Copenhagen Climate Challange

Richard Lindzen om klimatkänsligheten, irishypotesen och politisering i Climate Change: The facts

Richard Lindzens (se även här) kapitel i Climate Change: The facts heter Global warming, models and language. Där lägger han fram sin syn att klimatförändringarna kan förväntas bli små på grund av låg klimatkänslighet. Han grundar detta på vad som jag uppfattar som en djup förståelse av klimatsystemet och på flera bevislinjer med sakliga vetenskapliga   →

140 forskare mot FN

Under två dagar arrangerade Climate Sense i samarbete med CFACT en alternativ klimatkonferens parallellt med det stora toppmötet. Dag 1 presenterades en utmaning till FN:s klimatpanel i vilken mer än 140 klimatforskare från 17 länder kräver svar på tio olika frågor. Hela utmaningen, som kallas Copenhagen Climate Challenge, kan läsas här. De tio frågorna är:   →