Ax:son Johnson stiftelse

Debatt på Engelsbergs bruk

Nu på torsdag är jag och Peter Stilbs inbjudna att delta i en klimatdebatt på Engelsbergs bruk. Debatten anordnas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och jag känner mig hedrad över att ha blivit inbjuden tillsammans med idel professorer. Själv är jag inte ens någon hedersdoktor. Jag kommer att befinna mig på resande fot   →