Vill Du bli klimatförhandlare? LU har utbildningen för Dig

För drygt en vecka sedan besökte jag Lund, främst för att delta i den återträff några av mina kursare på LTH ordnat, med anledning av att det den 2 oktober var exakt 50 år sedan vi påbörjade våra civilingenjörsstudier i Kemi vid lärosätet. Drygt 40 personer kom (i stort sett nästan alla som avslutade studierna och hade möjlighet att komma), och dessutom de två av våra professorer som ännu var i livet. Vissa av kursarna såg otroligt oförändrade ut, andra var knappt att känna igen – och vissa mindes jag inte alls. Det var en tänkvärd skillnad mot 50-årsträffen året innan, med anledning av studentexamen 1964 – där man väl mindes alla, som om det varit i går.

Vi fick en rundvandring och en underhållande föredragning av en professor från ett av de tekniska ämnena. Vad som var slående var (p.s.s. som på KTH) att ribborna sänkts högst betydligt, de kostnadskrävande laborationerna skurits ner till ett minimum eller noll (och delvis ersatts av datasimuleringar), och att antalet ”kursval” var en ren djungel, utan hänsyn till logisk ordning vad gäller förkunskaper. Också noterade man att forskningsverksamheten speciellt i de kemitekniska ämnena sedan länge var ekonomiskt och politiskt hänvisad till facken ”hållbar”, ”återvinning”, ”biobaserad energi” etc etc.

Det är förståeligt att de verksamma vill behålla den gren de har blivit hänvisade till, utan att knysta eller ifrågasätta. Nyskapande forskning inom huvudfårorna av de aktuella ämnesområdena verkar dock helt ha dött ut sedan nu flera decennier. I botten mycket oroväckande. Tack så mycket, alla politiker.

Men en affisch på väggen i Kemicentrum fångade min blick – och jag vill nu återgå till det klimatrelaterade.

globa

Jaha – Global Governance propageras för och legitimeras av ett svenskt lärosäte…

…”Based on concepts and theories of political science, the course seeks to provide Ph.D. students from different disciplines with an understanding of the current state of global environmental governance, its underlying causes and possible response options. The main modules of the course are:

 • –  Module 1: introducing the state of play in global environmental governance today (icebreaker; key concepts; development of the United Nations system from early 1970s until today; reform discussions);
 • –  Module 2: core dimensions of global environmental governance (actors; institutions; overlaps with other policy fields like security, trade, health, development);
 • –  Module 3: explaining and understanding (rationalist theories; constructivist theories; and their application).Each of the modules above will conclude with an intensive simulation or group work session where students apply some of the presented concepts, theories and empirical information. Moreover, students will, after the end of the course, write short final papers in which they apply selected political theories to help them explain governance developments in their own field of Ph.D. research”…

Någon kanske vill anmäla sig? (Anmälningstiden gick ut i fredags, men de kanske har reservplatser) – Man behöver tydligen inga förkunskaper alls och Du får lära Dig allt detta:

…”Participants will be able to accomplish the following objectives by the end of the course:

 1. Identify and compare different understandings of environment, governance and sustainable development.
 2. Describe and critically analyse the development of the UN environmental architecture.
 3. Compare governance architectures for different environmental problems like climate change and biodiversity.
 4. Distinguish different political dimensions (actors, institutions, interlinkages) and their relevance for the success or failure of global environmental politics.
 5. Apply major theories of political science to identify and examine social barriers of global environmental governance.
 6. Identify limits of and realistic options for political reform.

Achieving these objectives will be of particular benefit for students with career goals that include serving as a practitioner in environmental politics or providing policy advice and consultancy”…

Ack ja…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Peter-LTH 1965 det var väl rätt nytt då?
  Kursen du gör reklam för är väl öppen för dem med examen och som doktorerar.
  På min tid på LTH , 5 år senare, så fortsatte ett 10 tal varje år efter examen som doktorander. Detta sågs som ett alternativ till verklighetens jobb. Inte alltid de som var mest anställningsbara fortsatte sin karriär i skolans värld.

 2. Ann LH

  Första reaktionen var, detta måste vara någon som driver med det klimatindustriella komplexet, det kan inte vara på allvar, ens på ett svenskt universitet idag.
  Andra reaktionen det är nog inte på allvar men om det är det så är det verkligen mycket värre än man kunde ana.
  Tredje reaktionen gav samma skräck som när jag kom till slutet av ”Käraste Herman” av Maja Hagerman. Den politiska snöboll av vetenskaplig smörja som Herman Lundborg satte i rullning här i landet fick katastrofal effekt på annat håll.
  Än en gång rullar en snöboll med till stor del svenskt ursprung omkring. Denna gång världen runt men med samma smörja av religion, politik, storhetsvansinne och låtsas vetenskap.

 3. Peter Stilbs

  Lasse #1 – vi var första årskursen, ja. Och första doktorandgenerationen (med undantag av personer professorerna tog med sig från tidigare lärosäte).

  ”verklighetens jobb” , ”anställningsbar” …. nja – det beror väl på vad man hade för egna intressen och inriktning. Jag själv (och många andra) var egentligen bara intresserad av ”kemi” – så kontakten med de ”tekniska ämnena” i årskurs 3 kändes overklig. Man tänkte inte heller så långt – jag tyckte bara det var fortsatt kul med (grundläggande) ”kemi”.

  Anledningen jag började på teknisk högskola istället för universitet var helt enkelt ryktet att utbildningen var ”bättre” – och tanken att istället läsa ”2 betyg” (eller något, som det hette då som omskrivning till 2 terminers studier) i rena ämnen som Matematik och Fysik som komplettering till kemi kändes mycket motbjudande.

  Andra kursare var främst inställda på att göra chefskarriär inom industrin – utbildningen i sig var sekundär, och bara ett kvitto på att man hade viss intellektuell förmåga.

  Som kuriosa kan jag nämna att jag i andra årskursen blev ”fadder” (stöd, kompis och vägledare) till bl.a. Michael Treschow (som visserligen var några år äldre, men hursomhelst började på LTH kemi ett år efteråt, 1966). Vi hade lite fortsatt kontakt en bit in på 1970-talet – inte kunde man ana vad det skulle bli av honom – ett av hans första jobb var på fläktfabriken i Enköping minns jag.

 4. Gunnar Kjelldahl

  ”Inga förkunskaper alls”? Jag tycker att det står att kursen är öppen för Ph.D.-studerande, vilket torde innebära att de som söker måste redan inneha en akademisk examen.

  I övrigt förstår jag reaktionen, utifrån den inställning till vetenskap och politik som redan redan är känd.

 5. Peter Stilbs

  Gunnar Kjelldahl(C) – det behövs inga förkunskaper inom det (politiska) huvudämnet, eller målområdena ”miljö”, ”klimat” etc. Vad jag ser behandlar inte heller kursprogrammet de sistnämnda områdena.

  Men det behövs ju inte heller i dagens samhälle, befolkat av politiska broilers i styrande ställning

 6. Gunnar Kjelldahl

  Peter, det Du skrev var att det inte behövdes några förkunskaper. Det är fel syftat när det krävs en avklarad akademisk examen. Att ämnet i sig är av grundläggande karaktär, innebär inte att undervisningen kan tillgodogöras av vem som helst. När man undervisar doktorander kan man lägga nivån på en akademisk höjd, eftersom deltagarna har förmågan att ta till sig detta.

  Högskolevärlden är full av kurser som i sig är grundläggande i sitt ämne, men där det ändå krävs akademiska förkunskaper.

 7. Gunnar Kjelldahl

  Peter, däremot håller jag faktiskt med om att en alltför stor andel av det politiska etablissemanget är ”broilers”.

 8. Peter Stilbs

  Gunnar Kjelldahl #6 – jag tror Du överskattar dagens universitets- och högskolevärld.

  Tycker Du inte heller att det är konstigt att man ska utbildas till någon form av beslutsfattare, utan att fatta ett jota av de ämnen (här ”miljö”, ”klimat” etc) som beslutandet avser?

 9. Björn

  En ruskig utveckling i svensk akademisk utbildning. Avsaknad av utbildningstraditioner skapar en flytande sörja utan mening och mål. Det är dags för en parallell akademi med förankring i verklighetens kunskapsrötter.

 10. Ann LH

  Gunnar Kj.! Angående eventuella förkunskaper som krävs, inte är det insikter i oberoende klimatforskning i varje fall.
  Om du läser texten ordentligt ser du några ord som du tidigare slagit ifrån dej som konspiration. Global Governance tex. Hur tolkar du att de finns med här? Är det på riktigt eller bara någon som vill driva med klimatspektaklet?

 11. Slabadang

  Den kulturmarxistiska industrin har konstant högkonjunktur !

  Den är till 100% skattefinansierad och lever på att propagera för behovet av byråkrati för dess utopiska fantasifoster till uppgifter och nytta. Att utse sig själva som förespråkare för något som inte existerar eller för grupper efter en perverterat medveten fabricerad analys och problemformulering och tillhörande målbild utgör kärnan i kreationen av industrins nya och allt fler affärsområden. Allt på skattebetalarnas bekostnad och där industrin mäter sina framgångar i hur mycket stålar de bränt aka hur mycket stålar som ”satsats” på affärsområdena. Försäljningsorganisationen för klimathotet är lika oseriöst som den som försökte sälja på kvinnor bantningsstrumpor. Skillnaden är välk att vi inte tvingades köpa bantningsstrumporna men tvingas köpa klimatgeschäft på grund av att frösäljningscheferna för klimatgeschäftet valde politiker som mål och kundgrupp. En kundgrupp som kan köpa den ideologiska maltusianska sörjan för andras pengar än sina egna.

  Vi och alla måste förstå att finansieringen av dessa bluffar måste strypas. Med ett grundlagsfäst totalt skattetak tvingas politiker och andra makthavare konkurrera om resurserna på begränsade villkor. Prioriteringar tvingas ske på fullständigt naturliga och normala grunder. Det blir omöjligt att som nu ”kissa i byxan” konsekvenserna av en aningslöst slösaktig politik slår tillbaka på resurstillgången för de konkurrerande uppgifterna. Vi betalar redan nu hundratals miljarder för mycket i skatt.

  Klimatgurus klimatbyrpkrater genusvetare genus pedagoger och alla fejkade jobb inom denna industri utgör bevisen på överbeskattning. Ullenhag sitter inte på kåken , är inte polisanmäld inte heller är han dömd och går med fotboja. Nejdå .. tvärtom är han Fps kandidat till finansminister efter att inte ens kunna redovisa var han gjorde av med SJUTTIOTRE MILJARDER i nåt han kallade för ”lotssystemet”.
  Hade politiker haft råd med att betala 60.000 för en etta per månad för ”ensamkommande” om tokkostnaderna skulle slå igenom och knapra på den begränsade möjligheten att beskatta folket Självklart inte!

  Det är dags att sätta klackarna i backen och VÄGRA acceptera sakernas tillstånd.

 12. Lennart Bengtsson

  Man kan bara hoppas att svenskt näringsliv snarast flyttar sin forskningsverksamhet till andra länder. Om inte detta görs är det svårt att föreslå svenska företag för våra pensionsstiftelser ty risken är då att det inte blir mycket till pensioner i framtiden. Det är som att så på hälleberget.

  När det gäller den sk ”klimatforskningen” som inte längre har det ringaste med verklig klimatforskning att göra längre så är ju tyvärr den strukturella likheten med 30-talets rasbiologi påfallande.

 13. Ingemar Nordin

  Vänta bara Peter, om några år kommer klimatnojan att genomtränga ALLA utbildningar på våra universitet. Allt i enlighet med FNs, Hans Joachim Schellnuber och WBGUs stora plan för en omställning (transition) till den gröna utopin.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/08/program-for-gron-utopism/

  Vetenskaplig forskning är på väg att bli politiks aktivism istället för en sanningssökande verksamhet.

 14. Bernt Olof Lithén

  Bernt OL
  Ett slags Global Governance Jugend m.a.o. Även Adolf Hitler ville ju bli ”planetskötare” på sin tid, liksom dagens galningar typ Rockström & Gore. Tanken svindlar då man ser på dagens unga med smartelfonerna i ett stadigt grepp under näsorna strömma ut ur skolbyggnaderna. Trots att vi som art passerade intelligenströskeln för flera hundratusen år sedan är det tyvärr inte självklart att vi som individer använder vår fantastiska hjärna på ett förnuftigt sätt. Som FYSISKA individer är de flesta av oss kvar på idiotstadiet, med goda utsikter att uveckla verklig demens.Kom att tänka historien om norrmannen som ville operera om sig till svensk. Då han vaknar ur narkosen står läkaren och förklarar vilket hemskt misstag som har inträffat, man har tagit bort halva hjärnan, inte en tredjedel som det var tänkt. Patienten stirrar oförstående på den svenska läkaren och säger: että mitä?
  Ser man till det fria tänkandet kan det faktist handla om dylika proportioner mellan våra nordiska länder, här i finland har vi tack och lov inte ( ännu ) någon galning som Rockström, en man som borde behandlas mycket strängare än man gör i dag. Hur mycket färtjänar karln på att skrämma upp ovetande människomassor- följ upp pengarna, häng ut honon i offentligheten!

 15. Jan Hedman

  Jag känner mycket dejá vu i det vi ser nu – vibbarna från åren kring 1970 är starka.

  Läs boken “Ett annat land – Sverige och det långa 70-talet“ av Claes Arvidsson. Mycket känns igen, men i stället för drömmen om “socialism“ som världens räddning, så råder nu drömmen om “hållbarhet“.

  Arvidsson sammanfattar tidsandan: “….känslan av osårbarhet, kollektiv rationalisering av verkligheten, tilltron till den egna gruppens egna moraliska överlägsenhet, en sterotyp uppfattning av motståndarna, nedtryckande av intern opposition, en illusorisk känsla av enighet samt självutnämnda tankeväktare.“

  Vi är nog i inledningen av ett stolle-decennium. Men håll ut – efter stolledecennium kommer tillnyktringsdecennium.

 16. Thomas P

  Kanske känns futtigt att påpeka, men kursen handlar faktiskt om ”Global Environmental Governance” inte ”Global Governance” som flera av er skrivit. Det är viss skillnad. Jorden är ett slutet ekosystem, och i och med att vi blivit så många och påverkar det så mycket måste vi börja förvalta det bättre på global nivå, vare sig det handlar om klimat eller utfiskning.

  Lennart Bengtsson med sina liknelser om rasbiologi är lika otrevlig som vanlig.

 17. Ingemar Nordin

  Thomas P #16,

  ” Jorden är ett slutet ekosystem, och i och med att vi blivit så många och påverkar det så mycket måste vi börja förvalta det bättre på global nivå, vare sig det handlar om klimat eller utfiskning.”

  Jovisst sägs det handla om Global Environmental Governance. Och det låter ju relativt harmlöst – ända tills man sätter sig in i vad detta betyder i klartext: industri, transporter, ekonomi, energiproduktion, teknisk utveckling, jordbruk, utbildning etc. måste underställas denna globala planetskötsel. Men genom att man bara låtsas prata om miljön så blir det ju så mycket lättare för våra okunniga politiker och gemene man att svälja budskapet.

 18. Allan Forsling

  Vägen till träldom är kantad av goda föresatser..

 19. Ingvar i Las Palmas

  #15 Jan
  Jo, 70-talet var jobbigt. Läste man Ayn Rand så var man paria. Historieböckerna reviderades. Engelbrekt Engelbrektsson försvann

 20. Thomas P

  Ingemar #17 Så vad är ditt alternativ? Alla gör som de vill och så hoppas vi på det bästa?

 21. Lasse

  #16
  Personangrepp är väl lite under denna bloggs nivå?
  Tycker du liknelsen är otrevlig så säg det!
  Jag började på LTH efter att Tyst vår kommit ut och givit avtryck. Miljön var i fokus då som nu.
  Skillnaden är att smutsen sprids i andra länder numera. Till en del kan detta bero på löner men även på vår vilja att föregå med gott exempel. Nu importerar vi en större del än då, ofta från länder utan våra miljökrav.
  Kanske dax att låta deras miljö komma i fokus?
  http://joannenova.com.au/2015/10/factories-in-china-produce-four-times-as-much-co2-as-western-factories/

 22. Ingemar Nordin

  Thomas P #20,

  Alternativ till en global planekonomi? Jo, det finns många sådana. Men folk har alltid en tendens att tänka auktoritärt istället för att se efter om man inte kan lösa problemen på nära håll utan inblandning av en världsregering. Men till att börja med räcker det med att inse att våra koldioxidutsläpp inte utgör något hot.

 23. Ingvar i Las Palmas

  Ett exempel på hur man tar hand om miljö/natur är i något afrikanskt land där man hade ett stort problem med tjuvskytte på elefanter. Det var att delegera ansvaret för dem till den lokala befolkningen istället för att regeringen skulle ansvara. Fungerar tydligen bra.

 24. Peter F

  SvD idag om faran med 100 procent förnybar energiproduktion.

  http://www.svd.se/enbart-fornybar-energi-gor-sverige-sarbart/om/debatt

 25. TP #20

  Alternativ till vadå? Att inrätta en global klimatstsyrningsmyndighet, som ges de befogenheter den anser sig behöva för att uppnå dess stipulerade mål?

  De uppenbara svaren skulle bli:

  Att inte inrätta en sådan förstås! Och inte heller andra byråkratier som varken kan åstadkomma ngt i den verkliga världen eller kan hållas ansvariga för vad de gör …

  Men den springande punkten är förstås: Alla ni som drömmer om massiva politik, koncentrarad makt, som får förfoga över allt mer resurser, mha allt större och snårigare byråkrati …

  .. alla ni behöver ju presentera ert ’alternativ’ först, och argumentera, tom demonstrera vad ni påstår att allt detta skulle kunna åstadkomma, tillsammans med både metoder, kvantifiering av kostnader, av resultaten, och förstås även av alla negativa konsekvenser och biverkningar.

  Men ingen av er kan ju presentera vad ni faktiskt vill och vad det kräver. Utan det är väl som vanligt, att ’målet’ är själva kärnmotivet, att på vägen dit är det inte så noga med något alls. Dvs såsom det alltid varit inom aktivistvänstern …

 26. Thomas P

  Ingemar #20 ”Alternativ till en global planekonomi? ”

  Var kom planekonomin ifrån? Står inget om planekonomi i den där kursbeskrivningen.

  ” Men till att börja med räcker det med att inse att våra koldioxidutsläpp inte utgör något hot.”

  Jo, jag vet att du och ni andra här på bloggen fått för er det, men nu handlar det inte bara om koldioxidutsläpp, vilket även det framgår av kursbeskrivningen. Du gör det dock bekvämt för dig genom att bara säga att det finns ”många alternativ” utan att ge några exempel.

 27. Kenneth Mikaelsson

  Det är så en annan hedning börjar be om en planetarisk återställning… typ emp från solen med en total nedgång av elnätet… Bara för att slippa sådana världfrånvända typer som TP och centerpartisten… samt övriga”fjollträskare” skulle tro att inom tre veckor så börjar de att äta varandra och efter ett halvår så är det nog ganska tomt på idioter…

 28. pekke

  Har FN nånsin löst några problem globalt eller lokalt ?

  FN är duktiga med akut stöd som sjukvård och mat vid naturkatastrofer och krig, men har inte så vitt jag vet lyft upp länder med ekonomiska och politiska problem.

  De länder som har förbättrat sin levnadsstandard senaste åren har gjort det av egen kraft.

  När det gäller krig/inbördeskrig så verkar FN allt som oftast handfallna.

  Så varför skulle FN klara av att införa en ” grön ekonomi ” globalt ?

  De kommer nog orsaka mer problem än de löser.

 29. L

  FP-ledaren Jan Björklund gav oss en strimma hopp idag när han svarade på Löfvens inviter om blocköverskridande samarbete; Ja, gärna, men det ska vara med en ny regering, utan Miljöpartiet…

 30. Ann LH

  Gunnar Kj., du fick en konkret fråga i # 10, jag och förmodligen flera med mej väntar på svar.

 31. Lasse

  #26
  Det finns en växthusgas som är mer potent än CO2-Metan.
  IPCC har olika scenarier för detta utsläpp.
  Vekligheten når inte upp alls till de befarade nivåerna.
  Det är kanske därför modellernas temperaturer är lite före:
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/10/stop-the-devastation-of-peoples-lives-by-speculating-with-no-data-remembering-cattle-and-methane-emissions/

 32. Ingemar Nordin

  Ann LH #30,

  Sossarna har varit tvugna att bära på sitt kors, MP, i regeringen som kunnat utnyttja sin position till max. Ingen ifrågasätter deras miljöextremistiska politik. Alliansen har fått bära på sitt ok, C, och de har kunnat diktera villkoren i miljö- och energipolitiken.

  Vi får väl hoppas att avskaffandet av DÖ nu innebär att vi kan bli av med MP och C från ministertaburetterna. De har åstadkommit tillräckligt stor skada redan.

 33. Peter Stilbs

  Lasse #31 – detta med att Metan är 25 ggr mer potent än CO2 är rent nys

 34. Björn

  Peter F [24]; Docenten Wiktor Frid pekar på en av orsakerna varför vi inte skall satsa på en så osäker elteknik som är beroende av solen. Vi behöver elgeneratorer som är helt oberoende av intermittenta drivkrafter. Kärnteknik är den enda säkra tekniken som är oberoende av yttre fenomen.

 35. Thomas P

  Lasse #31 Vad förvånad jag blir att figuren där klipps när den gör istället för att fortsätta ända fram till 2015:
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.fig2.png
  Det var en platå som WUWT fick med, men när halten började öka igen, ja de åren redigeras bort.

 36. Ingemar Nordin

  Thomas p #26,

  ”Står inget om planekonomi i den där kursbeskrivningen. ”

  Nej, det är klart. Sådant kan man ju inte skriva rakt ut. Syftet är att utbilda nyttiga idioter. Tro mig, jag har haft enstaka chockerande inhopp på miljövetarutbildningen över åren i Norrköping tills jag blev petad. Och då handlade det inte ens om klimatet utan bara om en liberal miljöpolitik för att något lite balansera den socialistiska och auktoritetsideologiska variant som för övrigt är brukligt på denna utbildning. Hade jag antytt något om att det finns avvikande åsikter om klimatalarmismen så hade jag nog blivit lynchad.

 37. Thomas P

  pekke #28 ”Har FN nånsin löst några problem globalt eller lokalt ?”

  Problemet med den frågan är att vi aldrig kan veta hur det gått utan FN. Hur hade Koreakriget utvecklats utan att sydsidan fick extra legitimitet från FN? Hade det återstartat utan fredsbevarande styrkor vid gränsen? Hur kan vi någonsin veta?

  Utrotningen av smittkoppor som leddes av FN-organet WHO får i alla fall ses som en otvetydig framgång.

  FN är vare sig speciellt starkt eller speciellt effektivt, men det gör nog ändå mer nytta än skada.

 38. Peter F

  Jag har ställt frågan flera gånger. Vilket mandat har Sveriges förhandlare i Paris ? Finns det Riksdagbeslut på det, eller ska ett ev avtal godkännas av Riksdagen i efterhand ? Jag har sökt men inget funnit. Thomas P, du som har koll på allt. Vad gäller ?

 39. Ingemar Nordin

  Thomas P #35,

  ”Det var en platå som WUWT fick med, men när halten började öka igen, ja de åren redigeras bort.”

  Och eftersom temperaturplatån fortsatt trots en fortsatt ökning av växthusgaserna så talar det för att ….?

 40. Ingemar Nordin

  Peter F #38,

  ”Vilket mandat har Sveriges förhandlare i Paris ?”

  Såvitt jag förstår så har det lilla minoritetspartiet MP helt fria händer. Vår statsminister har redan överlåtit alla sådan frågor till MP eftersom han själv inte har en aning om vad det rör sig om. Precis som Alliansen överlät åt C att skötta ”det där komplicerade”.

  Snacka om inkompetenta regeringar när det gäller ”århundradets viktigaste fråga”!

 41. Peter F

  Ingemar Nordin #40

  Så kan det ju för f-n inte vara. Visst måste ett ev klimatavtal i Paris på något sätt godkännas av Sveriges Riksdag eftersom ett avtal innebär en massa pålagor för oss skattbetalare !

 42. Ingemar Nordin

  Peter F #41,

  Än så länge Sveriges riksdag bara att betrakta som ett rent transportkompani till vad partipolitiken föreskriver så kan vi inte förvänta oss några egna tankar från de enskilda riksdagsledamöterna. Och i det partipolitiska spelet så sitter MP och C med trumf på hand eftersom deras röster behövs för respektive block.

 43. Lasse

  #35
  Thomas-varför anmärker du på den figuren-titta var vi är i förhållande till IPCC figuren i stället.
  Utanför ramarna!
  Noteringen om att vatten täcker samma våglängdsområden-är det inte relevant?
  ”The much-hyped beef to global warming connection is likely to be an argument of convenience by individuals who want to promote veganism. ”
  Kan detta också vara målet?

 44. Thomas P

  Ingemar #39 ”Och eftersom temperaturplatån fortsatt trots en fortsatt ökning av växthusgaserna så talar det för att ….?”

  Ja, i alla fall om man enbart håller sig till den av dig godkända UAH 6.0beta3.

 45. Christopher E

  #33 Peter Stilbs mfl

  Jag såg en dokumentär på National Geographic channel igårkväll. Inte om klimat specifikt, utan jordens utveckling. Men de kom in på växthusgaser och lyckades säga: ”Methane is 20 times deadlier than carbon dioxide”. Observera ordvalet. ”Dödligare”… Nu är ju ingen av gaserna dödlig annat än i helt andra betydelser än de menade, som en extrem CO2-halt så man kvävs eller en extrem metanhalt i kombination med en tändsticka…

  Men en mindre temperaturuppgång inom normal variation, det är ”dödligt” numera. Vad trött man blir, klimatreligionen har besudlat även annars riktigt bra program.

 46. Sören G

  #41 Parisavtalet ska efter påskrift i Paris ratificeras av respektive parlament. I USA kommer man nog inte att få majoritet i parlamentet för att ratificera för USA:s räkning. För Sverige är det nog tyvärr annorlunda där nästan alla politiker är indoktrinerade av klimathysterin.

 47. ThomasJ

  Det vill nog till att vara ”välutbildad” för att undvika risker att bli ställd inför rätta, läs och skräms:
  http://www.thegwpf.com/judges-plan-to-outlaw-climate-change-denial/

  Och vidare, i anslutning till Agenda 2030, kan funderas över alternativen eufori eller panik. Det senare tycks iaf breda ut sig bland varmisterna…, Länk:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/08/eufori-eller-panik/

  Mvh/TJ

 48. Peter F

  Thomas P

  Hur ska vår valda Regeringen hantera ett ev ”avtal” i Paris. Klart i förväg ”carte blanche” eller röstning i Riksdagen ?

 49. Allan Forsling

  FN är liksom EU är en svällande verksamhet. På Dag Hammarskiölds tid var FN befolkat av personer som var ämbetsmän, utan egen agenda. Idag finns enligt min synsätt skäl att vara klart misstänksam mot hur FN fungerar och vad som driver människor i dess organisation. Hans Rosling sade vid sitt framträdande i Globen att det finns mycket i FN som inte fungerar som det borde. Jag anser att det finns skäl att lyssna på det, och undvika att FN likt en amöba breder ut sig. FN borde rensa ut och få en återstart inom mer begränsade områden. Och FN misslyckas inom sitt primära område- fredsbevarande. Ska vi nämna Balkan, Syrien, Ukraina…
  Lämna klimatet ifred!

 50. Thomas P

  Peter F #48 Sådana avtal bör ratifieras via omröstning i riksdagen. IMHO finns där större anledning att vara misstänksam mot TTIP (och för de på andra sidan jorden TTP) och vad man stoppar in där i namn av frihandel. Där kan man tala om en icketransparent process.

 51. Peter F

  Tack Thomas P #50
  Första meningen OK, resten förstog jag inte

 52. pekke

  Kollade lite på SVT Agenda, Lövfen å Fridolf tyckte att Tyskland var ett föregångsland där man ersätter kol och kärnkraft med förnybart.

  Fast vi som har koll på Tyska elproduktionen inser ju att de inte klarar sig utan kol och kärnkraft

  http://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

  Sverige är banne mig dårarnas paradis !

 53. Henrik I

  #44 Thomas P,

  Återigen detta ständiga tjat om UAH, har du någon sorts mental blockering angående RSS?

  Kanske är det så att det svider lite extra att RSS, som är ganska solitt rotade i alarmistlägret, kommer fram till att uppvärmningen avstannat helt i närmare 19 år.

 54. Thomas P

  Peter F #51 TTIP = ”Transatlantic Trade and Investment Partnership”
  TPP = ”Trans-Pacific Partnership”
  Frihandelsavtal som förhandlas fram i största hemlighet och som inkluderar en hel del annat smått och gott som typ företags rätt att stämma stater i privata skiljedomstolar om staterna inför nya lagar som kan begränsa företagens vinster.

  Henrik #53 RSS och UAH baserar sig på samma satellitdata med samma problem med hur man skall behandla dem. Mears på RSS har själv sagt att markdata nog är mer pålitliga.

  Du kanske inte var med då, men diskussionen är en repris från en på 90-talet då ”skeptikerna” talade om avkylning baserande sig på UAH. Det visade sig så småningom att de först missat att ta med förändringar i satelliternas bana, vilka när andra korrigerade för det misstaget återskapade en trend som stämde med markdata. UAH hävdade dock att de hittat ett annat fel som kompenserade för det första och det tog åratal innan de (med hjälp utifrån) insåg att de fått med ett teckenfel på en korrektionsterm. Under hela denna tid var Spencer arrogant i sin övertygelse att deras serie var den sanna. Sånt sätter sina spår i vilket förtroende jag har för deras nya betaversion.

 55. Guy

  Thomas P

  Nu har du upprepade gånger tagit upp benämningen ’betaversion’. Hur vore det om du förklarade vad som menas med, eller hur definieras en betaversion. Det låter ju väldigt proffsigt men alla förstår inte vad du menar med det tydligt föraktfulla uttrycket. Till ex. jag.

 56. Thomas P

  Guy #55 Betaversion innebär att det är en testversion snarare än en färdig produkt.

 57. Olle R

  #56 Man kan nog räkna med att slutliga v6 blir ungefär som nuvarande beta 6.03. Därmed inte sagt att den skulle vara felfri.
  En sak som jag undrar är hur UAH v6 kan använda MSU kanal 3 ända tillbaka till 1979. Både RSS och NOAA STAR anser att de tidiga åren är behäftade med fel och är opålitliga, ändå använder de senare de allra bästa kalibrerings och justeringsmetoderna.
  Ett större problem (för alla satelitserier) är nog skarvningen av MSU och AMSU runt år 2000, vilket gör att trenden därefter avviker tydligt mot väderballong-och reaanalysserier i troposfären, samt de globala ytserierna.
  RSS har åtminstone den vetenskapliga hedern att tillkännage och kvantifiera osäkerheten som finns i bl a skarvningen av satelliter.
  Inräknat 95 % osäkerhetsintervall ligger RSS trend mellan 0,06 och 0,2 C/ decennium för hela perioden. I den övre delen av detta intervall hittas tex Cowtan&Way som bara har en femtedel så stor osäkerhet, 0,178+/-0,013

 58. Lasse

  Lite mer om Metanets (överskattade) växthuseffekt.
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/11/scientific-urban-legends/

  Varför är vi så lättlurade?

 59. TP

  den diskussionen är en repris från en på 90-talet då ”skeptikerna” talade om avkylning baserande sig på UAH

  På 90-talet? Det vet jag inte så mycket om. Inte du heller skulle jag tro(*). Skulle du kunna hänvisa till detta, var och hur det här skedde, och även varifrån du fått alla dessa (påstådda) detaljer om hur det gick till och hur folk uppträdde? (*)

  (*) Eller vill du verkligen hävda såsom du antyder att ’du var med då’!?

 60. Thomas P

  Lasse #58 ”Varför är vi så lättlurade?”

  För att ni förlitar er för mycket på WUWT? I det här fallet behöver man dock inte läsa många kommentarer för att komma till chris y som förklarar vad det handlar om. Eschenbach räknar hur stor effekt en dubbling av metanhalten vs en dubbling av CO2-halten har, men när man talar om hur mycket kraftigare växthusgas metan är så syftar man på hur stor effekt en viss absolut ökning har.

  Jonas #59 Visst var jag med och följde debatten redan då. Eftersom 20 år är en evighet i Internetsammanhang torde dock vara visst jobb att leta upp referenser.

 61. ThomasJ

  Undrar huruvida nedan länkade dokument kommer ingå som kursmaterial? Länk:

  http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf

  Klimatsans – oxo en nedrans bra blogg – serverar löpande intressanta inlägg, så ock detta, länk:

  http://klimatsans.com/2015/10/04/fransk-vetenskap-mosar-ipccs-klimathot/

  Mvh/TJ

 62. Thomas

  OK, så det är en (internet-) hörsägen från en person som sa sig följa debatten för 20 år sedan? På internet dessutom!? Och därigenom ’vet’ alla dessa detaljer?

  Är det så du menar att vi skall ’förstå’ dina påståenden?

  För de gör inte bara anspråk på att informera om att vissa effekter behövt beaktas, och att där fanns ett teckenfel i en term, som sedemera korrigerades . Nej, det du berättar låter återigen som en ’story’ med spinn. En berättelse avsedd mer för dem som gillar lite snask och slask, där ingen skall behöva tveka om vem som är ’dom goda’ resp på den ’onda’ sidan.

  Men som sagt: Jag ser gärna att du belägger i nedanstående som inte är del av den publicerade literaturen:

  Du kanske inte var med då, men diskussionen är en repris från en på 90-talet då ”skeptikerna” talade om avkylning baserande sig på UAH. Det visade sig så småningom att de först missat att ta med förändringar i satelliternas bana, vilka när andra korrigerade för det misstaget återskapade en trend som stämde med markdata. UAH hävdade dock att de hittat ett annat fel som kompenserade för det första och det tog åratal innan de (med hjälp utifrån) insåg att de fått med ett teckenfel på en korrektionsterm. Under hela denna tid var Spencer arrogant i sin övertygelse att deras serie var den sanna. Sånt sätter sina spår i vilket förtroende jag har för deras nya betaversion.

  … om du kan!

 63. Thomas P

  Jonas #62 En viktig tidpunkt är Wentz&Schabels artikel från 1998 då de påpekade vikten av orbital decay:
  http://images.remss.com/papers/MSU_Nature_Article.pdf
  Inleds med ”The 17-year lower-tropospheric temperature record derived from the satellite Microwave Sounding Unit (MSU) shows a global cooling trend, from1979to1995,of -0.05K per decade at an altitude of about 3.5km(refs4,5). Air temperatures measured at the Earth’s surface, in contrast, have risen by approximately +0.13Kperdecade over the same period.

  Avslutningen kom 2005 då S&C korrigerade teckenfelet:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/11/more-satellite-stuff/

  Storleken på justeringar mellan versioner hittar man på wikipedia, och det är inga små ändringar.
  https://en.wikipedia.org/wiki/UAH_satellite_temperature_dataset
  Notera hur de 1998 dels gör en justering på 0,1 grad/decennium uppåt för den av W&S upptäckta effekten, men sen också lyckas samtidigt hitta en effekt på -0,07 som nästan kompenserar denna, för att sen 2005 få slänga på en stor positiv korrigering igen.

  Före 1998 hade det skrivits frisk i debattartiklar etc från skeptiker om hur jorden blev kallare baserat på S&C, men att söka sådant orkar jag inte med. TCS hade en del, men deras sida är död sedan länge.

 64. Guy

  Thomas P

  Förklara gärna mera om betaversionen. En testversion, säger du. Menar du att dom varje ånad kommer först ut med en testversion som dom senare korrigerar för att få fram den ’offisiella’ versionen?
  Går mej helt förbi.

  Olle R
  ”Inräknat 95 % osäkerhetsintervall ligger RSS trend mellan 0,06 och 0,2 C/ decennium för hela perioden.”

  Citatet är i och för sig inte min poäng, men jag vaknade upp till siffrorna. När siffrorna är små missar man lätt storleksordningen. T. ex 0,2 är över tre gånger större än 0,06 men man får lätt uppfattningen att talen ligger alldeles bredvid varann. Med andra ord är osäkerhetsintervallet enormt vilket leder till den gamla klyschan VI VET INTE!

 65. Thomas P

  Guy #64 Vad jag menar är att UAH för inte så länge sedan helt skrev om sin kod och bytte beräkningsalgoritmer när de gick från version 5.6 till 6.0 och den nya versionen klassas fortfarande som så osäker att de väljer att kalla den betaversion. Går du in på deras websida skall du se att de fortfarande lägger till nya data varje månad för version 5.6 för de som föredrar denna.

  Jag skulle vara nyfiken att se om det finns någon utomstående med kunskap i ämnet som haft chansen att granska koden och har synpunkter.

  ” T. ex 0,2 är över tre gånger större än 0,06 men man får lätt uppfattningen att talen ligger alldeles bredvid varann. Med andra ord är osäkerhetsintervallet enormt vilket leder till den gamla klyschan VI VET INTE!”

  Så därmed anser du RSS vara värdelös. Om du sen går in i länken i mitt tidigare inlägg skall du se att UAH mellan versioner gjort ändringar i trenden på uppåt 0,1 grad/decennium, vilket är av sådan storleksordning att man även där kan börja tala om ”vi vet inte”.

 66. Guy

  Thomas P #65

  Sätt inte ord i min mun!
  Jag påtalade, eller egentligen förvånades av min egen aha-upplevelse

 67. Henrik I

  #54 Thomas P,

  Som relativt ny mätmetod var det inte speciellt märkligt att man upptäckte avvikelser och behövde korrigera satellitmätningarna. Hur många gånger har inte ytmätningarna korrigerats sedan 1978 (när den första satelliten kom upp i bana runt jorden)? Konstigt nog också alltid med följden att trenden stiger, något som knappast är i linje med etablerade statistiska principer om slumpmässiga fel.

  Intressant i sammanhanget är att det var Frank J Wentz och Matthias Schabel från RSS som hittade felen i UAH:s algoritm. Just det, samma RSS som du alltid glömmer eller förtränger i din iver att kritisera UAH, som i det närmaste uppvisar identiska resultat med RSS. Visst baserar sig de två gruppernas resultat på samma rådata, men detta är inget unikt i sammanhanget, de dominerande ytdataseten baserar sig också på exakt samma rådata.

  Just det, Carl Mears på RSS tycks ha bestämt sig för att AGW är ett faktum och ignorerar därmed sina egna mätresultat utan större diskussion. Märkligt, minst sagt, speciellt eftersom AGW byger på klimatmodeller som inte ens är nära att överensstämma med RSS satellitmätningar upp genom de olika lagren i atmosfären. Men har man bestämt sig, så har man. På RSS exemplariska webbsajt kan man dock själv studera temperaturen i olika höjdintervall och för olika områden på planeten:
  http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html

  #57 Olle R,

  Den första AMSU-kanalen på satelliten NOAA-15 aktiverades redan 1998 och är fortfarande aktiv. Den sista MSU-kanalen på NOAA-14 var aktiv fram till 2005, så man hade gott om tid (ca 6 år) att kalibrera data. Faktiskt väsentligt mer tid än vid tidigare skiften mellan olika MSU-kanaler på diverse satelliter. Det är således inte speciellt troligt att just detta skifte skulle ha orsakat något kalibreringsfel. Idag har man dessutom betydligt fler aktiva satelliter/kanaler än man haft någonsin tidigare, vilket rimligen gör att datakvaliteten ökar för varje år som går. Inom kort kommer dessutom data från nästa generation mikrovågssensorer (ATMS) att vara kalibrerade och därmed inkluderas i algoritmerna.

  Att RSS gör rimliga och ärliga feluppskattningar betyder förstås inte att alla gör det…