Don’t you worry ’bout a thing

Hus mot färg

 

Det är svårt att sia om framtiden och det gäller inte minst hur framtidens energimix kommer att se ut om säg 100 år. Lika lite som man år 1911 kunde förutspå det tekniksprång mänskligheten har gjort fram till år 2011, lika lite kan vi idag sia om hur världen kommer att se ut år 2111. Nästan varje vecka kan man läsa om diverse olika innovationer, inte minst inom energisektorn 

Danska forskare har exempelvis tagit fram bränsleceller som kan framställa konstgjord bensin från vatten och koldioxid med hjälp av elektricitet skriver SR. Man tänker sig att elen skall komma från vindkraftverk och att bensinen då bli koldioxidneutral.

I en annan artikel på SR skriver man om möjligheten att om bara 3-5 år tillverka naturgasdrivna värmepannor som, med hjälp av bränsleceller, också ger huset den el man behöver.   

 The Guardian skriver om planerna på ett kärnkraftverk drivet med  thorium i Indien. Om planerna håller beräknar man att kraftverket skall vara klart för driftsättning till slutet av detta decennium. Tanken är att det skall leverera 300MW vilket är ungefär en fjärdedel av vad ett västerländskt kärnkraftverk av ordinär storlek ger.  De här kraftverken är mindre men också billigare och därmed prisvärda, menar Ratan Kumar Sinha på Bhabha Atomic Research Centre (BARC). Det finns alltså många fördelar med de här kraftverken jämfört med våra traditionella kärnkraftverk, inte minst det faktum att avfallet är mindre farligt och behöver tas om hand i hundratals snarara än tusentals år.

Detta är givetvis några få axplock men nog går tekniken framåt. Helt oavsett vad man anser om riskerna med våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen kommer världen år 2111 att ha en annorlunda energimix än vad vi har idag. Om mängden koldioxid i atmosfären skulle visa sig vara ett allvarligt problem så är jag dessutom övertygad om att vi löser det, också!

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Tyvärr är det så att det mesta av det som ses som framtidens energilösning oftast stannar på prototypstadiet. I bästa fall kan en ny produkt bli användbar efter 20-30 års utveckling.

 2. inge

  Jag vill minnas att ”tekniksprång” är ovanliga, kanske någon vet bättre. Jag tänker ibland på kasettbanden som fortsatte att utvecklas medan CD-skivorna gjorde sitt segertåg. Nu är snart de också borta verkar det som. Som IVH säger krävs det oftast lång utveckling av nya produkter.

 3. Bim

  Om vi inte slösade miljarder på fel klimatpolitik med tankeförbud på kärnkraften i trettio års tid så hade vi varit långt framme redan nu.

  Men en sak är säker, teknikutvecklingen går framåt trots politikernas klåfingrighet. Om inte här, så någon annan stans.
  Men det vore ju smartare att vara med på tåget istället för att gå baklänges in i framtiden med landet fyllt av idiotiska  väderkvarnar.

 4. Thomas

  Bim #3 något ”tankeförbud” har aldrig funnits, men det vet du säkert egentligen.

 5. J-O

  Indien har ett ambitiöst Thorium program och om jag inte minns fel skulle 30% av indiens el komma från Thorium reaktorer 2030.
  WUWT hade ett intressant inlägg om Thoriums bränslecykel contra Uran.  Det krävs enorma mängder råuran för att få fram klyvbart bränsle medans 1kg Thorium faktiskt ger 1 kg bränsle.  Visserligen sker omvandling i några steg till önskad isotop innan man kör bränslet men denna omvandling kan ske genom att Thorium bestrålas i en ”vanlig” reaktor under normal drift.
  Sverige har vad jag vet betydande Thoriumtillgångar.

 6. J-O

  Thomas #4:  Vad är din egen definition på den lag som löd som följer: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tankef%C3%B6rbudet
  Om  du har ett bättre namn så kan du delge oss andra MEN du vet mycket väl vad vi avser och det är bara din hårklyverier som du ständigt framför på ett mycket irriterande sätt.

 7. ces

  Thomas #4 Jag förstår att du inte tyckte det var ett tankeförbud. Det var ju bara ett sätt att få folk att förstå vad som är rätt! Vad som är rätt vet bara miljöfolket.

 8. Thomas

  J-O, folk som talar om ”tankeförbud” syftar vanligen på myten om att forskning om kärnkraft skulle varit förbjuden.

 9. Håkan R

  => Thomas 8
   
  På KTH fanns på 70-talet en stomplanslinje inom sektionen för Maskinteknik som hette Reaktorteknologi, i min årskull var det ingen som valde den linjen.
  Vem vill verka inom en avvecklingsbransch?
  Även om lagen inte direkt pekade ut forskning lär den indirekt ha påverkat viljan att forska inom området.

 10. Bim

  Thomas # 8
  Du vet mycket väl vad jag menade.

 11. Thomas

  Håkan #9 det är klart att intresset för att forska på kärnkraft minskade när det beslutats att vi inte skulle bygga några nya reaktorer, men forskning har hela tiden fortsatt i mindre skala, något förbud fanns aldrig.
   
  Bim #10, om du menade något annat än det du sa, varför sa du inte det istället? Varför räcker det inte med att säga att det var dumt att förbjuda mer kärnkraft, varför dra till med felaktigheter om ”tankeförbud”?

 12. Svempa

  Snart kanske Hans Werthéns vision från hans krafts dagar blir uppfylld. Ett pärlband av kärnskraftverk längs Sveriges kuster (då var det väl Secure han menade men det går lika bra med toriumreaktorer)

  Werthen var ju känd för sina ofta slagfärdiga uttalanden – t.ex.;

  Konsten är inte att tala om vad blir för väder. Konsten är att ha ett paraply när det börjar regna!  ” 

  Om framtiden vet man så lite att det räcker med huvudräkning. (Om datoriserade prognosverktyg för ekonomisk utveckling).  

 13. ces

  Thomas #11 Tänk vad dumma tiotusentals människor är som uppfattade lagen som tankeförbud, när du som vet så mycket, vet att det inte alls var så.

 14. Björn

  Energifrågan är viktigare än klimatfrågan. Utan energi kan vi inte ens klara ett naturligt svängande klimat. Där det är varmt behövs kylning och där det är kallt behövs uppvärmning. Vi får inte glömma att vi blir fler här på klotet vilket innebär behov av mer energi. Oavsett koldioxidfobin kommer U-världens förbränning av ved, kol och annat att minska och ersättas med el, i takt med den tekniska utvecklingen. Vi kan inte ens föreställa oss allt nytt om 5-10 år eftersom olika forskningsbidrag på energiområdet kan medföra totalt ny syn på energiförsörjningen. Politikerna behöver mer bildning för att förstå detta.

 15. Ann L-H

  Tack Svempa för citaten i #12!

 16. bom

  #14
  Björn!
  Den enda bildning som en politiker kan skaffa sig verkar vara ”varbildning” :-)! För min del gärna med MRSA!

 17. bom

  PS Då skulle dom kanske satsa s-pengarna på att hitta nya substanser som gör att vi får tillbaka försprånget före de elaka muterande satorganismerna. I ställlet satsar dom på carbon capture och vind mm.
  DS

 18. bom

  Aker i Norge lägger nu ned verksamheten med carbon capture – tretti ingenjörer och en VD fd statssekreterare arbetslösa. Dom lyckades inte lura sig in på Mongstad och ”den engelska marknaden” uteblev också i och med att man beslutat att skruva ned takten i det pågående ekonomiska självmordet.

 19. AOH

  I dagens VLT finns ett passande  bidrag till Lena K:s rubrik  „ Don’t you worry ’bout a thing”
   
  som säkert kommer att reta en och annan klimatpatient
   
  Ökat utsläpp av koldioxid inget att oroa sig för

  ”Jag har ett glädjebud till alla, som oroats av fjolårets ökade utsläpp av koldioxid. Ta det lugnt! Detta utsläpp betyder mindre än en brakare i vinterstormen……”

   
  HÅKAN SJÖGRENDOCENT OCH MOLEKYLFYSIKER
  http://vlt.se/asikter/debatt/1.1427819-okat-utslapp-av-koldioxid-inget-att-oroa-sig-for
   

 20. J-O

  Hittade denna intressanta läsning på JoNova.

  Enligt detta så må vi i indurstrivärlden ( främst vita medelålders heterosexuella män antar jag) släppa ut mest CO2 MEN vi har å andra sidan de allra största sänkorna.

  Så vi behöver precis som rubriken säger inte oroa oss för någon klimatskuld då vårt nettobidrag är mindre än 3:e världens.

  En treori som framförs är att vi inte avverkar vår skog i jakt på ved…

  http://joannenova.com.au/2011/11/co2-emitted-by-the-poor-nations-and-absorbed-by-the-rich-oh-the-irony-and-this-truth-must-not-be-spoken/#more-18671

 21. Brakarae i vinterstormen!
  Ha ha den va bra.  Bra rutet av Håkan.

 22. Björn #14
  Rätt. Energi är huvudfrågan.Och istället för att satsa på vettig energiförsörjning så motarbetar våra politiker detta. Vi kommer att ”Frälsas” av idoga ingenjörer och motvalls forskare, inte av politiker.
  Tamejfan.

 23. Slabadang

  Forbes och jag är helt överens om A Rossis E-cat:

  http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2011/10/30/believing-in-cold-fusion-and-the-e-cat/

  Speciellt avslutningen…. vad pysslar Rossi  med egentigen det är omöjligt att förstå hur han tänker strategiskt och risken är att … det gör han inte alls alternativt att det är medvetet och det ökar risken för att det är ett fejk och Rossi medveten därom. Det är för mycket motsägelser för att man ska våga annat än att bara hoppas att dte funkar.

 24. Slabadang

  Håkan ! 🙂

  Piss i Missisippi
  Fjärt i rymden hur många liknelser finns det?

   
   

 25. Björn

  Slabadang [23]; Folk från Ny Teknik har varit på plats vid flera tillfällen och de är inte pessimistiska om utfallet. Att det inte är en bluff kan man nog vara helt övertygad om, däremot kan det finnas teoretiska missförstånd, men dessa delas i så fall av flera besökande professorer. Ingen har ännu påstått att det rör sig om fusion utan om en form av energikatalysator (E-cat). När man försöker skala upp testerna kommer man som i alla sammanhang, att stöta på problem, men sådana övervinns för det mesta och så även i detta fall. Följande WWW-sida följer det hela med uppdateringar så fort något händer.
  http://ecatfusion.com/sv/e-cat-fusion

 26. inge

  En inspirationsdag med Mattias Klum och Dimitri Zenghelis, (huvudförfattare till Sternrapporten) bl.a. med Anders Johansson (från Anders och Måns ) som moderator. Låter väl lockande?

  http://www.bwz.se/TALENTUM/b.aspx?vi=12&vid=495&ucrc=5DF5A9A6

 27. PT

  På EIKE:s hemsida (http://www.eike-klima-energie.eu) finns en mycket bra artikel av Willis Eschenbach om just det omöjliga att basera klimatförutsägelser på en massa datamodeller. Artikeln är illustrerad med en sagolik bild med rubriken : Why Climate Models Fail, Consistently 

 28. Slabadang

  Ha Ha Ha Ha! Kina laddar inför Durban.

  Ett kinesiskt långfinger.
  …In a shocking attempt to blackmail the international community, Xie Fei, revenue management director at the China Clean Development Mechanism Fund, threatened: “If there’s no trading of [HFC-23] credits, they’ll stop incinerating the gases” and vent them directly into the atmosphere. Speaking at the Carbon Forum Asia in Singapore last week, Xie Fei claimed he spoke for “almost all the big Chinese producers of HFCs who “can’t bear the cost” and maintain that “they’ll lose competitiveness”.

 29. PT #27
  Tog lite tid att hitta, siten på tyska men jag hittade bilden med engelsk text  Med en ”herrejösses-länk”
  http://www.eike-klima-energie.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FModel_inputs.png&md5=637b0c6198d4acb7164f4a3855ef69f666aad964&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjIxOiI4MDAgLy8gZ3Jvw59lIHZlcnNpb24iO3M6&parameters%5B1%5D=NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czoyNDoiPGJvZHkg&parameters%5B2%5D=YmdDb2xvcj0iI2ZmZmZmZiI%2BIjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9Imph&parameters%5B3%5D=dmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsiPiB8IDwvYT4iO30%3D

 30. Slabadang

  Björn!

  Jag vill vara säker på att det inte är ett typ batteri eller en accumulator utan verkligen en reaktor. De korta driftiderna gör mig långt ifrån trygg. Men jag hoppas naturligtvis att den funkar enligt de kritierier som redovisats och är den världssensation den skulle innebära.