jordens lutning

AGW kan påverka jordens lutning

Från Anthony Watts blogg hämtar jag nyheten om att den globala uppvärmningen, förutom alla andra mindre trevliga konsekvenser, dessutom sägs kunna påverka jordens lutning. ”The Earth spins on an axis that is tilted some 23.5° from the vertical. But this position is far from constant – the planet’s axis is constantly shifting in response to   →