atmosfär

Värmen i atmosfären är negligerbar jämfört med havens

När vi diskuterar den globala uppvärmningen (eller frånvaron av den under detta sekel) så kanske det kan vara värt att jämföra värmeinnehållet i atmosfär jämfört med hav. Som framgår av bilden ovan så är havens värmeinnehåll c:a tusen gånger större än atmosfärens. Så, i stort bestäms jordens temperatur av haven snarare än av små variationer   →

Al Gores problem?

Den amerikanska PR-firman ecoAmerica lanserar nya begrepp för klimatdebattörer. För det första ska vi inte längre tala om ”global warming” utan om ”our deteriorating atmosphere” (ung. vår förfallande atmosfär). ”Cap-and-trade” får också tummen ner. Det ska heta ”Clean Energy Dividend” eller ”Clean Energy Cash Back”. Artikelförfattaren kommenterar det hela ganska bra: Calling a cap-and-trade plan   →