Skiffergas, kapacitet och vindkraft

Kraftläget2
Vid kallt väder och högtryck fungerar inte vindkraften. Bilden ovan är ett utdrag ur Svenska Kraftnäts kraftbalans från i torsdags. Vindkraften gav då cirka 7 % av den installerade vindkraftseffekten. Inte ens en ynka procent av den totala produktionen lyckades man pressa ur vindkraften när den så väl behövdes. Kärnkraften gav ca 89 % och vattenkraften ca 93 % . I Danmark gick det lite bättre för vindkraften då den gav ca 27 %. I Danmark tvingas man dock ha backupkraft för hela den installerade vindkrafteeffekten. Man minns gärna miljörörelsens indignation för ett par år sedan när kärnkraftens kapacitet var ”låg”. Då var kärnkraftens kapacitetsfaktor ca 65 % av den installerade effekten. Det är klasskillnad. Intressant är också att visa hur vindkraften bär konsumtionen när annan produktion faller bort, vilket hände på Gotland under fredagen.
I England har man nu börjat upptäcka vindkraftens problematik och börjar gå vidare utan vindkraften. Energisekreterare Edward Davey lyfte i torsdags förbudet mot borrning för skiffergas, ett förbud som instiftades efter att det första projektet nära Lancashire orsakade vånda förra året. Det nya beslutet kommer att tillåta bolagen att utforska denna nya energikälla i delar av de södra landskapen samt i nordvästra och nordöstra England.
Det första företaget att borra efter Storbritanniens skiffergas – Cuadrilla reources – kommer nu att kunna återuppta sin verksamhet nära Blackpool, men med fortsatta kontroller. Davey menade också att det finns ”potential för en mycket spännande skiffergasindustri i Storbritannien” men att detta får inte ”tillkomma på bekostnad av den lokala miljön.” Storbritannien har biljoner kubikfot skiffergasfyndigheter på en yta som täcker upp till 60 procent av landsbygden men miljögrupper och samhällen är rädda för att landskapet kann bli ärrat och förorenat. Det kommer att bli rigorösa miljökontroller avseende borrning, kontroller som också kommer att ”kontinuerligt kontrolleras, övervakas och utvärderas”. Man kommer inte acceptera gasutvinning på bekostnad av miljön.
Skiffergas kan ”bidra betydligt till vår energiförsörjning” anser man numera i Storbritannien, men det är för tidigt att säga exakt hur mycket man defacto kan få ut på ett miljösäkert sätt. Man anser nu också att beslutet om att tillåta borrning är baserat på vetenskapliga fakta om säkerheten i tekniken. Det anses  emellertid också viktigt att fortsatt minska koldioxidutsläppen, men att skiffergasen är ett bättre alternativ än att tvingas importera gas.  Det skulle vara en stor risk att ignorera vad som händer på gasmarknaden, anser man också. Om man ignorerar det helt, kommer detta att skapa mycket högre energipriser än nödvändigt är slutsatsen.
Storbritannien sneglar nu också på USA och dess framgång med skiffergas vilket gett låga energikostnader och minskade koldioxidutsläpp på samma gång. En rapport beställd av institutionen för energi- och klimatförändringar, väntas visa att Storbritannien sitter på potentiella reserver värt 1,5 biljoner pund. Även om landet bara skulle  kunna utvinna 10 procent av dessa reserver anser regeringen att det fortfarande skulle kunna ge ett betydande ekonomiskt uppsving. Flera undersökningar är nu på gång i Storbritannien för att utröna hur mycket av skiffergasen som kan utnyttjas kommersiellt.
Tony Bosworth, en förkämpe för Jordens vänner, menar dock att det vore bättre för Storbritannien att bygga fler vindkraftverk. Något som på senare tid ifrågasatts alltmer. Det verkar trots allt som om man i Storbritannien nu är på väg åt samma håll som USA. Man tycks ha insett att skiffergas kan bidra till energiförsörjningen på ett avgörande sätt, samtidigt som vindkraften, i varje fall till lands, är på väg att nå vägs ände, vilket vi redovisat tidigare här på TCS.
Nu är också ritningarna för Storbritanniens nästa generation kärnkraftverk klara.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Något OT men i alla fall…..
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article15934532.ab
   

 2. Janne

  Man beräknar att fyndigheten i Blackpool innehåller 17 gånger mer gas än vad man hittat i Nordsjöfälten.

 3. LBt

  Översikt:
  http://www.iva.se/PageFiles/15914/Skiffergas.pdf
  Miljöfrågetecken inte minst avseende vattenförbrukning och grundvattenpåverkan men ersätter vi kol med gas minskar utsläppen signifikant och vi vinner tid för ny kärnkraft. För de dominerande utsläppsländerna, Kina och USA, är detta en uppenbar väg mot snabba utsläppsminskningar.

 4. L.A.

  http://geology.com/usgs/oil-shale/estonia-sweden-oil-shale.shtml
  Sverige borde väl också snegla mot vad som är på gång i USA, eller?

 5. Olaus

  I Sverige är Gripen Gas AB ledande gasprospektör med 583 km2 licensareal. Gasen består till 97,5 % av metan. Syftet är att omvandla gasens energi till elström med hjälp av mikrogeneratorer.
  Bolaget letar framförallt i Östergötland, men även på Öland. Även västra delen av Vättern intill djup på 10-30 utforskas.
  Man påstår sig ha påträffat gas som brinner med låga vid markytan från depåer i alunskiffern på 75-85 meters djup. Men inga konkreta mängder har avslöjats. Kanske går det inte så bra?
  http://www.gripengas.com/
  Vindparken Havsnäs i norra Jämtland bör vara en av Sveriges största med 47 st 2 MW Vestas-verk listade på Vindstat. Just nu visar 27 av dessa verk negativa effektvärden på mellan minus 9 till 15 KW. Verken står alltså nästan stilla och stjäl ström från nätet för att driva sina egna system. Orsaken kan vara dålig vind eller nedisning. Vindstyrkan i närbelägna Strömsund uppges vara 6 meter per sekund.
  http://www.vindstat.nu/stat/index.htm
  Vindkraft vintertid i Norrland är diskutabel. Ändå byggs det mycket där.

 6. Gustav

  Bra och balanserad artikel till skillnad mot Ingemars och MRs virrighetet. Skiffergas/olja har potential men det finns också begränsande faktorer. Låter som UK har en sund inställning i detta. 

 7. John Silver

  # 4
  Det där visar oljeskiffer. Det är nästa steg efter gas.
  I USA är gasboomen redan över och det är nu oljeskiffer som gäller.
  Sverige är två steg efter.

 8. John Silver

  # 5
  ”Vindkraft vintertid i Norrland är diskutabel. Ändå byggs det mycket där.”
  Nej, det behöver man inte diskutera. Det blåser inte på vintern.
  Inte mycket på sommaren heller.
  Den enda plats i Europa med lönsam vind är norra Jylland.
  Fråga gamla vindsurfare, vi kan det här med vind.

 9. István

  LBt #3
  Hur bär man sig åt när man förbrukar vatten?  

 10. BjörnT

  Läget ser lite annorlunda ut just nu….. 8,7 procent av el-produktionen är vind.

 11. Olaus Petri

  Ja, Björn T, det går upp och det går ned. Ett styrkebesked? 😉

 12. pekke

  OT.
  Nu är det officiellt, Kanada hoppar av Kyoto-avtalet.
   
  http://www.thegwpf.org/official-canada-country-withdraw-kyoto-agreement/
   
  http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/politics/archives/2012/12/20121214-172915.html

 13. LBt

  István #9,
  slarvigt ordval, ”behovet av stora vattenmängder”, hade varit bättre. 

 14. Stickan no1

  Olaus;
  Igrene AB  har enligt deras egna uppgifter mutat in 93.000 hektar:
  http://www.igrene.se/1/Ny_Siljansgas.html
  Fler som borrar: http://www.sddp.se/CISP
  Och i de projektens vetenskapliga papper som använder Igrenes borrkärna  pratar man specifikt om ”shale formations”
  PDF fil
   

 15. JHE

  Ett ett gaskombikraftverk släpper bar ut hälften så mycket koldioxid som ett kolkondenskraftverk. När det gäller tungmetaller och andra föroreningar så är det bara bråkdelar av en procent.
  Det som är nackdelen med Cracking, är att grundvatten kan bli förgiftat och metan och andra gaser kan i stora mängder läcka ut i atmosfären.
  Att köra bussar på naturgas är inte så bra ur koldioxidsynpunkt. Det ger ungefär samma mängd CO2-utsläpp som dieseldrift.
  När det gäller vindkraft så tycker jag man skall titta på hela Skandinavien. Ländernas elnät blir allt mer sammankopplade. 

 16. Ingemar Nordin

  pekke #12,

  Då väntar vi bara på Nya Zeeland och Ukraina som har aviserat att de tänker hoppa av … I Doha var det bara 27 (?) länder (mest EU-länder), som står för c:a 15% av koldioxidutsläppet som skrev på att de skulle fortsätta med Kyotoprotokollet till 2020. Avtalet är knappt papperet det är skrivet på.

 17. István

  Tyskarna marscherar på i vindkrafts utveckling. Rekordstora blad med 83,5 m längd under tillverkning. Fantastiskt! (Dagens SvD)
  Diametern med dessa  blad + nav blir över 170 m
  Erforderlig tornhöjd ca 180 – 200 m
  Man baxnar. Eiffeltornet klarar sig dock ännu ett tag!
  Och var skall monstret installeras? Blad med 83,5m längd är inte transportabla på land!
  Och vad ger Giganten för effekt när hen är på gott humör? Ju 7 hela MW
  Sju sketna MW, vill säga. Snacka om berget som födde en mus!
  Orden Kapacitet och Vindkraft kan inte nämnas på samma dag! 
  Min favoritjämförelse är Wärtsiläs största fartygsdiesel. Den största varianten med 14 cylindrar ger 80 MW (5,72KW/cyl)
  Och den maskinen går kontinuerligt oavsett väder och vind och den ryms i en större lada.
  Och den höres inte utanför ladans väggar.
  Dieseldrift är nu inte optimal för storskalig elproduktion, men exemplet belyser ändå vindkraftens totala impotens. 

 18. BjörnT

  Olaus Petri #11. Ja det var liksom det som var poängen. ganska poänglöst att visa ett ögonblick när det (för ovanlighetens skull) nästan inte blåser och där vi dessutom ÄNDÅ nettoexporterar….

 19. Stickan no1

  BjörnT #18
  Och varför skall vi då investera i mer vindkraftverk? De verkar inte behövas.
  Eller ser du el som en bra exportprodukt?

 20. HenrikM

  BjörnT #18
  Det är väl hela grejen att visa när den levererar som minst, det innebär ju att det måste andra energikällor kompensera, dvs de andra energikällorna måste vara mer utbyggda än vad som skulle krävas om vindkraft inte var en intermittent energikälla. Om vi i stället för vindkraft hade satsat på t ex naturgas då skulle vi kanske kunna återställa en älv tillbaka ursrpungligt skick, skulle det vara bra för miljön? Vindkraft är och kommer förbli meningslös i Sverige.

 21. Ulrik

  István #17. Det verkar som om våra politiker med sina lobbyister Rockström och Axelsson inte är läskunniga. Även agronomer måste väl ha en liten hum om effekt, energi och kostnader.

 22. HenrikM

  JHE #15
  Jag tittade en dag på samma statistik som Jonny hänvisar till ovan. Då producerade vindkraften 1,2 procent av Nordpols el. Dvs vindkraft är lika usel över ett större landområde som Norden. Vindkraft är inget man kan driva viktig infratstuktur på utan att ha backup-kraft på omkring 95% av installerad effekt.

 23. bom

  Den aktuelle agronomen är nog dessvärre bortom räddning? Har Du inte lagt märke till att han verkar helt sifferblind (samma åkomma verkar f ö ha drabbat hans Sancho Panza herr AW).

 24. Peter F

  Jag har hört att vindkraften historiskt stått för 4 procent av vår elproduktion över tiden, eller var det den målsättning man haft kanske !

 25. Lasse

  Vindkraft och solceller är beroende av naturens nycker eller cykler och kräver att vi ersätter dem med annat under större delen av tiden eftersom vi är beroende av ett jämt flöde i elnätet.
  Förr i tiden användes vindkraft för sjöfart och vattenpumpning samt till att mala säd. Då fick man satsa tid och anpassa sig till naturen. Den som kan anpassa förbrukningen efter dessa flöden på något sätt kan utnyttja energin effektivt. När får vi se ett sätt att lagra elen så den kan tas fram när behovet finns. Tyska pumpkraftverk?

 26. BjörnT

  HenrikM: Det är totalt poänglöst att visa ett minimum av en intermittent  elproduktionskälla.  Typ, kolla solcellerna, de ger ingen el kl 01:00 på natten! Med vindkraften har vi byggt en välbehövlig redundans i vår elproduktionskapacitet. Vi har fler el-leverantörer som bryter upp oligopolet något, vi har blivit mindre sårbara för sabotage och extremistattacker, vi bidrar till minskning av koldioxidproduktione…fördelarna äro legio.

 27. István

  BjörnT#18
  Som inköpare skulle jag aldrig skriva kontrakt med en leverantör som aldrig kan garantera leverans när jag behöver varan, men som kräver att jag köper när det passar honom.
  ”Du får för fan klara dig bäst du kan, men kommer Jag, då skall du köpa av mig.”
  Det är bara med lagen tvång man kan uppträda på detta vis på marknaden, alternativt med metoder hämtade från södra Italien.  

 28. BjörnT

  Istvan, du borde nog läsa på lite om hur elhandeln går till
   

 29. Peter F

  BjörnT
  Frågan är ju varför vi ska ha vindkraft när den inte behövs och förstör så mycket i sin omgivning. Den ersätter  inte heller något som är mer skadligt.

 30. István

  BjörnT Du borde fundera på varför elhandeln går till som det gör!

 31. BjörnT

  Istvan med detta uttalande: ”en leverantör som aldrig kan garantera leverans när jag behöver varan, men som kräver att jag köper när det passar honom.
  ”Du får för fan klara dig bäst du kan, men kommer Jag, då skall du köpa av mig.”Det är bara med lagen tvång man kan uppträda på detta vis på marknaden, alternativt med metoder hämtade från södra Italien. ” har du med all pinsam tydlighet visat att du inte har den blekaste aning om hur el-handeln går till. 

 32. HenrikM

  BjörnT #26
  Vad menar du med bryta oligopolet. Jag har hört det där uttrycket från väldigt många miljöaktivister. Vad är det för mening med att bryta ett oligopol om man gör det med en produkt som är dyrare än marknadspriset. Det är för mig inte att bryta ett oligopol, det är för mig stjäla andras pengar. I en sund marknad skulle bryta oligopol med en för dyr produkt vara helt meningslöst. Lägger du nåt annat i ordet, tanken?
   

 33. HenrikM

  BjörnT #26
  Vem tycker du ska betala för den överkapacitet som behöver byggas. Borde inte den intermittenta energislaget stå för kostnaden? Dvs betala för de kraftverk som får stå outnyttjade och endast användas när verkligen behövs? Trots allt så måste man ansamla kapital och betala ränta för de anläggningar som behöver byggas. Jag skulle förstå logiken i vindkraften om den var t ex hälften så dyr som vattenkraften. Men nu är det ju inte riktigt så.

 34. HenrikM

  BjörnT #26
  Du hävdar att risken minsker om man fler produktionsenheter. Det håller jag helt med om. Men vindkraft kan man ju inte ses som en produktionsenhet som  levererar när det gäller. Tänk tanken att all kärnkraft slås ut i Sverige. Vi klarar precis med näsan över vattenytan med vindkraften, sen slutar det blåsa. Vad gör vi då? Vilka sjukhus ska vi koppla loss från nätet?
   

 35. István

  BjörnT
  Det är kul att du associerar på el handel när du läser mitt inlägg #27
  Jag pratar bara om vilka krav det gäller på en sund marknad.
  Det är bara med tvång man kan överrida dessa regler.
  Visst, du har rätt när du kände igen elmarknaden på mitt lilla kåseri. 
  Den marknaden är sjuk, oavsett hur i detalj den fungerar.
  Den enda pinsamma för mig är att behöva betala priserna på elen, som är
  en direkt följd av denna marknad, skapad av politisk klåfingrighet. 

 36. István

  BlörnT #26
  Säkerhet?
  För att samordna alla nya och gamla kraftkällor i Tyskland så planerar man ett helt nytt och smart elsystem. Totaldatoriserat!
  Brunkolsverket Schwarze Pumpe (1600MW) i östra Tyskland skall kopplas ihop med solpanelen på taket på en hundkojja i Schwarzwald. Samt allt övrigt, med en ständigt ökande andel av intermitent kraft.
  Hur säker tror du att en sådant system kan bli?
  Har du upplevt störningar i datorsystem?
  Hur säkert för sabotage? En finnig tonåring kanske får för sig att stänga av Tyskland. Bara på skoj.
   

 37. BjörnT

  Jag vet att man för att vara PK här måste man följa översteprästernas edikt och liturgi och rasa mot vindkraften.  Men det blir lite löjligt när doa-kören ivrigt försöker följa översteprästernas skrifter och avslöjar sin totala okunnighet om hur el-handeln fungerar och säkerligen även elcertifikatsystemet.  Kostnaden för elcertifikat är ungefär 5 öre per kWh, bara momsen är cirka fem ggr så stor.  Och elcertifikaten gäller inte bara vind, det gäller sol, geothermal, våg, torv, biomassa och småskalig vattenkraft med. Dessa tävlar om elcertifikaten på kommersiella villkor, det som är mest kostnadseffektivt är det som byggs ut inom ramen för elcertifikatsystemet.

 38. BjörnT

  Jaadu Istvan….det är ju inte så att elsystem fallerat utan hjälp av datorer…. Tyskland bygger ett smart el-nät som kommer att vara robustare än något annat som finns idag  med hjälp av sin decentraliserade energiproduktion och med  datakraft.  Men det förvånar mig inte att neo-luddism är en del av liturgin här på TCS.

 39. Olaus

  Stickan no1
  Tack! Mycket intressant.
  Lockne-ringen ligger i anslutning till de stora fyndigheterna söder om Storsjön i Jämtland med uran, vanadin, molybden, nickel, zink och organiskt kol.

 40. JHE

  HenrikM #20
  Det är lite dum fördelning av vindkraften. 2/3-delar finns i Danmark tillsammans elområde SE4, 1/6-del i elområde SE3 och 1/6-del i resterande delar av Skandinavien. När det är vindstilla över Danmark och Södra Sverige så är vindkraftsproduktionen låg även om det blåser mycket i norra Skandinavien.

 41. Gunnar Strandell

  Johnny!
  Tack för den här tråden.
  Diskussionen och länkarna i inläggen gör att jag sover gott i natt.
  Don’t worry, be happy!

 42. pekke

  BjörnT #38
   
  Vad händer om datasystemet fallerar ?
   
  Allt mer komplicerade system gör risken för total kollaps större vare sig människor eller datorer styr.
  Tappar man kontrollen över ett nätverks helhet så riskerar man överbelastning vare sig det sitter människor eller datorer som styr nätverket lokalt, man/dator vet inte vart/var nätverkets belastning skall styras till/från.
   
  Alla verkar tro att datorer/datorsystem är guds gåva till mänskligheten !
  Men datorer/datorsystem är lika dumma som stenar, de begriper ingenting och kan inte fatta några beslut på samma sätt som vi människor gör när vi står inför ovanliga händelser på ett ögonblick.
   
  Datorer/system gör bara vad de är programmerade att göra, händer något som inte finns i deras program så går det åt he….et !
   
  😉

 43. Slabadang

  Bra Jonny!
  Vindkraften var en idiotisk idè redan från början och det ska vara politiker till att inte fatta det. Björn T och andra vindkramares argument läcker som såll. Björn T hävdar att vi inte förstår hur systemet med El certifikaten fungerar och verkar oförmögen att förstå att det är precis tvärtom. Systemet är till för att subventionera dysfunktionell inneffektivitet till ingen nytta. Björn T kanske är politiker och det kan förklara trögheten.
   

 44. Ulf L

  Jag har alltid tyckt begreppet smarta kraftnät har något av Orwellskt nyspråk över sig. Varför kan man inte säga vad det är. Automatisk ransonering när tillgången tryter!

 45. HenrikM

  BjörnT #37
  Det du beskriver är om marknaden har perfekt information, då kommer investeringarna allokeras rätt. Men om det finns ”riskkapitalister” (i detta fall så är det tyvärr pensionärer, vanligt folk, kommuner etc..) som blir lurade att vindkraft är nåt smart. Ja då kommer vindkraften byggas ut, sen om ett antal år när man inser att kostnaderna överstiger intäkterna under en för lång tid så konkursar man verksamheten och där står ”riskkapitalisterna” med förlorade sparpengar. Om jag inte missminner mig så är kostnaden hos kraftvärmeverk 18 öre/kWh, kostnaden för vindkraft är omkring 60-80 öre/kWh. Vem konkursar först? Även fast vinden är gratis så innebär det inte att den energi vindkraften leverar är grats! Det är väl just det som miljöfolk i allmänhet inte förstår.

 46. HenrikM

  JHE #40
  Det är aldrig så att vi har bastant högtryck över hela norra Europa som ger svaga eller inga vindar över hela området? Jag vet inte hur det är, men jag har för mig att det kan inträffa.

 47. Christopher E

  Oj, vilket försvar av en idiotiskt elcertifikstskatt ovan.
  Ca 5 öre av elpriset är ju i storleksordningen en extra skatt på 10%. Knappast försumbart, som vindkraftskramarna försöker få det till.
  Att använda orden ”kommersiella villkor” i det sammanhanget visar en ordentlig brist på förståelse, för subventionerna som finansieras av extraskatten möljiggör ju just elproduktion som inte överlever under kommersiella villkor.
  Vidare, det enda som är säkert med ”smarta” elnät (smart brukar i det gröna nyspråket stå för exakt motsatsen till smart, tänk tex på klimatsmart) är att några smarta j-vlar kommer att berika sig medan hushåll och industri får ytterligare ökade kostnader.
  Vindkraft är totalt onödigt. Kostar mer, kostar jobb, kostar natur, kostar boendemiljö, kostar sänkte fastighetsvärden, ger inga utsläppsminskningar, använder mer ändliga resurser än vad den är tänkt att ersätta, har låg tillgänglighet mm. Denna miljöförstöring hade inte funnits om inte vissa individer som skor sig lyckats lobba och övertyga politiker att blunda för nackdelarna.
  Bara för att säga några saker som de är.
  Det är synd att lobbyister som BjörnT inte läser landsortspress, för då hade han vetat hur förtvivlade vanliga människor är över vindkraftens miljöförstöring, bortom floskelbarrikaden om ”bygdepeng” och ”utveckla landsbygden” och annat nyspråk.
   

 48. BjörnT

  ChristopherE: Vad är din definition av en lobbyist? 

 49. Christopher E

  #48
  Finns olika sorter. I grunden handlar det om att påverka politiska beslut i en riktning som gynnar den egna ekonomin/ideologin, utan att ta omvägen via demokratiska val. Lobbyister kan vara professionella, privata aktivister eller helt   sakna egen motivation (är då anställda att lobba åt andra). Vilken sort du är vet jag inte, men har du inte enligt egen utsago sprungit på slutna möten inom den ”gröna” sektorn? Så helt privat aktivism låter det inte som. Ekonomiska intressen i vindkraft har du nästan säkert.
  Och ja, visst förekommer lobbyism även på företeelser jag inte är negativ till, så lobbyism är inte i sig själv är inte nödvändigtvis fel. Skillnaden är väl att det jag gillar inte bara gynnar de som lobbar utan hela samhället (som tex skiffergas), emedan vindsnurror skadar allt utom en liten klick som berikar sig.

 50. BjörnT

  Så ChristopherEs slutsats är att jag är en odemokratisk lobbyist som springer på slutna möten och nästan säkert har ekonomiska intressen i vindkraft.  Det var nog nästan rekord i halmgubbebygge. Grattis, du har nog i vilket fall som helst tagit ledningen i den ädla konsten att skapa halmgubbar!

 51. Pelle L

  Björn T du menar alltså att du är en halmgubbe?
   
  Åk inte till Gävle!

 52. snicksnack BjörnT
  och nog låter det som om du är försörjd för att sitta just på dylika möten och diva på för mängden ’grön byrokrati’ och att du får lön för det.
  Dessutom har du problem med läsförståelsen, ganska allvarlig sådan, och det är inte första gången.

 53. BjörnT

  Och där kom TCS egen magister igång; i vanlig ordning delandes ut sina omdömen om folks intellektuella kapacitet och som av någon anledning alltid visar sig vara mindre goda hos de som har en annan grunduppfattning om saker och ting än han själv.

 54. Håkan Bergman

  Solen går upp i öster.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/japans-konservativa-i-storseger
  ”Mycket tyder också på att Japan under LDP:s ledning kommer att tänka om i kärnkraftsfrågan. Ett beslut om att avveckla kärnkraften togs efter förra årets tsunamikatastrof och haveri vid kärnkraftsverket Fukushima, men den krassa ekonomiska verkligheten i Japan – som har stort energibehov och få alternativa energikällor – verkar nu ha kommit i kapp.”
  Just det, stålarna. 

 55. JHE

  HenrikM #46
  Sommartid är det inte så ovanligt med med ett stort kraftigt högtryck över norra Europa som gör att det är nästan vindstilla i inlandet. Viss sjöbris förkommer alltid någonstans. Det händer inte varje sommar.
  På vintern är högtrycken inte lika omfattande och heller inte lika långvariga. Jag vet inte om det inträffat att hela Skandinavien haft vindstilla någon vinterdag. På vintern är det väldigt ovanligt att hela Sverige är nästan vinstilla samtidigt. Det finns en poäng med att sprida ut vindkraften över hela Europas yta.

 56. HenrikM

  JHE
  Är det inte enklare att helt enkelt inte bygga dom? Det var ju en sak om dom levererade energi väsentligt billigare än alternativen, men det gör dom ju inte.  

 57. Håkan Bergman

  Och uppepå elcertifikaten så ska elkonsumenter drabbas av detta också:
  http://op.se/lanet/ostersund/1.5402960-hoga-lokala-elnatspriser-granskas-och-ifragasatts 

 58. JHE

  HenrikM #56
  För min del så kan man lika gärna bygga nya kärnkraftverk som vindkraft, fast jag tror man är för sent ute med att börja bygga nya reaktorer innan de första tas ur drift. Under åren 2015-2030 kommer de 4 äldsta reaktorerna att läggas ned. I bästa fall hinner en ny reaktor stå klar innan den fjärde av de äldsta reaktorerna stängs av för gott.
  Det jag anser om vindkraftsutbyggnad är att det inte skall byggas så många nya verk där den mesta vindkraften finns utan sprida ut dessa över hela Skandinavien och Baltikum.
  Just när jag skriver det här så verkar vindkraften i Danmark producera 6-7% och i Estland verkar det vara 50-60%. I Sverige varierar det mellan 10% och 30% i de olika elområdena.

 59. Gunnar Strandell

  Ulf L #44
  Jag håller med dig.
  Om jag har förstått det rätt handlar det om att du ska få reda på att du riskerar en kalldusch innan du öppnar vattenkranen.
  I min pappas fritidshus fanns ett annat system. Tredje person som duschade fick kallduschen till de andras stora glädje. Kanske inte så smart, men ständigt lika kul! 😀

 60. Håkan Bergman

  Med eller utan smart elnät så har det inte var’t nån vidare dag nere hos Angela Mörker, transparens har dom dock, om än inte i atmosfären:
  http://www.transparency.eex.com/en/
   

 61. Ulf L

  Gunnar #59
  Jag bodde i Holland ett år. De har gasvärmning men rätt små reservoarer i sina hus. När jag på morgonen hämtade varmvatten för att koka ägg till frukost kunde det hända att det komm ett illvrål från min fru i duschen. 🙂  En av oss tycket det var roligt, den andre såg till att den glädjen var kortvarig.

 62. Bertel

  Jag tror att alla som har bott i en villa och haft några barn i tonåren, vet att de har en förmåga, att tömma varmvattenreservoaren oavs dess volym. Men man blev pigg och hyfsatt ren.  🙂

 63. Jan E M

  Bertel #62
  Mina döttrar kommer på besök över julen.
  Då får man nog duscha kallt ibland om man inte hinner först 😉