Vittnesmål från en Chalmersprofessor

Som en uppföljning till mitt senaste avsnitt om Chalmers och det forskarnätverk som har fått pengar från energimyndigheten för att utreda någonting som man kallar klimatförnekelse vill jag gärna delge synpunkter från en chalmersprofessor i energiteknik. 

Per Fahlén som bland annat är ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) har handlett och examinerat 23 licentiater, 18 doktorer och 2 docenter. Vad gäller publikationer har Per Fahlén skrivit ca 40 granskade artiklar, ca 110 böcker/rapporter varav 40 internationella samt en rad kurskompendier och hållit ca 180 dokumenterade föredrag både svenska och internationella. Många miljövänner i Sverige befarar att våra myndigheter jobbar mot politiska mål och lösningar oavsett om dessa är bra eller dåliga för miljön. En oro berättigad oro gäller alla negativa miljökonsekvenser som vindkraften orsakar men som energimyndigheten inte verkar intressera sig för.  

Skuggbildning, infraljud, fågel-, fladdermus- och insektsdöd är de mest kända argumenten mot vindkraftverk. Vindkraftverkens torkeffekter som ett resultat av den atmosfäriska turbulensen som orsakas av vindkraftverkens vingar diskuteras nästan inte alls. Jag har bara läst ett par rapporter i ämne, dvs. långt ifrån tillräckligt för att kunna ha någon tydlig uppfattning i frågan. Nedan uppgifter och referenser har jag fått hjälp med från en person som är väl insatt i vad som sker inom vindkraftsområdet. Om det i verkligheten finns någon uttorkningseffekt eller ej vill jag gärna förstå lite bättre.  

På grund av vindkraftens utbyggnad i en region eller ett land påstås vingarnas rotation orsaka nederbördsförluster och jämförelsevis högre temperaturer. Havsbaserade vindkraftverk pressar ner regn som orsakar lågtrycksområden, säger den framstående amerikanska geoingenjören Cristina L. Archer. För första gången har professorn vid University of Delaware simulerat och undersökt vad som kalla wake-effekten vid vindkraftverk till havs med datorsimuleringar. Studien publicerades i juli 2018. Effekten uppstår när luftströmmarna framför vindturbinerna bromsas ner och virvlar bakom dem, vilket skapar en lång virvlande wake. Dessa turbulenta wakes sträcker sig ibland över 50 kilometer till havs. Detta minskar prestandan hos vindkraftsparker som ligger bakom andra parker.

Investerarportalen “goldseiten.de” informerade nyligen investerare om vindkraftens bevisade uttorkningseffekt, genom att sprida en relevant artikel från ”Confidential News for Politics and the Economy”. För vetenskapsportalen ”scinexx.de” hade tyska forskare beräknat att de 1300 havsbaserade vindkraftverken och 29 200 (2018) landbaserade verken i Tyskland, redan hade orsakat en ytterligare temperaturökning på 0,27 grader Celsius under de senaste fem åren. 

Beräkningarna är baserade på den kanadensiske forskaren David W. Keiths nya studie. I mer än 15 år har geoingenjör och Harvard-professorn Keith forskat på aspekter av vindkraft, inklusive de tillhörande konsekvenserna för klimatet och miljön. Liksom Archer är Keith en vindkraftslobbyist. 

I december 2018 skrev han en anmärkningsvärd slutsats om förnybara energier i tidskriften ”Joule” med sin kollega Lee M. Miller. Enligt detta beräknas klimateffekterna av vindenergi per producerad energienhet vara ungefär tio gånger högre än för solceller. Klimateffekterna förväntas öka ju fler vindkraftverk som installeras, enligt prognoserna. Därtill tar forskarna också upp tidsfaktorns betydelse. Temperaturökningen från vindenergin inträffar omedelbart medan fördelarna med minskade klimatutsläpp endast ökar långsamt: 

Om perspektivet är de kommande tio åren, kommer vindkraftens klimatpåverkan i många avseenden vara större än konsumtionen av kol eller gas”, säger Keith. Det motsatta är bara sant på lång sikt. 

I intervjun bad Keith ledare runt om i världen att informera sina länders medborgare om detta. I detta land /Tyskland/ kan det emellertid inte ifrågasättas. I årtionden har vindkraftsparker misstänkts ha störande inflytande på vädret, så Archers banbrytande arbete inom det komplicerade forskningsområdet turbulensforskning, har nyligen bevisat detta. Archer är professor och vice chef för avdelningen för vindkraft vid Center for Carbon-Free Power Integration (CCPI, Center for the Integration of Carbon Free Energy).

Ju högre torn och ju större rotordiameter, desto större nederbördsminskande effekt citeras Archer i en online-artikel från ”Renewable Energy Magazine” från 18 mars 2019. Hon förklarar tydligt hur vindindustrianläggningarna ”pressar” ut regnet ur lågtrycksområdena. Framför vindkraftverken orsakas konvergens av bromsning:  ”Vi har uppnått en 30-procentig minskning av nederbörden vid Harvey-simuleringarna”. 

Med 211 GW är Kina det land som har den största installerade vindkraftkapaciteten i världen (2018). Det följs av USA med 97 GW och Tyskland. Kinesiska fysiker och meteorologer anmälde forskningsbehov för vindenergi för tio år sedan. Den 12 november 2010 publicerade South China Morning Post (Hong Kong) en minnesvärd artikel. ”12 kilometer norr om Huitengliang vindpark i Xilinhot, Inre Mongoliet, observerade herden Siqinbateer ett konstigt fenomen på sin betesmark, som förvirrar även meteorologer. ”Marken värms snabbt upp som en ugn och ingen droppe regn faller under regnperioden” sade han. Hans påstående sammanfaller med regeringens statistik.

Li Qinghai, ingenjör vid Xilingol League Water Statistics Bureau, sa att myndighetens regnuppgifter har visat en betydande minskning av den årliga nederbörden nära stora vindkraftsparker sedan 2005, upp till 80 procent i vissa områden. Han skulle därför vilja undersöka detta problem mer detaljerat, men han fann inget stöd för projektet. ”Forskare som var engagerade i forskning om ämnet hade kommit till slutsatsen att vindkraft kan påverka det lokala och globala klimatet, sägs det. ”Vi vill inte ha hinder”.

Forskarna har uppmanat regeringar över hela världen att ta denna fråga på allvar. Innan vindkraften utvidgas ytterligare måste vindkraftverkens klimateffekt på regionala och globala klimatsystem förstås exakt: ”Annars kan denna utveckling leda till en oväntad katastrof”. Den kinesiska regeringen avvisade dock beslutet. De har aldrig hört talas om detta ämne och skulle inte finansiera forskning. ”Alla vill ha en snabb utveckling av vindkraft”, sade en högre tjänsteman, ”vi vill inte ha några hinder på denna väg”.

Jag har tankar på att starta en ny förening: ”Miljövänner för en trygg energiförsörjning”. 

Rådande klimatpolitik är skadlig och man kan undra hur det ska sluta.

Min video om ämnet finns även här med ytterligare kommentarer: https://www.youtube.com/watch?v=hJ7-5Xj-z40

Namnlos

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Elsa. Jag skall använda artikeln som argument i två vindkraftärenden.
  Sätt mig på listan av medlemmar i, ”Miljövänner för en trygg energiförsörjning”.

 2. pekke

  Att vindkraftparker kan förändra det lokala klimatet har man vetat en tid.
  2010 : ” Wind farms, especially big ones, generate turbulence that can significantly alter air temperatures near the ground, say researchers. ”
  https://www.bbc.com/news/science-environment-11470261

  Turbulensen är även farlig för andra vindkraftverk:
  https://www.windpowerengineering.com/how-turbulent-wind-abuse-wind-turbine-drivetrains/

  Bild på tydlig turbulens efter vindkraftpark till havs:
  https://www.windtech-international.com/editorial-features/wind-farm-wake

  Konsenskvensanalyserna av att ersätta ett produktionssätt med ett annat verkar som vanligt vara både diffusa och dåliga.

 3. Rolf Mellberg

  Bra, den s.k. miljörörelsen har verkligen ballat ur fullständigt….

  Mitt motto: Död åt miljörörelsen…
  Länge leve en helt ny miljörörelse!!!

  Men eftersom jag tycker att världens just nu mest vettiga och inflytelserika miljö och energidebatör – Michael Shellenberger – gör ett klockrent arbete med sin organisation Environmental Progress, så menar jag att en svensk lokalförening skulle sitta perfekt. Detta skulle ge en mycket större effekt än en helt fristående ny förening.

  Studera denna site, t ex dess News:
  https://environmentalprogress.org/

  Gör ”sign Up” för deras newsletter längst ner på sidan!!!

  Jag nominerar nu Elsa till ordförande för den svenska (eller skandinaviska?) grenen av EP.

 4. Lasse

  Tack Elsa och Per Fahlén
  Tänk att vi kan påverka lokalklimatet med vindkraften.
  Det är viktigt att fler hörs annars kommer framtida generationer få problem.
  Vi har fått ett debattklimat som leder fel, när kunniga debattörer tystas med ”förnekare” eller ”rasist” i en annan fråga.
  Resultatet blir en ensidig tyst propaganda.
  Konstigt att MP är extrema i bägge dessa frågor och att de är så okänsliga för kritiken!

 5. LaC

  #4 ”.. så okänsliga för kritiken!”
  MP använder det framgångsrika receptet, som redan Palme och Erlander tillämpade,
  ”när argumenten är svaga – höj rösten”.

 6. MatsL

  Jag är väl av den åsikten att all mänsklig aktivitet påverkar klimatet lokalt. Bygg ett hus och du skapar där lokalt ett inomhusklimat, odla upp en äng där det tidigare var skog och du ändrar klimatet lokalt, bygg en stad och du har en UHI (lokalt) sätt upp ett vindkraftverk och du ändrar klimatet lokalt, etc. Det fanns till och med studier under 60-talet som visade att högertrafik skulle skapa fler tornados än vänstertrafik, fast jag vet inte hur vetenskapliga dessa studier var 🙂
  De här lokala klimatändringarna kommer inte att spela någon större roll på det globala klimatet – så det är inte det som är det stora problemet med med vindkraft (även om det är värt att nämnas för de som bor nära en vindkraftspark och kanske är beroende av regn). Det stora problemet är kostnaden och instabiliteten i ett energisystem där vindkraft står för mer än 10% av kraftproduktionen, och detta är något som jag sett Johan Montelius påpeka ett flertal gånger i hans utmärkta studier av vindkraftsproduktionen i Sverige.
  Kanske lite OT i den här tråden men angående CO2-halten i atmosfären så gjorde jag ett överslag när jag skulle utreda en fråga från ett 12-årigt barn. Från 1750-talet och till dags datum har har människan röjt bort c:a 6 miljoner kvadratkilometer skog från planetens yta. Denna försvunna mängd skog skulle då [om man antar att det skulle gå 60,000 träd per kvadratkilometer, och att varje träd ”äter” 20 kilo CO2/år] ha kunnat binda upp c:a 7,5 Gton CO2 per år, vilket då mer än väl uppväger den ökning på c:a 2.5 ppm CO2 som vi har varje år. Så tänk om det är avskogningen av planeten som orsakar ökningen av CO2 och inte förbränningen av fossila bränslen? Det skulle kunna förklara varför Keeling kurvan fortsätter att gå upp trots minskningen av förbrukningen av fossila bränslen under pandemin.
  Och om det nu är de minskande skogsarealerna som är huvudorsaken till ökningen av CO2 i atmosfären – ja då är t.ex. biomassa-eldade pannor verkligen kontraproduktivt som ”klimatåtgärd”.

 7. Sören G

  Det lokala klimatet påverkas av mänskliga ingrepp som utdikning och skogsavverkning och städer och kraftverksdammar. När miljörörelsen skyller på klimatförändringar så kan de ha rätt om de menar lokalt. Men för dem förändrar koldioxiden det globala klimatet och i negativ riktning. Temperaturen har ökat 1 grad sedan Lilla Istiden och största ökningen skedde före 1940, så koldioxidens roll är högst osäker. Under flera perioder efter Istiden har det varit varmare än nu och klimatet gynnsamt. Inte fler stormar eller mer torka, och bränder i skogar har alltid förekommit. Undervegetationen brann av med jämna mellanrum så att bränderna inte blev så omfattande. – På TV-nyheterna hade man nyheten att tre guvernörer i Kalifornien ”hade gått i taket” för att Trump hade fräckheten att säga att skogsbränderna berodde på dålig skogsskötsel och inte på klimatförändringar och enligt guvernörerna råder det nu klimatnödläge.

 8. Göran J

  Hörde just på nyheterna att Per Buuulund och MP gänget skall satsa ett nytt antal miljoner på bidrag till solceller i den nya budgeten. En energikälla som i bästa fall kan producera energi 20 % av årets timmar.
  Och huvuddelen av den energi som produceras av solceller genereras under perioder när Sverige förbrukar minsta mängden energi.

  Hur hållbart är detta?
  Inte alls hållbart!

  En energikälla som enbart producerar energi en femtedel av tiden är ett enormt slöseri med resurser när vi behöver elenergi 100% av tiden.

  Dessutom kommer dessa subventioner inte alla till del utan bara vissa utvalda kommer att få bidrag.

  Eftersom dessa subventioner är skattemedel får dock alla solidariskt vara med och betala.

 9. Lasse

  #7 Sören G
  Det blir rätt fort politiskt i USA idag.
  En republikan är Tony Heller, en vass kritiker av demokraterna och duktig på att förmedla klimatfrågor med hjälp av gamla tidningsklipp:
  https://www.youtube.com/watch?v=2BalXOmnHTk

  Bättre skogsvård låter som en rimlig åtgärd till skillnad från att stoppa klimatförändringar genom att minska utsläpp.
  Även om man är oense om orsaken är vägen fram tydligare för Trump.

 10. Håkan Bergman

  Göran J #8
  ”Regeringen lägger också mer pengar på att stärka infrastrukturen för de som cyklar i de här budgetförslagen.”
  Jo nog cyklas det i budgetförslagen.

 11. Ivar Andersson

  Skogsbränderna i bl.a. Kalifornien orsakas inte av klimatförändringar utan av vädret (åska) och människan (undermåliga elledningar och slarv med elden). Varmt och torrt väder gynnar bränderna. Bränder har alltid funnits men de historielösa tror att elden inte fanns förr i tiden dvs före de påstådda klimatförändringarna 🙂 Tänk vad många hjärnsläpp 1 grad högre temperatur kan orsaka.

 12. Björn

  De här resultaten är verkligen alarmerande! Uttorkningen och bränderna i Kalifornien är just nu på tapeten. Man kan ju undra om det finns något samband med alla deras vindkraftverk och bränderna. Vindkraftverk är ju en enkel och nästan primitiv teknik som kan förstås av de flesta, men det är först nu som avigsidorna med denna teknik börjar bli mer och mer uppenbara. Våra politiker här hemma som överallt i världen, är inga naturvetare, utan väljer därför en energiteknik som är lätt att förstå. Det gäller att vinna politiska poäng i kampen mot ”klimatförändringarna”. Men konsekvenser av denna poängjakt får vi medborgare ta. Det som nu händer kan vara det omvända i denna jakt, att resultatet blir att dessa politiska vindkraftsexperter, skapar ”klimatförändringar”.

 13. Rolf Mellberg

  #11 Ivar

  En intressant hypotes är – menar jag och andra – att jet-strömmarna har förändrats på senare år och att här finner man trolig orsak till många ovanliga väderhändelser på senare år. Om detta har skett även i samband med de senaste skogsbränderna ska jag låta vara osagt.
  Varför har i så fall jetströmmarna ändrats till att oftare inta blockerade lägen?

  Kanske solminimum säger jag!
  Vad säger då etablissemanget?
  Ja läs själv:
  https://www.carbonbrief.org/jet-stream-is-climate-change-causing-more-blocking-weather-events

  Man skyller faktiskt inte på co2 – kors I taket!!!

 14. Göran Johnson

  #4 MatsL

  ”Så tänk om det är avskogningen av planeten som orsakar ökningen av CO2 och inte förbränningen av fossila bränslen? Det skulle kunna förklara varför Keeling kurvan fortsätter att gå upp trots minskningen av förbrukningen av fossila bränslen under pandemin. Och om det nu är de minskande skogsarealerna som är huvudorsaken till ökningen av CO2 i atmosfären – ja då är t.ex. biomassa-eldade pannor verkligen kontraproduktivt som ’klimatåtgärd’.”

  Enligt svenska Wikipedia kommer ”upp till en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser” från avskogningen vilket är mer än från hela transportsektorn. Enligt engelska Wikipedia svarar avskogning svarar för cirka 11 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men till detta kommer antagligen ytterligare nedbrytning. Men enligt forskning som refereras av BBC 2014 sker ytterligare nedbrytning i samband med avskogning, bränder mm som ger ytterligare avsevärda koldioxidutsläpp i Amazonas, Afrika, Indonesien mm, som tidigare varit underskattade.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_and_climate_change#Decrease_in_climate_services

  https://www.bbc.com/news/science-environment-27506349

 15. Daniel Wiklund

  Du Elsa W är ett ljus i klimatmörkret. Jag läser om regeringens klimatsatsningar. Isabella L och Per B håller i taktpinnen. Miljarders miljarder ska slösas bort. Miljöpartiet MÅSTE bort. Inget väder/klimat är lika farligt som miljöpartiet.

 16. T Back

  Tack Elsa! Kämpa på.Du är ett ljus i det mörker som MP skapar. Nya onödiga miljarder föreslås idag.

 17. BG

  Det brinner även i Montana, Oregon, Washington och andra stater.

  https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/10/wildfires-california-oregon-washington-among-burning-states-7-dead/5767493002/

 18. Björn

  Rolf Mellberg [13]; Jo, man skyller faktiskt indirekt på CO2 när man använder ”klimatförändringarna” som drivande faktor. Ta bara denna mening: How might climate change affect blocking in future? Det är egentligen deprimerande att läsa din länk, för det saknas en primär drivkraft i resonemanget. Jordens interna klimatsystem är inte en perpetuum mobile. Det finns en yttre drivkraft som primärt driver det interna klimatsystemet, vilket inte nämns en stavelse om, utan drivkraften i det interna systemet är som framgår, ”climate change”. Bedrövligt!! Den verkliga primära orsaken är den dynamik som uppstår i atmosfärisk cirkulation, när vår variabla sols elektromagnetiska våglängder varierar över tid, där främst våglängder inom UV påverkar mest.

 19. Pär Nilsson

  Spännande med en sådan förening Elsa!

  Vilka kraftslag skulle föreningen promota? Är lite osäker på din uppfattning om vad som är den bästa och billigaste energin..?

 20. Pär N #19,

  Jag skulle tro att expertisen är rätt eniga om att vattenkraft är den billigaste energikällan. Sedan är det en öppen fråga om kol eller kärnkraft är billigast. Men jag skulle gissa att kärnkraft är billigast på sikt. Dessutom är båda dessa energikällor hållbara.

 21. ”Jag har tankar på att starta en ny förening: ”Miljövänner för en trygg energiförsörjning”. ”

  Skriv upp mig!

 22. # Pär

  Tror att man skall vara rätt öppen för olika lösningar beroende på vad man har och andra förutsättningar. Vattenkraft är nog som Ingemar säger den klart billigaste men har naturligtvis stor miljöpåverkan och det är inte alla länder som ser ut som Norge.

  I det långa loppet så tror jag det är helt klart att det är kärnkraft som kommer att erbjuda den mängd energi som jordens befolkning kommer vilja ha om hundra år.

 23. Lars Cornell

  Pär #19
  Om du går med i föreningen så får du möjlighet att påverka i den riktning som du anser vara bäst.
  Att Johan #22 har helt rätt i att kärnkraft långsiktigt vinner är det ingen tvekan om anser även jag. Det finns inget som kan matcha, i synnerhet nu när gammalt kärnkraftavfall kan användas som bränsle. Då ingår även kärnkraft i den cirkulära ekonomin.

 24. T Back

  Jag vill vara med i förenngen.

 25. Fredrik S

  Tack Elsa!

  Keep on rockin’ in the free world.

  Ja, någorlunda fritt iallafall, de vill ju dock ändra på det.

 26. Torbjörn

  #12 Björn
  Det finns två samband mellan vindkraft och bränderna i Kalifornien.
  Det ena är just att det regnar mindre i närheten av stora vindkraftsparker och det andra är att vindkraftverken ger fler blixtnedslag

 27. Pär Nilsson

  Tack Lars, Johan och Ingemar! Låter bra om man kan vara med och påverka. Är ingen expert men kolkraft kan ju knappast vara lösningen med tanke på alla partiklar när man eldar… 🙂 så jag röstar på kärnkraft!

  Vad kostar kärnkraft? Alltså när man bygger nytt?? Finnarna bygger väl ett nytt??

 28. Lars-Eric Bjerke

  #6 MatsL
  ”Så tänk om det är avskogningen av planeten som orsakar ökningen av CO2 och inte förbränningen av fossila bränslen?”

  Enligt nedanstående rapport från Naturvårdsverket , med många fina diagram, har mark och vegetation sedan 1920-talet tagit upp mer CO2 än vad avskogningen tillfört. Avskogningen har dessutom minskat sedan 1990-talet. Numera står avskogningen för en tillförsel av CO2 av 3 Gton/år och fossileldningen och cementtillverkning för 35 Gton/år.

 29. Rolf Mellberg

  #27 Pär

  Och andra kärnkraftsvänner.

  Det är tyvärr så att dagens vatten-kylda (och tillika vatten-modererade – det sätt som neutroner bromsas in)
  …är en teknisk lösning med enormt stora nackdelar. Ändå var det den tekniken som slog igenom p.g.a. militära beslutsfaktorer.
  Men vi kan nog stå inför ett enormt paradigmskifte, om det kan den hyggligt fysikkunnige läsa här;
  https://scienceforsustainability.org/wiki/Molten_Salt_Reactors

  Särskilt spännande är uppgiften att Seaborg har ett avtal med någon sydkoreansk part att bygga SJUtusen FEMhundra små reaktorer inom 20 år !?!?!?

 30. Lars-Eric Bjerke

  #27 Pär Nilsson,

  Rinhals har haft en total produktionskostnad inklusive skatter och avsättningar till avfallsfonden de senaste åren av 20-25 öre/kWh. Det byggs så lite ny kärnkraft i västvärlden, så det är svår att ge ett vettig siffra. I Kina där man bygger flest verk är kostnaden 6 cent/kWh. Kostnaden beror förstås mycket på vilken ränta man räknar med.
  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-readying-for-nuclear-expansion-says-Zheng?fbclid=IwAR3FtDzaQAKmdMVysP86_ucaR426dDLRPU7eFyUnwLQVsQHF7y6fcobNfpo

 31. Daniel Wiklund

  Det kan nog bli svårt att få med ”klimatexperterna” Isabella L och Per B i den nya föreningen. Idag lovade dom guld och gröna skogar. Miljarder och åter miljarder till projekt som har som mål att minska på den ”farliga” gasen koldioxid. Hade väl varit bättre att satsa dessa miljarder på att jaga virusar. Eller på att ge pensionärerna billigare tandvård. Miljöpartiet går nog till historien som det parti som haft mest makt i förhållande till stödet i opinionen. En märklig form av demokrati.

 32. Daniel Wiklund

  När jag läser om problemen med vindkraften så kan jag som gammal pitebo bara beklaga att man just i pitebygden bygger en väldigt stor vindkraftspark. En av Europas största.

 33. Dan

  Skogsbränderna på amerikanska västkusten har kanske ett annat upphov än klimatförändringar:

  https://www.foxnews.com/us/arrest-four-possible-arson-west-coast

 34. Sören G

  Läste en artikel om klimatförändringarnas betydelse för civilisationers uppgång och fall, författad av Malcolm H. Wiener.
  Genom att analysera beryllium liksom syreisotoper tillsammans med borrkärnor från sjöbottnar, glaciärer och grottor kan man räkna ut forntida klimat. Genom arkeologiska studier kan man rekonstruera forntida kulturers uppgång och fall. Civilisationer blomstrade i allmänhet under varmare perioder och kollapsade under kallare.
  Mellan 2300 och 2000 f.Kr. kollapsade civilisationerna i hela Västra Asien och Medelhavsländerna. I Egypten finns bevarade texter från den Första Mellanperioden 2200 till 2050 f.Kr. om en klimathändelse då Nilen nästan torkade ut resulterande i hungersnöd och Gamla Kungadömet (när pyramiderna byggdes) föll. Det Akadiska Imperiet som sträckte sig över främre Orienten föll ca 2150 f.Kr. Omkring 2200 övergavs platser i sydvästra Turkiet och i centrala Taurus-bergen. På Cypern upplöstes den tidiga Bronsålders-kulturen ca 2300 till 2200 f.Kr. I Grekland kollapsade den tidiga Bronsålderns period II på Peloponnesos som kännetecknas av användningen av takpannor. Område återkoloniserades av folk som bodde i mycket enklare hus.
  Med början runt 2050 inleddes en period med generellt bra klimat som varade nästan ett årtusende. Det gav förutsättningen för kraftfulla och välmående stater från Egypten till Assyrien, Anatolien och Kreta. Och senare grekiska fastlandet.
  Ca 1200 till 1050 tycks ogynnsamt klimat ha varit en betydelsefull faktor i kollapsen of Nya Riket i Egypten liksom Hettiter-riket i Anatolien och palatskulturen i det mykenska Grekland.
  Klimatet förbättrades efter en hungersnöd ca 700 f.Kr. då grekerna expanderade österut genom Turkiet och västerut till Italien liksom Fenicierna till västra Medelhavsområdet. Sedan förblev klimatet relativt gynnsamt genom den klassiska Hellenistiska perioden.
  Den Romerska värmeperioden eller det Romerska klimat-optimat började ca 200 f.Kr. och fortsatte till ca 150 e.Kr. under den Romerska republiken och senare kejsardömets högperiod.
  Vid kejsar Septimus Severus död 211 e.Kr. försörjde man en miljon invånare genom att frakta säd i stora båtar från Egypten.
  En nedgång började 250-270 e.Kr. genom klimatförsämring och hungersnöd och epidemier och krig. En drastisk försvagning av rörelsen hos luftmassorna från Atlanten förorsakade torka och resulterade i vad som har kallats ”a dust bowl” i Central-Asien.
  Krisen ledde i sin tur till invasionen av nomadiska herdefolk från Central-Asien och Öste-Europa kallade Hunner, medan Gotiska stammar i väster och norr trängde söderut in i Romar-riket.
  Den Senantika Lilla Istiden 536 till 680 e.Kr. med kallt klimat berodde delvis på några vulkanutbrott 536, 539-540 och 547 e.Kr. Åren 550-600 var en period med minskad nederbörd och samhällets kollaps även i Teotihuacan i Mexiko. Den Justinianska pesten 541 till 543 som spred sig över det Romerska imperiet på tre år orsakade 30 miljoner dödsfall.
  Under 900-talet inleddes en period av varmare klimat känd som den Medeltida Värmeperioden. Trä-ringar från den Sibiriska tallen i centrala Mongoliet indikerar rikligt med regn och milda vintrar mellan åren 1211 och 1225 som precis sammanfaller med Djingis Khans erövringar från Kina till Ungern då det fanns gott om foder till hästar, kameler, jakar, nötkreatur och får som följde med invasions-hären.
  Den efterföljande Lilla Istiden med början ca 1300 e.Kr. innebar förlängda kalla vintrar och kyligare somrar i större delen av Europa, Mellanöstern och Kina och då svält var vanligt.
  I Skandinavien övergavs landområden och i övrigt nedgång i befolkningen.
  Åren 1347-51 härjade digerdöden då en fjärdedel till hälften av befolkningen i Europa dog.

  I slutet skriver författaren om den nuvarande situationen och att vi nu står inför en klimatkatastrof p.g.a. utsläppen av koldioxid. Alltså nu är det plötsligt tvärtom. Tidigare var det kallare klimat som ledde till civilisationers undergång, och nu skulle av någon okänd anledning varmare klimat leda till undergång!!

 35. Pär Nilsson

  # Rolf
  # Lars-Eric

  Tack! Mycket intressant att läsa!

  Men det låter dyrt med 6 cent för kinesisk kärnkraft. Om de bygger många verk i Kina så lär det ju vara dyrare om man bara skulle bygga ett eller två här hemma… kanske 80-90 öre/ kwh?? Det är ju för dyrt, jag betalar bara 36 öre idag till mitt elhandelsbolag…

  Spännande med ny teknik. Jag hörde för några år sedan att det talades mycket om ”kall fusion” och att det var någon fransman som hade en sådan uppfinning som skulle säljas i stora volymer. Någon som har koll på det?

 36. Daniel Wiklund

  Och varmare och varmare blir det. Just nu på text-tv två rubriker om den tilltagande värmen. Och man får varje dag veta hur det brinner i USA. Det står bl a ”Sommarmånaderna var 1,17 grader varmare än genomsnittet för hela 1900-talet”. Här i Luleå är medeltemperaturen för augusti sedan 1921 14,4 grader. I år var det 14,9. Varmast var det 1937 med 18,6. Ska snart ut på en cykeltur, får klä på mig ordentligt, just nu är det 6 grader. Jag får cykla extra snabbt för att hålla mig varm, och för att andas ut mycket koldioxid, och avge lite vattenånga, vill ju att det ska bli lite varmare.

 37. Rolf Mellberg

  #34 Sören

  Här kommer en bra föreläsning om en kulturell nedgång för drygt tretusen år sen, ett kallare/torrare klimat spelade nog roll.
  https://youtu.be/bRcu-ysocX4

 38. Ivar Andersson

  Lars-Eric Bjerke 22:43, 2020-09-14 28
  I Sverige har mark och vegetation sedan 1920-talet tagit upp mer CO2 än vad avskogningen tillfört. Avskogningen har dessutom minskat sedan 1990-talet.
  Före 1920 eldade vi med ved och högg ned många träd. Sedan kom kolet och vi behövde inte lika mycket ved för eldning. Dessutom har skogsbruket blivit effektiva både med växtmaterial och skötsel. Globalt fortsätter avskogningen.

 39. Lars-Eric Bjerke

  #38 Ivan Andersson,
  ”Globalt fortsätter avskogningen.”

  Visst fortsätter avskogningen, men den årliga avskogningen har minskat sedan 90-talet. Dessutom tar skog och mark upp mer koldioxid än vad avskogningen släpper ut.
  Se diagram på sid 73 i nedanstående referens.
  https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4-b-sid-64-114.pdf?pid=19441

 40. Lars-Eric Bjerke

  #35 Pär Nilsson
  ”Det är ju för dyrt, jag betalar bara 36 öre idag till mitt elhandelsbolag.”

  Priset man betalar vid produktionskapacitetsöverskott, som vi har en stor del av året, är ju producenternas rörliga kostnad. (den högsta rörliga kostnaden för den kraft som behövs just då). Den rörliga kostnaden för vatten och vind är nära noll och för kärnkraft ca 10 öre/kWh. Det är därför ingen vill bygga nytt utan subventioner eftersom ingen leverantör har ansvar och får betalt för att det finns tillgång på el vid höglast. Att ändå priset överstiger 10 öre beror oftast på att producenterna kan exportera.

 41. Pär Nilsson

  #40 Lars-Eric Bjerke

  I sådan fall finns väl bara ett sätt att skapa förutsättningar för den dyrare kärnkraften: att återreglera marknaden med statligt bestämda fasta elpriser oavsett väder. Men i sådana fall måste väl staten i praktiken nationalisera all kraftproduktion och köpa ut befintliga kraftverksägare.. För vem skulle annars vilja investera i kärnkraft om priserna är så låga som du säger??

  Eller så är allt frid och fröjd som det är och systemet är i Balans redan nu??

 42. Pär Nilsson

  Elmarknaden är väldigt krånglig måste jag säga… Börjar tycka att det var sosse-regeringens avregleringar under 80-talet som är boven i dramat snarare än MP:s klimatvurmeri.

 43. Daniel Wiklund

  Ständigt denna jakt på koldioxiden. Klimatkrisen/klimat nödläge borde ju märkas inom sjukvården. Hur många i Sverige är beroende av sjukvården pga klimatkrisen. Hur stora är regionernas kostnader för för klimatkris sjukdomarna.

 44. Lars-Eric Bjerke

  #40 Per Nilsson

  På Statens vattenfalls verk tid fram till 1992, då kärnkraften byggdes, var de ansvariga för att det fanns tillräckligt med el i hela Sverige. Det fanns privata aktörer då också. Nu är ingen producent ansvarig, men Svenska kraftnät upphandlar reservkraft inför vintern.
  Med elcertifikaten som konsumenten betalar har vindkraften byggts ut kraftigt ca 18 TWh av konsumtionens 150 TWh. I snitt producerar den ca 30 % av märkeffekten på generatorn. Då det blåser ca 12 m/s eller mer producerar de tre gången så mycket och pressar det rörliga priset. Den kostnad som svenska kraftnät har för upphandlingen betalas inte av energislag med dålig tillgänglighet (vindkraft) utan de har i stället fått elcertifikat och kärnkraften och vattenkraften har i stället beskattats. (dock är skatterna numera borttagna). Det är bl.a. därför som 5 av 7 reaktorer har lagts ner.

 45. Ivar Andersson

  Lars-Eric Bjerke 10:52, 2020-09-15 39
  Fortfarande är avskogningen enligt din referens en koldioxidkälla. Regnskog ersätts av palmoljeplantager.

 46. Hej! Intressant läsning. Och på tal om din förening – hoppas ni inte missat vårt elbolag riktat till ”rationella miljövänner”: Kärnfull Energi med 100% kärnkraft och forskningsstöd per kWh.

  Vi brukar ofta titta närmre på forskningen som kommer ut gällande energiförsörjningen i landet, och gjorde tex den här skrivelsen om Hedenus et als rapport tidigare i vår – som ledde till att de fick dra tillbaka och modellera om helt och hållet:

  https://blog.karnfull.se/blog/en-uppdaterad-analys-av-chalmers-nya-rapport

  Jo se, att försöka elektrifiera vår energisektor utan kärnkraft är det galnaste mänskligheten gett sig på hävdar vi. Och vill ta den striden med många hushåll och företag med oss i ryggen.

  Därför hoppas jag samla rationella miljövänner som elavtals-kunder på http://www.karnfull.se så att vi kan få ett tydligt folk stöd av svenskar som röstar med plånboken och sluter upp kring kärnenergin.

  Häng gärna på!