Arnold Schwarzenegger

Om gemene man får bestämma

Arnold Schwarzenegger, the Governator, har fått lite problem, rapporterar Ove L. Hans storslagna ambitioner vad gäller miljö- och klimatpolitik kan mycket väl gå i stöpet. När kostnaderna för de planerade åtgärderna presenterades i samband med en folkomröstning backade nämligen väljarna massivt. Det var framför allt två propositioner som inte vann väljarnas gillande. Proposition nr 7   →