Public Service och åsiktsfriheten

publicistklubben

Som lärare i filosofi har jag under många år undervisat i bl.a. argumentationsteori. Jag är bekant med de flesta osakliga debattknep som varit välkända sedan de gamla grekernas tid, och som tyvärr upprepas i tidsålder efter tidsålder när det hettat till i den offentliga debatten. Filosofen Sokrates var utomordentligt skicklig på att avslöja de retoriskt välskolade demagoger (de s.k. ”sofisterna”) som han då och då hamnade i dispyt med.

För en sann demagog, eller sofist, så finns det ingen sanning eller falskhet, inget rätt eller fel. Hur kan man bevisa något överhuvudtaget, frågade de? Om inte, menade de, så handlar precis allt om att istället forma en verklighet som passar de syften som retorikern för tillfället är satt att gynna. Olika politiska partier på Atens torg hyrde in sådana här demagoger för att övertyga massan om att just deras världsbild var den rätta.

I modern terminologi så kallas sofisternas filosofiska position för post-modernism. Man förkastar sådana traditionella föreställningar som ”sanning” och ”fakta”. Istället så handlar allt i dagens värld om retorik, berättelser och politiskt färgade budskap. Men dessa spinndoktorer (som vi numera kallar sofisterna för) har nog dålig koll på filosofihistorien.

Jag nämner det här med anledning av diskussionen om Public Services uppdrag och framförallt om deras ambivalenta hållning till det fria ordet. Som ni minns så startade (ånyo) en sådan debatt i samband med Nya Tiders deltagande i höstens bokmässa i Göteborg. Härförleden hade man en intressant diskussion om en TV-sänd debatt om detta på publicistklubben. (h/t Slabadang för länkarna)

https://www.youtube.com/watch?v=RMWEF4jauy4&feature=youtu.be (c:a 40 minuter in)

Åsa Linderborg skriver i en krönika i Aftonbladet om hur hon slits mellan sin aktivistiska inställning att med alla medel krossa sina åsiktsmotståndare genom sin mediala maktposition å ena sidan och att på mer liberala grunder försvara principer om åsiktsfrihet å den andra.  Glädjande nog landar hon i det principiella (och det enda demokratiska) försvaret för yttrandefriheten. Man bör – hör och häpna – ”ta debatten” istället för att bara försöka fula ut sina motståndare. Den senare strategin har ju misslyckats kapitalt, menar Åsa Linderborg, och tvärt om gynnat motståndaren. Janne Josefsson är ännu skarpare i sitt försvar av att public service skall tillåta andra åsikter utanför det rödgröna SvT-partiet:

https://twitter.com/daccraft/status/785804879251984384

Janne Josefsson

Det är tyvärr sällan som man numera stöter på ett sådant principiellt försvar av åsiktsfriheten, i vart fall när det handlar om journalisterna själva. Under senare år så har public service alltmer hamnat i en position som innebär att man anser sig berättigad att censurera åsikter som ligger utanför den åsiktskorridor som man har stakat ut för sig. Under kamouflage av flufford som ”demokrati”, ”lika värde”, ”genus” och ”etnicitet” så har man försökt legitimera alla möjliga inskränkningar av yttrandefriheten i det offentliga samtalet. Snart återstår väl bara journalistpartiets egna åsikter som tillåtna. Risken, som Mikael Olsson Al Safandi, påstår finnas med yttrandefrihet är att otrevliga åsikter kan ”skaffa sig en plattform” genom att tillåtas yttra sig i TV eller radion.

Ja, det är väl precis på den här punkten där agnarna skiljs från vetet. Alla som tillåts yttra sig i media skaffar sig per automatik en ”plattform” för sin åsikt.  Det de säger når ut till en massa lyssnare/tittare/läsare. Så om du vill förhindra att åsikter som du ogillar får en ”plattform” så återstår bara att förbjuda dessa åsikter att framföras. Något annan lösning finns inte. De som vill använda Public Service för att prångla ut sina egna åsikter och inga andra använder sig av ett sådant argument. De är ingalunda för åsikts- och yttrandefrihet. De står i själva verket för en linje som är mer passande för ett antidemokratiskt och auktoritärt samhälle.

I Public Service så råder det samma förakt för yttrandefriheten i klimatfrågan. Vi som har ”fel” åsikter om klimat- och energipolitik behandlas t.o.m. värre än förment rasistiska partier som SD. Man är inte intresserad av en öppen diskussion. Man är inte intresserad av fakta. Man är inte intresserad av ett ifrågasättande av regeringens (och Alliansens) politik. Man är inte intresserad av de tusentals artiklar i vetenskapliga tidskrifter som ifrågasätter den officiellt sanktionerade katastrofteorin om vad en ökande mängd CO2 innebär.

Det är synd att Janne Josefsson och Åsa Linderborg inte ser parallellen med klimatfrågan. Varför tillåts inga som är kritiska till klimatalarmismen att framträda i Public Service? Varför sänder de enbart inslag och dokumentärer som utmålar en skrämmande bild av framtidens klimatkatastrofer? Varför faktagranskas aldrig sådana inslag?

Debatten på publicistklubben ger en bra inblick i hur många chefer och journalister tänker inom SvT. Man legitimerar frånvaron av en öppen diskussion om klimat- och energipolitiken genom att hänvisa till sitt ”journalistiska ansvar” att inte ge felaktiga åsikter en plattform. Om de skulle göra det så kunde ju den tittande allmänheten få för sig 1) att det finns delade meningar bland klimatforskare och andra akademiker och, än värre, 2) att klimatalarmismen faktiskt är obefogad. Att tysta sina motståndare genom att inte ge utrymme, och därefter ta den tystnad som uppstår som ett bevis för att det saknas kritiska argument, är ett demagogiskt knep fullt värdigt antikens sofister. Och helt i linje med en post-modernistisk syn på journalistikens uppgift och metoder.

Public Service lever inte upp till sin förment demokratiska värdegrund om åsiktsfrihet. När det gäller klimatfrågan är det tvärtom ett totalt haveri.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar!
  Utomordentligt bra sammanfattning av läget. Och Jacob N. har visat varifrån ”Trycket” kommer. MSM har sålt sin själ

 2. Sten Kaijser

  Tack Ingemar, visst är det märkligt. Klimatfrågan är ju inte en småsak som bara berör några få. Men de tror uppenbarligen fullt och fast på ”science is settled”. Många kommer att känna sig grundlurade.

 3. Ann LH

  TACK!

 4. tolou

  Kan normkritik i sig vara normerande okritisk?

  – Normkritik är viktigt på utbildningsradion och jag tänkte att för att göra detta trovärdigt så vore det bra att vända blicken mot den egna verksamheten och se på vad det innebär om normkritiken blir norm, säger Per-Axel Janzon.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6521602

  ”Det finns ett uppdrag att spegla hela samhället och så länge man inte har gjort det har man inte lyckats med sitt journalistiska uppdrag”

 5. Thomas P

  Sten #2 ”Många kommer att känna sig grundlurade.”

  Oroa dig inte. Jag är säker på att du kommer att lyckas rationalisera varför du egentligen hade rätt hela tiden oberoende av vad som händer framöver så du kommer aldrig känna dig grundlurad.

  I den postmoderna värld Ingemar Nordin beskriver behövs ju inga klimatforskare eller andra experter, lite pensionerade professorer i helt andra branscher duger precis lika bra och deras åsikter är precis lika mycket värda, ja egentligen mer värda eftersom de inte bedriver någon forskning och därför inte heller behöver några anslag.

 6. Lars Cornell

  Utmärkt Ingemar – tack !

  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

 7. Lasse

  Media har en stor inverkan på utgången av olika kriser. Just nu är det valet i USA som de påverkar.
  Men även kriget i Syrien. Vi har fått en plats i säkerhetsrådet som nu skall användas för att belysa ryska och syriska krigsbrott i östra Aleppo där många civila(600) dödas när rebellernas sista fäste i den staden bombas, (SVD debatt).
  Hallå hela pressen-kriget har pågått i 6 år och 200 000 har dött.

  I klimatfrågan har media ätit ur händerna på dem som jobbar för en sak och därvid glömt att den massa de skrämmer kan bli handlingsförlamade och bli dystra om framtiden. Mentala problem är vår tids farsot.
  http://notrickszone.com/2016/10/09/german-scientists-media-are-playing-a-dangerous-game-with-extreme-weather-fear/

 8. Lejeune

  Det framstår som uppenbart att ”public service”, som svenska folket äger, behöver reformeras i grunden om vi i slutändan skall ha någon åsiktsfrihet kvar.
  Vi tar demokratin för given, det har vi ingen som helst anledning att göra, otaliga är de som står i kö för att ta den ifrån oss, och den kommer garanterat att berövas oss om vi inte är beredda att försvara den.

 9. LBt

  Men den globala temperaturen fortsätter envist uppåt. Redan ca 1 C på mindre än 150 år. Extremt mycket, historiskt osannolikt mycket på så kort tid. Och trots 20 års intensiv forskning finns ingen annan väl underbyggd förklaring till detta än att det är en följd av vår fossila förbränning som i atmosfären inneburit en extremt snabb tillväxt av växthusgasen koldioxid. Historiskt osannolikt mycket på så kort tid, mindre än 150 år faktiskt.

  Men en enig värld har bestämt sig för att ta tag i detta och det är bra. Ta tag i det inom ramen för egen förmåga och till dess kunskapsläget säger något annat.

 10. Lasse

  #9 LBt
  På 1860 talet, ca 150 år tillbaka, hade vi ett årtionde med massvält pga uteblivna somrar och hårda vintrar.
  Ett årtionde med extremt väder eller kort klimatförskjutning?

 11. Daniel Wiklund

  Vänstern hade lite annorlunda syn på media förut. I Umeå var det ett möte (1970) där storfinansen ställdes mot väggen. Det var bl a Mats Carlgren (Mo och Domsjö), flera bankdirektörer och Lukas Bonnier, som skulle ställas mot väggen. Ett par år senare gjorde Fria Proteatern ”Typerna och Draken” , där Bonnieroperan ingick. Gissar att Sture Ring (var med och bildade KFML)fanns med i kulisserna, han var ordförande för Grafiska). Nu är det ganska tyst från vänstern om medias makt, kanske för att dom numera har makten över media.

 12. Peter Stilbs

  Locket tycks ha lagts på om ”klimatfrågan” i stormedia (SVT, SR, TV4, SvD, DN) ca 2010 – innan dess förekom en hel del inslag – men fortfarande med övervikt mot alarmismen (som då mestadels representerades av en något motvillig Erland Källén).

  Jag tror brytpunkten var när Maggie gjorde byfåne av Svante Axelsson i direktsändning i Agenda (tyvärr ett hackigt klipp) https://www.youtube.com/watch?v=S_4BWw_8qoU

  Landsortspressen är fortfarande öppen för avvikande åsikter

 13. Lasse

  Brukar gå in på DMI för att se på Arktis isläge.
  Nu verkar det som om isläggningen går trögt:
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

  Kanske på grund av att September varit ovanligt varm ,speciellt på Östra Grönland.
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/oktober/stadig-varmt-i-oestgroenland/
  En septembermånad utan frost där.
  I Oktober är det bara en månad förut som varit frostfri. Trettitalet var nog rätt varmt!

 14. Sören F

  En del tycks vilja låta taktik och retorik som inom politik mobiliseras mot extremhögern få befrukta, spilla över och användas på också kunskapsarenan – testa hur bekvämt de kanske kunde fås att fungera på något hatobjekt där :-]

 15. jensen

  LBt 9
  Och så ” glömmer ” du Manipulationerna betr. gammal (faktisk temperatur) resp ” ny.”
  Och så glömmer du UHI. Eg. är den moderna värmeutvecklingen till stor del uttryck för populationsutvecklingen
  Och så glömmer du skrotningen av ca 4000 ” obekväma” mätstationer, där de flesta låg långt norrut ( Sibirien) eller högt upp på bergspartier , Nu bekvämt vid kusten.
  Och så glömmer du Solens grand Maximum.
  Och så glömmer duSolens brightness på jordens yta.
  Och så glömmer du vulkanerna på oceanernas botten. Har du undersökt dem?
  Och så glömmer du effekten av solsystemets varierande tyngdpunkt. Har du undersökt detta?
  Och så har du glömt att skaffa dig riktigt perspektiv på klimatförändringar. En del väderspända säger 30 år.På tok för kort. En del kunniga säger 100 år. Börjar närmar sig ett acceptabelt perspektiv.
  många kloka säger 500 år. En del kloka säger 1000 år Sammanfattningsvis: Ingen enskild människa kan under sin livstid få en uppfattning om klimatförändring.

  LBt: GLÖM INTE ATT TÄNKA EFTER. LÄR AV DEN ROMERSKA LAGEN : ET ALTERA PARS AUDITUR
  Tillämpa ROYAL SOCIETY´ s grundregel ( som inte ens tillämpas av dem själva nu för tiden

  LBt: Försök ändra dig från SOFIST till sann FILOSOF.
  nånsin få en

 16. Björn

  Diverse agronomer som upphöjer sig till klimatexperter borde bli föremål för SVT´s Uppdrag granskning. Det kanske snart räcker med att vara agronom för att få en professorstitel på Karolinska.

 17. Peter F

  #12 Peter S

  ”Landsortspressen är fortfarande öppen för avvikande åsikter”

  Inte från Sundsvall och uppåt i alla fall. De har alla dessutom stängt kommentatorsfälten. Söder därom har jag ingen koll.

 18. Roland Salomonsson

  Bra sammanfattning!
  Du funderar över varför det ljugs så mycket inom andra ämnesområden i den debatt som tillåts framföras? T ex rörande klimatbedrägeriet.
  Orsaken är propagandaskäl. Varje gång åsiktskorridoren träffas av sann kritik, vilken kan väcka massor av sovande medborgare, så kastar man ut något argument SOM SKRÄMMER. Propagandisterna är experter på att omfokusera hotande verklighetsbeskrivningar (politik) till sådant som egentligen är ofarligt politiskt (med sansad politik, så skulle det inte finnas eller behövas något klimatbedrägeri). Misslyckas en sådan omfokusering i första försöket kastas nya fram tills man nått målet och kritikens grunder glömts av.
  Kritik angrips med 2 metoder. Dels omfokuseras den träffande kritiken och dels så angrips de individer som framför kritik personligen för att ställas i mest möjliga dåliga dager. Detta sker med de klassiska ”orden” när aktivisternas sakargument inte håller längre, typ Nazism, Rasism, allas lika värde (inte likhet inför lagen längre), samt med personangrepp rörande allt från utseende till bryllingars förflugna ord under fyllefest 25 år bakåt.
  Allmänheten är också lättledd. När MSM/Public Service för fram ”att alla är kritiska” och faktiskt hela MSM för fram samma budskap, så innebär detta att det subversiva revolutionsverktyget (propagandacentralen TT) beslutat sig för att bekämpa något visst. Ni vet väl att i stort inga artiklar idag publiceras, som inte har ursprung i TT propagandaverkstäder. Det enda en tidnings journalister gör själv är vissa notiser om lokala händelser. De stora drakarnas journalister möjligen redigerar något lite i det material, som beordras att utsändas. T o m en majoritét av ledarsidornas artiklar är utsända material, vilket antingen undertecknas av ”skribenten” eller så redigeras en aning och sedan undertecknas. Bli inte förvånade om man hittar samma ämnen i ledarna om man kollar tidningarna under en vecka. TT maktövertagande innebär också att all egentlig grävande journalistik har dödats.

  Till saken hör att S i samarbete med revolutionära vänstern har återupprättat det en gång skandaliserade IB (InformationsByrån), som var partiets egen hemliga underrättelsetjänst. Idag är denna underrättelsetjänst en grupp av listigt samarbetande privata företag (varav några är så hemliga att man bara kan ana att de finns , men inte vilka de är), däribland Researchgruppen, Expo etc, och lägger man sedan på TT, så har S och vänstern ett fullständigt grepp om all åsiktsbildning i Sverige. Lägg till att en viktig del i dessa underrättelse-enheters verksamheter är att härbärgera en mängd professionella ”troll”, som infiltrerar olika diskussionsgrupper inom t ex Twitter, Facebook m fl, dels för rapportering av ”farliga” oliktänkare och dels för att starta interna gräl inom resp gruppering. Räkna t ex med att bland de kommenterande i en grupp som Klimatupplysningen så finns det minst ett sådant ”troll”.

  Tro inget annat!

 19. Roland Salomonsson

  Komplettering: Med vänstern/S avses i huvudsak ”Kultur-marxismen”. Kultur-liberalismen har flutit samman med den förra i så hög grad att man kan säga att den är kapad och i praktiken inte existerar.

 20. Ingemar Nordin

  Roland S #18,

  Media går alltid i flock. En nyhet som SR meddelar på morgonen ältas sedan resten av dagen och kommer i tidningarna senast dagen efter. Vem behöver alla dessa osjälvständiga redaktioner?

 21. pekke

  Att SR och SVT numera har egna åsikter om vilka åsikter andra skall ha märks allt mer i deras program.

  Från GP ledare om Nobelpriset.
  ” När Kulturredaktionen på Sveriges Radio frågade sina “experter” svarade Naila Saleem, producent på P1 Kultur: ”Jag är rädd för att det blir ännu en halvdöd vit man som vinner (sic!)”. Smaka på den meningen. Den rymmer inte bara människoförakt utan också förakt mot kulturen. Genom att indirekt hävda att en potentiell pristagares hudnyans skulle vara viktigare än dennes litterära gärning förminskas såväl författare som deras verk ”
  Tydligen tycker Kulturradion att hud och kön är viktigare än om pristagaren är värd priset !
  http://www.gp.se/ledare/vad-tusan-h%C3%A5ller-ni-p%C3%A5-med-sr-1.3870576

  SR Ekot skickade ut det här märkliga Twitter-meddelandet om kvinnliga pristagare.
  https://twitter.com/sr_ekot/status/786563164745961472
  ” Här är kvinnor som tilldelats Nobelpris i år ”

  Man får hoppas att folk i allmänhet begriper att SR och SVT inte är dugg bättre än övrig media när det gäller vilken åsikt man får ha i Sverige och att de håller på med politisk indoktrinering för att folket skall tänka rätt.

 22. Sören G

  Klimatfrågan rankas lägst vid opinionsundersökning i de flesta länder. Sverige skiljer ut sig där den rankas högt. Är media friare i andra länder?

 23. Ingvar i Las Palmas

  #22 Sören G

  >Klimatfrågan rankas lägst vid opinionsundersökning i de flesta länder. Sverige skiljer ut sig där den rankas högt. Är media friare i andra länder?

  Klimatfrågans ranking i Sverge bestäms av
  – Media
  – Taskigt samvete
  – ”Vi vill vara ”Bäst-politiker”, typ ”gå före”, ”visa föredöme”
  – Lättpåverkade politiker i kombination med starka NGO:er

 24. Ingvar i Las Palmas

  Tillägg!
  Det finns inga vikingar längre.
  Den sista i raden var väl Jnga-Britt Ahlenius

 25. Peter F

  Rösta

  http://vote.myworld2015.org/

 26. István

  Finns det någon vett i att subventionera två rikstäckande dagstidningar som alltid har samma mening om allting? Har SvD skrivit något någonsin som inte kunde komma ut i DN likaväl?
  Åsiktskorridoren är smal, takhöjden är låg. Det gäller också att hålla sig i mittfåran i korridoren, ty nära väggar och tack uppstår gärna turbulens. Det vet alla som har sysslat med strömningstekniska prov.
  Sedan är det Sverige som gärna går ut och lär andra, om åsikts och yttrandefrihet!

 27. Michael

  En läsvärd text om normkritik som driver tesen att hela spektaklet egentligen handlar om bekämpande av borgerliga värderingar: http://fnordspotting.blogspot.se/2016/10/normkritik-nar-den-auktoritare-latsas.html?m=1

 28. sibbe

  Om man nu tar bort den obligatoriska Thomas-repliken, ni vet, Thomas tvivlaren, som inte tvivlar på
  Mann utan referenser, som inte tvivlar på att isbjörnen nästan har utrotats, men som tvivlar på att många forskare tvivlar då det gäller klimatet. Dom är pensionärer, menar han ( och menar antagligen att de som inte blivit pensionerade måste yla med KLIMATALARMISTERNAS VARGAR för att förtjäna sitt levebröd…)
  Annars så har nog Ingemar alldeles rätt, då det gäller medier, egentligen i allt. Medierna har sedan Bob Dylans tid vandrat vänsterut, och tolererar inte längre avvikelser från den rätta politiska sanningen: deras sanning. Och de driver politikerna riktigt som får(som de är) framför sig, må det gälla vilken fråga som helst: och förr eller senare blir det nog en puff, och man byter riktning: Alltid finns det någon Brutus som oftast inte ens får tack av sina vederbörande medbrottslingar.
  Minns ni ännu våren och sommaren i fjol: Då var medierna och de politiskt korrekta politikerna ense om att vem som helst skulle få komma in till himmelrike Sverige. Och idag? Är de eniga igen om att hålla gränsen stängt.
  Men däremellan så sjönk opinionssiffrorna för dessa partier allt lägre, och den inte bara mediala hetsjakten på SD (och AfD) hjälpte inte längre: så skedde i Sverige, så sker i Tyskland. Medierna formar nog politiken idag i mycket högre grad än nånsin.
  När Der Spiegel nyligen meddelade att Bundesrat hade stiftat en lag (vilket inte var sant, de gav en rekommendation till Bundestag, där samma partier sitter och absolut inte kan tänka sig att avskaffa sin bilindustri) så gav det eko i hela världen. tom Reuter och andra gick på den ankan.
  Samma gäller en annan artikel som der Spiegel hade häromdagen: Ju, det är så, det är problematiskt att överskottselexporten till grannländerna när det blåser är den smutsiga brunkolelen som tyskarna måste skänka bort. Och att t.ex. Polen (och nu också Tjekien) har en reglerare som förhindrar alltför mycket el kommer i deras nät längre-vilket gör att man måste stänga av vindkraftverk, då det finns för mycket kolel i ledningarna. Fantastiskt, eller hur.? Man frågar sig: varför inte stänga av dessa förskräckliga brunkolkraftverk för några månader:
  men det vågar inte de stora kraftbolag som EON och RWE: de ägs nämligen av delstater och kommuner vars politiker är beroende att det finns el i kontakten året runt. Förargligt är det förstås då man förr hade ordentligt med dividenderna av dessa förorenande industrier, som man nyinvesterade i vindmöllor och solpaneler, som förstås är som fat utan botten och dessutom opålitliga energier. Dessa politiker vågar inte gå emot medierna, som vill ha det så…
  Förr eller senare blir det en mycket stor blackout: och vi kommer att få veta: det är kolkraftverkens fel…

 29. Olav Gjelten

  Den politiskt korrekta mannen av i dag:
  Bor i storstaden.
  Han är ung och oerfaren.
  Han är akademiker och har har en ledarställning inom den offentliga sektorn.
  Han är miljö-eller vänsterpartist.
  Mest av allt är han feminist och det upprepar han hela tiden.
  Han ser inget problem i att folk numera inte kommer ut i arbetslivet förrän i 30-årsåldern, går i pension vid 60-65 år och lever till bortemot 100.
  Han är sportig, cyklar alltid till jobbet med hjälm på huvudet och har en mini-mini-ryggsäck på ryggen.
  Han ser kvoteringar som utmärkta lösningar till att tjejer får alltmer makt i samhället och slutligen driver ”kapitalismen” ut ur landet.
  Som politisk korrekt är han för fri invandring, inte minst för att den är ekonomisk lönsam, ger arbetstillfällen och sänker arbetslösheten.
  Han är synnerligen svåranträffbar för allmänheten, är ute på kringaktiviteter hela tiden och vidareutbildar sig mer än gärna inom områden som klimat, miljö, kbtq-frågor och annat flum.
  Skaffar han familj så är det med en likasinnad. Självklart är det han som står för all städning, matlagning, blöjbyte på barnen m m.
  När hans sambo efter några år tröttnat på att ha en toffelidiot i hemmet överger han utan protest allt det de gemensamt äger till kvinnan, flyttar utblottad till lägenhet och träffar barnen vartannat veckoslut så som reglerna säger i det feministiska samhället.
  Orkar han nu inte med det liv han själv har försatt sig i så heter det att han har gått in i väggen och blir långtidssjukskriven.

 30. Thomas P

  Sibbe #28 ”Om man nu tar bort den obligatoriska Thomas-repliken, ”

  Du menar, likrikta debatten så bara en åsikt får göra sig hörd? 🙂

 31. ThomasJ

  Bra skriv, Ingemar – Spot-on ! 🙂 Tack !
  Delar på FB.

  Mvh/TJ

 32. Pelle L

  Mycket välskrivet som vanligt, Ingemar!

  Vi får väl läsa detta riksmedia i morgon, och se dig i TV’s morgonsoffor?

  För du har väl skickat in din söndagskrönika till riksmedia 🙂

 33. Pelle L

  #32 skall naturligtvis vara ”i riksmedia”.

 34. John Silver

  Hela den västerländska härskarklassen är vansinnig och måste avslutas.

 35. Christopher E

  #29 Olav Gjelten

  Mycket bra! En kusligt träffande beskrivning av den genomtråkiga PK-typen.

  Vill bara lägga till (självklart och underförstått) att han är övertygad om klimatvetenskapen är ”avgjord” och att någon som säger annorlunda är att jämföra med en förintelseförnekare.

  Han sorterar slaviskt sina sopor för återvinning och köper givetvis i sin präktighet ekologiska matvaror i sin flergångspåse med miljöfloskler tryckta på utsidan.

  https://youtu.be/IBCpr9SW2tE

 36. Svempa

  #5 TP ur form idag?

  Läser just Lars Tobisson nya bok om löntagarfondsfrågan. Rudolf Meidners och LO-kongressens förslag och press på SAP att arbeta för en socialisering av svenskt näringsliv. Han citerar dåvarande LO ordförande Gunnar Nilsson som anklagar motståndarna till förslaget som varandes präglade av en ”primitivt och grovt reaktionär människosyn”. Samma typ av utfulningsfraser som idag hörs titt och tätt från dagens vänster som inte klarar faktadiskussioner utan önskar åsikthegemoni. Så låter andens B-lag.

 37. Thomas P

  Olav #29 Ja, tacka vet vi Donald ”grab them by the pussy” Trump. Där har du en riktig machokarl. Putin kanske duger också som förebild.

 38. Thomas P

  Svempa #36 Återigen blir jag undrande över hur omedvetna forumets skribenter verkar vara om vad som skrivs här. Hur många ”utfulningsfraser” hör du här, från ”vänsterextrem”, PK, charlatan osv. Men det är väl det att du inte tycker det räknas. ni har ju rätt och därför också rätt att fula ut motståndarna.

 39. Roggan

  #24 Ingvar#

  Bra kommentar, Inga-Britt A har gjort ett utomordentligt arbete som granskare. All heder åt henne och åt dig Ingvar som ger oss en påminnelse om henne. Hon var en granskare av högsta rang. Tyvärr ingick väl inte klimatfrågan i hennes uppdrag, om det hade gjort det hade det väl kanske blivit ”lite drag under galoscherna”.

 40. Daniel Wiklund

  Apropå förebilder Thomas P så har ju du Åsa R och Isabella Lövin som förebilder, vet inte om det är så mycket bättre än Trump och Putin.

 41. Mats G

  24
  Ingvar i Las Palmas
  ”Inga-Britt Ahlenius”

  Jag är benägen att hålla med. Hon är den enda med integritet kvar i de högre maktsfärena. Eller var. Hon blev bortmanuvrerad från RiksRevisionen och hamnade i FN.

  Men jag kan nog dra slutsatsen att vi skapat ett system som premierar ryggradslösa.

 42. Mats G

  41
  forts

  Se på Riksrevisionen nu. 3 höga ämbetsmän tvungna att avgå pga korruption. Det är naturligtvis en konsekvens att alla me integritet sållas bort.

 43. Mats G

  40
  Daniel Wiklund + Thomas
  ”har ju du Åsa R och Isabella Lövin”

  Jag misstänker att det är någotslags retoriskt knep att gillar man inte kulturmarxism så innebär det per automatik man gillar Trump och liknande karaktärer.

 44. Mats G

  Ingemar.

  Det blir tummen upp för detta blogginlägget. Den fungerar för mig som intellektuell balsam.

 45. Thomas P

  Mats G #43 Eftersom ”kulturmarxism ” är ett ord som bara används av extremhögern så är det helt logiskt att vänta sig att sådana som använder det skall stödja Trump, SD och liknande.

 46. Carin S

  Mycket bra sammanfattat.

  Tänker på min uppväxt o framåt. När jag var barn skulle vi dö I kärnvapenkrig, sedan skulle vi dö I en ny istdig, sedan skulle vi svälta ihjäl pga att det skulle bli överbefolkning, sedan var det skogsdöden (en jäkla massa skog kvar…), osv. glömde typ svininfluensan som skulle drabba oss oxå…
  När nu inte de stora massorna tror på helvetet längre så måste man ju skrämma massorna med något annat så de går att styra. Så vad tar man till som ingen gemene man riktigt kan kolla upp. Jo global uppvärmning. Jättesmart för gemene man har inte tillgång till mätdata, kan inte utläsa mätdata o göra beräkningarna, global uppvärming tar lååååång tid men inte så lång utan våra barn o barnbarn kommer att drabbas I ett fruktansvärt scenario (tänk syndafloden…).
  Saken är biff. Nu har vi ett nytt helvete att skrämma upp folk med så vi kan få dem att lyda o att betala samt hålla sig lugna.
  Världen är till för att bedras och den som kan få media att äta ur din hand vinner.