faktaresistens

SVTs klimatbevakning är urusel

Länkar till inlägget finns här: https://www.youtube.com/watch?v=L_QB4ZRa6MY Elsa Widding