Jonas Pettersson

Klimatskeptiker – Galileos av vår tid

Bloggen ”En kättares notiser under pågående klimatväckelse” refererade igår till en ny ledarartikel av Jonas Pettersson, vik ledarskribent på Borås Tidning. Jonas Pettersson jämför klimadebatten idag med det kaos som uppstod när Galileo Galilei presenterade sina tankar på 1600-talet. ”Historien med Galilei påminner oss om hur svårt det ofta är att ha en avvikande åsikt   →