COP-21 Ropa inte Hej…

Det blev märkbart tyst kring klimatfrågan efter mötet i Paris. Börjar en och annan inse att det numera är Kina med övriga tillväxtländer och inte UNFCCC, som dikterar villkoren för den globala utvecklingen av växthusgaserna? Vad ”Kyotoländerna” gör spelar allt mindre roll och Sverige är en stor nolla i sammanhanget. Den här grafen var en av de få som Bob Carter visade upp under sitt anförande vid Heartlandinstitutet´s alternativa konferens i Paris och få grafer beskriver den globala situationen tydligare.

naked-copenhagen-chart

http://mullerandassociates.com/resources/naked-copenhagen/

Tillväxtländerna satte ner foten i Köpenhamn (2009) och stod även i Paris fast vid att först och främst värna om sina respektive länders utveckling. I och med att de åter säger nej tack till krav från UNFCCC om bindande begränsningar faller även EU´s villkorade ”löfte” om 40 % reducering av utsläppen. Samtliga länder i världen borde nu efter COP-21 vara fria att styra över sin egen energiförsörjning.

Texten i Överenskommelsen från COP-21 har också i stort sett släppt diskussioner om koldioxiden, medan begreppet Climate Change används flitigt. Det används nu mest som motivering för att genomföra de löften som ligger i Berlinmandatet (även punkt 4 i klimatkonventionen):

The principles of equity and common but differentiated responsibilities and call for the leadership of developed countries in reducing greenhouse gas emissions and providing finance, technology and capacity building support to developing countries.

”Kyotoländerna” har en gång för alla lovat att bistå världen i övrigt med diverse bidrag på grund av vår ”miljö- och klimatskuld”. Det är ett av UNFCCC´s medel för att genomföra den globala utjämningen. Vid en i och för sig ytlig genomläsning av Överenskommelsen verkar det som om fokus nu flyttats från växthusgaser till fonder av olika slag. Det stämmer väl med vad Ottmar Edenhofer, Christiana Figueres, Margot Wallström och andra initierade källor hävdat sedan länge, klimatfrågan handlar om Global Governance och överföring av resurser. Numera betyder det att ta från de en gång rika i-länderna och ge till miljöorganisationer världen över och inte minst till att förhindra u-länderna från att använda fossila bränslen.

Ropa inte Hej förrän Du är över bäcken! Det blev märkbart tyst om klimatfrågan efter Parismötet. Koldioxidutsläppens tid på debattscenen tycks vara förbi och implementeringen av Berlinmandatet lurar i vassen. Det är inte bara tillväxtländernas ledare som har ansvar för sina respektive länder. Även vi och våra ledare har ansvar för att värna om vårt lands energiförsörjning och ekonomi. Löftet om bidrag till Den Gröna Klimatfonden och andra klimathotsrelaterade fonder är kostsamt för oss och än värre kan det bli. Dessutom är bidragen ämnade att hindra u-ländernas utveckling varför vi skyndsamt måste säga tack och adjö till UNFCCC, ta sats och göra en frivolt över bäcken.

Det är hög tid att hoppa av klimatkonventionen och lämna hela den skamliga klimatfrågan bakom oss.

51jfzOtWRSL._AA160_ (2)

https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

En röst som blir mer och mer aktuell i framtidsdebatten är Alan Carlin, författaren till ”Environmentalism GONE MAD How a Sierra Club Activist and Senior EPA Analyst Discovered a Radical Green Energy Fantasy”. Han är sedan alla sina år i EPA´s kulisser specialist på energifrågor och sprider numera sina insiktsfulla och uppdaterade åsikter på sin egen blogg:

http://www.carlineconomics.com/

Carlins inlägg den 21 januari 2016 t.ex. har rubriken What Happens When Government Plays Market Maker.

14 januari Modern Civilization Has a Bright Future After All.

8 januari The Dramatic Transformation of the Oil and Natural Gas Markets and Its Significance for the Climate Debate.

Rekommenderas.

Sist men inte minst, en varm rysare, S. Fred Singer´s artikel baserad på hans anförande under Heartlandinstitutet´s alternativa konferens 7 december i Paris och som bör kunna bli en liten klimatfrågans klassiker:

http://www.americanthinker.com/articles/2016/01/climate_change_the_burden_of_proof.html

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ann! Detta är verkligen viktig information.
  Men hur skall vi kunna få ut den kunskapen till våra politiker i riksdag och kommuner och till tidningsredaktioner, med smal åsiktskorridor, runt om i landet?

  Just nu läser jag i Corren om politiskt tjafs om kommunal vindkraft. Debattörerna (M) och (Mp) har så låg nivå på sin kunskap om teknik-ekonomi-miljö och vår roll i värden att man häpnar. De för ett kafkaspråk med varandra.

 2. Tack Ann för länkar till Carlin. Ska bli intressant att ta del av hans skrivande. Efter Parismötet visade jag mina elever hur många nya kolkraftverk som planeras i Asien. De blev lite förundrade.

 3. Ingvar i Las Palmas

  Ann L-H
  Tack för den.
  Det blir allt klarare. Det handlar inte om att koldioxiden på något sätt förvärrar klimatet. Då skulle man väl knappast acceptera ovanstående graf.

  Det handlar om att i socialistisk anda genomföra en ”rättvis fördelning” av ”globala resurser” med hjälp av uttryck som ”klimatskuld mm.
  Och allt under FN:s kontroll.
  Kan det bli klarare? Knappast. Om någon börjar babbla om ”Konspirationsteorier” så hänvisa dem till Wikipedia eller någon annan referens som förklara begreppet ”konspiratuonsteori” för dem.

 4. LBt

  Talar vi om en värld där vi håller tillbaka utvecklingsländerna i ett förslavat fattigdomstillstånd för eget välstånd och bekvämlighet? Låter som tankegångar från 17-1800-tal.

  Det finns naturligtvis ingen framtid i något annat än en global värld i samverkan. Enkel 5:te-klass logik och som väl är blir det våra 5:te klassare som så småningom tar rodret.

 5. Ann L-H

  LBt – Vi talar om en värld där UNFCCC i underlagen till COP-21 skriver att fonderna, ”hjälpen” till u-länderna
  är villkorad så att den inte inbegriper fossila bränslen. Den eventuella utvecklingen ska grundas på ”det förnybara”. Det är inte ”vi” som håller tillbaka u-länderna, den ambitionen står FN för.

 6. Ingvar i Las Palmas

  4 LBt.
  Briljant.
  Och jngen kommentar om det projicerade totala utsläppet av CO2?
  Ointressant??

 7. Sven Hanssen

  I offentligheten har detta alltid varit en politisk frågan. Flummiga världsförbättrande argument som motiverar andra agendor. Grön nostaligi, planekonomi, vegetarianism, egennyttig opportunism etc.

  Att LBt fortfarande lever i tron att de goda gåvornas ekonomi är en lösning för andra än lobbyorganisationer och kleptokratiska autokratiska regimer i utvecklingsländer är ett eko från några decennier sedan. Kina, Sydkorea, Singpore, Malaysia m.fl. lyfte sig genom egna insatser. 1950 var t.ex. Sydkorea och Sudan på samma nivå.

 8. Ingvar i Las Palmas

  Sven H #7
  Klokt perspektiv

  Ann L-H #5
  >Det är inte ”vi” som håller tillbaka u-länderna, den ambitionen står FN för
  Just det. Känn fläkten från neomalthusianerna.

 9. Erik

  ….men klimatkalasen kommer att fortsätta. År efter år.

  Åsa Romson kommer även fortsättningsvis med stort allvar förklara hur hon räddat världen tillsammans med övriga tillresta do-gooders som helt enkelt försörjer sig på att fullständigt självpåtaget å mina vägnar skrynkla pannan och undsätta terra firma.

  Att jag med skattemedel tvingas försörja denna kringresande cirkus av klimatclowner är djupt motbjudande.

 10. Sigvard Eriksson

  Tack Ann för det här inlägget. Det är av det slag som var och en kan ta till sig och börja fundera. Svenska folket lever i missuppfattningen att klimatförhandlingarna slutade i triumf. Ett stort steg har tagits mot nödvändig avveckling av koldioxidutsläppen. Alla är överens. Man har bundit sig. Avtalet är ju enligt miljöministern juridiskt bindande. Nu gäller det att sätta fart. Tempot skall ökas. Genom att indoktrinera folket med att hela världen är överens, bäddar MP-regeringen för väljarnas passiva godkännande. Vem vill vara emot något så behjärtansvärt som att rädda jorden till våra barnbarn? Det sovande folket fortsätter att sova medan den meningslösa nedmonteringen av vår välfärd fortgår ostört.
  Skall vi utnämna avvecklingen av kärnkraften till Sveriges ödesfråga? Eller är det MP som bör avvecklas?

 11. Ann L-H

  #9 Erik, klimatkalasen kommer med all sannolikhet att fortsätta år efter år, men som suveränt land har vi rätt att tacka för oss och hoppa av. Det kommer inte att initieras från politikerhåll! Som jag ser det är det omoraliskt och på sikt förödande kostsamt att kvarstå under klimatkonventionen (UNFCCC) och därmed stödja FNs ”ambitioner” att hålla kvar u-länderna på den utvecklingsnivå som de s.k. förnybara källorna ger möjlighet till.

 12. Ann L-H

  Din kommentar inväntar granskning.

  #9 Erik, klimatkalasen kommer med all sannolikhet att fortsätta år efter år, men som suveränt land har vi rätt att tacka för oss och hoppa av. Det kommer inte att initieras från politikerhåll! Som jag ser det är det omoraliskt och på sikt förödande kostsamt att kvarstå under klimatkonventionen (UNFCCC) och därmed stödja FNs ”ambitioner” att hålla kvar u-länderna på den utvecklingsnivå som de s.k. förnybara källorna ger möjlighet till.

 13. Erik

  #11 Ann

  Det stora,stora problemet är att du aldrig någonsin kan komma åt politikerklassen i dagens system.

  Partierna och deras ledningar har isolerat sig med hjälp av partistöden och behöver faktiskt inte fler medlemmar än att de kan bemanna köttgrytorna. Partierna fungerar närmast som stiftelser – äger sig själva och partiledningarna utser sina egna förmånstagare (köttgrytebiträden).

  Patrik Engellau har tydligt beskrivit mekanismen med partistöd som (självvalt) isolerar politikerklassen och som också gör att vi aldrig kan komma åt den, möjligtvis skulle det kunna gå med våld. Klimatkalasen lär alltså fortsätta så länge som Åsa et al tycker det är roligt och tillfredsställande.

  http://detgodasamhallet.com/2016/01/12/vad-ar-felet-med-svenska-politiska-partier-apropa-vad-atskilliga-kommentatorer-redan-sagt/

 14. Ann lh

  #12 Erik, visst är det väl som Du skriver, men att bara ge upp utan försök till att komma igenom pk-barriären, det vore en skam det ocksåee

 15. Ingemar Nordin

  I en utfrågning häromdagen i senaten så försöker man att få grepp om vad Parisavtalet egentligen betyder ekonomiskt och juridiskt. Mycket intressant att lyssna på hur amrisarna ser på det hela. (Över en timme långt, men man kan snabbspola sig fram)

  http://wattsupwiththat.com/2016/02/03/in-defense-of-satellite-temperature-data-dr-john-christys-powerful-senate-testimony-yesterday/

  John Christy är också med som klimatsakkunnig och passar på att försvara satellitmätningarnas överlägsenhet när det gäller att kunna avläsa jordens atmosfärstemperatur.

 16. Thomas P

  Ingemar #15 Så oväntat att Christy framhåller sin egen forskning som överlägsen. du som klagat så mycket på alla justeringar man gör av markdata när man kommer på nya felkällor, har du inget att säga om justeringen av UAH nu i januari?

 17. Erik

  #14 Ann

  Men hur? Hur skall du komma igenom pk-barriären?

  Ingen politiker behöver någonsin lyssna till dig eller mig, de är sig själva nock. Du kan prata dig vindögd, de behöver dig inte. Lägger du ner din röst i nästa val så spelar det ingen roll, enbart en markering blir resultatet. Inse att politiker har så mycket mer gemensamt med varandra i sitt sällskapsspel än vad de någonsin kommer att ha med sina väljare.

 18. Jan-Åke

  Noterar att de båda republikanska presidentkandidaterna Ted Cruz och Marco Rubio är skeptiker. Så här säger Ted”co2 is good for the planet we live in a greener world ….”etc
  Marc säger”I do not believe that human activities can change our climate the way some scientists are portraying it”
  Lovande, jag tror nog det har viss betydelse om vi får in en påläst skeptiker i Vita Huset

 19. Jan-Åke

  Bra att ha en fullfjädrad atmosfärsfysiker som Singer att luta sig emot i klimatfrågan, Vad har egentligen Rockström att sätta emot där ?

 20. Mats G

  19
  Jan-Åke
  ”Vad har egentligen Rockström att sätta emot där ?”

  Vad jag vet så vet han hur man odlar potatis.

 21. Bim

  Jan Åke # 19
  Johan Rockström jämförde lord Monckton och följaktligen även Singer i programmet ”Vinterpratarna” med den lilla, lilla grupp människor som tror att jorden är platt.
  Johan Rockström ”tror” nämligen att jorden är rund som en boll.
  Han tror alltså det, han vet inte. Han har inte den kunskapen.
  Lord Monckton hade, i en debatt, dragit ner brallorna på Rockström under två minuter och två sekunder senare hade kallingarna också åkt.
  Hade han debatterat med Fred Singer så hade det inte varit någon mening alls att han klätt på sig.

 22. Ann L-H

  # 15 Ingemar N. Problemet i USA är väl att Obama självsvåldigt kör sitt race. I det här fallet förmodas han ha skrivit in en liten dj-lsk detalj i handlingar till EPA, som gör att de kan kringgå beslut i Senaten. Han som bestämmer!

 23. ThomasJ

  Tack Ann för ytterligare läsvärt/lärorikt inlägg.
  Att ett/annat händer & sker utanför den blågula ankdammen vittnar (inte minst) senaste ’utvecklingarna’ inom klimatreligionen ’down under’, som framgår i nedan länk:

  http://www.bishop-hill.net/blog/2016/2/4/settled-science-bites.html/

  JoNova har, of course, oxo en tråd i temat, länk:

  http://joannenova.com.au/2016/02/csiro-wipes-out-climate-division-350-scientists-to-go-since-its-beyond-debate-who-needs-em/

  Men, klart som ’bullens’, slikt förnuft-tänke (tvingande) är inget för KalleAnka-gänget i Rosenbad, passar la inte in hos ett ”föregångsland”… Suck! 🙁

  Mvh/TJ

 24. Thomas P

  Det var lustigt hur populär en klimatalarmist som tror på geoengineering blivit här.

 25. LBt

  Ann L-H #5
  så industriländerna skulle hjälpa tex Kina med deras fossila utbyggnad. Förvånande inställning.

 26. Ann L-H

  # 25 LBt, jag kan inte finna att jag skrivit något om Kina i #5.

 27. Olav Gjelten

  Fransson var en kille i SD som nästan uttryckte klimathotsskeptiska åsikter före senaste val. Sedan blev det helt tyst kring honom. Sattes han på plats av pk-gruppen i partiet?
  De förhoppningar många av oss klimatrealister ställde på SD för några år sedan var uppenbart inte mycket mer än önsketänkande. Eller?

 28. Ann L-H

  # 27 Olav Gj. Josef Fransson m.fl. från SD skriver då och då om energi- och klimatfrågan i spalterna. De står långt ifrån MP m.fl. om man säger så, men de har väl likaväl som vi andra som avviker från den politiskt korrekta bilden svårt att komma igenom mediacensuren.

 29. Sven Hanssen

  Rockström skulle inte klara en audition för att bli doa till Singer.

 30. Ann L-H

  # 24 Thomas P, jag vet inte om du försökte vara rolig eller om du enbart är ovanligt klumpig, men sorgligt är det.

 31. Lasse

  #24 Thomas
  Vem är det som tror på antropogen påverkan av temperaturen?
  Det är väl så att CO2 kanske försvinner från atmosfären på olika sätt som ännu ej fullständigt undersökt:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160203150127.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160202185459.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160202110710.htm

  osv

 32. ces

  #25 Japan använder klimatfondpengar för att bygga kolkraftverk i Asien…., Japan continues to finance the building of coal-fired power plants with money earmarked for fighting climate change..

 33. Olav Gjelten

  ”Klimatkalasen kommer att fortsätta år efter år, men som suveränt land har vi rätt att hoppa av”.
  Som jag ser problemet är det snarare tvärt emot. Klimathotsreligionen är djupare rotad här än knappt någon annanstans. Det är till och med svårt att se hur befrielsen här överhuvudtaget kan ske. Hela samhället har låst sig fast vid klimathotsnarret. Det går helt enkelt inte att hoppa av utan att tiotusentals huvuden måste offras. Lägg därtill till den massiva hjärntvätten av barn och unga. Vi kan förvänta oss att dessa försvarar sin lära som andra barn och unga försvarade Berlin en annan gång i vår tid. Då blir det inte lätt.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas #16,

  Jag förstår att du din vana trogen vill byta ämne om det inte passar dig. Men se min kommentar #26 i

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/02/uah-jan-2016/

 35. Ingemar Nordin

  Ann LH #22,

  ”Problemet i USA är väl att Obama självsvåldigt kör sitt race.”

  Jo, det är ju ett problem för USA med en president som uppenbarligen struntar i demokratin, och kanske även i den egna konstitutionen. Systemet borde vara säkrat mot diktatorer.

  I Sverige så har vi inte ett exakt likartat problem men det är väl så problematiskt för landets demokrati. Vi har ju en grundlag som i stort sett tillåter politiker att bestämma vad som helst och vi saknar helt en konstitutionsdomstol. Det kan betyda att ett lite extremistparti som MP kan skriva på nästan vad som helst i den representativa demokratins namn och få igenom sin vilja i riksdagen genom hot och utpressning. OM MP vill att riksdagen skall ratificera målsättningarna i Parismötet så kan de tvinga Sverige att bli fullständigt avindustrialiserat utan fungerande transporter till 2050.

  Inför en Schweizisk modell för direktdemokrati med återkommande, beslutsfattande folkomröstningar!

 36. Ann lh

  # 33 Olav Gj., naturligtvis har Du rätt i att det klimathotsindustriella komplexet är mäktigt. Men jag tycker ändå att det bland vanligt förnuftigt folk finns en ganska avsevärd sceptisism under ytan. Vi ser ju i dagarna hur det man inte ens fick tänka för några veckor sedan plötsligt är mer eller mindre politiskt korrekt. Vem vet hur det blir om rätt grupper lyckas dra ut korken ur flaskan med allt som bubblar där nere.
  Tänk om den enkla lilla grafen högst upp här lyftes fram i media och diskuterades, tänk vad många som efter ett tag skulle tänka, varför ska vi minska ytterligare.

 37. Thomas P

  Ann #30 2016 var det varmaste uppmätta året, ändå går Singer ut och varnar ”I am much more concerned by a cooling climate — as predicted by many climate scientists”. Finns inte spår av någon trend mot kallare klimat och dessa ”many climate scientists” är en försummande liten grupp. Singer är utan tvivel alarmist.

  Singer skriver även ”I have therefore explored ways to counter the (imminent) next cooling phase through low-cost and low- ecological-risk geo-engineering, using a specific greenhouse effect – not based on CO2”, dvs han är inne på att använda sig av geoengineering för att bemöta detta påstådda hot. någon som är mer bekant med Singers alster kanske kan förklara vad han syftar på. Eftersom han menar att våra CO2-utsläpp haft så försumbar inverkan måste det vara en riktig dunderkur.

  Tycker alla ni som uttryckt ert beröm över Singer att dessa båda punkter är vettiga?

 38. Jan-Åke

  Klimataktivisterna inom NOAA NASA – GISS lyckades sänka 1934 som annars stått sig som varmast.

 39. Thomas P

  Jan-Åke #38 1934 har aldrig varit i närheten av att vara varmaste året globalt.

 40. Jan-Åke

  Blir inte imponerad av det påstådda klimathotet kan tom gå så långt som att säga att det mesta av de åtta tiondelarnas uppgång är en rekyl på LIA.
  Anthony Watts NOAA meteorolog har gjort en omfattande studie av de över 1200 väderstationerna och påvisar åter igen UHI som asfaltsytor betongytor utblås från tex luftkonditionering som tillkommit, om data saknats har man oftast höjt värden .
  Jag väljer med all respekt för kunniga läsare och skribenter på denna blogg att gå på hans uppgifter i frågan.

 41. Ann lh

  # 37 Thomas P, det diagram Singer tar upp i artikeln visar såvitt jag förstått på en viss regelbundenhet i klimatförändringarna. Geovetarna har ju bidragit med enormt mycket kunskap kring klimat- och klimatförändringar och det är i det perspektivet som han vågar säga att åtminstone en liten istid kan dyka upp ”bakom hörnet”, annars kan det ju snart även vara dags för en lite mer rejäl en.
  Om du är intresserad av hans ideer om hur man skulle kunna tänkas förhindra nedkylning så tror jag att det var under Heartlandkonferensen i somras som han förde fram sina tankar. Videor finns.

 42. Olav Gjelten

  Håller fullständigt med Ingemar Nordin # 35. Den representativa demokratin har nått vägs ände i Sverige där 5-procentspartiet MP i praktiken styr landet.
  Inför schweizisk modell med direktdemokrati. Partiernas makt minskar och folkets inflytande ökar.

 43. Håkan Bergman

  Nej vi ska nog inte ropa hej ännu. Vi får kallt räkna med att Mp kommer att kampanja vidare på klimatfronten, Mp har ju gått på en rejäl mina i sin andra stora profilfråga och då gäller det att larma som fan nån annan stans.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/romson-vill-tackla-utslapp-hemmavid/
  Det lyser liksom igenom att det är vi i det här landet som ska straffas, oberoende av om det är effektivt eller inte, för det förespeglade målet vill säga. Man tar sig för pannan, damen har visserligen, såvitt jag vet, aldrig behövt pröva sina teorier om ekonomisk effektivitet i ett företag som verkar på en fri marknad, men ändå? Kan ingen prata förstånd med Stefan Lövfen, att det inte går att prata förstånd med Åsa Romson har jag förstått för länge sen?
  Ett av favoritprojekten är höghastighetsbanor mellan våra storstäder, bland argumenten för märks f.f.a. att minska flygets ”förfärliga utsläpp”, märk väl bara minska, eliminera helt kan vi glömma om vi inte bygger hh-banor till t.ex. Kiruna, Östersund och Visby. Redan utan dessa tre extremer beräknas hh-banor kosta sådär 320 miljarder idag, vad en tunnel till Visby skulle kosta vågar jag inte ens tänka på, och då vet vi inte ens om Åsa väljer tåget till Almedalen eller fortsätter att tuffa dit med fuldiesel. Men alltså nagga flygets utsläpp, 1% av våra totala utsläpp, i kanten till en kostnad av minst 320 miljarder, samtidigt som man stänger ner svenska kärnreaktorer som skulle kunna exportera koldioxidneutral el till europa motsvarande alla våra utsläpp från vägtrafiken och mer till?
  EU och transportpolitik, EU har ett projekt för gemensamma standarder för järnvägstrafik, initierat av BeNeLux-länderna där gränsöverskridande trafik hör till vardagen, full begripligt, men varför måste vi, som vanligt, följa det här slaviskt? Sverige-Norge inga problem, Sverige-Finland jätteproblem, olika spårvidd, EU’s standard för signalsystem lär inte hjälpa nämnvärt, Sverige-Danmark, olika spänning och nätfrekvens och olika ATC, men redan löst såtillvida att tillräckligt antal fordon är utrustade för detta.
  Men sen kommer smällen, Trafikverket duttar in EU’s signalsystem lite här och där, vilket tvingar operatörer att installera dyr utrustning i loken, godstrafiken på t.ex. Botniabanan lyser med sin frånvaro, ingen vill investera i det här, allrahelst som man kan räkna med rätt dyra uppgraderingar i framtiden, systemet bygger bl.a. på GSM, om du inte vet vad GSM är kan du fråga pappa eller farfar-morfar. Det här har fått konsekvenser för timmertransporter som fram tills nu har gått med tåg på Forsmobanan, den går från Hoting vid Inlandsbanan ner till Forsmo och sen har trafiken fortsatt via Mellansel ner till industrierna i Örnsköldsvik. Nu krävs ny utrustning på loken för att köra några hundra meter på Botniabanan i Örnsköldsvik. Resultat, timret flyttar över till vägtransporter! För en bråkdel av kostnaden för hh-banor skulle man kunna bygga rätt många tvärbanor i Norrland för timmertransporter ner till industrin vid kusten, och många skulle jubla, inte minst dom som slipper möta timmerekipagen på vägarna där uppe.

 44. Alienna

  Regeringen presenterar lögner för riksdagen:

  http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H3C120160128sf

 45. Alienna

  …och här kommer den rätta länken:
  http://www.regeringen.se/contentassets/8d1e5f1b090346dcaf236f550a70c9d2/151608700webb.pdf

 46. Mr. G.

  Thomas P – #38
  Du påstår att 1934 har aldrig varit i närheten av att vara varmaste året globalt!
  Hur VET du det?
  Och hur mätte man den globala temperaturen år 1934 ? Inga mätbojar i haven (70% av globen). Stora delar av av landytan utan reguljär rapportering…..ingen satellitmätning.
  Tala nu om för oss andra ”okunniga” hur man kom fram till den globala temperaturen då!!!
  Sanningen är att år 1934 brydde man sig inte ens om att beräkna någon slags global temperatur! Det fanns inte ens datorer för att kunna göra det! WMO sysslade med vädret!
  Eller hur Thomas?
  Upp till bevis med FAKTA!

 47. Ann lh

  Alienna, stort tack för ”den rätta” länken.

 48. Thomas P

  Mr G #46
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/plot/hadcrut4gl

 49. Mr.G.

  ThomasP #48

  Att hänvisa till en sakjt med modelleringav av några ”rådata” är inte det jag frågade om. Jag frågade HUR man mätte och med VAD och VAR inkl på hirs stor del av jordytan (hav & land). Skit in skit ut heter det ju. Det kan vål du som är så påläst skaka fram med ett klick?
  Om du i inte hittar svaret så har du funnit svaret på att den långa globala årliga temperaturserien är en skrivbordsprodukt med få rötter i verkligheten. Vilket har sina konsekvenser.

 50. Mats G

  1930-t var det varmaste årtiondet sedan industrailismens början. Visar man andra siffror så är de tillrättalagad för att tillfredställa klimatkyrkan.

 51. Christopher E

  Vi får ju aldrig reda på hur det egentligen förhöll sig med 1930-talet. Data är bristfälliga globalt sett. Värt att notera är att det var den varmaste perioden i modern tid i USA (jag bortser här från de idoga försöken att justera bort denna obekvämlighet). Likaså har Sverige bland de varmaste åren på 30-talet och den enskilt högsta uppmätta värmen 1933 (delad förstaplats med 1947). Även i Arktis med sina bristfälliga data finns rekonstruktioner som visar nära lika varmt då som nu. Gemensamma nämnare är att USA och Sverige internationellt har hyggliga temperaturserier, och att Arktis är nära UHIU-befriat.

  http://klimatsans.com/wp-content/uploads/2014/01/150113-sv.temp-tom_2013_v2just.png

  Jag är rätt övertygad om att även globalt skulle 30-talet varit lika varmt eller i alla fall nära om det funnits global data av hög kvalitet. Jag tror inte mycket på den klassiska uppförsbacken som visas tex i hadCRUT ovan. Men det är givetvis en förmodan som inte går att bevisa.

 52. Thomas P

  Mr G #49 Det fanns mätstationer på land. Fartyg mätte temperatur till havs. Det är riktigt att man vid den tiden inte intresserade sig för att sammanställa dessa till en global medeltemperatur men det hindrar inte senare tiders forskare att ta dessa rådata, korrigera för kända systematiska fel och skapa en rekonstruktion av global medeltemperatur. Det finns fullt tillräckligt med data för att man skall kunna säga att 1934 inte var i närheten av varmast globalt. Har du själv några fakta som pekar på motsatsen?

  Mats G #50 ”1930-t var det varmaste årtiondet sedan industrailismens början. Visar man andra siffror så är de tillrättalagad för att tillfredställa klimatkyrkan”

  Källa på det! Eller tillhör det liksom CO2 som ”livets gas” en av de trossatser man bara måste acceptera utan stöd i er klimatkyrka?

 53. Mr.G.

  ThomasP#52.
  Tack för att du öppnar upp för debatt.
  Jag tror inte på data som masserats för att visa på en global temperatur när den största delen av jordens yta inte levererat någon input. När det gällde temperaturen i luften över havsytan levereradas detta från antingen utliggande öar, bottenfasta fyrar eller fyrskepp. Dessutom från fartyg i rörelse med den positionsbestämmelse som var tekniskt möjlig på den tiden Samma fartyg mätte också vattentemperaturen genom att man drog upp en hink vatten på ett kallt eller varmt däck och stack in en termometer. Senare förenklades mätningen genom att man mätte temperaturen i inkommande kylvatten.
  Väldigt High Tech eller hur? Detta masserar man sedan fram till globala jämförelsedata på en hundradels grad när. Bättre vore om man erkände ett temperaturintervall på plus minus någonting.

  Allt som inte är modernt mätt – dvs från ca 1980 – har inget trovärdigt värde för vetenskaplig analys. Det är bara nys som det heter på Stockholmska.

  När jag nu är i tagen kan du väl ge mig svar på varför WMO i ett memo där man gav instruktioner till IPCC uteslöt solen eller andra naturliga förlopp från dokumentet? Jag har det i en fil. Det är svårt att lokalisera på IPCC och WMO. Dvs möjligen mörklagt. Det finns ju ingen brist på datalagringskapacitet idag. Eller hur?

  Berätta gärna vidare!

 54. Thomas P

  MrG #53 Det är inte mycket jag kan göra åt att du inte ”tror” på någon av de rekonstruktioner som finns. Jag antar att du läst en del av de som gör dessa, och om inte det övertygar dig lär inte jag kunna göra det. HADCRUT har med en felmarginal, men den är inte i närheten av att få 1934 till någon rekordtemperatur:
  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/diagnostics.html

  ”Allt som inte är modernt mätt – dvs från ca 1980 – har inget trovärdigt värde för vetenskaplig analys.”

  Varför skulle det bli bättre just från 1980?

  ”När jag nu är i tagen kan du väl ge mig svar på varför WMO i ett memo där man gav instruktioner till IPCC uteslöt solen eller andra naturliga förlopp från dokumentet? ”

  Och hur skulle jag kunna göra det om du inte kan presentera dokumentet?

 55. ThomasJ

  Läsvärd, i synnerhet för realister, artikel i American Thinker. Länk:

  http://www.americanthinker.com/articles/2016/02/why_skeptics_are_losing_the_climate_change_battle.html

  Yep, det handlar om lobal uppvärmning av bedrägligaste sort. Typ hjärntvättande religionsskrämsel, hot m.m.

  Arma Värld!

  Mvh/TJ

 56. Mr. G.

  ThomasP #54 Varför skulle det bli bättre just från 1980?

  ca 1980 skrev jag…då började man med satellitmätningar som svepte hela jordytan om jag inte är felunderrättad.

  Att man inte tror eller har tillit till något är inte förbjudet. Jag har länge varit ”nära” olika FN-organ och det har inte givit mig den tillit som behövs för att ”tro” på vad de påstår. För att inte tala om alla förnumstiga NGO:er. Som göder sig som ”svans” till FN & EU m.fl.

  Du ”tror” ju på att CO2 i ökande mängder är en farlig gas för människans fortlevnad. Du har alltså tillit till sådana som agronomen Rockström och miljöministern Åsa Romson. De har inte jag eftersom de inte är övertygande. Jag är inte heller katolik så påvens olika klimatuttalanden lämnar mig kall. Men Påven kan ju bikta sig och få syndaförlåtelse om han råkar ha fel.

  Vill du ha WMO-dokumentet så kan jag skicka det till dig om du sänder mig en mejladress eller om inte så blir det en väldigt lång kommentar här på Klimatupplysningen.

 57. Thomas P

  Mr G #56 Det är riktigt att man från 1979 har tillgång till mikrovågsdata från vädersatelliter som via en bunt komplicerade algoritmer och justeringar går att räkna om till något som förväntas ett viktat medelvärde av temperaturen i troposfären upp i lägre stratosfären, men felmarginalerna är stora, större än för markdata. (Läs t ex Roy Spencers inlägg om senaste justeringen nu i januari).

  ”Att man inte tror eller har tillit till något är inte förbjudet. Jag har länge varit ”nära” olika FN-organ och det har inte givit mig den tillit som behövs för att ”tro” på vad de påstår.”

  Vem har sagt något om att det skulle vara förbjudet? Det går bara inte att sakligt bemöta någon som ”tror” baserat bara på en magkänsla. Sen är vare sig GISS, Hadley Center, JMO m fl som gör temperaturrekonstruktioner FN-organ, även om jag antar att den paranoida kan hitta att de har kopplingar till WMO.

  ”Du ”tror” ju på att CO2 i ökande mängder är en farlig gas för människans fortlevnad. Du har alltså tillit till sådana som agronomen Rockström och miljöministern Åsa Romson. ”

  Var har jag någonsin sagt något om att det är från dessa två jag fått denna kunskap om CO2:s effekt på växthuseffekten? Funderat på att skaffa dig mer trovärdiga källor?

  Du kan väl börja med titeln på det där WMO-dokumentet och det citat du anser relevant.

 58. Angående påståenden som

  … senare tiders forskare att ta dessa rådata, korrigera för kända systematiska fel och skapa en rekonstruktion av global medeltemperatur …

  Personligen skulle jag vara nyfiken på vilka empiriska undersökningar som faktiskt ha gjorts för att belägga att dessa ’kända systematiska fel’ faktiskt var precis vad man sedemera ’korrigerade’.

  Uppenbarligen går det ju inte att gå tillbaks i tiden och verifiera att ens justeringar faktiskt ger en bättre representation än de faktiska avläsningarna. Men man skulle ju iaf tänkbart kunna sätta upp motsvarande mätningar idag, genomföra/avläsa dem på det ’okorrigerade’ sättet, och samtidigt mäta och samla in mycket mer och vidare data och information, och mha detta verifiera att justeringarna inte bara är spekulationer långt i efterhand, utan att där faktiskt fanns riktiga empiriska belägg för att dessa faktiskt gör det de (nu bara) hypotetiserar.

  Om sådant hade gjorts vetenskapligt skulle det förståss finnas dokumenterar.

  Jag är också nyfiken på hur många av alla dem som lagt och fortfarande lägger ner stor ’möda’ på att åstadkomma alla dessa justeringar faktiskt har lämnat sitt kontor och gjort några praktiska faktiska mätningar i syfte att verkligen få fram bättre mätdata.

  Rent generellt skulle jag hävda att mätnoggranheten knappeligen kan vara mycket bättre än storleken på de justeringar som gjorts. Vidare skulle jag hävda att alla de som ersätter faktiska mätdata med ’justerade produkter’ utan att redovisa metoden och har rådatat som primär källa raskt fjärmar sig från vetenskap.

  Slutligen undrar jag också hur många av alla dem som så gärna uttalar sig tvärsäkert om att alla dessa justeringar är befogade, att de är väl motiverade, domukenterade och belagda, och att de därför också skulle vara bättre representationer av temperaturen än rådata osv …

  .. hur många av dessa som kollat ngt sådant själva. Om de sas öht vet vad de pratar om, eller om de bara rapar upp fraser de snappat. Tex för att det är vad andra rablar upp i genmäle till liknande funderingar.

  Vi kan ju fråga Thomas om ovanstående. Kan du peka på en enda publikation där man faktiskt gjort det man skulle göra i riktig vetenskap? Alltså testa den faktiska hypotesen mha (oberoende) mätningar?

  I detta fall behöver man ju omfattande mätningar initialt bara för att ställa upp hypoteser. Och det gäller varenda en av de olika anledningarna att göra justeringar. Och egentligen också, under samtliga de förhållanden man vill tillämpa dem på.

 59. Mats G

  52
  Thomas P

  OMG! Jag har redan skickat en referens om senatsförhör för inte så länge sedan. Har du redan glömt det?. Är alla här plötsligt drabbade av klimathotsdemens.

 60. Mats G

  55
  forts.

  Bara för att det är fredag så får du en extra treat Thomas.

  https://www.youtube.com/watch?v=kFyH-b3FRvE

  Och titta på den den här gången är du snäll så slipper du gör bort dig i denna fråga igen.

 61. Mats G

  60 är alltså riktad till Thomas P och ingen annan.

 62. Mr. G.

  ThomasP#57
  Tack för att du är hederlig nog att specificera att tidiga satellitdata har ”stora felmarginaler”. Eftersom du är väl insatt så kan du kanske hjälpa mig fram till den tidpunkt då ”felmarginalerna blev acceptabla” för att man skulle kunna redovisa globala värmedata på en hundradel när. WMO brukar ju avsluta värmeåret med en larmrapport före det årliga COP-sessionerna med estimat för året. Dessa korrigeras oftast neråt framåt mars månad följande år då det inte blir någon medianyhet utan bara information för finsmakare. Samma teknik som i regel används för arbetslöshetsdata och nationalproduktion.

  Jag har jobbat globalt med kommunikation och ibland med planerad ”desinformation” i över 40 år och jag har lärt mig ganska bra hur man får media att ta betet. Jag hade dessutom ett europeiskt team av fler än 25 erfarna journalister till hjälp. En del av hade erfarenhet från WW2 och det kalla kriget därefter. Jag har sett CIA-agenter komma och gå på vårt kontor med sina speciella uppdrag. Det finns mycket att berätta – i graven. Jag har också rest mycket i tjänsten i öst-europa vilket gav mig en viss distans till påståenden och skeenden. Men summan av kardemumman är att jag är naturligt kritisk mot all information som sprids av någon myndighet och speciellt av FN-organen och politiskt färgade eller styrda organ och deras ”löss i pälsen” dvs NGO’s. IPCC var vad jag vet en av FN-sanktionerad organisation med två faddrar WMO i Genève och UNEP i Nairobi.

  Och här kommer speciellt för dig länken till WMO’s Position Paper – September 2007 – WMO’S ROLE IN GLOBAL CLIMATE CHANGE ISSUES WITH A FOCUS ON DEVELOPMENT AND SCIENCE BASED DECISION MAKING:

  Du verkar anse att jag är ”paranoid” eller åtminstone tillhör en paranoid grupp. Det är ett starkt påstående som behöver expertis – med individen i vitögat. Jag vet inte om du behärskar den kunskapen för att kunna göra påståendet? Du kan ju välja på dessa definitioner till att börja med:

  Jag kan inte minnas att du skrivit något kritiskt på denna blog om varken agronomen Rockström eller Ms Romson. Men det är ju till dem svenska media vänder sig när de vill veta ”sanningen” och inte till dig vad jag vet? Och för den delen inte heller till denna blog. Rent intuitivt känns det dock att media i Sverige väntar på en möjlighet att kliva av Global Warming-kulten. Nyligen har det ju skett en del 180-graders-svängar i ett annat hett ämne dvs Flyktingkomplexiteten. Du kanske är medveten att de utländska tidningsartiklar som skrivits kritiskt och öppet med namn och bilder om t.e.x. ”Mölndalstragedin” har av någon osynlig hand i den svenska staten blivit spärrade för sverigebaserade datorer. Detta luktar gammalt unket Sovjet i den svenska demokraturen. Så på högsta ort lägger man nu ut ”förbud” mot eget informationssökande. Tycker du det är bra i princip?

  Trevlig läsning av WMO-dokumentet Jag ser fram emot dina kommentarer så att vi kan fortsätta dialogen om det inte tar upp för mycket utrymme på denna blog förstås?

 63. Thomas P

  Mats #60 Jag väntar på din referens. En timmeslång youtubevideo är helt värdelös.

  Mr G #62 ”Tack för att du är hederlig nog att specificera att tidiga satellitdata har ”stora felmarginaler”. ”

  Inte bara tidiga, de har i princip samma felmarginaler idag. Det var dock du som drog upp dem som överlägsna, så det vore mer passande om du motiverade detta och inte frågar mig som anser markdata vara mer pålitliga.

  ”för att man skulle kunna redovisa globala värmedata på en hundradel när. ”

  Du behöver inte kunna ange temperaturen på hundradelen när för att kunna säga att det idag är betydligt varmare än 1934!

  ”Jag har jobbat globalt med kommunikation och ibland med planerad ”desinformation” i över 40 år”

  Då förstår jag att du gillar den här bloggen som tycks ha desinformation som syfte.

  Den där WMO-rapporten var trivial att hitta med google. Kan du också ge det citat du fann så upprörande så jag slipper lusläsa hela texten för att försöka gissa?
  http://ac.ciifen.org/omm-biblioteca/CCA/CCA2.pdf

  ”Jag kan inte minnas att du skrivit något kritiskt på denna blog om varken agronomen Rockström eller Ms Romson. Men det är ju till dem svenska media vänder sig när de vill veta ”sanningen” och inte till dig vad jag vet?”

  Jag är inte ”svenska media” och det var mig du anklagade för att få min information från Rockström och Romson. Hade du någon grund för detta eller var det bara din bakgrund inom desinformation som spökade?

  ”Du kanske är medveten att de utländska tidningsartiklar som skrivits kritiskt och öppet med namn och bilder om t.e.x. ”Mölndalstragedin” har av någon osynlig hand i den svenska staten blivit spärrade för sverigebaserade datorer. ”

  Nej, och jag tvivlar på att det är sant. Det låter mer som sådana där myter som sprids på främlingsfientliga bloggar. Givet att du inte kunde hitta den där WMO-rapporten verkar din erfarenhet att hitta information på internet begränsad, vilket är förvånande om du har den bakgrund du påstår.

 64. Thomas P

  Jonas #58 Kan starta med den här bloggposten där det ges lite exempel på hur man med parallella mätningar och rekonstruktioner av gamla mätstationer försöker få grepp om bias hos dessa:
  http://variable-variability.blogspot.se/2015/02/temperature-trend-bias-radiation-errors-screen.design.html
  Är du intresserad går det att söka fram mer information.

 65. Bra Thomas #64, och tack för länken

  Jag är också säker på att där finns en del justeringar/korrigeringar som är både befogade, och vissa är (eller inbillar jag mig) borde vara hyfsat rättframma att göra.

  Jag förmodar att dessa också har gjorts.

  Byte av utrustning och att detta medför ändrade mätvärden är förstås en av dem. Men omedelbart uppstår då frågan vilken av två mätningar (som gjorts på samma ställe) då skall anses vara rättvisande, eller bara närmast det ’sanna’ värdet, eller öht om ett sådant nödvändigt vis måste ligga emellan dessa två? Hur avgöra man vad som är ’bias’ ifall två mätinstrument ger ngt olika inbördes svar?

  Som jag redan antydde i #58 är ’behovet’ av justeringar och deras storlek också ett mått på hur osäkra dessa mätningar faktiskt är (i absoluta termer).

  Jag kan för övrigt föreställa mig att TOBS-justeringar också är långt enklare att få hyfsat grepp om än vissa av de mer ’spekulativa’.

  Men detta är alltså två av alla de förevändingar för justeringar som föreligger. Och de borde i så fall behöva göras precis en gång.

  Som alla vet finns där långt långt fler justeringar som görs, och ffa pågår sådana hela tiden, dvs historiska data ändrar sig närmast kontinuerligt. Jag har svårt att se

  Jag undrar fortfarande om alla sådana justeringar och deras rättfärdigande har undersökts och dokumenterats så som man förväntar sig görs i riktig vetenskap.
  Alltså inte bara konstaterar att där finns en skillnad mellan vad två olika mätinstrument rapporterar (*).

  För övrigt, Thomas, Victor Venemans bloggpost beskriver precis det jag förmodade, och han säger det själv många ggr:

  Att det är oehört svårt att göra dylika justeringar i efterhand. Han ger, både på sidan du länkade, på sin blogg, och i andra länkar och referenser rikligt med exempel på hur stora skillnaderna kan vara mellan vad man tror är likvärdiga metoder. Kort sagt mycket stora osäkerheter/felkällor.

  Lite roligt var att den första länken jag klickade på hos honom förde mig till John Daly (den skeptiker som Phil Jones gladde sig åt (”actually good news”) när Daly dog i förtid)

  (*) Vad jag kunde se beskriver han just ett alldeles pinfärskt projekt (POST) där han skall leta efter mätserier som kan sägas vara parallella för att kunna utvärdera den sortens frågor, och vad de kan (tänkas) betyda. Dvs att han vill undersöka vad han som ges exempel på i denna länk.

 66. Thomas P

  Jonas #65 ” Men omedelbart uppstår då frågan vilken av två mätningar (som gjorts på samma ställe) då skall anses vara rättvisande, ”

  Fördelen med att man plottar anomalier istället för absolut temperatur är att det spelar mindre roll. Det viktiga är att man får förändringen rätt, inte vilket värde som är mest sant. (Detta är något författaren till inlägget i #55 inte förstått)

  ”Jag undrar fortfarande om alla sådana justeringar och deras rättfärdigande har undersökts och dokumenterats så som man förväntar sig görs i riktig vetenskap.”

  Ja, du har onekligen åtagit dig en lätt roll som den som alltid ifrågasätter allting och aldrig försöker ta reda på och presentera något som sanning själv. Du kan ”undra” och förvänta dig att någon annan skall ta reda på svaret. Sen kunde du bara inte avhålla dig från att klämma in i alla fall ett personangrepp i ditt inlägg. Denna gång ett helt obegripligt sådant på Phil Jones.

 67. Ann L-H

  Mr G. ”Rent intuitivt känns det dock att media i Sverige väntar på en möjlighet att kliva av Global Warming-kulten. Nyligen har det ju skett en del 180-graders-svängar i ett annat hett ämne dvs Flyktingkomplexiteten. Du kanske är medveten att de utländska tidningsartiklar som skrivits kritiskt och öppet med namn och bilder om t.e.x. ”Mölndalstragedin” har av någon osynlig hand i den svenska staten blivit spärrade för sverigebaserade datorer. Detta luktar gammalt unket Sovjet i den svenska demokraturen. Så på högsta ort lägger man nu ut ”förbud” mot eget informationssökande. ”
  Mycket, mycket intressanta rader! Tack.

 68. Guy

  Thomas P # 66

  ”Sen kunde du bara inte avhålla dig från att klämma in i alla fall ett personangrepp i ditt inlägg. Denna gång ett helt obegripligt sådant på Phil Jones.”

  email 1075403821 Obegripligt är rätta ordet!

  .

 69. Ann lh

  Mr G. Angående # 62 o 67.
  Bohusläningen grundades1878 av Ture Malmgren. Högst upp på ledarsidan står varje dag grundarens ord ”Bohusläningen ska vara en lykta för dem som vilja se sig omkring, olaglig för dem som har något att dölja!”
  Och, idag domineras debattsidan av två artiklar/insändare med rubriken
  ”Vi måste ha rimliga villkor för vattenkraft” samt
  ”Vi behöver små kärnkraftverk”. I båda fallen är de undertecknade av – företrädare för SD, tre av dem sitter i riksdagen, den fjärde är en lokal förmåga.
  Samtidigt skriver chefredaktören, Ingalill Sundhage, en liten ledare med rubriken ”Sanningen har många ansikten”.
  Ska lyktan i Uddevalla bli den som lyfte bort den ”osynliga handen” och ledljuset för dem som ville se sig omkring?
  En provprenumeration som gav mersmak!

 70. Ann lh

  # 69 Rättelse rad tre
  …oläglig var ordet och ingenting annat, ett litet a ska bytas ut mot ett ä …

 71. Ingemar Nordin

  Ann L-H.

  Jag brukar besöka norra Bohuslän varje sommar. Det är ganska trist att färdas förbi Tanum och norrut och se hur de ströslat det gamla kultur- och naturlandskapet med anskrämliga vindmöllor. Stenåldersfolket vänder sig i sina stenåldersgravar.

 72. Alienna

  Hälsning till de som inte gillar mina göranden och låtanden:

  P f f f . . . !

 73. TP #66

  OK, så nu hävdar du att det egentligen inte spelar ngn större roll (för hur man söker göra temperaturrekonstruktioner) ifall man justerar ned äldre uppmätt data, eller justerar upp mer sentida!?

  I en bransch där man ofta och tämligen godtyckligt söker ’homogenisera’ mätningar från en station som man ’bedömer’ inte visa önskvärd data mha kringliggande stationer, inte sällan många hundratals km bort.

  Well, I beg to differ.

  Men instrumentbyten är alltså ngt av de minst märkliga anledningar att justera en faktisk mätdata .Men jag vill fortfarande kunna se varenda sådan ’justering’ belagd och dess storlek dokumenterad. Samma sak gäller även dessa kontinuerliga justeringar (av historiska data) som pågår hela tiden. Oftast bara små, men istället månad efter månad.

  Där finns många fler, och långt märkligare justeringar och ofta också rena gissningar som görs.

  Jag är fortfarande nyfiken på hur ofta och på vilket sätt dessa ’klimatforskare’ har genomfört sådana studier. Om de öht har gått utanför sina kontor och faktiskt gjort noggranna mätningar om allt de påstår föranleder dessa ’justeringar’ och noga lika noga dokumenterat dessa, inklusive sina kvantifieringar av hur de sedan vill tillämpa dem generellt.

  Victor Venemas blogg innehåller mycket information om hur svårt det är att bara få mätningarna rätt. Jag hittade långt mindre om hur man försöker kvalitetssäkra det som jag tar upp här: Alla dessa justeringar. Däremot långt mer prat om att där finns hur många skäl/förevändningar som helst för att hävda att mätdatat inte är tillräckligt bra.

  Och jag är också fortfarande nyfiken på hur många av alla dem som bedyrar att alla dessa ’justeringar’ både är legitima, reproducerbara, baserad på riktig vetenskap (mätningar) och då förstås så väldokumenterade som sådan kräver, och att slutprodukten verkligen måste vara en förbättring ..

  .. om alla de som tvärsäkert, tom aggressivt anklagande hävdar sådant, själva har kollat upp detta, i tillräcklig detalj för att både kunna hävda och försvara sådant. Eller om de bara har läst på någon blogg att allt är i sin ordning, eller hört sådant sägas av någon annan som precis som de själva bara hört den sortens tvärsäkra påståenden från ytterligare någon …

  Ni vet på samma sätt som denna ’konsensus’ alltid handlat om hur många som tror att någon annan (anonym) faktiskt vet sådant de själva inte vet.

  Vidare, angående:

  Ja, du har onekligen åtagit dig en lätt roll som den som alltid ifrågasätter allting och aldrig försöker ta reda på och presentera något som sanning själv

  Mycket märkligt uttalande från någon som ständigt vill ta ordet ’vetenskapligt’ i sin mun. Jag frågar om saker är ordentligt utförda och dokumenterade. För nej, jag tar inte armviftande, hörsägen eller dessa ständiga auktoritetshänvisningar som som sista ordet.

  Och jag har presenterat en glasklar sanning för dig (den om modellernas inbördes skillnader om uppemot 3 C). Och vad jag vet har du bara kommit med totalt strunt och nonsens för att slippa hantera detta.

  PS Att påminna om Phil Jones glädje är inget personpåhopp. Skulle inte du kunna spotta upp dig lite, försöka vara lite mer stringent? Och hantera gärna de befogade frågorna jag ställde i #58. Att du vill att allt skall skall vara sant och fläckfritt har du ju berättat om i ett decennium … men nästan aldrig har det ju stämt hittills. Vi behöver alltså inte höra ditt önsketänkande ännu en gång. Eller gnället över att folk inte sväljer det som gospel. Spotta upp dig lite, som sagt. DS

 74. Lars Gellerstad

  ThomasP#63

  Du anser att satellitdata är opålitliga…varför är markdata mer pålitliga när det på många ställen t.ex. Antarktis bara finns ett fåtal stationer varav en del tydlingen inte fungerar. Man interpolerar i stället. Det verkar inte OK rent mätmässigt. Eller anser du något annat?

  Du anser att hundradelar är oväsentliga. Jag håller med dig. Men varför envisas WMO och IPCC med att räkna på hundradelar. Det kanske är en slags desinformation för att redovisa «vetenskaplighet»? Din kunskap i detta är intressant,

  WMO’s Position paper – mer än en rapport! – är kanske trivial i dina ögon men i mina är det inte trivialt att UTESLUTA solen och andra naturliga företeelsers inverkan på klimatet. Varför vill du då utesluta denna inverkan på klimatet?

  Jag erkänner att du inte är ett «Medium»….men genom att skriva på en blog – ett medium – så kan man ju i förlängningen ge dig en status som ”journalist” på detta medium. Eller hur? Vi är ju inne i det nya informationssamhället.

  Bra att du tar avstånd från desinformatörerna Rockström och Ms Romson. I synnehet Ms Romson verkar dåligt påläst. T.ex. om båtars bottenfärger! Allt står ju på burken! Hon kanske tror att ppm betyder Politiskt Påverkade Mätmetoder eller något liknande. Agronomen Rockström är säkert väl utbildad om Nematoder och kanske inte så mycket om klimat-Metoder.

  Kan du dela med dig vilka svenska och icke-svenska klimatvetenskapliga gurus du anser ät trovärdiga. Jag kan ju riskera att bli omvänd i porten till klimatkyrkan.

  Mitt påstående om mörkläggning i Sverige kommer från en trovärdig blog i vänsterlägret där den bedrövade socialdemokraten Johan Westerholm huserar. Artikeln här :

  http://ledarsidorna.se/2016/02/nagon-bor-finnas-men-var/

  Men det kanske bara är den vanliga ensidiga desinformationen?

  Tack för att du läste ända hit !

 75. Thomas P

  Jonas #73 ”. Jag frågar om saker är ordentligt utförda och dokumenterade.”

  Du inte bara frågar, du kommer med en hel massa insinuationer om att det inte går rätt till. Jag väntar med spänning på den dag du skall ta reda på något själv.

 76. Thomas

  Visst är det insinuant att fråga om vetenskap, mätningar, reproducerbara justeringar, dokumentation om allt sådant etc faktiskt öht existerar …

  .. speciellt om man frågar dem som länge och tvärsäkert (under mer än måttligt dryga försök att låta nedlåtande) har hävdat att alla sådant finns och alla justeringar uppfyller allt det, samt att produkten därför måste vara mycket noggrannare.

  Och visst insinuerar jag ganska öppet att att du inte alls vet eller har kollat att alla dessa ofattbart många, och ständigt pågående justeringarna och estimerade data verkligen skett och är baserade på riktig vetenskap, utan att där finns en stor möjlighet att du bara slänger ut dig saker, påståenden mm, utan att varken veta eller ens försökt kolla själv.

  Och vill du veta varför jag insinuerar sådant så öppet, Thomas? Jo, det är för att du under så många år gjort precis sådant: Hävdat alla möjliga saker, som du inte vet, som du öht inte kan veta, som inte har stöd, inte behandlats och belagts i/av alla de påstått auktoritära (ofta vaga) källorna du vill hänvisa till, och för att du använder begrepp som ’vetenskapligt’ så felaktigt och så ofta … Därför.

  Men av ditt krumbuktande ovan att döma, så har du alltså inga svar (förutom de då uppenbara) och vill helst inte att någon frågar efter om allt du hävdar också finns på riktigt. Tja, varför är jag inte förvånad?

 77. Mr. G.

  AnnL-H #67. Kul att du gillar Bohusläningen. Det är en bra lokaltidning med en öppen debatt som du skriver. Min morgonrutin när jag slagit på datorn är först att kolla web-kameran i inloppet till Strandhamns Kile – Ulebergshamn. Nästa besök är Bohusläningen. Därefter Financial Times, Le Monde, Corriere della Sera och min lokaltidning LeTemps. Och några bloggar. Då har jag kollat ”läget” för dagen och kan gå till gymmet.

  Fortsätt gärna att läsa Bohusläningen! På Bästkusten!

 78. Guy

  Men Jonas då, Thomas har ju bombsäkra källor att ösa ur som t.ex. mr Mann, mr Jones (alltså inte Indiana utan den andre doktorn) med hela teamet i doakören. Han kan säkert fixa referenser till tillgänglig databehandling enligt vedertagna vetenskapliga metoder. ;-/

 79. Thomas P

  Jonas #76 Som alltid har du aldrig något sakligt att komma med själv. Allt du gör är att jobba febrilt för att sprida tvivel, trots att du säkert vet att det ursprungliga påståendet om 1934 som varmare än idag är fel. Där får man minsann inga långa utläggningar om hur ”tvärsäkert” Jan-Åke uttalar sig.

  ”Men av ditt krumbuktande ovan att döma, så har du alltså inga svar”

  Jag gav en länk som i sig innehåll ett flertal referenser, men se det duger naturligtvis inte. Du nöjer dig aldrig med de referenser eller argument du får och du orkar aldrig ta reda på något själv. Nu tar jag framöver och ignorerar dig ditt jäkla troll!

 80. Ann LH

  # 77 Mr. G, borde tillagt att min förhoppning om ”nya” GP övergått till besvikelse. Åsiktskorridoren är visserligen nedmonterad när det gäller migration och integration, men när det gäller miljö och klimat så är det klimathot och MP som gäller.

 81. Gunnar Strandell

  Mr G , Thomas P och Jonas N mfl.

  Lämna sandlådan!

  Det finns skrifter om hur justeringar bör göras av mätningar av havstemperatur som gör med olika metoder eller olika utrustning. Och naturligtvis diskuteras resultaten.

  Varför inte ägna lite tid till att läsa och sedan upplysa oss som är lata eller ointresserade av sandlådeperspektivet.

  Min åsikt är att temperaturmätning i en tyghink eller en trähink inte kan påverka klimatet under de kommande 30 – 50 åren och definitivt inte senare.

  Länkar, PDF fil:
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9ZXG6OPKAhWH6nIKHRaDDs8QFggyMAI&url=ftp%3A%2F%2Fftp.wmo.int%2FDocuments%2FPublicWeb%2Famp%2Fmmop%2Fdocuments%2FJCOMM-TR%2FJ-TR-13-Marine-Climatology%2FREV1%2Fjoc1171.pdf&usg=AFQjCNFOiAVwvJZEuAB05096JmPsMwfXuA&bvm=bv.113370389,d.bGQ

  Presentation:
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9ZXG6OPKAhWH6nIKHRaDDs8QFgg8MAM&url=ftp%3A%2F%2Fftp.wmo.int%2FDocuments%2FPublicWeb%2Famp%2Fmmop%2Fdocuments%2FJCOMM-TR%2FJ-TR-22-CLIMAR-II%2FDOCUMENTS_JCOMM_22%2F005_Oral_presentations%2F3_Session_III%2FIII_01_Rayner.pdf&usg=AFQjCNF3eQuTSQsMGj9xCJ0wdpINN6CKug&bvm=bv.113370389,d.bGQ

 82. Thomas P

  Gunnar #81 Nu var det inte specifikt havstemperaturer grälet rörde, men annars har du rätt i att det finns hur mycket som helst att läsa för den som är intresserad. Här en annan referens:
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/homogenization2015/homog.pdf

  ”Min åsikt är att temperaturmätning i en tyghink eller en trähink inte kan påverka klimatet under de kommande 30 – 50 åren och definitivt inte senare.”

  Det får vi verkligen hoppas. Om klimatet är så känsligt att det påverkas av att vi slänger ut en och annan trähink har vi verkliga problem 🙂

 83. Gunnar Strandell

  Thomas P #82
  Du påstår att det ”finns hur mycket som helst att läsa för den som är intresserad”. Du ger en referens till ett ”värdering”, assessment skrivet av Kevin Cowtan, som har alltså har dessa färdigheter och kanske gör honom till ”klimatforskare” i dina ögon.

  Google Scholar ger:
  Kevin Cowtan, University of York,
  X-ray crystallography, data analysis, image reconstruction, feature recognition.
  Och en rad med vetenskapliga artiklar inom dessa områden.

  ”Hur mycket som helst” har alltså skrumpnat ihop till en skrift, en värdering och ingen vetenskaplig artikel skriven av en person som bara har det gemensamt att han jobbat med analys av data.
  Thomas, jag tror att du grovt underskattar de personer du har att göra med på den här bloggen. Analys av data är ju det som ger försörjning till flera av oss. Med eller utan beordrad bias. 😉

  Jag har likväl skrivit ut de 57 sidorna, kommer att läsa dem och återkommer i lämplig tråd när det är klart.

 84. Thomas P

  Gunnar #83 Du måste råkat missa de klimatrelaterade artiklar Cowtan skrivit. Hans namn har annars dykt upp åtskilliga gånger på den här bloggen.
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/
  https://pure.york.ac.uk/portal/en/researchers/kevin-douglas-cowtan%284a2831a7-84ba-4a83-a0a2-5213d02e9782%29/publications.html

 85. Thomas #82 (och Gunnar S #83)

  Som jag redan sa inledningsvis: Jag är verkligen nyfiken på hur många av aktivisterna som faktiskt har försäkrat sig om och kollat att allt det de påstår om dessa justeringar och ’homogeniseringar’ och om ’vetenskapen’ och dokumentationen bakom den och varenda en av alla dessa närmast oändliga (kontinuerliga?) justeringar också stämmer.

  Min erfarenhet är att i att alla aktivister gapar högt och aggressivt i försöken att slå skeptikerna över huvudet, men i stort sett aldrig kan substantiera allt sitt gapande. Och det gäller alltså inte bara dum-aktivisterna som mest bara skränar för att få posera och känna sig lite präktiga, låtsas att de ’engagerar’ sig för den goda sidan .. utan även utbildade (disputerade) individer som både borde kunna läsa innantill och ffa veta och förstå bättre …

  Thomas, du har här dels länkat till Victor Venemas blogg som väsentligen bekräftar vad jag och skeptikerna säger: Att där finns närmast obegränsat med svårigheter (men också förevändningar att därför justera/välja ett mätvärde före ett annat/godtyckliga ’bedömningar’/spekulationer etc) med att försöka göra mätningar och mha dessa historiska rekonstruktioner.

  Nu senast länkade du till en skrift av Kevin Cowtan, och jag undrar verkligen om du öht har läst vad du länkar? För vad som står däri är ju precis det jag med många fler har både förmodat och i förekommande fall kritiserat. Så här skriver bla Cowtan:

  If change point analysis is to be applied to the homogenization of temperature data, then it must first be established that the weather station data do indeed contain inhomogeneities which can be corrected by the application of constant offsets to segments of the data. This requires that the temperature data from nearby stations are sufficiently similar to enable the differences between the station records to be used to detect inhomogeneities in the individual records. Two hypotheses must therefore be tested:

  1. For a typical station, there exist neighbouring stations for which there are segments of temperature
  which show strong temperature agreement with the selected station.

  2. The differences between the neighbouring stations are well explained by a constant offset
  with sporadic detectable changes in the value of that offset.

  Redan där krullar sig håren i öron och näsa som om de hade blivit svedda:

  Han skriver (i klartext) att ifall några mätstationer under en tid visar sig korrelera väl med varandra, men under senare/annan tidrymd denna korrelation (av med instrument uppmätta data, N.B!) är/blir sämre, men att en parallellförskjutning av datat ’förbättrar’ korrelationen ..

  .. då skall detta ses som en anledning att ersätta faktiska mätdata med vad han kallar en ’constant offset’ dvs addera/subtrahera en konstant till dem och kalla detta för ’homogenisering’.

  Det är så man tappar hakan: Två ’närliggande’ stationer ser ut att följa varandra hyfsat, varefter de kanske inte längre gör det lika väl:

  Låt oss resa hypotesen att en av dem därför är fel, lägga till/dra ifrån lämpligt värde, kalla det för ’homogenisering’ och helt sonika byta ut mätdata med värdena skiftade!

  ’Närliggande’ stationer tycks betyda inom 500 km i detta fall! När väl en sådan station är ’korrigerad’ låt oss kolla på nästa ’närliggande’ par och se om vi kan hitta en liknande förevändning att byta ut mätvärdena. Över andra tidsintervall, och med nya storlekar/riktningar på ’justeringarna’. Och så håller man på.

  Cowtan skriver själv:

  Of the 7200 stations, 6000 (including 600 US stations) are homogenized on the basis of similarity to neighbouring stations
  alone.

  Dvs 80% av all stationsdata har ’anpassats’ så att den bättre stämmer med någon ’intilliggande’.

  Ja, jag säger då det, då det …

  Kort därefter skriver han:

  Having established that the data require homogenization and that the largest source of inhomogeneity
  appears to be changes in temperature offset ..

  Alltså att han har ’etabclerat’ att datat måste korrigeras, och att den största felkällan i (faktiskt, empiriskt uppmätta) mätdatat är att man inte dragit ifrån eller lagt till styckevis konstanta ’korrigeringar’ av storlek/riktning/varaktighet som kan vara i stort sett vad som helst (eller senare även linjära).

  Tja, vad säger man? Jag säger iaf att detta är precis den sortens pseudovetenskap som jag noterat krypit in i allt fler akademiska områden, och även är ett av de tyngre skälen till att jag inte litar på någon utsaga som görs i ’klimatforskningens’ namn om jag inte själv har kollat exakt vad det handlar om, och även kunnat se hur det gått till.

  Som sagt, jag är förvånad att du lägger fram sådant här, Thomas, alltså som stöd för din tro att allt skulle vara så välbelagt och bygga på riktig och solid ’vetenskap’.

  Och är kommer du med en lång rapport som explicit säger: Vi lägger till och drar ifrån på 80% av mätstationerna så att det ser bättre ut jämfört med någon närliggande vi anser kunna mäta temperaturer bättre (med exakt samma mätutrustning).

  Som jag sa från början: Jag tror inte att du läst (eller ens tänkt) igenom allt sådant du påstår skulle styrka vad du hävdar.

 86. Gunnar S #83

  Thomas har rätt i att Cowtan har förekommit och diskuterats här förut. Speciellt rörande hans försök att pussla ihop, justera, skarva, och homogenisera flera olika dataset (Cowtan and Way 2014) som Thomas också nämner. Inget fel i det, alltså att man försöker publicera sina idéer om hur mätvärden bör tolkas.

  Men det kan vara bra att veta att både Kevin Cowtan och Robert Way är aktiva SkepticalScience kommentatorer och medan den förre inte är klimatforskare är den senare bara doktorand.

  Vad jag kan se kvalificerar ingan av dem som den sortens ’kliatforskare’ som Thomas normalt anser borde vara de enda som får uttala sig/skall lyssnas på. Eller omvänt: Enligt TP är de inte mer värde än någon av alla dessa andra tusentals forskare och professionella som inte köper klimatalarmismen men som uttalar sig. (Jag håller ju inte med honom i den sortens kategoriseringar, dvs Cowtan & Way skall inte avfärdas bara för att de saknar all relevans expertis, utan isf för att vad de säger inte håller. Precis som gäller varenda skeptiker)

 87. Olaus Petri

  Stort tack för den pedagogiska genomgången av Cowtan Jonas! Det är som sagt inte fel att föreslå och argumentera för nya metoder, utan problemet är hur dessa metoder kontamineras med klimathotsgroupthink så att alla vetenskapliga frågetecken kring metodens slagfärdighet rätas ut.

  Vi vet ju sedan tidigare att en helikoptertur blev väldigt avgörande för hur många isbjörnar som var hotade. En person råkade under färden se en (eller var det två-tre?) isbjörn som hade drunknat och då han inte sett sådant förut berodde det förstås på ”den allt snabbare globala uppvärmningen”. Sedan gjordes en vetenskaplig extrapolering av nallen som gjorde att det måste finnas massor av fler drunknade nallar och sedan trycktes resultaten och blev till klimathotskanon.

 88. OP,

  Ja det var en annan av de ’forskare’ som TP älskar att försvara mot elaka skeptiker: Charles Monnet.

  Man flög alltså över Beaufort havet efter en storm, och lyckades se tre döda isbjörnar flytande.
  Sedan drog man sig till minnes att man 20 år tidigare också hade flugit där efter en storm. Men inte sett några isbjörnar.
  Eftersom man bedömde att man hade sett ca 10% av havsytan från luften extrapolerade man detta till ~30 döda isbjörnar. Och iom att det hade blivit varmare (globalt) på 20 år blev detta (den föreslagna) orsaken. Och så fick Gore sin isbjörnshotande ’vetenskap’.

  Man kan väl kanske säga att det är ett lackmus-test att se vad för typer som ’försvarar’ sådant och tom kallar det ’vetenskap’ …

 89. Thomas P

  Olaus #87 Ja, visst är det bra att du har Jonas så du slipper tänka själv. Han kan verkligen lusläsa en text för att hitta alla exempel på tvivel och osäkerheter. Jonas är antagligen mer van vid aktivistskrifter där man inte tar upp sådant än mer vetenskaplig text. Det påminner mig om kreationister som läser Darwin och allt de får med sig är citatet: ” To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. ”

 90. Mats G

  63
  Thomas P
  ”En timmeslång youtubevideo är helt värdelös.”

  Bara om man inte begriper vad som sägs.

  Man må kunna trolla bort att 30 talet var det varmaste. Men det är svårare med värmerelorderna som står sig än.

  10 000 värmerekord i snitt på 30 talet jämfört med nuvarende period där de ligger på 2000 i snitt.

  Så de som säger annat är ute att förfalska verkligheten för att de skall passa deras agenda. Annars begripare jag inte varför de skulle fara med osanning.

 91. Olaus Petri

  Tja Thomas, Jonas text var såväl upplysande som klargörande, och det kan ju inte vara bra. Nu vet jag bättre. Tack för att du inte behövde visa mig var felen i hans analys låg. 😉

 92. Mats G

  83
  Gunnar Strandell
  ”Thomas, jag tror att du grovt underskattar de personer du har att göra med på den här bloggen. Analys av data är ju det som ger försörjning till flera av oss.”

  Excaktemente! Och han(Thomas) gör bort sig gång, på gång, på gång på gång…….

  Will he ever learn??

 93. Thomas P

  Olaus #91 Jag för väl böja mig för Jonas då. Han har rätt Cowtan har verkligen skrivit inlägg på Skeptical Science.

  En ironisk poäng är också att på denna blogg misstänkliggörs professionella klimatforskare ofta för att de påstås vara så beroende av bidrag att de kommer fram till vad ”politikerna” vill. När vi dock har forskare utifrån som Cowtan så är det fel på dem just för att de inte är professionella klimatforskare.

  Mats #90 Nej, en entimmesvideo för att belägga ett enkelt påstående är orimligt, speciellt som du länkar till en rent politisk tillställning. Kom med seriösa belägg, eller som ett minimum ge i alla fall en tidsangivelse för var i videon du menar att det sägs något relevant.

 94. Mats G

  93
  Thomas P

  ”tidsangivelse för var i videon ”

  Du har alltså inte ens tittat på videon och du kallar den för värdelöst. Seriöst? tror inte det.
  Det kan nog vara nyttigt för dig att se hela videon.

  Det här är ju inte vilken video som helst. Det är Eastbrook som är i senatsförhör. Han presenterar bara vedertagen data. Är osäker om han är under ed men jag skulle inte vara förvånad.

  Att bara vifta bort Easterbrook som värdelös är minst sagt arrogant.

 95. Thomas P

  Mats #94 Du hade alltså ingen bättre källa att komma med än en politisk tillställning där du inte ens orkar tala om var i den belägget för ditt påstående finns. Mot det finns alltså temperaturrekonstruktioner från alla möjliga håll, GISS, Hadley m fl som alla visar att du har fel. (Ärligt talat tror jag inte ens Easterbrook hävdar vad du tror).

  ” Han presenterar bara vedertagen data.”

  Bra, då kanske jag kan få en mer användbar länk till dessa ”vedertagna data”.

 96. Mats G

  95
  Thomas P
  ”politisk tillställning där du inte ens orkar tala om var i den belägget för ditt påstående finns.”

  Jag har lärt från en mästare. Du själv.
  Du försöker bara komma undan eftersom jag har rätt som vanligt.

  Jag minns även Lennart B har hävdat vid flera tillfällen att 30 t var den varmaste.

  Även de som var med kan intyga. Det är ett faktum. Det blir lite pinsamt att NOA och NASA ändrar sina data. De visar då hur politerade de är. De har inte ändrat bara en gång utan 3(TRE) gånger. Alltid till nuvarande tids fördel.

 97. Är det någon som begriper vad Thomas nu svamlar om? Från och med #89 blir det både obegripligt, nonsensaktigt och självmotsägande.

 98. Thomas P

  Mats #96 Du försöker uppenbarligen komma undan för att du har fel som vanligt.

  ”Jag minns även Lennart B har hävdat vid flera tillfällen att 30 t var den varmaste.”

  Det tror jag inte heller på.

  ”Det blir lite pinsamt att NOA och NASA ändrar sina data. De visar då hur politerade de är. De har inte ändrat bara en gång utan 3(TRE) gånger. Alltid till nuvarande tids fördel.”

  Och japanarna är lika politiserade tror du?
  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html

 99. Thomas, du behöver inte svara (och man vet hur som helst aldrig om du menar vad du skriver, bara chansar, eller kör ren BS)

  Men jag utgår alltså ifrån att du inte själv hade läst Cowtans lilla skrift.

 100. Mats G

  98
  Thomas P
  ”Det tror jag inte heller på. ”

  Sanningen är lite för jobbig eller hur.
  Du behöver bara titta 20 min på videon om du inte orkar se allt vilket bara är intressant och ett stort nöje att se en riktig vetenskapsman ”in action” som låter fakta tala för sig själv.

  Där kan du se att han använder urspringsvärdena. De borde finnas i ditt material. Alltså de värden som de mixtra med.

  Det finns flera här på bloggen som har bekräftat att 30 t var ovanligt varmt.
  Jag tror ni skall hålla er borta att mixtra med värden där det fortfarande finns vittnen. Det kan bli lite pinsamt.

  Påminner mig om ”Capricorn one” the movie btw

 101. Thomas P

  Mats #100 Sanningen är inte jobbig. Titta bara på figuren i #98 det tar 20 sekunder, inte de 20 minuter du tycker jag skall ägna åt att ta reda på var du har fel.

  ”Där kan du se att han använder ursprungsvärdena. ”

  Gör han det har han inget förstått eftersom vi vet hur man bytt observationstid, termometertyp m m vilket alla ger ett bias som måste korrigeras för. Även så gissar jag att vad Easterbrook talar om inte är någon global temperatur utan den för kontinentala USA.

  ”Påminner mig om ”Capricorn one” the movie btw”

  Konspirationsteorier är kul i filmer, men det är lite sorgligt när folk fastnar i sådant konspirationstänkande i verkligheten, men du kanske verkligen tror att månlandningarna var en bluff?

 102. Daniel Wiklund

  Du Thomas P som vet hur klimatpolitiken ska skötas, vore intressant att du för en gång skull har synpunkter på hur Sveriges klimatminister sköter sitt jobb.

 103. Guy

  Det pratas mycket om global temperatur igen. Det är inte länge sedan ett par kommentatorer uttryckte som åsikt att sådant knahända inte finns. Jag är benägen att hålla med. Hur kan man mäta en medeltemperatur på ett rörligt vädersystem som dessutom blandar ihop sig. Dessutom med mätsystem som skall klara 1000 x 1000km rutor. Med tanke på att temperaturen skiljer sig 2 grader mellan västra och östra sidan av huset (10m) plus att jag kan få en skillnad på 5 grader inom en sträcka på 5 km där höjdskillnaden är högst 15 m.

 104. Mats G

  101
  Thomas P

  Jag är faktiskt förvånad att du inte förstår dig på det här. Det är inte så svårt.
  Man hade alltså samma termometrar på 20, 30, och 40 talet.

  Då kan man se att 30 talet var ovanligt varmt.
  Dessutom finns det folk som kan vittan om att det var ovanligt varmt.

  Det är ju också intressant att det just är 30 talet man justerar nedåt och inget annat. Skulle det vara på samma nivå på andra årtionde så skulle det vara snö året om.

  Det är också intressant att de justerar 2000 t uppåt hela tiden. Då borde det ju vara bra mätmetoder redan.

  Mixtrande med data är av ondo. Rådatan skall vara orörd. Sedan kan man förklara i graferna olika effekter.

  Jag misstänker att nya mätmetoder inte byttes över en natt när det gäller icke sattelit mätningar.

  Det innebär att att en konstant blir snepek eftersom den borde gradvis ändras.

  Att ge sig på rådata är, som jag ser det, en dödssynd. Du korruptar datat. Det går inte att komma undan.

  Jag ser bara ett syfte med det och det är att justera det efter sin agenda. I det här fallet klimathotet. Det är klart som korvspad. Att man inte kan se det eller försöker dölja det med massa snick snack är inte vidare nobelt.

 105. Alienna

  103
  Att något inte finns, förhindrar inte att ”experter” kan räkna ut hur mycket det finns av det som inte finns…

 106. Thomas P

  Mats G #104 Vad sägs om att du ger en rimlig källa så det finns något att diskutera om! Du har helt enkelt fel om det mesta du säger. Det är myter du gått på som sprids på diverse aktivistbloggar och en och annan politisk tillställning och sen klagar du på att jag inte förstått.

  ” Rådatan skall vara orörd.”

  Rådata är orörda. Däremot behandlar man dessa rådata för att skapa sig en temperaturrekonstruktion.

 107. Mats G

  106
  Thomas P
  ”Rådata är orörda. Däremot behandlar man dessa rådata för att skapa sig en temperaturrekonstruktion.”

  OK, Det är fel väg att gå att göra en konstruktion.
  Det man gör är att förklara siffrorna att man skall beakta att siffrorna kan vara höga.

  Problemet här är att man har ändra justerat siffrorna 3 gånger. Då har man inte utgått från rådata utan de justerade värdena. Så man har justerat redan justerat värden.

  Att du inte accepterar Easterbrooks genomgång som källa är ditt problem inte mitt. Han presenterar bara fakta. Inget annat.

  Att hävda att det är aktivitsmaterial visar är bara absurt. Titta på videon god damn it.

  Om du vägrar så visar det bara att du tramsar här som Jonas N skriver.

 108. Alienna

  107
  Finns väl ingen anledning att titta på en presentation av fakta, om det är fakta man söker…

 109. Mats G

  108
  Alienna

  Kan du utveckla. Jag förstår inte vad du menar.

 110. Alienna

  109
  Ibland är något så dumt, att jag inbillar mig att folk ska förstå att det är ironiskt menat – utan att jag behöver påpeka det. Och varje gång visar det sig att jag har fel. Och aldrig lär jag mig…

  TP frågar efter fakta. Du ger honom länk till presentation av fakta. TP tycker inte att det duger, för han vill ha fakta. Du påpekar att det är ju det du gett honom. TP säger att han inte ids titta på det, för han vill ha fakta. Osv osv osv…

  Och då bistod jag honom med självklarheten att frågar han efter fakta, så duger det inte att du bara kommer dragandes med fakta… [IRONI]

 111. Thomas P

  Mats G #107 ”Problemet här är att man har ändra justerat siffrorna 3 gånger. Då har man inte utgått från rådata utan de justerade värdena. Så man har justerat redan justerat värden.”

  Källa på det! Gäller dig i så fall också alla dessa rekonstruktioner HADCRUT, GISS, Berkley Earth, JMA? Verkar märkligt, lindrigt sagt att alla dessa skulle gjort exakt lika många justeringar på samma dåliga sätt.

  Du tramsar med ditt kongressförhör, men video är ett uselt sätt att presentera sådant här jämfört med text och figurer. Om nu Easterbook har så mycket vettigt att säga har han säkert skrivit ned det någonstans, eller?

 112. Mats G

  111
  Thomas P

  Jag lägger ned. Du vill inte begripa.

 113. Thomas P

  Mats G #112 Ja, klarar du inte att komma med en seriös källa utan bara vräker ur dig ena falska påståendet efter det andra utan belägg så är det lika bra du lägger ned.

 114. Jag är forftarande fascinerad över att Thomas (i #82) länkade en längre skrift av Kevin Cowtan(*) angående hur den sk ’homogeniseringen’ av stationsdata går till.

  Vad som beskrevs där i klartext var inte bara pseudovetenskap, utan bitvis ren anti-vetenskap: Att man ersätter faktiskt uppmätta data med andra värden enligt ett schema, där man helt sonika säger att instrumentet mäter ’fel’ med ett visst belopp över en viss tid, att temperaturen sas var ngt annat än vad som mättes.

  Varenda gång man säger ’homogenisering’ menar man att man ’korrigerar’ en ’inhomogenitet’, vilket i praktiken betyder att man säger att mätdata är fel, och byter ut det mot ngt annat än uppmätta värden (lägger till/drar ifrån en konstant under en period i vanliga fall).

  Dessa ’inhomogeniteter’ är här alltså inte att stationen har flyttats, utan att helt sonika ’bedömer’ att den nog har flyttat, eller att instrumentet visst blivit skadat (under en tid) tills man gör en ny ’bedömning’ …

  Det är rent ut sagt hårresande att läsa om sådan antivetenskap. Och lika beklämmande är att där finns de som hävdar att detta ’vetenskapligt’ bara för att man redovisat dylikt strunt i tryck.

  (*) Cowtan, en dataprogrammerare, blev klimathotsrörelsens nya darling 2014 då han och Robert Way publicerade en hybrid temperatureserie som på ett nytt sätt fyllde i med ’tempdata’ där ingen hade uppmätts, och vilken ’värmde upp’ serien under den för alarmisterna så förhatliga pausen.

 115. Mats G

  113
  Thomas P
  Det är ju naturligtvis inte sant. Du vägrar ju acceptera fakta som presenteras för dig precis som Alienna beskrev. Problemet är i mitt i detta utan ditt. Om du tittar på videon finns alla svar där.

  Men du vill inte och då blir det meningslöst. Som min barn som var 5 när de satte sig på tvären.
  Du inte intresserad av att ha en dialog. Därför lägger jag ned.

  Det har inget med att jag kommer med falska påstående och inte kan backa upp. Det är precis det jag gjort. Du vill inte spela rent helt enkelt för du vet redan att då är du förlorad.

 116. Jag utgår fö från att alarmisterna som ständigt hävdar att där finns så mycket och bra forskning som belägger och visar allt de gapar om, och att det håller högsta klass osv .. oftast varken har läst eller skulle begripa vad där faktiskt står och vad det betyder ifall de lästa.

  Nästan genomgående är det bara samma gamla auktoritetshänvisningar, beledsagat av tron/förhoppningen om att någon annan faktiskt vet och har kollat och att det är ordentligt gjort.

 117. Thomas P

  Mats G #115 OK, jag skall göra det enkelt för dig. Presentera *en* klimatrekonstruktion som visar att 1934 var varmare än nu globalt. Du som säger dig ha så mycket ”fakta” skall väl kunna presentera en sådan?

 118. Mats G

  117
  Thomas P
  Det har jag gjort. Det finns på videon du vägrar titta på.

 119. Thomas P

  Mats #118 På allvar? Du menar att en video är ett bra sätt att presentera en temperaturrekonstruktion? I så fall kanske jag skall leta fram en entimmesvideo där professor Rockström talar i svenska riksdagen och visar på grafer som visar på motsatsen. Visserligen har jag länkat till dem direkt, men du blir kanske mer imponerad av en video.

 120. Thomas P

  Mats #118 Jag road mig mot bättre vetande att böra titta. Kom till 2:32 döär man kan läsa ”CO2 cannot cause global warming”. Sorry, folk som påstår detta är så långt borta från verkligheten att det är meningslöst att ödsla tid på dem. Jag har försökt tillräckligt många gånger med Håkan Sjögren och hans sort.

 121. Alienna

  120
  Har du vetenskapligt belägg för att CO2 ’can cause global warming’…?

 122. Tja Thomas, det finns nog ingenting du kan göra för att rädda ansiktet och ditt storvulna prat om allt du har sagt om dessa ’befogade justeringar’ efter vad du försökte här. Speciellt när du ville hävda att:

  .. senare tiders forskare att ta dessa rådata, korrigera för kända systematiska fel och skapa en rekonstruktion av global medeltemperatur

  Bara svammel, hittepå och ren antivetenskap.

  Och det är bra så. Sådana dumheter skall man skämmas för. Och jag skulle tippa att det är skälet att du nu gått in i ren förnekelse (igen). Du får skämmas även för sådant strunt (#79 och #89)

 123. BTW Thomas, du verkar vara i förnekelse också om att klimatmodellerna, dem alla dina/era framtida klimathotssimuleringar baseras på, är totalt oöverens om vad den faktiska temperaturen i dem skall vara …

  Om långt mer än vad hela ert skrammel hittills har handlat om.

  Skulle tro att skälet är av precis samma slag som ovan: Du har ingen ’auktoritet’ som försett dig med en lämplig talking-point (ägnad att stilla dom lättmanipulerades oro) som du kan dra till med.

  Man får dock hoppas att du iaf förstår vilket gigantiskt bekymmer detta är (dvs pseudovetenskap) för dem som vill använda ensemblemedelvärden som förklaringar och prediktioner. Och att du därför (igen) inte vågar knysta om det …

  Berättelsen är ju helig och måste vårdas och skyddas mot alla hot … om den skall vara ’användbar’

 124. Mats g

  120
  Thomas P

  Här är en länk om du inte klarar att titta på en video. Det är bra att ha egenskapen att kunna sortera information som du verkar saknar med tanke på din senaste kommentar.

  Du verkar också sakna kunskap hur man söker på nätet. Det mig aprox 15 sec och hitta detta.

  http://wattsupwiththat.com/2012/07/14/newly-found-weather-records-show-1930s-as-being-far-worse-than-the-present-for-extreme-weather/

  Det är exakt det som sägs på videon om du orkad titta mer än två minuter.

  Den här länken kan ju också vara intressant i sammanhangen.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/22/18754/

 125. Thomas P

  Mats #124 Din första länk handlar precis som jag misstänkte och också skrev tidigare om USA:s temperatur inte om någon global temperatur. Det är nog dags att du ger upp nu.

 126. Alienna

  TP 125,

  Om det inte finns någonting sånt, som global temperatur… Hur kan du veta ngt om denna temperatur – som inte finns?

  [Superseriös fråga!]

 127. Guy

  Global temperatur? Finns den?

  Jag kunde tänka mej en satellit som befinner sig på solsidan vid ekvatorn, alternativt på nattsidan vid ekvatoplanet. Den skulle mäta jordens totala utstrålning kontinuerligt och av den kunde man kanhända bilda en uppfattning om global temperaturförändring.

  Det kanske finns nån dylik satellit, men jag har inte hört talas om den/dom.

  Att försöka få ihop en global temperatur med ett antal ojämt spridda stationer, vars antal och placering kontinuerligt förändras, anser jag vara i stort sätt omöjligt.

 128. Thomas P

  Guy #127 ”Att försöka få ihop en global temperatur med ett antal ojämt spridda stationer, vars antal och placering kontinuerligt förändras, anser jag vara i stort sätt omöjligt.”

  Det fungerar alldeles utmärkt att beräkna en temperaturanomali därför att temperaturer på närbelägna platser är väl korrelerade. Här ännu en referens:
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/crn2016/index.html

 129. Mats G

  125
  Thomas P

  Att diskutera med dig är som att dra ut en tand. Så vi är överens om att det var ovanligt varmt i USA på 30 talet. Du hävdade motsatsen tidigare så det går åt rätt håll. Däremot så anser du inte att det var ett globalt fenomen. Så jag måste ge dig en länk för alla länder i världen eller?

 130. Thomas P

  Mats #129 Nu får du väl ändå ge dig! Du har i inlägg efter inlägg hävdat att globala temperaturen 1934 var högre än idag och idiotförklarat mig när jag inte håller med. När du sen så småningom lyckas hitta en källa, visserligen en helt opålitlig sådan men ändå en källa, handlar den om extremväder i USA, och sen låtsas du att du så småningom fått mig att hålla med dig. Jag har inte sagt någonting om temperaturen i USA mer än att jag gissade att det var den du talade om fast du inte förstod det själv.

  ”Så jag måste ge dig en länk för alla länder i världen eller?”

  Eftersom ämnet var global temperatur vore det onekligen bra om du gav en länk som visade på global temperatur.

 131. Guy

  Thomas p # 128

  Med din referens drar du in Cowtan i diskussionen igen.

  Lustigt nog kallar testarna korrigeringar för att få bättre korrelation med gamla stattionsdata för empirisk testning. Nyss var du mycket noga med att skilja på US temperaturer och globala temperaturer. Här är det fråga om US temperaturer.

  Väljer du alltid det som för tillfället passar bäst?