Kalifornien

Green New Deal, en framtid i mörker

  I presidentvalet så för Joe Biden en kampanj för vad som allmänt kallas ”Green New Deal”, dvs en radikal omvandling av det amerikanska samhället till förnyelsebar energi. Hundratals, för att inte säga tusentals, miljarder dollar av skattemedel skall investeras i att bygga mer vindkraft, solkraft och biobränsle, Detta samtidigt som man fasar ut kolkraft,   →

Kalifornien mot ruinens brant

Det finns mycket att skriva om idag. Exempelvis att högsta domstolen i USA avgivit ett utslag som innebär att man betraktar frågan om huruvida det är människans koldioxidproduktion som är ”skuld” till eventuella skador, såsom icke avgjord, och att man därmed sällar sig till världens skeptiker.  Eller hur media har presenterat de nya fynden om   →

Om gemene man får bestämma

Arnold Schwarzenegger, the Governator, har fått lite problem, rapporterar Ove L. Hans storslagna ambitioner vad gäller miljö- och klimatpolitik kan mycket väl gå i stöpet. När kostnaderna för de planerade åtgärderna presenterades i samband med en folkomröstning backade nämligen väljarna massivt. Det var framför allt två propositioner som inte vann väljarnas gillande. Proposition nr 7   →