Lördagseftermiddagstankar

the-miracle-gas-900px
I går cirkulerade ovanstående bild på Internet – den kommer från Jo Nova’s blogg, och personen i fråga är Tim Flannery – geolog och tidigare ordförande i den s.k. Climate Commission som Julia Gillard’s regering tillsatte.
Skönt för Australien att bli av med detta organ, där f.ö. Johan Rockström’s ”Klimatvetenskapliga auktoritet” Will Steffen också var medlem. Värre för Sverige, att han troligen fortsatt påverkar informationsflödet i svenska media.
Vi fick också via SVT reda på att svenska folket till 70% vill ha fortsatta subventioner till vindkraften, något som faller på sin egen orimlighet. Saken har redan diskuterats en del i dagens Öppna tråd, men jag föreställer mig att man kanske sökt inspiration från nedanstående kåseri av signaturen Fimmer i SvD någon gång på 80-talet: 
Jag förstår nu hur man konstruerar en opinionsundersökning. Vis av min nya kunskap skall jag i dagarna skicka ut en som tar reda på hur folk ställer sig till återinförandet av det kungliga enväldet, kyrkplikt och feodalväsendet.

 • BESVARA följande frågor med ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” eller ”instämmer absolut inte”.
 • Det är bra med en enväldig kung som står över tjabblande och egoistiska partsintressen.
  En riksdagsman kan bara representera ett parti, medan en enväldig kung representerar hela folket.
  Det är fint med riddare som försvarar kvinnor, barn och svaga i samhället.
  Om man blir överfallen av rövare, vill man att en riddare ska finnas i närheten med en borg som man kan söka skydd i.
  Kungar i krona och mantel är snyggare än politiker i mönstrade acryltröjor från Domus Man.
  Bönder, adelsmän, präster och borgare bör ha representanter i riksdagen som kan tala för dem.
  Det är bättre att folk går i kyrkan på söndag än att de super och våldtar.
  Man kan lika gärna låta bovar sitta i kyrkstocken, som att bara rycka på axlarna och låta dem härja fritt.
  Om man halshugger mördare på torgen kan de inte ställa till med mer elände.
  En vis och stark kung bestämmer bättre än en massa politiker som lägger sig i allt vad man gör.
  En kung som ärver sin ställning behöver inte ljuga och lova folk saker för att bli vald.
  Vi vill inte ha häxor, som trollar och samarbetar med djävulen i det här samhället.
  Det är bättre att djävulens redskap bränns på bål än att de skadar oskyldiga barn.
  Det är inte mer än rättvist att de som försvarar kvinnor, barn och svaga kompenseras med skattefrihet för sina omkostnader och för att de riskerar sitt liv.
  Så ansträngda som statens finanser är nu kan de svagas försvarare lika gärna få jordbruksmark som pengar i ersättning. På så vis behöver man inte ta pengar från andra ändamål.
  Det är naturligt att man betalar en försäkringsavgift till den som försvarar ens intressen varje år.
  I stället för att betala med pengar kan man ju arbeta av avgiften med en viss tid varje år.
  Barnen till dem som försvarar de svaga i samhället mot yttre och inre fiender får den bästa utbildningen i att själva ta över den uppgiften.
  En kung som lär sig styra landet från barnsben kan sitt jobb bättre än en politiker som lär sig regera först i vuxen ålder.
  Det blir mer harmoni i ett land där alla tillhör samma kyrka.

Sedan Du besvarat alla frågorna skickar du in dem i bifogade svarskuvert. Resultatet av undersökningen kommer att tas till intäkt för en revidering av statsskicket som kommer att förvåna Dig.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Peter!
  Hoppas verkligen att SVT och SR reportrar får lite mer saklig syn!
  Med all säkerhet ”smygläses” inläggen på Klimatupplysningen.
  Är många som får stå till svars för all propaganda om alla dessa ”våta gröna drömmar”.
  Som enbart är ett förtäckt sätt att vara emot modern kärnkraft!
  Vad är det för fel, att med dagens teknik återanvända det som nu kallas för ”avfall”!

 2. Bosse J

  Undrar om nånsin MSM och Public Service i synnerhet kommer att be opinionsinstituten försöka ta reda på hur folk i allmänhet ställer sig till att själva betala för dessa fantastiska miljövinster?
  Hur mycket är det egentligen värt för folk om de måste betala själva?

 3. Bosse J

  Vidare: i vanliga fall är medierna blixtsnabba med att hitta ”offer” för diverse politiskt beslutade förändringar, ner till minsta marginalförändring i bidragssystemen.
  Men när det handlar om pålagor på vad medierna uppfattar som ”di rike” (Småländskt specialuttryck som betecknar förkastliga typer) och privata företag så lyser offerpornografin med sin frånvaro.
  Därför tror jag inte vi nånsin får se undersökning av vad miljöförbättringar faktriskt är värt för ”vanligt folk” eftersom de förutsätts betalas av ”di rike”.
  Lycka till.

 4. Lasse Forss

  Som jag har berättat tidigare så skickade jag mail till Johan Rockström utan att få svar. Då skickade jag ett mail till institutionen med följande lydelse:
  Till:
  Ämne: Vad är sanning?
  Hej,
  Nog är det väl så att all forskning ska baseras på sanning. Om man uppger data så ska dessa vara vad som mätts upp. Om man anger data som inte stämmer med verkligheten, men som stämmer överens med den teori som man omhuldar, så gör man sig skyldig till fusk. Jag hoppas att vi är överens om detta.
  Efter stormen Sandy, som drabbade New York 22-29 oktober 2012, så berättade Johan Rockström i Miljöaktuellt (2012-11-06) följande: “Så sent som för fem år sedan förutspådde forskningen höjda risknivåer för extremväder år 2050. De risknivåer man för fem år sedan väntade sig se 2050 har man nu redan nått – år 2011. Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år.”
  Jag kontrollerade Rockströms uppgifter. Och jag fann att sedan år 1900 så har Atlanten drabbats av 249 stormar av kategori 3-5, med vindstyrkor mellan 100 och 165 knop. Sandy var av kategori 2 med 95 knop och kommer alltså på delad 250:e plats. Tilläggas kan också att 2012 var ett relativt lugnt år med Sandys 95 knop och Michaels 100 knop. 2013 var ännu lugnare och det är det första året sedan år 1900 där den kraftigaste stormens styrka endast uppgick till 75 knop. Den dödligaste stormen som drabbat Atlanten var Great Hurricane of 1780, då närmare 30 000 personer miste livet. Med tanke på att landets befolkning var betydligt lägre, är det inte orimligt att tro att det också är den kraftigaste. Den inträffade alltså år 1780.
  I samma nummer av Miljöaktuellt säger Johan Rockström: “Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en så kallad “tipping point”, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. Nu har Arktis is smält så mycket att det inte finns någon återvändo och då ljusa isytor förvandlas till mörka ytor så slutar solvärmen reflekteras ut från planeten.”
  Inte heller här stämmer Rockströms uppfattning med verkligheten. Jag sparar dagligen ner isutbredningen i både Arktis och Antarktis och det är lätt att konstatera att redan några månader efter 2012 års isminima, växte isen till sig ordentligt och för närvarande (7 februari) så ligger de tre senaste årens genomsnittsyta drygt 1 miljon kvkm över genomsnittet från 2003-2011. Trots att det är över 1 månad kvar till Arktis is når sitt maximum, är årets nära 15 miljoner kvkm (den 7 februari) mera än maxutbredningen 2003-2011.
  Ja, min fråga är: Hur kan Johan Rockström redovisa uppgifter som är så långt ifrån verkligheten som man kan komma? Ja, jag har skrivit och frågat honom, men han behagar att inte svara. Jag tänkte att jag på det här sättet kan få svar. Om jag inte kan få en rimlig förklaring på det här sättet, så vill jag ha reda på om Stockholms universitet har någon etisk nämnd vars uppfattning kan jämföras med Rockströms. De prov på osanning som Rockström visar upp är ett hot mot alla forskning och rimligen också mot Stockholm Resilience Centre.
  Jag tar för givet att jag får mina frågor besvarade.
  Hälsningar
  Lasse Forss
  Och då fick jag svar. Direkt från Johan Rockström. Han svarade:
  Hej Lars,
  Tack för ditt email. Jag är mån om att räta ut dessa frågetecken, eftersom jag håller med dig om att Miljöaktuellt’s sätt att skriva kan tolkas på ett delvis felaktigt sätt, som inte reflekterar det jag faktiskt sagt i mina föreläsningar.
  Angående extremt väder. Detta bygger på NOAAs analyser (bifogar en artikel) som visar att sannolikheten för extremväder ökat markant under de senaste 60 åren (med ca 1 % av världens yta utsatt för > sigma= 3 händelser 1955 och ca 14 % av ytan 2011). Jag har dock inte extrapolerat detta till satt säga att Sandy händelser skulle nu ske vart tredje år. Det är förstås något som vi inte kan förutsäga. Däremot kan vi säga att sannolikheten för extrema händelser, som statistiskt sker < 1 år av 1000, blir allt vanligare världen över, redan idag.
  Angående Sandy och Arktis. Vad jag har förklarat är att Sandy, som inte hade extrem styrka (rätt) men en extrem kurs (svängde plötsligt väster in mot land istället för öster ut mot Atlanten) troligen förklaras av kollapsen av den Arktiska Vortexen, som i sin tur orsakas av den accelererade uppvärmningen i Arktis. Se gärna denna film nedan för förklaring (av John Holdren, chief science advisor till President Obama).
  http://www.youtube.com/watch?v=GLEccFhNanU
  Det finns mycket starka vetenskapliga belägg för att jorden klimat snabbt förändras, att vi människor är orsak, och att det börjar, redan idag, bidra till extrema väderhändelser, samt att Arktis smälter mycket snabbt (samt att även Antarktis förlorar massa). Detta är vetenskapligt belagt och viktigt att vi förstår i våra strategier att säkra välfärd för framtida generationer.
  Ledsen att Miljöaktuellt slarvat med kommunikationen.
  Hoppas ovan ger en förklarande bild av vad vetenskapen säger.
  Vänligen,
  Johan
  Jag svarade i korthet att om JR inte dementerat så spelar det ingen roll om reportern missuppfattat. Och dessutom är det fullständigt omöjligt att reportern missuppfattat så till den milda grad som JR försöker antyda. Vi mailväxlade ytterligare några gånger innan Johan gav upp. Vad som framkom är att Johan Rockström, precis som andra som tillhör "de 97 procenten" endast hänvisar till "studier", aldrig till faktiska uppgifter. JR åberopade också nya uppgifter (från 2012) av James Hansen. När jag påpekade att JH är kommunist och som Keith Farnish vill spränga alla fabriker, dammar, utrota husdjur etc., så fortsatte han inte att hänvisa till James Hansen.
  Varje gång man kommer i kontakt med representanter från "klimatvetenskapen" så förundras jag över att journalistkåren stöttar lögnerna. Hur kan det komma sig? Har man grävt ner spadarna eller…?

 5. Lasse Forss

  Det skall stå Till: info@stockholmrecilience.su.se inledningsvis.

 6. Pär Green

  Lasse Forss 2014/03/08 kl. 15:46
  Tack för din information.
  Kontentan blir,
  en grön våt dröm!

 7. Ingemar Nordin

  Peter, tack för skämtteckningen som tyvärr är ack så realistisk beträffande alarmisternas faktiska budskap. Ett särskilt tack också för Fimmers opinionsundersökning. Den borde vara en tankeställare för hur man konstruerar frågorna.
  Jag är rätt säker på att det skulle gå att på samma sätt få ett 97%-igt stöd för en grön diktatur i Sverige. Vi kan ju bara se hur de gröna i USA alltid framhåller Kina som ett föregångsland. Och eftersom Kina idag är det värsta exemplet på ett miljöförstörande land så måste man väl dra slutsatsen att man egentligen skiter i miljön men dessa ”intellektuella” framför allt älskar diktaturen som sådan? Mönstret är tyvärr ingalunda nytt: Många intellektuella har i hemlighet alltid beundrat och föredragit det nakna våldet framför sakliga argument.

 8. lennart bengtsson

  Lasse Forss
  Det är bra att Du tar dessa initiativ. Som både Du och Johan Rockström kan läsa från den senaste IPCC-rapporten så finns det inga indikationer att stormarna har blivit mer intensiva. En detaljerad sammanfattning kan Du läsa i ett flertal expertyttranden till US kongress och senat. Roger Pielke Jr är en sådan expert på dylika studier. Ett problem är att man blandar samman skadeökningen med väderfenomenen. Skador av extremväder har ökat men inte extremvädret. Det vore bra om president Obama och hans närmaste politiska medarbetare kunde överlåta klimatyttranden på någon av de utmärkta klimatexperter som finns i Förenta Staterna.
  Jag vore tacksam om Du kunde sända mig den rapport Du fick från Rockström som enligt uppgift var sammanställd av NOAA. Min email är ”lennart.bengtsson@zmaw.de”. Sen vill jag bara betona att Rockström inte är sakkunnig i meteorologiska frågor.
  Ideéerna att den arktiska polarvirveln kollapsat är fullständigt ovederhäftigt. Dylika anomalier är ovanliga men har funnits tidigare bl a under 1970-talet. Årets allmänna atmosfärcirkulation var ( som ofta händer) extrem med det mycket kalla vädret i östra Kanada och nordöstra USA. Som en följd härav blev vintern mildare än normalt i bl Sverige. För 3 och 4 år sedan var det i stort tvärt om. Vinteristäcket i Arktis har ändrats litet, vad som har ändrats under de senaste 25 åren är sommaristäcket i Arktis. I vilken utsträckning som detta beror på en allmän klimatändring eller variatoner i klimatet är ännu inte klarlagt. Sommaristäcket under 1930 och 1940 -talet var betydligt mindre än under 1960 och 1970-talet. Mycket skulle vinnas om vi slapp alla självutnämnda klimatexperter i media.
  LennartB
  Hsn
  Lennart

 9. Bim

  Lasse Forss
  Mycket bra!
  Precis så här tror jag är rätt sätt att angripa lögnerna. Svarar de inte själva så får man gå vidare till deras institutioner eller uppdragsgivare och i förlängningen politikerna.

 10. Gunnar Strandell

  Lasse Forss #4
  Jag hoppas att du också meddelar journalisterna vid Miljöaktuellt att Rockström inte står bakom uttalandena och att han påstår att det är de som sprider osanningar.

 11. Tudor

  Lennart Bengtsson
  ”Sen vill jag bara betona att Rockström inte är sakkunnig i meteorologiska frågor.”
  Kan någon påpeka detta faktum för våra okunniga svenska journalister? Kommer de svenska journalisterna att lyssna om någon påpekar att Rockström är agronom och inte meteorolog? Om jag skulle få för mig att börja odla potatis kanske jag skulle fråga Rockström om råd.

 12. Christopher E

  Lasse Fors: Lysande!
  Peter: Underbar Fimmertext. Visst väger opinionsundersökningar om vindkraft lätt som en fjäder. Folket är ju helt hjärntvättat och förstår inte vad de betalar. Branschen har ju tex kört en intensiv lögnkampanj om att vindkraft minskar kostnaderna för hushållen…

 13. Tudor

  Lars Bern har ett inlägg på sin blogg idag med rubriken tillbaka till basindustrin. Våra skolor håller uppenbarligen inte måttet, så vi kan inte konkurrera inom högteknologiska branscher. Då återstår våra gamla basnäringar som är beroende av låga energikostnader. Lars Berns bästa på egna bloggen hittills tycker jag.
  http://antropocene.se/

 14. Johnny Svensson

  Lasse Fors: Vetenskap (vetenskaplig forskning) ska baseras på logik i första hand. Vetenskaplig grundforskning rör sig ständigt i okända vatten och sanningen kan inte serveras på silverfat. Vad som är sanning kan vi ofta avgöra bara i efterhand. Så vi får i första hand kritiskt granska forskning utgående från om det är logiskt och möjligt.

 15. ThomasJ

  En (av flera!) som har mycket koll på det faktiska läget – till skillnad mot den ’utbildade [centristiska] läraren/licensierade el-installatören etc.. ’ i östkust kommun – är deFacto den ’gamle goa’ (sorry Gunnar!) Gunnar Littmarck, som behandlar frågor om/kring el-energi-produktion på sin blogg, länk:
  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/2014/03/modern-nuclear-power-is-most.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+GunnarsTankarOchFunderingar+(Gunnars+tankar+och+funderingar)
  Proffarna på KTH i frågan (Söder/Wallen…xyz) ger jag inte många ören (SEK) för – köpta vetephaenskapare är klassificeringen för dessa charlataner centrister och frisörer/mp-troll m.fl. sätter/ställer tilltro till… Baxnande!!!
  Mvh/TJ

 16. ThomasJ

  Tudor #13: Tack för länken! 😀
  Väljer Lars Bern’s antropocena tråd:
  http://antropocene.se/2014/march/vast-har-lagt-ett-gokagg-i-eget-bo.html
  som varande mest/bäst läsvärd av alla, hittills!, publicerade. 😀
  Mvh/Tj

 17. Gunnar Juliusson

  SvD publicerar idag en stort uppslagen OP-ED av Björn Lomborg, där han på sedvanligt sätt krossar Energiewende i Tyskland. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/energiewende-ar-inget-klimatpolitiskt-foredome_3342990.svd
  Kommentarsfält öppet. Börjar vi se att dessa frågor kan diskuteras öppet i media? Hög tid att få igång diskussionen till EU- och riksdagsval.

 18. Mats G

  #17
  Det var en intressant artikel.
  Slutklämmen ”Rätt sätt är” förstod jag mig dock inte på.

 19. Mikael W.

  Ingemar #7. miljön är bara ett vapen för att genomföra en dold röd agenda.
  På samma sätt används kvinnorna av feminsterna för att genomföra en röd agenda.
  Även hbt-folket är bara ett vapen för den röda agenda.
  Anti-krigsrörelsen jobbade också mot västvärlden vilket gagnade kommunisterna i öst.
  De röda använder vissa grupper som schackpjäser för att få igenom sin vilja.

 20. Enligt de klimathotstroende har koldioxid magiska egenskaper. Det är uppenbart. Till listan i bilden kan läggas till exempel: Koldioxid får glaciärer som alltid befinner sig under smältpunkten att ändå smälta. Koldioxid får glaciäris att rinna uppåt för att kunna komma ut i havet. Koldioxid får den uppvärmningen att vara större än medelvärdet på varje plats på jordytan. Kommer någon på ännu fler magiska egenskaper koldioxid har enligt de klimathotstroende?