Nej, det dör inte fler i södra Asien på grund av hetta

varme Indien

Dr Maria Neira är Director of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health at the WHO. Hon har läst en artikel I The Economist https://www.economist.com/asia/2023/04/02/global-warming-is-killing-indians-and-pakistanis . Journalisten i Economist har i sin tur läst – och missförstått – en vetenskaplig artikel i The Lancet https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2821%2900081-4 .

I den sistnämnda artikeln så har man gått igenom överdödligheten orsakad av kyla respektive värme i olika länder. The Economist gör ett stort nummer av att över 110 000 människor tycks ha dött av värmen. Paul Homewood https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2023/04/08/110000-deaths-a-year-in-south-asia-due-to-rising-temperatures-claims-who/ har grävt djupare i årets klimatlarm som The Economist och sedan damen från WHO fört ut.

I The Lancet jämför man även med hur stor överdödligheten pga kyla är och konstaterar att den är 913 000 i södra Asien. Så det är alltså många gånger fler som dör pga kyla än som dör av värme. Men The Economist ”glömde” tydligen detta faktum.

Paul Homewood grävde vidare för att se om det skett några större förändringar av temperaturen https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2023/04/09/are-indias-heatwaves-getting-hotter/ .

Nej, medeltemperaturen är oförändrad i New Dehli sedan 1930-talet:

temperatur Indien

Och tittar man bara på maxtemperaturen så verkar inte heller sådana extremdagar ha ökat. Dock bör man vara medveten om att New Delhi, liksom de flesta storstäder i världen, har vuxit rejält. Det betyder fler byggnader och mer vägar, vilket ökar värmeöarna markant. Det blir förstås extra varmt där inne i storstadsdjunglerna. Men detta fenomen är välkänt och beror inte på klimatet och koldioxiden. Snarare behöver de fattiga i storstädernas slumområden utveckling och mer luftkonditionering. Och det kräver mer el och primärt mer kolkraft.

Så, inte bara är de faktaresistenta The Economist och Dr Maria Neira missledande i sina klimatlarm genom att bara tala om överdödlighet pga värme och ignorera överdödlighet pga kyla. De verkar heller inte ha någon vidare koll på att temperaturen utanför städerna har varit konstant i snart 100 år.

Ingemar Nordin

Läs mer:

https://klimatupplysningen.se/varmebolja-i-indien-men-7-ganger-fler-dor-av-kyla-an-av-varme/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/extrem-varmebojda-i-inden-och-pakistan

https://www.nyteknik.se/nyheter/extrem-varme-i-indien-testar-granserna-for-overlevnad/1707765

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  ODEN är på väg. Enligt SVT är syftet med forskningen bla att klarlägga överdödlighet på sälar.

  https://www.svt.se/nyheter/video/39316427-polarexpedition-gor-avstamp-i-helsingborg-folj-med-ombord

  Reportern:
  – vad exakt som gör att havsisen där smälter så vansinnigt fort.

  Michael Tjernström:
  – Det är en väldigt tydlig trend. Klimatsystemet drivs av klimatkontrasterna mellan tropikerna och polarområdena och eftersom Arktis värms upp så mycket fortare än globen som helhet förändras den temperaturkontrasten och då förändras allting i hela systemet. Så det påverkar oss både klimatmässigt och vädermässigt på sätt som vi ännu inte riktigt förstår. När de förstår är deras nöjesresor kanske slut.

  Lägg märke till att Tjernström inte säger att temperaturkontrasten minskar med påföljd att extremvädret minskar. I stället använder han ordet ’förändras’. Det är sådana små detaljer som skiljer ärliga vetenskapsmän från de mer försåtliga.

  I det här fallet måste vi dessutom separera NAO, Nordatlantiska oscillationen, från mer långsamma klimatförändringar. Men Tjernström jämför med för 20 år sedan. Jag minns att tty mfl beskrivit låga ismängder i det mer förgångna från äldre nordpolexpeditioner och fiskares berättelser.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordatlantiska_oscillationen

  Kanske kan man förstå det mot bakgrund av att SMHI inte bara har uppdraget att vara ett centrum för vetenskap utan parallellt givits förra Mp-dominerade Regeringens uppdrag att understödja den regeringens alarmistiska klimatpolitik.

  Ett diagram som jag hittat sträcker sig från år 1900 till 2000 ”Four arctic seas”.
  http://climate4you.com/SeaIce.htm#Sea%20ice%20extension%20in%20a%20longer%20time%20perspective
  Där redovisas en trend på minskad havsis -0,5 +/- 0,7% per decade. Det är inget att förvåna sig över och inte skrämmer det mig. Den trenden började långt innan människan började använda fossila bränslen i stor mängd.

  En annan fråga är om minskad havsis är huvudsakligen bra eller dåligt. Då kommer helt andra värderingar in. Beror överdödligheten av sälar och isbjörnar på värme eller kyla?
  http://climate4you.com
  http://climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#An%20overview%20to%20get%20things%20into%20perspective

 2. Lasse

  Bra med lite sans och balans i debatterna.
  Men det finns åtgärder som kan lindra värmen och göra klimatet även i städer mer angenämt.
  Klimatanläggningar inomhus och skugga från träd utomhus.
  Till detta behövs el och utrymme.
  Vita städer är vanliga i Spanien av en enkel anledning-de reflekterar värmen bättre.
  Det sätts upp svarta solfångare på tak för elproduktion.
  Kanske lika effektivt med vita tak?

  Kollade på skördeutfall i hettans Indien-inget avbrott i ökningstakten direkt. 2015 var dock en lågpunkt-var det kallare då? https://ourworldindata.org/crop-yields

 3. Lars Kamél

  Det finns olika sätt att ljuga. De klimathotsreligiösa använder dem alla för att bygga upp sin falska världsbild och försöka sprida den.

 4. tty

  #2

  ”2015 var dock en lågpunkt – var det kallare då”

  Nej, men torrare. Den tionde svagaste monsunen på 120 år och den tredje svagaste i det viktiga Gangesbäckenet.

  Och det var ett El Nino-år. Då är det nästan alltid svag monsun och torrt i Indien.

  https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/2015-state-climate-el-ni%C3%B1o-came-saw-and-conquered

 5. tty

  #1

  Du skall ha klart för dig att alla uppgifter om havsisens omfattning före 1979 är skakiga och uppgifter före 1965 är snarast rena gissningar.

  Det finns hyfsade data för sektorn från Grönland till Novaja Zemlja tillbaka till mitten av 1800-talet, men praktiskt taget inget för Sibirien före 1933 eller för norra Kanada före 1945. Antarktis är ännu sämre, där börjar någorlunda kontinuerliga uppgifter först med IGY 1957-58.

 6. BG

  #1

  Läs om isbjörnar här: https://polarbearscience.com/

  Susan Crockford vet en hel del om dessa.

 7. Nr 1 Lars C
  Det kan vara värt att komma ihåg den vetenskapliga diskussionen kring dom låga havstemperaturna i nordatlanten som brisserade runt 2015 och varade ett par år av och till.
  ” Den blå fläcken” med en ovanligt kall nordatlant ansåg alarmisterna som varandes ett kvitto på att golfströmmen saktat ner – där fick dom dock backa.

  Bl a svenska professorer inom området påtalade att någon avstanning inte skulle vara ens teoretisk möjlig – utan dom mycket speciella förutsättningarna som rått under tidigare istidsepoker – där enorma ”sötvattenssjöar” kollapsat ut i nordatlanten.

  Dessa låga temperaturer i ytvattnet som dykt upp under senare här i norr är dock väldigt intressanta i perspektivet av att historiskt – på tidigt 1900- tal och senast 1985 med kraftig värmestegring – så har glaciärer och atmosfär påverkats med en fördröjning på ca 10 år.
  Jag gissar( som vanligt..) på att detta hänger samman med påverkan på högtrycksområdet vid azorerna och lågtrycksområdet vid island….och det vore nog inte helt fel att även koppla nutida torka och värmeböljor över europa till dessa havsströmmsförändringar.

  Mina gamla vädergalna bondsläktingar klagade, när jag var barn på 60 och 70 talet, på att somrarna blivit svalare och vintrarna blötare..

  Jag är övertygad om att något har hänt i havsströmmarna på senare år och att vi kommer att se ett allt tydligare väderskifte under kommande år – jag kommer att hålla isborren skarp och kan se att isen fortfarande är tjock i norra värmland ( över 50cm ).

  Att vägra se norra atlantens temperatursvängningar under dom senaste 100 åren tycker jag är ovetenskapligt – och allt tyder på att det handlar om cykliska företelser där vi människor krymper i betydelse och bara får anpassa oss – precis som fiskeindustrin vid grönland och island anpassat sig till nya fiskbestånd i dessa temperaturcykler.
  Här i sverige ser vi ju återigen dessa långa perioder av ostliga och nordliga vindar på vårarna sedan några år tillbaka, särskilt minns jag 2018 – sena vårisar och vansinnigt kallt vatten längs bohuskusten och torr, varm sommar…
  Snart kanske dom nordliga och ostliga vindarna återvänder till januari och februari hit till västkusten och då blir det kallt och massor av is att hantera för sjöfarten.

  Man kan ju undra om vindkraftgalningarna isklassar sina havsparker för 5m tjocka drivisvallar som trycker på i nordlig storm…

 8. Christian H

  Lögnen sitter i högsätet, flankerad av högmodet och dumheten när msm-media rapporterar om påstådda klimatkatastrofer. Det är bedrövligt att skåda hur historielösheten och frånvaron av sinne för proportioner dominerar hur media och politiker uppfattar vad som sker med klimatet. Det finns ju tydliga mätdata som visar att temperaturförändringarna liksom isutbredningen förändras i mycket måttfull takt, men detta faktum förtigs ständigt. Ständigt matas vi med katastroflarm angående värmerekord, skyfall och extrem torka. Nu senast ojade man sig i TV4 över torkan i Mongoliet, hettan i Indien och skyfallen i Peru. Alla dessa händelser skylldes på klimatförändringarna, vad annars? Faktum är att lite högre temperatur leder till en utjämning i klimatet, så att temperaturskillnaden mellan polnära områden och tropiska minskar, vilket i sin tur leder till minskad vindhastighet och därmed mindre stormskador och inte fler som lögnmaffian påstår. En bland alarmister frekvent förekommande lögn är att klimatförändringarna gör att det blir varmare där det redan är varmt, mera regn där det redan regnar mycket och torrare där det redan är för torrt. Blir det varmare så blir det mer vattenånga i atmosfären och monsunvindarna hamnar längre från ekvatorn, vilket ger mer nederbörd över t.ex. Sahara. Historiska data styrker att Sahara tidigare, under klimatoptimat, var en grön savann med elefanter, giraffer och många andra djur.

  Vi befinner oss i ett allvarligt och demokratihotande läge när vi fråntas relevant information och endast serveras ondskefull propaganda. Grunden för att fatta kloka beslut är att vi får sann information. Endast då kan vi fatta vettiga beslut och endast då kan demokratin fungera som det är tänkt. FN, EU och deras underliggande organisationer som WEF, IPCC, WHO och många andra har utvecklats till kampanjorganisationer för att avskaffa demokratin och sprida skräck. Inga lögner är för stora för dem och allt som främjar deras makt och mål prioriteras. Det finns absolut ingen anledning att lita på uppgifter som kommer därifrån, då allt därifrån endast handlar om hur de skall öka sin makt på andras bekostnad. De vill ha ett globalt fascistisk styre, med en rädd och därmed lättstyrd och fattig befolkning helt beroende av dem. Övervakningen av allt och alla vill de ska vara så total att ingen vågar opponera sig. Det är m.a.o. ett utbrett slaveri som är deras mål. Det är dessa krafter som med fog kan betraktas som besatta av Satan och inte vi klimatskeptiker som ser sanning och en välmående befolkning som något gott. De som önskar att alla skall drabbas av klimatångest är primitiva och onda människor. Ångest är ett livshotande tillstånd och det skall man inte önska någon. Ångest och självmord har jag sett i bekantskapskretsen och det är synnerligen otrevligt. Vi behöver se över våra åtaganden I FN och EU och kraftigt minska anslagen dit. Stoppa anslagen till IPCC, WEF, lägga ner Klimatpolitiska rådet och ordna med räfst och rättarting inom svt, Naturvårdsverket m.fl. De politiker som styrs av Klaus Schwab och hans idéer borde ej längre tillåtas att inneha vare sig politiska eller statliga uppdrag.

 9. Claes

  Kan inte ”säldöden” bero på för många isbjörnar?

 10. jisonbetzel

  1#Lars
  Överdödlighet blev ett populärt begrepp under covid-perioden. Det känns rimligt att Oden med sina 24500 hk i maskineriet skall titta på sälar. Det negativa är att partiklar sprids ut på den rena isen i Arktis, vilket troligen ökar avsmältningen en aning. Men när det gäller en så viktig fråga som över- eller underdödlighet hos sälar får man ta det onda med det goda.

 11. Nr 9 Claes.
  Sälproblem och deras ohälsa vilar oftast på två tunga parametrar:

  Överfiske – leder till svält och sjukdomar – minns den stora säldöden där utmärglade och sjuka sälar strömmade nerför norska kusten och där över 50 000 sälar fastnade i norska fiskeredskap, mot några hundra normalt.
  Internationella industrifartyg dammsög hela norra atlanten.
  Det är gott med billig, odlad, lax men det får konsekvenser..

  Tungmetaller – tyvärr tung belastning i arktis…man skulle tro att vattnen i norr är rena – men toppredatorerna är fullsmockade med giftiga ämnen.

  Det finns många olika arter av säl däruppe och många av dom skulle förmodligen öka i antal om isen minskade och några, som vikaren, skulle sannolikt minska i antal.
  Men – ännu är det otroliga mängder med is däruppe och förmodligen så påverkar mänskliga aktiviteter sälarna mer än minskad is…det var inte längesedan vi människor slog ihjäl ofantliga mängder med sälungar varje vårvinter i Arktis.

 12. Sälproblemen i arktis är bara propagande – vi människor klubbade 200 000 sälar långt in på 2000- talet.

  Dessa 200 000 skall föda nya ungar och inte minst skall dom ha mat.

  Som en jämförelse kan vi på en sådan liten firre som tobis – fet å fin industrifisk – som nyligen var kvoterad till 200 000/år ton se konsekvenser…vårat industrifiske är ett jättehot mot sälstammen – medans klimathotet är en fis i rymden, sälarna anpassar sig efter isförhållanden…men klar sig inte utan mat.

 13. PS

  # 8 Christian
  Mycket väl formulerat.
  Denna info skulle vara obligatorium i varenda tidning lr sajt tills tillräckligt många vaknar. För vad vi ser nu ligger tyvärr i linje med citatet ’underskatta inte dumma människors åsikt i grupp’.
  Jag försöker bidra med att rekommendera alla att följa KU och läsa kommentarerna som ges. Detta i hopp med att få folk att börja tänka. /P

 14. UffeH

  Undrar hur många av alla de som förespråkar ”netto noll” som har ens en liten aning om vad det krävs för att nå dit?
  Läste här https://dailysceptic.org/2023/04/13/no-flying-by-2050-is-the-world-finally-waking-up-to-what-net-zero-really-means/ om hur det ska uppnås och vad man räknar med behövs av förändring på jorden för att nå dit.
  Jag tror tyvärr att de flesta förespråkarna tror att livet blir som nu med små begränsningar av sina friheter att leva som de vill.
  Men läser man dokumentet från Stor Britannien så är det en helt annan framtid som eliterna tänker sig och tillhör man inte dessa så lär livet bli mycket annorlunda för de som lever då, EU och Sverige lär väl ha likadan planering för de närmaste 25 åren om man ska tro våra myndigheter och politiker.
  Man skulle nog kunna säga att våra myndigheter och miljöorganisationer plus en stor del av de ”gröna” politikerna är ”nyttiga idioter” och som tror sig vara bland de som får ha kvar sina friheter som kommer att begränsas för vanligt folk om agenda 2030, netto noll, Build Back Better, The Great Reset, 15 minuters staden, med mera som de så hårt förespråkar blir verklighet.
  Gillar bilden med tidsdiagrammet för när saker ska vara implementerade, för står att man pratar om ”nödläge” och ”katastrof” i de gröna kretsarna för ska de hinna med allt som står där enligt plan så är det väldigt bråttom och alla knep att få folket att ställa upp på försämringar utan kris är svårt.

 15. Anders

  Kan någon förklara varför SMHI förenklat vårens ankomst till att gälla temperatur (0-10C under 7 dygn) och inte alls beakta snötäcket? Dock har man i någon mån erkännt en problematik genom att i sin årstidskarta (utöver vår och vinter) lägga in gummiparagrafen ”vårtemp.”

  När vi 2023 har den senaste våren i mannaminne pumpar SMHI ut ”röda” temperatursiffror:

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/dygnskartor/temperatur/2023/april/

 16. Kvällens klimatlektion på aktuellt var väl ändå i kategorin obegripligt.

  Klimatkatastrofen gör klotet obeboligt och vi har redan mängder med klimatflyktingar – säger dom…men i nästa mening säger dom att dom länderna som drabbats hårdats av klimatuppvärmningen – också lider av en befolkningsexplosion..??

  Krisen är här och flyktingarna flyr från hetta, torka och svaga skördar – men samtidigt säger dom att afrikas befolkning kommer att mer än fördubblas innan seklet är slut….hur skall dom ha det…är det kris eller frodas mänskligheten??

  Min far var duktig på matematik och min bästa mattelärare – det första han lärde mig var….. – magnus, är detta rimligt?

  Är det rimligt att jorden blir obebolig men att mänskligheten frodas på samma gång?

  Vad säger reportern och hennes intervjuoffer egentligen – är det ännu mera kontroll av folket dom saluför?

  Dessa reportage är långa, frekventa och orimliga över allt sunt förnuft – jag börjar betvivla mina egna öron och ögon när dom sänder dessa märkliga klimatreportage…finns det ingen som redigerar inslagen?

 17. Magnus B #16,

  SVT vill skrämma kvinnor att inte skaffa barn och barn till att begå självmord. Bra jobbat SVT 🙁

 18. Magma

  #16
  ”dessa märkliga klimatreportage…finns det ingen som redigerar inslagen?”
  Jo, det är just därför som de blir så märkliga. Antagligen toppstyrning som innebär att ”allt” skall tolkas som klimatkatastrof. När inte reportaget i sig pekar på katastrof, men det läggs till i efterhand så blir det märkliga reportage.

 19. Sören G

  Tyckte jag hörde Kristolas röst på radion om att nu ger franska väderleksrapporter även klimatrapporter.

 20. foliehatt

  Sören, #19,
  helt OK att få åka till Paris på vårkanten och äta tidigt mogna jordgubbar!!

 21. Sören G

  Klimat är medelvädret under en trettioårsperiod. Klimat ändras inte från dag till dag. Vädret varierar.

 22. Argus

  Får jag leva lite längre om jag släcker lampan nu?

  För er som inte är purunga: Såg ni Soylent Green?

 23. Nr 1 Lars C
  Påtal om isbrytaren oden.
  Ni minns kanske vad dess kapten sa om isläget däruppe 2018 – mer is än vad jag sett däruppe på mina 15 år som kapten…

  Nu 2023 är det idag, vid dags datum, ännu mera is än 2018…alltså 5 år senare.

  Förutom att det är svårt att mäta däruppe – så kan man även konstatera att det är svårt att ge prognoser och modeller för framtida utveckling.

  Vi har svårt att mäta säger dom – men att utifrån det saluföra modellresultat går tydligen utmärkt.

  Som odens kapten påpekade 2018 – satellitbilderna fungerar dåligt, vi får använda oss av telefon och faktiska observationer från området..