WWF utbildar barnen, i sin världsbild


WWF är väldens rikaste miljöorganisation och har sina aktiviteter utspridda på många områden och i många länder världen över. Inte minst är skolor en viktig målgrupp för organisationens verksamhet.
I Sverige har WWF 10 st s.k. ”modellskolor” som de samarbetar med för att undervisa barnen i hållbar utveckling à la den gröna ideologin. Dvs, det skall vara vindkraft, sol och lägre konsumtion. ”WWF är en organisation som finns över hela världen för att bland annat skapa spelregler för användning och fördelning av jordens resurser” står det bland annat i deras rapport om skolornas arbete. ”Om alla människor skulle leva som svensken gör skulle vi behöva 3 planeter. När de ekologiska fotavtrycken ökar minskar samtidigt den biologiska mångfalden.” Det gäller att spela på barnens känslor och utveckla sin undervisning på denna grund: ”Erfarenheter av att något i världen inte står rätt till kan ge upphov till reaktioner hos barnet, till exempel empati, indignation, sorg, frustration och lust att ställa till rätta. Utifrån detta, känslomässiga relationer och en orättvisa i världen, formas olika synsätt som är kopplade till förebilderna.
Samarbetet består tydligen i att skolornas lärare ges en utbildning och man erbjuder en stor mängd undervisningsmaterial; böcker, broschyrer och bildspel. Självklart är våra fotavtryck på klimatet en viktig fråga. Jag kan inte se att det påkostade materialet skulle behöva belasta skolornas budget något.
Man ordnar egna konferenser om sina modellskolor också, som t.ex. den här förra hösten. Där deltog bl.a. ”Representanter från 9 kommuner, 9 modellskolor, Centerpartiet, Folkpartiet, Göteborgs universitet, Håll Sverige Rent, LärHUT, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet, Mälardalens högskola, Naturskyddsföreningen, Skolverket, Socialdemokraterna, SWEDESD, Sveriges kommuner och landsting, UNESCO, Globala skolan, Universeum och Utbildningsdepartementet.” Sådant ger legitimitet och auktoritet!
Och det är minsann inte bara barnen som skall få del av WWFs vision om den gröna utopin. Man har även en hel del samarbeten med universitet och högskolor. De har ett enormt utbud av läromedel som kan användas i lärarutbildningar och andra utbildningar med miljöinslag, inom humaniora såväl som inom samhälls- och naturvetenskap. Man bistår med reklam för lämpliga utbildningar, och stödjer symposier och konferenser.
Vi har skrivit flera gånger om WWF här på Maggies blogg (sökord WWF uppe till höger). Och det finns verkligen skäl att varna för den enorma makt som organisationen har. WWF bedriver en gigantisk propagandaindustri och har sina tentakler i allt som har med miljöundervisning, miljöpolitik och miljöekonomi att göra. Sådan makt är farlig.
Ingemar Nordin 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik S.

  Ser fram emot någon som har en idé hur man ska kunna stoppa den samhällsfarliga indoktrineringen.
  Någon?

 2. Kent Forssgren

  Om WWF och kopplingen till IPCC.
   
  The 2007 Nobel Peace Prize recognized climate change as one of the great destabilizing forces of our era. Dr. Richard Moss is WWF’s lead on climate change and a long-term member of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which shared the prize with Gore.
   
  Moss’ WWF bio says he’s been involved with the IPCC since 1993. A press release says he became a WWF Vice President in 2007.
   
  http://climatechange.mensnewsdaily.com/2011/03/04/the-wwf-vice-president-the-new-ipcc-report/

 3. Jan-Erik S.

  lvh #2:
  Pressfrihet har vi ju men vad innebär det?
  Du vet självklart om att det bara är den politiskt korrekta sanningen som kommer fram.
  Polititiskt korrekta sanningen som är uppbyggd av en rödgrön röra och vilket även anammats av den nuvaranade regeringen.
  Denna politik är ju perfekt då det kan motivera höjda skatter/avgifter allt för miljöns skull.
  Sen…detta är viktigt…i verkligheten så är det inte miljöfrämjande snarare tvärtom.
  Men det visste du säkert…eller?

 4. Jan Erik S
  Det enda sättet är att peka på vilka konsekvenser de Grönas ”hållbara utveckling” skulle få i verkligheten. Nämligen den att den ”hållbara utvecklingen” leder till ohållbar avveckling av det moderna samhället med hungersnöd och annat elände. Sedan väntar konflikter, både lokala och internationella, som en direkt följd av detta.

 5. Kent Forssgren

  Mer om kopplingen med IPCC.
  Is the IPCC Report Really Just a WWF report? This Stuff Is Garbage.
  Now that people are looking, it turns out the IPCC report cited an incredible number of WWF reports. WWF reports are not peer reviewed…
  http://penraker.wordpress.com/2010/01/26/is-the-ipcc-report-really-just-a-wwf-report/
  01/26/2010

 6. Olaus Petri

  Ivh, det är sällan forskarna själva som prånglar ut resultaten i media. Det sker via ombud, ofta en journalist som gärna förtydligar budskapet.
   
  Det är bla av den anledningen vi idag har en utsugande klimathotsindustri som hotar att göra vetenskapssamhället bankrutt. De som forskar om CO2-hypotesen per se är få, resten av ”klimatforskarna” är de, som likt Skrockström, baserar sin ”forskning” på att hypotesen håller streck. Med andra ord är forskning av Skorckströms kaliber baserad på felaktiga premisser, dvs att ”science is settled”. Det som spekuleras kring i ”labbet”, vilket är självklart vetenskapligt gångbart tillvägagångssätt, förvrängs till ”fakta” när Skrockström tar vid och kidnappar vetenskapen från ”labbet”/hypotesen och gör den till ideologi och storpolitik, gärna via NGO:er och journalister. Snöbollen rullar sedan allt fortare och snart är ”sanning” så inpackad att den inte längre går att känna igen, dvs att det bara var en hypotes som satte hela kalaset i rörelse.
   
  Ergo är det inom klimathoteriet som behovet av skepticism och självrannsakan är som störst. Detta enkla konstaterande är dock för svårt att ta in för den som förirrat sig in i domedagsdimmornas förlovad värld.

 7. Kent Forssgren # 3 och 6
  Stort tack för dina länkar.
  IVH # 2
  Titta gärna på länken som Kent Forssgren gav i sitt # 6.
  Tycker du WWF är en seriös forskningsorganisation? Om så, motivera gärna varför.
  Om inte, tycker du att deras artiklar hör hemma i IPCC-rapporterna?
  Motivera gärna varför även här.

 8. Olaus Petri # 7
  ”Skrockström” 😀
  För övrigt ett mycket bra inlägg! Tack!

 9. Ann L-H

  Den viktigaste frågan att ställa är vad vill WWF och Greenpeace m fl egentligen. Vill de genom sin verksamhet mänsklighetens bästa eller?
  Deras djuprötter får näring från Romklubben vilket ständigt leder dem till samma mål, att motarbeta allt som har med mänsklighetens försörjning att göra.
  Tanken på brott mot mänskligheten ligger nära till hands …
     

 10. Ingemar

  Olaus #7,
  Väl talat! När så mycket forskning utgår från en felaktig premiss som absolut sanning, så är det ett STORT problem för hela vetenskapsgrenen.

 11. Slabadang

  Religion!
  WWF ÄR samhällsfarlig och en religion. Deras ”spelregler” avslöjar WWFs maktambitioner. Att de tillåts släppas in i skolor för att indoktrinera våra skrämmer ordentligt.Att miljöfascismen får tillträde till skolorna är en tradgedi.
  Att försvara vår demokrati ifrån särintressen är ett måste. Skolans integritet är lika med noll. Var funktion har sin plats och sin uppgift. När frivilligorganisationer ändrat karaktär och uppgift till att bli politiska organisationer så skall WWF ges tillträde till skolor på samma villkor som de politiska partierna. Den som bedriver politik är ett politiskt parti. Ingen frivillig organisation bedriver en mer extrem politik än WWF.

 12. Pia

  Nu är det klart. Det var väntat.
  Även jordbävningarna beror på den människoskapade globala uppvärmningen.
  http://cleantechnica.com/2011/03/17/more-mega-earthquakes-in-a-climate-changed-world-say-scientists/

 13. Slabadang

  Dessa förbannade klimatord!
  ”Klimatexpert” går nu under kniven. Det finns inga ”klimatexperter”. Det som kommer närmast ”klimatexpert” är de modeller som används inom klimatvetenskapen och de har så stora brister och begränsningar att de inte kan beskriva annat än ofullständiga ögonblicksbilder av klimatet. Själva begreppet är ett bedrägeri eftersom det inte har någon definition. Vem som helst kan kalla sig för klimatexpert och det har vi sett otaliga exempel på.
  Att studera haven, glaciärer, hydrologi, atmosfärsfysik eller solen är specialistkunskaper.Ingen kan efter att studerat dessa enskilda områden utropa sig till att vara ”klimatexpert”. Ännu mindre ger ett medlemdskap i Greenpeace eller WWF den rätten.
   

 14. Björn

  Vad har propaganda i skolorna att göra? Religion och klimatpropaganda har samma mål, nämligen att förvilla förnuft och den verklighet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sådana influenser passar inte in i en rationell värld. Om propagandan letar sig in i skolorna och får fäste, är vi snart en bananrepublik.

 15. Jan-Erik S.

  Labbibia #5:
  Håller med Dig där.
  Problemet är hur man får ut det i press mm.

 16. Rosenhane

  På tal om utbildning.
   
  SVD:
  Sverige kommer snart att drabbas av brist på experter på kärnkraftsäkerhet och strålskydd. Många av specialisterna är på väg att gå i pension och det saknas ersättare. Strål- säkerhetsmyndigheten varnar också för att räddningsper- sonal inte har tillräckligt med utbildning för att hantera kärnkraftsolyckor.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expertbrist-hot-mot-sakerheten_6022585.svd
   
   
  Lösningen på problemet:
  Omskola alla dessa genuspiloter, jämställdhetssamordnare, klimatcoacher, hållbarhetsutvecklare och andra vattentrampare så dom kan beredas möjlighet att göra en samhällsnyttig insats istället.
   

 17. Jan-Erik S.

  Pia #13:
  I början skrattade jag när sådana liknelser framfördes.
  Orkar helt enkelt inte skratta mer.

 18. Slabadang

  Ingemar!
  Bra artikel…..igen 🙂 Världens största lobbyorganisation är det du skriver om.
  Ingen granskar WWF och de ges inträde direkt in i demokratin och våra internationella beslutande organ. Avsaknaden av motsvarande ansvar insyn och granskning är en fribiljett till den utflippade miljöpolitik vi ser som resultat.
  Det här måste helt enkelt stoppas!! Det har ballat ur när de sitter i IPCC och direkt påverkar sammanställningar för ”policymakers” och ”stakeholders”.
  De tillhör demokratins parasiter.

 19. Ann L-H

  De flesta politiker håller säkert med om att propaganda inte hör hemma i skolan, men hur många politiker anser att WWFs världsbild är propaganda? På några få decennnier har miljöaktivisternas  världsbild med hjälp av media blivit normen.  

 20. Ivh

  Olaus Petri
   
  Du har rätt i att det sällan är forskarna själva som publicerar sina resultat i medier, utan det görs av en journalist som vinklar till det på ett eller annat sätt.
   
  Det är därför bättre att läsa direkt på forskningsinstitutens hemsidor om forskning och resultat. Det man skall komma ihåg är att nypublicerade resultat sällan är granskade och därför kan innehålla en del felaktigheter.
   
  Här är några länkar till organisationer som sysslar med forskning.
   
  http://www.climate.gov/#climateWatch
   
  http://climate.nasa.gov/
   
  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/
   
  Här finns rådata som ingen har förvanskat åt ena eller andra hållet.
   
   

 21. ThomasJ

  Vi kanske kan be Willis E. skriva ett öppet brev till WWF oxo…? 😉
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/19/an-open-letter-to-google/
   
  Mvh/TJ

 22. Ann L-H #20
  Vilken sorts information om tillståndet i världen är fri från propaganda?
  Att uppmana alla att tänka själva är ju också en form av propaganda. Speciellt om man inte vill att någon ska tänka fel, och därför tjatar om sin egenhändigt framtänkta sanning.

 23. Kent Forssgren

  WWF och handel med utsläppsrätter i Amazonas.

  Värdsnaturfonden WWF har ertappats igen med miljölögner, denna gång har man dessutom använt lögnerna till att försöka lura sig till 60 miljarder dollar i utsläppsrätter för koldioxid från industrier.
  Med hjälp av Brasilien och Världsbanken har WWF fått ansvar för enorma naturreservat av regnskogar i Amazonas. Förutom att ta emot bidrag för att ”upprätta” dessa reservat, har WWF konspirerat att sälja träden till industrin som utsläppsrätter för koldioxid. Detta är en dubbel miljösvindel eftersom förutom att koldioxidens inverkan på klimatet är en bluff, så tillåts industrin att släppa ut motsvarande mängder koldioxid som skulle ha släppts ut om skogen huggits ned. Men dessa regnskogar ligger så långt bort från alla vägar att ingen nedhuggning är aktuell, varför WWF på detta sätt hjälper industrin att mot betalning göra utsläpp som aldrig någonstans ”kompenseras”. WWF har 2008 med hjälp av en tankesmedja ledd av malthusianen John Holdren, Obamas nuvarande främste vetenskaplige rådgivare, räknat ut att dessa regnskogar ger dem rätt att sälja utsläppsrätter för 60 miljarer. En svindel som är t.o.m. mer luftig än finansvärldens bubbelekonomi.
  http://www.larouche.se/nyheter/2010/03/24/kungens-wwf-i-gigantisk-finanssvindel
  24 mars, 2010

 24. Jan-Erik S.

  Beträffande propagandans vara eller inte vara:
  Det tråkiga är ju att den propaganda som utförs syftar till att skrämma upp folk för att kunna motivera skatte/avgiftshöjningar.
  Propagandan tjänar således staten och inte människan.
  Förresten: Har någon hört/läst om något som motiverar SÄNKTA skatter/avgifter?
  Självklart inte.
  Lika utopiskt som att någon myndighet erkänner sitt existensberättigande inte behövs.
  Finns det inget skäl för någon myndighet att fortsätta existera…ja då skapar man något skäl.
  Egentligen otroligt skrämmande.
  Om en myndighet skapats för att kontrollera ett visst område och kontrollbehovet minskar/upphör så skapas nya kontrollområden.
  Allt för att de anställda kan sitta kvar, rulla tummar eller räkna igelkottar what so ever.

 25. Jan-Erik S.

  lvh #21:
  Kan bara hålla med.
  Journalister styr det som ska framföras i media.
  Journalisthögskolan är dessutom styrd av en röd/grön agenda.

 26. Ann L-H

  Uffeb – när politiska partier får tillträde till skolan är man noga med att ge alla riksdagspartier en möjlighet att komma till tals, just för att så många delhetsbilder som möjligt ska belysas. Sedan får var och en som du skriver tänkta själv. Men när har man från politiker- och mediahåll släppt fram ”miljöhelheten” på samma sätt?
  WWF och Greenpeace m fl har varit oerhört lyckosamma i sin ambition att styra världsbilden. Från början kapade de oskyldiga opolitiska miljöföreningar sedan media och den ena akademien efter den andra osv för att 1992 i Rio lyckas med FN.   

 27. Christer Löfström

  Notera hur man hanterar energifrågan kring ESS i Lund. Finns i Sydsvenskans nätversion.
  Nedanstående om hållbar utveckling har jag klippt från ett större dokument. Ta en promenad i vårvädret och fundera kring frågeställningen.
  Ett bra studieobjekt är den nyligen antagna 5-årsplanen i Kina. Skulle vara mycket intressant att få Prof.em. Pehr Björnboms syn på Kina och energi. Han har väl, eller kanske hade, fingrarna i KTH’s Kina-samarbete inom energiområdet?
  Begreppet ”hållbar utveckling” myntades 1987 av Gro Harlem Brundtland i FN:s kommission för miljö och utveckling (Brundtlandskommissionen) rapport ”Vår gemensamma framtid”. Där ges följande definition.
  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.”
  Det handlar om tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk utveckling. De är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar utveckling är när inget av dessa tre områden tillmäts större värde än de andra. 
  För att kunna planera för framtida hållbarhet måste alla de tre dimensionerna vara beaktade och integrerade i varje strategiskt beslut.

 28. Jan Erik S # 25
  Så sant.
  Se bara på KBV, Kustbevakningen.
  Numera för fullt sysselsatta med att ”sätta dit” vanligt hederligt folk som druckit en öl i högsommarvärmen.

 29. Jan-Erik S.

  Labbibia #29:
  Drömjobbet egentligen att vara anställd på KBV.
  Glida runt och mäta promille.
  Skattebatalrna betalar.
  En fundering som dyker upp för mig nu: Vid evetuellt prekärt läge dvs motorhaveri eller sjukdom till sjöss…kan man ringa KBV för assistans?
  SSRS (Svenska Sällskaper för Räddning av Skeppsbrutna) är väl den enda tillförlitliga källan för hjälp. Den är ju helt finansierad via frivillaga medel.
  Går det att överhuvudtaget anlita KBV eller mäter de bara promillehalten?

 30. Ann L-H #27
  Intressanta funderingar om ”delheter” inom politiken och ”helheter” när det gäller miljö.
  Det är nog en del av hela dilemmat.
  Politik handlar om röster och popularitet för att behålla makt över en liten del av samhället.
  Miljöpratet är liksom jättemycket större och handlar om hela det lilla blå klotet.
  Och det utnyttjar politiker när det tycks passa – trots att dom har mycket begränsade kunskaper om geologi, meteorologi och universum.
  Men många av dom har bra koll på oppinioner och hur man fiskar efter röster.
  Inte konstigt tycker jag. Det som är konstigt i Sverige sedan några år är att de som röstar tycks tycka illa om de som man röstat på, men försvarar sitt eget röstande med att håna de som man hjälpt till makten.

 31. Jan Erik S # 30
  KBV står för ca 30% av  de insatser som görs när det gäller båtar i sjönöd.
  Det stora jobbet gör SSRS, som precis som du säger är en frivilligorganisation, som finansieras med hjälp av donationer.

 32. Ann L-H

  Nyss blev Sofia Arkelsten utfrågad i lördagsintervjun. En stor del av tiden gick åt till det mediadrev hon utsattes för eftersom hon deltagit i ett evenemang där Shell var delintressent. Risken fanns ju att hon kunde bli påverkad av Shells världsbild.
  När har vi hört en journalist angripa politiker för att de deltagit i aktiviteter som tex WWF eller Greenpeace stått för?
   

 33. Jan-Erik S.

  Ann L-H:
  Svar på Din fråga:
  Aldrig…tyvärr.

 34. Ivh
  Du har vid flera tillfällen hävdar att (stora) organisationen skulle ge forskaren legitimitet. Jag håller inte alls med, annat än att många forskare (dvs även bra sådana) finns på Universitet och lärosäten. Akademier i sig är inte forskningsorganisationer, utan mer sällskap, ibland med administrativa sysselsättningar.
  Och den allra mesta forskningen som utförs är medioker till rent kass. I meningen att den inte står sig eller bara faller i glömska, blir eller hela tiden var totalt irrelevant. Och om forskningen främst beskrivs som komma från ngt ’renomerad organisation’ eller stödjas av sådan, brukar det ofta var det som är det bästa med den. Att omgivningen anses vara fin, alltså.
  Därför är också så mycket som vi får höra ang klimathotet, IPCC etc undermålig argumentation. Där pratas nästan bara om hur många forskarna är, hur många publikationerna är, om peer-reviewed, om akademier och väldigt ofta tom att IPCC skulle ge/höja legitimiteten och borga för kvaliteten. Allt sådant är trams, speciellt försöken att ersätta kvalitet med antal istället.
  Forskning som inte redovisas, tål dagens ljus, står sig även när den nagelfars av kritiska ögon är helt enkelt inte värd mycket eller ngt alls. Och forskning som tom måste gömma sina data är ännu sämre. Den är ju närmast att betrakta som ohederlig …
  Men aktivisterna på klimathotssidan kommer förstås alltid att blunda för det och i stället vilja lyfta fram ’fel’ saker. (Och jag menar att det förstås finns en anledning till det)

 35. Ann L-H,
  Bra påpekande!
  Vad skulle öht Shells världsbild kunna vara!? WWF:s världsbild är nog både mycket enklare att identifiera, och dessutom avgöra de farliga delar/aspekter av dem. Men sådant får vi förstås aldrig se.
  I mina ögon är WWF att se som ett brottsyndikat, som får visst beskydd av staten för sin ekonomiska verksamhet. Och även stöd.
  Inga kommersiella aktörer skulle komma undan med vad WWF ägnar sig åt. Åklagare och myndigheter skulle stoppa dem omedelbart. Egentligen är det ganska läskigt hur NGOer börjar bilda någon slags parallell myndighetsstruktur med stark påverkan på stat och lagar mm. Och det värsta är att de människor som vill utöva makt och styra över andra har insett att den vägen är mycket mer framkomlig än demokratiskt iaf legitimerad makt. Maurice Strong är en av dessa …

 36. Håkan Sjögren

  Ingemar : De rektorer, som släpper in WWF, Greenpiss och andra religiösa sammanslutningar i sina skolor och därvid utsätter barnen för indoktrinering, borde sättas upp på svarta listor och förvägras nyförordnaden eftersom de upplåtit sina skolor åt psykisk misshandel. Mvh, Håkan.

 37. bom

   
  OBS OBS OBS
  Detta skriver jag speciellt till Maggie-Totte m fl som skall möta de två bedragarnas boklansering: Jag kom just över boken SOLAR skriven av en av Englands högst rankade författare Ian McEwan. ISBN 978-0-385-53341-6.
  Michael Beard is a nobelpricelaureate physicist whose best work is behind him. Trading on his reputation he speaks for enormous fees. lends his name to letterheads of renowned scientific institutions and halfheartedly heads a governement-backed initiative tackling global warming. While he coasts idly in his professional life, his personal life is another matter. A compulsive womanizer, Beard finds his fifth marriage floundering.
  ……………..
  Ranging from the Artic Circle to the deserts of New Mexico Solar is a darkly satirical novel showing human frailty struggling with most pressing and complex problem of our time. A story of one man´s greed and self-deception, it is a profound and stylish new work from one of the worlds greatest writers.
   
  Det visar sig alltså att McEwan har precis som vi här avslöjat klimatbanditerna. Man undrar om han känner Anders Wijkman nära eller om det är den indiske järnvägsekonomen som är den bedragare som han i sin bok förlöjligar. (kanske är det ett hopkok på båda med litet Gore inblandat?
  Våra två dårfinkar skriver en bok om de onda skeptikerna men en av våra bästa författare skriver en elak bok och avslöjar klimatbedragarna de självutnämnda experterna på vår framtid!!!!!!!
   
  OBS OBS OBS

 38. Nisse

  bom: Har du läst boken än? Jag tror inte den är precis det du förväntar dig med tanke på ditt inlägg. Se även Guardians recension: http://www.guardian.co.uk/books/2010/mar/13/solar-ian-mcewan

 39. Håkan Sjögren #37
  Och vad är nästa steg efter de svarta listorna menar du?
  Om barn eller lärare utsätts för mobbning så blir det totalt yrkesförbud för de medverkande eller passiva åskådarna för all framtid, eller något liknande?
  Oj. Förlåt att jag halkade in på andra problem i våra skolor. Men det berodde nog på att du ledde in mig på skolans betydelse för att peppa unga till att fortsätta tänka och fundera själva.
  Du nämnde även psykisk misshandel såg jag…
  Den biten kan florera i en häftig omfattning i skolor utan att vare sig klimat, politik eller miljöorganisationer är inblandade.
  Jag har dessbättre ingen erfarenhet av det när det gäller mina barn, men jag såg under ett tillfälligt inhopp som lärare hur äckligt det fungerade i kollegiet.
  Även om jag bara var iakttagare så berördes det mig illa. Och det handlade inte om världsproblem, politik eller miljö. Det handlade bara om tupp- och hönsfäktning om egna förmåner. Inte en milllimeter om elever eller studieresultat.
  Men jag kom ju från näringslivet och fattade nog alltför lite om hur otäckt människor kan uppträda när det hela tiden går att skylla sina egna tillkortakommanden eller misslyckanden på ”någon annan”.
  I fallet när det gäller skolan så är det främst elevernas (kundernas)  brister som utnyttjas. I andra hand anklagas rektorn (en sorts chef som inte är chef).

 40. bom #37
  Läser du böcker?
  Jag läste en gång en spännande bok so hette ”Den sjätte vntern”.
  Den skulle jag vilja läsa en gång till, men jag hittar den inte. Har dålig ordning i hyllorna.
  Men den handlade om hur snabbt det kan bli en ny istid om vårsnön försvinner sent och det kommer ny snö i mängder ovanligt tidigt i sex år i rad.
  Minns inte om Pierse Corbyn var med som referens (jag tvivlar), minns inte ens om det fanns någon annan förklaring än vädret till den totala nedisningen…
  Kanske lika bra att jag inte hittar den. Men jag brukar inte kasta böcker – jag kanske har lånat ut den för många år sedan – strunt samma. Den var inte en litterär eller vetenskaplig höjdare.

 41. Ann L-H

  Uffeb – # 39. Hur trovärdiga är alla dina övriga påståenden om ditten och datten då du tror dig veta hur ”skolan” fungerar efter ”ett tillfälligt inhopp” som vikarierande lärare?

 42. Johan M

  OT – Först har DN ledare med en sansad ton och nu släpper SvD fram en kunnig person inom strålningsbiologi (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd) ! Vad är det som händer, har vetenskapsredaktionerna på DN och SvD båda tagit semester? Vad skall komma härnäst – skall SVT också sluta med alarmism?

 43. Ingemar

  Kent Forsgren #23,
  Precis det där om hur WWF gör enorma vinster på att sälja regnskogar som koldioxidsänkor skrev jag om här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/03/21/hur-wwf-kan-tjana-miljarder-pa-co2-handeln/ 
  Och om hur WWF och andra NGOs drar in många miljoner i statliga och EU-bidrag här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/15/eus-finansiering-av-klimatalarmismen/ 
  WWF, liksom Greenpeace är jättelika globala företag som lever högt på att lura till sig folks pengar. Därtill har de, som påpekats av flera ovan, fått något av en myndighetsställning med ingångar till både nationella och internationella beslutande organ. – Men helt utan något demokratiskt mandat förstås.
  Har någon någon chans mot dem? Jo, de är lite (bara lite, men ändock) känsliga för den allmänna opinionen. Vad som krävs är därför journalistiska reportage och djupgranskningar. Frågan är bara om det finns några journalister som är tillräckligt djärva?

 44. Anna L-H #41
  ”Hur trovärdiga är alla dina övriga påståenden om ditten och datten då du tror dig veta hur ”skolan” fungerar efter ”ett tillfälligt inhopp” som vikarierande lärare?”

  Inte ett dugg mer trovärdiga än att jag vill hävda att jag inte ljuger om det jag uppfattat. Dessutom bara uppfattat vid en grundskola och en folkhögskola under en kort tid.
  De som varit med längre och tänker mindre själva kan troligen uppfattas som mer trovärdiga.

 45. Uffe får ibland medhåll av Gunbo eller magnus för saker han tycker eller gissar … Thats it. Iaf vad jag har sett …

 46. Ann L-H

  Uffeb – man kan ha varit med länge och ändå tänka själv.

 47. Pär Green

  Uffeb # 44
  Snälla, skriv dina åsikter på din egen dator och läs igenom noga, innan du skräpar ner på Maggie:s blogg!
   

 48. Björn #14
  Oj vilken opropaganda du propagerar för.
  ”Vad har propaganda i skolorna att göra? Religion och klimatpropaganda har samma mål, nämligen att förvilla förnuft och den verklighet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.”

  Kan ana vad du menar, men med tanke på hur världen ser ut på andra sidan ditt egna staket så vore det kanske läge för mer kunskap om olika religioner och hur det ser ut i världen. Kanske inte för dina små, men för många andra små.
  Så att dom slipper att bli chockade, besvikna och förvånade när dom möter verkligheten och kan tänka själva ju mer deras hjärnor utvecklas.
  Indoktrineringen har pågått länge nog eftersom lilla Sverige har åstadkommit politiker som försöker hävda någon sorts egen förträfflighet i en global värld.
  En ”global värld” kan låta som floskler, men visst är världen lite annorlunda nu?
  Skolbarnen kan läsa bloggar och fundera på skoltid. Så fungerade det inte förr. Då var det läraren som berättade vad som var rätt och riktigt.
  Men det är länge sedan Anna L-H…

 49. Dan

  Man får ju hoppas att WWFs propagande inte gör barnen olyckliga. Det är lätt hänt att bli olycklig och frustrerad om man upplever att något måste göras åt det ena eller andra men är oförmögen själv.
  I synnerhet barn i skolan som så att säga har ”Record”-knappen intryckt och därför normalt inte ifrågasätter det som sägs.

 50. Slabadang

  Bruntland!
  Är en intressant figur som poppar up som en GB gubbe (ni vet en sån där uppblåsbar med sand i botten) i alla klimatsammanhang.Bakom Bruntland står?? Rätt gissat WWF  Club of Rome. Nobelsfredspris kan i dag med rätta kallas för Bruntlandpriset istället. Inget pris tilldelas annan än vad också socialistinternationalen godkänt. Socialistinternationalen har ju såna där fina medlemmar som Castro Gaddaffi och Mugabe vilket bevisar att diktatur är inget hinder för medlemskapet.
  Nånstans ifrån haveriet med löntagarfonderna där socfialisterna insåg att de skulle slakta den ko de mjölkade vreds fokuset och drömmen om den totala makten och kontrollen över mot ”Globaliseringen” och ”Miljöfrågorna”. Det blev bakdörren in till total makt och kontroll av både människor företag och samhälle.Att via löpntagarfonder och förstatligande lägga rabarber på företag och människorsfrihet nådde sin kakelkontakt då USA framförallt aldrig skulle falla in under ett sådant system.
  Att gå via FN med fler nyrekryterade allianser och samarbetspartner blev den nya strategin. IPCCs rololo var att ta fram legitimiteten för denna nya världsdiktatur nu med Miljön och klimatet istället för socialismen som ideologi.
  Den som inte fattar vad som är i görningen och inte reagerar med affekt mot WWF FN socialistinternationalen och alla deras nyköpta polares kuppplaner kommer vakna med en elektronisk fotboja och spolräknare på toan. Behovsprövad och reglerad elförbrukning med en fotvandring till närmsta grannkommun som semesternöje.
  Låt våra politiker journalister och WWF jobba för att släcka ljus och sprida mörker över både vetenskap demokrati och frihet, så får vi tydligt markera att vi står för motsatsen.
  Antibruntlandiseringsrörelsen måate mobilisera sig. Fuck va jag hatar dessa korrupta maktgalna oärliga manipulativa skitströvlar.
  Klimathot??? Hahahhahahahahahahahahah! Jovisst!! Jovisst tjena mittbena!

 51. Lars C

  Ännu ett offer för klimatförändringen?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12754072.ab

 52. Ann L-H

  Slabadang – # 50 – instämmer i allt du skriver. Några namn ytterligare kunde dock gärna få vara med t ex Palme, B. Bolin, I. Carlsson – och naturligtvis den ständigt närvarande spindeln, som främst verkar mer eller mindre osynlig från de mörka vrårna M. Strong! 

 53. Slabadang

  Johan M!
  Schytt på SVT är ju köpt av WWF. Föreningen ”miljöjournalister” har ”workshops” SFs WWFs sndoctors och gör gemensamma planer för hur propagandan skall styras. Saamverkan går så långt att de ringer varandras nyhetsredaktioner för att säkerställa att nyheter som talar emot klimathotstron blir publicerade.
  Varför var det INGEN nyhetsredaktion som talade om att USA skulle dra in sin finansiering av IPCC? Jo för där sitter en miljöpolitruk på varenda MSM redaktion. De heter Bojs Schytt Bjerström ”Blaffan” mm och de bestämmer inom sin förening ”miljöjournalister” vad vi medeborgare bör få veta eller ej. Propagandan är samordnad och de är så lojala mot varandra för de vet att det blir ett helvetes liv när deras korruption blir offentlig. Redan nu är förtroendet för journalister i botten och dert här är ett viktigt konkret skäl till varför.
  Diskrepensen mellan jornalismens åsikter och egenintressen är en viktig mylla att plantera frågorna om de grundläggande demokratiska spelreglerna i för medborgarmakten att sedan skörda.
  En drivbänk för den demokratiska trygghetens hållbarhet.

 54. Slabadang

  Nytt försök! 🙂
  Att skriva på IPODen och sedan klistra rakt in utan att korrekturläsa är ingen bra metod om det skall bli läsbart och förståeligt! 🙂
  Schytt på SVT är ju köpt av WWF. Föreningen ”miljöjournalister” har ”workshops” med SFs WWFs spindoctors och gör gemensamma planer för hur propagandan skall styras. Samverkan går så långt att de ringer varandras nyhetsredaktioner för att säkerställa att nyheter som talar emot klimathotstron INTE blir publicerade.
  Därför var det tex INGEN nyhetsredaktion som talade om att USA skulle dra in sin finansiering till IPCC.Det sitter en miljöpolitruk på varenda MSM redaktion. De heter Bojs Schytt Bjerström ”Blaffan” mm och de bestämmer inom sin förening ”miljöjournalister” vad vi medeborgare bör få veta eller ej. Deras ”policybslut” ligger sedan till grund för hur hale redaktionen asrbetar. Propagandan är samordnad och de är så lojala mot varandra för de vet att det blir ett helvetes liv när deras korruption blir offentlig. Redan nu är förtroendet för journalister i botten och det här är ett viktigt konkret skäl till varför.
  Carlgren förösöker förtvivlart snabba på att intitutionalisera mikjörörelsen korruption av demokratin. Han matar demokratins parasiter med allt han kan lägga rabarber på. De han stjäl ifrån är lurade medborgare.
  Diskrepensen mellan jornalismens åsikter och egenintressen och medborgarnas är en viktig mylla att plantera frågorna om de grundläggande demokratiska spelreglerna i och för medborgarmakten att sedan skörda.
  En drivbänk för den demokratiska trygghetens hållbarhet.

 55. Torsten Wedin

  WWF:
  Är ni isbjörnsfadder? Då göder ni de personer (Wijkman etc) som driver wwf.
  Jag har aldrig sett en isbjörn med en plånbok i ett snöre runt halsen.
  Totte

 56. Kent Forssgren

   
  Joe Bastardi har en väderprognos för den kommande sommaren. Jo, det lär bli några till sådana innan den annalkande istiden är här.
  Inte helt enkelt för en ovan att tolka bilderna dock. Kom gärna med era tolkningar.
   
  http://www.weatherbell.com/jb/?p=313
  Mar 19 2:04 pm
  JB noterar också att Google har startat ”krig” mot skeptiker.
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/19/an-open-letter-to-google/#more-36210
  Jag lämnade en liten OT kommentar kring detta för någon dag sedan. Kanske försvann den. Jag replikerar den i nästa kommentar från mig.
  Det kan inte vara bara jag som tycker att detta är något oerhört. Jag kommer verkligen att tänka på World Government och f.d. KGB-agenten Yuri Bezmenov´s föreläsningar om hur kriget utan vapen går till.
   

 57. Kent Forssgren

  GOOGLE startar krig mot klimatskeptisicm. Det handlar om World Government! Dags att bojkotta Google. Repris av en tidigare kommentar.
   
  Google has announced plans to battle skeptics. In a story ”Google Takes on Climate Change Skeptics with New Technology Effort”, Maria Galucci announced the search giant has brought together a team of 21 climate researchers to improve the way the science of global warming is communicated using new media”. She continues:
   
  Kelly Levin, a senior research associate at the World Resources Institute, a conservation group, said she hoped the Google program could tackle that challenge by engaging wider audiences in the scientific discussion.
   
  “Given the pace and scale of human-induced climate change, it is of great importance that climate change science, and the urgency of addressing the climate change problem, is communicated effectively to the public and decision makers,” she said.
   
  She added: “Involving the public more directly in the scientific process could increase the acceptance of ideas and help scientific advancements inform governmental policies.”
   
  http://solveclimatenews.com/news/20110318/google-climate-change-fellows-science-new-media
  Mar 18, 2011

 58. ThomasJ

  Slabadang m.fl. kolla in denna länk & agera…
  http://jpquake.wikispaces.com/Journalist+Wall+of+Shame
   
  Mvh/TJ

 59. ThomasJ

  Admin – fråga:Har IE9 installerat och får numera felanmälan ”Fel skriv insändare..” närett bidrag ’submittas’ via klick-knapp. Återgång resulterar dock att bidraget kommer upp på siten – som ovan #58.Que?Mvh/TJ

 60. Skummade snabbt här i morse (letade efter kloka, eller bara tänkvärda kommentarer) och fick ett gott och snällt skratt av Jonas N… !!! inte trodde jag han hade så fin humor (eller är min kass Gunbo med fler?)).
   
  Det som är trist med forum där 90% delar åsikt och dessutom kön och ålder, är att gruppkritiken sjunker för vart gott skratt…
   
  Eller hur min vän Håkan?

 61. Pär Green

  Gunnar Littmarck # 60
  Uppdatera oss okunniga ang G4 och thorium!

 62. Lars W

  OT Kolla månen i kväll…

 63. Lars W #62
  Fullmåne.  Och vad nära den är…
  Skämt åsido, det är nästan så att man ser skillnaden på närhet…

 64. Slabadang

  Nu är det definiyift bekräftat! UI är en sekt!!
  Surfade in fför att räkna antalet inlägg på UI jämfört med TCS(mest för att föda skadeglädjen lite varje gång)
  Nu hart de lagt ut en feed på R Limbaughs radioprogram. ”Erik” som gjort ett av de sex inäggen begriper inte alls varför det är konstigt att den reporter som Limbaugh spelar upp ett referat ifrån blir hånad för att hon rapporterar om ”återvinning” i det japanska flyktinglägret.
  Hur frånkopplad från verkligheten/mänskligheten kan man bli??
  Åh kolla! (i flyktinglägret bland tusentals japaner som förlorat hem familjemedelmmar släkt och vänner) ”de har inte glömt att samla
  plastflaskor i alla fall!!!” Lägg ut !! Lägg ut!!!”

 65. Slabadang

  Svårt med språket idag!
  Rättelsel Erik kan inte förstå varför Limbaugh hånar reportern han åsyftar… ska det vara.
  PS Jag gillar inte Limbaugh heller,,, mer än fläckvis!

 66. Slabadang

  Uffe!
  Är detta första gången??? Jag upplever faktiskt samma sak som du! 🙂

 67. Slabadang
  Hur går det med ditt TV-projekt? Typ Pajamas…
  Är det nedlagt nu eller i startgroparna?

 68. Kent Forssgren

  Allt måste läsas. GOOGLE IS TAKING SIDES IN A MULTI-BILLION DOLLAR POLITICAL/SCIENTIFIC STRUGGLE.
   
  An Open Letter to Google Posted on March 19, 2011 by Willis Eschenbach
   
  Dear Googlefolk;
   
  Recently, you have decided to take sides in a scientific debate. That in itself is very foolish. Why would Google want to take either side when there is a disagreement between scientists? I thought your motto was “Do No Evil.” For the 900-pound gorilla to take sides in any tempestuous politically charged scientific discussion is an extremely stupid thing to do, and in this case definitely verges on the E-word.
   
  In fact, that’s why up until now I trusted Google, because I always felt that I was being given the unvarnished truth. I always felt that Google could be trusted, because you didn’t have a dog in the fight. I believed you weren’t trying to slant your results, that you were neutral, because you had nothing to prove.
   
  So what did you guys do? You’re now providing money to 21 supporters of the CO2 hypothesis, funding them as “Google Fellows” to go and flog their scientific claims in the marketplace of ideas. Is this the new face of Google, advocating for a partisan idea?
   
   
   
  You have chosen to fund policy people as Google Fellows. You have a specialist in “strategic communication in policymaking and public affairs” among them. You have a bunch of scientists whose careers depend on the validity of the CO2 hypothesis. And you are paying them all to push your ideas. In other words, Google has put into place a public relations campaign for the CO2 hypothesis … and people in your organization actually consider this a good idea?
   
   
  I mean people other than Al Gore, who sits on your Board and who stands to make big money if the CO2 hypothesis can be sold to the public. It doesn’t matter if it’s true. If it can be sold to the public, Al makes big money, even if it’s later shown to be false. So sure, he’s in favor of your cockamamie scheme … but the rest of you guys have truly decided to hitch your wagon to Mr. Gore’s dying star? Really?
   
  Man, Google doing PR work shilling for the CO2 hypothesis. I thought I’d never see the day.
   
  It’s not even disguised as a scientific effort. It’s a sales job, a public relations push from start to finish, no substance, just improved communication. I’m surprised that you haven’t brought in one of the big advertising agencies. Those mad men sell cigarettes, surely they could advise you on how to sell an unpalatable product.
   
  The problem is, now Google has a dog in the fight. You’ve clearly declared that you’re not waiting until the null climate hypothesis gets falsified. You’re not waiting for a climate anomaly to appear, something that’s unlike the historical climate. You have made up your mind and picked your side in the discussion. Here’s what that does. Next time I look up something that is climate science related, I will no longer trust that you are impartial. No way.
   
  Let me make it very clear what I object to in this:
   
  GOOGLE IS TAKING SIDES IN A MULTI-BILLION DOLLAR POLITICAL/SCIENTIFIC STRUGGLE
   
  Don’t mistake this for a partisan entreaty. This is not because of the side you’ve chosen, despite the fact that I’m on the other side. I don’t care which side Google takes – it’s wrong and stupid for Google to be in any scientific fight at all, on either side. I’d be screaming just as loudly if you had picked scientists who were on my side of the debate. In fact, I’d scream even louder, because I don’t want Google Follows doing a big PR dog-and-pony-show for skeptical science. Unlike you, I think that’s bad tactics. Your presence, and the desperation that it reeks of, can only damage whichever side you support, so I’m glad it’s not my side.
   
  But sides are not the point. Supporting either side in the debate involves Google in a high-stakes, multi-billion dollar, long-festering, dog-ugly political/scientific battle, with passions running high on both sides, accusations thrown, reputations attacked … and putting your head in this buzz-saw, jumping into this decades-old scientific Balkan war, this is a good idea for Google exactly how?
   
  Truly, are you off your collective meds or something? You don’t want the good name of Google involved in this, there is no upside. All it is going to do is get your name abused in many quarters. I’ve read dozens of people already who said they were switching to Bing or Alta Vista. You’ve lost my trust, it’ll be trust but verify from here on out for me.
   
  And all for what? Guys, you are so far out of touch with the issues that you appear to be truly convinced that it is a communications problem. So you’ve hired all these scientist/communicators to fix that problem. Let me put it in real simple terms.
   
  People don’t believe AGW scientists because they have been lied to by some of the leading lights of the CO2 hypothesis. They’ve seen a number of the best, most noted AGW scientists cheat and game the system to advance their own views, and then lie and deny and destroy emails when the sunlight hit them.
   
  That, dear friends, is not a failure to communicate. Your problem is not the lack of getting your message across. You’ve gotten it across, no problem. The message was obvious – many of the best AGW scientists are willing to lie, cheat, and steal to push their personal AGW agenda … the same agenda that your Google Fellows are now pushing. That was the message, and by gosh, we got it loud and clear.
   
  The only cure for that kind of bad science is good science. It will not be cured by communication. We’ve already gotten the message that your side contains a number of crooks among its most admired and respected members. We’ve gotten the message that most of the decent climate scientists won’t protest against anything. They’ll stay quiet no matter what egregious excesses their leaders commit. They’ll pretend that everything is just fine. Indeed, a number of them even find excuses for the malfeasance of their leaders, that it’s just boys will be boys and the like. No recognition of the gravity of the actions, or how they have destroyed the public’s trust in climate scientists.
   
  If you think the cure for that widespread scientific rot is a clearer explanation of how thunderstorms form or how the greenhouse effect works, I fear you are in for a rude shock. Communications will not fix it, no matter how smart your Google Fellows are … and they are wicked smart, I looked at the bios of every single one, very impressive, but that doesn’t matter. That’s not the issue.
   
  The issue is that the side you’ve picked conned the public, and afterwards refused to admit it. Until they and climate science face up to that, your side will not be believed. There’s no reason to concern yourself with hiring scientists to analyze why your message isn’t getting across. It’s because people hate to be conned. They’d rather be wrong than be conned. And once you’ve conned them, and the Climategate emails show beyond question that your side conned the public, that’s it. After that, all the honeyed words and the communications specialists and the Google Fellows with expertise in “strategic communication in policymaking and public affairs” are useless. Clearer scientific explanations won’t cure broken trust.
   
  And yes, perhaps I’m being paranoid about whether you will skew your search results against skeptics … but then I look at what happened in 2009/10 with “Climategate” as a search term, when for a couple weeks Google wouldn’t suggest it in the Auto Suggest feature. People claimed back then that it was deliberate, you did it on purpose, and I accused them of being paranoid, I didn’t believe it. Looks like instead of them being paranoid, I may have been being naïve.
   
  Anyhow, you can be sure that I won’t defend you again.
   
  So I entreat you and implore you, for your own sake and ours, stop taking sides in political/scientific debates. That is a guaranteed way to lose people’s trust. I’m using Bing for climate searches now, and I’m wondering just if and where you’ve got your thumb on the information scales.
   
  Perhaps nowhere … but I’m a long-time Google user and Google advocate and Google defender. For me to be even wondering about that is an indication of just how badly you screwed up on this one.
   
  Since you seem to have forgotten about your “Do No Evil” motto, I have a new one for you:
   
  You are not wanted there. You are not needed there. You have no business there. Get out, and get out now, before the damage worsens.
   
  Because the core issue is this – you can either be gatekeeper of the world’s knowledge, storing gigabytes of private information about me and my interests and likes and dislikes and my secret after-midnight searches for okapi porn and whale-squashing videos … or you can be a political/scientific advocate.
   
  BUT YOU CAN’T BE BOTH.
   
  You can’t both be in politics and be hiring scientific experts to push a trillion-dollar political/scientific agenda, and at the same time be the holder of everyone’s secret searches. That’s so creepy and underhanded and unfair and wrong in so many ways I can’t even start to list them. I can’t even think of a word strong enough to describe how far off the reservation you are except to say that it is truly Gore-worthy.
   
  Your pimping for the CO2 hypothesis is unseemly and unpleasant. Your clumsy attempt to influence the politics of climate science, on the other hand, is very frightening and way out of line. You hold my secrets, and you held my trust. If you want it again, go back to your core business. Your actions in this matter are scary and reprehensible and truly bizarre. It’s as bizarre as if J. Edgar Hoover was hiring shills to flack for the Tea Party … you are the holder of the secrets. As such, you have absolutely no business involving yourself in anything partisan. It is a serious breach of our trust, and you knew it when you started Google. That’s why your motto is Do No Evil. Get back to that, because with this venture into advocacy you have seriously lost the plot.
   
  My best to you all, and seriously, what you are doing is really scary, I implore and beg you to stop it. Your business is information and secrets, and ethically you can’t be anything else. You hold too much dangerous knowledge to be a player in any political/scientific dogfight, or any other fight. You not only need to be neutral. You need to seem to be neutral.
   
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/19/an-open-letter-to-google/#more-36210
  Posted on March 19, 2011 by Anthony Watts

 69. … forts #67
  Menade ”Internet TV för betalande entusiaster” om det blev oklart för de som inte hängt med i Slabadangs affärsidéer.

 70. Pär Green

  Uffeb # 69
  Det är förmodligen bara du som hänger med!
   

 71. Pär Green  #70
  Så kan det kanske vara just nu.
  Men det blir inte länge till eftersom jag nu kommer att ägna mer tid åt en mysig lördagskväll än förnekande av konstruerade klimatkatastrofer och politiska fobier.
  ”Sköt dig själv utan att det drabbar andra” är mitt egoistiska motto.
  Eller ”Tänk själv så ofta du hinner”…

 72. Pär Green

  Uffeb # 71
  Sov gott!

 73. Skönt att fler än jag börjar se faran med WWF och andra gröna totalitära ideologier. I flera år har jag ställt frågan: Är det inte längre fult att lura barn?

 74. Gunbo

  Jonas #45,
  ”Uffe får ibland medhåll av Gunbo eller magnus för saker han tycker eller gissar …”
  Finns det någon här som inte tycker eller gissar? 

 75. Gunbo

  Gunnar L #60,
  ”Det som är trist med forum där 90% delar åsikt och dessutom kön och ålder, är att gruppkritiken sjunker för vart gott skratt…”
  Hear, hear! Du ska veta stt du är saknad här – åtminstone av mig. Trots att jag inte delar alla dina åsikter.

 76. Karin

  En annan fara med WWF är att organisationen, åtminstone i USA, har sett till att stora områden runt de amerikanska floderna är”skyddade områden” och står därmed under deras kontroll.
   
  När jag nu skulle hitta länken med kartan o info, så dök det upp ett WWF som betydde World Water Forum. Är det någon som hört talas om det tidigare? Det är nytt för mig
   
  Det tycks vara ett forum som anordnas vart tredje år av en icke-demokratisk organisation som heter World Water Council. Denna organisation är startad 1996 på initiativ av multinationella vattenbolag i samarbete med bland annat World Bank, IUCN, IWA, UNDP och UNESCO.
   
  Enligt dokumentet tycks de vara inblandade i mutskandaler och ett viktigt kontor ligger strategiskt till i Bryssel, mitt emot EU-kommisionen.
   
  Jag minns från i somras ett italienskt upprop där de var rädda att stadens vatten skulle säljas ut.
  Ger mig en känsla av oro i magen!
  Det kan inte vara bra att snart bara några få organisationer har kontroll över maten, vattnet och jordarna.
   
  Länken kan endast nås via bakvägen ”snabbtitt”, framdörren var förbjuden från min dator, ialla fall
   
  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-J3C49PGkSoJ:www.waterjustice.org/uploads/attachments/wwf5-controlling-the-agenda-at-wwf.pdf+wwf+control+water&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESj9i0sgRyI0nWWlbmsj1n-h1p1Z61XlW-uNbJR7Zf1bGudlNkF4DvCzPc93xZcOy2raEvEzoU72_m7IvSBexjKqxypm7103ILpitZVigGhB3igRb2AMf1bYQjOKAj1G3n7_FQVM&sig=AHIEtbRP6chmWi3hMRwi83N5eYbEZbDfHA
   
  Jisses vad lång adress! Hoppas det inte stör ordningen i spalterna.

 77. Gunbo #74 …
  Japp, det finns många här som vet vad de pratar om, och dessutom tillför ngt med sin kunskap och sina argument …
  Men UffeB får ju lite medhåll för sitt pladder ibland, och han talar gärna om ’läktare’ och ’applåder’ … Det kanske är er två han syftar på.

 78. Ingemar

  Ingen har specifikt kommenterat ett citat från ovan som jag tycker är rätt anmärkningsvärd:
  WWF är en organisation som finns över hela världen för att bland annat skapa spelregler för användning och fördelning av jordens resurser
  Ingår det i deras självbild att vara något slags global lagstiftare? Det är svårt att tolka det på något annat sätt. WWFs uppgift är alltså att faktiskt skapa spelreglerna om jordens samlade resurser, inte att lobba för eller bidra till en sådan lagstiftning. Ser de sig som världshärskare redan?
  Å andra sidan är det ju lite märkligt att de går ut så öppet med detta – till skolorna till på köpet.

 79. Slabadang

  Ingemar!
  Det blir väl allt tydligare hur WWF Club of Rome och FN flutit ihop till en kraft som skall vara grunden för en väörldsdiktatur. De vågar ännu inte fullt ut spela med öppna kort utan följer den mycket strukturerade plan de har.
  Det är ju bara att läsa innnantill för att tydligt se vilken makt de villutöva och legitimiteten av den.
  Lägg ihop ”en hållbar utveckling” med ”att allt vi gör påverrkar klimatet och miljön” och ”indivisuella utsläppsrätter” så är det glasklart att de tänker ta detaljerad total makt och kontroll över våra liv. Sen kan man ju toppa med att ”demokratin utgör ett problem” så behöver man inte undra längre utan istället börja undra över om inte det är dags att utrusta och träna ett hemvärn för skydd av demokratin och friheten. Den gröna diktaturen har byggts upp  i smyg av våra ledande ”folkvalada” och infiltrerat vår stadsapparat.
  På vems villkor de har tänkt att sätta upp spelreglerna är tämligen glasklart. Nu handlar det om att sprida vilka konsekvenser det innebär.
  Reagerar vi inte nu så kommer vi vakna upp med elektronisk fotboja
  med behovsprövad och reglerad EL WWF släcker ljus och förvarnar om det mörker det tänker sprida permanent över mänskligheten.

 80. Ingemar

  Att det finns stolliga organisationer som drar åt världsregeringshållet är helt klart. Men vi får inte glömma att det också finns starka krafter som drar åt andra håll, med andra ambitioner än att ge Romklubbet, WWF, FN etc all makt. 
  Det som mest retar mig är den naivitet och undfallenhet som finns både bland vanliga politiker och vanligt folk gentemot sådana här organisationer. Även om jag mest betraktar dem som stolleorganisationer så bör vi naturligtvis se allvarligt på deras ideologi. De har budgetar i mångmiljardklassen och de ställer redan till stor skada med sin utopism.

 81. Slabadang

  Ingemar!
  det största problemet är att de nått så långt in den demokratiska apparaten.
  Varifrån kommer alla de experter med makt och inflytande vi inte valt? Som dessutom inte gillas av en majoritet av folket? Känner du igen frågorna?
  Militanta stadsfeminister och miljöfundamentalister såsom SEI? Hur har de nått sin position makt och inflytande? Det finns väl nmöjligvis inte ett ”koncept” för hur man rundar demiokratins granskning och skärseld?

 82. Engage

  En allsmäktig miljömyndighet hotade dra in vårt föreningsanslag om vi inte tog in ett NGO typ WWF i vår styrelse. Vi jobbar tillsammans med markägare med förvaltning av betydande markområden. Jag ger inga fler detaljer av olika anledningar. Men visst är det märkligt hur dessa GONGO:s infiltrerar hela samhällsstrukturen, ivrigt påhejade av statliga tjänstemän?
   
  GONGO = GovernmentNGO

 83. Militant miljöaktivist är väl det finaste man kan bli i Media och bli ryktbar.
  Miljöhjälte är väl härligt att bli utnämnd till med stoltheten lysande ur
  ögon.
  Politiska aktivister blir det nya styrande eliten i ett land mm.
  Man ska ha ett vänsterperspektiv på samhället och rättvisa.
  Detta är dagens mode och trendriktiga politik idag.
  Det riktigt trevliga uttrycket är väl, var Klimatsmart.
  Klimathaverist ’förnekelsesrörelsen’ har låg status.
  ALI.K.

 84. WWF har som jag förstår Infiltrerat Swedbank,med autogiro ingömda
  i transaktioner mm.
  ALI.K.

 85. Måste bli ett krav att banker ska vara helt neutrala till  olika
  stödjande verksamhet,ett krav på bankerna måste följa.
  Frivilligprincipen är det enda som gäller.
  ALI.K.

 86. Krav som vi medborgare måste ställa ’VI VILL INTE HA EN SAMHÄLLELIG
  FOTBOJA’.

 87. TQ

  Handlar bara om indoktrinering. De vill skapa små pk robotar.
  I dagens Svenska samhälle så får man inte tänka själv och endast ha godkända åsikter.

 88. http://www.larouche.se/nyheter/2009/03/25/earth-hour-wwf-fascismens-nya-morka-tid
  http://green-agenda.com/globalrevolution.html
   
  Alex Jones – The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI
   
  Pt1 Michael Shaw Agenda 21 and The National Security Strategy
  http://www.youtube.com/watch?v=lJFAVf1EneY&feature=related
   
  Lyndon LaRouche explains start of WW III
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
   
  http://dendoldaagendan.blogspot.com/2010/11/agenda-21.html
  Agenda 21….You are dead….
  http://www.youtube.com/watch?v=O2I37RT3TCo&feature=related
   
  Agenda 21
  Den nya världsordningen avancerar genom FNs Agenda 21. Bland målen finns att göra det mesta av jordens landytor till ”naturreservat” där människor inte får bo. Vidare definieras noga vad som är ”hållbart” och inte hållbart, det som inte är hållbart ska bort. Något som attackeras hårt är privat egendom. Som Maria Wetterstrand uttryckte sig på ett föredrag i fjol vill förespråkare för Agenda 21 att man i framtiden ska bo i små trånga hyreslägenheter och även hyra allt mer av det man vanligtvis äger. Kollektivism gynnas framför individuella rättigheter. Mycket av det som presenteras i Agenda 21 är inte ännu inte så populärt bland folk. Därför har man sedan 1990-talet indoktrinerat barn och unga på skolor och universitet om att Agenda 21 är något som måste införas för att rädda jorden, sanningen är snarare att Agenda 21 är ett verktyg som används till att förslava mänskligheten.
   
  Nazister firade Mörk Tidsålder under en timme
  http://www.larouche.se/nyheter/2011/03/28/nazister-firade-mork-tidsalder-under-en-timme
   
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Miljörörelsens rasistiska rötter
  av Hussein Askary
  27 november 2008
  Det keynesianska ekonomiska alternativet: Ren fascism!
  Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan ”raser”, har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, ”överlägsenhet”, har genetiska rötter; och precis som det var med den ”ariska” rasen under nazismen, så är det med den ”anglosaxiska” rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.
  Men efter den amerikanska revolutionen, grundandet av den amerikanska republiken och med frihetskampen i Europa, behövde imperiet ”vetenskapliga” argument för att behålla sin makt över världen. Bland alla de ondskefulla teorier som imperiet skapat, har rasbiologin och dess avkomma, miljöfanatismen, varit de dödligaste.
  Tyvärr har många naiva människor i Sverige, som vill göra väl i världen, gått på den lögn som miljörörelsen har matat dem med. Det är samma lögn som gav oss folkmord i Indien, Afrika och även i Europa under nazismen. Detta är ingen överdrift. Till exempel var rasbiologin på 1920- och 1930-talen lika ”vetenskaplig” och populär som klimatförändringshysterin är i dag. Men kan du dra slutsatserna av den miljöideologi som sprids i dag, utifrån vad du vet om konsekvenserna av tidigare påhitt? Många tyskar sade under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget att ”de inte visste” att det som de trodde på skulle leda till folkmord! Läkarna och vakterna i Auschwitz sade: ”Vi gjorde bara vårt jobb!”
  Bli inte förvånad om du upptäcker att Sverige bidrog en hel del till eländet; inte för att folket och alla ledare i Sverige tyckte om nazismen, utan för att de beundrade och följde det brittiska imperiet och dess ”vetenskapliga” traditioner. I dag, under den värsta ekonomiska krisen i modern tid, vill Sveriges ytterst anglofila politiska ledare, massmedier och experter från höger och hela vägen till vänster, ta oss nedför samma väg med uppmaningen att Sveriges regering och hela världen måste följa Gordon Brown och hans keynesianska ”gröna” lösning på krisen.
  WWF:s människoförakt
  Miljörörelsen har aldrig varit en gräsrotsrörelse, även om dess sympatisörer bland 40-talisterna rökte mycket gräs 1968 och därefter. Den ledande internationella ”miljöorganisationen”, Världsnaturfonden WWF, grundades 1961 av kungligheter och adelsmän. En av grundarna var en icke ångerfull Hitler-sympatisör, prins Philip av England; en annan en tidigare medlem av det nazistiska SS, prins Bernhard av Holland. En tredje var Julian Huxley, som före andra världskriget var ordförande i det brittiska rasbiologiska sällskapet, Eugenics Society. Efter kriget blev han den förste ordföranden för FN:s vetenskaps- och kulturorgan Unesco. Julian Huxleys farfar, Thomas Huxley, var en nära medarbetare till biologen och antropologen Charles Darwin.
  För att ännu en gång bevisa sin lust att bli av med de ”överflödiga” människorna på planeten, gav WWF ut en ny rapport den 29 oktober i år under namnet ”Living Planet Report 2008”, där man påstår att tre fjärdedelar av världsbefolkningen lever i länder som förbrukar mer naturresurser än vad ”Jordens biokapacitet” kan klara av. Därför, argumenterar rapporten, måste regeringar tvinga fram åtgärder som kommer att ”minska befolkningen, individuell konsumtion, resurser som används och avfall som förekommer i produktionen av varor och tjänster”. WWF kräver att detta minskas med en tredjedel. Om vi även tänker på den nuvarande kollapsen av produktion internationellt, och den matkris och svält som råder i stora delar av världen, är det inte svårt att inse att WWF:s råd skulle leda till massmord.
  WWF:s grundargument är att människans blotta existens på jorden är en ”belastning”: Ju mer människor, desto värre konsekvenser för naturen. Den senaste rapporten betonar att ”mänsklig efterfrågan på mat, vatten, energi och råvaror” kan reduceras genom en drastisk minskning av antalet människor på jorden, och sänkning av levnadsstandarden för dem som blir kvar. Imperiepolitiken har sedan andra världskrigets slut redan utrotat miljontals människor genom svält, sjukdomar och krig om råvaror i Afrika. Men WWF vill ha en mer systematisk eliminering av människor, detta med ett snällt ”rädda planeten”-ansikte.
  Tillbaka till Malthus och Darwin
  Det mesta av den moderna ekologiska ideologin, inklusive den nazistiska rasbiologin, har byggt på axiomen att människan är ett djur och att naturresurserna är begränsade, och eftersom människor bara är en annan form av djur med ekologiska begränsningar, kommer en befolkningsökning att leda till försämrad tillförsel av näring och därför till svält och massdöd. Denna ideologi utesluter att mänsklig kreativitet och vetenskaplig utveckling kan ta bort ”gränserna”, så att det blir möjligt att försörja fler människor med en högre levnadsstandard.
  Den första stora akademiska yttringen av denna ideologi kom i själva verket från det brittiska imperiets och Ostindiska kompaniets egen skola i Haileybury, där professor Thomas Malthus (1766-1834) kokade ihop sin ”befolkningsteori”. Han hävdade att människor förökar sig geometriskt (1, 2, 4, 8, 16 …) medan matproduktionen ökar aritmetiskt (1, 2, 3, 4 …) och att naturen till slut måste balansera denna ojämna utveckling genom utrotning av människor genom svält och sjukdomar, speciellt bland de fattigaste och svagaste i samhället. Men, när kritiker konfronterade Malthus med det faktum att vetenskaplig utveckling kan leda till en lika stor ökning av tillgången på mat, var hans naturliga reaktion att stoppa utvecklingen. Han ansåg att arbetare inte borde få mer lön än tillräckligt för överlevnad, och deras barn borde inte få någon utbildning. Och det är precis det som Ostindiska kompaniet gjorde i Indien och kolonierna i Afrika. I själva England och Irland inspirerades den brittiske premiärministern William Pitt d.y. att avskaffa lagen om statliga matransoner och stöd till fattiga.
  Malthus’ idé influerade Charles Darwin (1809-82) och hans antropologiska påhitt. Låt oss läsa lite vad denne hyllade Darwin, som våra barn tvingas ”tro” på i skolan, sade i den här frågan:
  ”Några anmärkningar om det naturliga urvalets verkan på civiliserade folk kan emellertid vara värda att tillfogas: Mr. W.R. Greg har på förtjänstfullt sätt diskuterat detta område, liksom tidigare mr Wallace och mr Galton, och de flesta av mina anmärkningar har hämtats från dessa tre författare. Bland vildar går de som är svaga i kroppsligt eller själsligt hänseende under, och de som överlever har i allmänhet utmärkt hälsa. Vi civiliserade människor gör däremot vårt yttersta för att förhindra denna utsortering. Vi bygger fristäder för de imbecilla, lytta och sjuka, vi har omsorg om de fattiga och våra läkare gör sitt bästa för att rädda livet på alla in i det sista. Det finns anledning att förmoda att vaccinationen har räddat livet på tusentals människor som tidigare skulle ha gått under i smittkoppor. I ett civiliserat samhälle fortplantar följaktligen svaga medlemmar sitt släkte. Ingen som har sysslat med husdjursavel kan betvivla att detta är synnerligen skadligt för människosläktet. Det är förvånande hur fort brist på omsorg eller missriktad omsorg medför att en husdjursras försämras, men utom i fallet människan själv är knappast några så okunniga att de låter sina sämsta djur föröka sig.”1
  Varken eleverna i våra skolor eller lärarna uppmanas att gå till källorna för att själva se vad Darwin eller Francis Galton säger i sina böcker. De får nöja sig med att läsa en akademisk Darwin-beundrares beskrivningar i skolböckerna.
  Galton är rasbiologins fader. Tidigare i sin bok visar Darwin sin beundran för Galtons människoföraktande teorier:
  ”Variationerna eller olikheterna i den mentala förmågan hos människor av samma ras, för att inte tala om de än större skillnaderna mellan människor av olika raser, är så välkänd att inga ord därom behöver sägas _ Säkerligen är allmän intelligens, mod, gott och dåligt temperament överförda egenskaper. Hos människan ser vi liknande fakta i nästan varenda familj; och vi vet i dag, tack vare mr Galtons beundransvärda arbete, att genialitet har en tendens att ärvas; och det är å andra sidan alltför säkert, att galenskap och försämrade mentala förmågor likaledes går i arv i familjer.”2
  Detta den brittiska elitens förakt för svaga människor, både i deras eget land och i världen utanför, betraktades som vetenskaplig i stora delar av Europa, men förfinades ytterligare i de akademiska kretsarna hela vägen fram till nazismens gaskammare.
  Rashygien
  1840 uppfann svensken Anders Retzius ”skallindexet”. Eftersom människan bara är ett biologiskt väsen, enligt Darwin, så skulle det vara enkelt att ”mäta” intelligens, moral, trohet osv fysiologiskt. Sonen Gustaf Retzius tog frågan vidare och var 1882 med och grundade Svenska sällskapet för antropologi och geografi, som bl.a. fokuserade på skallmätningar i hela landet. Slutsatsen av de undersökningar som gjordes fram till 1902 var, enligt sällskapet, att Sverige hade den renaste grenen av den germanska rasen i världen! Det kanske kan förklara Hermann Görings och andra nazisters fascination för Sverige.
  Men det fanns ett problem där. Precis som i England fanns det i Sverige nämligen många fattiga, sinnessjuka, handikappade och kriminella, som man påstod berodde på deras gener. Då kom ”rashygien” in i bilden. Lösningen som Sveriges rasbiologer föreslog var således att samhället skulle ”rensas” från dessa defekta individer, som utgjorde en biologisk och ekonomisk belastning för samhället.
  År 1920 röstade Sveriges riksdag enhälligt för grundandet av det första statliga rasbiologiska institut i världen! Rasbiologiska institutet i Uppsala blev direkt en världssensation, och intresserade rashygienister kom till Uppsala för att studera och föreläsa. Bland dem fanns Eugen Fischer, den tyske läkare som var på Rasbiologiska institutet 1924 och som två år senare grundade det tyska rasbiologiska institutet i Berlin. Fischer var ansvarig för att ”vetenskapligt” legitimera utrotningen av miljontals judar, zigenare och mentalsjuka samt tvångssteriliseringen av hundratusentals tyskar som inte passade in i det germanska idealet. Trots att tvångssteriliseringarna upphörde i Tyskland med nazismens fall, fortsatte de i Sverige fram till 1975! Steriliseringarna var i regel riktade mot kvinnor (90 procent).3
  Naturromantik och nationalsocialism
  De stora rashygienisterna var nästan uteslutande både darwinister och naturromantiker. Det var därför inte konstigt att naturromantikerna drogs som en magnet till nationalsocialismen och att många naturskyddsföreningar anslöt sig till nationalsocialismen. En av de mest kända förespråkarna för att gå ”tillbaka till naturen” i Tyskland var Ernst Haeckel, biologen som gjorde Darwin och Huxley populära i Tyskland i slutet av 1800-talet. Han var också en stark förespråkare av den germanska rasens överlägsenhet. Haeckel grundade i Tyskland flera ”ekologiska holistiska” föreningar som studerade de ekologiska sambanden mellan organismer och miljön. Haeckel och hans ”lära” utvecklades efter första världskriget till en extremt nationalistisk, antiindustriell, antisemitisk soppa.
  Satan tillbaka i fårakläder
  Efter kriget klagade Sir Julian Huxley på att ”Hitler hade förstört rasbiologins rykte” som vetenskap. Men Huxley stannade inte vid Hitler, utan fortsatte med sitt uppdrag: att främja och skydda imperiets intressen. Som första ordförande för Unesco samlade han samma rasbiologer och ideologer omkring sig, till en ny attack mot mänskligheten. Från Sverige rekryterade han bl.a. Gunnar Dahlberg, ordförande för Rasbiologiska institutet i Uppsala, och Gunnar ”Folkmaterialet” Myrdal för att i Genève ordna en ”mjuklandning” för rasteoretikerna, där man rentvådde sig från rasfrågan och gick skottfri,4 medan nazister hängdes i Nürnberg.
  Grönt folkmord
  Rasbiologin fick efter nazismens fall ett nytt ansikte. Britterna (och återigen en del svenskar) började nu skrika om ”befolkningsexplosionen” i tredje världen. Vad de i själva verket menade var att om de nationer i Asien och Afrika – som det brittiska och andra imperier koloniserat och ekonomiskt utplundrat – nu skulle utvecklas, skulle det betyda att dessa folk skulle behöva naturresurserna som finns i deras egna länder. Det skulle beröva britterna och deras allierade kontrollen över världsekonomin. År 1974 blev detta USA:s officiella politik, nedskriven i en då hemlig promemoria NSSM-200, under dåvarande chefen för nationella säkerhetsrådet Henry Kissinger. Denna promemoria argumenterade för att befolkningstillväxten i länderna i den s.k. tredje världen måste stoppas med alla möjliga medel, eftersom den utgjorde ett hot mot USA:s och dess allierades säkerhet. Det betydde att dessa länder skulle berövas modern teknik, och i stället skulle IMF och Världsbanken komma in med åtstramningspolitik, kondomer och ”anpassad” teknologi som skulle se till att dessa nationer hölls kvar i fattigdom. Förbud mot DDT – med hjälp av lögnaktiga, ovetenskapliga miljöskyddsgrunder – har skördat fler liv i Afrika och Asien genom malaria än vad till och med Hitler lyckades med på sin tid i Europa.
  Industriländerna förmåddes samtidigt att ”frivilligt” sätta stopp för sin egen teknologiska utveckling. Från och med 1968 års sex-knark-rock-”kulturrevolution” i Amerika och Europa, som vände sig mot förnuft, vetenskap och industriell utveckling, blev miljörörelsen en ”gräs”-rotsrörelse. 40-talister marscherade som hypnotiserade chocktrupper mot kärnkraft. Optimismen som månlandningen hade skapat i hela världen sopades bort med Vietnamkriget, Bretton Woods-systemets kollaps 1971 och den ekonomiska depression som följde på oljekrisen 1973.
  Krisen i dag
  Nu när finanskrisen har slagit till mot världens ekonomi, vill den brittiska regeringens Gordon Brown och sympatisörerna till den liberala imperiepolitiken återuppliva den gamla fascistiska lösningen från 1930-talets Europa. Man kallar det till och med ”ett nytt Bretton Woods”, men det är inte Franklin Roosevelts ursprungliga idé, utan John Maynard Keynes monetära system man syftar på. Med Browns förslag skulle det skapas en ekonomisk diktatur under IMF, en världsvaluta och en världsregering, och det skall inte finnas självständiga nationsstater som kan skydda sin befolkning mot globala privata ekonomiska intressen. Allt detta kommer att drivas igenom med hårdhänt åtstramning och en grön miljöfasad.
  I Sverige har vi sett både högerns frihandelsliberaler och vänsterns socialister hylla Brown och uppmana till en återgång till Keynes’ ”stimulans”-konsumtionsekonomi. Man undrar om de anglofila redaktörerna på t.ex. DN och Aftonbladet förstår vad de pratar om eller vem Keynes var.
  Keynes var en fascist som hade Hitlers totalitära Tyskland i åtanke när han utformade sin penningteori på 1930-talet. I sin fortsatta formgivning av monetära system, 1941-42, erkände han att han utnyttjade nazisternas finansminister Hjalmar Schachts ”fyndiga” bilaterala clearingarrangemang för sina idéer om IMF och en världsvaluta. Han till och med gav ut den första utgåvan av sin bok ”General Theory” i Tyskland 1937, med motiveringen att läsarna i den totalitära staten skulle vara mer mottagliga för hans teorier. Keynes var också en hängiven beundrare av Francis Galton och rasbiologin. Han satt i styrelsen för det brittiska rasbiologiska sällskapet 1937-44 och höll 1937 föreläsningen Galton Lecture i ämnet.
  Råder det någon tvekan om vart ett ekonomiskt system som tänkts ut av en sådan man skulle leda?
  Faran är nu, efter att industriländernas befolkningar har gått igenom en djupt penetrerande miljöhjärntvätt och ständigt bombarderats med klimatskräckhistorier i massmedierna, att folk inte gör motstånd mot den ekonomiska självmordspolitik som Al Gore, Gordon Brown, Maud Olofsson med flera föreslår. De så kallade ”infrastruktursatsningar” som föreslås just nu är inget annat än en återgång till nazisternas autobahnbyggen med spadar. Ett exempel i dag på ”grön teknologi” är förbränning av spannmål som etanolbränsle i bilar, när miljoner människor i världen svälter, eller utnyttjandet av fattiga som slavar i sockerrörsplantager i Brasilien och Afrika, också för etanolproduktion. Den keynesianska modellen utnyttjar befolkningen, speciellt de arbetslösa, i lågteknologiska processer. Lönerna i samhället måste därför sänkas lägre och lägre, och till slut, som det gick i Italien och Tyskland, fick folk jobba bara för mat i arbetslägren.
  Problemet i dag är den populära ”tron” på miljöhot och klimathot. Det viktiga är inte om folk vet vad de pratar om, eller om de själva väljer ondskan. Det räcker för dem om det är populärt eller godkänt av ”experterna”. Populärkulturen blir den honung genom vilken det dödliga giftet marknadsförs.
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
  Lyndon LaRouche explains start of WW III

 89. Intressant uppräkning av exempel. Frågan är om alla faktoider du för fram ska eller kan inordnas i det tolkningsmönster du ställt upp?
  En skarp varning för miljörörelserna, klimathotet och det slutgiltiga avskaffandet av den redan nu nästan obefintliga äganderätten, är dock befogat.
   
  Äganderätten finns kvar som symbol i lagstiftningen. Men den är så kringränd av regler, anvisningar med mera, att du får snart inte släppa en fis i din egen skog, bokstavligen. Exempelvis måste du ansöka om tillstånd att upprätthålla den ordning som du redan har, skogsbilvägar och diken. Skulle dikena slamma igen några år så att delar av marken blir vattensjuk, då har du gratis gett staten ett våtmarksreservat. Du får inte återställa dina diken, du får ingen ersättning och du har ingen rättsinstans att vända dig till.

 90. http://www.nyapolitiken.biz/larouche/sanningen-om-palme.html
   
  ”Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige”
  EAP svarar Martin Tunström (s)
  LaRouche, 17 augusti, 2010 
  Den aktive socialdemokraten och SSU:aren Martin Tunström i Helsingborg har publicerat ett längre bemötande mot beskrivningen av Olof Palme i dokumentärfilmen ”Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige – EAP”. Han har funnit filmen på Youtube och skrivit om den på sin hemsida.
  Ulf Sandmarks första svar till honom börjar så här:
  Vad LaRoucherörelsen i Sverige – EAP tar upp i om Olof Palme denna dokumentär är helt riktigt, precis som förutsägelserna om den globala finanskris vi nu står mitt i. 
  Den huvudsakliga frågan är Olof Palmes politik, att bromsa tillväxten både i Sverige och Tredje världen. Det handlar inte om anonyma krafter och konspirationer. Du undviker nämna dokumentärens beskrivning av Henry Kissingers direktiv NSSM 200 där han klart pekar på att USA skall hålla tillbaka befolkningstillväxten i tjugo namngivna u-länder för att deras råvaror inte skall förbrukas av dem utan av USA. Det borde inte heller vara en överraskning att den rådande världsordningen har hållit tillbaka tredje världen. Olof Palmes deltog i och stödde Brandtrapporten, där man å ena sidan utlovade en Marshallplan för u-länderna, men samtidigt krävde att denna utveckling skulle ske inom ramen för de existerande finansiella världsinstitutionerna. Först skulle alltså u-länderna betala sina skulder under IMF:s och Världsbankens brutala villkor, först därefter skulle de få hjälp. Palme svek u-länderna i praktiken, och var, trots sin retorik, liksom Sida i realiteten på samma svältlinje som Kissinger. Skall oligarkins folkmordspolitik, som under mer än trettio år kostat fler människoliv än andra världskriget flera gånger om, stoppas måste man veta att den har sina företrädare inte bara till höger. 
  När Olof Palme dels drog samman FN:s första miljövårdskonferens, dels där helt sensationellt uttalade sig för nolltillväxt, satte han igång miljörörelsen i Sverige. Palme ledde då ett tillväxtorienterat parti med många ministrar från Erlanders kärnkraftsvänliga regering vilket gjorde att han både i sitt tal där och i energipropositionen var tvungen hålla sig till det. När centern tagit på sig kärnkraftsmotståndet kunde Palme spela maximalt på motsättningarna inom borgerligheten för att fälla regeringen och kunde dessutom hålla de tillväxtvänliga fackföreningarna lugna inom sitt eget parti för att bli återvald.
  Vad Palme själv ville, kunde man se på det nolltillväxtinriktade Sekretariatet för framtidsstudier som han hade knutit till sin egen statsrådsberedning. Han höll möjligheten för en förändring av kärnkraftspolitiken öppen och utnyttjade Harrisburgincidenten för att blockera fortsatt kärnkraftsutbyggnad med folkomröstningen, där alla valalternativ var emot vidare utbyggnad. Faktum kvarstår att Palme både förespråkade och drev en politik för nolltillväxt av energin.
  Nolltillväxt är definitionen på en fascistisk ekonomisk politik som så småningom leder till åtstramning för befolkningen. Därför var lönknyckarfonderna något som var mycket allvarligt. Både arbetsgivare och fack var ense om att löntagarfonderna skulle vara ett tvångssparande, vilket gjorde att de motsvarade föregångare som Hitlers MEFO-avdrag. MEFO stod för MetallForskning och löneavdragen gick rakt till krigsupprustningen, trots löfte om annat. Att sedan svenska facket och arbetsgivarna blev oense om användningen av pengarna, ändrar inte saken att Palmes lönknyckarfonder var en del av en fascistisk, korporativ, politik.
  Sverige har lidit av denna energipolitik och har i praktiken haft en nolltillväxt. Det som sett ut som tillväxt, har antingen varit monetärt glitter eller kommit från att investeringarna liksom barnafödandet hållits tillbaka.
  En del av nolltillväxtpolitiken var också den avreglering av finansmarknaden med (Novemberrevolutionen) Palmes regering genomdrev hösten 1985. Det satte i gång de finansbubblor och därmed de finanskriser, som skulle slå sönder så stora delar av svensk industri och tillväxtkapacitet på 1990-talet och 2000-talet. Om du fortsätter beundra Olof Palme efter detta, kan du inte klaga på ekonomisk nolltillväxt.
  Eftersom du är den förste aktive socialdemokrat att offentligt bemöta det som EAP skrivit om Olof Palmes nazistiska bakgrund, anser jag att denna fråga borde tillåtas diskuteras vidare. Det tillhör Sveriges historia och borde nu kunna diskuteras, precis som man numera kan diskutera hans tvillingsjäl Ingmar Bergman. 
  Att tona ner IG Farben till någon slags fabrikör av syntetbensin och Zyklon B är magstarkt. IG Farbens stora projekt var fabrikerna runt koncentrationslägret Auschwitz, som byggdes för att förse IG Farben med slavarbetskraft. Den som utarbetade kontraktet om slavarbetskraften den tyska staten levererade var den högste juristen i IG Farbens ledning Olof Palmes onkel August von Knierenm, som också personligen inspekterade Auschwitz. Att försöka hävda dennes oskuld för att han frikändes i Nürnbergrättegången är också oerhört, med tanke på att von Knierem samarbetade med Standard Oil i USA i en rad bulvanaffärer och därför satt på dokument som ledande krafter i USA inte ville ha publicerat.
  Nåväl, Palme skulle inte kunna klandras för vad släktingar gjort, om det inte var genom sina nazistiska förbindelser han gjorde sin egen karriär. Vi har alla på svensk TV kunnat se Lena Einhorns film ”Handelsresande i liv”, där hon dramatiserade Gilel Storchs första möte med den 18-årige Olof Palme. Storch sökte, som representant för de judiska organisationerna, kontakt med den tyska naziregimen för att rädda fångarna i koncentrationslägren och därför vände han sig till Ottokar von Knierem, chef Dresdner Bank i Sverige och bror till Olof Palmes mor. Jonas Gummesson har i den nedtystade boken ”Olof Palmes ungdomsår” visat hur karriären gick via vänskapen till en grupp svenska nazister till den militära underrättelsetjänsten och sedan IB. Engagemanget av fascister för underrättelsearbetet ”mot kommunismen” följde mönstret från hela Västeuropa. Från IB plockades Palme upp av Tage Erlander som förutom sin kontakt med Säpo, som han grundat, därmed fick en direktkontakt till IB.
  Olof Palme tog aldrig avstånd från dessa sina släktingar. I stället höll han tyst om det och var utsatt för en utpressningsmöjlighet som hotade Sveriges självständighet. Precis som nazisterna tog upp den brittiska malthusianska miljöpolitiken, i grunden var nazisterna en miljörörelse, ledde Palme socialdemokratin mycket beslutsamt in i dagens brittiskstyrda miljöpolitik. Skall Sverige ha en framtid måste Sveriges moderna historia, och orsaken till paradigmskiftet bort från den tillväxtinriktade industripolitiken, kunna diskuteras.
  Dokumentären Sanning om LaRoucherörelsen i Sverige – EAP är därför ett viktigt bidrag för att Sverige, och inte minst socialdemokratin, skall kunna komma ur sin djupa moraliska och ekonomiska kris.
  Tunström bemötte detta och här är Ulf Sandmarks nästa svar:
  Obs: Sofisteri är inte att svara ärligt! Det är skillnad på nolltillväxt som ekonomisk politik (dvs som avsikt eller vilja), och tillfälliga svängningar i ekonomin, där tillväxten står still eller är negativ.
  Problemet med nolltillväxt är att den aldrig kan upprätthållas på längre sikt eftersom framtagningen av råvaror ständigt kräver mer och mer ansträngning allteftersom de enklast åtkomliga fyndigheterna töms ut. Det gör att även en ekonomi, som håller jämn förbrukning av råvaror, också måste börja ta av övriga resurser i samhället för att upprätthålla sin råvaruförbrukning. Med åtstramningen blir det mindre resurser till forskning och framtagande av nya teknologier, som är det enda som kan göra det enklare att ta fram råvarorna. Hela ekonomin hamnar i en sax, där mer och mer åtstramning av befolkningens levnadsstandard krävs för att få fram de råvaror samhället behöver. Därför har nolltillväxtpolitiken, hur romantiskt den än beskrivs, ett slutstadium med en åtstramning in döden. Koncentrationslägren var en sådan slutstation, där den nazistiska åtstramningspolitiken tog allt från fångarna och lät dem, som kunde, arbeta så länge de orkade.
  När Olof Palme på FN:s Miljövårdskonferens 1972 uttalade sig för nolltillväxt i energipolitiken och SAP i Sundsvallsprogrammet, var det ett oerhört steg. Som du själv kan höra i Palmes valdebatt med Fälldin 1976, visste Palme att konsekvensen av att minska på energin skulle leda en minskning och inte ökning av jobben och välfärden. Där talade Palme om Fälldins politik att stoppa utbyggnaden av kärnkraften. Men även en nolltillväxt efter utbyggnad av de tolv påbörjade kärnkraftsaggregaten, skulle också på lång sikt få samma konsekvenser.
  Du ser Palme som förespråkare för kärnkraft, men Palme var en del av ett parti som förespråkade kärnkraft och han följde partilinjen. Hur skulle han annars kunna göra sin karriär och hålla ihop partiet? Du måste hålla isär vad Palme sa på 1960 och 1970-talen och hur han svängde partiet, ja med Miljövårdskonferensen även andra partier, i kärnkraftsfrågan.
  Palme var den som stoppade vidareutvecklingen av kärnkraften i Sverige och lät de stora svenska industrianläggningarna för tillverkning av kärnkraftverk förintas. Det gjorde han genom att ta initiativ till folkomröstningen om kärnkraften efter Harrisburgincidenten. Först lade han då fast sin nolltillväxtpolitik genom att låta det socialdemokratiska partiet binda sig vid avveckling av kärnkraft ”med förnuft”, dvs tillåta en utbyggnad till 12 reaktorer men sen låta det ta stopp. Men han styrde inte bara sitt eget partis ståndpunkt, utan, med hjälp av en skicklig manöver, även de andra partierna som förespråkade kärnkraft. Palme erbjöd först en gemensam front mot Centerns och Vänsterpartiets kärnkraftsmotstånd. Det gjorde att han kunde binda alla kärnkraftsvänliga partier till den socialdemokratiska avvecklingslinjen efter 12 reaktorer. När han så fått med moderaterna på detta, lade han till ett extra krav om statskontroll som han visste inte skulle accepteras av moderaterna. Följden blev att det blev tre ”alternativ” att välja på, där alla, inkl. moderaternas Linje1, krävde någon form av stopp på kärnkraftsutbyggnaden.
  Palme lade locket på Sveriges chans att med Europas största uranförekomster bli rikt på att exportera både elkraft och hela kärnkraftverk med bränsle och allt. Norge däremot byggde ut utvinningen av sin stora resurs, oljan, och har i dag gått om Sverige i BNP-ligan, trots att man har mycket färre folk. Det var resultatet av Palmes nolltillväxtpolitik för energiförbrukningen och det är vad Sveriges arbetare och välstånd lider av i dag. Det är denna Palmepolitik som stora delar av basindustrins fackföreningar och kanske du också, helt riktigt, försöker vända.
  Nolltillväxtpolitiken var desto brutalare mot u-länderna, som inte bara förvägrades kärnkraft utan också andra moderna industrier. De pådyvlades i stället ”anpassad teknologi”, som om människorna där skulle på något sätt skulle vara mindervärdiga och inkapabla att hantera modern teknik. Palmes politik att i Brandtrapporten, villkora allt bistånd till att u-länderna först betalade sina skulder, band upp hela Socialistinternationalen till att stödja det långsamma och ännu pågående folkmordet på Tredje världen.
  Vad gällde kraven på att u-länderna skulle betala sina utlandsskulder till Västvärldens banker skilde sig inte Palmes politik på något sätt från Kissingers, IMF:s och Världsbankens MacNamaras. Övergivet av även sina ”vänner” i Socialistinternationalen hade Tredje världens ledare inte något annat alternativ än att betala utlandsskulderna med folkens matpengar, sjukvårdspengar och infrastrukturpengar. Mångdubbelt fler människor har dött i 1980-talet skuldkris i Tredje världen än hela Andra världskriget.
  Eftersom du tycker att vi kan diskutera på i frågan om Palmes ideologiska härkomst, så vill jag fråga dig: Låtsas du inte förstå att Palme var hos nazisternas Sverigerepresentanter, när Gilel Storch var tvungen att söka upp dem? Palme kom inte till mötet, som representant för de judiska organisationerna.
  Återigen leder din blinda beundran för Olof Palme dig till den extrema positionen att spela ned nazisters betydelse. Sluta med det, annars kommer du snart också förneka koncentrationslägren? Olof Palmes vän Lennart Hagman var inte vilken nazist som helst. Han var en kårledare i Nordisk Ungdom, de svenska nazisternas Hitlerjugend. Det var dessutom Hagman, som gjorde utredningen åt försvarsstaben och erbjöd Olof Palme jobbet i den militära underrättelsetjänsten 1953. Mycket viktigare i Palmes personliga nazikrets var IB-chefen Birger Elmér, som anställdes samtidigt.
  Har du läst Jonas Gummessons bok ”Bland nazister och spioner: Olof Palmes ungdomsår”?
  Att informationen om Olof Palmes nazistiska bakgrund är känslig och kunde använts i utpressningssyfte talar både hans och andras politik att tysta ned det. Det var därför Palme gick i taket, när den sovjetiske diplomaten Nejland bjöd in Olof Palmes släktingar att besöka von Knieriemfamiljens släktgård Skangal i nuvarande Lettland.
  Det är bland annat för att filmen ”Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige – EAP” öppet diskuterar Olof Palmes roll, som den är den första dokumentärfilmen om vad som egentligen hände i när Sveriges tidigare snabba tillväxttakt från 1960-talet bröts, kärnkraftsutbyggnaden stoppades och varför vi så småningom hamnade i våra stora ekonomiska kriser.
  Nu måste inte bara kärnkraftspolitiken vändas utan också avregleringarna av finansmarknaderna. Spekulationen måste skiljas bort från finanssystemet genom att bankerna återigen delas enligt Glass-Steagall-principerna. Då behöver bara den allmännyttiga delen av banksystemet garanteras av staten. De spekulativa delarna skall åter bara tillåtas i finansbolag, som får spela på egen risk. Med denna sanering kan statens krediter sluta att gå till bankräddningspaket, som fortfarande är prioriteten bland Palmes efterträdare i partiet. I stället kan statens kreditgivning strömma till de projekt som legat i träda sen Palmes dagar: Motorvägsstandard på gamla riksettan från Malmö till Haparanda, liksom via Göteborg till Stockholm, bron till Finland, tunneln mellan Helsingborg och Helsingör osv. Vi kunde använt AP-fonderna, men de har spelats bort i kasinot eller lånats till statens underskott, så nu måste vi använda Riksbanken för att bygga landet och sätta hela folket i arbete. Vi skall inte heller dra ner löneutrymmet med tvångssparande, som med löntagarfonderna. Staten, inte korporationer, skall äga och använda sina statliga företag och tidigare ämbetsverk för att i hela folkets intresse med en aktiv näringspolitik driva fram projekt med så mycket ny teknologi att vi kan lösa råvarukriser och starta nya industrier.
  Martin Tunströms försök att försvara Olof Palme och diskussionen med Ulf Sandmark finns på hans hemsida.
  Den som vill veta mer om Sveriges moderna historia bör läsa boken ”Sverige – en synarkistisk modell” av Tore Fredin. Ett sammandrag av boken finns här på denna hemsida och hela boken kan beställas från EAP. 

 91. Babylon’s Banksters, Nazi International, Prince Bernhard, IG Farben & Bilderberg 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=-e7-Nd73B9Y&feature=related
  Babylon’s Banksters, Nazi International, Prince Bernhard, IG Farben & Bilderberg 2/5
   
  http://www.youtube.com/watch?v=X4Q8L2f5v0A&feature=related
  Babylon’s Banksters, Nazi International, Prince Bernhard, IG Farben & Bilderberg 3/5
   
  http://www.youtube.com/watch?v=yC3DSDY9bz4&feature=related
  Babylon’s Banksters, Nazi International, Prince Bernhard, IG Farben & Bilderberg 4/5
  http://www.youtube.com/watch?v=2WUdb-EXoU8&feature=related
  Babylon’s Banksters, Nazi International, Prince Bernhard, IG Farben & Bilderberg 5/5
  http://www.youtube.com/watch?v=EVd1qwSGDcw&feature=related

 92. WWF:s 30-klubb:  
  Kungens hemliga skuggregering
  Ny Solidaritet, februari 2010
  Ulf Sandmark
  Magnus Nilsson
   
  http://www.nyapolitiken.biz/nya_varldsordningen/kungens-skuggregering.html
  Kung Carl XVI Gustaf har i Sverige ställt sig i spetsen för det brittiska imperiets och det nuvarande brittiska kungahusets lögnaktiga och människofientliga klimatkampanj.
  På sitt slott Ulriksdal har kungen inrättat en närmast okänd ledningsgrupp, Världsnaturfonden WWF:s 30-klubb, som i många politiska frågor fungerar som en kunglig
  skuggregering bestående av statliga myndigheter, mäktiga folkrörelser och politiska lobbyorganisationer. 
  Carl XVI Gustaf har stött WWF sedan tiden för dess bildande i Sverige 1971, först som hedersordförande. 1988 klev han in som aktiv ordförande för denna politiska lobbyorganisation, en organisation som är ansvarig för spridandet av den absurda lögnen att Himalayas glaciärer skulle vara bortsmälta år 2035.
  Sedan 1983 har kungen personligen låtit WWF inrätta sig i det kungliga slottet Ulriksdal norr om Stockholm. På detta relativt undanskymda ställe träffas WWF:s förtroenderåd,
  den s.k. 30-klubben, under kungens ledning. Det är den som, helt odemokratiskt i förhållande till WWF:s alla övriga medlemmar, utser WWF:s styrelse. 30-klubben skall bestå av max 30 privatpersoner, som utväljs bland Sveriges rikaste familjer och Bernadotte-trogna adelsfamiljer tillsammans med några ledande svenska miljöaktivister. 
  Dessutom tillkommer ungefär lika många representanter för en hel rad miljöorganisationer, mäktiga folkrörelser och statliga myndigheter. Enligt kungahusets kalender, en av de få svenska publikationer som överhuvudtaget nämner 30-klubben, deltar
  kungen aktivt i och leder, som ordförande, 30-klubbens möten flera gånger per år.
  I och med 1974 års regeringsform fråntogs statschefen den formella politiska makten. All makt utgick från folket. I 5 kap. §7 slogs också fast att statschefen inte kan ställas till svars inför de lagar som folket stiftat, varav logiskt följde att statschefen måste stå över och
  utanför politiken. I regeringsformens första paragraf står att ”all makt utgår från folket” och följaktligen är det folkvalda politiker som skall representera makten. Om vår monark aktivt
  deltar i politisk verksamhet och lobbyverksamhet, så utgår makten inte längre från folket utan från statschefen, i strid mot regeringsformen.
  I 30-klubben finns mycket makt samlad helt vid sidan av Sveriges folkvalda institutioner.
  Enbart Svenska Jägarförbundet representerat av sin ordförande Torsten Mörner, har fler män med vapen under sig än ett fullt mobiliserat svenskt försvar.
  Dessutom finns Röda Korset med inte bara frivillig sjukvårdspersonal över hela landet utan också egna sjukhus i Stockholm och på Gotland. Svenska Turistföreningen har tidigare
  försett den hemliga Nato-ledda organisationen Gladio med gömställen i fjällvärlden, bl.a. för kungahuset i händelse av en ockupation av Sverige av utländsk makt.
  WWF:s 30-klubb 2009
  Ordförande H.M. Konungen 27 personliga representanter
  Av organisationer valda representanter:
  ArtDatabanken, Torleif Ingelög
  Centrum för biologisk mångfald , Åke Berg
  Djurskyddet, Sven Stenson
  Ekoturismföreningen, Gunnel Hedman
  Friluftsfrämjandet, Marie Wallenberg
  Föreningen Skogen, Bengt Ek
  Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Åke Barklund
  Kungl. Vetenskapsakademien, Per Hedenqvist
  Lantbrukarnas Riksförbund, Bengt Persson
  Naturhistoriska riksmuseet, Jan-Olov Westerberg
  Naturvårdsverket, Maria Ågren
  Riksantikvarieämbetet, Sven Göthe
  Riksidrottsförbundet, Karin Mattson
  Röda Korset, Kenneth Gunnar
  Skogsstyrelsen, Håkan Wirtén
  SMHI, Anna Amrén
  Svenska Botaniska Föreningen, Margareta Edqvist
  Svenska Jägareförbundet, Torsten Mörner
  Svenska Kyrkan, Anders Åkerlund
  Svenska Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson
  Svenska Scoutrådet, Maria Graner
  Svenska Turistföreningen, Yvonne Arentoft
  Sveriges Ornitologiska Förening, Lars Lindell
  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
  Svenska Kyrkan, som just blivit fri från statens politiska kontroll, ingår nu i kungens miljöreligiösa skuggregering. Tillsammans med de inflytelserika folkrörelserna
  under kungens paraply blir propagandakraften närmast total.
  Särskilt allvarligt är att rena statliga myndigheter som Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens Naturhistoriska Riksmuseum och Riksantikvarieämbetet ställs under kungligt inflytande, helt vid sidan av Sveriges folkvaldas kontroll.
  30-klubben är ett typexempel på den ofullgångna demokratiseringsprocessen i Sverige. Kungamaktens informella politiska makt används av olika maktgrupper, som familjen Wallenberg, för att med ett korporativistiskt styresskick runda den folkvalda makten.
  Kungen själv kan genom 30- klubben leda en politisk kampanj åt det brittiska imperiet för att hålla tillbaka tredje världens industrialisering med hjälp av en nykolonial global kontrollapparat, i namn av att ”stoppa ett klimathot”. Det strider helt emot svenska folkets och
  näringslivets intresse av att hjälpa till att bekämpa världens fattigdom och främja välfärd, ekonomisk tillväxt och arbete.

 93. Toprunner

  Jimmy #92:
  Kungens skuggregering?? Vågad teori om en man med ytterst medioker kapacitet.

 94. Dan

  Jag hittade en massa runda metallsaker med kungens bild på i min ficka… Hjälp! Jag är buggad. Eller kanske gubbad i det här fallet. Usch och Hjälp!

 95. James Corbett: The Nwo’s Eugenics, Social Engineering Plan for Global Domination Revealed 1/2
  http://www.youtube.com/watch?v=BIXz3ldSlz0
   
  James Corbett: The Nwo’s Eugenics, Social Engineering Plan for Global Domination Revealed 2/2
  http://www.youtube.com/watch?v=xWDJGkmdfGo&feature=related
  corbettreport
  Brave New World – Film, Lit and the NWO
  http://www.youtube.com/watch?v=kLTS5cv45Cs

 96. Toprunner

  Jimmy #95:
  Har du ingen länk eller teori över vem som ska dominera vem av västvärlden och den Islamiserade delen av världen eller kanske Asien (kina -Indien-Japan)? Om man ser vem som kapar åt sig flest marknadsandelar så lutar det åt Allah just nu. Det verkar inte dina länkar peka på.

 97. Alla  ni  anställda  i  den  Nazistiska  WWF  bläckfiskmaffia  korrupta lögn FNs  politiska  IPCC….    Jag råder EDER  att NU låta  tiden och sökmotor  algoritmer  göra  sitt  snabba jobb  mot  åtalet  för  brott  mot  mänskligheten.  Over  and  out  #L#
   
  Johnny Cash – Paradise.
  http://www.youtube.com/watch?v=VmQfaQP_x38

 98. 11 apr 2011  Lyndon LaRouche: The Face of Evil – Alex Jones Tv 1/4
  http://www.youtube.com/watch?v=4pGSNYe5TRY&feature=channel_video_title
   
  Lyndon LaRouche: The Face of Evil – Alex Jones Tv 2/4
  http://www.youtube.com/watch?v=vUEuE8qvMME&feature=channel_video_title
   
  Lyndon LaRouche: The Face of Evil – Alex Jones Tv 3/4
  http://www.youtube.com/watch?v=1MkPO05H0YQ&feature=channel_video_title
   
  Lyndon LaRouche: The Face of Evil – Alex Jones Tv 4/4
  http://www.youtube.com/watch?v=RWdUhHaq5_4&feature=channel_video_title
   
  Webster Tarpley: Al Qaeda – Pawns of CIA Insurrection from Libya to Yemen 1/2
  http://www.youtube.com/watch?v=TLpc3HSPm5M&feature=channel_video_title
   
  Webster Tarpley: Al Qaeda – Pawns of CIA Insurrection from Libya to Yemen 2/2
  http://www.youtube.com/watch?v=uJ_kBTtg67A&feature=relmfu
   
   

 99. JIMMY # 92
  OJ! Låter lite tveksamt va?