Per Krusell

Klimat och rationellt handlande

I den politiska klimatdiskussionen så är det vanligt att våra motståndare anklagar oss skeptiker för att utnyttja det faktum att vetenskapen aldrig kan vara helt säker. Det har t.o.m. skrivits böcker där vi utmålas som ”Merchants of Doubt”, dvs. att vi på något sätt skulle slå mynt av att så osäkerhet omkring oss med våra   →

Ekonomer och klimatfrågan

En närapå namne till mig, Per Krusell, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, leder ett stort forskningsarbete om sambandet mellan klimat och ekonomi. Han ser inget behov av att begränsa den ekonomiska tillväxten för klimatets skull, däremot menar han att det behövs statlig reglering när mänsklig aktivitet skadar naturen. Lyssna på Per Krusell på Klotet.