artificiell intelligens

Kommer AI att ta över klimatprognoserna?

Original graphic created by Stefanie Pidgeon Det diskuteras en hel del om Artificiell Intelligens i dessa dagar. Ett område som också börjat fundera över vilken nytta man kan ha av AI är meteorologin. Som bekant handskas man med zillioner mätdata av temperaturer, luftfuktigheter, cirkulationer i luft- och havsströmmar osv. Och dessa behandlas i superdatorer som   →