rationella beslut

Klimat och rationellt handlande

I den politiska klimatdiskussionen så är det vanligt att våra motståndare anklagar oss skeptiker för att utnyttja det faktum att vetenskapen aldrig kan vara helt säker. Det har t.o.m. skrivits böcker där vi utmålas som ”Merchants of Doubt”, dvs. att vi på något sätt skulle slå mynt av att så osäkerhet omkring oss med våra   →