Francis Bacon

Bacon och den stagnerande klimatvetenskapen

Grundvetenskap är inte detsamma som teknologisk spetsforskning. Den senare sortens forskning kan med fördel göras inom industrin, eller på tekniska högskolor inom målinriktade projekt   →