finlandssvenskar

Magnus Hagelstam: Media vilseleder

I Ålandstidningen skriver Magnus Hagelstam att han och flera andra finlandssvenskar har noterat journalistkårens totala ovilja att sätta sig in i klimatproblematiken. ”Som jag nämner i insändaren dör demokratin när media tillsammans med myndigheterna visleleder folket att på falska grunder acceptera pålagor och inskränkningar i sin frihet. (…) I dagens läge går ledande västliga media   →