Skottpengar på klimatskeptiker

klimatfornekare

SOM-Inkvisitionen jagar personer som de ser som ”klimatförnekare”

 

Kanske är jag naiv. Men inte trodde jag att det skulle betalas skottpengar för kritik av fritänkare. Men så är det. Jag har tidigare bloggat om forskare från Chalmers i Göteborg och Psykologiska institutionen i Uppsala, som uppburit forskningsanslag för att studera karaktären hos personer som – liksom jag – är kritiska till den officiella miljödoktrinen. Nu ansluter sig statsvetarprofessor Ekengren Oskarson till den häxjakt som pågår. Det sker i en skrift med titeln: Svenska klimatförnekare . Texten finansieras av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, en institution som för övrigt inte spelar med öppna kort om hur rörelsen finansieras. (Se även tidningarnas upphaussande av denna skrift här. )

Jag menar att Oscarsson agerar ovetenskapligt. Det sker genom att blanda bort korten i en fråga som rör det globala vädrets framtid samt att göra politik av en fråga som ytterst är naturvetenskaplig. Bara själva etiketten ”klimatförnekare” är ovederhäftig. Den har en tydlig inkvisitorisk ton. Jag tror ingen av de många hundra tusen som Oscarsson slänger smuts på förnekar existensen av klimat. Men de gör i allmänhet en distinktion mellan väder/miljö och klimat, en åtskillnad som Oscarsson inte ens knystar om.

Åtskilliga av de personer som stigmatiseras av Oscarsson förnekar inte klimatet, utan försöker tvärtom skilja mellan å ena sidan den långsiktiga utvecklingen (20-årsperioder?) avseende mark, vatten, luft och atmosfär som kallas klimat samt å den andra vardagliga skeenden rörande temperatur, nederbörd, vindar och liknande väderfenomen.

Flertalet förnekar inte heller att CO2 har betydelse för klimatet på så vis att ökad uppvärmning sker. Här finns tydliga mätningar som är svåra att motsäga. Jag tror för övrigt att nästan alla svenskar vill minska utsläppen av CO2. Jag tillhör själv gruppen bekymrade medborgare som vill begränsa utsläppen av CO2 – en för växtligheten annars nyttig gas – samt en mängd olika kemikalier som förgiftar miljön. Därför pläderar jag för ny kärnkraft, som tycks vara nödvändig för en storskalig och säker energiproduktion.

Inom den grupp som av människor som Oscarsson brännmärker som förnekare finns ett brett spektrum av åsikter och kunskaper rörande skeenden rörande klimatet. Framför allt menar många att verkan av CO2, dvs klimatets uppvärmning, är synnerligen svår att bedöma vad gäller tid och omfattning. Förklaringen är att klimatets utveckling är komplext. Åtskilliga högt utbildade och seriösa vetenskapare hävdar just detta och kallar sig därför ”skeptiker” med tanke på skräckvisioner från FN, politiker och medier. Alltså de skrämselargument som är basen för SOM-rapporten, vari gruppen icke-troende ska pekas ut.

Därför framstår faktiskt samhällsforskaren Oscarsson som en politisk legosoldat. Utan att precisera skillnaden mellan väder/miljö och klimat målar han upp en bild av mindre vetande medborgare – en måltavla som han sedan pepprar full med bly. Han besvärar sig inte ens med att redovisa att mycket högt ansedda forskare tillhör gruppen av skeptiker. Bland några hundra skickliga naturvetare vill jag här bara nämna professorerna Lennart Bengtsson och Steven Koonin.

Häxjägaren Oscarsson framstår alltså som pinsam. Institutet bakom studien likaså. ”SOM man frågar får man svar” brukar det ju heta, avseende intervjuer rörande ämnen som har stark politisk laddning. Därför är det kanske gruppen individer som Oscarsson skandaliserar som tänker mest förnuftigt om skeenden på Jorden med verkan på klimatet. Det får framtiden utvisa. Men Oscarsson kan kortsiktigt glädja sig åt att ha starka finansiärer på sin sida.

Torsten Sandström

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  När jag först fick frågan reagerade jag med att frågan var i bestämd form ”klimatförändringarna”. Slutsatsen var att det är de senaste 100 åren som avses och det finns ju klara bevis för att de förändringarna existerar (utom vissa områden som tex USA). Mitt primära svar var därför JA.
  Men sedan upptäckte jag förbehållet ”av mänskliga aktiviteter”. Min uppfattning är att människan påverkar endast litet (före 1930-talet nästan inte alls) så svaret ändrades till NEJ.

  Men det verkade för enkelt. Var det kanske det kommande klimatet som menades med frågan? Vi kommer att få en temperaturökning med en grad till 2100. Människan påverkar utan tvekan, men mindre än till hälften. Svar NEJ således.

  Sedan funderade jag på om det i själva verket var klimathotet de menade. Men så kunde det ju inte vara.
  Jag funderade ett tag på hur de skulle tolka mitt svar men det gav inget skäl till att ändra svaret.

  Så slutsatsen blir att man är klimatförnekare om man inte tror att människan till minst 0,5 grader påverkat temperaturändringen de senaste 100 åren.

  Med det klistrar man etiketten ”Klimatförnekare” i pannan på tusen av världens ledande vetenskapsmän i Clintel.org och ännu fler som arbetar med IPCC-AR5 och AR6. Det är oförskämt och likställt med rasism. Rasism sitter i skinnet, åsiktsförtryck sitter i sinnet.

  Kom hit Oskarson, Erika Bjerström, Rockström och Martin Hultman så skall jag klistra en etikett ”Vetenskapsförnekare” i pannan på er.

  http://www.tjust.com/2021/terrible-person.jpg

 2. Ulf

  Detta är otvivelaktigt den nya religionen. Den visar också upp enbart den fula sidan av religionen. Den som försöker ta makten över folk och styra deras liv med hot och hat. Sätta skräck i folk att leva sina liv som översta makten bestämt i sina ritualer. Det är heller inte en tillfällighet att bland de mest kända klimathetsarna finns det präster i släktledet bakåt i tiden.
  Hur försvarar man sig mot religiöst våld mot yttrandefriheten?
  Vad som skulle behövas nu vore ett gäng humorister av Monty Phyton snitt som gör en Life of Brian film om klimatvansinnet. Gudarna ska veta att det finns massor av dråpligheter i denna nya religion. Ta bara det här med barn som sanningsvittne. Alla möjliga vansinniga förutspåelser om vad som kommer att hända med klimatet, varenda väderhändelses förebådande etc, etc.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Torsten Sandström!
  Ögnade kort igenom rapporten ”svenska klimatförnekare”.
  Redan efter tre rader står det klart att rapportförfattarna inte har en susning om vad vetenskapen har att berätta om klimat och klimatförändringar.
  Samma tugg om konsensus som i all klimatpolitik och total avsaknad av definitioner och hänvisningar till naturvetenskapliga källor kring klimat och klimatförändringar/na.
  Katastrofalt!
  Men, än mer katastrofalt är att Statsvetarprofessor Oskarsson m.fl. inte ens tycks ha reflekterat över denna brist – och i förlängningen om hela den samhällsvetenskapliga-politiska klimatdebatten lider av samma letala bristsjukdom.

 4. Jonas

  Idag anser tydligen statsvetare/psykologer/kulturarbetare att de har kompetensen att avgöra vad som är rätt och fel inom klimatteorier.

  Oskarssons uttalande är väl klockrena exempel på att Dunning-Kruger effekten stämmer.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger-effekten

 5. Lasse

  Frågan är varför?
  Vad är det som är så viktigt att få konsensus kring?
  Det liknar de insatser som totalitära regimer eller religiösa samfund brukar göra för att få med sig sina underlydande/församlingsmedlemmar.
  Det liknar knappast de upplysta samhälle vi har haft tills nu.
  Det mest skrämmande är att SOM är speciellt inriktade på val och valundersökningar.
  Vad kan vi vänta oss av ett framtida val med SOM som har tagit ställning?

 6. Ivar Andersson

  Oskarson, Erika Bjerström, Rockström och Martin Hultman är inte kompetenta att diskutera klimatet och ägnar sig därför åt pseudoforskning och sagoberättande. Trots att vissa är professorer så saknas sunt förnuft. Modern variant av Statens institut för rasbiologi i Uppsala.

 7. jax

  Vilket stollejobb! Man börjar med en felaktig premiss, att konsensus råder. Sedan klistrar man en nedsättande etikett på alla som inte håller med och hävdar att de är oförmögna att ta till sig kunskap. Allt för att komma till slutsatsen att man behöver mer pengar för att studera fenomenet. Det sägs ju inte i klartext förstås, men man kan ju inte undgå att se att så är fallet.
  Dessutom är ju inte, som påpekats många gånger tidigare, konsensus ett vetenskapligt begrepp. Så även om konsensus skulle råda så skulle det inte betyda någonting, när det handlar om något så oförutsägbart som temperaturutvecklingen i framtiden.
  Frågan är ju också om ordet konsensus kan användas för att förklara ett tillvägagångssätt som syftar till att skrämma alla oliktänkande till tystnad genom att hota deras anseende och karriär. Det finns många andra ord för att uttrycka detta beteende.

  Dessutom anser jag att det ör förkastligt att använda beteckningar som t ex lågutbildade i nedsättande beskrivningar av oliktänkande.

 8. jax

  Det som skrämmer mig mest med den här typen av undersökningar är inte de äldre vita lågutbildade männens oförmåga att anpassa sig. Utan det är de yngre högutbildade stadsbornas brist på förmåga till självständigt vetenskapligt tänkande. Någonstans på vägen har detta försvunnit, tyvärr.

 9. Sören+G

  Det handlar också om man tror att en högre global medeltemperatur är negativ eller inte. Alarmisternas påstående om att det blir blir mer extremväder är felaktig. Inte heller har maxtemperaturerna ökat, de flest ännu gällande maxtemperaturerna slogs tidigt under 1900-talet. Däremot tycks de låga temperaturerna inte vara lika låga. Vad är det för hot?
  I TV-reklamen och nyheterna så visas uttorkad mark med torksprickor och man påstår att det blir resultatet av ”klimatförändringen” (singular). I själva verket blir det fuktigare och mer nederbörd och växtlighet när det blir varmare. Mer koldioxid är också positivt för växtligheten. De historiska kallperioderna kännetecknas av torka.
  Havsytans höjning har varit tämligen konstant ett par mm/år sedan slutet av Lilla Istiden när glaciärerna slutade att växa.
  Vi som skriver på KU vet ju vilka som i själva verket är faktaresistenta. Och det är de som är det stora hotet mot vår ekonomi och energiförsörjning. Tidningsägarna, mediaägarna och journalisterna och styrelsen för SR/SVT har ett särskilt ansvar.

 10. Jonas

  #7 Jax

  ”Dessutom anser jag att det ör förkastligt att använda beteckningar som t ex lågutbildade i nedsättande beskrivningar av oliktänkande.”

  Håller med dig till 100%. Tycker att det är bedrövligt att använda ordet lågutbildad som synonym med okunnig. Det är ju det som de menar.

  Jag känner många lågutbildade som är både smarta och kunniga. Jag känner också högutbildade som jag tycker saknar just dessa två egenskaper.

 11. jax

  # 10 Jonas
  Exakt. Känner också många både smarta och bildade lågutbildade. Känner också många högutbildade, däribland några professorer, som man inte kan säga detsamma om. Utbildad och bildad är ju inte samma sak!

 12. Lars Thorén

  Jag föreslår att alla som ifrågasätter till exempel SOM-forskarna och deras resultat engagerar sig på Twitter, Facebook, LinkedIn och andra sociala medier där dessa är aktiva. Kommentera på samma bra sätt som på denna sida. Ifrågasätt och vädra era egna insikter och åsikter. Många forskare, politiker och beslutsfattare lever i bubblor där de inte förstår eller tror på att det finns opposition.
  Googla på namn, klimat och valfritt sociala medium. Svara på inläggen, visa att det finns andra åsikter i Sverige. Till exempel detta Twitterkonto:
  https://twitter.com/SOMinstitutet

 13. pa

  Hur många skulle få forskningsanslag för att kartlägga vetenskapsförnekare och masspsykosens effekter på det moderna samhället?

 14. foliehatt

  Hörde jag någon säga ”Cargo cult science”?

 15. Magnus M

  Hur såg jorden ut för 150 år sedan?
  Om man hade haft satellit bilder skulle det vara stora skillnader på odlade och vild mark
  Det är en faktor som ingen pratar om
  Ytor har väll olika upptagning av värme styr väll också klimatet

 16. Rolf Mellberg

  #1 Lars

  ”Så slutsatsen blir att man är klimatförnekare om man inte tror att människan till minst 0,5 grader påverkat temperaturändringen de senaste 100 åren.”

  Jag tycker ovanstående bör formuleras så här:

  Man är klimatkättare om man inte har den rätta tron.

 17. Lars Cornell

  Rolf! Det ligger något i det du säger men det ställer samtidigt till problem.
  När jag gick i folkskolan, då var du Rolf inte ens påtänkt, utlyste lärarinnan ett pris till den som varit snällast. Det förorsakade slagsmål eftersom vi småglin inte var eniga om vem som varit snällast. Hon som fick priset hade ju varit så elak mot oss och slagit oss när vi inte gjort som hon sa.

  Aleksandr Lukasjenko i Belarus är egentligen en mycket snäll person eftersom han vill rädda landet. (*)

  Och jag tycker inte alls att du Rolf är en klimatkättare eftersom du har den rätta tron. Fast det du ”tror” är egentligen vetenskap fast du är för ung och oerfaren för att förstå det ännu.

  De fem mest elaka och otrevliga personer jag känner är Erika Bjerström, Rockström, Martin Hultman, David Attenborough och Al Gore eftersom de vill förstöra den jord och den demokratiska samhällsordning som vi vill rädda.

  Men det är litet konstigt där. Al Gore fick ju pris för att vara snällast trots att han mer än andra vill förstöra för oss andra.

  (*) Förmodligen kommer Lukasjenko att få Nobels fredspris.
  .

 18. Ivar Andersson

  Lars
  Norrmännen är inte så tokiga att Lukasjenko får Nobels fredspris. Men många fredspris har delats ut i blindo.

 19. Claes Forsgårdh

  När den okunnige Ekengren Oskarson är professor, så förstår man vilken enorm kris Sverige befinner sig i!
  Ekengren Oskarsons framlagda utredning ger mig vibbar från 30-talets Tyskland. De som beordrar och sponsrar sådan smörja borde i en sund demokrati åtalas.