Francis Bacon

Bacon och den stagnerande klimatvetenskapen

Grundvetenskap är inte detsamma som teknologisk spetsforskning. Den senare sortens forskning kan med fördel göras inom industrin, eller på tekniska högskolor inom målinriktade projekt och väldefinierade forskningsprogram. Den grundvetenskapliga forskningen låter sig däremot inte styras på samma sätt. Politiker älskar att styra forskningen. Tyvärr har de förälskat sig i en felaktig föreställning om hur det   →