Ny kärnkraft generation IV på gång

Kontruktionstid

Stiftelsen för Strategisk Forskning har tilldelat KTH 50 miljoner kronor för att bygga en en forskningsreaktor i Oskarshamn vilket är en satsning av fyra kopplat till målen i Agenda 2030. Det är forskningscentret ”Hållbar kärnteknisk forskning i Sverige (SUNRISE)” som ska förbereda drift av en blykyld generation IV och den ska vara klar inom 10 år. Stiftelsen hoppas att denna typ av avancerad reaktorteknologi kan kommersialiseras i stor skala inom 15 år.

”I projektplanen ingår design och övergripande säkerhetsanalys för forskningsreaktorn, utveckling av nya avancerade stål, beläggningar och svetstekniker, samt ny bränsledesign, allt optimerat för miljön i en blykyld reaktor.”

Fantastiskt kul tycker jag och det låter ju som en mycket snabb tidplan. Annars framförs det ofta att det tar mycket lång tid att bygga kärnkraftverk och att vi inte har tid för klimatets skull. Tittar man på konstruktionstiden för kärnkraftverk (ej gen IV) är den inte så lång som man skulle kunna tro. Grafen är hämtad från statista.com.  Det kärnkraftverksbygget som framhålls som en varning är finska Olkiluoto-verket som har blivit väldigt dyrt och försenat men det ger inte en rättvisande bild. Just nu (maj 2020) är 53 nya reaktorer under konstruktion världen över.

Kan man dessutom börja serietillverka små kärnkraftverk av typ blykyld generation IV kan vi på allvar börja ersätta exempelvis kolkraftverk och vindkraftverk.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Vad gäller Finlands satsning så hade de nog lite otur, satsade på fel häst och vid dålig tidpunkt.
  Ska man bygga en 3g reaktor idag får man välja mellan tre trovärdiga leverantörer: Kina, Ryssland och Sydkorea. Västerlandet är nere för räkning, men kan möjligen resa sig med 4g, men fan trot?
  Det blir intressant att se om Finland köper en Rysk reaktor nästa gång. Jag har kopplingar till Bulgarien och där ska man bygga ett nytt verk.
  https://www.neimagazine.com/news/newsfive-companies-shortlisted-for-belene-npp-7569814

 2. Lasse

  Tack Lena
  Alltid intressant med ny teknik. Vi behöver mer av tillförlitlig el.
  Huvudsakligen är att de satsar på passiv säkerhet, system som inte kräver el för att fungera.
  Nån som vet om vi kan börja räkna in ny Finsk kärnkraft snart?

 3. Ingemar Nordin

  I en Wikipediaartikel (några år gammal) skriver man: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rde_generationens_reaktor

  ”De faktorer som GIF anför till förmån för fjärde generationens reaktorer i förhållande till existerande anläggningsteknik är främst

  Ett kärnavfall som bara varar i århundraden i stället för årtusenden.
  100-300 gånger mer energiutbyte från samma mängd kärnbränsle.
  Möjligheten att förbruka existerande kärnavfall vid elproduktion. Dagens högaktiva kärnavfall kan mycket väl bli morgondagens kärnbränsle.[1]
  Möjligheten att använda andra kärnbränslen än uran har anförts av forskare utanför GIF-gruppen”

  Lena citerar: ””I projektplanen ingår design och övergripande säkerhetsanalys för forskningsreaktorn, utveckling av nya avancerade stål, beläggningar och svetstekniker, samt ny bränsledesign, allt optimerat för miljön i en blykyld reaktor.””

  Ja, var det inte här som problemen med den blykylda tekniken fanns? Stål, beläggning och svetsfogar?

 4. Håkan Bergman

  Ingemar N. #3
  Stålet verkar redan var fixat av Sandvik.

  https://www.nyteknik.se/energi/sandviks-stal-i-svenska-blyreaktorn-6395061

  Men jag undrar om aluminiumet var legerat med stålet, har för mig att stålet var belagt med aluminium men kan minnas fel.

 5. Jonas

  Nja, tror inte stålet är fixat (har själv varit inblandade lite vid sidan). Materialvalen i blykylda reaktorer är definitivt en utmaning (som det heter på nysvenska – förr i tiden var det ett problem).

  Det finns flera anledningar till varför miljön är ”aggressiv” för materialen. Den viktigaste är nog att en breeder jobbar med snabba neutroner, vilka i princip ”skjuter sönder” konstruktionsmaterial. En annan anledning är att smält bly kan vara korrosivt. En tredje anledning är den höga temperaturen – runt 500 C istället för ca 300 som i dagens reaktorer.

  Min bild är att det är en bit kvar innan man kan kommersialisera denna typ av reaktorer. Här är ett (av få) områden där jag tycker att EU skulle kunna arbeta tillsammans. Det krävs ju rätt mycket pengar, och det är inte troligt att Sverige själv kan finansiera utvecklingen av tekniken.

  Jag kan inte låta bli att fascineras av potentialen i tekniken. Vi kan ju ta vårt s.k. kärnavfall och använda det som bränsle. De uppskattningar jag sett pekar på att nuvarande ”avfall” räcker till Sveriges elbehov många hundra år framåt (kanske upp till tusen år).
  Dagens reaktorer nyttjar ju bara ca 2% av det klyvbara materialet. En breeder kan använd upp till 100% av det klyvbara materialet.

  I princip så kan vi ha ett helt fossilfritt el-generingssytem i många hundra år. Bränslet finns.

  Argumentet att det inte är förnybart är ju ett icke-argument med tanke på att bränslet redan finns. Det är ju en fråga om att använda nåt vi redan har.

 6. foliehatt

  @ Jonas, #5,
  ”att det inte är förnybart är ju ett icke-argument med tanke på att bränslet redan finns. Det är ju en fråga om att använda nåt vi redan har.”

  Försök sälja det till en Miljöpartist/Greenpeaceanställd.

 7. Ann lh

  Hållbar kärnteknisk forskning… (SUNRISE).
  Intressant att ordet hållbar får kopplas till kärnteknik. Det gäller naturligtvis att arbeta långsiktigt, det vill säga att försöka mjuka upp opinionen inför det som är oundvikligt. Det var dessutom inte länge sedan Ingemar visade att olja med stöd av ett penndrag plötsligt inte hörde till de smutsiga fossila bränslena. Omställning på gång på flera fronter.

 8. Jonas

  #6 Foliehatt

  Har inga som helst förhoppningar om att jag någonsin kommer lyckas sälja in någonting av mina tankar till en Miljöpartist/Greenpeasare.

  Min förhoppning står till de övriga 96%-en av Sveriges befolkning.

  Var faktiskt med i Greanpeace för länge sen. Jag gick ur när de började med sloganen ”inget klor i havet”.
  Med tanke på att havens salthalt är ca 3% så blir det lite jobbigt att få bort allt klor.
  Känndes som att de som ledde organisationen antingen var svagbegåvade eller att de betraktade sina medlemmar som infantilt lättlurade.

 9. Här är länken till Leadcolds hemsida. Det händer en del med små Gen IV reaktorer. Leadcold tror att då man har färdigutvecklat sin reaktor är tiden från beställning till leverans 2 år för en 55 MWe reaktor och den behöver bränslebyte först efter 25 år.
  https://www.leadcold.com/

 10. Björn

  En fråga uppstår naturligtvis, finns det tillräckligt med bly i världen? Annars verkar tekniken fantastisk med tanke på att ca 3-10 MW effekt kan fås ur samma reaktor året runt i omkring 30 år utan avbrott. Men vi närmar oss också snart genombrott i fusionstekniken, så vi får se vilken teknik som först kommer att erövra världen.

 11. #10 Björn,
  Någon kubikmeter bly som kylmedel i reaktorer är försumbart jämfört med allt bly i blybatterier och ammunition. Bly kostar ca 10 kr/kg. En kubikmeter kostar då ca 11 000 kr.

 12. Jonas

  Rent tekniskt är nog tiden att bygga en reaktor typ 5 år.

  Problemet är alla godkännanden från olika myndigheter. En del av dessa myndigheter (naturvårdsverket) är ju direkt negativa till kärnkraft, d.v.s. de gör allt för att sätta käppar i hjulet.
  Andra myndigheter lever ju på att dra pengar från bygget, och de har ett direkt egenintresse av att dra ut på saker. Också att hitta nya frågeställning som de behöver utreda.

  Hela cirkusen kring ett kärnkraftsbygge är ju en katastrof. Ett kärnkraftverk är ju egentligen inte speciellt komplicerat, utan man bygger med i princip standardiserade komponenter (turbin, generator, pumpar, tryckkärl). Man skulle ju kunna ta en design och ”massproducera”. Helt övertygad om att det skulle sänka byggtid och kostnad enormt.

  Myndigheterna har ju blivit räven som vaktar hönsen. Det är självklart att det är problematiskt att vara hönsfarmare med en sådan vakt.

 13. Lasse

  #12 Jonas
  Vi har ju ett par reaktorbyggnader som skulle kunna återanvändas.

 14. Karl Eider

  #10 Björn

  Den årliga världsproduktion av bly är ca 8 miljoner ton. Detta innefattar också återvinning.

  http://ravarumarknaden.se/bly-den-minst-populara-basmetallen-pa-marknaden/

  Dock ser det ut på kurvorna som produktionen är ca 10,5 miljoner ton. Nåväl den exakta siffran kanske inte är så viktig.

 15. Robert Norling

  #11 Lars-Eric Bjerke

  ”Någon kubikmeter bly som kylmedel i reaktorer är försumbart jämfört med allt bly i blybatterier och ammunition. Bly kostar ca 10 kr/kg. En kubikmeter kostar då ca 11 000 kr.”

  Nja, lite dyrare blir det men ändå högst överkomligt.
  1 kubik = 1000 liter x 11,35 kg x 10 kr = 113 500‬ kr

 16. Jonas

  #13 Lasse

  Jo absolut, men framförallt har vi infrastrukturen. Kraftledningar, kylkanaler, markberedning o.s.v. Det skulle nog vara ganska lätt att bygga nya reaktorer.

  Jag tycker att det är svårt att begripa vad svenska folket tycker om kärnkraft. Det redovisas ju aldrig nuförtiden. Hur många % är för, hur många % är emot, och hur många % är neutrala ?

  Det faktum att det inte redovisas får mig att tro att svenska folket har fel åsikt, d.v.s. att andelen som är emot är för låg för att våra ”oberoende” media ska presentera det.

 17. Erik Lindeberg

  #11 Lars-Eric Bjerke skrev:
  ”Bly kostar ca 10 kr/kg. En kubikmeter kostar då ca 11 000 kr.”

  Nej, blys densitet är ca 11340 kg/m3.
  I så fall blir priset 113 400 kr/m3.
  Nu ligger emellertid blypriset på sa 19 kr/kg och inte 10 kr/kg, så då blir priset i dag på ca 215 000 kr/m3, utan att det spelar så stor roll för de totala investeringskostnaderna på många miljarder kronor.

 18. Håkan Bergman

  Stenungsund vore annars ett bra läge, ställverk och kraftledningar finns väl kvar och med den typen av reaktorer kan man sälja processvärme till den petrokemiska industrin där. Men förmodligen lär dom gröna opponera sig så det blir lättare att först bygga på ett område redan avsett för kärnteknisk verksamhet som Oskarshamn. Det får ju inte bli lönsamt också.

 19. Lars Cornell

  #16 Jonas
  ”vad svenska folket tycker om kärnkraft”
  Och ännu viktigare, vad svenska folket vet om kärnkraft.

 20. Jonas

  #19 Lars

  Jo, men det är väl så det är i en demokrati. Även folk som inte är insatta har en röst.

  Det gäller nog många frågor i samhället att människor med rudimentära kunskaper uttrycker en åsikt. Jag har egentligen inget problem med det. Om vi är överens om majoritetsprincipen så får vi väl acceptera att att ”okunniga” människor ingår i majoriteter.

  Det stör mig mycket mer när man inte redovisar vad ”majoriteten” tycker. Då har man i nån mening satt demokratin ur spel. Det blir ett ”elitgäng” (= MP+SVT+DN) som vet vad som är rätt. De tycker nog att ”majoriteten” är för korkad för att få vara med. ”Elitgänget” ska ju rädda oss okunniga från undergång.

 21. Stefan Eriksson

  Bly är förknippat med korrosion i kontakt med andra metaller. (spänningsserien).
  Det finns fortfarande att forska kring ändamålsenliga stållegeringar och förband av konstruktionsdelar.
  Däri ligger den stora utmaningen.

 22. Stefan

  #5 Jonas

  Kan man bli av med syret så är inte smält bly så korrosivt. Har ett gäng pannor på jobbet med smält bly över 500 grader som har hållit i över 10 år med hjälp av kvävas.

  Missar man att dra på gasen efter sommaruppehållet så äter det rätt snabbt sig igenom 20 mm…

 23. Rolf Mellberg

  Visst vore det roligt om vårt svenska”Leadcold” kunde karva ut en nisch men framgångarna har ju hittills varit ytterst blygsamma om ens några alls. När det gäller 4gen finns det en enorm flora av olika konstruktioner där ”Molten Salt” genererat störtat intresse under senare år. Men variationsrikedomen är väldigt stor här, bränna befintligt avfall eller torium. Köra snabba neutroner eller termiska, använda flourbaserade salter eller klorbaserade. Den mest kompromisslösa är kanske lftr-modellen. Kirk Sørensen kan berätta mer på Youtube.
  Om denna teknik går att realisera så talar mycket att Kina tar täten och i så fall blir den ett geopolitiskt paradigmskifte av enorma proportioner.
  https://youtu.be/YVSmf_qmkbg

 24. Jonas

  #22

  Exakt ! Så är det. Om man kan bli av med syret så är inte bly så korrosivt. Samtidigt vill man ha nåt som kan bilda en skyddande oxidfilm vi lågt syretryck. Det är därför som aluminiumlegerade stål är intressanta.

  jag tror absolut att man kan lösa materialfrågan. Det finns intressanta kandidater, Grejen är att det kostar en slant att ta fram rätt material. Nån ska betala, och jag tror inte att det ingår i MP+S omställningspaket.

 25. Isidor

  Googla Elysium. Amerikanskt bolag som jag tippar bli först med G IV. Deras teknik har löpande bränslebyte. Ingen smältpropp och en mycket reell inställning till att den allmänna skepsisen mot kärnkraft i allmänhet måste bemötas med sanna fakta. Många fördelar jämfört med andra MSR. Även skalbar storlek i moduler.

 26. Enough

  #5, Jonas,

  Det är verkligen kittlande, och att kunna reducera halveringstiderna och samtidigt använda ”utbrända stavar, måste på sikt sjunka in även bland politiker och lobyister för ”grön” omställning!! Det borde bli en game-changer, eller?

 27. Jonas

  #25 Enough

  lite som att upptäcka att soptunnan är värd 1 miljon. Det vi kallar ”avfall” är ju egentligen lösningen på vårt energibehov. Det som är lite tragiskt är ju att vi har bestämt att vi ska gräva ner ”avfallet” i urberget. Till en kostnad av tiotals miljarder. Dessutom ska vi kapsla in det i koppar för ett värde på 1-2 miljarder.

  Det är mycket positivt om även Sverige är intresserade av att vara med i utvecklingen av s.k. gen4 reaktorer. Det är bara att hoppas att ”majoriteten” också tycker så,

 28. #16 Jonas
  ”Jag tycker att det är svårt att begripa vad svenska folket tycker om kärnkraft. Det redovisas ju aldrig nuförtiden. ”

  SOM-institutet vid Göteborgs Universitet (med Sören Holmberg) har sedan urminnes tider gjort årliga undersökningar om vad folk tycker om kärnkraft och gör det fortfarande.
  https://som.gu.se/digitalAssets/1771/1771603_38.—sikter-om-energi-och-k–rnkraft-2019.pdf

 29. Håkan Bergman

  Jonas #26

  ”Dessutom ska vi kapsla in det i koppar för ett värde på 1-2 miljarder.”

  Och kopparn lär ju inte bli billigare med allt man planerar att elektrifiera. Jag har aldrig hört att nån armé under världskrigen hade brist på bly men däremot koppar, tyskarna fick stålmantla sin finkalibriga ammunition under andra världskriget och t.o.m. USA fick ta till ersättning när man skulle bygga masspektrografen för urananrikning vid Oak Ridge, man fick låna av den amerikanska silverreserven och linda elektromagneterna med silvertråd.

 30. Jonas

  Var faktiskt med som ”sakkunnig” i SKI´s utredning om slutförvar. De hade analyserat alla möjliga scenarior. Faktiskt riktigt bra.

  Jag hade en fråga – ”den stora risken är ju att nån vill bryta sig in i slutförvaret för att komma åt kopparn”.

  Helt tyst.

 31. Jonas

  #28 Lars-Eric

  Tack för den länken. Var inte medveten om att man pejlade folks inställning. Det har ju inte direkt rapporterats av SVT (vårt oberoende och objektiva nyhetsmedia).

  Jag läser det som att folkopinionen har blivit mer positiv till en kärnkraftsutbyggnad. Gör du det också ?

 32. Rolf Mellberg

  # 30 Jonas
  Slutförvar, ha ha. De gamla egyptierna försökte också slutförvara sina faraoner (med assecoarer) Det lyckades sådär (=inte), inte ens Thuthnkamon fick ligga ifred så många tusen år.
  Kopparen är kanske värdefull men ”avfallet” är det mycket mer då det bara är en tidsfråga innan vi kan bränna det och få ut enormt mycket energi. Tänk så mycket pengar vi slängt i sjön med detta slutförvarstrams.

 33. Håkan Bergman

  I resultaten från sominstitutet ligger viljan att satsa mera på solenergi stadigt runt 80%, där ser man vad mördande reklam kan åstadkomma. Vore det inte bättre om man frågade vad man själv skulle satsa på, i undersökningen är det väl hela tiden underförstått att nån annan, skattebetalarna, ska satsa. En intressant jämförelse vore att ställa frågan och låta respondenterna ta ett par veckor på sig att läsa in sig på frågan.

 34. Märkligt att de ”strategiska” ”forskarna” inte har förstått att jordens växande befolkning och CO2-halten hänger ihop, enligt deras egna klimatalarmistiska logik i alla fall.

  Även märkligt att de ”strategiska” ”forskarna” har missat att flera forskningsfält menar att vi behöver nedväxt av population till balans med naturen.

  I övrigt verkar det vara strategiskt korrekt att forska på lösningar istället för att gräva ned problemet. Å andra sidan var det nog inte så strategiskt korrekt av politikeradeln att öka desperationen och den våldsbejakande sekterismen i samhället, samtidigt som det ligger en massa kärnavfall och skräpar.

 35. J-O

  Forskningscentret ”Hållbar kärnteknisk forskning i Sverige (SUNRISE)” ska FÖRBEREDA drift av en blykyld generation-IV(Gen IV) forskningsreaktor. Det står inte att det är beslutat och tillstånd kommer ges …

  Någon som vet hur det verkligen ligger till ? Med dagens situation där vissa partiers väljarstöd inte riktigt motsvara det politiska inflytandet känns inte detta som något som kommer bara hända för att man fått pengar. Vissa grupper kommer göra allt för att förhala och fördröja samtidigt som de säger att ny kärnkraft
  ligger allt för långt fram i tiden för att vara aktuellt…