Temperaturer ’utan motstycke’

’Utan motstycke’ är den översättning jag valt för ”unprecedented” – ett attribut som använts flitigt i klimatdiskussionen på senare tid. I första hand har det handlat om AGW-anhängarnas ivriga och förtida tillkännagivande av att 2014 kommer att bli det varmaste året i temperaturstatistiken sedan de moderna mätningarna inleddes. Jag har haft svårt att hänga med på en sådan PR-sväng, även med prutning för klimatmötet i Lima.  Enligt den bild jag har på näthinnan efter många temperaturdiagram, så kan knappast El Nino-året 1998 slås av något i närheten av dagens medeltemperaturer. Jag citerar från förra veckan det som ursprungligen var Paul Jones, men som nu uppdaterats – CO2-halten är på köpet:

Fig 2Jag har besökt några bloggar, både för och emot AGW, för att se hur diskussionen förs. 1998 har nämnts av Judith Curry, men f ö tyst. Måhända har man på något vis dragit ett täckelse över detta såsom varande ett extremår. Det som sägs är att frågan om 2014 års medeltemperatur ännu ej är avgjord. Ofta används visserligen perioden november – december för medelvärdesberäkningarna, men dessa tar tid, ty felande avläsningar mm kräver sin “homogenization”. Dagens visdom verkar vara att det möjligen kan bli så att termometervärdet vid jordytan kan bli några hundadels oC högre än 2000-talets övriga år. Det fortfarande osäkert och Limamötet är slut. Dessutom är de officiella felgränserna för dessa värden ett par tiondels grader! Det som verkar klart är emellertid att de tidigare rekorden för temperaturen ett litet stycke upp i atmosfären avlästa från satellit kommer att klara anstormningen från år 2014. Dessa mätningar har mycket bättre täckning av jordytan. Sammanfattningsvis så förefaller det klart att 2014 inte kommer att resultera i någon signifikant temperaturhöjning trots det mediala bullret.

Ytterligare några temperaturer som i bloggosfären sägs vara “utan motstycke” är skillnaden mellan observerad temperatur och vad som aktuella klimatmodeller har förutsagt. En fortsättning på det diagram som t ex Roy Spencer presenterade efter det att AR 5 blivit offentligt. Det visade hur IPCC fått allt störrel fel i prognoserna samtidigt med att man hävdat en ökande noggrannhet (länk). Två diagram från 1920 till 2030 från Steve McIntyre, Climate Audit visar hur klimatmodellernas temperaturberäkningar nu ligger rekordhögt över verkligheten (länk ). Den första figuren visar hur CMIP5-beräkningarna jämföres med temperaturdatabasen HadCrut4.

Fig 1  I den övre halvan visar den svarta kurvan mest sannolika beräknade temperaturvärde, och det grå bandet det 5-95 %-iga konfidensintervallet för beräkningarna. Den röda kurvan är den observerade temperaturen.

I båda fallen är det fråga om temperaturanomalier, dvs avvikelsen från ett tidigare medelvärde. De båda punktade kurvorna är extrapolationer från dagsläget till 2030. Den blåa en linjär fortsättning av dagens platåbildning och den röda en “linjär återkomst” till modellernas värld år 2030. Den undre halvan av diagrammet visar skillnaden mellan beräknad medeltemperatur och uppmätt temperatur. Röda staplar för positiv skillnad. Och för att nu använda AGW-anhängarnas reklamspråk: Modellernas “överhettning” för året 2014 var den 4:e högsta i historien, och de 5 största överdrifterna har förutspåtts för de senaste 6 åren.

Nästa diagram är snarlikt. Enda skillnaden är att jämförelsen nu görs med de temperaturer som uppmätts från satelliter enl databasen RSS.

Fig 2 satellitT_Page_1I detta fall är modellernas överskattning ännu större, vid några tillfällen > 0.4 oC. Även om det nu mot förmodan skulle bli så att 2014 blir aningen varmare är 2000-talet i övrigt, så kommer det att hamna långt under vad CMIP-modellerna ganska nyligen förutspådde.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tydligen är Norra hemisfärens havstemperatur ovanligt hög nu.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst3nh/from:1980
  Även södra är hög.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst3sh/from:1980
  Bob Tisdale brukar hålla koll på dessa temperaturserier så även i dagens WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/15/noaa-is-updating-their-sea-surface-temperature-dataset/
  Men varför fokusera på temperaturen när man kan studera inflödet av energi i stället.
  Solar brighetening och ökat antal soltimmar är vad jag söker efter i rapporterna! Det påverkar temperaturen.

 2. pekke

  Ingen fara, de kommer att fixa gapet mellan modellerna och verkligheten med nya versioner av temperaturmätningarna Världen över där det förgångna blir kallare och framtiden varmare.

  http://wattsupwiththat.com/2014/12/15/noaa-is-updating-their-sea-surface-temperature-dataset/

  Största problemet kommer nog att bli om folk börjar undra: – Jag fryser och min termometer visar att det är kallt, havsisen växer och samtidigt så säger klimatforskarna att vi lever i den varmaste av alla tider !?

 3. Guy

  Lasse har en point. Globalt har jag inte följt temperaturen så noga, det finns för många som mäter.

  Däremot följer jag vädret i norden. Soldagarna kan ränas i soltimmar inte dagar dom senaste två månaderna. Samtidigt har vi upplevt temperaturer över medeltalet. Det ena lågtrycket efter det andra sveper över norden. Varm luft kommer in söderirfån. Nordanvinden lyser med sin frånvaro. Låga moln tycks hålla värmen kvar nära marken.

  Antagligen får vi en ändring först då luftsystemet för in varmare luft över nordamerika, för det brukar hämta in kall luft och högtryck över norden.

  Så åtminstone lokalt kan vi ha upplevt ett av dom varmaste åren trots en j-vla kall juni.

 4. Björn

  Det börjar bli mer och mer uppenbart att det är något galet med klimatmodellerna. Det är vrickat att tro på modellerna som pekar uppåt, när satellitmätningarna visar det motsatta. Kan vi lita på folk som hellre tror på kristallkulemodeller än verkligheten? Satellitmätningar enligt RSS och UAH kan väl inte vara bluff? Vad tror SMHI?

 5. Peter Stilbs

  Björn #4 – jag tror de flesta av dem som säger sig hålla på med klimatforskning på SMHI bara vill hålla grytan kokande, och få fortsatt försörjning. Det kommer så mycket nonsens därifrån att det är rent pinsamt.

 6. GS

  Enligt WMO och NOAA är 2014 på god väg att slå det globala temperaturrekordet från 2010. Årets första 11 månader är den varmaste perioden jan-nov som uppmätts; 0.68 C över 1900-talets medelvärde (felmarginal plus/minus 0.10 C). Också i Sverige är temperaturrekordet hotat. En köldknäpp i slutet av året kan ändra på det, men årets december är hittills flera grader varmare än normalt. Det svenska rekordet är så gammalt som från 1934 så det är intressant.

  PS. Att klimatmodellerna inte helt stämmer överens med RSS och UAH (som i sista bilden ovan) är inte så konstigt eftersom det är olika temperaturer som jämförs. Modellerna ger temperaturen vid markytan, satelliterna ger temperaturen i nedre troposfären.

 7. Lasse

  #5 Peter jag kommer hålla koll på SMHIs temperaturredogörelse för 2014.
  De har en bra mätning av solinstrålningen som kan komplettera deras temperaturangivelse. En trend som är oavbruten uppåt sen 1983 då mätningarna började.
  Negligerar media denna mätserie så får vi väl påminna dem!

 8. GS kl 11:25
  ”God väg” var just det jag beskrev. 1998 är väl också ohotat eller menar du verkligen hela 1900-talet??
  Aha – du skriver ”medelvärde” – då är det en helt annan jämförelse än ett enstaka rekordår.

  Som framgår av de båda figurerna så stämmer inte CMIP-beräkningarna med någon av mätserierna.
  /C-G

 9. Björn

  GS [6]; Vad spelar det för roll om man mäter vid markytan eller ett antal meter upp i luften? Trenden måste vara den samma. Värmen stiger uppåt och fångas av de satellitburna instrumenten. De globala temperaturkurvorna bör därav oberoende av varandra, följas åt. Nog är väl mätningar med satelliter mer tillförlitligt än homogeniserade temperaturmätningar med termometrar? Om de globala sammanställningarna divergerar som de gör, måste vi väl anta att kanske den äldre tekniken trots allt, inte fångar verkligheten på ett tillförlitligt sätt. Men som sagt det handlar om teknikskifte och en del äldre tror inte på den nya tekniken.

 10. pekke

  GS # 6
  Vilka temperaturserier skall vi titta på för att se hur det var i det förgångna, finns det några temperaturserier som inte är justerade/homogeniserade i femti-elva versioner ?
  Se min och Lasses länk.
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/15/noaa-is-updating-their-sea-surface-temperature-dataset/

  Varför blir det förgångna hela tiden kallare och nutiden/framtiden varmare för varje ny version ?

  Varför går det inte att bara redovisa de siffror som diverse mätstationer mätte förr ?

  Vill man se svenska temperaturserier så får man gå hit numera och försöka hitta rätt serie.
  http://opendata-catalog.smhi.se/explore/

  De visar bara data från 50-talet och framåt för de flesta stationer.

 11. OT, men kul:

  Som ni vet har inhägnaden trots sitt pompösa moralposerande ingen större trafik, ingen seriös (bara sönderklippt tarvlig) diskussion i trådarna, under de allt glesare posterna. Knappt mer än en per månad numera … och på beklämmande fjantig nivå.

  Senaste posten var väsentligen bara två länkar som jag återger nedan:

  Ett klipp ur en HBO-TV-serie, The Newsroom, med en hysteriskt alarmistisk EPA-klimatforskare, samt

  En länk där a href=”https://www.youtube.com/watch?v=6CXRaTnKDXA&feature=youtu.be”> ’klimatforskare’ berättar om sina känslor i handskrivna brev.

  (En tredje länk till en Natureartikel fr 2012 finns med, som inte har ngn direkt koppling till YouTube-kippets domedagshysteri)

  Emotionella apeller och rent dravel, billig propganda, i skämt- eller serieteckningsformat, som vidoeklipp och ibland proffsig Hollywood-produktion, och däremellan massor med armviftande samt oförmåga att argumentera ngt i sak …

  … det är tydligen att ’ta klimatvetenskapen på allvar’ som de vill antyda med sin devis.

  Nåja, jag är måttligt imponerad. Eller skeptisk snarare. Ngt som dom tydligen inte vill eller kan vara.

 12. tty

  Notera att satellitmätningarna inte alls hänger med, där är 2014 ett högst ordinärt år. Och detta trots att ENSO brukar slå igenom något kraftigare i satellittemperaturerna än i markmätningar. Det allra märkligaste är att havsyte- (SST) temperaturerna också är högst ordinära mätt från satellit (och då skall man ha klart för sig att just mätning av havsytans temperatur från satellit är ovanligt enkelt och okontroversiellt).
  Den enda rimliga förklaring jag kan se är att de höga temperaturerna finns på Norra Halvklotet och i synnerhet i Norra Stilla Havet där det är gott om fartyg, medan temperaturerna varit låga i Södra Ishavet där täckningen är mycket dålig (utom från satellit).

 13. GS

  NOAA och deras temperaturdata NCDC är nedlusade med problematisk hantering, och jag skulle vara mycket försiktig med att ta deras påståenden som ngt mer än förhoppningar. Man kan både rapportera ’preliminära’ värden innan all data kommit in, och där görs många ’ifyllnader’ av data som saknas. Och det ser iaf ut som om man hela tiden vill kunna raportera högre temperaturer och nya ’rekord’. Där finns fler problem också, men det är inte min fundering. Utan snarare:

  Vad är din poäng med ditt inlägg? Vad vill du ha sagt med att (ifall?) vi är nära temperaturrekordet från 1998? Försöker du landa i att klimatmodellerna visst är användbara och kapabla att prediktera framtiden? Eller vill du säga ngt annat?

 14. #11, missade visst länken till klimatoforskarnas känslor

 15. Olav Gjelten

  Det enklaste sättet att lugna klimthotshypokondrikerna vore nog om politikerna kunde lätta på kraven om rening av luftutsläpp från exempelvis bilar och industrier.
  Mer partiklar i atmosfären hindrar solbestrålningen att nå jordytan med lägre temperaturer som följd. Industrin skulle åter ges möjligheter att komma på fötterna efter decennier med strypt lönsamhet till följd av totalt orimliga miljökrav. Privatekonomiskt skulle folk uppleva samma positiva nytta, samtidigt som miljöfolket skulle glädjas över allt lägre temperaturer och glaciärer som som bara blir större och större.

  En enastående möjlighet till samarbete för allas intressen mellan miljöfolket, industrin och alla oss andra.

 16. Slabadang

  Karman är dock oöverträffad?

  Nu kostar oljan 55$ och 60$ för Brent. Vi får se hur väl prognosen för ett pris ned mot 40$ faller ut och när. Men det finns inget tecken på en prisuppgång någonstans och OPEC har bevisligen helt tappat kontrollen över marknadspriset.

  Den kommunistiske diktatorn Chavez i Venezuela har panik när oljepriset varit det enda som hållit landet ovanför vattenytan. Världsrekord i mordstatistik går inte att mätta eller muta några munnar med. Vi vet ju hur väl dessa typer av länder gör alla till lika fattiga och förtryckta, så skapas ”rättvisan” och ”jämnställdheten”. När alla skjuter på varandra och ingen tjänar pengar så är visionen uppfylld.

  Vi kan ju sen bara tänka oss ett samtal mellan den fattige bonden Abdeke utan el i Afrika och Åsa Romson när Abdeke skall välja mellan vindkraft och fossilt. Man kan undra om skolgång verkligen fyller en funktion för alla ? Att gå ur skolan mer förvirrad och okunnig än vid inträdet har med säkerhet Abdeke klarat sig ifrån. 🙂 🙂

 17. Brandingenjör

  Slabadang #16

  Hugo Chavez tycker nog ingenting. Han är död.

 18. Peter F

  Slabadang

  Min fadderfamilj i Mali lever på den absoluta svältgränsen. Familjen består av far och dotter som snart ska börja skolan. De bor i en sedvanlig lerhydda och de har 2 hektar att odla på. Det räcker inte. Min månadspeng sägs kunna ge de 2 en bättre chans att överleva.

  Jag tycker Romson kan ta med agronomen Rockström och åka till Mali och ägna sig åt något vettigt. Romsons biljett till Lima hade säkrat familjens ekonomi för lång tid. De hade kunnat starta en hel getfarm.

 19. pekke

  Brandingenjör #17
  Håller med för en gångs skull !

  OT
  Global isutbredning i år den största sedan 1988 och fjärde största sedan 1978.

  http://sunshinehours.wordpress.com/2014/12/15/sea-ice-extent-day-348-highest-global-sea-ice-since-1988/

  Vi får hoppas det inte blir ännu varmare så att isarna växer än mer.
  😉

 20. pekke

  Varför jag och jag antar andra klimathotsskeptiker är skeptiska till alla nya versioner av temperaturdata som matas ut från diverse institut som t.e.x. NASA-GISS kan man se hos Steve Goddard där han jämför GISS temperatur för USA som kom ut 1999 med dagens version 2014 och man ser tydligt hur det förgångna är kallare i 2014-versionen än i 1999-versionen.

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/16/the-new-and-improved-giss-us-cheating-animation/

 21. LBt

  Inläggets författare har uppenbarligen inte tagit till sig vilka konsekvenser den 60-åriga cykeln får för de globala medelvärden vi mäter.

  Den 60-åriga cykeln är nu mitt i sin fallande fas. Det innebär att den med full kraft dämpar den temperaturtillväxt som vår påverkan ger. Trots detta stiger temperaturen något till skillnad från perioden 1940-1970 då den föll signifikant. Om ca 15 år vänder den 60-åriga cykeln uppåt och kommer därefter att samverka med vår fossila påverkan ,ed en kraftfull uppgång som följd. Från idag och 30-40 år framåt är en temperaturstegring om ca 0,5 C möjlig samt ännu mer de efterföljande 30-40 åren. Dvs om vi inget gör för att hejda utvecklingen.

  Lägg in denna kommande utveckling i diagrammet ovan och bilden blir en annan. ”Plattformen” nu är en chimär, uppvärmningen fortgår av allt att döma som under hela 1900-talet men accelererande.

 22. Ingemar Nordin

  LBt #21,

  Ahhh, klimatoraklet har talat. Han som kan skåda 100-tals år i framtiden, och som ser att saker händer nu som ingen annan ser. … Det är bara att bocka och tacka i djupaste respekt för denna hans förmåga. 🙂

 23. Så att 1998 var varmt är något vi alla minns men jag länkade i den andra tråden till denna
  https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_temperature_record#Warmest_years
  Alltså wikipedia är ju i princip motsatsen till en primärkälla utan är snarare nån sorts populär-tillänglig sammanfattning. Men säger ni emot att det finns en hel del rätt nyliga år på denna lista? Så som 2010 och 2005 som just nu leder, och strax under 1998 har vi massor av år från 2000-talet?
  Om nu millenieskiftet ska vara en sån vattendelare…
  Tycker bara det verkar sjukt varmt just nu. Och undrar om ni kan berätta varför ni tycker det bara är 1998 som är varmt och dom andra åren på den listan inte spelar någon roll?

 24. Ingemar Nordin

  Sandra # 23,

  Det har varit många decennier som varit varmare än de föregående sedan den Lilla Istiden. Hade det inte varit så så hade vi fortfarande haft ett mycket kallt klimat jämfört med medeltiden. Var glad så länge det varar!

  En förklaring till den utplanade temperaturen under 2000-talet kan vara att solens aktivitet avtagit och därmed att mängden låga moln över ekvatorområdet ökat. Även IPCCs rapport AR5 nämner denna möjlighet. 1900-talet gav ju prov på en exceptionellt hög solaktivitet.

 25. Ganska lite tyder på att ngt år har varit eller snart kommer att bli varmare än 1998.

  Det finns en del tvivelaktiga data som vill antyda ngt annat, och förstås de som hoppas på nyligare och varmare rekord … men i båda fallen mest från sådana som säger att de är väldigt skärrade inför lite eventuell ytterligare uppvärmning.

 26. Gunnar Strandell

  Jonas N #14
  Tack för länken till klimatforskarnas brev!

  Det är intressant att se hur flera av dem som går till jobbet med en förutfattad mening och varje dag ser effekter av den uppvärmning som satelliter och termometrar inte visar.

  Jag blir konfunderad av att några av dem ser befolkningstillväxten som det stora problemet och vill tackla det med hjälp av klimathotet.

  Men jag gillar att det finns också några som inte ser klimatet som det största av världens problem.

 27. Slabadang

  En ny bekantskap!

  Färska grillade tonfiskfileer med lite vitt till kan få stämband att släppa. Två amarikaner varav den ene jobbat 20 i kongressen gav sin syn på vad som låg bakom USAs intresse att driva klimathotet. Syftet var från början att få makt insyn och kontroll över bricländerna och då Kina i första hand. Man har sett Kina som ett framtida hot och planen var att ha FN som verktyg för att få insyn i den kinesiska politiska beslutsapparaten. Men verktyget och planen har kapats av andra intressen för helt andra syften. Först var målsättningen att försvara USAs ställning säkerhet och självständighet men nu används FN på samma sätt fast i motsatt syfte för att destabilisera USA och undergräva dess ställning folkmakt och självständighet.

  ”If you havent noticed, free spech is no more and media has turned against the public interest of real democracy, and its very well planned and sanktioned. För en annan var det bara att nicka och berätta om den svenska perversa motsvarigheten.

 28. Jo men det var inte det jag frågade… nu var ämnet specifikt: ”har det varit temperaturer utan motstycke” och så vitt jag förstår så verkar det ju faktiskt vara så om man tittar på temperaturer sen dom (så vitt jag förstår) började skriva upp dessa 1880.
  Att sedan ta upp en liten istid eller för den delen MWP är väl intressant men känns som att det blir lite goddag yxskaft isf, att prata om dessa modeller. När vi nu står inför ett sånt här värmerekord.

 29. Hasse

  Sandra
  Jag tycker inte du skall sätta tid på att oroa dig för att det kanske blir lite varmare. Kyla är betydligt farligare. Dessutom ser det ut som om det inte skulle bli något värmerekord. Läs t.ex här: http://wattsupwiththat.com/2014/12/16/no-records-highs-possible-in-the-satellite-temperature-datasets-in-2014-now-includes-november-data-except-for-hadcrut4/

 30. Jan-Åke

  #28 Hej Sandra.Det senaste ca 16 åren är visserligen varmare än 1900-talets snitt men det rör sig om ett par tiondelar. Tror mest det är en naturlig återhämtning från lilla is….som varade ändå tills just då temp började mätas.

 31. Ingemar Nordin

  Sandra #28,
  Dina två frågor var: ”Men säger ni emot att det finns en hel del rätt nyliga år på denna lista? Så som 2010 och 2005 som just nu leder, och strax under 1998 har vi massor av år från 2000-talet?”

  Och jag tyckte nog att jag svarade precis på de frågorna. Om temperaturen så sakta har kommit ur den förhållandevis kalla period som brukar benämnas den Lilla Istiden så har det naturligtvis blivit varmare än var det var då. Och då lär de flesta varma år hamna på slutet av denna uppgång, dvs nu. Jag ser inget direkt märkligt i att det förhåller sig så. Gör du?

 32. I så fall tycker jag den här hemsidan, Stockholmsinitativet, skulle ha skrivit så istället.
  Som det är nu står det:
  Temperaturer ’utan motstycke’ med s.k. scare quotes.

  Istället borde det stå:
  Temperaturer utan motstycke!
  eftersom det ju faktiskt är så att det under iaf min livstid har blivit så många värmerekord sedan dom började mäta.
  Både Ingemar och Jonas skriver att det har blivit varmare. Så vadan dessa scare quotes och sedan byta ämne till att modellerna hade förutspått ännu varmare. När det är sant att det är varmt.
  Sanningen om klimatet ska fram tycker jag. Och vad är sanningen. Är det varmt, eller är det kallt?

  I bilden så är 1998 det varmaste året. Och det står NCDC. Men NCDC säger här att det var 2010 som var det varmaste året: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2010/13
  Vill veta mer om datan som ligger bakom den grafen. Tack för all hjälp här

 33. ThomasJ

  Uppmärksammade JoNovas senaste tråd, i vilken kommentator nr 1 skrev:

  PeterPetrum
  December 16, 2014 at 8:29 pm · Reply
  Reading Ian Plimer’s chapter now. Excited to read that there is only one molecule of man made CO2 in 85,000 molecules of air and there are 32 molecules of naturally occurring CO2 in the same air space, yet, as Ian puts it, we are asked to believe that that one molecule has major effects on the climate and the 32 don’t! I LOVE it; boy, am I going to use that at the warmists’ Christmas party (family) that I have to attend!

  Länken lyder:

  http://joannenova.com.au/2014/12/hot-new-book-steyn-delingpole-bolt-carter-plimer-lindzen-lawson-watts-nova/

  Mvh/TJ

 34. Sandra, du sa (i andra tråden) att du oroar dig för värmen, och tom förbereder dig för temperaturrekord och tom katastrofer. Får man fråga exakt hur du förbereder dig, och för vilka katastrofer?

 35. ”Och jag tyckte nog att jag svarade precis på de frågorna.”

  Ja, men jag blev så förvånad över svaret att jag ville bekräfta det ni skrev. Att ni höll med om att det hade blivit varmare.

  ”Om temperaturen så sakta har kommit ur den förhållandevis kalla period som brukar benämnas den Lilla Istiden så har det naturligtvis blivit varmare än var det var då. Och då lär de flesta varma år hamna på slutet av denna uppgång, dvs nu. Jag ser inget direkt märkligt i att det förhåller sig så. Gör du?”

  Det märkliga var fyra saker.
  1. Dels att Lars senast igår skrev att det inte var varma år på de senaste 18 åren. Men nu skriver du att det visst är så. Därför ville jag dubbelkolla.
  2. Dels att inläggets namn var ”temperaturer ’utan motstycke'” medan det nu visst verkar vara temperaturer utan motstycke iaf sedan dom började mäta.
  3. Dels att teorin om att ökade växthusgaser i atmosfären ju förutspått att det skulle bli varmare nu och att dom fått rätt i det (men tycks ha överskattat hur mycket varmare, eller hur fort det skulle bli varmare, eller hur korellationen skulle se ut).
  4. Och så till sist att jag inte tycker det är så lugnande att tänka ”detta är normalt, det var bara en lill-istid innan” förrän det verkligen har planat ut eller blivit helt lugnt. Även om vi bara är i en rebound så ser det iaf ut som en ohämmad och skenande ökning utifrån mina små myrögon som ser tillbaka på mitt liv och temperaturerna vi har haft här under 1900- och 2000-talet.

  Av dessa anledningar ville jag bara kolla med dig en extra gång att du menade det du skrev, att dessa decennier var varmare än tidigare.
  För dom som är vana i klimatsvängen (oavsett sida) så kanske det inte framstår som så märkligt men för mig var det det. Kanske då ffa punkt 1 eftersom jag, som sagt, tolkade en annan deltagare här på hemsidan att skriva precis motsatsen häromdan.

  Tack för hjälpen

 36. Sten Kaijser

  Hej Sandra,
  om du är en ny läsare på bloggen så ”har du all rätt att vara bekymrad” över klimatet. Om du har det mesta av din information om klimatförändringar från radio, Tv och stora tidningar så har du knappast fått läsa eller höra annat än att jorden snart kan bli obeboelig för att det blir för varmt.
  Anledningen till att Klimatupplysningen finns är att vi som lägger ner väldigt mycket obetald tid på att hålla bloggen igång är väldigt, väldigt oroade. Det som oroar oss är inte en eventuell långsam uppvärmning utan först och främst en människofientlig klimatpolitik. Den enda klimatförändring som kan oroa oss är risken för att det ska bli kallare.
  Om du däremot har följt bloggen länge så har du också ha fått veta att jorden på de senaste 30 åren blivit allt grönare, varvid en viktig anledning är att det växer bättre framför allt i torra och halvtorra klimat.
  Jag ska inte tala fpr alla skribenter, men för min del är jag övertygad om att man snart kommer att inse att den ökade koldioxidhalten i atmosfären har enbart positiva effekter.

 37. Sandra …

  Klimathotsanhängarna har en förkärlek för starka ord och överdrifter …

  ’Unprecedented’ (aldrig tidigare skådat) är ett av dem. Och som du helt riktigt observerar så finns det de som hoppas på att vi skall få ett år varmare än vi någonsin tidigare skådat ..

  ’accelererande’ avsmältning, havsytehöjning, temperaturstegring är andra liknande fraser, liksom ’instabila’ och tom ’kollapsande istäcken. ’Irreversibel’ och ’massutrotning’ eller för all del ’extremväder’ osv. Ja du förstår …

  Och som du helt riktigt observerar så finns det alltså de som hoppas på att vi skall få ett år varmare än vi någonsin tidigare skådat, just för att få skriva/säga ’unprecedented’. Och somliga verkar inte ens tycka att det är så noga med att detta faktiskt har mätts upp. Lite spekulativa ifyllnader och kreaktivt selekterad data …

  Det är numera en ganska stor industri som lever på att ’klimatet är hotande’ .. och då får man ju försöka få det att framstå så som om hotet finns och tornar upp sig allt mer … även om det bara sker med kreativt ordbruk.

 38. LBt

  Ingemar N #22,
  jag känner mig inte särskilt ensam. Stöd för 60-års-hypotesen finns i din närhet och har köpts bland kända och äkta skeptiker dvs de som erkänner vår påverkan men hyser tvivel beträffande konsekvenserna även om de inte ens utesluter möjligheten av en katastrofal utveckling.

  Och 60-års-hypotesen innebär bla att ”plattformen” är nys, en synvilla. Dvs den finns men den innebär inte att uppvärmningen har upphört, den fortgår med oförminskad styrka eller snarare stärkt, något vi kommer att bli varse i en snar framtid. Kalla och varma perioder här och där till trots.

  Hur blev det med tankarna runt korrelationen mellan molnens värmedrivande egenskaper och 90-talets temperaturstegring, finns det några ?

 39. Lasse

  #35 Sandra-är du orolig över hur vår planets temperatur utvecklas?
  Då är det bra om du följer klimatfrågan.
  Men du får vara lite skeptisk till vem du lyssnar på.
  SMHI har mätningar på Sveriges klimatutveckling. Visst har temperaturen ökat. Men det har den gjort förr. Det nya nu är att de vill koppla den till en faktor växthusgaserna och då framförallt CO2 som vi kan påverka och som vi påverkar.
  Därför döljer de allt annat.
  Visste du att vi har fler molnfria dagar och större solinstrålning nu?
  Inga marginella ändringar utan upp till 16% fler soltimmar och instrålning.
  En effekt av minskad global dimming som sades dölja CO2 effekten på temperaturen när den var i ökande. Hur mycket? Det går att diskutera-men görs ej! Varför -kanske för att den inte ingår i agendan!

 40. Magnus Cederlöf

  Lasse #39:
  Jag har börjat titta på solinstrålningsmätningarna från SMHI. Ett inlägg kommer efter jul….

 41. Björn

  Magnus Cederlöf [40]; Jag ser fram emot resultatet. Intressant i sammanhanget är att veta vilken bandbredd detektorn har för de globalstrålningsmätningar som SMHI bedriver. Förmodligen har den mottagna energin sitt max någonstans inom ljusets bandbredd 400-700 nm. Ett känt fenomen är att när solens magnetiska aktivitet minskar energin i UV-området, ökar i stället ljusenergin något. Alltså den totalt utstrålade energin ser ut att vara relativt konstant, men det spektrala innehållet förändras över tiden, inte bara mellan 11-årscyklerna, utan även beroende av andra cykliska förlopp.

 42. Magnus Cederlöf

  Björn #41:
  Jag är faktiskt också lite förvirrad över vad SMHI mäter egentligen. Det är inte direkt solklart när man läser på hemsidan:
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

 43. Brandingenjör

  #42 Magnus Cederlöf

  Det står ju vad de mäter. Det är den sammanlagda strålningen som når markytan. Solinstrålning + atmosfärens reflekterande strålning och atmosfärens svartkroppsstrålning.
  Att det varierar mellan åren beror på vädret.

  #36 Sten Kaijser

  Jag tror inte du behöver vara orolig för att klimatet skall bli så kallt att det blir obeboeligt här över en mycket lång framtid. De senaste hundra åren har globala temperaturen ökat med nästan en grad. Det skall nog mycket till innan temperaturen sjunkit tillbaka så att det når under nivån som var för 100 år sedan.

 44. Bengt Abelsson

  # 42, 43

  Bara att läsa innantill:
  ”Globalstrålningen utgörs alltså av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.”
  Ingen svartkroppsstrålning där.

 45. Magnus Cederlöf

  #43, #44:
  Bara att läsa innantill?
  ” SMHI observerar idag endast de inkommande komponenterna i strålningsbalansen, vilka benämns globalstrålning och långvågsstrålning.”
  Det är alltså skillnad på globalstrålning och långvågsstrålning. Men var går gränsen? Är strålningen från koldioxiden medräknad i globalstrålningen?

 46. Ingemar Nordin

  Magnus #45,

  Det är svårt att tolka det citerade yttrandet på annat sätt än att globalstrålningen inte innehåller långvågsstrålningen. Men för säkerhets skull är det kanske bäst att kolla upp saken med SMHI. Det borde vara enkelt att svara på vad de menar.