Orkanerna igen

I september refererade jag en ny, granskad artikel av R.N. Maue  om utvecklingen av styrka och frekvensen för tropiska orkaner under tiden 1980-2011. Maue använde sig av ett energiindex: Var 6:e timme ackumulerad vindhastighet i kvadrat. Jag citerade hans slutsats “…the population of ‘major’ global hurricanes has not increased since 1979. … the overall trend is flat proving conclusively that there is NO ‘overall’ global increase in hurricanes, minor or major.”

Detta inlägg resulterade i ett 60-tal kommentarer här på TCS, och för ovanlighetens skull fick jag också ett halvprivat mail med diverse synpunkter.

Min samanfattning av detta meningsutbyte är att IPCC’s bokföring av en ökande orkanfrekvens och –intensitet är dubbelt felaktig. För det första har inte orkanerna ökat signifikant, och för det andra finns det inga vetenskapliga skäl för att de skulle öka därför att den globala medeltemperaturen stiger 0.6 oC. För det andra vill jag gör ett tillägg. En nödvändig förutsättning för att en orkan skall uppstå är förekomsten av varm och fuktig luft. Detta är emellertid inte en tillräcklig förutsättning, utan det fordras också konvektionsprocesser som drivs av de temperaturskillnader jag nämnde i inlägget.

Efter detta meningsutbyte har jag läst delar av en nyutkommen SPPI-rapport  av William M. Gray, som starkt kritiserar just det avsnitt av IPCC-AR4 som handlar om orkaner. Han har genomfört omfattande egen forskning under mer än 55 år och handlett ett imponerande antal doktorander inom orkanforskningen. Han citerar bl a en av Maues figurer, som visar orkanutvecklingen sedan 1970-talet. ACE (= Global Acumulated Cyclon Energy är ett index baserat på cyklonens kvadrerade vindhastighet var 6:e timme så länge orkanen varar.
Figur1 e1320757671767   Den övre kurvan visat rullande globala årsmedelvärden och den undre motsvarande för norra halvklotet. Skillnaden är sålunda ACE för södra halvklotet. Det globala värdet har två toppar på 90-talet och en något svagare 2004-05. Det visar däremot inte någon trendmässig ökning sedan 70-talet och en nedåtgående trend sedan 1990. Gray skriver mycket eftertryckligt att det inte finns något stöd för påståenden om en systematiskt ökande förekomst av orkaner. Än mindre att deras frekvans och styrka skulle påverkats av  antropogena CO2-utsläpp. Förutom Maues och egna arbeten citerar han bl a

P. J. Klotzbach ”Trends in global tropical cyclone activity over the past twenty years (1986-2005)” (Geophys. Res. Lett., 33, L10805, doi:10.1029/2006GL025881).

Enligt Gray är den dominerande orsaken till variationer i orkanernas uppträdande att söka i  havsströmmarnas förändringar på en flerårig tidsskala. Den termohalina cirkulationen påverkar havets yttemperatur, som har avgörande betydelse för att orkaner uppstår.

Åren 2004-05 drabbades  USA av åtta kraftiga orkaner inklusive den förödande Katarina. Dessa orkaner är sannolikt bakgrunden till den sekundära toppen 2004-06 för den undre kurvan i diagrammet ovan. De stora skadorna väckte givetvis stor uppmärksamhet, och Gray ger en näst intill forskningssociologisk beskrivning av hur detta triggade publiceringen av några haussade vetenskapliga artiklar i Nature och Science med olyckliga följder för historieskrivningen. Gray anser att kvaliteten hos dessa är så låg, att han ifrågasätter att dessa har granskats vetenskapligt. En avsevärd del av rapporten är detaljerad polemik mot dessa arbeten, som okritiskt  accepterats i IPCC-AR4.

Gray påminner också Chris Landseas avhopp från IPCC i januari 2005. Det skedde efter det att Trenberth plötsligt dementerat hans slutsatser att orkanerna inte berott på ökande CO2-halt, och i en presskonferens tillkännagivit motsatsen. Det upprörande i sammanhanget att Landsea var ansvarig huvudförfattare till detta avsnitt och hade en stark vetenskaplig bakgrund inom orkanforskningen. Detta i motsats till Trenberth, men denne hade en starkare ställning inom IPCC-hierarkin att utöva makt från.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra C-G!

  Vi vet ju nu hur de desperat försöker hitta samband mellan CO2 och väder.
  Ovetenskapliga påståenden har haglat i frågan i många många år. Även extrema väder som diametralt går emot klimatmodellernas scenarier anväds helt okrtitskt till propagandan. Vi har torkan på Afrikas horn som ett bra exempel.

  I princip alla extremväder har använts CAGWpropagandan som ”bevis” eller som exempel på ”vad vi allt oftare kommer uppleva i framtiden”. Översvämningar i Australien Bangladesh eller England. I Sverige så ändrar SMHI sina prognoser helt om angående nederbörd. Göteborg går ifrån att vara ett beräknat torrhål till att vid översvämning bli bekräftelse på det motsatta.

  Enligt vad jag förstått har vi 93 olika vädertyper med varierande kvalitet i statistiken att tillgå och tolkningsrätten av vad som anses ”statistiskt signifikant” i kombination med den fria tolkningrätten om vad som skall anses vara längden på ”klimatcykel”. Med bakgrund av detta så är jag förvånad över att de inte lyckats hitta fler ”bevis” än vad de gjort. och när nu Orkanerna bevisligen inte kan hänföras till än annat möjligtvis motsatsen än vad som tidigare hävdats av IPCC bevisar hur långt de är ute och cyklar.

  Sen har vi dessutom självklara förutsägbara förändringar på planeten under sina uppvärmningsperioder men dessa observationer betyder NOLL i bevisvärde för orsaken till den. Den ständiga desiformationen och sammanblandningen av dessa päron och äpplen är bara tröttsam.

  Jag tänker bla på glaciärer och istäcken. Hur kan forskare bli överraskade av agtt is smälter om det blir varmare och hur kan det ”vara mycket värre än vad forskarna trott” ? Har vattnets grundläggande egenskaper överraskat dem dvs att isen smälter och vatten expandrrrar vid uppvärmning. Vad i ligger överraskning? Vad trodde innan och i så fall vaför?

  Teater inget annat än ren teater!!

 2. Bim

  En ny studie från FAKV visar att forskningen i dag är så hårt politiskt styrd att resultaten starkt kan ifrågasättas.
  Det viktigaste incitamentet för dagens forskare är att kunna bli uppmärksammade bland de institutioner och kollegor som har att fördela forskningsanslag inom olika områden. Detta har lett till att målet för forskningens resultat redan på ett tidigt stadium är fastlagt och forskaren endast har att söka de evidensens baserade bekräftelser som visar att målet var rätt från början. Allt för att underlätta de politiska besluten som anses vara viktiga för landet.
  Detta ger även forskaren tillgång till den vetenskapligt mest ansedda litteraturen att publicera sina rön i och som i sin tur ger mer forskningsanslag och medlemskap i mäktiga klubbar som The Club of Rome, Tällbergs Foundation och liknade sammanslutningar där man frikostigt delar ut doktorshattar och föreslår nobelpristagare.
  Dessutom får forskaren gratis möjlighet skaka tass med potentater som han aldrig ens kunnat komma i närheten av under normala omständigheter.
  Forskare som hellre vill stå utanför den politiska styrningen har små möjligheter att få någon oförtjänt doktorshatt, däremot får de sig tilldelade lustiga öknamn som kanske kan bereda dem en viss tillfredställelse i umgänget med likasinnade.

 3. Ang. vind: Vestas visar en förlust på 83 miljoner euro för tredje kvartalet 2011 pga svag tillväxt inom OECD. Motvind!

 4. Svempa

  Willis Eschenbach på WUWT nyssens angående Durban:

  ”We are now coming up on the 17th UN Climate Change Carnival … so many clowns … so few circuses”
    

 5. Björn

  Grunden för väder och vind, orkaner och havsströmmar, är energi från solen. Jag tycker att ambitiösa rapporter som Grey´s säger inte mycket annat än att det har varit orkaner. Den viktigaste faktorn för att förstå uppkomsten av orkanerna saknas, nämligen solen. Utan hav och dess uppvärmning uppstår inga orkaner. Hur har molnbildningen sett ut över de delar av havet där orkanerna har uppstått. Vi måste förstå att grunden för dynamik är en variabel energikälla. Så länge inte data om den totala molnigheten över land och hav inte tas med som variabel, kan inga klimatrapporter vara trovärdiga. Att någonting rör sig eller fladdrar är bara en observation, men fullständigheten kräver också att man försöker ange vad det är som får någonting att röra sig eller fladdra. Koldioxid kan definitivt inte få någonting att röra sig eller fladdra.
   
   

 6. Slabadang

  BIM!

  Frågan är ju hur man skapar bättre system och problemet är att där makten finns uppstår korruptionen. Ett dilemma som är svårt att komma åt och politiseringen utgör en del av korruptionen. Det går nog inte att få bort inslagen av detta vilket system man än väljer. Men en sak är säker, det kan inte finnas et sämre sytem än det vi har nu. Det vetenskapligat arbete i sig måste ges högre status i sig utifrån sina egna kritierier som inte är politiska utan nytta för mänskligheten. Integriteten är kränkt och under devalvering och den som håller i plånboken är den som ställer villkoren.

 7. Håkan Sjögren

  Bim # 2 : Du har helt rätt. En skillnad mellan vetenskap och kvasivetenskap är att en vetenskaplig forskare undersöker HUR det är, medan den kvasivetenskaplige vill visa ATT det är. Det senare är tyvärr det som går hem i politiska kretsar, vilket vi dagligen och stundligen ser exempel på. Mvh, Håkan.

 8. Christer Löfström

  http://www.worldenergyoutlook.org/
  2011 just released.

 9. Björn #5
  Vi är nog överens, men jag vill försvara Grays rapport på en punkt. Det han övertygar mig om är att AGW-påståenden om orkaners frekvens och styrka är felaktiga. Med tanke på hur dessa påståenden cirkulerat i media tycker jag att detta är en värdefull insats. Om det sedan hjälper är en annan sak.
  Slabadang #6
  Viär nog också överens om det mesta. Dock en liten protest mot ”det kan inte finnas et sämre sytem än det vi har nu”. Det är klart att det kunde vara mycket värre – och är det också på andra håll i världen.
  Den obehagliga överraskningen är dock att man inom en demokrati  med full yttrandefrihet, kan få ett sådant flockbeteende hos alla våra partier, ”fria” medier och folkrörelser. Det krävs inga fångläger, utan räcker med en rynka i pannan för att tysta undran och kritik.
  /C-G

 10. ThomasJ

  Lite vid sidan om kärnan, men väldans värt att läsa/fundera kring:

  http://thepointman.wordpress.com/2011/10/14/global-warming-and-pathological-science/

  ’Patologisk vetenskap’… lovely!  🙂

  Mvh/TJ

 11. Ingemar Nordin

  C-G,

  Tack för uppdateringen på den vetenskapliga fronten angående orkaner. Jag förstår att du stött på motstånd för att du rapporterar om detta.

  Att du, som simpel professor i fysik, ens understår dig att informera om saker som kan undergräva vissa klimatforskares alarmistiska budskap är ju en hädelse utan like!

  Du borde skämmas! 🙂

 12. Eu frågan med ekonomi,det svåra ekonomiska läget i Europa
  dominerar helt,eftersom det är  mest väsentliga för närvarande.
  Klimatfrågan där råder flockmentaliteten,ingen har det politiska
  mod ännu i dessa frågor, som är för kontroversiella.
  De politiker i Usa som ifrågasätter ’global warming’ fnyser man åt i Sverige som höger reaktionära politiker.
  Nu före Durban mötet, är frågan extra känslig särskilt som S.V.T
  o Tv 4 bevakar och  en förväntad  klimatavtal skall  komma till
  stånd.
  Det är den policy  som råder i klimatfrågan  i Sverige även bland
  politiska partier.
  ALI.K.

 13. ThomasJ #10
  Bra skrivet. Och man blir påmind om grafen över antal temperaturstationer versus temperatur.

 14. Ingemar Nordin

  Bim #2,

  En mycket välformulerad kommentar!

  Visserligen har det ännu inte gått dithän att Tällberg Foundation kan utdela hedersdoktorat. Men det är väl bara en tidsfråga. Våra universitet är sååå känsliga idag för vad som är politiskt korrekt att det räcker med en hostning från dylika NGOs (och MSM och MP) för att de genast skall visa sig bäst i klassen på att tycka som den politiska klassen.

  Man kan känna sig spyfärdig för mindre!

 15. Halvdansken

  Bjørn Lomborg har intressanta teorier om detta. Han påpekar också att antalet orkaner och översmämningar osv inte alls har ökat, utan probemet är ett annat.

  Vi är många fler människor på jorden nu än för tex 100 år sen.
  Vi bygger hus och bosätter oss vid vattnet.
  Vi underhåller inte våtmarker och annat som fungrar som naturliga barriärer (ett av problemen med skadorna i New Orleans).
  Internet och TV gör att vi får reda på allting som händer överallt i samma sekund som det sker.

  Jag tycker det är värt att tänka på också.

 16. Kurt Persson

  Här är några  citat av Maue som kan vara intressanta i sammanhanget

  ”In contrast to record quiet North Pacific tropical cyclone activity in 2010, the North Atlantic basin remained very active by contributing almost one-third of the overall calendar year global ACE. ”

  ”The North Atlantic basin is seemingly special — in that the current ”active-period” since about 1995 has not necessarily manifested itself elsewhere — and scientists are still unsure of why. Tropical cyclone and climate change science is far from settled, and any conjecture about global warming impacts can be argued from both sides of the aisle in a civil manner without resorting to personal, political attacks. ”