klimatprognoser

Kommer AI att ta över klimatprognoserna?

Original graphic created by Stefanie Pidgeon Det diskuteras en hel del om Artificiell Intelligens i dessa dagar. Ett område som också börjat fundera över vilken nytta man kan ha av AI är meteorologin. Som bekant handskas man med zillioner mätdata av temperaturer, luftfuktigheter, cirkulationer i luft- och havsströmmar osv. Och dessa behandlas i superdatorer som   →

Hur användbar är en klimatberäkning i samhällsplaneringen?

Lennart Bengtson har varit vänlig nog att tillmötesgå min önskan om att få ett litet blogginlägg om klimatet som ett kaotiskt system, om klimatets variabilitet, och om betydelse av detta för att göra klimatprognoser för framtiden. Obs! Följande är obligatorisk läsning för SMHI som rådgivande organ till Sveriges riksdag, samt för kommunala politiker som just   →