Båtar fast i Nordvästpassagen

NW-passagen

Som vanligt så har många seglare förlitat sig på Al Gores och Obamas försäkringar om att den Arktiska isen smälter i rasande takt och att det nu går att segla genom Nordvästpassagen. Men precis som de flesta tidigare år så fastnar de i isen däruppe i norr.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Sedan 1930-talet har det varit svårt att ta sig genom nordvästpassagen. Spelar ingen roll de klimathotstroende hela tiden lovar annat.
  Snart kommer någon ”forskare” att hävda att isens utbredning beror på ”klimatförändringarna”, som igen beror på koldioxiden, som till vilket pris som helst måste stoppas NU, därför att tiden håller på att rinna ut.

 2. Johan Nylander

  Jag tycker att herr Fridolin ska ta o segla där. -och CO2 fri blir ju transporten oxå 😉

 3. Skogsmaannen

  Ett misstag en gång kan bero på bristande erfarenhet.

  Samma misstag två gånger är inget annat än ren dumhet.

 4. Lasse Forss

  Det festligaste är ju att Nordenskiöld seglade rutten 1878. Då frös han fast i isen men efter 10 månader så kunde han fortsätta de 100 sjömil som återstod till Berings Sund. Därefter seglade han runt Asien för att återvänd hem. http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Erik_Nordenski%C3%B6ld#Nordostpassagen
  När det gäller klimatförändringar så har det inte hänt så mycket på de senaste 135 åren. Åtminstone inte i Arktis.

 5. Olaus Petri

  Lasse Forss, vill inte vara messerschmidt men Vega seglade åt andra hållet, dvs Nordospassagen.

 6. Lasse Forss

  #4
  Rätt ska vara rätt. Men jag undrar om det är så oerhört stor skillnad.

 7. Olaus Petri

  # 5
  Det tror jag inte. 🙂

 8. LBt

  Var årets avsmältning i Arktis landar är naturligtvis intressant, blir det bättre än 2013 dvs mer is eller sämre, innebar 2013 ett trendbrott eller var det bara en tillfällig återgång?

  Just nu ligger ytutbredningen några dagar efter 2012 och 2011 och ungefär på samma nivå som 2013, 2007 och 2010. Intressant är hur alla de senaste åren finns samlade som de med mest avsmältning, alla tidigare ligger signifikant efter. Detta en global ”temperaturplatå” till trots.

  Tar måhända nödvändig smältvärme sin energi från luftmassan i det marknära skiktet runt Arktis för att sedan genom kända luftströmmar sprida sig globalt? Tja, varför inte, det är förhållandevis små energimängder vi talar om för både nödvändig smältvärme och den sk ”plattformen”.

  Men hur som helst, det är isvolym som är intressant inte isyta. Det gäller för både Arktis och Antarktis.

 9. Rosenhane

  OP #5

  Nordost eller nordvästpassagen?
  Idag är det inte så noga ur ett postmodernistiskt synsätt, handlar nog mer om den subjektiva upplevelsen, det blir som att fråga en genomsnittlig niondeklassare vilket som var först; första eller andra världskriget? Många har ingen aning och dom flesta bryr sig inte. 😉 🙁

 10. Olaus Petri

  Lbt, glöm inte att Arktis is är i en dödspiral och skulle ha varit bort redan förra året, enligt viss enig vetenskaplig expertis. De miljoner km2 vi ser där just nu är bara ett lobalt fenomen. 😉

 11. Olaus Petri

  Rosenhane #9, postmodernism är tyvärr ofta post colon(iasm). Öst och väst mötas endast i centrum för de nedre hemisfärerna, dvs Mörkrets hjärta. 😉

 12. LBt

  Olaus P #10,
  visst finns det de som vill beskriva utvecklingen i Arktis som något annat än den är, den sker här och det sker på annat håll. Jag försöker hålla mig till känt underlag, inget annat.

 13. LBt, inte försöker du hålla dig till saker som är kända … appropå att isen skulle ta sin smältvärme från luften … Suck!

 14. JHE

  #6 Lasse Fors

  Det är en stor skillnad mellan Nordostpassagen och Nordvästpassagen.
  Nordostpassagens västra del är alltid isfri p g a Golfströmmen.
  De senaste åren har lastbåtar regelbundet använt Nordostpassagen.

  För övrigt så sa väl AL Gore att det var 2050 som Arktis skulle vara isfritt sommartid. De här seglarna var nog ute 36 år för tidigt.

  Det är mycket som skall hända 2050 enligt klimatdebattörerna. Tyvärr är jag för gammal för att vara med och se om de har rätt.

 15. Håkan Bergman

  JHE #14
  ”De senaste åren har lastbåtar regelbundet använt Nordostpassagen.”
  Visst, med ryska atomisbrytare lär det inte vara nåt större problem. Kan ha varit marigare för 74 år sen med den tidens isbrytare, men gick ändå.
  http://australiarussia.com/raiderKOMETENFIN.htm

 16. Kenneth Mikaelsson

  Gå in på denna länk och kolla
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/07/13/redan-sent/#comments
  Det är redan för sent … finns ingen is…det är bara hallucinationer.. finns bara hårt vatten nu.. ingen is…

 17. ThomasJ

  BREAKING! (förvisso OT & rörande andra sidan klotet):

  Australien har avskaffat den förljugna CO2-skatten !!! Goodie^100 ! 😀 😀 😀
  Länk:
  http://australianclimatemadness.com/2014/07/17/celebrate-australias-carbon-dioxide-tax-is-gone/

  Vilket/vilka land/länder/ gör följe med att låta sunt förnuft & klokskap + verklighetsrespekt/-förankring vara styrande ???
  Vet åtminstone ETT som inte står först i kön… Go figure.

  Mvh/TJ

 18. ThomasJ

  forts. #16; naturligtvis rapportera JoNova oxo om denna fenomenalt glädjande nyhet, länk:

  http://joannenova.com.au/2014/07/carbon-tax-gone-australia-first-country-to-get-rid-of-a-price-on-carbon/

  Mvh/TJ

 19. ThomasJ

  forts. #16/17: Föreslår mods att denna nyhet kvalificerar som egen tråd, oder? 😉

  Mvh/TJ

 20. lennart bengtsson

  Hej

  Jag hörde från en miljöinriktad bekant att Sverige och även EU borde nu fördubbla sin CO2-skatt för att kompensera bortfallet från Australien. Det är ju ett märkligt sätt att resonera ehuru i min bekants syn både klimatlojalt och klimatneutralt och man vet inte vad som kan komma i höst med en ny mer miljövänlig regering. Men det är ju alldeles klart att har man en CO2 skatt borde den ju omfattas av alla. Sen vore det intressant att veta vart dessa skatteintäkter tar vägen?

 21. LBt

  Beträffande kommentaren från Jonas N #13: De som är intresserade kan själva konstatera att jag inte gör något påstående av det slag Jonas tillskriver mig. Tyvärr ingen engångsföreteelse från hans sida, kan vara värt att lägga på minnet.

  Men jag väcker tanken att det skulle kunna vara luftmassorna som väsentligen avgett den värmemängd isen krävt för att smälta och som inte åter frigjorts eftersom stora ismängder aldrig återbildats. Avkyld luftmassa som sedan genom luftströmmar sprids globalt och medfört någon tiondel grads temperatursänkning. Intressant tanke eftersom vi talar om värmemängder av samma storleksordning och sammanfallande tidsperioder mellan avsmältning och global ”temperaturplattån”.

  Bara en tanke, inget påstående, för vi vet helt enkelt inte hur klimatsystemet full ut reagerar på den av oss påtvingade förhöjda koldioxidkoncentrationen. Rimligt att vi därför medvetet begränsar våra utsläpp till dess vi vet bättre. Detta för kommande generationers trygghet och då i första hand vare sig de som bor i vårt lilla land eller kommer att vandra på vår jord de närmaste 50 åren.

 22. LBt, att bluddra, svamla och kasta fram ’hitte-på tankar’ är inte att hålla sig till saker som är kända …

  Och nej, bludder och trams är ingen engångsföreteelse från din sida. (Men det är bra att vi sluppit dumheterna om ’påverkan per år’ och hur lite av sådan som skulle ’behövas’)

  Suck!

 23. Pär Green

  21 LBt 2014/07/17 kl. 09:23

  ”Men jag väcker tanken att det skulle kunna vara luftmassorna som väsentligen avgett den värmemängd isen krävt för att smälta och som inte åter frigjorts eftersom stora ismängder aldrig återbildats. Avkyld luftmassa som sedan genom luftströmmar sprids globalt och medfört någon tiondel grads temperatursänkning. Intressant tanke eftersom vi talar om värmemängder av samma storleksordning och sammanfallande tidsperioder mellan avsmältning och global ”temperaturplattån”.”

  Bara en tanke, inget påstående?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!????????!!!!!!!!

  Är det inte enklare att även Du inser att det finns någon logik med CO2 och dess farlighet?

 24. LBt

  Jonas N #22,
  är inte detta vad man kan kalla bludder, svammel och trams?

 25. LBt, föreställningen om att det är lufttemperaturen som smälter av arktisk is är vad som är trams. Som jag påpekade redan från början. Liksom idén om att där skulle finnas ngt relevant mått som heter ’påverkan per år’ och förstås även att det då skulle finnas ’gränser’ för sådant som är farliga eller som inte får övertygas.

  Föreställningar som går på tvärs mot etablerad fysik och termodynamik är trams … Och ja, det försöks massor av sådant från klimathotarhåll. Och som tillåts passera även av nästan alla dem som borde veta bättre …

 26. LBt

  Jonas N,
  fast nu är det ju så att det vi framförallt vet om förändringarna i norra ishavet förutom bortsmältande ismassor är att just här är den globala uppvärmning så som vi mäter den (marknära lufttemperatur) tydligast.

 27. Som sagt LBt … Jag är för både åsikts- och yttrandefrihet. Och relgionsfrihet … just för sådana som dig.

  Och jag vill (därför) att staten inte skall skall vara medieaktör, sända ’nyheter’, ägna sig åt opinionsbidning eller ens underhållning. Och jag vill absolut inte att den påbjuder vilken relgion eller andra trosuppfattningar folk skall följa eller hysa.

  Jag är också för associationsfrihet och ffa för negativ sådan: Dvs att jag skall få slippa vara med i diverse trossamfund och andra föreningar, och speciellt att staten söker ansluta mig till diverse kulter och andra sällskap och att följa deras riter …

  Men som sagt, tungmålstalande som folk väljer helt i det civila och av egen fri vilja har jag inga problem med.

 28. Gunnar Strandell

  lennart bengtsson #20
  Citat:
  ” Men det är ju alldeles klart att har man en CO2 skatt borde den ju omfattas av alla. Sen vore det intressant att veta vart dessa skatteintäkter tar vägen?”

  Jag har betalat koldioxid avgift 1991-94 och därefter koldioxidskatt. Det har gjort att bortsett från El Niño
  med topp 1998 har jordens medeltemperatur stabiliserats sedan skatten infördes. Det är bara dumdristiga politiker som avstår från en skatt som är så effektiv. 😉

 29. Pelle L

  Gunnar Strandell #28

  Det är när man läser kommentarer som din man saknar en Gilla-knapp att klicka på!

  I stället får du tre 😀 😀 😀

 30. Pelle L

  …som man saknar..
  skulle det ju stå.

  När får vi en redigeringsfunktion?