gröna religionen

Det är inne att frukta växthuseffekten.

”Klimat och miljö är vår nya ortodoxi”, skriver Per Dahl i dagens ledare i Barometern. ”Som nationalkänsla fyller klimat- och miljötrenden samma funktion som en gång kristendomen: normer som ger gemenskap, vägar bort från det krassa nyttotänkande som aldrig räcker som livshållning, den ger oss en känsla av att ha en uppgift i världen.” ”Men   →