Vadå peer review?

pachauri-peer-review-EPA

”IPCC relies entirely on peer reviewed literature”. Ja, det hävdar Rajendra Pachauri, men vi vet redan att det inte stämmer. I WGII:s rapport, alltså den andra delen av den stora IPCC-rapporten, citeras artiklar från olika miljöorganisationer. Litteratur som knappast varit föremål för någon peer review. Nu visar dessutom ekonomen Richard Tol, att den tredje delen av IPCC:s rapport innehåller ännu mer ”grå” litteratur.

Och på samma sätt som den andra delen av rapporten överskattar konsekvenserna av den globala uppvärmningen, underskattar man i den tredje delen av rapporten kostnaderna för att minska utsläppen.

Det finns naturligtvis inga garantier för att peer review innebär att ett studieresultat är korrekt och trovärdigt. Å andra sidan, om finns det vetenskapligt granskade studier i ett ämne så borde väl IPCC föredra dem framför sådana som inte granskats. Framför allt när de sistnämnda kommer från statligt kontrollerade organisationer med egen agenda.

Läs mer här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas Hellstrom

  ”peer review” – jo det är väl en vacker tanke, men om man tittar efter hur det fungerar är det inte så vackert. Oftast skickas artiklar till några forskare som står för de etablerade åsikterna och de släpper oftast inte någon annan ståndpunkt över bron. Vad S. McIntyre har fått uppleva är mycket vanligt. (Han skriver numera i en egen blogg eftersom han ändå blir refuserad). IPCC med alla sina engagerade forskare (eller de bara är s.k. forskare) borde kunna bedöma vetenskapliga hållbarheten av en publikation med mycket större resurser än vad en vetenskaplig tidskrift kan oberoende hur och var det kommit fram. Nu har detta inte alls fungerat inom IPCC, men borde men en riktig hantering gjort det.

  Men om man nu, som det tycks vara inom IPCC, redan i förväg bestämt sig för vad det ska stå i slutresultatet har peer review ingen betydelse. Man plockar ändå det man vill ha. Det blir ungefär detsamma som vår svenska politiskt styrda s.k. forskning inom miljöfrågor, dvs svensk forskning värd namnet blir sällsynt.   

 2. Gunnar E

  #1#:
  Det är ju så märkligt. Granskningen skall rimligen vara att ansatsen är tydligt formulerad och att utfallet ger ett svar samt att metoder och statistik behandlas på tillförlitligt sätt. Den skall inte ha ngra åsikter om vad som passar eller är lämpligt att publicera.

 3. Svempa

  En stor del av klimatforskningen är med Pachauris ord ”voodoo-science”. Om sambandet mellan variationer i global medeltemperatur och halten CO2 kan ingen säga någonting. Det finns helt enkelt inte tillräcklig med data för detta. Att teckan upp grafer över en ” temperatur”-utveckling de senaste säg 150 åren kan endast göras på lokal nivå. Att hävda att det går på global nivå är religion baserat på för ändamålet vald statistik

  Citat av Solzjenitsyn: Ett enda ord av sanning kan väga mer än hela världen”

 4. Svempa

  Ref. tidigare citat från Solzjenitsyn. Han menade också att vi måste kurera oss från den universiella sjukdomen kommunism och dess fientlighet mot mänskligheten. Häri ingår även en långvarig behandling mot metastaser.

  Klimatismen kan nog ses som en av dess metastaser. IPCC är klimatinternationalen och den som ifrågasätter deras sanningar är renegater eller huliganer.

 5. Björn Ola

  Svempa # 4 då sitter det hundra Huliganer här då och pratar skit på den här bloggen ?

 6. mängan

  Titta gärna in på SMHI`s hemsida och läs om det ”fina” stödet de ger organisationen IPCC. Klart de börjar bli lite luggade när deras arbete  inom ”klimatområdet”baseras på just IPCC.

 7. Tege Tornvall

  Med granskande pärer och deras media i ledband blir peer review därefter.