AGW kan påverka jordens lutning

Från Anthony Watts blogg hämtar jag nyheten om att den globala uppvärmningen, förutom alla andra mindre trevliga konsekvenser, dessutom sägs kunna påverka jordens lutning.

”The Earth spins on an axis that is tilted some 23.5° from the vertical. But this position is far from constant – the planet’s axis is constantly shifting in response to changes in the distribution of mass around the Earth. “The Earth is like a spinning top, and if you put more mass on one side or other, the axis of rotation is going to shift slightly,” says Felix Landerer of NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California.

The influx of fresh water from shrinking ice sheets also causes the planet to pitch over. Landerer and colleagues estimate that the melting of Greenland’s ice is already causing Earth’s axis to tilt at an annual rate of about 2.6 centimetres – and that rate may increase significantly in the coming years.

Now, they calculate that oceans warmed by the rise in greenhouse gases can also cause the Earth to tilt – a conclusion that runs counter to older models, which suggested that ocean expansion would not create a large shift in the distribution of the Earth’s mass.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det betyder att vi kommer 1,5 m närmare ekvatorn om 100 år, så vi måste nog köpa solkräm med högre solskyddsfaktor…
   
  Samma gubbe sa också detta: ”The oceans take up at least 80 per cent of the heat that is added from greenhouse gases,” Landerer told New Scientist. ”They have a huge heat capacity, so this effect is going to be there for quite a bit.”

 2. Joakim

  Lutningen beror nog mer på hans feta plånbok

 3. Håkan B

  Jag säger som Fylking. Äntligen!

 4. Tege Tornvall

  Att de bara orkar! I jakten på nya anslag gäller det att synas och höras.
  Tege

 5. Göran

  Grönlandsisen smälter? Vad är medeltemperaturen på Grönland? Under +10 grader jun,juli, aug.  September  nära noll och övriga månader rejält med minusgrader.  Med tanke på temperatursnittet borde ev ökad avsmältning, pga 0.7 (?) graders temp ökning globalt de senaste 100 åren, vara minimal.

 6. Christopher E

  Man vet också att om landisarna smälte så mycket som alarmisterna hävdar skulle smältvatten flytta massa från polerna mot ekvatorn, och därmed mätbart bromsa jordens rotation (mer än den kända nedsaktning månen bidrar med) . Så är dock inte fallet.

 7. Om alla nu tar och springer österut… borde vi inte kunna stoppa lutningen av jorden!!!
  Den här lutningen är orsakad av människan, det är alla forskare överens om!
   
  Rädda jorden! Hindra lutningen!

 8. tty

  Nu varierar ju jordaxelns lutning periodiskt mellan 22,1 och 24,5 grader med en period om ca 41000 år. För närvarande är lutningen 23,45 grader. Detta innebär att polcirkeln helt naturligt flyttar sig drygt 10 meter per år.
  Har någon märkt att detta fått några katastrofala följder? Fram till för ungefär en miljon år sedan följde istiderna denna 41,000 årscykel, men då växlade de över till att i stället följa jordbanans excentricitetscykel om ca 100,000 år i stället.
  Varför? Ingen vet säkert, men eftersom alla klimatförändringar beror på växthusgaser så förmodar jag att koldioxidmolekylerna röstade om vilken cykel de skulle rätta sig efter.

 9. Björn

  Förmodligen påverkar väl AGW också solens olika stadier av utstrålning och mottagligheten för kosmisk strålning.

 10. Iven

  Mycket intressantare än Felix Landerers tvivelaktiga artikel är en del mera kunniga och verklighetsförankrade kommentarer till artikeln, som finns i anslutning till artikeln i WUWT, (förutom en rad roligt spydiga och ironiserande dito)

 11. Arne

  Jag kan tipsa om en kul o bra bok som beskriver fenomenet med att ändra jordaxelns lutning. Den heter Barbicane & Co och är skriven av Jules Verne 1889. Vad den handlar om orkar jag inte beskriva, men återges i stora drag här:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Barbicane_%26_Co.

 12. Arne #11
  Länken visade bara att wikipedia inte hade något om Barbicane& Co. Men å andra sidan lät det inte som relevant eller ens intressant…

 13. Anders L

  Tege Tornvall #4,
  ”Att de bara orkar! I  jakten på nya anslag gäller det att synas och höras.”
  Ja, till skillnad mot hur det är i mediabranschen … 🙂

 14. Nu ska vi se här. Jorden har en genomsnittlig radie på sisådär 6300 km. Havet täcker 71% av jordytan och har ett genomsnittligt djup på drygt 3,7 km. (0,71*3,7)/6300~4E-4.
  Låt oss klämma till med Al Gore’s 6 meter höjning av havsytan!
  0,006/3,7~1,6E-3 förändring av havets volym.
  1,6E-3*4E-4=6,4E-7 Ja, det låter ju oroväckande.

 15. Jordbävningen som skapade tsunamin som dränkte Sydostasien 26 dec 2004 var tillräckligt kraftig för att rubba jorden några cm ur dess bana. Det var alltså enorma krafter bakom detta och ändå rubbades inte vår planet mer än så. Skulle vattenmassorna som i förhållande till hela planeten bara är en våt fläck kunna flytta på dess lutning? Nej, jag tror inte det.

 16. Jorden är flytande, med en tunn flexibel skorpa.
  Massändringar kompenseras.
  Minns ni hur forumets geolog Calle P påstod att jorderrosionens sedimentlager inte påverkar havsytan, ty havsbotten bara sjunker av den extra tyngden?
  Hur skulle det då vara med inlandsis?
  Jorderrosionen, kanske väger 0,5ton kbm mer än havsvatten, is som bekant runt o,9 mer än omgivande luft.

 17. Skorpan är inte flexibel, den bara spricker upp långs mitthavsryggarna och kontinentalhyllorna -och lagas av basalt från abyssen. Radius och massa ökar. Det finns et värmeoverskott på sådär 30TW. Den som prentenderar på en helhetlig modell, måste ta inn dessa fakta som bärande aksiom.
  Innerst inne finns högts sannolikt en jättereaktor på 3-10TW, något som kan sees fra heliumisotoper i vulkanutbrott. Frågan er om denna georeaktor verklig kan vara så stor som 30TW. En alternativ orsak til 25TW är frigjord kemisk energi från fasövergånger i metalliska högtryckstilstånd. Det pyser oxå enorma mängder H2, CH4. genereas detta från nukleosyntes när etermediets gravitoner absorberas ?
  En kul tanke för geoengineering : Hur mycket vatten måste pumpas til ekvator för att påverka tilten ? Är det verhuvudtagit möjligt ?  Vattnet fördelas som funktion av spinnet – som ni vet.
  http://nuclearplanet.com/
  http://www.polarpublishing.com/
  http://eearthk.com/Readings.html
   

 18. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Anthony Watts synes icke ha funderat på att orsak och verkan kan vara de rakt motsatta, dvs att av kosmiska krafter styrda förändringar av jordaxelns lutning påverkar temperaturen på jorden.
  Enligt AGW-förespråkarna sker en avsmältning av ismassor både på arktis och antarktis. Dessa till vatten omvandlade ismassor torde fördela sig tämligen likformigt runt planeten. Finns det några trovärdiga teorier som ger vid handen att detta skulle kunna påverka viktbalansen på planeten så att jordaxelns lutning skulle kunna påverkas ?
  Att jordaxelns lutning liksom omloppsbanan runt solen torde ha spelat en stor roll för uppkomsten av inlandsisar, även på södra halvklotet , förefaller mycket sannolikt.
  Dessa cykliska klimatmässigt enorma förändringar har inte inväntat AGW-teorierna. De har ägt rum under eoner innan någon oljekälla var öppnad.
  Kjell-A Jönsson