rationella beslut

Klimat och rationellt handlande

I den politiska klimatdiskussionen så är det vanligt att våra motståndare anklagar oss skeptiker för att utnyttja det faktum att vetenskapen aldrig kan vara   →