I den stora världen, alltså utanför Sundbyberg …

När man läser svenska tidningar så får man lätt bilden av att kärnkraften i världen, likt i Sverige, håller på att fasas ut. DN hade för några veckor sedan en debattartikel där ett antal akademiker från Chalmers, Lunds universitet och KTH drev testen att vi inte alls behöver någon kärnkraft i Sverige. Det är nog sant,  lika sant som att vi faktiskt inte behöver några bilar eller telefoner – rolig fråga men vad har det för poäng? Det är väl ingen som tvivlar på att vi skulle kunna gå tillbaks till en levnadsstandard som vi hade på 1800-talet men vem skulle vilja det?

sundbyberg
… många snurror blir det

Utanför Sundbyberg händer det desto mer intressanta saker. I världen finns det idag 55 kärnkraftverk under byggnad och dessa kommer att färdigställas under de närmaste sex åren. Det finns definitivt ett jack i kurvan efter Fukushima och dess efterdyningar märks ännu. Nya reaktorer färdigställs dock var och varannan månad, senast den andra reaktorn av fyra i Förenade Arabemiraten, och ny projekt startas, till exempel den andra reaktorn av fyra i Turkiet. Dessa reaktorer har en byggtid på fyra år vilket är mer representativt än den ständigt försenade reaktorn i Finland.

Det finns uppskattningsvis ett hundratals reaktorer som nu är i planeringsstadiet och ytterligare några hundra som  är föreslagna så vi kommer säkert i slutet av 20-talet att se ett tjugotal reaktorer per år som kopplas upp på nätet. World Nuclear Association har som mål att drygt 20 reaktorer (33 GWe) skall kopplas upp varje år från och med 2026 fram till 2050. Det kan ses som ett ambitiös mål men det var den produktionstakt vi hade under 80-talet.

I USA och Europa så går utvecklingen däremot kräftgång men de reaktorer som finns uppgraderats både vad gäller effekt och driftstid. Reaktorer som byggdes på 70- och 80-talet byggdes med en förväntad livslängd på 25 till 40 år men många av dessa har nu förlängt livslängden till 60 år. De reaktorer som byggs idag konstrueras för en livslängd av 60 år och det är inte osannolikt att detta kan förlängas ytterligare.

Det är i Kina det händer

Av de 55 reaktorerna som nu är underbyggnad är ett dussin in Kina. Kina har även ett tjugotal reaktorer som planeras och ytterligare ett tjugotal som ligger som förslag. De flesta av dessa är av traditionell modell, stora tryckvattenreaktorer, men det finns två reaktorer som bryter ny mark. Det är de två gaskylda högtemperaturreaktorerna som använder TRISO-bränsle. De två som nu färdigställs är kopplade till en ångturbin på 210 MW och planer finns på 18 ytterligare reaktorer inom samma område.

Dessa reaktorer, HTR-PM,  har många fördelar: dels är de mindre vilket betyder att byggtider och kostnader minskar dramatiskt, dels kan de installeras som ersättning för utfasade kolkraftverk och kan därmed dra nytta av den befintliga infrastrukturen. De har även en hög temperatur, över 600 grader, vilket öppnar upp för nya användningsområden inom kemisk industri. Det kommer att bli mycket intressant att följa utvecklingen av dessa reaktorer.

En strimma av hopp i Europa

Det byggs även nya reaktorer i Europa: Finland, Frankrike, Vitryssland, Ryssland, Slovakien och Storbritannien är länder där det finns reaktorer under byggnad. Inom EU är det dock sorgligt lite som händer och man kan väl konstatera att vi under de senaste tjugo åren helt förlorat förmågan att bygga kärnreaktorer. Det kanske inte är kärntekniken som sådan som är problemet utan oförmågan att driva större projekt. Om Vattenfall skulle besluta sig för att bygga en ny reaktor så kan man nog vara säker på vartåt det skulle barka;  förbifart Stockholm, Karolinska Institutet och nya Slussen visar med all tydlighet vem som inte skall ge sig i kast med stora infrastruktursatsningar.

I denna gråmulna dimma så finns det dock ljuspunkter och det är fram för allt i Storbritannien vi ser dem. I förra veckan annonserades vilka som skulle få pengar i ett program för avancerad kärnkraftsteknik och vinnarna ger lite hopp om framtiden. Dessa tre projekt fick dryga 100 miljoner var att driva utveckling framåt:

 • U-Battery : en liten gaskyld högtemperaturreaktor, liknande HTR-PM, som använder TRISO-bränsle. Reaktorn är på endast 10 MWt (termisk effekt, 4 MWe elektrisk effekt) och kan tack vara den höga temperaturen och dess storlek användas i en rad industriella tillämpningar.
 • Westinghouse : en mellanstor blykyld snabb reaktor på 450 MWe. Vi såg i början på sommaren att Stiftelsen för strategisk forskning beviljat 50 miljoner till en svensk blykyld experimentreaktor så det flera som tror på idén.
 • Tokamak Energy :  något så futuristiskt som en fusionsreaktor som utvecklas av ett privat bolag. Har ni inte börjat följa Tokamak Energy så gör det nu, mycket spännande resultat och en tidsplan där de siktar på en fungerande reaktor inom fem år.

 I Sundbyberg

I lilla Sundbyberg är man lyckligtvis befriad från verkligheten och kan fortsätta att ge bidrag till energilager som behövs för att ta hand om den el som bidragsfinansierade vindkraftverk producerar. Man kan även ge bidrag till solparker som ytterligare kommer förvärra situationen med elöverskott på sommaren vilket ger priserna under noll. Att vi kör igång oljeeldade kraftverk mitt i sommaren ses bara som en intäkt för att det behövs ännu mer ”förnybart”.

Energimyndigheten, Vattenfall, politiker och stora delar av det som skulle kunna vara forskning och utveckling av morgondagens energisystem, simmar alla runt i samma ankdamm. Förr eller senare, det lutar åt senare, kommer dock verkligheten göra sig påträngd. Även Sverige kommer i framtiden bygga kärnkraftverk i parti och minut – eller, de kommer byggas av de som kan och vi kommer att köpa dem.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Johan,

  du lyser upp ett land som mörknar allr mer

 2. Benny

  I Finland stavas problemen att man anlitade en fransk firma Areva som skulle leverera tekniken! Sedan blev Siemens anlitade för att reda ut problemen och där står vi nu och kanske, kanske så startar man reaktorn inom något år! Nästa kärnkraftverk som planeras i Finland ska tydligen byggas av några som kan bygga kärnkraftverk, Rosatom! Tydligen så insåg man i Finland att i väst kan man inte bygga kärnkraft längre inom rimlig tid!

 3. Sören G

  Att gå tillbaka till ett tidigare stadium i utvecklingen är nog omöjligt. På 1800-talet bodde de flesta på landet och arbetade med att producera mat i jordbruket. Nu bor de flesta i städer och är beroende av att någon annan producerar mat och transporterar den till städerna.
  Den brittiske arkeologen Ian Hodder myntade begreppet ”entanglement” med vilket menas att att det är svårt eller omöjligt att gå tillbaka till ett tidigare utvecklingsskede. När man hade infört jordbruket kunde man inte gå tillbaka till att bli samlare och jägare eftersom befolkningen hade ökat i och med jordbruket.
  Begreppet innebär också att nya utvecklingssteg inte kan tas innan vissa andra saker är på plats.

 4. Rolf Mellberg

  #2 Benny

  Ryssarna ligger även bra till att få bygga en ny reaktor i Bulgarien. Här ser det dock ut att man ”blandar upp” med lite amerikanskt och lite franskt (eller EUskt om man så vill) så att man i geopolitiskt god anda dela upp kakan och kunna vara på god fot med alla.
  https://www.globalconstructionreview.com/news/russian-us-french-team-angles-bulgarias-belene-nuc/
  Vi får sitta på åskådarbänk och se alla åka förbi oss.

 5. Lasse

  Tack för den genomgången.
  Finns det hopp om kärnkraftverk som använder bränslet mer effektivt? Utbränt kärnbränsle som återanvänds-cirkulär ekonomi 😉

 6. Tyskarna har installerat 62000 MW i vindkraft. I juni levererade vindkraften mindre än 10% av installerad effekt under 39% av tiden (280 timmar av månaden 720 timmar).
  https://klimatsans.com/2020/07/02/tysk-el-juni-2020/ figur 4

 7. Rolf Mellberg

  Tack Johan, verkligen ett område att hålla koll på.

  Men egentligen ser jag ”Molten Salt” som det riktigt stora paradigmskiftet. Om nu tekniken håller.

  Fast Kineserna verkar hålla tyst med hur det går med deras projekt. Håller du med om det?
  Jag lyckas inte hitta någon info.

 8. #5 Lasse
  Det pågår viktigt utvecklingsarbete i Köpenhamn hos Seaborg Technologies, med CMSR (compact molten salt reactor). Företagets CUBE produkt, kan använda ’utbränt’ kärnbränsle genom tillsats av Thorium. Dess design för en 250MW reaktor ryms i en 20 fots container, arbetar med nära 1 atmosfärs tryck och kan därför inte explodera och är temperaturmässigt självreglerande, varför härdsmälta inte ska kunna ske. Designen rymmer energiproduktion av elektricitet och hetvatten. Tänkt kommersialisering 2025/2027 till ett pris av 50-70M$ per styck. Sverige borde nu göra förbeställning för att med distribuerad kraft ersätta utfasande kärnkraftverk och nedmontering av horribelt ineffektiva ’vindsnurror’, varav de senare metallträden kan ersättas med riktiga träd. Vi har redan ’utbränt’ Uranium 235 (Uranium 238), i massor för att under överskådlig tid driva ett stort antal dylika reaktorer, med i stort sett gratis bränsle.
  Eftersom Agenda 2030 är rättesnöre för den svenska regeringen är min prognos dock att Sverige missar tåget.

 9. Sören G

  Enligt vad som rapporteras i den nu överenskomna EU-budgeten skall en del av bidragen gå till ”klimatomställning”. Vad innebär det?

 10. latoba

  ”8 Göran Åkesson. Känner vår fantastiska regering till detta?

 11. Johan Montelius

  #9 Sören G

  .. Att hundratusen ”gröna” konsulter har öppnat champagnen!

 12. ces

  #9 I den mycket skarpa formuleringen som någon känd förhandlare lyckats få igenom står det: ”Samtidigt behöver medlemsländerna inte längre nationellt införa mål om klimatneutralitet år 2050 för att få ut pengar ur fonden. Nu räcker det om man accepterar tanken på att EU som helhet ska vara klimatneutralt 2050”

 13. Håkan Bergman

  ces #12
  Fullt logiskt, det kommer inte att finnas några nationalstater i Europa 2050, enligt planen. Den som lever får se, vi andra slipper.

 14. Håkan Bergman

  Dagens ubbhultare.

  http://www.ericsoniubbhult.se/

 15. Ingemar Nordin

  ces #12,,
  ”Nu räcker det om man accepterar tanken på att EU som helhet ska vara klimatneutralt 2050”

  Som upplagt för ett framtida gräl om vilka länder som skall offra sin industri och sina kommunikationer för att uppfylla EUs gemensamma klimatmål. Bra, för då lär det hela bli skrotat långt före 2050.

 16. Rolf Mellberg

  #8 Göran

  ”…varför härdsmälta inte ska kunna ske”

  Tro f-n, härden är flytande i drift läge, den kan däremot i händelse av allvarliga problem råka ut för ”härdstelna” 🙂
  Risken att det radioaktiva saltet ska börja koka, d.v s ”ånga” vid ca 1500 C är helt försumbar.
  Jag är rädd att den svenska linjen med blykyld fastbränslehärd blir att hoppa i fel tunna. Stackars Janne W, som kämpat så hårt på sin ökenvandring.
  Ge en tomt vid Barsebäck till Danskarna och låt dom generera ström till båda våra länder.

 17. Rolf Mellberg

  För den som är road av fysik finns hur mycket kul filmer som helst inom området Molten Salt Reactors på Youtube!!

  Kolla t.ex. denna färska med Lars jorgensen från Thorcon. Han åkte till Bali och pratade med världens fjärde folkrikaste nation om deras reaktorer som ska byggas till låg kostnad på skeppsvarv och bogseras till site. Man blandar medel anrikat utan med thorium.

  På tal om att reducera CO2-utsläpp – here we are talking!!!!

  https://youtu.be/oB1IrzDDI9g

 18. Henrik

  Kinesisk reklamfilm om MSR. I mina öron låter han entusiastisk. https://youtu.be/EdelSZUxZeM
  De skulle vara klar med en TMSR-provreaktor i år men jag har inte sett nån uppdatering om det nyss, så troligen ett försenat projekt.

 19. Thorleif

  @14 Håkan Bergman

  Jag känner själv igen mig i Jan’s beskrivning från förr ang EU’s löften inför framtiden men till skillnad från Jan bär jag inte partiets lojala krona på huvudet. Det är nu uppenbart att M befinner sig i ett dilemma med risk för inre slitningar värre än dem som gäller relationerna med SD. Frågan är om de kommer att lysssna till sina hjärtan, eller bättre magen, som brukar säga mer om vad som pågår när man inte har alla fakta. Det är ju magen tillsammans med kroppens celler som är immunförsvarets högkvarter. Så låt oss visa vår motståndskraft nu när inte ens riksdagen i sin helhet fått chans att i lugn och ro föra debatt tillsammans med folk&fä samt resten av samhällets aktörer. Detta handlar om en kupp, en verklig game-changer som inte får passera i stängda rum med en svetsare utan utbildningsbevis vid rodret (som inte ens förstår vart han är på väg).

  Hur kan EU-nämnden nöja sig med att behandla dessa oerhört viktiga frågor i slutna rum där inte ens protokollen offentliggörs (inte ens långt senare)? Vid regeringens vanliga möten med nämnden har man dessutom rätt att hemligstämpla vad som yttras eller beslutas.

  Politiken verkar onekligen toppstyrd från partitopparna (utskotts-ledamöter)!

 20. Rolf Mellberg

  #18 Henrik,
  Intressant film, den hade jag missat. Jag tycker också att de är lite tystlåtna. Kanske har de problem som du skriver.

  Eller så flyter det på och bak hörnet kommer det största geopolitiska paradigmskiftet sen Rockefeller grundade Standard Oil för 150 år sen. Billig energi i oändliga mängder, oljan och kolet blir nästan överflödiga. Samt fusionskraften dör.

  Och våra makthavare fattar absolut ingenting.

 21. Thorleif

  Om nu någon undrar så förstår jag givetvis vikten av att inte offentliggöra taktiska överväganden och beslut inför en förhandling med motparten. Men här finns också andra fakta som bör kunna offentliggöras och i vart fall vid senare tillfälle. Motparten lär ju ändå förstå vår position vartefter! Precis som de skulle göra om sakerna debatterades offentligt i riksdagen (förutom förhandlingstaktik och samarbete med andra länders motsvarigheter).

  Här föreligger dock ett givet demokratiiskt underskott mht till frågornas/beslutens uppenbara konsekvenser. Det handlar förstås primärt inte om rabatter på EU-avgifter.

 22. Gunnar Strandell

  Johan Montelius!
  Jag är övertygad om att mycket få av dagens ungdomar är beredda på att gå tillbaka till 1800-talets standard när det gäller vatten och avlopp. Det är faktiskt så att vi i Sverige inte förrän en bit in på 1960-talet renade dricksvatten och avlopp i tre steg och först på 1980-talet slutade med att släppa ut Bromma reningsverks spillvatten i Stockholms vattentäkt Mälaren.
  Utvecklingen har varit fantastisk och har byggt på tillgång till energi och god ekonomi.

  Lasse #5
  Med en dåres envishet får jag än en gång föra fram att när det Sveriges kärnkraftsprogram utvecklades handlade det till en början om att vara självförsörjande och skapa vapenplutonium. Efter att Inga Thorson fått det egna partiet att tänka om i kärnvapenfrågan byggdes lättvattenreaktorerna med avtal om upparbetning och tillverkning av MOX-bränsle i La Hague och Sellafield. En mindre mängd hann gå den vägen innan miljörörelsens argument satte stopp för det. MOX-bränsle har provats i Oskarshamn och fungerar utmärkt.

  Nyttan med återvinning eller recirkulation bestäms i hög grad av vilka som driver frågan.

 23. Gunnar Strandell

  Off Topic!
  Peter Rudd har fåt en motgång i och med att domstolen gett universitetet rätt i sin överklagan av det tidigare utslaget.
  Om jag förstår honom rätt menar domstolen att han använt ett språkbruk som förlöjligat och hånat universitetet, och så får man inte göra.

  Min tolkning är att domstolen ser universitetet som ett företag. Alla vi som jobbat för ett företag vet att under 2000-talet har man skapat kommunikationsavdelningar som har monopol på att uttala sig i frågor som rör företaget. Ingen annan, utom VD, får göra det.

  När detta sprids till offentligt finansierad verksamhet blir det fria ordet en papperstiger och journalister hänvisas till att ”Wallraffa” om de vill komma runt de floskelfabriker som kommunikationsavdelningarna är stolta över att vara.

  Det är ingen slump att vi har Svenska Institutet med uppgiften att förmedla ”Sverigebilden” och att statsministern inte drar sig för att ta enskilda personer i örat om de förmedlar en annan bild.

  Vi går tyvärr mot allt mörkare tider. 🙁

 24. Frej

  Helt OT Nä inge kärnkraft . Kol mycket kol . För får vi inte upp co2 kommer min semester frysa inne . 🙂 Vad är det som händer ? Det är ju så man tror det kan bli frost varje morgon runt 3-5 . Har det varit så här ursligt kallt på länge , har det varit så här under min 60 åriga livstid ?Från midsommar har det legat på mellan 4-13 + på morgonen . Eller är det bara jag som blivit gammal och frusen ? Det är höst känsla även på kvällarna när det är klart . Ska inte co2 hålla kvar värmen ? Jag är grymt besviken . Och dom stackars samerna det blev inte något av deras kalvning där uppe .Och ingen kan minnas när det hände senast Och dom som varit mest rädda för klimatförbättringen . Beror dom här jetströmmarna på solen eller är det naturligt ? Eller är det co2 ? Eler ska det bara vara så här …

 25. Rolf Mellberg

  #24 Frej

  Jag skulle säga att det som framför allt hänt på senare år – som folk faktiskt påverkas av – är att polar vortex har försvagats. Det leder till att jetströmmarnas stora utbuktningar blir med stationära, de bryts inte upp lika snabbt som tidigare. Sommaren 2018 var bara ett exempel på detta.
  Om någon följare här kan redovisa aktuellt forskningsläget kring den bakomliggande orsaken vore det intressant.
  Men varför inte att solen nu går in i en lunch period, troligen lugnaste på 200 är. Det finns massor med tänkbara mekanismer för hur solen/rymdvädret kan inverka.
  Jag kan inte friskriva att den smärre uppvärmningen kan få denna effekt. Och ej heller friskriva CO2 (helt) men havsströmmarnas kaoitiska variationer är också en bra kandidat.

 26. Robert Norling

  #24 Frej
  Stackars Samer.
  Förresten får man säga Samer fortfarande.
  Att säga Indianer eller Eskimåer är ju rasistiskt tydligen.
  Mayaind…er vad blir det nya namnet…

 27. Frej

  Samer det är rätt . La**ar är fel 🙂

 28. Håkan Bergman

  Malaj får man inte säga heller idag, trots att en drös politiker varit såna. Nå det kanske inte är så konstigt att det ser ut som det gör.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Handr%C3%A4ckningsv%C3%A4rnpliktig

  Vad ska vi kalla Malaysia för förresten?

 29. Frej

  25 Rolf Ja är det inte Solen vad skulle det vara då ? Gud 🙂 Finns det någon förklaring varför vi haft flera istider på rad ? Jag gillar ju värme ,och dom som är emot är bara politiska 🙂 Men nu lär vi nog ha Samerna på våran sida , det blev för jävla kallt i år , där uppe . En fråga om någon kan svara på den . Hur expanderar glaciärer ? Om man har typ 4 m snö och sen regnar det . kyls ner blir is eller är det bara tryck ? Det jag tänker på är hur mycket snö vi har haft i norr eller smälter allt.

 30. Sören G

  På tal om Samer. Vi har hört de senaste åren hur drabbade de är av ”klimatuppvärmningen”. Renarna har det svårt. Men i år har det fötts väldigt få renkalvar och det beror på att vintern började ovanligt tidigt, det var väldigt mycket snö och våren kom mycket sent. Alltså tvärtom.

 31. Dan

  Jag tror de flesta klimat- och rennäringsproblem skulle kunna lösas med en höjd plastpåseskatt.

 32. Ulf

  Nu när Europa ska ner till sydeuropeiska nivå vad gäller produktivitet och innovationsförmåga blir det nog inte mycket projekt med framtidskraft alls. EU lär drunkna i arbetslöshet, nolltillväxt och byråkrati. Kvar blir ett antal råttor som desperat slåss om allt färre bidragsbrödsmulor.
  Hoppas GB kan visa vägen med bra avtal med resten av världen framförallt USA. Det blir betydligt lättare att lämna om det finns ett starkt block att gå till. Ett GB med fördjupat USA samarbete kan bli mycket attraktivt för Sverige också. Finns det ett sådant avtal att ”gå till” så är det väldigt begränsat vad EU kan hämnas med för den som lämnar.

 33. Håkan Bergman

  Ulf #32

  Vi ansluter oss till UK nu direkt. Bettan och Tjabo pensioneras efter väl förrättat värv, Charles vill ingen ha, kvar blir Vickan, britterna kommer att köpa viktorianska eran 2.0 direkt.

 34. Elof

  Den självklara vägen till fossilfritt är serietillverkade högtemperaturs-reaktorer som kan producera el, värme och flytande bränsle till fordonsflottan. Kan inte se några nackdelar varken tekniskt eller ekonomiskt men ändå gör hela västvärlden allt annat än detta. Sorgligt.

 35. Johan,
  ”Reaktorer som byggdes på 70- och 80-talet byggdes med en förväntad livslängd på 25 till 40 år men många av dessa har nu förlängt livslängden till 60 år. ”
  NRC har på senare tid godkänt livstidsförlängning till 80 års drift.
  https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html

  Det som åldras på en kärnkraftreaktor, speciellt då tryckvattenreaktorerna, är materialet i svetsskarvar i reaktortanken vid härdnivå på grund av neutronbestrålning. Man har nu lärt sig att ladda bränslet bättre så att man minskar denna effekt. I nyare reaktorer har man knappt några svetsskarvar, utan mycket stora smiden. Ringhals 2 har en mycket bra reaktortank och övriga viktiga delar av anläggningen är utbytta t.ex. ånggeneratorer, hög- och lågtrycksturbiner, generatorer, kontrollrum, all instrumentering, ställverk, alla elkablar. På mjukvarusidan är alla hållfasthetsberäkningar och säkerhetsanalyser förnyade.

 36. Johan Montelius

  #35 Lars-Eric Bjerke

  Och Energikommissionen använder 40 år när de försöker ge en uppskattning på kostnaderna för ny kärnkraft – inte undra på att det blir som det blir. Även Finland kommer med sin försenade reaktor skratta åt Svensk vindkraft.

 37. Johan Montelius

  #33 Håkan Bergman

  Nu är jag ju republikan och tror att kungahuset har spelat ut sin roll, men ett förenat kungadöme: England, Skottland, Danmark, Norge o Sverige skulle vara en bra motpol till rest-EU 🙂 Det är väl det för med ”danskjävlar” men de har ju goda smörebröd!

 38. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #33 och Johan Montelius #37
  Mitt förslag är att vi utser Kungapar utifrån den världspolitiska situationen. Det var ju så familjen Bernadotte fick tronen.
  Idag skulle ett par bestående av amerikan och kines ge fördelar, men det finns andra kombinationer som kanske är bättre.
  Vad säger Ulf om ekonomin?
  Jag räknar med att för USA och Kina handlar det om växelpengar för att visa att de tillsammans kan styra ett land till lycka och välgång.