Stockholmsinitiativets hemsida:

  http://www.stockholmsinitiativet.se/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/

  med hur klimatet reagerar på en ökad halt av koldioxid, vilket är något helt annat. Att blanda samman strålningsfysik (och alla håller inte ens med om denna) med klimat är ett elementärt feltänk.

 27. Bim

  Jan E M

  Att det finns forskare av det mindre seriösa slaget som hävdar ytterligheter är ju inget ovanligt. De som hävdar det extrema åt ena eller andra hållet brukar göra det för att få uppmärksamhet.”

  Aha! Så bra att få det klarlagt!
   Efter som du antagligen inte är ute efter uppmärksamhet så måste det vara mitt mellan noll och sju grader då.
   3,5 grader om jag inte räknar alldeles galet, men det har jag nog antagligen.
   Jag skall först  ringa Johan Rockström och sedan Lord Christopher Monckton och  fråga. Slå ihop resultaten och sedan klyva det på mitten.
   Då bör det bli helt rätt.

 28. Jan E M

  Ingemar Nordin #26

  Nu har jag int läst vad Stilbs skrivit. Det är inget feltänk att sätta in strålningsfysiken i klimatsammanhang. Det som krånglar till det är att det finns fler saker än koldioxiden som påverkar klimatet. Det är där osäkerheterna ligger. Ger de andra sakerna possitiva eller negativa återkopplingar?

 29. Svempa

  Jan E M

  Det är klarlagt att om man sprutar kolsyresnö (CO2) på en eld så blir den kallare. Alltså mer CO2 -> kallare omständigheter

 30. Staffan D.

  I morgon 8 nov kl 1900–2100 kan ni stockholmare i katolska kyrkan vid Kungsträdgården lyssna till f d miljöminister Andreas Carlgren och några till som talar om migration och klimatförändringar i Afrika.
  –  Såtillvida är väl detta rätt som att klimaträdslan enligt min mening är en sorts religion:  ”Det går åt h-e för oss om vi inte gör bot i säck och aska!   Bil?   Never.  Spårvagn ska det vara!  (40 miljarder kr?  En baggis!)”

 31. Ingemar Nordin

  Jan EM #28,

  Bra att du läst om den grundläggande strålningsfysiken. Ty hela diskussionen (i stort sett) handlar om vad som händer i realiteten vid en fördubbling av CO2-halten jämfört med förindustriella förhållanden (280 ppm).

  Som du ser så finns det ingen anledning till oro om vi ser på den fysikaliska biten. Som högst kan koldioxiden bidra med en dryg grad, och då har den mesta temperaturökningen redan skett (eftersom kurvan är logaritmisk. Som också Pehr B beskrivit i sina inlägg om detta http://www.stockholmsinitiativet.se/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/ så är utrymmet för att koldioxiden skall öka temperaturen inte så stort.

  De naturliga variationerna (havsströmmar, molnbildning, solens aktivitet i kombination med kosmisk strålning) åstadkommer förmodligen betydligt större förändringar i den globala temperaturen. Och de återkopplingar på temperaturförändringar som IPCC räknar med (främst vattenånga) har visat sig vara små. Detta är en alltmer rimlig förklaring både till de historiska data vi har och till utplaningen av temperaturhöjningen under 2000-talet.

  Det är mer inbillning än vetenskap bakom förmodandet att koldioxid skulle ha någon större betydelse för klimatets utveckling framöver.

 32. Ingemar Nordin

  Ursäkta, länken ovan till Pers inlägg skall vara:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/28/vad-betyder-det-att-koldioxidens-absorption-av-varmestralning-ar-nastan-mattad/

 33. Jan E M

  Ingemar Nordin #31

  Jag håller med dig om det mesta du skrev i den kommentaren med ett par undantag.

  Jag delar inte uppfattningen att det är troligt att naturliga variationerna (havsströmmar, molnbildning, solens aktivitet i kombination med kosmisk strålning) åstadkommer stora förändringar i den globala temperaturen.

  Jag delar heller inte uppfattningen att återkopplingar på temperaturförändringar (främst vattenånga) har visat sig vara små.

  Båda påståendena är det dåligt underlag för.

  Om man ser till verkligheten så har temperaturen ökat med c:a 1 grad på den tid som CO2-halten har ökat med c:a 40%. Utifrån det så är det rimligt att det vid en fördubblad CO2-halt blir en temperaturökning på 2 grader. Fast det är utan hänsyn till jordens värmelagringsförmåga, aerosoler, metan och andra saker som påverkar klimatet.

 34. Björn

  Jan E M [33]; Med tanke på ditt svar till Ingemar, undrar jag hur du förklarar övergången från mellanistid till landistid och återigen mellanistid? Du nekar ju till naturliga fenomen som enligt både logik och förnuft, endast kan vara de som har orsakat nämnda istidsperioder och dessutom löst upp dem. Som en del av dessa naturliga fenomen är exempelvis planetära cykliska rörelseförlopp etc.  Ge en egen rimlig förklaring!

 35. Ingemar Nordin

  Jan EM #33,

  Om man ser till verkligheten så har temperaturen ökat med c:a 1 grad på den tid som CO2-halten har ökat med c:a 40%.

  Menar du alltså att all ökning av temperaturen mellan 1900 och 2000 skulle bero på mänskligt utsläpp av koldioxid? Ingen naturlig variation alls?

  Ja, du verkar verkligen vara helt såld på idén om att vi kan ratta klimatet som vi vill med våra futtiga koldioxidutsläpp.

  Lite mer rimligt är det väl att räkna med att den naturliga återhämtningen från LIA står för en del av uppvärmningen? Och då kan inte 40% ökning av CO2-halten stå för en hel grad. Och då är klimatkänsligheten lägre än två.

 36. Slabadang

  Det här får ni inte missa!!

  Hur Clinton uttryckte sig vid M Levinsky affären kommer vi ihåg. ” I did not have sex…..”

  I inledningen av den här videon så talar Clinton om de stigande  havsnivåerna som enligt forskarnas beräkning kan stryka Maldiverna från världskartan. men sen kommer lustiga tillägget och helförsäkringen … ”unless we reverse the predictions” Talen är alltid väl förberedda och formuleringar vägs på våg unless we change the predictions?? Yes please Mr President… change the predictions!! 🙂

  Mörner gör mycket sakliga säkra slutsatser om Maldiverna. Jag har själv varit där många många gånger och de dubbla ryggar av strandgrus finns på alla obebyggda öar. IPCC snackar skit helt enkelt och har förfalskat/missuppfattat havsnivåernas utveckling.
  De 1200 år gamla kraniet går inte att förneka eller blunda för heller. Grrenpeaca var där och förstörde Mörners trädbevis om stillastående nivåer. Sicka gangsters!!

  http://www.youtube.com/watch?v=P8jOENwyklg

 37. Christopher E

  Jan E M #33

  ”så har temperaturen ökat med c:a 1 grad på den tid som CO2-halten har ökat med c:a 40%. Utifrån det så är det rimligt att det vid en fördubblad CO2-halt blir en temperaturökning på 2 grader. ”

  Här resonerar du fel. Du glömmer både det logaritmiska avtagandet och andra växthusgaser än koldioxid. Den hittills utsläppta koldioxiden, drygt 35%, motsvarar ca 50% av effekten från en fördubbling. Ska vi beräkna klimatkänsligheten måste också övriga tillagda växthusgaser vara med (för återkopplingen spelar ju kemin ingen roll, bara värmen). Läggs dessa till har vi nu ca 68% av effekten från en fördubbling. Sedan kan du ju inte räkna in hela hela 1900-talets temperaturökning, eftersom ca hälften av den ägde rum när bara fram till drygt 10% av koldioxidutsläppen ägt rum (alltså före 1940).

  Summa summarum har alltså två tredjedelar av en fördubbling gett endast några tiondels grad temperaturökning.

  Nu kommer någon kanske invända att ”termisk fördröjning” inte var med i denna matematik, och det stämmer. Men om klimatkänsligheten är 3° vilket många påstår, betyder det att värmeenergi motsvarande hela 1,5° atmosfärsvärme redan nu måste gömma sig någonstans (2/3*3-0,5). Detta verkar smått otroligt med tanke på att denna värme inte kunnat hittas trots att många letat.

  Ovanstående tyder alltså på en klimatkänslighet på under 1°, vilket några med från detta oberoende beräkningsmetoder också kommit fram till.

  Är den under 1°, är det svårt att förstå varför många jagar upp sig över klimathotet. Den antagna ”förindustriella” halten var 280 ppm, dubbla det blir 560 ppm. Med en snittökning på ca 2 ppm/år för närvarande återstår 85 år till en fördubbling (blir ju något kortare tid till fördubblad effekt med övriga gaser inräknade enligt ovan, men jag vet inte hur mycket kortare). Det rör sig alltså troligen bara om några tiondels grad till. Det kan inte vara något oöverkomligt problem, om det är ett problem överhuvudtaget. Vem/vad har farit illa av den knappa grad det eventuellt ökat sedan 1900?

  (Osäkerheter i ovanstående är främst framtida utsläppstakt. Just nu ökar den, men å andra sidan är det lite svårt att tro att inte effektivare elproduktion/fordonsbränsle än kol/bensin tagit över 85 år från nu, även helt utan politisk inblandning)

 38. Nasa solprognos finns nu att läsa solmaximum ca år 2013,minimum
  2020-21,ca 0.7 grader lägre temp(Canada,Usa),solcykeln(24) blir långt utdragen. Under solcykel 25 beräknas tempen sjunka ca 1 grad.
  Watts Up.
  ALI.K.

 39. Måttliga temperatursänkningar,alltså inga istider,knappast någon
  befarad Mauder minimum’ får man ändå hoppas.
  Men nog för tidigt att sia något säkert,  osäkerheter gäller än.
  ALI.K.
   

 40. 2 graders kommer nog klaras,-0.7 om mänskligheten får lite tur.
  Frågan blir vilka områden som drabbas av sämre skördar mm.
  ALI.K.
   

 41. Någon Officiel Nasa rapport är det inte frågan om,ska jag tillägga.
  Detta diskuteras också på watts up,tydligen.
  ALI.K.

 42. Staffan D.

  ”Alla regioner i (kontinentala) USA har visar en avkylnings-trend under vintrarna från 2001.  Fem av nio regioner har också haft en nedåtgående trend under sommaren.  Se man på årsmedeltal har en region – Nordöst – blivit varmare;  de andra åtta har blivit kallare.”  Källa:  WUWT.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2011/11/united-states-is-getting-colder-not-warmer.php