isbjörn

Världsnaturfondens och medias fejkade ”fakta” om isbjörnar

Just nu verkar Världsnaturfonden särskilt aktiv att stötta tidningarna med stora annonser om hur viktigt det är att rädda isbjörnarna, och hur läsaren kan göra det genom att skicka in pengar till sagda fond. Samma budskap framförs ständigt och jämt av Greenpeace och andra gröna organisationer. Dessa organisationer får, i sin tur, draghjälp från publik   →

Isbjörnar är flexibla

Professor Susan Crockford är expert på djur och natur i de Arktiska områdena. James Taylor skrev nyligen en artikel om henne i Forbes. Susan Crockford menar att isbjörnar är mycket flexibla varelser som framgångsrikt anpassat sig till varierande klimat under årtusenden. Även då det bara funnits lite is i Arktis. Det finns enligt hennes mening   →

Hopenhagen – en bildresa

Fortsättning följer…

Dopad ko bra för klimatet

Goda nyheter för herr Pachauri. En grupp amerikanska forskare har kommit fram till att kor som behandlats med tillväxthormon kan producera mer mjölk, rapporterar Scientific American. Alltså kan färre kor klara av samma eller till och med större mjölkproduktion. Färre kor är naturligtvis lika med mindre metan och därav mindre uppvärmning. Enligt djurnutritionisten Judith Capper   →

Varför smälter Arktis?

Dagens Nyheter presenterar ett ”nödrop från ett Arktis som smälter bort”, komplett med isbjörn och allt. Enligt DN har istäcket smält rekordmycket under sommarmånaderna de senaste åren. Förra året var istäcket 40 procent mind­re än normalt. Orsaken är naturligtvis CO2-utsläppen. ”FN:s klimatpanel IPCC räknar med att havsisen ska försvinna om nivåerna av växthusgaser i atmosfären   →