Al Gore – en ledande auktoritet

Al Gore ska vittna inför senaten
Al Gore kommer snart att vittna inför den amerikanska senatens Foreign Relations Committee om klimatförändring och vikten av att USA tar täten när det gäller klimatpolitik. Initiativtagaren till detta är John Kerry.

”Al Gore has been sounding the alarm on climate change for over three decades, and he understands the urgent need for American engagement and leadership on this issue. America must act decisively in order for the nations of the world to reach agreement on a climate change treaty at the December 2009 meeting of the United Nations Framework Convention on Climate Change in Copenhagen, Denmark. The timeline is short for us to respond to the threat of climate change, and this hearing will examine what America must do to lead the world in crafting a truly global solution.”

Vi får väl hoppas att resten av kommittén är lite mer skeptisk inställd till Gore än John Kerry.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Al Gore finns nu också som isskulptur. Något för Jukkasjärvi? 🙂
  http://www.compeaus.com/

 2. Christopher E

  Om Al Gore verkligen har larmat om klimat i 30 år, varför såg han då inte till att USA ratifierade Kyotoprotokollet under de tre år han han hade chansen att påverka detta som vicepresident (1997-2000)?
  Är väl lättare att skälla på Bush med billiga poänger, än att göra något själv, antar jag. 

 3. Ture Marklund

  Objektiv utbildning av barn/ungdom
  Vi måste ifrågasätta om utbildningen av barn/ungdom är objektiv eller om det är en politisk indoktrinering som är på gång, eftersom Al Gore filmen visas på skolor utan kommentarer till vad som är sanning eller inte.
  Det är en skam att det som sker får förekomma, sanningen får inte undanhållas eller överlåtas godtyckligt till respektive skolledare att fastställa. Barn/ungdom tar intryck av det som sägs och visas, just därför måste skolan vara objektiv.
  läs”35 inconvenient truths”(the errors in Al Gores movie). där redogörs hur engelska regeringen beslöt att alla ”secondary schools” skulle ges möjlighet att se filmen. någon tog filmen till ”high court2 i London i oktobet 2007 för granskning.
  Domstolen fann så många fel i filmen att den rekommenderade regeringen ”om filmen visades för barn/ungdom skulle man efter filmen visats också redovisa för de felaktigheter den innehöll” eftersom filmen var otillbörlig indoktrinering av barn.
  Denna upplysning för man inte fram, varför?
  fd skogsarbetare

 4. Lars G

  Länken till Gore’s isbeläte funkar inte. Ta denna väg:
  http://newsminer.com/news/2009/jan/19/al-gore-ice-sculpture-unveiled-fairbanks-invitatio/

 5. Kjell_A Jönsson

  Att Al Gore backas upp av John Kerry är ingen överrakning. Det gäller för avdankade politiker att hitta en ny plattform. Jämför med Tony Blair.
  Blir Gordon Brown näste store klimatkämpe ?
  Anders Wijkman är en lilleput i de här kretsarna.
  I nästa riksdagsval i Sverige avgörs kanske om Mona eller Fredrik skall ägna sig åt att rädda jorden klimat på heltid.
  Göran Persson har nog vid det här laget insett koldioxidens betydelse för grödorna på hans gods.
  Kjell-A Jönsson