Därför tror jag naturliga variationer är större än mänsklig påverkan

Är det naturliga variationer eller mänsklig påverkan som dominerar när jorden ändrar och kommer att ändra sin temperatur? Det är naturligtvis svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden, men vi kan utifrån det som redan har hänt försöka dra slutsatser om framtiden. Här är min lista över varför jag tror att naturliga variationer är större än mänsklig påverkan. Ni får i kommentarerna gärna lägga till fler argument. Det är också intressant att veta vad ni som tror att mänsklig påverkan är större, har för argument till detta.

Men jag skulle uppskatta om vi kan hålla detta till en vetenskaplig diskussion. Vad vissa personer har sagt o tyckt har ingen betydelse. Bara vetenskapliga ståndpunkter tack.

1. Ingen historisk relation mellan koldioxid och temperatur (bara tvärtom)

Tittar man på isborrkärnor kommer alltid temperaturförändringen först och koldioxiden följer efter flera hundra år efter. Skulle koldioxiden ha en stor påverkan på temperaturen borde en höjning av koldioxidhalten kunna höja temperaturen ytterligare och hålla kvar denna. Samma sak gäller när temperaturen sjunker. Först sjunker temperaturen sedan koldioxidhalten. Då koldioxidhalten sjunker på slutet tycks inte temperaturen påverkas alls. Figurer kan ni tex. hitta här.

2. Havsnivåns stigning har inte accelererat trots massiva utsläpp av koldioxid

Tittar man på havsnivån mätt med tidvattenmätare började havsnivån stiga redan på 1800-talet, långt innan vi började släppa ut koldioxid. Och när vi väl började släppa ut koldioxid steg havsnivån i samma takt som innan. Havsnivån påverkas av temperaturen genom dels värmeutvidgning av vattnet dels av att glaciärer smälter. Men eftersom havsnivån inte accelererat när vi släppt ut koldioxid tyder det på att det är naturliga variationer som ligger bakom förändringen. Läs mer här.

3. Temperaturens stigning sammanfaller bara delvis med koldioxidutsläppen

Temperaturen började stiga redan i slutet av 1800-talet, långt innan vi började släppa ut koldioxid. Sedan slutade temperaturen att stiga i slutet av 1900-talet, långt innan vi slutade att släppa ut koldioxid. Det är möjligt att det finns en svag koppling mellan koldioxidhalt och temperatur, men om kopplingen vore väldigt stark skulle inte jordens temperatur stått still under de senaste 18 åren. Temperaturgrafer finns tex här o här.

4. Bevis för positiv återkoppling saknas

Om allting annat är konstant beräknas en dubblering av koldioxidhalten ge en uppvärmning på c:a 1.1 grad. För att katastrof-scenarierna ska kunna inträffa måste naturen själv förstärka förändringar (sk positiv återkoppling). Förväxla dock inte detta med ett positivt återkopplat system, vilket är något annat. Jag har själv gjort detta fel förut.

Den viktigaste positiva återkopplaren sägs vara vattenånga. Men tittar man på jordens medeltemperatur är det nästan överallt kallare där det är fuktigt. Om vattenånga skulle ge en positiv återkoppling borde det vara varmare över haven. Men så är inte fallet på de flesta ställen trots många årtusenden med denna positiva återkoppling. Istället är det kallare över haven på motsvarande breddgrad, vilket tyder på att vattenångan ger negativ återkoppling. Jordens medeltemperatur kan ni se på en karta här.

5. Koldioxidens fingeravtryck saknas i troposfären

Enligt klimatmodellerna ska temperaturen en bit upp i troposfären närmast ekvatorn värmas upp mest (sk hotspot). Jag tror att anledningen till detta främst är att den sk lapse-raten minskar tack var vattenångans påstådda positiva återkoppling. Men någon sådan uppvärmning har inte kunnat mätas upp. Däremot har stratosfärens temperatur minskat vilket faktiskt skulle kunna tyda på uppvärmning med hjälp av växthusgaser, men för den skull innebär det inte att det nödvändigtvis finns en positiv återkoppling. Se mer tex här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hasse

  Tack! Du ger en bra sammanfattning också av mina tankar. Korrekturläs rad 3 och punkt 3, rad 4!

 2. #1: Tack, fixat!

 3. Johan M

  Till dubierna kan man kanske lägga att även om det finns en liten påverkan från den ökade koncentrationen av koldioxid i atmosfären så är människans del i denna ökning kanske bara hälften.

  Även om vi ökar vår konsumtion av fossila bränslen så kommer det männskliga bidraget till koncentrationen begränsas till kanske 100 – 200 ppm. Vad är det då för ide att överhuvudtaget bry sig?

 4. Lasse

  Tack Magnus
  Det släpps en Podd idag där Michael Tjernström skall berätta lite om klimatet.
  http://api.sr.se/api/rss/pod/22521
  Ekot hade ett utdrag ur detta igår varvid jag kontaktade Michael som mycket trevligt svarade på en del frågor jag har-där du Magnus varit behjälplig med databehandling.
  SMHIs solmätningar och solar Brightening -hur stor inverkan har detta på temperaturerna.
  Sambandet under sommarhalvåret är tydligt-vilket förvånar få.
  Jag skall läsa dina länkar och lyssna på podden-det skall bli ett nöje idag!

 5. Sten Kaijser

  Tack Magnus,

  det kan knappast sägas enklare och bättre!

  Det ska bli intressant att se vilka motargument som kommer 🙂

 6. pekke

  Tack Magnus.

  Största problemet med klimatvetenskapen är att man inte har en komplett bild över hur vårt klimat fungerar, man sitter fortfarande och försöker pussla ihop den bilden med bitar som man inte alltid vet var de skall sitta samt att man vet inte om man har alla bitar.

  Men sånt bekymrar inte de som gjort klimatet till politik, de tar några bitar ur den stora pusselhögen och skriker ” farligt, farligt ” trots att ingen vet riktigt var bitarna skall sitta.

 7. Ingvar i Las Palmas

  Bra Magnus.
  Sedan är det bara att lägga till alla bevis och indicier på att det är ett politiskt maktprojekt för att bilden skall bli fullständig

 8. Ingvar i Las Palmas

  Oops.
  Såg inte din önskan om att hålla det på en vetenskaplig nivå först

 9. tolou

  Det som måste kunna förklaras är varför temperaturen steg redan före 1950 med 0,3 grader, redan innan co2 utsläppen ökade markant.
  Sedan har vi antagligen en effekt på runt 0,4 grader från co2 tills idag. Det innebär halvvägs genom ”fördubblingen” att det endast kan återstå runt 0,4 grader detta århundrade.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/02/naturliga-faktorer-underskattas/#comment-404100

  0.7°C of warming occurring since the late 19th century is the result of the increase in the De Vries / Suess solar cycle and that the well-known oceanic AMO/PDO oscillations can also be seen.

  The scientists say that the way things stand now, if the CO2 effect were real, the future warming up to the year 2100 could be at most 0.7 °C.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/22/oppen-trad-100/#comment-410139

  Ang. energibalansen i haven så kan nog inte haven värmas av den ökande växthuseffekten, som i sig själv ökat med ca. 1% sedan 1950.
  1/100 del ökad LWIR skall då penetrera vattenytan ett par ynka cm och åstadkomma en uppvärmning?
  Det är orimligt. Vattenytan som istället ångar bort mycket lagrad energi.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/25/varmestralning-atmosfaren-ett-aterkommande-tema/#comment-412092

  Molnen borde ge negativ återkoppling annars uppstår inslag av instabilitet med positiv feedback loop. Molnen måste helt enkelt vara avkylande. Det är det enda rimliga.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/15/lennart-bengtsson-kommenterar-kvas-yttrande/#comment-401159

  This paper implies the presence of a stabilizing feedback between atmosphere/ocean circulations, clouds and radiation. Climate models do not capture this stabilizing feedback.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/14/och-solen-har-sin-gang-igen/#comment-407493

  Observationen att solinstrålningen ökat under 80- & 90-talet sammanfaller bra med uppvärmningen, och att nuvarande uppvärmningspaus korrelerar med ett stabiliserat molntäcke.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/05/oppen-trad-102/#comment-410997

 10. Lasse

  Magnus-det var väldigt informativa länkar du gav-tack för dem.
  Beträffande -5 Hotspots över ekvatorn -så faller det arbete som Willis E gör om en termostat längs ekvatorn in rätt bra. Han har gjort allt från grunden och kommit fram till varför temperaturen ser ut som den gör precis över ekvatorn-tvärt emot alla modeller. Han är helt enorm som amatör i ordets rätta bemärkelse men också helt utan ambitioner att göra akademi ut av sina fynd. En lättillgänglig text gör det dessutom till ett nöje följa hans ansträngningar. Finns på WUWT!

 11. Björn

  Det är märkligt att CO2 är så i fokus när det gäller väder och klimat. Det är vatten och solens modulerande av det hydrologiska systemet som borde vara i centrum för klimatdebatten. Det är naturliga krafter med solen som motor, som dominerar över väder och klimat och inte 100 ppm antropogen CO2. Detta mytologiserande kring CO2 som drivande av klimatet måste brytas.

 12. Jag har kanske en till.

  Vi har de senaste ca tio åren fått en ökad kunskap vad gäller variationer i temperaturen på Norra Halvklotet under de senaste 2000 åren. Man ser en klar cyklisk variation med varma perioder omväxlat med kalla. Vår tid ligger i linje med tidigare värmeperioder och temperaturen började öka redan på slutet av 1600-talet.

  En del av temperaturökningen sedan 1950 skulle kunna ha samma orsak som de tidigare värmeperioderna. Är det inte dags att försöka ta reda på var de här variationerna beror på?

 13. Lasse #10:
  Jag tror att en viktig anledning till att haven verkar ha en negativ återkoppling är att när temperuten ökar, ökar också luftfuktigheten som får lapse-raten att sjunka. När lapse-raten sjunker kommer temperaturen i luften närmast ytan/marken att minska (eller öka mindre) och temperaturen högst upp i troposfären att öka. Minskning närmast ytan håller tillbaka temperaturuppgången och ökningen högre upp i troposfären kommer att göra att utstrålningen ökar.

 14. Lena Krantz #12:
  Intressant, men detta har jag missat. Har du någon bra länk?

 15. Thomas P

  Lena #12 Du syftar på PAGES 2K?
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n5/full/ngeo1797.html

 16. gustav

  Det vekar fortfarande föreligga oklarheter om vad en återkoppling egentligen är. Att det inte är som varmast där fuktigheten är som högst betyder inte att det inte finns en återkoppling. Det betyder att det finns andra saker som är viktigare för temperaturen (t.ex. mängden instrålning och markytans beskaffenhet). Det går inte att jämföra kartorna för temperatur och vattenånga och säga något om återkopplingar. Det är förändringarna som är viktiga. Återkoppling får vi när A ändras vilket påverkar B vilket påverkar A osv.
  När det blir varmare ökar mängden vattenånga i atmosfären. Eftersom temperaturen ökar överallt ökar mängden vattenånga överallt (förutsatt att det finns vatten tillgängligt för avdunstning eller transport av fukt från någon annanstans). Eftersom vattenånga är en växthusgas kommer ökad mängd vattenånga bidra till ökade temperaturer. Denna effekt kommer vi alltså att få överallt oavsett nuvarande mängd vattenånga eller nuvarande temperatur.

  När vi nu ändå talar om fuktighet skulle jag vilja tillägga att både temperaturen och mängden vattenånga kan förändras utan att den relativa fuktigheten ändras (den kan t.ex. inte bli mer än 100%, inte ens i ett förändrat klimat). Lapse rate baseras på relativ fuktighet, inte mängd fuktighet. Det finns alltså inget självklart samband mellan lapse rate och fuktighet eller temperatur.

 17. Anders Emretsson

  Kul med nya och fräscha infallsvinklar på den här frågan!

 18. sibbe

  Judith Curry http://judithcurry.com/2015/11/16/400-years-of-warming/ hade också en artikel kring IPCC:s famösa påståenden om att mera än 50 % av den globala värmen EFTER 1950 varit människornas fel.
  (Hon hörde visst till kandidaterna för IPCC:s chef-fåtölj. Var väl för liberal, vilket vi förnekare bör vara tacksamma för.) Hur mycket eller litet är mera än 50 % av 0,4 grader C? Finns det någon temperaturökning att dilla om överhuvudtaget, Thomas P?

 19. Gustav #16:
  Du försöker säga att det finns en magisk jämvikt som råder just nu. Om vi ändrar instrålningen från denna magiska jämvikt så får vi stora förändringar.

  Jag tycker det låter helt orimligt och väldigt långsökt. Samma återkoppling måste finnas nu som för tusen år sedan. Faktum är att det är fuktigare över haven, lapse-raten är mindre än över land och lapse-raten över haven minskar på sommarhalvåret när solinstrålningen ökar. Och eftersom haven är kallare än land måste det tyda på att fuktigheten håller nere temperaturen, dvs negativ återkoppling.

 20. Snarare den här men ser att jag nog får korrigera mig själv. Uppvärmningen startade inte förrän i början av 1700-talet.
  http://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf

 21. LBt

  Magnus C,
  ”…min lista över varför jag tror att naturliga variationer är större än mänsklig påverkan…”,
  jag uppskattar verkligen den ton du anlägger, ”..jag tror att..” och skall försöka förklara varför jag tror att mänsklig påverkan kan vara större än de naturliga dvs ”..tror att.. kan vara..” samt vilka slutsatser jag drar av detta som följd av att denna eventuella påverkan av oss kan innebära problem om 50-100-200 år.

  Först mina kommentarer avseende dina

  1. Det råder ingen tvekan om att kunde vi till fullo förstå den naturliga 120-tusenåriga klimatcykeln och då framför allt det snabba förloppet under övergången från sträng istid till mellanistid då vore mycket vunnet. Beträffande CO2 vet vi att CO2 triggar inte övergången men är därefter, som växthusgas, en påskjutande faktor. Motorn i det snabba förloppet är som jag ser det vattenånga . Att iskärnedata bara är lokal information med osäkert globalt värde är också viktigt att observera.

  2. Att fastlägga verkliga havsnivåförändringar är komplicerat och kräver långa tidsserier. Dock vill jag här, precis som du, se tydligare indikationer.

  3. Vi vet att havsströmmar ger tydliga avtryck i den marknära globala medeltemperaturen. De avvikelser som finns sen slutet av 1800-talet i känd temperaturkurva från vad tillväxten i CO2-koncentration borde ge kan mycket väl vara en följd av påverkan tex från en 60-års cykel. En sådan cykel förändrar i ett slag CO2 till tydlig kandidat att ensamt vara orsaken till merparten av temperaturuppgången samt förklarar utebliven uppgång såväl 1940-70 som 2000-nutid.

  4. Att växthusgaser är temperaturdrivande vet vi. Vattenånga kräver stora energimängder för att bildas och det förefaller därför naturligt att luften över haven kyls ner i den process där vattenånga bildas.

  5. Har jag inga synpunkter på.

  Egna reflektioner:

  6. Det finns ännu ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än att den förorsakats av våra utsläpp. Det enda som finns är (mer eller mindre väl underbyggd) tvivel avseende den förklaring forskarvärlden ger. Märkligt nog tycks tvivel räcka för att merparten här skall avvisa åtgärder och tycker att vi kan vänta 50-100-200 år och se om katastrofen infinner sig. Vänta 50-100-200 år och se !!??

  7. Tankegångarna att det tidigare funnits temperaturförändringar trots avsaknaden av kända koldioxidförändringar säger naturligtvis inget om att nu upplevd förändring också skulle vara ”naturlig” dvs utan känd förklaring, bara att det är en obestyrkt möjlighet. Det finns goda skäl att anta att dessa ”naturliga” tidigare förändringar mycket väl kunnat få sin förklaring om man i den tiden haft forskare med dagens kunskap och resurser. Detta gäller tex i hög grad Yngre Dryas som gärna åberopas i sammanhanget och som möjligen är en klimathändelse (den enda?) vars globala avtryck kan vara i närheten av vad vi nu upplever.

  8. En påtvingad global temperaturförändring om 2 C är extremt mycket, nära hälften av den som naturligt jorden genomlöper i sin 120-tusemåriga klimatcykel mellan sträng istid och behaglig mellanistid. Naturligtvis kan inte en katastrofal utveckling uteslutas om denna gräns passeras. Skall vi testa och se !!??

  Av detta drar jag inga andra slutsatser än att vi till dess vi vet bättre naturligtvis skall välja en väg där vi medvetet söker utsläppsbegränsande lösningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter. I det korta perspektivet kan det innebära vind, våg och naturgas, i det längre energieffektivisering, sol, vatten och kärnkraft, allt anpassat regionalt efter behov och förmåga. Detta är ju också den väg världen med marginella avvikelser kommer att ta. För Sveriges del innebär det just ingenting eftersom vi ändå inte kan göra skillnad, vi bör istället fokusera på vad vi kan göra för att dra nytta av och bidra till en ofrånkomlig utveckling tex exportera kunskap samt se till att vi inte även avseende energi gör oss beroende av vad EU i övrigt kan ställa till med.

 22. GoranA

  Det finns indikationer på att dessa förändringar (MWP och LIA) var globala.
  http://www.sciencemag.org/content/342/6158/617

 23. GoranA

  # LBt
  ”1. Det råder ingen tvekan om att kunde vi till fullo förstå den naturliga 120-tusenåriga klimatcykeln och då framför allt det snabba förloppet under övergången från sträng istid till mellanistid då vore mycket vunnet. Beträffande CO2 vet vi att CO2 triggar inte övergången men är därefter, som växthusgas, en påskjutande faktor. Motorn i det snabba förloppet är som jag ser det vattenånga .”

  Kan du förklara vad som bryter den positiva feedback förloppet? Vad fick temperaturen att stabiliseras?

 24. Lasse

  #21 LBt
  Du säger i #8 att en påtvingad ändring av 2 grader är mycket.
  Är du övertygad om att den grad vi tycks se sen 1900 är kopplad till CO2?
  Mitt intryck är att IPCC anser att det kan röra sig om 0.2-0,4 grader som kan kopplas till CO2 max.

  Fö tyckte jag att den podd som jag hänvisade till i #4 var intressant. Reportern tycktes veta mycket mer än den mer nyanserade Michael Tjernström-vilket visar hur stor okunskap som finns hos miljöreportrarna eftersom de är programmerade.
  Hade vi varit säkra så hade debatten inte varit så intensiv!

 25. Bim

  LBt och alla andra.
  Svaret på alla tvivel och gissningar kommer hos Skavlan i kväll.
  Gäst: Naomi Klein.
  Krig och allt annat elände beror på global uppvärmning / klimatstörning / klimatförändring / klimathot / … Strunt i Skavlan förresten nu vet ni ju redan.

 26. Thomas P

  Lena #20 ”Snarare den här…”

  Precis! Ni får som vanligt hålla er till speciellt utvalda temperaturserier och rekonstruktioner och ignorera allt som inte passar.

 27. LBt

  Goran A #23,
  möjligen härrör vattenångan väsentligen från smältande is och snö som helt enkelt minskar och därmed försvinner drivkraften.

  Lasse #24,
  IPCC uttalar sig inte om tiden före 1950 vilket inte innebär att de sagt att det inte finns påverkan före 1950. För övrigt säger jag ingenstans att jag är övertygad, jag säger kan vara. De som förefaller övertygade borde vara de som inte tycker att vi bör göra något, dvs vänta 50-100-200 år för att se hur det blev, hur begåvat detta nu kan vara.

 28. Thomas P
  För det första, om du tittar på din egen länk så är det väldigt mycket grått, dvs där inga rekonstruktioner finns. För det andra handlade inte min kommentar om global temperatur utan om Norra Halvklotet. Utanför tropikerna om man ska vara noga.

 29. Allan Forsling

  LBt

  Historien visar att klimatet ändrats många gånger. Detta utan människans påverkan. Att då hävda att vi ändå ska skjutsa in många miljarder på det jag vill kalla klimatnoja, det är ansvarslöst! Det är pengar som behövs till andra mer angelägna saker. Det finns sjukdomar, fattigdom, hunger och flyktingar från krig. Tänk på att bara i Tyskland betalar elkunder 270 miljarder kronor extra per år för de subventioner man har för att skapa ny energi. Vad kan man inte göra bara med de pengarna? Detta gäller sedan land efter land i väst. Plus att Tyskland och andra hamnar i klorna på Putin. Totalt ansvarslöst.

 30. AG

  Förutom solinstrålningen och ett minskande molntäcke som stark kandidat till kompletterande/alternativ förklaring så är det omöjligt att inte slås av likheten mellan den globala temperaturen från UAH satelliten och den naturliga oscillationen i Atlanten (som påverkarklilmatet i Europa, Västra Afrika, och Amerika)

  http://woodfortrees.org/plot/uah/from:1979/plot/esrl-amo/from:1979

  Svaret brukar vara att dessa oscillationer jämnar ut sig i längden och är därför inte med i klimatmodellerna. Jag, teoretiskt borde det vara så. Men, hur lång är då varje cykel? Är det någon som riktigt vet? Kan man utesluta att dessa oscillationer står bakom merparten av den moderna tidens temperaturvariation?

  I vilket annat vetenskapsområde som helst så skull man haja till över sambandet som jag gav ovan i länken. Om man presenterar överensstämmelsen för en klimatforskare (vilket jag har gjort) så blir det bara tyst. Det är en märklig reaktion. Var finns nyfikenheten och viljan att utmana befintliga hypoteser?

 31. Björn

  gustav [16]; ”Det finns alltså inget självklart samband mellan lapse rate och fuktighet eller temperatur”. Jag undrar om Du faktiskt inte har fel där? Vattenångans lyftkraft beror på temperaturen, vilken balanseras av en motkraft som är gravitationen. Det är ungefär som en raket som måste ha tillräckligt hög fart för att ta sig ur jordens gravitation. Desto högre temperatur, desto större lyftkraft har vattenångan och därmed når dessa molekyler högre höjder och därmed blir avsvalningen mindre per kilometer höjd.

 32. GoranA

  #27 LBt
  Jag är inte riktigt med dig, för om jag har förstått saken smälte inte Grönlandsisen ens under holocen Optmum och då borde funnits is kvar för att driva på temphöjningen
  Dessutom verkar det inte så troligt att ytor som är nollgradiga leder en sådan avdunstningen, dessutom kan inte kall luft (0 oC) hålla så mycket vattenånga.

  Verkar det inte troligare att beror på yttre faktor som att solinstrålningen ökar med en viss nivå på norra halvklotet vilket ger minskad albedo och en ökad temperatur tills strålningsbalansen ställt in sig på nytt.

 33. LBt #21:
  Argumentet du försöker föra fram för att stödja tesen att mänsklig påverkan är större än naturliga variationer, är alltså att du inte kan komma på någon bättre förklaring på temperaturuppgången än att den skulle bero på koldioxidutsläppen?

 34. Thomas P!
  Jag saknar dina argument på varför du tror att mänsklig påverkan är större än naturliga variationer.

 35. pekke

  GoranA. #32

  ” Dessutom verkar det inte så troligt att ytor som är nollgradiga leder en sådan avdunstningen, dessutom kan inte kall luft (0 oC) hålla så mycket vattenånga. ”

  Helt rätt, men temperaturer under 0 grader ökar risken för avdunstningen av vatten vare sig den är i form av vatten, snö eller is p.g.a. att luften är torrare än vattnets form, så det behövs påfyllning i form av regn/snö för att hålla nivån uppe, kommer det ingen nederbörd så kommer is/snö-täcket minska vare sig det är – 1 grad eller – 40 grader.

  Ett projekt vi hade för några år sedan på jobbet visade att en torkprocess krävde mindre värme vintertid än sommartid, förbryllande tills vi begrepp att luftfuktigheten var nyckeln, låg luftfuktighet vintertid och hög luftfuktighet sommartid var skillnaden.

  Antarktis är ju på vissa platser torrare än någon öken på jorden, varken is eller snö kan existera där trots låga temperaturer p.g.a. den låga luftfuktigheten och liten nederbörd.

 36. LBt

  Magnus C,
  håll dig till sak, jag framför tesen att mänsklig påverkan kan vara större än naturlig, inget annat. Kan vara, dit men inte längre sträcker sig dagens kunskapsläge.

  Vilken annan påverkan, bortsett från okända naturliga spöken, menar du har bättre vetenskaplig underbyggnad för att förklara känd temperaturuppgång än CO2?

 37. Ulf L

  Lbt
  ”Vilken annan påverkan, bortsett från okända naturliga spöken, menar du har bättre vetenskaplig underbyggnad för att förklara känd temperaturuppgång än CO2?”
  Det varit varmare förut. Det är rimligt att det finns en orsak. Vi vet inte orsaken men vi kan inte bara bortse Vi kan helt enkelt inte bortse från deras existens. Att lägga orsaken för den pågående värmningen enbart på koldioxidökningen och kalla de okända faktorerna för spöken är är ungefär lika intelligent som att leta efter en nyckel under en lampa bara för att det är ljusare där.

 38. LBt

  Ulf L,
  logiken i vad du skriver omfattar det mesta av vad man kan läsa här.

 39. Gunnar Strandell

  Ulf L #37
  Citat:
  ”Att lägga orsaken för den pågående värmningen enbart på koldioxidökningen och kalla de okända faktorerna för spöken är är ungefär lika intelligent som att leta efter en nyckel under en lampa bara för att det är ljusare där.”

  Mitt i prick!
  Den träffsäkraste utmaningen mot AGW-alarmismen jag sett.

  En eloge till dig och LBt för att ni mejslat fram den.

 40. pekke

  LBt #36

  ” Vilken annan påverkan, bortsett från okända naturliga spöken, menar du har bättre vetenskaplig underbyggnad för att förklara känd temperaturuppgång än CO2? ”

  Kan du visa upp all data som visar att CO2 höjt eller sänkt temperaturen de senaste 10 000 åren eftersom all proxydata visar stora variationer i temperaturen under samma tid, bl.a. så växte lövskogar längre norrut än nu för 6 000 – 9 000 år sedan och Arktis havsis var bara bråkdel av vad den är nu tack vare att då temperaturen var 2 – 4 grader högre än nu.

  Varför var temperaturen högre då och varför dog inte diverse djur och växter ut då som t.e.x. isbjörnarna, de är ju fortfarande kvar !?

  Varför expanderade och utvecklades den mänskliga civilisationen under samma period !?

  Kanske den varma perioden var en riktigt knuff för allt liv på Jorden !?

  LBT, fixa fram ALL data om CO2 genom tiderna, jag vill gärna se den.

  Klimatvetenskapen är fortfarande på blöjnivå och de har usel koll på hur klimatet fungerar.

  Jämför man klimatpolitiken med verkliga händelser i detta landet så ser man nivåer som svensk säkerhetspolitik, inga problem , finns absolut inga problem, vi var naiva och höjer säkerhetsnivån, PANIK !.

  Fast inom klimatpolitiken så försöker man gå upp på högsta nivån trots att ingenting i verkligheten eller faktiskt IPPC:s scenario visar nån form av paniknivå !.

  Så vi skall gödsla miljoner eller miljarder på något som möjligtvis, kanske kan hända i en obestämd framtid samtidigt som vår ekonomi och välstånd börjar hacka !

  Undrar om jag får nån pension om 10 år som går att leva på.

 41. GoranA

  #35 pekke
  Visst det är komplicerat men jämför tiden (dagar-veckor) det tar för en isfläck att torka upp på trappan jämfört med motsvarande vattenpöl en sommardag så förstår du nog mängden vattenånga ovanför vattnen pölen blir högre än ovanför isfläcken.
  Jag vill påstå att ovanför snön eller vatten ställer en jämvikt in sig där den kallare luften snabbt blir mättad med vattenånga och sedan avstannar avdunstningen medan den varmare luften ovanför vattenpölen kan hålla mer vattenånga innan den blir mättad.
  Vill du driva på växthuseffekten är det luftens koncentration av vattenånga (antal/volym) som är viktigt inte den relativa luftfuktigheten
  Hade ni jämfört torkprocessen en vinterdag med en vårdag i april hade ni fått det omvända resultatet

  Skulle du h

 42. CecilB

  Jag vill bara väga in mina egna åsikter…*host*

  Havet är basalt för hur temperaturen påverkar kuststäder. (punkt)
  Att påverka 70 procent (som är viktig) av jordens totala yta på det sätt som landmassan (30%) inte kan…Sedan involvera stratosfär och magnetosfär. Bilda opinion på höga värden av något ämne i en värld där ingen är utan påverkan, hallå?
  TP är kul i min mening. Men vilken nytta gör han? Får oss på villospår? check.
  Det finns en matematisk formel för rationellt tänk som finns i oss alla. Där i sägs det bara finnas en tanke i slutändan. Jag är där.

 43. CecilB

  Här ligger Tomas:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=44vzMNG2fZc#t=887

 44. pekke

  Goran A #41
  ” Visst det är komplicerat men jämför tiden (dagar-veckor) det tar för en isfläck att torka upp på trappan jämfört med motsvarande vattenpöl en sommardag så förstår du nog mängden vattenånga ovanför vattnen pölen blir högre än ovanför isfläcken. ”

  Håller med, avdunstningen från pöl är högre sommartid än vintertid, det finns mer värme att tillgå speciellt på material som tar upp värme som betong eller mörkt trä än luften ovan dessa.

  Jag vill påstå att ovanför snön eller vatten ställer en jämvikt in sig där den kallare luften snabbt blir mättad med vattenånga och sedan avstannar avdunstningen medan den varmare luften ovanför vattenpölen kan hålla mer vattenånga innan den blir mättad.

  Kan inte svar på den frågan, men har alltid själv undrat varför temperaturen kan hoppa ner en hel grad precis vid soluppgången, ett svar jag kommit fram till är att avdunstningen ökar just vid soluppgången p.g.a varmare skikt ovanför marknivå, ungefär som de gjorde för att komma ner till lägsta uppmäta temperaturen någonsin .
  http://www.extremetech.com/extreme/208355-mit-creates-the-coldest-molecules-ever-recorded

  Vill du driva på växthuseffekten är det luftens koncentration av vattenånga (antal/volym) som är viktigt inte den relativa luftfuktigheten

  Troligtvis ja.

  Hade ni jämfört torkprocessen en vinterdag med en vårdag i april hade ni fått det omvända resultatet

  Åtgången värmeenergi följde i princip väder och temperatur, hög energiåtgång sommarnätter per ton produkt och låg energiåtgång motsvarande vintrar med låga temperaturer.

  Alla data vi jämförde i tid var nedskrivna och eftersom jag själv jobbat på den avdelningen sedan 1985 så vet jag att de nedskrivna datan är i bland bara nedflyttningstecken, var man trött så svepte man bara ögona över panelerna och om det såg hyfsat ut så gjorde man ett nedflyttningstecken, är det bättre med datalogging, ja om du har en server som kan logga allt i åratal utan påverkan från systemuppdateringar i styrsystemet, tyvärr så fungerar moderna processystem inte så, så de loggböcker vi hade på vår avdelning och avdelningar var mer verkliga än dagens styrsystem.

  Mer data är inte alltid bättre om de inte lagras.

  Våra handskrivna böcker visade vissa data många år tillbaka medan datasystemen ( mer data ) bara klarade data tillbaka till senaste systemuppdateringen.

  Du underbara nya värld.

  Goran, häng nytvättade kläder i ett rum en Julikväll och notera hur lång tid det tar innan de känns torra, jämför med samma januarikväll när det är 5 – 10 minusgrader utomhus och häng dem i samma rum.

  Jag garanterar att dina kläder torkar snabbare i januari än juli.

 45. LBt

  Varmare förr? Kanske, tom troligen, vi vet just inte eftersom vi talar om globala medelvärden och inte lokala eller regionala uppgifter. Med 70% hav är skillnaden betydelsefull. Men för 6-8000 år sen nådde jorden ett naturligt temperaturmaximum och påbörjade sin långsamma resa mot nästa istidsperiod. Det är möjligt att den globala medeltemperaturen då för 6-8000 år sen var ungefär som nu, kanske tom högre. Detta temperaturmaximum var en naturlig följd av jordens förhållande till solen dvs ingen följd an något okänt spöke.

  De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen stigit med nära 1 C. Ingen känd naturkraft som kan förklara detta är identifierad, förslag finns men det vetenskapliga underlaget saknas och forskarvärlden godtar dem inte, ingen har (vad jag vet) ens försökt kvantifiera de okända naturkrafternas möjliga påverkan, IPCC säger med tillgänglig forskarrapportering som utgångspunkt att merparten av temperaturuppgången sen 1950 är en följd av CO2, vilken andel CO2 har i uppgången före 1950 har man valt att inte kvantifiera, man vill helt enkelt känna sig trygg med sin rapportering.

  De som kallar sig skeptiker är inte lika nogräknade, de griper genast detta halmstrå och tillskriver i sitt resonemang omedelbart de naturliga spökena 100 % före 1950 och 50% efter.

  Men det är inte den grad vi nu uppnått (nästan) som är problemet det är nästa. De som kallar sig skeptiker tycks inte säkra på att vi inte uppnår även denna nivå eftersom de till och från försöker framställa även 2-gradersgränsen som problemfri, litar de inte fullt ut på sina spöken?

  Mest sorgligt med skeptikerkören är emellertid att de inte ens kan erkänna sig till en inriktning mot medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter, de kan helt enkelt inte ta utsläppsbegränsningar i sin mun, inte som ett medvetet val.

  Men i slutändan betyder det ringa, världen kommer inte att gå den väg de som kallar sig skeptiker anvisar, världen kommer att medvetet välja vägar mot minskade utsläpp och de kommer att göra det inom ramen för vad regional ekonomi tillåter. Om detta sen räcker blir något för kommande generationer att uppleva.

 46. Ulf L

  Lbt #38
  ”Ulf L,
  logiken i vad du skriver omfattar det mesta av vad man kan läsa här.”
  Visst är det så, man kan läsa det mesta här på bloggen men inte i det som du skriver.
  Du nedvärderar och bortser från de okända faktorerna när de inte passar dig och omfamnar dem när det passar. Du förälskar dig i en hypotes eller en fras och vägrar att se hålen i den och gör Inga försök att undersöka eller precisera dina tankar.
  Nu har du dessutom börjat med nedvärderande kommentarer när något inte passar vilket ytterligare minskar läsvärdheten i dina inlägg.
  Vill du att man ska ta dina inlägg på allvar så måste du kunna ta åt dig kritik, vara beredd att vidareutveckla dina ståndpunkter och framför allt nyansera dina yttrande. Det kan ju inte vara så att frasen ”Självklart skall vi alltså medvetetet verka för att begränsa våra utsläpp till dess vi vet bättre. Men naturligtvis bara inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter.” på något sätt är ändpunkten för mänsklig visdom!

 47. LBt

  Ulf L,
  ””Självklart skall vi alltså medvetetet verka för att begränsa våra utsläpp till dess vi vet bättre. Men naturligtvis bara inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter.”
  ..är ändpunkten för mänsklig visdom!”

  Tja, varför inte.
  Jag är faktiskt rätt nöjd med just ovanstående formulering, motsvarar väl min ståndpunkt.

 48. LBt, jo så är det kanske. Att detta är ändpunkten för mänsklig visdom för somliga. Det har du nog faktiskt rätt i. Det är som att säga att ’the science is settled’, fast då kanske på skolgårds- eller fikarumsnivå.

 49. GoranA

  #44 pekke
  ”Goran, häng nytvättade kläder i ett rum en Julikväll och notera hur lång tid det tar innan de känns torra, jämför med samma januarikväll när det är 5 – 10 minusgrader utomhus och häng dem i samma rum.”

  En sommarkväll kommer luften i rummet att svalna på på natten och om du inte har värmen på, då kommer den relativa fuktigheten i rumsluften att öka. Tar du in nattluften har den också svalnat jmf med på dagen vilket gör att den luften har hög rel fukt och är det inte spec varmare i rummet än ute ändras inte luftens rel fuktighet. Torkning går då dåligt, skulle rumsluften komma upp i 100 % rel fukt upphör all torkning.
  På sommaren har vi en rel hög luftighet inomhus, dörrar sväller och kärvar. Golv kan bubbla sig om de är för tajt lagda.
  En vinterkväll är det det stor skillnad temp ute och inne. Även om den rel luftfukt är hög utomhus så kommer temp skillnaden mellan ute och inne göra att den kalla våta vinterluften bli varm torr luft inomhus vilket gör tork processen går snabbare även om temp i rummet är lika vinter och sommar.
  På vintern och spec på våren (innan vegetation har börjat transpirera) har vi låg rel luftfuktighet inomhus. Golvbräder börjar glipa

 50. Svend Ferdinandsen

  Denne tegning passer fint til posten:
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/09/josh-knobs.jpg?w=720

 51. Ulf L

  LBt #47
  Att du är förälskad i den frasen har vi nog alla begripit vid det här laget. Att du är böjd att betrakta den frasen som ändpunkten på mänsklig visdom är heller inte någon större överraskning. Fast vi inte delar definitivt inte dina höga tankar om din egen vishet.
  För att den frasen överhuvudtaget ska ha någon bäring på de problem vi står framför måste den preciseras.
  Hur och hur mycket ska våra utsläpp minska? Hur ska vi mäta effekten av utsläppsminskningen på tillväxten och på utvecklingen. Vad tillåter tillväxten, vad tillåter utvecklingen. Vem ska göra mätningen, vem ska bestämma vilka effekter som kan accepteras och vad som inte kan accepteras.
  Innan du preciserat dig på dessa punkter är det bara en fras av samma klass som ”jag är den ende som tagit en klar och tydlig ställning i kärnkraftsfrågan för jag är mot kärnkraftens nackdelar men för dess fördelar”

 52. Mikael W.

  Bra skrivet Magnus C!

  Jag VET att allting är en lögn. Här kommer en annan kille som också vet och berättar om en del av alla klimatlögner.

  Dear Prime Minister and other Politicians
  Early next year, if not before, I shall be contacting many law firms with a view to finding one prepared to mount a class action by large companies against the various Government initiatives and taxes that adversely affect such companies and which are based on the totally false claim that science ”proves” carbon dioxide can warm Earth’s surface. This is not an idle ”threat” but rather just advice in advance as to what I shall be doing and how I will be testifying at the hearings. I have copious evidence to support the correct physics that I have been first in the world to explain.
  Carbon dioxide does NOT warm Earth’s surface. The opposite is the case and, just like the far more prevalent so-called ”greenhouse gas” water vapour, carbon dioxide also cools the surface, but by less than 0.1°C. It should not surprise you that rain forests are cooler than dry deserts at similar latitude and altitude. It should surprise you to learn that the carbon dioxide hoaxers have a conjecture which could only be valid if increasing water vapour levels warmed rain forests to at least 50 degrees above desert temperatures. Yes, that is an example of just how totally incorrect is the whole ”greenhouse” conjecture. No planetary atmosphere works the way they describe with their fictitious, fiddled physics.
  Disciples of the infant ”science” of climatology used their one year of tertiary physics (and a general lack of understanding of thermodynamics and radiation) to postulate an explanation of Earth’s surface temperature which is simply not in accord with the laws of physics. They ”claimed” that radiation from the colder atmosphere somehow transfers heat to the warmer surface so as to help the Sun raise the surface temperature each morning, because they realised that the Sun’s direct radiation can’t do it. On Venus the surface receives only about 10% as much direct solar radiation as does Earth’s surface, but the Venus surface is hotter than 460°C everywhere, even at the poles. The temperature of a planet’s surface is NOT determined either by direct solar radiation or by radiation from the atmosphere.
  To find out what really happens please browse my website* and listen to the 2015 video linked therein, or read my peer-reviewed papers also linked and perhaps my book ”Why It’s Not Carbon Dioxide After All” that is available through Amazon.
  Even at this eleventh hour I am available to discuss and explain the correct physics to anyone involved in Australia’s submission to the COP 21 discussions. My phones are 02 98…..0 and 042……1. I have studied this all extensively and applied correct physics – as I would always do because of my sound upbringing at Sydney University Physics Dept under Prof Harry Messel, Julius Sumner-Miller et al in the 1960’s Over the decades since then I have helped many students understand physics and I can help politicians also – just contact me. I’ll even talk to a group of you in Sydney or Canberra if you wish to arrange such.
  Sincerely
  Doug Cotton

 53. LBt

  Ulf L,
  som i alla andra sammanhang gör suveräna stater egna värderingar och fattar egna beslut. Svårare än så är det inte. Det är också vad som naturligtvis kommer att ske, man gör vad man kan efter bästa förmåga, en del kommer att lyckas väl, andra mindre, några måste kanske byta makthavare som följd av misslyckanden tex att man inte förmår upprätthålla sin tillväxt. Det är så vår värld fungerar. Vad som är viktigt är just inriktningen, en allmän politisk strävan mot utsläppsbegränsningar och i den delen tycks ju världen vara överens.

  Inför Paris-mötet har alla länder fått pröva och redovisa vad de kan klara av. Det är bra, processen under global övervakning är igång. Utvecklade länder som tex Sverige kan bidra med expertkunskap på många plan i denna process, svenska företag kan se det som en affärside.

  Att detta sen stör alla som inte vill se någon form av medveten utsläppsbegränsning utan vill vänta ut en tidpunkt då man inte längre berörs, få man förstå, det är så det i allmänhet är, det finns alltid de som tänker sig något annat

 54. Thomas P

  Michael W #52 Du har då en förmåga att hitta de värsta tokstollarna. Här ett par inlägg från andra förnekare vad de tycker om denne Cotton:
  http://www.drroyspencer.com/2015/08/too-much-cotton-leads-to-meltdown/
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/10/critical-mass-of-cotton/

 55. Ulf L

  LBt #53′
  Om jag förstått dig rätt så har du ingen åsikt hur man ska göra utan litar på att några länder kommer att göra rätt. Men om den enda åsikt du har är en opreciserad, allmänt hållen utsaga, då finns det ju ingen anledning för oss att engagera oss i en debatt med dig. Du har ju ingen åsikt mer än den du gett uttryck för och den vet vi vid det här laget. Att debattera med dig kommer inte att ge oss några nya kunskaper eller några nya infallsvinklar, så varför ska vi?

 56. LBt

  Ulf L,
  helt upp till dig om du känner för att argumentera eller ej.

  Men visst har jag en åsikt, man skall medvetet verka för sänkta utsläpp men det skall ske inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling. Detta till dess kunskapsläget förändras.

  I det korta perspektivet kan det innebära vind, våg och naturgas, i det längre energieffektivisering, sol, vatten och kärnkraft samt livsmedelshushållning, allt anpassat regionalt efter behov och förmåga samt genom uppföljning och rådgivning stöttat av FN-organ.

  I allt väsentligt har vi denna ordning och det är bra.

 57. Christopher E

  #51 Ulf L

  Du gör ett bra jobb där och ställer rätt frågor, men du kommer aldrig att få någon kvantifiering. En tom floskel innehåller just inget man mäta. Jag har ställt samma eller liknande frågor till LBt tidigare utan att ens få något som liknar ett svar. Kan han inte eller vill inte svara på kritik kallar han frågeställaren för ”bluddrare” och upplyser om att det finns bara finns två alternativ; att ”erkänna” eller ”förneka” det han anser vara den slutgiltiga kunskapen.

  Nu har jag ingen ambition att försöka omvända en som såsom LBt är så totalt fastlåst i tron på sin egen ofelbarhet, utan frågorna är bara till för en eventuellt intresserad bredare krets av läsare. Bara för att visa hur tomma just de floskler är som världsförbättrarna sprider omkring sig.

  För att hålla sig till hård realism istället inser de flesta att det knappt finns några utsläppsminskande åtgärder som inte allvarligt skadar ekonomi och tillväxt. Det inser faktiskt till och med LBt, då han anklagar oss andra för att vilja försvara ”våra bekväma liv” i ett försök att framställa sig som moraliskt överlägsen. Tydligen tillåter hans ram för tillväxt och utveckling en markant ökad obekvämlighet trots allt. Och visst har klimatpolitiken hittills skadat både ekonomi, natur, landsbygdsutveckling mm – allt utan en tillstymmelse på mätbar påverkan på atmosfären. En del saker, som tex vindkraft i Sverige, har till och med ökat utsläppen!

  Nu försöker LBt med ett nytt grepp senaste veckorna; att det spelar ingen roll vad vi skeptiker tycker för världens kloka ledare gör minsann i stort som han tycker ändå. Jag blir dock inte särskilt imponerad av rena majoritetsargument, sedan när hade majoriteter automatiskt rätt? Och är det inte mest tomma ord från världens länder dessutom, i ett diplomatiskt spel? Till skillnad från LBt blir jag gärna rättad om jag har fel, men har utsläppen egentligen minskat någonstans på grund av påstådd klimatpolitik?

  Globalt ökar utsläppen. I tex USA har de minskat på grund av övergång till naturgas, men nettoeffekten försvinner när det frigjorda stenkolet istället exporteras till andra länder. Sverige påstås ibland ha minskat utsläpp, men det försvinner när man tar med vår minskade egna tillverkning och kraftigt ökade import. Hörde häromdagen att det kraftigt ökande lågprisflyget i Asien kommer kräva tusentals nya flygplan i länder som Indien och Kina de närmaste åren. Någon som tror att de kommer förhandla bort det i Paris? Någon som tror att dessa flygplan kommer att drivas av en Rossiburk under sätet på sittplats 10A?

 58. Mikael W.

  Thomas P., #54.
  Som vanligt har du inga vettiga argument. Vi är ett antal som förstått att det inte finns ett växthus på Jorden och således inga växthusgaser. Det är nämligen omöjligt. Din argumentation ligger på en politiskt låg nivå. Den har inget med vetenskap eller verklighet att göra. Detta har de flesta tänkande insett för länge sedan.

 59. Ulf L

  Christopher E
  Du har rätt. Jag har läst dina duster med LBt och sett hur opåverkad han är av några argument som talar mot hans tes. Eller kanske inte. Förr hade han ståndpunkter som var testbara, det gick att argumentera för och emot dom. Nu är det tomma fraser. Han undviker testbara resonemang men har adderat nedvärderande yttrande om oss som vill ha sådant. Så nått har vi kanske åstadkommit, tyvärr inte det vi ville få, en öppen och kritiskt tänkande LBt.

 60. Thomas P

  Mikael #58 Eftersom jag förutsatte att du i alla fall inte skulle tro på vad jag påstod så valde jag att hänvisa till Dr Roy Spencer och Anthony Watts. Ditt påstående ”Din argumentation ligger på en politiskt låg nivå. Den har inget med vetenskap eller verklighet att göra. Detta har de flesta tänkande insett för länge sedan” måste alltså syfta på din uppfattning om dessa två.

 61. GoranA

  #54 Thomas P
  ”Michael W #52 Du har då en förmåga att hitta de värsta tokstollarna. Här ett par inlägg från andra förnekare vad de tycker om denne Cotton:”

  Att använda förnekare om två respekterade forskare borde ligga under din värdighet.

  Tänker du använda termen fler ggr bör du nog definiera vad du menar.

  För mig och de allra flesta inom och utanför klimatdebatten är termen kopplad till förnekelse av nazisternas judeförintelse.
  Av respekt mot alla som dog där och deras efterlevande bör termen få behålla denna betydelse.

 62. Thomas P

  GoranA #61 Och så var snyftvalsen igång igen. Ta och läs t ex inlägget ”HEAVEN + HELL” och fundera på hur många nedlåtande omdömen som det innehåller utan att någon reagerade. ”Förnekare” betyder någon som förnekar, vare sig mer eller mindre, även om ni så gärna vill koppla det till förintelsen. Med tanke på hur Spencer talat om ”global warming nazis” för att inte tala om vilka inlägg Watts tar in på sin blogg känner jag inte minsta dåligt samvete för att kalla dem ”förnekare”.

  Men för all del, haka upp dig på enstaka ord du. Då får du visa din lagtillhörighet utan att behöva ta ställning i sakfrågan.

  P.S. Att kalla Watts ”respekterad forskare” är väl ändå att ta i. Har han i huvud taget publicerat något vetenskapligt?

 63. GoranA

  #62 Thomas P
  Vad jag förstår var Spencers reaktion ett svar på att han blivit kallad klimatförnekare och han som faktiskt är en atmosfärsforskare tog illa vid sig och det var hans sätt att återgälda förolämpningen. Jag kan hålla med dig, att han som en god kristen borde vänt andra kinden till.

  Nu var jag mest intresserad av att få veta vad du lägger i ordet förnekare.

  Jag skulle påstå att det tillhör vanligheten att forskare är oense om tolkningen av resultat när det rör sig om komplexa samband.
  Varför det är så vanligt att dyker epitet på olika läger av klimatforskarna och vilka det var som startade vet jag inte.
  Att påstå att diskussionen är över och att det finns en konsensus bland klimatforskare är inte att att hålla en trovärdig vetenskaplig profil.
  M hopp att du ska beskriva vad du menar med förnekare.

 64. GoranA

  #62 Thomas P
  Jag kollade att han (Watts) publiserat sig och då räknar jag honom som forskare. Finns det något annat objektivt mått.

 65. Thomas P

  GoranA #63 ”Nu var jag mest intresserad av att få veta vad du lägger i ordet förnekare. ”

  En som förnekar något som är en etablerad sanning. Jag anser ordet har ungefär samma negativa klang som det här så flitigt använda ”alarmist”.

  ”Varför det är så vanligt att dyker epitet på olika läger av klimatforskarna och vilka det var som startade vet jag inte.”

  GCC var i alla fall tidigt ute med att anklaga Ben Santer för ”scientific cleansing”. där kan man knappast missta sig på associationen. Jag väntar sen med spänning på att du skall börja kritisera även andra sidan här för sitt språkbruk.

  ”Att påstå att diskussionen är över och att det finns en konsensus bland klimatforskare är inte att att hålla en trovärdig vetenskaplig profil.”

  Den vetenskapliga diskussionen pågår som alltid, men för oss lekmän finns god anledning till att rätta sig efter vad en stor forskarmajoritet kommit fram till. Det blir inte alltid rätt, men oftare än motsatsen. Den jakt som pågår här på alla möjliga motsägelsefulla och obekräftade hypoteser om varför teorierna om AGW är fel är inte seriös.

  ”Jag kollade att han (Watts) publiserat sig och då räknar jag honom som forskare. Finns det något annat objektivt mått.”

  Har han verkligen publicerat sig? Var då, och då menar jag vetenskapliga tidskrifter, inte bloggartiklar eller alster från Heartland.

  Hade du inget att säga om inlägget som jag kommenterade förutom detta enda ord?

 66. GoranA

  #56 Thomas P
  jag läste om Spencers besvär med denne Cotton utan att fördjupa mig vidare, men han verkar inte vara någon jag skulle referera till.
  Jag noterar dock att du har ett visst förtroende för Spencer och Watts åsikter när det gäller Cotton, kanske du kan utvidga det till deras slutsatser om klimatförändringarna.
  Vad tycker du förresten om Watts kartläggning av klimatstationerna i USA

  Du menar alltså att CAGW är en vedertagen sanning i likhet med evolutionsteorin. Då förstår jag inte varför du lägger ner en sådan möda som du gör på den här bloggen

  Det var en vedertagen sanning att fet mat var orsaken till hjärtkärlsjukdomar vilket ledde till ökat intag av kolhydrater, explosionen av lite produkter och kampen mot kolesterol. Vad jag förstår är den sanningen omvärderad

 67. GoranA

  #56 Thomas P
  jag läste om Spencers besvär med denne Cotton utan att fördjupa mig vidare, men han verkar inte vara någon jag skulle referera till.

  Jag noterar dock att du har ett visst förtroende för Spencer och Watts åsikter när det gäller Cotton, kanske du kan utvidga det till deras slutsatser om klimatförändringarna.

  Vad tycker du förresten om Watts kartläggning av klimatstationerna i USA

  Du menar alltså att CAGW är en vedertagen sanning i likhet med evolutionsteorin. Då förstår jag inte varför du lägger ner en sådan möda som du gör på den här bloggen. Det är som om jag skulle leta upp en av kreationistblogg om det nu finns någon i Sverige och försöka övertyga dessa förnekare om evolutionsteorin. jag skulle inte bry mig för allt omkring mig visar att jag har rätt och vill de tro på guds skapelse är det deras problem

  Det var en vedertagen sanning att fet mat var orsaken till hjärtkärlsjukdomar vilket ledde till ökat intag av kolhydrater, explosionen av lite produkter och kampen mot kolesterol. Vad jag förstår är den sanningen omvärderad

 68. Thomas P

  GoranA #66 ”Jag noterar dock att du har ett visst förtroende för Spencer och Watts åsikter när det gäller Cotton,”

  Jag bara noterade att Cotton var för extrem t o m för dem.

  ”Vad tycker du förresten om Watts kartläggning av klimatstationerna i USA ”

  Vart det något av den? Och var sade du sen att Watts publicerat sig?

  ” Vad jag förstår är den sanningen omvärderad”

  Som jag skrev händer det nu och då att forskning får omprövas, men oddsen är likafullt bättre om man går på vad experterna säger än om man letar runt på olika bloggar.

  ” jag skulle inte bry mig för allt omkring mig visar att jag har rätt och vill de tro på guds skapelse är det deras problem”

  Fast nu fungerar inte klimatfrågan så. Om tillräckligt många tror att forskarna bara bluffar så vidtas inga åtgärder, och då är det allas vårt problem. För den delen kan kreationister ställa till en hel del problem också när de kommer i position där de får besluta över vetenskap vilket märks emellanåt i USA. Hur sen Spencer får ihop sin kreationism med en geologisk syn på hur klimatet förändrats vet han nog bara själv, han vägrar i alla fall svara på frågor om det.

 69. GoranA

  # 67 Thomas P
  ”Fast nu fungerar inte klimatfrågan så. Om tillräckligt många tror att forskarna bara bluffar så vidtas inga åtgärder, och då är det allas vårt problem.”

  Nu finns det forskning och forskare som ifrågasätter de effekter som CAGW hypotesen företrädare, vilka är i stark minoritet, enligt Cook et al, vill göra gällande. Det finns alltså ingen vedertagen sanning, den finns bara i huvudet på företrädarna och att åtgärda ett icke problem blir mer kostsamt och farligare än att låta bli.
  Hade CAGW förespråkarna haft klara data som stöttat deras teori hade det inte varit ett problem då hade alla varit med på tåget, nu går det snarast i motsatt riktning trots all draghjälp från media och politiker.