Allt är politik – inte

reset
Ofta hör man att klimatvetenskapen egentligen bara handlar om politik. Låt mig börja med några citat som jag hämtat från olika håll på GWPF:s hemsidor, bara som exempel:
”Kyoto handlar om ekonomi, om att jämna marken för ’big business’ över hela världen.” – f.d. miljöminister Margot Wallström, 2000.
”En respons på klimatförändringar måste ha sin grund i en omfördelning av rikedom och resurser.” – Emma Brindal, Friends of the Earth, 2007.
”Det är inte längre relevant att basera policys på beräkningar och förväntade skador; den enda sammanhållande reaktionen på en situation med kaotiskt förvärrade konsekvenser är försiktighetsprincipen …”  – Lisa Heinzerling, EPA, 2009.
”Det är inte möjligt att ha en ”klimatpolitik” vars enda mål är att reducera utsläpp. Vi förespråkar en omläggning och fragmentisering av den konventionella approachen: accepterande att tämjandet av klimatförändringar är endast möjlig att åstadkomma om det framställs som en fördel som följer av andra mål som är politiskt attraktiva och strikt pragmatiska.”  – Mike Hulme, 2010.
”Att blint acceptera västerländernas vetenskapliga prognoser kan ha sociala och ekonomiska kostnader för Indien. Klimatvetenskap idag är inte enbart ett vetenskapligt projekt, utan också ett politiskt projekt.” – Miljöminister Jairam Ramesh, The Hindu, 17 November 2010.
”Till att börja med så har utvecklade länder de facto exproprierat atmosfären från världssamfundet. Men det bör tydligt sägas att vi omfördelar världens rikedom genom klimatpolitik. Självklart är ägare till kol och olja inte entusiastiska över detta. Man måste frigöra sig från illusionen att internationell klimatpolitik handlar om miljöpolitik. Detta har nästan inget att göra med klimatpolitik längre.” – Ottmar Edenhofer, Neue Zürcher Zeitung, 14 November 2010.
Sådana här uttalanden är minst sagt förvirrande. Men för många är uppenbarligen klimatvetenskapen blott ett verktyg för en politisk agenda: Genom att överföra stora mängder klimatfondspengar till utvecklingsländer skapar vi en rättvisare värld (gottgörelse för västvärldens förmenta skuld). Andra menar att klimatfrågan bara är en detalj i den stora, nödvändiga strategin att dra ned på västvärldens konsumtion och överexploatering av Naturen. Åter andra menar att klimathotet inte är något att forska om utan allt handlar om att reglera och administrera det. Ytterligare en grupp som förmodligen skulle acceptera tesen att klimatfrågan egentligen bara är politik, är de som propagerar för förnyelsebar energi i form av sol- eller vindkraft.
Detta är feltänkt. Eller ett sätt att blanda bort korten. Vare sig man ser klimathotet som en bisak i en politisk agenda för ”rättvisa”, eller som blott en del i den upplevda problematik som ligger i det civiliserade samhällets existens, eller som en utgångspunkt i det intrikata politiska spelet om ekonomiska resurser, eller om man vill diskutera hur man skall införa alternativ energi, så hänger alla dessa analyser på en enda sak. Nämligen att det faktiskt finns ett hot som beror på ett nettotillskott av CO2 i atmosfären.
Och den frågan är till syvende och sidst en fråga om fakta, dvs. om vetenskap. Därför är det inte meningsfullt att försöka trolla bort den vetenskapliga diskussionen och istället bara diskutera politik av olika slag. Politik kommer förstås in i bilden, men allt hänger ändå på vetenskapen och de vetenskapliga argumenten för och emot. Politiken kan inte bara ignorera den vetenskapliga frågan och låtsas som att det enda viktiga är att man fattar ett beslut. Man måste fatta rätt beslut också. Efter all den kritik som riktats mot IPCC som organisation och mot deras rapporter, efter climategate och, inte minst, efter all ny forskning som faktiskt talar emot klimathoten och för att osäkerheterna i sakfrågan är mycket större än vad rapporterna förmedlat, så är det hög tid att sätta den vetenskapliga frågan i fokus igen. Det finns idag ingen försvarbar grund för att fatta några drastiska politiska beslut.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Nån måste betala, undrar vem denna nån är ?
  Skattebetalarna ?
  Bara undrar ?
   
  😉
   
   

 2. Bertel

  Ingemar
  Mycket, mycket bra sammanfattning i din artikel om olika agendor och slutklämmet…..touché.

 3. Slabadang

  Bra Ingemar!
  Vilken total soppa de skapat i FN.Alla drar runt som yra höns och förväntar sig …ja vad som helst.Det verkar vara som om klimatsyltburken står obevakad och alla är där och snattar.

 4. Klimathots tiden är ’förspilld ’tid för mänskligheten,förlorade år av åtgärder
  som hade varit mer miljöanpassade verkliga satsningar till nytta för människan och miljön.
  ALI.K.

 5. Bertel

  Slabadang,Ingemar, JonasN mm.
  Jag anar en uns av ”tillnyktring” i Bo ”Tällberg” Ekmans artikel eller har jag för optimistiska tolkningsglasögon på mig?
  http://www.dn.se/debatt/endast-tillvaxt-kan-klara-jordens-klimat-och-miljo-1.1217228

 6. Inge

  Mycket bra Ingemar. För visst är det så att varjeintressegrupp har sitt intresse av att stödja klimathotet, ideologiskt och ekonomiskt. Alla tycks ha intresse i det och jag tror klimathotet är unikt på så vis. I andra miljöfrågor har miljörörelse stått emot vetenskapen och ekonomiska makten men här är det annorlunda, här har alla blivit övevrens för att alla har något att tjäna, t.o.m. industrin. Men, som sagt, det är vi som får betala för galenskapen.

 7. Bim

  Klimathot?
  Det är väl inte klimatet som hotar? Det är ju miljörörelserna, FN och en del andra kriminella!
  Det är förbjudet att hota. Att dessutom ta betalt för det är utpressning.
  Med andra ord åtalbart.

 8. Bim

  Tänk på det Rockis, och en del andra.

 9. http://green-agenda.com/globalrevolution.html
  “The common enemy of humanity is man.
  In searching for a new enemy to unite us, we came up 
  with the idea that pollution, the threat of global warming, 
  water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
  dangers are caused by human intervention, and it is only through
  changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then, is humanity itself.”
  – Club of Rome
  The First Global Revolution
  http://blog.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
   
  Maurice  Strong  bildade  FN:s  Politiska  ovetenskapliga  IPCC  som  en  lögnplattform  för  att  bilda  en  icke  Folkvald  odemokratisk  KOMMUNIST Världsregering  under  FN!!!  http://www.youtube.com/watch?v=kHyMYEzRyf8&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=-7o1S4m5mCw&feature=related
   
  http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Maurice++Strong&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
   
  http://www.global-warming-and-the-climate.com/index.htm

 10. http://www.youtube.com/watch?v=kHyMYEzRyf8&feature=related
   
  Maurice  Strong

 11. HÄR  SÄGER  DEN  ICKE  FOLKVALDA  EU  PRESIDENTEN  ATT  KÖPENNHAMNS  COP 15  SKALL  BILDA  EN  ODEMOKRATISK  ICKE  FOLKVALD  VÄRLDSREGERING.
  EU president confirms New World Order  COP 15 desire .
  http://www.youtube.com/watch?v=yWenbkpCURQ&feature=related

 12. L

  JIMMY, det växer mossa på dina inlägg.

 13. Maurice Strong, an unelected global l leader
  http://www.youtube.com/watch?v=GJdHFkSFCHM
   
   
   
  Alan Watt on Alex Jones Tv 1/4:Who is Maurice Strong?
  http://www.youtube.com/watch?v=U-6XNVmSpnI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1mLLG0QS8kw&feature=related
  http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/maurice_strong.html
  Maurice Strong Quotes
   
   
   

 14. Alan Watt on Alex Jones Tv 2/4:Who is Maurice Strong?
  http://www.youtube.com/watch?v=T-5vBFoF8Hk
  Alan Watt on Alex Jones Tv 3/4:Who is Maurice Strong?
  http://www.youtube.com/watch?v=R_Omy_Djfrw&feature=related
   
  Alan Watt on Alex Jones Tv 4/4:Who is Maurice Strong?
  http://www.youtube.com/watch?v=tILGtHqW7vI&feature=related

 15. Om det nu är en bra analys som Delingpole gjort och AGW är ett medel i en kamp för ”Global Gowernance” som styrs av en icke demokratiskt vald elit så må vi käbbla hur mycket som helst om vetenskapliga detaljer. Det är ju redan visat att CO2 inte är en viktig styrande komponent och att den höjning vi haft av temperaturen väl faller inom naturliga variationer.  Så länge den offentliga forskningen har ”politisk bias” så är frågan politisk. När vi får en politiskt neutral  klimatforskning blir jag lugnare. Men än så länge känner jag det som att ”AGW” är en politisk fråga vars vetenskapliga fundament är detroniserad. Vilket inte hindrar de bakomliggande krafterna att driva ”Global Governance” vidare

 16. We may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse. 
  Maurice Strong

 17. Jimmy
  Personer med den åsikten och med makt oroar mig tusen gånger mer än ev. klimatförändringar. Och det är personer som han som startade AGW-hotsprocessen

 18. Ingemar

  Ingvar E #15,
  Miljöforskningen är detroniserad och politiserad, visst. Men grundfrågan är fortfarande av vetenskapligt slag. Att vi sedan inte har någon fungerande forskning på området är en annan sak.
   
  Både skeptiker och troende kan ju rycka på axlarna och säga ”allt är politik”. Men vi bör inte förtröttas med att påpeka att allt ändå hänger på sakfrågan. Om någon vill argumentera för något annat, säg, omfördelning mellan rika och fattiga länder eller att man inte tror på en industriell civilisation osv, så skall man tvinga dem att argumentera för sin sak på ett öppet sätt istället för att de gömmer sig bakom en klimatvetenskaplig täckmantel.

 19. Slabadang

  Ingemar!
  Hur hanterar man att den vetenskapliga kvalitèn inom miljö/folkhälsa/klimat så totalt säckat ihop? KVA ….. hur agerar de ? Vem sitter på det faktiska övergripande ansvaret?

 20. Slabadang

  Jimmy!
  Det är jättebra att du upptäckt vad våra politiker och journalister inte pratar om.Vi är förrådda och har ingen insyn i vad våra ledare diskuterar eller försöker lova bort ifrån oss.
  Keep up the good work Jimmy och även om du är nybakad inom området så kommer du häpnas inför vad du kommer att finna. Det är dags för en demokratisk medborgarrevolt.
  De använder vrt förtroende och våra skatter till att lura oss med.

 21. Tack  Slabadang  jag  kommer  kämpa  tills  döden.
   
  Därför  att  ger  vi  upp-  så  innebär  det  automatiskt  döden.

 22. Slabadang

  Jimmy!
  Det finns tydliga tecken på att det som får många att ansluta sig till tex Teapartyrörelsen är i grunden en medborgerlig utmattningsreaktion på att våra etablissemang inte har medborgarnas förtroende och vet inte var de skall vända sig för att få tillbaka realpolitik i  folkets intressen och inte sina egna obskyra målsättningar där de är mer intresserade av världsmakten än att ta hand om sina nationers folk.
  Maktapparaten har blivit totalkorrumperad av inflytelserika och oerhört starka särintressen på medborgarnas och skattebetalarnas bekostnad.
  Var hur och när alla vi som ser detta som det absolut största hotet mot vår demokratiska framtid samlas under samma tak vet jag inte. Men med fingret i luften är det inte svårt att mäta av ett mycket välgrundsat missnöje.
  SVT är den största demokratins förrädare då de gjort armkrok med de mest korrumperande krafterna.Politiker har rätt att vara partiska men det har inte SVT. Politiker har rätt att bedriva propaganda men det har inte SVT. 

 23. Ja  det  är  sant  Slabang  med  SVT  som  förra  året  drev  skämt  Pol  Pot  bloggen-  Ställom  med   folkmords kommunist  Psykologer  som  skulle  hjärntvätta.
  Men  som  du-  vi  redan  vet om så  lades   den  Hjärndöda  Ställom  ner  omedelbart  Januari 2010- efter  fiaskot  och  nederlaget  med  bildandet  av genomskinliga  Patetiska FN:s  odemokratiska  icke  folkvalda folkmords  världsregering  #L#
   
  Men  jag  tittar  aldrig  mera  på  TV  numera  då  allting  bara  är  dolda  hjärntvätts  PSYOPS  media  när  man  fått  fri  media  via  internet!!  Summa  Summarum  dom  har  grävt  sin  egen  grav  med  detta  och  kommer  att  självdö  då  ingen  mera  har  förtroende  för  deras  vinklade  PSYOPS.

 24. Ann L-H

  Återigen tack för alla informativa och tänkvärda inlägg! Inte minst detta om att Allt är politik – inte, om att sätta den vetenskapliga frågan i fokus.
  Nyss avslutades Storforum: Om skolan, på Kunskapskanalen under ledning av Lennart Persson. Ett jättebra program! Ingen infekterad debatt, alla verkade lyssna på varann och alla verkade få tid att säga sitt, en hedervärd diskussion om skolan med andra ord.
  Finns det ingen som har kontakt med Lennnart P. och som kunde intressera honom för att leda en likartad diskussion (!)om VAD, som driver klimatet, kort och gott. Han har vid åtminstone ett tidigare tillfälle varit inblandad i någonslags klimatdebatt i SVT och han har ju även visat att han är en duktig debatt/diskussionsledare. 

 25. Edenhofer har enligt uppgift framfört i tidningsartikeln, att när ”klimatpengarna” överförts med full effekt fram till 2020 blir effekten att norra Europas köpkraft kommer att reduceras till Rumäniens nivå i dag.
    Ekman med sina ekonomiska kunskaper börjar ju inse nolltillväxtens konsekvenser i dagens globala finansiella situation.    SNF  lever ju på att kränga utsläppsrätter och måste  ses som partisk i valet mellan ökat biouttag ur naturen och  fossileldning.  Märkligt nog verkar SNF  mot intresset för biotopernas bevarande – t ex  palmolja, etanol, biobränsle ur skogen mm.

 26. Hörru JIMMY
  PSYOPS????

 27. Ingemar #18
  Jag kanske missförstog dig eller tänkte för fort.  Mitt resonemang är så här.
  1. Det vetenskapliga stödet för AGW är mycket svagt eller obefintligt
  2. De som vill införa Cap and Trade använder medvetet förfalskade stöd för AGW som argument för att införa  Cap and Trade
  Slutsats.
  – Det är något annat än oro för AGW som driver AGW-proponenterna
  – Det mesta tider på att det är politik (i vid bemärkelse)
  Vilket blir då viktigast? Att verkligen ta reda på vad som styr klimatet eller att ta reda på vad som är den verkliga agendan?
  För mig är det det senare.
   

 28. Ingemar

  Ingvar E #27,
  För mig är det viktigast vad som styr klimatet. Ett skäl till att jag prioriterar så är att jag tror att ”den politiska agendan” egentligen är många agendor som vi rätt lätt kan observera. Det är många som hoppat på klimattåget. Bl.a. därför att få frågor är av denna globala karaktär. Det betyder inte att när grunden för alarmism beträffande CO2 är borta och då de flesta klimatforskare accepterar detta (vilket de kommer att göra, om de inte redan gjort det) så blir det ohållbart för de politiska intressena att låtsas som om det finns rent vetenskapliga skäl för sina ståndpunkter.
  Kanske kan man formulera frågor till Rocksström, Wijkman och andra mediepersoner av följande typ: Hur viktig är själva den vetenskapliga frågan för ditt budskap? (”Jätteviktigt”, kommer de att svara)  – Nåväl, så då menar du att om det skulle visa sig att CO2 inte kan orsaka alarmerande höga globala temperaturer så kan vi strunta i dina råd? (”Njae, jag menar nog att det ändå är helt centralt att vi drar ned på fossilbaserade utsläpp.”) – Så, då var alltså inte den vetenskapliga frågan så viktig för dig då? Du låtsas bara att den är det, eller hur?
  Det är det jag menar med att det är viktigt att fokusera på den vetenskapliga frågan, och få folk att visa sina kort och inte använda vetenskapen som kamouflage för sina egentliga värderingar. Säger vi att ”allt är politik” så känns det som att vi lockats att föra debatten på alarmisternas villkor.

 29. Bertel

  Ingemar # 28
  Klockren analys/beskrivning  av dig.
  Så länge man kan ha koldioxidhotet som rökridå, är det mycket svårt, om inte omöjligt, att synliggöra dessa,  mer eller mindre personliga och politiska, agendor(dvs att ”sanningens” fiende nr1, för närvarande, är AGW-hypotesen).
   

 30. Måns B

  Ingemar
  Även om jag inte riktigt drar samma slutsatser som du angående det klimatveteskapliga kunskapsläget, så håller jag till fullo med dig i ditt resonomang om att man måste tillbaka till den vetenskapliga grunden och uppdatera poliska beslut med denna bakgrund.

 31. Måns …
  Hela grejen är ju att politik inte funkar så, den har aldrig funkat på det viset! Politiken agerar på helt andra signaler och drivkrafter.

 32. AOH

  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1612291&fileOId=1612296
   
  Sveriges klimatskuld
  Belyst och beräknad med olika metoder
  Av Rikard Warlenius
  Pers.nr 700123-0478
  Framtidens svenska politiker lär nog säkert basera sina beslut på sådan rapakalja

 33. Ingemar #28
  Djäkligt logiskt och bra resonerat. Jag förstår tillfullo din ståndpunkt. Och den är bra. Frågan är om den biter på de krafter som driver vad som för dem är huvudfrågan.
  En annan synpunkt är att vad jag försöker göra är att sprida kunskap om att AGW är år århundrandets ”scam”  och att det finns de som betalar för det och det finns de som tjänar på det.
  Om jag förstår rätt så är din linje att övertyga alarmisterna eller åtminstone de som följer alarmistlinjen att de jobbar på felaktiga grunder.
  Eftersom varken du eller jag kan fixa en en ”frontattack”  så kan man likna det vid att vi attackerar från varsin flank  🙂
  Pårom!

 34. DETTA  ÄR  DET  HELVETE – SOM  BLIR  RESULTATET  OM  INTE  SVENSKA  FOLKET  BLIR  INFORMERADE.
   
  The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI&feature=related

 35. Inge

  Jimmy
  Frågan är ju hur många av alla AGW-are som i så fall är medvetna om denna bakomliggande agenda som du för fram? Miljöorganisationerna? Tror inte det, möjligen WWF isåfall. Massmedia? Tror inte det, skulle vara vissa utvalda i så fall. Regeringarna?  Ja, i så fall alla som är med på klimatmötena och ska ta beslut om det. Men de flesta av västerlandets regeringar är borgerliga och varför skulle de vilja ta beslut om att inför kommunistiskt världsstyre? Bara om det föreligger ett verkligt hot skulle jag tro. Och klimathotet är i så fall bara för oss?
  Det verkar väldigt konspiratoriskt.

 36. Inge #35
  Man talar inte om kommunistiskt världsstyre. Man talar om något mycket finare och noblare som går under namnet ”Global Governance” och som beskriver behovet av vissa övergripande globala styrningsmetoder för vissa ”resurser”. Tjusigt som fan men det skall beslutas av icke valda personer i en byråkrati. Låt oss kalla det för ”smygkommunism”. Ett litet steg i taget. Att det leder mot kommunism är dock ganska säkert. ”Gud bevare oss Nomenklaturan”

 37. Erik L

  #36
  ”Globalsocialism” passar kanske bättre som benämning!
  Ett tidigare försök på ”nationell” nivå gick ju åt pipan, bara att hålla tummarna att detta får samma utgång  😉
  kopplingarna har Alan Watt tagit upp många gånger, Lyssna gärna på honom. Men det går åt många timmar att lyssna igenom hans massiva bibliotek.
  http://www.cuttingthroughthematrix.com/

 38. Inge, Ingvar, JIMMY, Erik L mfl
  Jag tror att detta är en gradvis glidande skala och sluttande plan. Varenda engagerad tonåring och ung vuxen ägnar mycket av sin formativa tid åt att resonera om hur allt egentligen borde vara, man ’löser världsproblem’ med likasinnade i studentrum och liknande …
  Dom allra flesta har också kvar uppfattningar av det slaget, om hur allt egentligen(!) borde vara för att världens skulle vara ett bättre ställe. Ett fåtal nyktrar till och inser att alla människor ju har olika uppfattningar om detta, och olika mål och strävanden här i livet. Men dom flesta lever kvar i drömmen om att där skulle finnas en ’överhet’ som säger vad som är rätt och fel och gott och tillrättavisar dem som inte accepterar detta.
  De flesta svenskarna tex, lever sina hela liv i den fullständigt bisarra uppfattningen att FN skulle vara någon godhetens moderorganisation på jorden, och som borde se till att det blir bra och rättvis när folk och länder kivas med varandra … På fullt allvar! Alltså inte bara inrökta SSUare och Grön Ungdom utan även intelligenta vuxna människor.
  Återigen finns där ett samband med höger-vänster skalan. Ju mer vänster/kollektivist man är, desto större är förhoppningarna om att någon överhet skall vara där och skipa någon slags ’rättvisa’
  Och dylika föreställningar lever kvar, även om man tar sig fram till toppen på diverse organisationer. Man har en föreställning om hur saker och ting egentligen borde vara, och hur de borde styras dit.
  Kanske några få som tagit sig ändra fram till de främsta positionerna i FN eller USA, eller för all del statsminister också funderar på hur de skall få igenom sina viljor, och att vad de då verkar för kan liknas vid en NWO … Men som utstakad konspiration tror jag inte det. Jag tror att det blir så även utan en plan …

 39. Inge

  Ingvar Jimmy Jonas m.fl.
  OK, jag tycker visserligen att det finns stora problem i världen som skulle behöva lösas med beslut från typ en världsregering men jag undrar just varför alla skulle vara inne på att lösa det med en regering som lutar åt socialism eller kommunism. USA borde vara livrädda för sånt, tänk på Mc Cartyismen.  Det känns som att något inte stämmer.

 40. Inge #39
  Klok fundering!

 41. Inge #39
  Barack Obama är en socialist, ingen som helst tvekan om saken. Jag har följt ett antal olika källor i ämnet. Många är även överens om att hans verkliga mål är att vara en maktfaktor i ett internationellt sammanhang. Och ja, det amerikanska folket är livrädda för sånt och det är också därför det senaste valet gick som det gick.
  En ”typ världsregering” är nog det räddaste vi skall vara för.  Makt korrumperar. Absolut makt korrumperar absolut. Det är inte bara en rolig ordvändning, det är i högsta grad en realitet.
  En ”typ världsregering” följer samma spår som en ”Godhjärtad diktator”. Maktdelning, maktdelning, maktdelning!!!!
  Om vi vill leva i en  demokrati vill säga.

 42. Jonas #38
  Håller med. För mig spelar det ju inte nån roll om det är en utstakad konspiration eller om det råkar drivas av oheliga allianser eller nån sorts kvarvarande ”ungdomsidealism” eller en kombination eller nån annan drivkraft.
  ”Spåren förskräcka”
  Den som inte lär av historien tvingas upprepa den
  Visa mig ett överstatligt organ som gjort mer nytta än skada
  Visa mig en enpartistat där människorna lever bättre än i en utvecklad demokratisk stat. Varför har de gamla ”frigjorda” öststaterna anammat maktdelningsprincipen.  Läs Vaclav Klaus.
   

 43. Uppdatering  idag  från   FN:s  bluffpropaganda  med  Lord Christopher Monckton  29 november, 2010.
  1-Lord Christopher Monckton: Nwo Endgame Agenda Hidden within Treaty at Cancun UN Climate
  http://www.youtube.com/watch?v=u8QrH3-xoyI
  2  -Lord Christopher Monckton: Nwo Endgame Agenda Hidden within Treaty at Cancun UN Climate
  http://www.youtube.com/watch?v=opGzdaYDxso

 44. Vad  tycker  det  vanliga  folkvalda  demokratiska  USA – om  FN.s  Politiska   ICKE  FOLKVALDA VÄRLDSREGERINGS- lögn  utsugare  bluff   Kommunist  IPCC.
  Inhofe Says IPCC Suffers from a Crisis of Confidence on Fox Business
  http://www.youtube.com/watch?v=sXo_8KandtA&feature=player_embedded
   

 45. Google & You Tube Ban Alex Jones.
  http://www.youtube.com/watch?v=oVtfSO28Upw&feature=player_embedded#at=111
   
  http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u

 46. Denna  video  funkar  fortfarande  http://www.youtube.com/watch?v=oVtfSO28Upw

 47. http://www.youtube.com/watch?v=oVtfSO28Upw

 48. America:Freedom to Fascism.
  http://www.youtube.com/watch?v=8NpTVXitOQk
   
   
   

 49. Pär Green

  Jimmy # 48
  Skriv gärna vad det det du vill ha sagt innan du skickar länkar hit och dit!
  😉

 50. UPDATE: You Tube Restores Banned Video After Media Storm.
  Updated December 1, 2010 2:20 PM CST — You Tube issued TheAlexJonesChannel a notice reversing its PREVIOUS DECISION to freeze the account. In the newest contact, You Tube writes that “Upon additional review we have reinstated the material and removed any penalties that had been applied to your account.”
  Only two days ago, YouTube responded to our counter-notification challenging the removal of a Wikileaks massacre video posted by literally hundreds of other media outlets by ruling to freeze our account. Now, thanks to outrage from our listeners and articles slamming the unfair ruling, You Tube has taken the rare and nearly unprecedented step of taking a second look, restoring the video and removing all penalties. Credit goes to You Tube for listening to our criticism.
  http://www.prisonplanet.com/google-you-tube-ban-alex-jones.html

 51. Rosenhane

  JIMMY#50
   
  YouTube – GOODBYE JIMMY, GOODBYE★

 52. Tack  men  jag  gillar  Bente Lind – Goodbye Jimmy, Goodbye  mera#L#
  http://www.youtube.com/watch?v=05TG-jzIbcw&feature=related
  Jimmy Thackery {promised land}
  http://www.youtube.com/watch?v=gETGviq5fNE