Vad experterna anser om GBR

Rubrikens GBR är en förkortning som till exempel kan stå för, och i det här fallet gör det, Great Barrier Reef, alltså Stora barriärrevet. Vilket också är det enda struktur, byggd av levande organismer, som lär gå att se från månytan. Det är en myt att kinesiska muren går att se därifrån. Den är för smal och i stora delar för dåligt skick.

Vilka är experterna på det revet då? Ja, ska vi tro på svenska medier, är det de forskare som larmar om att stora delar av revet är dött eller döende. Varför ska vi tro på dessa medier, när de ständigt kommer med falska klimatnyheter?

Jag tänkte till, och fick idén att de verkliga experterna på Stora barriärrevet är de som ordnar dykningar till revet, exempelvis för turister.

Därför författade jag ett mejl och sände till flera av dessa företag. Mejlet lyder så här:

Hi,

When the pandemic is over, we are planning to visit Australia and dive at the Great Barrier Reef, which we have heard is magnificant.
However, there are disturbing news that large parts of the Reef is dead or dying. Is that true? Since you regulary dive there, you should know a lot about the state of it.

Best regards,
Lars Kamél

Eller i översättning:

Hej,

När pandemin är över planerar vi att besöka Australien och dyka vid Stora barriärrevet, som vi har hört är magnifikt.
Det finns dock störande nyheter om att stora delar av revet är dött eller döende. Är det sant? Eftersom ni regelbundet dyker där borde ni veta mycket om tillståndet för det.

Vänliga hälsningar,
Lars Kamél

Snart började svaren komma in. Det första från Sightseeing Tours Australia (ssta.com.au):

Hi Lars,

Thanks for your email. There is no doubt that bleaching events have damaged parts of the reef in recent years. However, the Great Barrier Reef covers nearly 350,000km2, and the impact on individual reefs varies. The reef sites we visit on our Great Barrier Reef tours from Cairns continue to be healthy. With a la nina weather pattern expected this year we anticipate more rain which helps to cool the waters and prevent bleaching events.

The fact is, we couldn’t take travellers to dead and dying reef or pretty soon we wouldn’t be in business. Nobody wants to pay $205 for a day trip to see a dead reef system and if that’s what was happening we’d have nothing but complaints. The reef sites we visit are still healthy and beautiful, and are definitely still worth a visit.

Cheers, 

L

Reservations

Översättning:

Hej Lars,

Tack för ditt mail. Det råder ingen tvekan om att blekning har skadat delar av revet de senaste åren. Stora barriärrevet täcker dock nästan 350 000 km2, och påverkan på enskilda rev varierar. Revplatserna vi besöker på våra Stora barriärrevet-turer från Cairns fortsätter att vara friska. Med ett förutspått La Nina-vädermönster i år förväntar vi oss mer regn som hjälper till att kyla vattnet och förhindra blekning.

Faktum är att vi inte kunde ta resenärer till döda och döende rev eller ganska snart skulle vi inte fortsätta göra affärer. Ingen vill betala 205 $ för en dagsutflykt för att se ett dött revsystem och om det var vad som hände skulle vi inte ha annat än klagomål. Revplatserna vi besöker är fortfarande friska och vackra och är definitivt värda ett besök.

Skål,

L

Bokningar

Detta svar innehåller en viktig sanning: Om revet verkligen till stora delar vore dött eller döende, skulle sådana utflyktsföretag inte ha några kunder och konkurs, eller åtminstone nedläggning, snart vara ett faktum. Det faktum att det finns sådana företag, att de har verksamhet och kunder, talar för att stora delar av revet ändå är i ganska bra skick.

Nästa svar kom från DiveTheReef.com:

Hi Lars,

Thanks for the note, and glad to hear that you and other folks are starting to plan for the pandemic being more under control.  
The reef here has had a couple of significant bleaching episodes in the past few years.  What that creates is a spotty patchwork of bleached and unbleached reefs and dive sites.  Last time I went diving I was trying to take pictures of bleached reefs, and I had to work pretty hard to find some…and I know where to look.
When it comes time to book your diving you’ll want to pick a boat that has multiple dive moorings to choose from.  Each dive boat has it’s own set of private moorings, and they can’t easily get new ones.  Some boats just have a couple of dive sites, others have dozens.  Those with choices choose to visit their healthy dive sites and avoid the more bleached sites.
Glad to help you with making those choices.  How many days of diving are you looking to do, and are you interested in day trips or a liveaboard boat?

All the best,

J

Översättning:

Hej Lars,

Tack för brevet och glad att höra att du och andra börjar planera för att pandemin ska vara mer under kontroll.

Revet här har haft ett par viktiga blekningsepisoder de senaste åren. Vad det skapar är ett fläckigt lapptäcke av blekta och oblekta rev och dykplatser. Förra gången jag dök försökte jag ta bilder av blekta rev, och jag var tvungen att arbeta ganska hårt för att hitta några … och jag vet var jag ska leta.

När det är dags att boka er dykning vill ni välja en båt som har flera dykplatser att välja mellan. Varje dykbåt har sin egen uppsättning privata förtöjningar, och de kan inte enkelt få nya. Vissa båtar har bara ett par dykplatser, andra har dussintals. De med val väljer att besöka sina hälsosamma dykplatser och undvika de mer blekta platserna.

Glad att hjälpa er med att göra dessa val. Hur många dagar med dykning vill ni göra och är ni intresserad av dagsutflykter eller en liveaboardbåt?

Med vänliga hälsningar,

J

En expert, med stora erfarenheter av revet som alltså har svårt att hitta några delar av det som är blekta.

Det tredje svaret kom från Pro Dive Cairns, som för revets hälsa hänvisar till en sida som de har gjort: https://prodivecairns.com/reefhealth.html. Informationen där är några år gammal, men så mycket har antagligen inte hänt. Där de viktigaste är att revet nära Cairns mår ganska bra och att korallrev kan återhämta sig från blekning. Den blekning som för medier och klimataktivister alltid är ett tecken på att korallrevet håller på att dö.

Nästa svar kom från Reef Trip:

Hi Lars,

Thank you for getting in touch about visiting the Great Barrier Reef.

Global Warming certainly impacts the livelihood of the Reef, and a few years back we suffered a major Coral Bleaching event, however in the years that have passed we are seeing successful recovery in several locations, with 100% recovery in some places.

The life-cycle of the Great Barrier Reef is a constant circle of life and death, with dead corals becoming a new base for new corals to grow on. No matter where you travel you will always see a mix of both as this is it’s natural life cycle. However the Reef here is in a great condition and every day we are making changes to protect and help the Great Barrier Reef grow.

I hope this all helps, just let me know if you have any other questions!  

Kind Regards,

C

Reservations Team

Översättning:

Hej Lars,

Tack för att du tog kontakt om att besöka Stora barriärrevet.

Global uppvärmning påverkar verkligen revets uppehälle, och för några år sedan drabbades vi av en stor korallblekning, men under åren som har gått ser vi en framgångsrik återhämtning på flera platser, med 100% återhämtning på vissa ställen.

Stora barriärrevets livscykel är en konstant cirkel av liv och död, med döda koraller som blir en ny bas för nya koraller att växa på. Oavsett vart du reser ser du alltid en blandning av båda eftersom det är den naturliga livscykeln. Men revet här är i ett bra skick och varje dag gör vi förändringar för att skydda och hjälpa Stora barriärrevet att växa.

Jag hoppas att allt hjälper, låt mig veta om du har några andra frågor!

Vänliga Hälsningar,

C

Bokningsteam

Den som lever nära revet, och ordnar expeditioner dit, begriper att det ständigt förändras. Medan klimataktivister verkar inbilla sig att allt var statistiskt tills människor började att släppa ut växthusgaser.

Det sista svaret kom från LiveAboard(.com):

Dear Lars,

Thank you for your interest in booking a trip on LiveAboard.com

It’s true that some corals are dying but thanks to the pandemic some reefs are recovering at this moment and most of them are still awesome. The Great Barrier Reef is huge and most of the vessels try to avoid the reefs that has problems so, hopefully, you will not see the problem. 

The best tip that I can give you it’s to choose a vessel with an itinerary far from Cairns. 

You can let me know which dates are you looking for, and also your dive experience, and we will be more than happy to find you the best options for you. 

We look forward to hearing from you.

Have a great day!

Best regards.

J

Customer Support Team
LiveAboard.com

Översättning:

Käre Lars,

Tack för ditt intresse för att boka en resa på LiveAboard.com.

Det är sant att vissa koraller dör, men tack vare pandemin återhämtar sig några rev just nu och de flesta av dem är fortfarande fantastiska. Stora barriärrevet är enormt och de flesta av fartygen försöker undvika reven som har problem så förhoppningsvis kommer ni inte att se problemet.

Det bästa tipset jag kan ge dig är att välja ett fartyg med en resväg långt från Cairns.

Du kan låta mig veta vilka datum ni letar efter, och även er dykerfarenhet, så kommer vi mer än gärna att hitta de bästa alternativen för er.

Vi ser fram emot att höra av dig.

Ha en bra dag!

Vänliga hälsningar.

J

Kundsupportteam
LiveAboard.com

Tydligen finns det något bra med pandemin. Och så undrar jag varför man ska hålla sig långt ifrån Cairns, en stad som trots allt ligger nära revet? Eller missuppfattar jag? Kanske är det för att de flesta resor för att besöka revet utgår från Cairns (förmodligen), så att det är fullt av turister där?

Dessa personer, som borde vara experter på Stora barriärrevets tillstånd, ger alltså en helt annan bild än klimathotstroende aktivister och svenska medier.

Är de pålitliga då? Ja, det borde de vara. Om de skulle luras och locka turister till döda rev, avslöjas det snart och sprids, i sociala och traditionella medier.

Vi kan påminna oss att Peter Reid Ridd fick sparken från sitt universitet, James Cook University, för att han kritiserade kollegor som kom med grundlösa påståendet att Stora barriärrevet är illa ute. Han stämde sin tidigare arbetsgivare, fick rätt i första instans, förlorade i nästa och har nu överklagat till den högsta. Vi får för yttrandefrihetens skull hoppas att han vinner där.

En annan riktig expert på revets tillstånd, är Jennifer Marohasy, som kallar sig forskare, författare och talare. På sin hemsida, har hon flera reportage där hon beskriver besök vid rev som enligt oseriösa forskare ska vara döda, men inte alls är det. Hon redovisar bland annat besöken med foton och videor.

Notrickzone berättade på nyårsafton om fyra vetenskapliga studier, varav en nyligen publicerad, som också säger emot de klimathotstroendes dogmer om att varmare hav skulle skada Stora barriärrevet och andra korallrev. Tvärtom gynnas reven av värme och får det svårt under köldperioder.

Planerar jag då verkligen att besöka Stora barriärrevet?

Det är antagligen ett fantastiskt besöksmål, väl värt att besöka. Det största hindret är att jag anser det vara avskräckande att sitta i en alltför liten flygstol i alltför många timmar, för att ta sig till Australien. Kanske när klimataktivisterna har fått sin vilja igenom, och segelfartyg (utan hjälpmotor?) har blivit det enda acceptabla sättet att företa långa resor? Vilket kräver att jag har mycket tid över, men pensionen är mindre än 10 år bort, om nu inte politikerna ändrar reglerna. Eller om den tekniska utvecklingen får fortsätta, och det blir möjligt att flyga med supersoniska farkoster som delvis far utanför atmosfären och gör att resan till Australien tar ungefär en timme, eller mindre?

Dessutom vet vi inte när pandemin är över eller om den kommer att vara över inom något år. Hur länge varar immuniteten som vaccinen ger?

Notera att jag har ersatt personnamnen i svarsmejlen med bokstäver för att inte riskera att bryta mot GDPR.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Carlsson

  Peter Ridd, marine physicist, är nog en av dem som kan mest om detta.

 2. foliehatt

  Lars – jag rekommenderar verkligen en resa till revet. Det finns otroligt mycket annat att uppleva på land också, i och runt Cairns. I resten av Australien också, för den delen.

  Du kan dela upp resan i två steg, med några dagars stopp där du mellanlandar – så upplever du inte resan som så besvärlig.

 3. Bim

  Intressant inlägg.
  Ja, revet är ju lika stort till ytan som Italien, så att det syns från månen kan jag nog tänka mig. Och Peter Ridd har väl knappast något att vinna på att tala sanning om revets hälsa, Om han vore oärlig så borde han säga att revet i stort sett är dött. Då dräller pengarna in i hans fickor. Men han är ju ärlig, då dräller pengarna ut i stället.
  Så jag litar på Ridd

 4. Bim

  Håller med Foliehatt.
  Mellanlanda en vecka på Seyshellerna. Underbart ställe. där kan du använda dykpinalerna också.

 5. Lasse

  Lars K
  Åk inte till Australien.
  Ett land drabbat av torka och bränder, i alla fall om SVTs Erikas Dagbok (från 2009) stämmer:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dagbok-fran-australien
  Är man eländesskildrare så lär man se elände!
  Hon har även förklarat att Barriärrevet är bortom all räddning.
  Det finns två sätt att se på ett glas till hälften fyllt med vatten!
  Varför är det så självklart att det endast finns ett i media!

 6. Genialt Lars!

  Jag har dock en liten anmärkning GBR-experten heter Peter Ridd (inte Reid)

  hälsningar
  Sten

 7. jax

  Apropå mediernas falska klimatnyheter. Förra veckan meddelade Norrmedia (Norbottenskuriren och NSD) att de skulle bli bättre på att skildra ”klimatkrisen”. I dag har kuriren förstasidan täckt av rubriken ”varmast december på hundra år” och under kan man läsa ”en rekordvarm december”. Problemet är bara att båda påståendena är fel utifrån de mätningar de refererar till. Det var inte den varmaste december på hundra år, och alltså inte heller något rekord, vilket de också berättar om man läser artikeln inne i tidningen. Så vi kan konstatera att ambitionen att bättre skildra den så kallade krisen innebär helt enkelt att man inte bryr sig om fakta utan helt enkelt hittar på, för att få slagkraftigare rubriker.

  Sanningen är att årets december inte sticker ut särskilt mycket. Den ligger på tredje plats sedan 1923 avseende hög medeltemperatur klockan åtta på morgonen i Luleå. Den ligger väl inom det temperaturområde som kan kallas normalt baserat på de senaste hundra åren. Dessutom ser man att just under december i Luleå har inte medeltemperaturen ökat öht under den tidsperioden.

 8. Sören+G

  En av mina söner har dykt vid Stora Barriär-revet.
  Korallblekning brukar väl uppstå vid El Nino och då beroende på att vattenståndet i den delen av Stilla Havet blir lägre och korallerna blir torrlagda.

 9. foliehatt

  @ Lasse, #5,
  tack för länken. Intressant text av EB – innehöll mycket om klimattabun som flygande och fossilbilkörning. Å andra sidan har hon tydligen kommit hela varvet runt och anser tydligen nu för tiden att flygning nog inte var så klimatkatastrofalt, när allt kommer omkring.

  Roligt är också att hon missar att sockerindustrin är stor i Queensland. Efter skörden av sockerrören så bränner man resterna för att bereda för nästa växtcykel. Tjock brandrök är en vanlig syn runt Cairns, men det är resultatet av planerade bränder, inte regnskogen som står i lågor.

  Men, men. Journalistikens §1 lär ju vara att man aldrig ska faktakolla en bra historia innan publicering (den kan ju visa sig osann).

 10. Rolf Mellberg

  Mycket bra bloggpost Lars, stort tack.

  Jag vill dock komplettera med berättelsen om Oona Lönstedts rent ut sagt kriminella forsknigsfusk hon bedrev men även den fantastiska visselblåsaren och forskaren samt hjältinnan Josefin Sundin.

  Lönnstedt fabricerade data och ljög om att yngel hellre åt plast än mat. Hon blev publicerad i självaste Science!!!! och det blev STOR UPPSTÅNDELSE, vilka underbara nyheter för ”de miljögoda”. (ja om det nu bara vore sant)
  Sundin VISSTE att det var rent och skärt bedrägeri, hon hade jobbat på det laboratorium på Gotland den påstådda – icke genomförda – forskningen skulle ha skett. Hon anmälde fusket.

  En utredning höll fuskaren ”bakom ryggen” och de som försökte skydda Lönnstedt var:
  Proffessor Per Jensen Linköpings universitet
  Professor Birgitta Bergman SU
  Universitetsjurist Magnus Hallberg UU
  Dessa tre försvarade alltså forskningsfusket.

  Men Josefin stod på sig och skandalen var ett faktum, här kan man gå vidare den som vill:
  https://www.uu.se/forskning/forskningsetik/oredlighetsarende-plaststudie

  Men inte nog med detta, senare väcktes misstankar att Oona Lönnstedt hade mer fusk på sitt samvete, fusk som bedrivits vid det ökända propagandanästet James Cook Kvasi-University. Någon insåg att hon hade trixat med bilder och blåljugit redan 2012, hon hade producerat resultat som JCU ”marketing department” verkligen ville se. Läs här:
  https://www.sciencemag.org/news/2019/09/can-you-spot-duplicates-critics-say-these-photos-lionfish-point-fraud

  Slutligen måste nämnas att ganska nyligen har man publicerat ny – noggrannt genomförd – forskning som försökt replikera tidigare resultat men man har fått NOLL överensstämmelse. Det gäller påstådda beteendeförändringar hos korallfiskar vid ökad CO2-halt, resultat som nu kan slängas i papperskorgen medan stora delar av allmänheten säkerligen fortsätter tro att CO2 får små fiskar att simma rakt in i munnen på stora fiskar. Se även här:
  https://www.frihetsportalen.se/2020/02/forskningsfusk-bade-har-och-dar/

  Man måste notera att Josenfin Sunding är en av de forskare som gjort denna studie och resultetet har publicerats i Nature, ett varmt grattis till Josefin Sundin, vilken revansch!!!

  Denna soppa ger f.ö. starkt stöd till Peter Ridd i hans strid mot det gröna stalinistnästet JCU.

 11. Dennis L

  En annan auktoritet på Stora Barriärrevet som inte bör glömmas bort i sammanhanget:

  https://www.youtube.com/watch?v=brHULb2d7eo&fbclid=IwAR0vjyQ5aplFxRc2jBnnUOIhTD37w4qgd0R9xr8gak0d_WXzjf9gIA_l8XM

  Walter Starcks egen websida:

  http://www.goldendolphin.com/

 12. Lasse

  Är denna forskare (Oona Lönnstedt) Sveriges representant i IPCC?
  Delinang Chen (CTH) är det! (Mannen som hittade acceleration i vattenståndet längs Sveriges kust, men blev aldrig trodd, av andra än SR)
  Goda nyheter om havet: https://wattsupwiththat.com/2021/01/01/preventing-ecosystem-collapse-3-seagrass/
  kunskapen om hur gräs under ytan påverkas av vattenkvalitet är värdefull.
  CO2 är en tillväxtfaktor även under ytan.

 13. Håkan Bergman

  foliehatt #9
  Men Isabella har inte ändrat sig om flyget, i DN häromdan, låst artikel nu, ondgjorde hon sig över weekendresor till London bl.a. Har vi tur kan vi få tillbaka båttrafiken till London, med taxfreepriser ombord som på den gamla goda tiden, ingenting går upp mot en sjöresa.

 14. foliehatt

  @ Håkan Bergman, #13,
  Ja, är det inte underligt hur våra media gång efter annan hellre agerar megafoner/plattformar för politikers och andras ostyrkta påståenden, istället för att ta den journalistiska uppgiften på allvar genom att problematisera och ifrågasätta?
  Här finns ju en intressant åsiktsskillnad att bända och gräva i. Skulle varit intressant om DN hade tubbat till ett meningsutbyte mellan IL och EB.

 15. Lasse

  Nobelpris kan ge oss tåligare korallrev:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201221134146.htm
  klipper gener med saxen!

 16. Lars-Anders Burman

  # 7 jax

  Vår lokala tidning Norran fick nya ägare Norrmedia slutet 2019, vilken enorm förändring det blev på hur klimatet skildras ”vi fick klimatkris”. Krönikan från 5 december 2020 med rubrik. Tusentals Skelleftebor kommer att dö under klimatkrisen, säger allt. Jag mailade journalisten och gav henne lite fakta från SMHI/från vår näraliggande mätpunkt Ratan med mätningar från 1884. SMHI har noterat en havsnivåhöjning med i snitt strax under 2 mm/år. Ratan ligger mitt emellan städerna Umeå och Skellefteå. Vår landhöjning ligger på 9 mm/år.

  https://norran.se/artikel/tusentals-skelleftebor-kommer-att-do-under-klimatkrisen/rm60nzmj

  Ni måste läsa krönikan, se länken ovan.
  Jag fick ett väldigt kort svar från journalisten på Norran. Citat; Det vore väl snarare tjänstefel att inte berätta om forskningen.

  Jag skrev i mitt mail att det borde vara relevant att i sin krönika ange havsnivåhöjningar/landhöjningarna efter Västerbottenskusten. Med tanke på att det var en bild från Umeå som visade översvämningen hösten 2020. Fick inget svar på den delen.

  En företrädare från Umeå kommun konstaterade i tv att de inte kunde dimensionera ledningar på ett sådant sätt att vi kommer att undvika kommande översvämningar.
  Jag som Skellefteåbo försöker räkna ut om hur vi kommer att dö av klimatkrisen, finns inget svar på det i krönikan.
  Varför kan journalister inte skilda realiteter, borde även gälla när korallreven skall beskrivas.

  Stor tack till Lars Kamel för ditt uppslag.

 17. Lars Kamel

  #6: Tack för att du är uppmärksam, Sten. Jag har lagt in en korrektion.
  #4: Det är väl en lång flygresa till Seychellerna också?

 18. Intressant initiativ!
  Självklart har CO2 inget med korallblekning att göra. ENSOs växlingar bestämmer, som angetts i texten och i Sören+Gs kommentar #8. Koralldjuren dör inte utan flyttar helt sonika längre ut i havet, eftersom de reagerar på för höga havstemperaturer och lämnar efter sig tomma korallskelett. Havsnivåändringarna är dessutom ca 35 cm jmf stark el Niño och dito la Niña.
  På lång sikt påverkar kustnära nedsmutsning och överskottsgödning ut i havet. Odlingsområdena väst/sydväst om Cairns är intensivjordbruksmarker med tre odlingsuttag per år och intensiv NPK-gödsling. Kaliumöverskott minskar havsalgers kalcium-och magnesiumupptag och ger mindre omfång i revekologin, samtidigt som fosforöverskott bidrar till viss negativ PH påverkan.
  Högre atmosfärisk CO2 halt skulle vid ev havsupptag vara gynnsamt för korallbildning, eftersom ett sådant upptag skulle öka mängden kalciumkarbonatjoner i havet. Även detta har klimathysterikerna fått om bakfoten. Ev CO2 upptag påverkar inte havets PH-värde på ett signifikant mätbart sätt.

 19. Simon

  #16
  Norr Media är också lämpligt nog en heltäckande reklam- och kommunikationsbyrå.

  https://www.norrmedia.se/om-oss/

  Ägs av NTM:

  https://ntm.eu/agare-styrelse-ledning/

  Huvudägaren till NTM är Norrköpings Tidningar AB vilken ägs av den insynsskyddade Erik och Asta Sundins stiftelse. Så mycket för objektivitet och öppenhet alltså att det saknas uppgift om vilka som egentligen drar i trådarna. Tillhör förmodligen nätverket Covering Climate Now om man gräver vidare.

 20. En annan

  Ett av det farligaste hotet för korallrev verkar vara järnoxid, dvs rost!
  Läste om ett projekt där man försökte få bort ett vrak som landat i ett korallrev, forskarna
  insåg att det där järnskrovet ställde till det rejält.
  En intressant analys från min sida är att vill du ha bort mossa, använd järnvitriol, mossan ger upp direkt! Månne finns det släktskap mellan mossa och koraller?

 21. Gunnar Strandell

  Lars Kamél!
  Jag räknar med att de som är säljare av att visa upp Stora Barriärrevet för 1.200 kr per person, drar sig för att säga att det är blekt till döds.

  Av samma skäl, plus en fastlåst ideologi, drar sig forskare för att rapportera om rehabilitering av blekta områden.

  Vem ska man tro?
  Bäst att kolla själv?

  Vill du göra en ”Gretaflygresa” till Stora Barriärrevet har jag farkosten. Börja planera nu, avsegla vid pension och räkna med att det tar 4-6 månader att nå fram.

  Det viktigaste i konflikten mellan JCU och Peter Ridd är att han påstår att universitetet brustit i kvalitetskontrollen av forskningsresultat.

  Uppsala Universitet har en biroll som man tagit hand om på ett resolut sätt genom att vägra acceptera att alla provresultat fanns på en dator som blev stulen eller kom bort på något annat sätt.

  Där jag jobbat har ”gör om gör rätt” aldrig varit prestigebundet, även då det varit jobbigt med hänsyn till tidsplaner och ekonomi.

 22. Ola Sandin

  #16
  Pinsamt att journalist eländet spridit sig även till Norran, men tyvärr är det så svensk media fungerar sen drygt 10 år tillbaka! Jag för en envis kamp mot SvD och deras kulturarbetare Peter Alestig, som veckovis får skriva sina klimatalarmistiska artiklar utan att mina och andras klimatrealistiska artiklar tillåts att föras in! Sen är det ofta svårt att ta del av länkar till tidningar när man inte är prenumerant! Kan dessutom tyvärr bara hålla med Gösta Petterssons, som i sin bok gör klart att IPCC, Världsnaturfonden, Greenpeace och WWF har primärt politiska mål att införa en global klimatdiktatur, som vill motverka tillväxt och mänsklighetens välstånd och att klimathotet inte är det viktigaste, men effektivt att skrämma medborgare med! Extinction Rebellions (XR) och OXFAM är de extremist rörelser, som journalister och bl.a. Greta hyllar!

 23. Simon

  #22
  Stämmer bra det. Det är storkapitalet som kontrollerar media genom stiftelser. Hittade precis det jag letade efter:

  https://cached-images.bonnier.news/swift/bilder/bbm/dmedia/pdfs/zo1gzixkkq6g3v4box64.pdf

  Läs och förundras.

 24. Daniel Wiklund8

  Det är inte första gången som kuriren med hjälp av familjen Bohnsacks temperaturavläsningar larmar om varmaste månaden sen mätningarna började 1921. Då mailade jag till journalisten och påpekade att sanningen fanns i den statistik som han samtidigt redovisade. Han hade dåliga ursäkter, och det kom ingen rättelse. Har mailat nu också, inget svar än.

 25. T Back

  #22 Ola Sandig. Alestig har nu tagits över av DN.

 26. Ola Sandin

  #25
  Tack jag vet, och frågan är hur två kulturarbetare som Peter Alestig och Björn Wiman kommer att samsa i tuppgården! Men det kanske den Greta hyllande Peter Wolodarski vet och räknat med? Vi får se om det blir någon bättring hos SvD, som iallafall tillät tidigare MUF-ordföranden Benjamin Dousa att i söndags få kritisera MP för helt fel klimatpolitik!
  Sen, än en gång med hänvisning till Gösta Pettersson, att ”prominenta” alarmister som Al Gore och James Hansen numera vägrar att ställa upp i vetenskapliga debatter, precis som Johan Rockström, Peter Alestig och Björn Wiman! Alarmistiska handböcker råder numera sina läsare att inte debattera vetenskapliga aspekter på klimatfrågan, vilket är speciellt tydligt vid mina försök mot kommunala MP-politiker och inte minst mot journalister! Censur råder!

 27. Lars Cornell

  #17 Daniel Wiklund i tråd ”domedagsklockan… ”
  Jag intresserar mig alltmer för Hybrit. Det är inte detta sekels mest idiotiskt tänkta tanke utan tävlar om andraplatsen. Ohotad förstaplats för mest tokigt tänkta tanke har CCS, att suga ned koldioxid i berggrunden.
  Att använda väte i stället för kol kan vara OK men skillnaden mellan fördelar och nackdelar är små. Vilket som väger tyngst är tveksamt.

  Det som gör Hydrit till en katastrof är att kombinera vätgasteknik med vindkraft i stället för lokal småskalig kärnkraft med processvärme.
  Du nämnde att det skrivits en del om det i lokalpressen. Kan du skicka mig det till vit[at]tjust.com, ring gärna.

 28. Rolf Mellberg

  O.T. därför att massor människor dör helt i onödan.

  Vi här på bloggen förfäras över att man förvägrar klimatfrågan en fri, öppen och saklig debatt i vårt sjuka samhälle.

  Vad ännu värre är, är att en effektiv och billig medicin mot Covid-19 finns men förtigs totalt.

  Titta på denna film och SPRID!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=4V3yxrJwJQs

 29. Snacka om uppvärmning och korallrev! Bikini utsattes för något som liknar atombombsanfall flertalet gånger och – nu frodas det tydligen mer än någonsin! Hmm, Hiroshima och Nagasaki har visst också utsatts för atombomber och strålning. Huvva! Det måste blivit mycket genetiska skador? Not…

  https://www.livescience.com/2438-bikini-atoll-corals-recovering-atomic-blast.html

 30. “We need to create fear!” That’s what Al Gore said to me at the start of our first conversation about how to teach climate change.” Hans Rosling i Factfulness.

  Rockströms planet har de senaste 200 åren blivit en mycket tryggare plats att leva på. Aldrig tidigare i historien har vi upplevt en sådan välståndsökning som under den senare delen av 1900-talet. I början på 1800 levde i stort sett alla på Rockströms planet i extrem fattigdom. Idag har de extremt fattigas andel sjunkit under 10 procent. Vad är vi rädda för?

 31. Lars-Eric Bjerke

  #28 Rolf Mellberg

  ”Vad ännu värre är, är att en effektiv och billig medicin mot Covid-19 finns men förtigs totalt.”

  Amerikanska läkemedelsverket avråder än så länge mot användning av ivermectin mot corona.

  https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-frequently-asked-questions#drugs

 32. tty

  Apropå Australien och torka måste jag berätta om fjärde gången jag var där, 2012 då det var som mest tal om den katastrofala torkan. Jag åkte egentligen dit för en kongress i Sydney, men efteråt åkte jag över till Adelaide för att se mig om i South Australian Ranges, en del av kontinenten där jag aldrig varit.

  Jag hade varit tveksam om det var värt det p g a den enorma torkan, eftersom jag framför allt var intresserad av floran och faunan, men till min stora förvåning fann jag att torkan inte alls var extrem. Visst, vattenståndet i Murray var lågt, och översvämningssjöarna var torrlagda, men vegetationen blommade som vanligt och emuer och känguruer hade normalt antal ungar. Det sista är mycket signifikant, australiska djur är anpassade att klara långa torrperioder, fåglar hoppar då över häckningen och/eller flyttar till nya omåden och däggdjuren slutar också att fortplanta sig tills det blir bättre tider. Tydligen höll djuren och växterna inte med om att torkan var så extrem. Litet märktes dock torkan jag såg en Scarlet-chested Parrot ganska nära Coorong vilket är långt utanför dess normala utbredning.

  När det blir en blöt period så häckar i stället många fåglar konitnuerligt så länge de goda tiderna varar.

  Jag instämmer i att trakten king Cairns är väl värd ett besökt, speciellt Atherton Tablelands som ligger innanför Cairns. Däremot är reven utanför just Cairns väldigt turistifierade och jag håller med om att andra delar av Barriärrevet är att föredra. Strandesplanaden i Cairns brukar f ö anses vara den näst bästa platsen för att se vadare i Australien (efter Roebuck Bay vid Broome). Korallrev tål ju inte att torrläggas så i omåden med tidvatten finns alltid ”mudflats” innanför revet, som uppskattas starkt av övervintrande vadarfåglar.

  Men åk inte till Australien över jul och nyår. Allt är dubbelt så dyrt och det är fullt överallt. Dessutom är det alldeles för varmt och regntid i Queensland och Nordterritoriet, och det är säsong för Sea Wasps (Cubozoa) så man bör inte bada uppe i norr heller. Sydvåren är bäst: september-oktober i norr och oktober-november i söder.

  En liten varning dock. Åk inte dit för det pittoreska landskapet. Stora delar av Australien är rent ut sagt tråkigt för att inte säga trist ur landskapssynpunkt. Faunan och floran är visserligen ytterst fascinerande, men oftast inte direkt spektakulär (undantag finns fövisso, t ex papegojorna). Matlagningen är inte heller någon höjdare, men numera finns ju lyckligtvis en rätt stor kinesisk/vietnamesisk befolkning med bättre matkultur.

  Och om man bara är ute efter maffiga korallrev finns faktiskt ett bra men nästan okänt alternativ inte så långt från Australien, nämligen Nya Kaledonien med ett 600 km långt barriärrev längs hela västkusten. Nya Kaledonien/Kanaka har också en extremt fascinerande flora och bra faciliteter/infrastruktur. Och fransk matkultur.

  #29

  Hiroshima och Nagasaki var närmast ryska smällare jämfört med Bikini. Totalt 23 sprängningar om ca 42 Mt. Den största var ”Castle Bravo” en markexplosion om 15 Mt (=1000 Hiroshimabomber).

 33. Ingrid Hörlin

  Jag ger aldrig nyhetslöften. Däremot har jag alltid nyårsönskan. I år önskar jag att vintern blir den kallast tänkbara och ganska vindstilla i vår del av världen. Så el-en inte räcker till och importen omöjlig p g a att grannländerna själva behöver det de kan producera. Det blir tråkigt för oss alla men tyvärr nödvändigt så miljöaktivisterna får sig en tankeställare och MP får sig en känga när el-en inte räcker till. Förhoppningsvis kan miljödebatten bli sansad och det blir slut på publicering av manipulerade siffror inte minst från IPCC, NOAA och de som får forskarpengar p g a domedagsprofetior.
  Allt tjat om att CO2 utsläpp är vår undergång måste få ett slut och verkliga miljöproblem fokuseras på t ex föroreningarna av haven.

 34. foliehatt

  @ T Back, # 25
  YESSSSSS!!!!!
  vilken toppennyhet. Vet du om han blev utknuffad? (ledarsidorna i SvD är mycket mer nyanserade än hans ensidiga propagandatexter).

 35. Hans H.

  #17 Lars Kamel

  Lämpliga ”halvvägsstopp” vid resor till Australien/Nya Zeeland är Bangkok eller Singapore.

  Dels för att de bägge ligger ungefär halvvägs längs vägen, dels för att det finns (fanns?) ett mycket stort antal alternativa flyglägenheter så möjligheterna att övernatta ett par dygn är utmärkta.

 36. Rolf Mellberg

  #31 Lars-Eric

  Jo jag är medveten om att de dömer tiotusentals människor till DÖDEN!!! Med vilken rätt????

  Hälso- och sjukvårdsmyndigheter lever i symbios med läkemedelsindustrin, här som där! Nu ligger allt fokus på vacciner och för att det projektet ska lyckas maximalt låter man folk dö. Vi behöver både och.

  Myndigheternas agerande – oförmåga att se klart och vara flexibla – påminner mycket om hur det vi ser ut i t ex klimatfrågan.

  kommentaren modifierad. detta ligger helt utanför trådens ämne

 37. Fredrik S

  T Back, foliehatt #25, 34

  Det är nog bra att de kompetenta klimatjournalisterna samlas i en inhägnad.

  Undrar om SVD kommer bli mer nyanserat nu?

 38. Sören+G

  #16 Lars-Anders Burman
  ”Tusentals Skelleftebor kommer att dö under klimatkrisen,”
  Hade han någon fröklaring till vad de skulle dö av?

 39. Rolf Mellberg

  #38 Sören

  Det där kan jag förklara lätt som en plätt.

  Med ca 30.000 innevånare och lågt räknat att 1% dör om året så under låt säga 30 års klimatkris bör antal avlidna ligga runt 300*30, d..v.s. nio tusen döda.

  Orsak: ålderdom, cancer etc.
  Siffrorna kan dock bli högre p.g.a. klimatapokalyptiskt förorsakade självmord.

 40. Henrik

  kommentaren borttagen. Utanför ämnet

 41. Rolf Mellberg

  Kommentaren borttagen. Utanför ämnet

 42. Lars-Anders Burman

  ” 38, 39
  Journalisten lämnade ett allmänt svar att tusentals Skelleftebor skulle dö av naturliga eller onaturliga orsaker. Fann ingenting annat än det citatet. Men i texten anges de vanliga klimatkrisens farsoter, havsnivåhöjningar, skyfall, ekologisk kollaps osv…

 43. jensen

  Angående erfarenheter från Australien.
  Min far seglade under utbildning till Australien med G.D. Kennedy på dess sista resa till A.
  Under andra året av utbildning gick resan med motordrivet fartyg, vilket ej behagade min far, utan han simmade iland, endast medförande fotografier av sin familj och sin flöjt.
  Han siktade på fortsatt utbildning till styrman p.g. a. högre lön i A än i Sverige.
  Hamnade dock i det inre av A. som farmare. där han erbjöds adoption för att ta hand om farmarens fyra systrar.
  Det tog en hel dag att rida från farmens ena ända till andra.
  Tröskverket drogs av 8 hästar i bredd, vilka tog många timmar att sela varje morgon. En gång kom hästarna i sken, p.g.a. at de trasslat in sig i ormar, och stannade inte förrän man kom till en sjö.
  Han skrev många brev till sina föräldrar om sin tillvaro, men nämnde aldrig något om besvärliga väder- eller klimat-besvär under de år han var verksam där.
  S.s. uppmanades han att återvända till Sverige, och erbjöds att tjänstgöra som matros på SS Belpool, råsegel.
  Vid passagen av Kap Horn råkade man ut för orkan under 4 dygn med 15 m höga vågor. Riggen och seglen slets itu. 200 ton vatten på däck och fartyget började haverera. Besättning äntrade kvarvarande rigg och skrek. Good bye to ourselves.
  Som ett under rättade dock skeppet till sig, och drev ned i södra Ishavet bland isberg. Efter en månads reparation kunde resan fortsätt till England, vilket innebar att resan från A. tog 4 i stället för 3. månader
  Min far blev senare sjökapten och fortsatte resor till Australien, Sydamerica, Europa.. ( även Tyskland ,WWII)
  Han oroade sig för Oväder, men aldrig för Klimathot.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_af_Chapman_(1888)