Året som gått på Klimatupplysningen

Kalender 2016

I det följande tänkte jag ge en kort återblick på året som gått här på Klimatupplysningen. Det gör jag genom att länka och ge en kort beskrivning av ett inlägg för varje månad. Urvalet är förstås helt subjektivt men ger förhoppningsvis ändå en viss inblick i det djup och bredd som bloggen står för.

Januari

https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/12/de-sju-stegen-de-rodgrona-anvander-att-hjarntvatta-dig-och-socialisera-ditt-liv/

Per Welander gör här en nyttig genomgång av hur klimathotspropagandan förs ut till allmänheten på flera olika nivåer: 1. Första steget är naturligtvis att hitta något att skrämmas med. I det här fallet är det hotet om en snar framtida klimatkatastrof som står i fokus. 2. Betet som skall få folk att hoppas är att vi kan göra vårt samhälle koldioxidfritt och klimatsmart genom en skur av regleringar, skattesubventioner och en förändrad livsstil. 3. Styrkorna samlas genom nationellt och internationellt samarbete. 4. Självklart måste den politiska makten stärkas genom skatter och politisk styrning av bl.a. energiproduktionen. 5. Budskapet sprids genom massmedia, särskilt genom det statkontrollerade public service. Skolor och daghem hjälper till. 6. Massorna engageras genom jippon som klimatmöten, rockkonserter, festivaler och, förstås, Earth Hour. 7. Man försöker att eliminera all opposition genom att låtsas att det råder en vetenskaplig konsensus som inte får ifrågasättas. (100-tals klimathotskritiska vetenskapliga och peer-reviewade uppsatser har publicerats under de två senaste åren.) Och man fular ut alla kritiska röster som försöker göra sig hörda.

Februari

https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/05/europas-klimat-2000-ar/

Lars Jonsson presenterar en ny artikel av Fredrik Charpentier Ljungqvist et. al. om klimatet i Europa under de senaste 2000 åren. Där visas bl.a. att den naturliga variationen hos klimatet varit större än vad klimatmodellerna gett vid handen. Vidare visas det att vikingatidens värmeperioder var lika varma eller varmare än dagens. Lars jämför hur denna artikel presenteras i media med vad som faktiskt står i den. Han kontaktar också Fredrik Charpentier Ljungqvist för ytterligare förklaringar. Lars gör även en uppföljning av Nordgrönlands historiska klimat här.

Mars

https://www.klimatupplysningen.se/2016/03/07/ytan/

Peter Stilbs tar upp ett annat populärt skrämselhot, nämligen världshavens ”försurning”. ”… blir livsförhållandena bättre eller sämre av ett koldioxidtillskott till havsvattnet? Eller är de förväntade förändringarna via antropogent tillskott av koldioxid på exempelvis havens pH till och med försumbara?” Peter påpekar att eftersom världshaven aldrig egentligen befinner sig i jämvikt så är kemin ytterst osäker. pH-halten varierar ju kraftigt från plats till plats och från tid till annan i världshaven. Så något enhetligt pH-värde finns helt enkelt inte. Det som publicerats i alarmismens tecken är klart undermåliga ur vetenskaplig synvinkel.

April

https://www.klimatupplysningen.se/2016/04/18/korrelationen-mellan-den-globala-temperaturutvecklingen-och-utslappen-av-fossil-koldioxid/

Gösta Pettersson gör en närgranskning av korrelationen mellan koldioxid och temperaturen. Han menar att det inte finns någon statistisk signifikant korrelation mellan en ökande koldioxidhalt och en temperatur som gått upp och ned om man ser på 1900-talet och fram till idag. Klimatmodellerna som IPCC stödjer sig på utgår ifrån att koldioxid har en stark temperaturdrivande effekt och att man lika gärna skulle kunna förklara de empiriska mätvärdena utifrån klimatmodeller som istället utgår från kända naturliga drivkrafter.

Juni

https://www.klimatupplysningen.se/2016/06/22/temperaturen-utan-mansklig-paverkan/

Magnus Cederlöfs inlägg anknyter lite till Göstas ovan. Magnus besvarar frågan vad som hade hänt om vi inte släppt ut extra koldioxid i atmosfären om vi hade haft en hög klimatkänslighet, dvs. om växthusgaserna vore starkt temperaturdrivande. Hans slutsats är att om klimatkänsligheten vore 3, 0 grader (vilket varit IPCCs bästa gissning) eller 4,5 grader så skulle det vara rejält mycket kallare än vad vi har idag. Vi hade fått en liten istid om deras teori skulle stämma. Så det kanske är tur att vi ökat på koldioxidhalten som vi gjort. Magnus håller rätt på dataanalysen på KU, särskilt de svenska temperaturerna. Han har dessutom skrivit en klimatvetenskaplig artikel tillsammans med Lennart Bengtsson och Kevin Hodges som presenteras här.

Juli

https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/05/merchants-despair/

Ann Löving-Henriksson är den mest bokläsande skribenten på Klimatupplysningen. Här presenterar hon en intressant bok om tidigare skrämselkampanjer som föregått klimathotet. ”Merchants of Despair – Om radikala miljöaktivister, kriminella vetenskapsmän och den ödesdigra antihumanistiska kulten” av Robert Zurbin. Boken tar upp skräcken för överbefolkning som startade med Thomas Malthus (1766-1834), för att sedan vidareutvecklas i modern tappning genom Romklubben och Paul Erlich. Med de sistnämnda föddes också den moderna miljörörelsen där fokus flyttades till miljö och klimat. Nya skräckscenarier målades upp och motiverade en fortsatt anti-teknologisk och anti-industriell ideologi. Ann L-H skriver ofta också om koldioxidens nytta, t.ex. här.

Augusti

https://www.klimatupplysningen.se/2016/08/16/moral-case-fossil-fuels/

Sten Kaijser pläderar ofta och gärna för koldioxidens oerhörda nytta för mänskligheten. I detta inlägg passar han på att presentera en bok om den etiska sidan av saken. Boken heter ”The Moral Case for Fossil Fuel” och är skriven av Alex Epstein. Av egen erfarenhet vet jag att de flesta moralfilosofer tar det fossila katastrofhotet för givet (att sätta sig in i faktafrågan är ju alldeles för krångligt gubevars!) och skriver alla sina artiklar och böcker utifrån denna premiss. Men Epstein pekar istället på de fossila bränslenas betydelse särskilt för de fattiga, både i vårt land och i resten av världen. Sten Kaijser funderar även över kolets centrala roll i energimixen och gissar att den kommer att bestå under åtskilliga år framöver.

September

https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/08/rockefeller-och-klimathotet-del-10-fjarde-industriella-revolutionen/

Jacob Nordangård har under året bl.a. levererat en lång och gedigen genomgång av familjen Rockefellers inflytande över den gröna rörelsen. Familjens finansiellt mycket starka fonder har i hög grad bidragit både ekonomiskt och idémässigt till rörelsens framväxt och stora politiska inflytande, inte minst inom klimathotarbranschen. Standard Oils grundare, sedermera Exxon Mobile, var en slug herre som helst ville få monopol på oljemarknaden. Monopol får man genom statlig makt. Statlig makt får man genom gräsrotsaktivism. Gräsrötter skaffar man sig genom att betala dem. Ungefär så. Men hela storyn är alltför fantastisk för att sammanfattas här. För att ta hitta alla delarna så föreslår jag att Du använder vår utmärkta sökmotor om detta.

Oktober

Lena Krantz uppdaterar oss om UAHs satellitmätningar varje månad. Hon är också den som skapat och håller igång Klimatupplysningens facebooksida. Nog så viktigt om Klimatupplysningen inte bara skall vara en ganska inåtvänd blogg för dem som är intresserade av klimatfrågan (och det är fortfarande förvånansvärt få – trots att den utnämnts till århundradets viktigaste fråga). Så därför hedras hon med två skilda omnämningar för denna månad. I den första https://www.klimatupplysningen.se/2016/10/26/konferens-om-klimatalarmism/  framträder hon som Flisa Solvind med en intervju från 2027. Det är en parodi på en tänkbar framtida konferens om dessa besynnerliga varelser som dagens klimatalarmister utgör. I det andra inlägget https://www.klimatupplysningen.se/2016/11/30/kognitiv-dissonans/ beskriver hon vådorna av att debattera klimatet med troende. ”En god människa tror på ett stort klimathot runt hörnet och om du inte ser det de ser är du motsatsen, en dålig människa, en förnekare. Eftersom de vill vara goda människor blir de bara irriterade och ibland till och med arga om jag försöker visa dem verkligheten.”

Hmmm … jag inser att jag målat in mig i ett hörn här genom att ha avverkat de flesta skribenter. Det är bara jag kvar av dem som återkommer ofta. Och jag vill påminna om årets stora klimatmöte i Marrakech i december. – Men vi har flera gästskribenter, vid sidan om Gösta Pettersson, som gjort utmärkta inlägg under året. Eftersom vi är framme vid november så väljer jag följande:

November

https://www.klimatupplysningen.se/2016/11/22/ar-vindkraftverken-lagliga/

Claes-Erik Simonsbacka för fram starka argument som visar att den mesta vindkraften i Sverige faktiskt är olaglig. ”Hela vindkraftverket, inklusive maskinhuset (nacellen), torn, kopplingsstation/ställverk och fundament definieras som en maskin och omfattas helt av EU:s maskindirektiv. Dvs. en funktionsfärdig maskin med tillhörande styrning och drivning.” ”Av undertecknads utförda enkätundersökningar framgår exempel på att vindkraftverk byggts och tagits i bruk utan att giltiga bygglov, kontrollplaner som endast omfattat fundament, ifyllda kontrollplaner som inlämnats av byggherren långt efter det att vindkraftverk tagits i bruk, startbesked som inte utfärdats, slutbesked som utfärdats efter att vindkraftverk tagits i bruk, ja t.o.m. flera år efteråt.” ”… trots betydande funktionsändring och väsentlig om- eller tillbyggnad av flera vindkraftverk har inte brukarna /ägarna anmält detta till de berörda kommunernas byggnadsnämnder i enlighet med 6 kap. 5 § punkt 8 PBF.” Dvs., det verkar råda lite Vilda Västern inom vindkraftsbranschen. Men allt är väl förlåtet när ”den goda” energin har den politiska makten bakom sig.

December

https://www.klimatupplysningen.se/2016/12/04/tyst-om-marrakech/

Undertecknad tog upp det stora klimatmötet i Marrakech. Det har varit märkligt tyst i gammelmedia om detta klimatmöte, särskilt med tanke på att det utmålades som det möte då man definitivt skulle konkretisera och fastställa vad man kommit fram till på Parismötet året innan. Mötet verkar ha blivit totalförlamat av att Donald Trump blev vald till president i höstens val. Skräcken och missmodet spred sig när man insåg att den tillträdande presidenten inte är så pigg på att finansiera det mesta av klimattåget, med alla subventioner till s.k. ”förnyelsebar ”energi, EPAs klimatkrig mot amerikansk industri, Parisavtalets tomma löften, FNs klimatfond samt till IPCCs finansiering. Går dessa besparingar igenom så faller hela klimathypen som ett korthus. Men själv tror jag att Trump kommer att stöta på stora svårigheter på vägen. Motståndarna är mycket mäktiga och många har ett investerat intresse av att driva skojeriet vidare.

Vilka favoritinlägg för 2016 har Du själv som läsare av denna blogg? Dela gärna med Dig av detta i kommentarerna!

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Ingen nämnd ingen glömd?

  Kvalitén såväl som bredden på artiklarna är genomgående suverän. Den redaktionella strukturen är faktiskt av världsklass! Varför MSM dör får sin naturliga förklaring på KU. Är man seriöst intresserad och har ett behov av att söka sanningen så gott det går så svälter man intellektuellt ihjäl om man låter MSM få styra sin allmänbildning och verklighetsuppfattning.

  Jag vill återigen med hela mitt hjärta tacka hela redaktionen för det jobb ni gör. Alla öppna debatter i alla ämnen utgör en kvalitativ intellektuell urvalsprocess för att finna bästa och sanna slutsats. MSMs främsta bidrag är den antidemokratiska och antiintellektuella interventionen och destruktionen av processen. Interventionen sker med en mängd olika verktyg där repression svartmålning och gatekeeperiet är den dominerande systematiskt manipulativa journalismen som kan sammanfattas till att utgöra MSMs agendajournalistik. Att sätta de grundläggande villkoren för den öppna debattens lika villkor ur spel utgör deras brott mot demokratin. Det är så långt ifrån intellektuella ärlighet och journalistisk integritet man kan komma. När lögnen och propagandan istället för sanningen driver en journalist så är de som ges tillgång till karriärer inom MSM idag. Politiseringen av alla samhällsfunktioner blir allt mer hårresande.
  Det är inte bara journalisiter som gör karriärer på agendajournalistik det gäller även för de som utövar agendavetenskap, agendapoliseri, agendabistånd,agendakultur mm där det är agendan som är överordnad och realia kunskap sanning förmåga och resultat är underordnade eller filtrerade och sorterade av politiserade fingrar och läsglasögon.

 2. Slabadang

  Om Soros!

  Soros fick totalt spel när han konfronterades med sitt hyckleri i att kräva högre skatter för andra när hans egna fonder är reggade på Nederländska Antillerna. Han tillhör den rabiata skaran av propagandister som inte tål att granskas själv men som har tagit sig rätten att kritisera allt och alla andra.Vad ni också skall veta är att hans hedgefonder är hårt investerade i en långsiktig nedgång för dollarn. Hela skiten riskerar nu att skita sig för Soros om och när Trump nu river bort de regelverk som Soros finansierat (EPAs i synnerhet) och får fart på USAs ekonomi och dollarn stärks. Vilken rent äckligt och vidrigt manipulativ gubbe Soros är! ”Open Society” öppet för vem och vaddå gubbe lilla? Han kan tillämpa sin Orwell den lilla ljugtruten!

  https://www.youtube.com/watch?v=lV2tv10hTzo

 3. Sten Kaijser

  Tack Ingemar,

  vilket jobb du gjort!

 4. Olav Gjelten

  En tröst för oss förnekare är givetvis att Big Oil förser oss med allt vi behöver och lite därtill.

  Gott Nytt År.

 5. Olav Gjelten

  När jag var i 12-13 årsåldern vann jag första pris i en gångtävling på 5 km. Vinnartiden skulle lottas ut. Den skulle ligga mellan noll och två timmar. När jag gick i mål på ungefär 60 minuter visste jag att jag hade 50 procent chans att vinna tävlingen eftersom alla andra (ca 40 personer) redan nått målgången. Visst vann jag! Jag fick ett armbandsur – ett enormt fint pris för små pojkar och tjejer i Norge på 1950-talet.

  Ungefär som jag resonerade den gången och som ledde till seger i tävlingen jag ovan nämnt, så resonerar uppenbarligen SD vad gäller ställningstagandet till klimatdebatten. Ingen uppfattning alls och totalt ointresse till frågan skall alltså ge alla klimathotsskeptiska röster bara för att alla övriga partier är klimathotstrogna.

  De enda större politiker i världen som gått ut med ett klimathotsskeptisk budskap är Vaclav Klaus och Donald Trump. Hur gick det för dem? Båda vann! Varför är SD så rädd, OM det nu är så, som många tror, att de är taktiska som håller inne med sin klimathotsskeptiska uppfattning. Med andra ord skulle de alltså resonera som jag den gången jag vann en gångtävling.

  Jag är övertygad om att de tänker helt fel. Vaclav Klaus och Donald Trump är goda exempel på det!

 6. Lasse

  Tack för påminnelse om alla duktiga skribenter på denna sida. Ni gör ett beundransvärt jobb.
  Ni deltar i en blogg som visar att det finns nyfikenhet och försök till ökad förståelse i en komplicerad fråga.
  Den viktigaste artikeln som jag sett under det gångna året har ännu ej nått media. Berättelsen om hur det finns en termostat som begränsar inflödet av energi kring ekvatorn (Willis Eschenbach)
  https://wattsupwiththat.com/2016/01/08/how-thunderstorms-beat-the-heat/

 7. Rider

  Hmm, intressant! Trendbrott?

  Staten Wisconsins DNR (Department of Natural Resources) har på sin hemsida tagit bort allt om att mänskligheten & CO2 är orsaken till global uppvärmning.

  http://us.blastingnews.com/news/2016/12/wisconsin-dnr-drops-climate-change-from-its-site-media-storm-ensues-001359135.html

 8. #5 Olav Gjelten
  Mycket möjligt att du har rätt och att SD skulle tjäna på att ta ställning mot klimathotet. Men det vore (och säkert så de tänker inom SD också) ett ganska stort risktagande. De har förmodligen fått med sig ganska många klimathotsskeptiker genom andra frågor, och går de ut som skeptiska kommer det av övriga partier lyftas fram som en bekräftelse på att SD är populistiska konspirationsteoretiker som tror att månlandningen är en bluff och liknande trams. Risken finns att det faktiskt biter. De skulle förmodligen få en del nya väljare, men skulle samtidigt riskera att förlora en stor del av dem som de redan har i sin hägn, eftersom det är andra frågor som primärt styrt folk till SD, och även om det finns en uttalad klimathotsskepticism inom SD så råder det nog ingen konsensus om den frågan inom det partiet.
  Jag tror att SD och MEDborgerlig samling har liknande problem här. MED har, som jag uppfattar det, nu i inledningsskedet dragit till sig två huvudkategorier av folk: 1. borgerliga som vill ha ett alternativ till SD, och inom denna grupp finns en uttalad klimathotsskepticism 2. mittenväljare som lämnat miljöpartiet pga. dess vänsterisering och liberaler som tycker FP/C spårat ur. Dessa är övervägande klimathotstrogna.
  Så det är en splittrande fråga inom MED, och jag misstänker att samma sak gäller inom SD.

 9. Rider

  … och ”skeptiker” släpps in från kylan!

  http://www.realclearinvestigations.com/articles/2016/12/31/skeptical_climate_scientists_coming_in_from_the_cold.html

 10. Olav Gjelten

  Dolf # 8.
  Jag kan mycket väl tänka mig att det i Sverige bara finns några få procent som är övertygade klimathotsskeptiker. Vad kan vi annars förvänta oss efter minst tjugo års hjärntvätt och som vi möter över allt i samhället?
  Jag tror emellertid att väldigt många skulle få sig en funderare om vi bara fick tillgång till ett media där vi i fråga efter fråga kunde visa att den propaganda som klimathotarna i årvis kört med är fel. SD eller annat parti skulle ha alla möjligheter att föra ut ett klimathotkritiskt budskap i Sverige OM DE BARA VILLE. Här bara några exempel:

  Grönlands is är inte på väg att försvinna. Bara någon promille har smält.

  Himalayas glaciärer minskar knappt. Knäppgöken som trodde han hade räknat ut att all is skulle vara borta om 35 år kunde inte räkna. För att i någon mån rädda ansiktet uppgavs senare att han glömt en decimal i räknestycket och att det därigenom blev 350 år istället för 35. Men då var poängen borta.

  Att temperaturen ökat mer i polarområden och allt mindre ju närmare ekvatorn vi kommer leder INTE till mer och kraftigare stormar såsom klimathotarna säger. Det är tvärt om. Håller temperaturutvecklingen i sig kommer vi att få allt mindre oväder framöver.

  CO2 är inte ett gift såsom antyds i debatten, utan är själva förutsättningen för allt liv på jorden, direkt eller indirekt. Livets gas är en bra benämning på koldioxiden.

  Öknarna breder INTE ut sig såsom klimatjihadisterna vill göra gällande till följd av en viss ökning av koldioxidhalten i luften. Tvärt emot här också. Världen har blivit grönare och skördarna har ökat av denna orsak. Ökningen av CO2 i luften har blivit en välsignelse för världens fattiga då tillgången på mat ökat mer än befolkningstillväxten.

  Det är INTE sant att havsytan ökar i accelererande fart utan ökningen är en millimeter eller två per år, såsom det har gjort i alla år sedan den lilla istiden.

  Ja, så kan vi hålla på och undervisa ett hjärntvättad folk, som har fått lära sig mängder av felaktigheter. Nu kommer jag fram till själva poängen:

  Skulle vi få ett politiskt parti som avslöjar att ett helt folk blivit grundlurade av sina politiker, då är jag övertygad om att det partiet kommer att bli BELÖNAD och inte STRAFFAD av väljarna, såsom kanske SD-ledningen tror. Om någonting är populism i sammanhanget så är det väl att inte våga framträda med mer än om åsikten i invandrarfrågan?

 11. Olav Gjelten

  # 10. De enda sätten att få ett klimathotsskeptiskt parti i Sverige är sannolikt

  a) att starta ett sådant parti.

  b) att tvinga SD till ett ställningstagande i klimatfrågan. Exempelvis genom att skriva massvis av insändare där vi ställer partiet mot väggen och visar att den part de extremt gynnar genom att ingen åsikt ha i klimatfrågan är talibanerna bakom klimathotet. Att till sommaren gå på SD:s valmöten, ställa dem mot väggen och visa till hur moraliskt förkastligt det är att bara titta på när andra politiker för ett helt folk bakom ljuset borde vara ett annat sätt som fungerar.

  Ingen av oss som sympatiserar med KI kan väl önska en fortsättning på den situation vi har i dag, där inget parti representerar oss och där vi är utestängda från all media???
  (Sannolikt skulle vi få tillgång till media om vi på detta viset gör det svårt för räddhararna i SD-ledningen.)

 12. Lejeune

  Vi blir långsamt fler:

  https://detgodasamhallet.com/2017/01/02/hur-kan-jag-vara-skeptisk/

  ….för långsamnt.

  Tack för ert fantastiska arbete!

 13. Olav Gjelten

  Jag hoppas att du har förstått att Klimatupplysningen, förkortat KU (varför skriver du KI hela tiden?) är helt partipolitiskt obundet. Ja eller rättare sagt är föreningen Stockholmsinitiativet som driver bloggen det.

 14. Olav Gjelten

  Lena K. # 13. Du har helt rätt. Jag skäms och fattar inte själv varför jag hela tiden har förkortat Klimatupplysningen fel. Självklart har jag även förstått att KU är partipolitiskt neutral även om jag inte är säker på att det gynnar vår sak i klimatfrågan. Även om jag inte direkt gillar några av de svenska partierna som är representerade i riksdagen så måste jag erkänna att jag exempelvis tycker betydligt mindre illa om KD än om MP och V. Just så tror jag många fler tycker av personer som brukar skriva på KU. Som jag ser det är Sverige och hela Europa i extremt behov av en eller flera tungviktare som Donald Trump. För mig är det så viktigt att få klimatjihadismen slaktat att andra politiska frågor blivit sekundära.
  Gott nytt år Lena. Förlåt att jag en gång för länge sedan var dum emot dig.

 15. Olav Gjelten

  Det är lugnt! Nu har vi rätt ut förkortningen och om du varit dum så var det så längesedan så det minns jag inte ens.

  God fortsättning på det nya året!

 16. Ingvar i Las Palmas

  Tack för året som gått. Till KU, dess redaktion och alla andra.
  Tänk positivt!
  Trump
  Vaclav Klaus
  Svenska Clexit
  KU
  Och ett antal andra klimathotskritiska bloggare, både svenska och utländska

 17. Ann lh

  Ingvar, glöm inte Heartlandinstitutet. Det har enträget arbetat för frihet och vetenskap. Stöd till NIPCC, de årliga konferenserna kring klimatfrågan och TWTW mm. Ryggraden!

 18. Sigvard Eriksson

  Jag vill också rikta ett stort tack till alla inläggsskribenter och kommentatorer på denna fantastiska blogg.
  I motsats till viss flitig kommentator har jag fått för mig att bloggen representerar en hög kompetensnivå. Som daglig läsning kan jag inte avstå den.

 19. Jan-Åke

  Att bara vända oss till varandra och bekräfta att klimathotet är våldsamt överdrivet duger inte.Mail ar, smsar, ringer politiker , tjänstemän och journalister ,har varit med i ring p1 flera gånger skriver insändare(som konstigt nog aldrig kommer in)…ja ja vad duktig jag är..Journalister är ofta helt okunniga.Tex ”vadå hur kan det ha funnits mer koldioxid i luften innan det fanns bilar” ”men snart har ju isbjörnarna inga isflak” ” vindkraften kommer ju sänka koldioxiden jättemycket” men utsläppen har ju orsakat sura hav som löser upp alla koraller” mm mm kan vara kul ibland men tyvärr-Vilken uppförsbacke.

 20. Sigvard Eriksson

  På nyårsnatten hade jag en lustfylld dröm. Johan Rockström hade skrivit ett inlägg på KU. Kommentatorskön växte över alla gränser. Redaktionen vädjade om hjälp. Klimatministern bad om ursäkt för alla felaktiga påståenden, Bjärström och Romsson grät i TV och sade att dom varit naiva… kan man tänka sig.

 21. Gunnar E

  Läsvärt

  http://www.frihetsportalen.se

  ”Hotet mot det fria ordet – i samhälle och vetenskap, 1
  Posted on 2017-01-02 by mats

  Dagen gästskribent är välmeriterade Nils-Axel Mörner, morner[at]pog.nu.
  Föreståndare för Paleogeophysics & Geodynamics vid Stockholm University, 1991-2005
  President of Independent Committee on Geoethics, http://www.geoethic.com

  Mörner har tidigare varit gästskribent här på Frihetsportalen med artikeln ”Vad är Clexit?””

 22. Lasse

  Jag önskar alla ett bra år 2017.
  Lita på forskningen och tro inte på de som säger att allt är förutbestämt eller förutsagt i befintliga profetior.
  Var nyfikna!
  Science in progress!
  http://notrickszone.com/#sthash.dSlhebTa.dpbs

 23. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH 17
  Jo just det. Det gick lite fort. Och CFACT med Morano

 24. Christopher E

  #17 Ann lh

  Du nämnde TWTW (The Week That Was), SEPP:s läsvärda veckoblad som Fred Singer drog igång. Det har jag prenumererat på länge efter en kort personlig kontakt med Singer.

  Läste du senaste numret idag? SEPP:s president Ken Hapala tar ledigt från att skriva i TWTW därför att han blivit värvad till Trumps övergångsteam. Ännu en klimathotsskeptiker på rätt plats!

 25. Greger

  Kul att DGS också uppmärksammat klimatfrågan.
  https://detgodasamhallet.com/2017/01/02/hur-kan-jag-vara-skeptisk/

 26. Ann lh

  Christopher, ja jag har prenumererat på TWTW sedan länge. Det första jag gör på måndag morgon, när senaste ”veckobladet” kommit under natten, är att kolla igenom vad som verkar mest intressant.
  Detta med att Ken Hapala nu ska förstärka Trumps administration en tid är ännu en fullträff från hans sida. Mera mitt i prick är svårt att träffa.
  Trump verkar veta vad han gör.

 27. Ingemar Nordin

  Greger #25,

  Det sprider sig.

  ”Det enda min snabba undersökning egentligen ger vid handen är att ett stort antal personer som satt sig tillräckligt in i frågan för att ha skrivit något i ärendet som refereras av Google har uppfattningen att människan har stort inflytande över klimatet. ”

  Nä, man kan inte rösta om hur klimatet utvecklar sig. Opinioner kommer och går men klimatet består – eller rättare sagt, det förändrar sig över decennier och sekler. Tråkigt för dem som trodde att det vankas en katastrof om vi inte ökar skatten på bensin och energi.

 28. Lars Cornell

  Lars Bern väcker tanken på att USA-valet var riggat.
  https://anthropocene.live/2017/01/02/min-magkansla-sager-mig-att-usa-valet-var-riggat/

  Några citat: Hillary Clinton var lovad en valseger av mycket inflytelserika personer och ägarna av nästan samtliga MSM-kanaler som kontrolleras av ett halvdussin hyperförmögna oligarker. Hennes hysteriska reaktion på valnatten och vägran att möta sina valarbetare är en stark indikation. Likaså hela hennes agerande under valkampanjen.
  … på något sätt började det redan när man manövrerade ut Sanders folkrörelse som snabbt blev ett hot mot den mycket illa omtyckta Clinton. Om Demokraternas nomineringsprocess varit opartisk hade Sanders slagit Clinton.

  Trump har en byk att tvätta, dock ej sin egen, och många stenar att vända. Nu tar MIT Dr. Richard Lindzen till orda och rekommenderar Trump att skära ned på de 2,5 miljarder dollar som spenderas på klimatforskning. ”grupptänkande har så skadat fältet att finansieringen bör kraftigt begränsas med 80 till 90 procent tills fältet rensats upp” samt ”klimatvetenskapen har satts tillbaka två generationer och de har förstört sina intellektuella grundvalar.”
  http://www.climatedepot.com/2016/12/30/mit-climate-scientist-dr-richard-lindzen-urges-trump-cut-the-funding-of-climate-science-by-80-to-90-until-the-field-cleans-up/

  Just nu skriver SVT, ”USA mer krigiskt under Obama, Fyra krig blev sju med fredspristagaren i Vita Huset” och Hillary Clinton som utrikesminister. Trumps kommentar till Putins agerande i diplomatbråket ”I always knew he was very smart!” visar att han kan ta Putin på ett sätt som Obama och Clinton inte kunde.

  NyTeknik låter återigen charlatanen Rockström få utrymme. Men där kan man nu skönja en nyansändring. Rockis låter inte lika tvärsäker som vanligt och han börjar öppna dörren för ändrade attityder. Han känner säkert golvet gunga under sina fötter.
  http://www.nyteknik.se/miljo/goda-miljonyheter-2016-trots-klimathot-6815455

  Vi går ett spännande år till mötes och Trump är tvivelsutan rätt person att ta i tu med rötan och korruptionen i maktapparatens topp både i USA och i FN/IPCC med spridningseffekter till hela världen.

 29. ThomasJ

  Tack för alla ytterst intressanta inlägg Ni skribenter här på KU låtit oss ute i cybervärlden få ta del av – ser fram emot ett fortsatt spännande och inte minst klimathotskrackelerande år 2017. Här ett bidrag till detta:

  http://notrickszone.com/2017/01/02/crumbling-consensus-500-scientific-papers-published-in-2016-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/

  God fortsättning !
  Mvh/TJ