milljöproffs

Miljöaktuellts något stöddiga redaktör

Efter att jag skrivit inlägget om miljöproffsens missnöje med sin lön fick jag frågan vad som egentligen menas med ”miljöproffs”. Och onekligen är frågan högst befogad, då det teoretiskt sett kan röra sig om såväl städare som miljöministrar. Jag mailade därför Miljöaktuellts chefredaktör och undrade om han kunde ge mig (och er) en definition på   →