mätstationer

NOAAs mätningar överdriver uppvärmningen

Detta är ett återkommande problem inom klimatforskningen; vilka mätdata kan man lita på? Anthony Watts har sedan 2009 påpekat att den amerikanska motsvarigheten till SMHI, NOAA, använder sig av felaktiga mätdata för USA. Genom en kritisk granskning av över tusen mätstationer så kunde han konstatera att mätstationerna ofta var placerade bredvid byggnader, värmeutsläpp och betongvägar   →

En Norgehistoria

Herr Einstein sade visst (minst) en gång: ”Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” Temperaturmätningar har länge varit ett hett (ursäkta uttrycket) diskussionsämne för klimatdebattörer. Klimatstatistik bygger på mätobservationer och om mätdata inte stämmer så blir statistiken därefter. I Norge har det just uppdagats att ett antal   →