Att sätta en y-axel – gästinlägg

Magnus Cederlöf har redan visat sig vara hemtam bland SMHIs temperaturdata och i flera inlägg påvisat egendomligheter i hur de justerats och presenterats. I detta inlägg exponerar han de klimatpolitiska avsikter som kan anas i hur diagrammens tidsperiod har utvalts för att ge ”rätt” intryck.

SMHI plockar russinen ur kakan

Av Magnus Cederlöf

SMHI har tagit fram ett antal klimatscenarier där Europas och framförallt Sveriges möjliga framtida klimat beskrivs. Det finns 3 st klimatscenarier med de obegripliga namnen RCP 4.5, RCP 8.5 och SRES A1B. De olika klimatscenarierna, som representerar olika utsläppsalternativ, vilka presenteras som medelvärden av grupper med upp till 9 olika klimatmodeller. Till exempel har man antagit i RCP 4.5 att koldioxidutsläppen har stabiliserats vid 2050. I RCP 8.5 sker stabiliseringen efter 2100.

fig1 Fig 1 – SMHIs klimatscenarier för Stockholms län

 Klimatscenarierna går att ladda ner från SMHIs hemsida och därför kan vi analysera resultaten närmare. Eftersom vi har en lång temperaturserie från Stockholm som referens använder jag klimatscenarierna för Stockholms län.

Om man då sätter ihop dessa scenarier med uppmätta temperaturer från Stockholm blir resultatet som följer.

fig2Fig 2 – SMHIs klimatscenarier tillsammans med Stockholms temperaturserie

 Klimatmodellerna gör alltså ett ganska hyfsat jobb. Man kan se att den verkliga temperaturen svänger betydligt mer från år till år än vad scenarierna gör. Man skall nog förstå det som att scenarierna ska ses som ett medelvärde.

Ni som nu var uppmärksamma märkte att jag skojar med er :-). Jag har satt in scenarierna förskjutna 80 år tillbaka i tiden. De är dessutom sänkta 0.5 grader. Så här ska det se ut:

fig3Fig 3 – SMHIs verkliga klimatscenarier tillsammans med Stockholms temperaturserie igen

 Klimatmodellerna gör alltså ett hyfsat jobb även för åren 1961 och framåt. Men det är  ingen större skillnad mellan perioden 1881 till 1950 och 1961 till 2012. Hur presenterar då SMHI detta?

fig4Fig 4 – SMHIs presentation av scenariot RCP 8.5 för Stockholms län

 Inte oväntat visar SMHI bara perioden 1961 och framåt. Men hur klarar SMHIs klimatmodeller att simulera perioden 1881 till 2012? Detta får vi inte veta. Kan de överhuvudtaget få fram 30-40-talens värmeperiod i sina simuleringar? Förmodligen inte. Därför är det väldigt  ”praktiskt” att starta simuleringen vid 1961 när man är på botten mellan de båda värmeperioderna.

SMHI försöker alltså övertyga oss om att de kan simulera temperaturen med god överensstämmelse med uppmätta värden. Men då har de kapat  den del som inte stämde.

Jag skojade med att sätta in klimatscenarierna vid fel tidpunkt. Men SMHIs ”skoj” är egentligen väldigt allvarligt. SMHIs klimatscenarier används av myndigheter, företag och privatpersoner för att planera verksamheten. SMHI döljer att samma scenarier passar in på perioden 1881 till 1950 då koldioxidutsläppen var försumbara. Och de döljer att en klimatmodell där koldioxidhalten styr, bara kan simulera väl utvalda tidsperioder.

Man skulle, utan att överdriva, kalla detta för vilseledande. Men var går egentligen gränsen för bedrägeri?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. lennart bengtsson

  Att jämföra observerade data med IPCCs resultat ger ett missvisande intryck då IPCCs resultat är ett medelvärde av flera simuleringar vilket betyder att naturliga svängningar utjämnas. Emellertid problemet med klimatsimuleringarna, trots sin imponerande väderrealism är att de är otillförlitliga just i de avseenden man är mest intresserad av nämligen hur mycket klimatet kommer att ändras då detta varierar inom vida gränser som sträcker sig mellan det harmlösa och det hotfulla beroende vilka modellformuleringar man använt. Observationer hittills pekar mot det harmlösa med detta är på lång sikt ingen tillförlitlig garanti. De bör därför helst bara användas indikativt. Här har tyvärr SMHI i sin ambition att informera landet gått alldeles för långt med sina fina grafiska bilder och därvid skapat en uppfattning att dessa beräkningar är ett slags framtidsprognoser, vilka de tyvärr inte är.
  LennartB

 2. Lars W

  Något för Riksrevisionen att bita tag i?

 3. Lasse

  Perioder ännu en gång!
  Finns det nån som påstår att periodiciteten inte existerar?
  Finns det någon vettig förklaring annat än havsströmmar till dessa perioder?
  Med reservation för hur dessa manipulerats med hjälp av temperaturdata så är denna kurva upp till förklaring för den som har annat än strömmar som(delförklaring) till perioderna.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1850/to/plot/esrl-amo/from:1850/to

 4. lennart bengtsson

  3

  Det finns ingen vetenskaplig grund för robusta periodiciteter i jordens klimat för tidsskalor mellan 1 år och ca 10000 år. Undantag QBO och i begränsad utsträckning ENSO. Det är av denna anledning som klimatprognoser är i stort oandvändbara annat än den långsiktiga trend som beror på växthusgasökningen. Att man identifierar ngt som ser ut som ett slags regelbundet mönster i data serier är av föga värde då de saknar prognosvärde vilket meteorologer och klimatologer lärt sig efter 100+ år till stor frustration. Efter Lorenz vet vi att denna frustration kunde ha undvikits då vi nu vet litet mer om kaotisk dynamisk.

 5. Lasse

  #4 Är det bristen på framåtsyftande prognossignaler som gör att periodiciteten inte går att lita på?
  För bakåt i tiden så förefaller det mig rimligt att förklara mycket med periodicitet!
  Hur stor inverkan på klimatet har tex Golfströmmen?
  Jag får väl ta vid och försöka i 100+ år till 😉

 6. Lasse Forss

  Sedan 1958, när CO2-mätningarna startade i Mauna Loa har temperatur och koldioxidhalt korrelerat negativt 30 år och positivt 25 enligt Climate4You. De våldsamma temperaturhöjningar för Stockholms län som SMHI prognostiserar måste därför betraktas som helt gripna ur luften.

 7. Björn

  Vad menar SMHI med att lägga ut scenariodata som inte har med verkligheten att göra? Dessa data är klart vilseledande. Att skapa snygga grafer eller kurvskaror med MatLab eller Maple etc, vet vi som har sysslat med detta i datorsammanhang, hur lätt det är. Men hur ser det empiriska underlaget ut? En graf eller kurva säger ingenting om man inte vet hur den diskreta datapunkten har tillkommit. Alltså, SMHI, hur ser det empiriska underlaget ut. Har skattebetalarna bett om att få temperaturprognoser upp mot 100 år framåt? De flesta som tänker lite, förstår att Magnus graf som bygger på scenariodata från SMHI, inte har med verkligheten att göra, men ändå finns dessa data för allmänt beskådande. Det ni på SMHI skall syssla med är förbättringar av väderprognoserna för en kort tid framtid som upp mot 10 dagar och ingenting annat.

 8. Håkan Bergman

  Möjligen OT, men inte helt ändå, huvva!
  http://www.telegraph.co.uk/education/leaguetables/10488555/OECD-education-report-subject-results-in-full.html

 9. OR

  Håkan Bergman # 8
  Tack för länken. Kommentarerna spretar åt alla håll där som här. Alldeles för lite frågan om vad medelvärdestabeller egentligen säger, och om de säger olika saker i olika länder.

  Jo, man måste väl medge att det krävs matematikkunskaper även för att kunna placera y-axeln där man vill ha den.

 10. JF

  OT.
  Var inne och tittade på Föräldravrålets blogg…. Samma (typ av) människor på 60/70-talet vrålade om Vietnamkriget, på 70-talet gick i Palestinasjal och vrålade på Israel och USA, på 80-talet vrålade mot kärnkraften vrålar nu på 10-talet för(mot) miljön. Djupt beklämmande och utan någon som helst verklighetsförankring utan helt byggt på ett känsloperspektiv. Signifikant är att det inte finns något kommentatorsfält.

 11. Slabadang

  Håkan B!

  Vi kan hitta en tydlig ”genusvetenskaplig” trend i resultaten. Kull att Lettland och Ryssland som satsar i princip NOLL stålar på skolan jämfört med Sverige ändå slår oss i alla kategorier inom skolan trygghet . trivsel, resultat, respekt för lärare och kamrater. Men vi har friskolor som är suveräna och i slutändan så kommer en bra skola få ett större värde samtidigt som tillgången till den blir svårare att tillskansa sig. Genuspedagogskolan med sina amktlösa rektorer och lärare jobbar bakom en mur som kommer att implodera vad det lider. Den svenska kulturmarxistiska skolan där det är skolan och inte föräldrarna som har ansvar för elevernas ”värderingar” är på väg mot sin kollaps. Ingen kommer vilja gå i dem och ingen jobba i dem när alternativ finns. Sätter V MP och S samt FP ytterligare käppar i hjulen för skolor fokuserade på kunskap blir utflyttning alternativet för den som kan.

 12. AOH

  Några som har andra tankar om hur klimatet kanske kan utvecklas:

  http://www.hanfordsentinel.com/news/opinion/mailbag/report-shows-global-warming-is-a-fraud/article_1e74642a-594b-11e3-8d86-001a4bcf887a.html

  Report shows global warming is a fraud

  ”—-The reason this information is so important is that “global warming” is the excuse for most of our government environmental regulations for the last four administrations, and it is destroying the U.S. economy. —”

  http://www.spaceandscience.net/

  ” —–The Mission of the SSRC: To provide an independent un-biased resource for governments, media, corporations, and the people on important areas of scientific research, in particular the cause and effects of climate change, and to serve as an objective resource for the planning and analysis of the next climate change – predicted to be one of decades of record cold weather.—”

 13. Pelle L

  Jag kan inte annat än instämma med Björns inlägg #7

  SMHI tror sig ha hittat ett guldägg, genom att göra detaljerade regionala ”prognoser” i en upplösning som det inte finns något vetenskapligt stöd för.

  Samtidigt som de har svårt att göra väderprognoser för längre perioder än som en lekman kan göra själv genom att titta ut genom fönstret.

  Hur var det med Norrlandsstormen Hilde?
  ”Kraftig storm väntas in över Norrland i natt”.
  Oj vilken bra prognos! Folk hann väl knappt fylla termosarna innan det var över.

 14. GS

  Kan man verkligen säga ”att samma scenarier passar in på perioden 1881 till 1950” om man först måste justera dem 0.5 grader? Det är något bedrägligt över hela resonemanget.