iridium

Råvaruillusionen: Iridium.

Iridium är en av de 9 mest sällsynta, stabila, grundämnet i jordskorpan. I hela ”värdekedjan” för vätgassamhället finns en länk som heter elektrolys. Finns inte alla länkar på plats så finns det ingen kedja. Skall man bygga en vätgaselektrolysfabrik idag finns det endast två val: alkaliska celler och PEM celler. Allt annat är lab-prototyper och   →