Klimatterapi mot svältande barn

klimatt
Romson som klimatterapeut, bild från MP´s hemsida
Ibland vet man inte om det är dags att kasta in handduken eller inte. Den enorma mediala bevakningen av den senaste rapporten från IPCC skapar en så effektiv mur av propaganda att det ofta känns meningslöst att försöka tränga sig in mot verkligheten. Bara i mina lokala tidningar har fyra olika ledare och insändare den senaste veckan behandlat ämnet. Jag skrev i mitt senaste inlägg att jag skulle återkomma med en genomlysning av rapporten AR5 WGII SPM, dvs summeringen för beslutsfattare, men jag tror jag lägger ner det projektet även om jag nagelfarit det och funderat på ett och annat. Mitt senaste inlägg var kanske obalanserat i sin kritik, kanske lite förhastat, ibland tar känslorna över. De flesta som läser denna blogg vet att påverkan från politiker på just den skrivningen är för uppenbar för att man kanske skall ägna för mycket tid att analysera den.
Jag har ingen fullståndig bild av de inlägg som förekommit i övrig press, nationell och lokal men antar att den är riklig. Ett av inläggen i Gotlands Tidningar var skrivet av Gustav Fridolin och Åsa Romson (hädanefter F&R) och publicerad i Aftonbladet den 31 mars. Det återkom i våra bägge lokaltidningar, Gotlands Allehanda den 2 april och Gotlands Tidningar den 4 april. Den senare var undertecknad av Isabel Enström (riksdagskandidat för MP på Gotland) istället för Fridolin. Självständigt så det förslår. Artikeln i GT förde mig till den ursprungliga artikeln med titeln ”Ta klimatdebatten med oss, Reinfeldt”. Jag skickar härmed en motsvarande uppmaning – ta klimatdebatten med oss på SI.
I artikeln i Aftonbladet får vi veta att Earth Hour håller på att bli för miljörörelsen vad 1:a maj är för arbetarrörelsen och Båstadsveckan för borgligheten. Det ger i alla fall klart besked om var MP står, jag räknar inte med att de dyker upp i Båstad i sommar. De laddar nu för att släcka ner Sverige och världen permanent så Earth Hour är väl en passande dag för MP att fira på.
F&R skriver att ”beskeden från världens främsta klimatforskare börjar likna ett skräckfilmsmanus”. Liknelsen är dock mer träffande än författarna själva skulle önska, en skräckfilm är ju som bekant en uppdiktad historia i syfte att skrämma folk. I artikeln kunde vi läsa att
”klimatforskarna räknar med kraftigt minskad matproduktion, ökad svält, miljontals fler undernärda barn, ökade konflikter och miljoner människor på flykt”.
Ett manus som har föga stöd vare sig i den aktuella rapporten eller i den vetenskap som den förväntas bygga på. Är manuset måhända författat över en latté på Södermalm? Oavsett om man anser att klimatförändringarna är ett stort eller som i mitt fall ett mer beskedligt problem är alla dessa påstående felaktiga. Vi har alla anledning att vara oroade över hur jorden skall kunna föda nio miljarder människor i mitten av detta sekel men MP´s bild av verkligheten bidrar knappast till lösningen.
Vi på denna blog vet ju att AR5 WGII handlar om att teckna upp bilder av de effekter som kan tänkas ske vid 2 eller 4 graders uppvärmning, och hur vår beredskap kan utformas för att skydda oss från dessa effekter. Den bygger på riskbedömningar utifrån projektioner in i framtiden skapade av modeller. Dessutom står det uttryckligen att IPCC med klimatförändringar även inkluderar naturliga sådana, och solen nämns tillsammans med vulkaner. Med andra ord så lämnar WGII helt frågan om orsak utan ägnar sig huvudsakligen åt verkan, eller snarare projekterad dito. Den korta rapport på ett femtiotal sidor som F&R hänvisar till är ju en sammanvägning mellan innehållet i huvudrapporten och synpunkter från ett stort antal medlemsrepresentanter, dvs i huvudsak politiker. Jag försökte hitta uppgifterna om miljontals svältande barn i rapporten. Jag sökte på starvation, starved, starving, children, malnutrion utan resultat. Jag fann millions of följt av years. Jag sökte efter vad som kunde tänkas ligga bakom dessa ord och fann följande angående minskade skördar.
i den tropiska och tempererade delen av världen så visar dessa projektioner på att skördarna för de tre största matslagen, vete, majs och ris påverkas negativt vid lokala temperaturhöjningar över två grader om inga anpassningar sker men att, på vissa lokaler kommer skördarna att gynnas.
En av huvudförfattarna till huvudrapporten, Richard Tol, se tidigare inlägg på KU här hävdar att dessa skördar antagligen globalt ökar upp till en ökning av 2,5°C. Han bad att få sitt namn borttaget då han ansåg att den slutliga skrivningen var för alarmistisk. Efter 1950 har temperaturen stigit med ca 0,8° C och skördarna av spannmål under samma tid tredubblats och skördarna i Sydostasien har ökat med 50% sedan 1975 (FAO). De flesta kommer antagligen att tänka på Afrika söder om Sahara när det gäller svält och tropikerna.
I huvudrapporten från WGII som finns här står det under kapitlet Afrika att:
I Västafrika uppskattas temperaturökningar över 2°C (relativt 1960-90) att motverka de positiva effekterna på skördarna av hirs och durra (sorghum) orsakade av de ökande regnmängderna, med större negativa effekter i savann-bältet än i Sahel, och med moderna sorter jämfört med traditionella.
Olika hirs-sorter är ett av de viktigaste grödorna i Sahel och uppenbarligen menas att skördarna kommer inte att minska men de kommer att påverkas negativt fram till 1950, om man inte anpassar valet av grödor till de lokala förhållandena. Sorghum (hirs) är ett väldigt torktåligt gräs men det har minskat i betydelse. Att utveckla och förändra grödorna till att ge större skördar är i detta sammanhang en självklarhet. I de olika underlagen kan jag inte se annat än att effekten av ökade regnmängder och gödningen av CO2 har räknats bort därför att resultaten svåra att tolka, dvs osäkra. Alla parametrar som kan vara positiva läggs i korgen av osäkerheter, alla som kan vara negativa publiceras med emfas. Med större tillgång på teknik, gödning och billig energi har Afrikas skördeutfall goda förutsättningar att tredubblas. Den milda uppvärmningen under de senaste decennierna har inneburit att Sahel-området, ett av de fattigaste och mest torkdrabbade området, fått mer nederbörd. De projekterade förändringarna fram till 2100 är dessutom ringa vad gäller temperaturen i Afrika, som bekant sker uppvärmningen främst nattetid i Sibirien och norra Kanada.
Jag har försökt läsa några av de många vetenskapliga rapporter som ligger som underlag för den del som handlar om skördar i tropikrna, och framförallt i Sahel. Det verkar som om bedömningen av effekterna av framtida klimatförändringar är redovisade som ett avdrag på förväntade ökningar. Jag kan ingenstans hitta exempel på att skördarna minskat under senare tid. MP´s bild av svältande barn får antagligen avvisas som en missuppfattning.
Jag gick in på MP´s hemsida för att se vad de konkret föreslår för att komma till rätta med den kommande klimatkatastrofen. Hör och häpna, svaret är klimatterapi för vår klimatoro. Där kan vi läsa de förslag som de flesta redan hört till leda, 100% förnyelsebart, mer tåg, mindre kött, det skall vara lätt att vara klimatsmart etc. etc. men lite förvånad blev jag över hur den internationella klimatterapin skall se ut. Här är MP´s svar på hur vi skall förmå Kina, Ryssland, Kina, Australien, USA och Tyskland att minska sin fossileldning:
Sverige behöver göra villkorslösa åtaganden om att göra allt vi kan, och söka samarbete med konstruktiva länder från alla världens hörn istället för att skylla ifrån oss. Vi vill också att Sverige omedelbart börjar leverera de nya pengar som vi lovat FN till det internationella klimatarbetet
För miljontals småbönder i Afrika är biobränslen i form av ved och träkol en realitet och tillgång till billig naturgas skulle med all sannolikhet vara en betydligt viktigare insats för deras levnadsvillkor och miljön än MP´s hurtfriska förslag.
PS – När jag går in på MP´s hemsida för att kopiera deras internationella klimatterapi ser jag att Fridolin är i USA, för att hämta inspiration, han satsar på utbildningsdepartementets topp. Vi får väl hoppas att han inte flugit dit och tänk om han blir utrikesminister, eller mljöminister ….
Sverige skall göra villkorslösa åtaganden, jo jag tackar!
ImageHandler

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Miljöpartisternas budskap är helt hialöst (skulle väl en skåning säga?) och grundat på en knippa obevisbara påståenden dvs på rena luftpastejerna. Ve oss – arma land om de får börja styra (s). Just nu talar ju allt för att det är där vi kommer att landa.

 2. Mats G

  Klimatterapi? Man kan bara skaka på huvudet. Sen att flyga till USA för att prata om miljö? En känsla av hyckleri smyger sig på.
  Vi har videokonferenser. Ett gäng skärmar och kameror. Sparar både pengar och miljö.
  Egentligen det här med åka till jobbet 5 dagar i veckan borde vi skippa. Tänka vad vi skulle spara CO2.

 3. Christopher E

  Jättebra text som vanligt. Bildvalet på Fridolin som springer omkring och shoppar i USA och försöker se allvarlig och viktig ut med sin telefon är utmärkt. Han tänker säkert jättemycket på svältande barn. Kanske tänker han på hur alla vi andra som inte är lika viktiga ska hindras från att flyga själva.
  Förresten, ordet ”klimatsvart” i stycket om MP:s hemsida känns inte helt politiskt korrekt. 🙂 😉
  Inte för att jag är speciellt. Och klimatsvart är kanske en bra beskrivning av en framtid med MP.

 4. Klimatsvart, ja varför inte, men det skall ändras naturligtvis

 5. Christopher E

  #3 inte för att jag är speciellt PK, skulle det stått förstås.

 6. Jan

  Varför inte läsa ”Medier ger Miljöpartiet lätt resa” Vi kan bla. läsa:
  I fredags presenterade Sifo en undersökning som visade att medier är mer kritiska mot Alliansen än mot oppositionspartierna.
  .
  Den lättaste resan får Miljöpartiet som inte får någon kritisk artikel i Sifos undersökning.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5830840

 7. Ann LH

  Miljöpartiet är ett större hot för Sveriges framtid än det mesta. Hittills har Löven knappast visat att han har någon styrka överhuvudtaget. Utan att visa upp några bestämda åsikter om någonting kommer han att bli ett lätt byte för de här ångvältarna. Om före detta miljökommissionären kommer med i gänget så gör det ju inte saken bättre. Hon ventilerade under sin EU-tid insikten (!) att klimathotet inte har med vetenskap att göra. Målet var att jämna ut. Framför allt sänka de som gått före i utvecklingen? I dagens läge ser vi resultatet att ta från de före detta rika och ge till de före detta fattiga så att säga. Det vore välgörande om hon fortsatte att föra ut det budskapet inför valdebatterna.
  Romson med sin utbildning i juridik borde för övrigt skämmas minst lika mycket som Fridolin mfl lärare som inte befattar sig med den allsidiga vetenskapliga debatten utan endast förmedlar vad den politiska agendan kräver.
  Tack Lars J. för innehållsrikt inlägg som vanligt!

 8. Mr.G.

  Häng inte läpp Lars!
  Sveriges globala betydelse är ”next to nothing” så vad som händer I Sverige kommer INTE att påverka de riktigt stora beslutsfattarna med olika agendor.
  MEN Klimatterapi är ju en intressant affärsidé. Under WWII så fick ju Sverige trots sin ”neutralitet” syssla med Mörkläggning. Nu är ju det ordet tvetydigt i klimatdebatten. Jag har därför ett förslag som kan ge intressanta erfarenheter. I stället för Earth Hour så skall vi starta Mörkläggningsövningar – ”Life in the Dark” – i Sverige som ersättning för vårt obefintliga militära försvar. Gotland vore ju ett bra test-ställe eftersom man ganska lätt ”stänger av” elen till ön. Givetvis skall detta INTE övas på sommaren även om en elbrist vid de politiska apspelets höjdpunkt skulle göra talarna ohörbara.
  Jag var med i Göteborg hösten 1969 då elen försvann i flera dagar efter en storm som hade lämnat salt på isolatorerna. Det visade på alla möjliga brister i samhällsberedskapen. Bl.a. så försvann dricksvattnet efter ett par dagar och Sahlgrenska Sjukhuset fick transportera iväg el-behövande patienter eftersom dieselreserven kyldes med…ja just det dricksvatten. Tror någon det är bättre beredskap idag?
  Låt SI starta ”Life in the Dark”! Det kan bli en stark positionering!

 9. Daniel Wiklund

  Snart behöver jag terapi,med tanke på den mentala försurning som miljöpartiet står för.Fridolin och Romson blev intervjuade när dom blev valda till språkrör.På frågan om dom nyttjat knark svarade båda ja ,helt ogenerat dessutom.I deras ögon är det nog värre att köra en bil som går på bensin.Att dom när dom nyttjar droger stödjer en enormt kriminell verksamhet verkar inte störa dom.När jag tänker på mina sju barnbarns framtid så är det inte klimatförändringar som oroar mig.Det är sjukdomar(min mamma hade spanska sjukan),en skola som inte håller måttet,och inte minst att dom ska bli beroende av droger.Knarket förstör för individerna,för familjer,för hela samhällen.En stor del av brottsligheten är kopplad till knark.Där finns det mycket ond och bråd död,räcker att nämna Mexiko.Vet inte om det är en slump att man just nu på sina håll i världen börjat legalisera tex cannabis(Colorado).Samtidigt pekar man ut livsgasen koldioxid som det stora hotet,skulle inte bli förvånad om man snart kriminaliserar bruket av bensin.Om miljöpartiet menar allvar med att värna om miljön måste knarket finnas med när man pratar om framtida hot.

 10. Lasse

  MP är det parti som anser sig ha ensamrätt på att vara goda! Eller är det media som framhåller dem så?
  Klimatångestterapi-en lysande affärside. Först stöttar man en bild som ger upphov till ångesten sen ger man osaklig terapi.
  Varför inte stötta dem som försöker förstå verkligheten och vad som behövs ändras i stället!
  Media domineras av Vänster och miljöpartister. Denna likriktning är skadlig i varje samhälle!
  OT-Periodicitet är på tapeten i WUWT. Denna liknas vid köbildning i trafiken-bromsar någon så uppkommer en våg vid tät trafik. AMO påverkar vårt klimat på detta sätt.
  http://wattsupwiththat.com/2014/04/09/mann-minimizes-currys-stadium-wave-paper-claims-the-pause-is-fleeting/#more-107229
  Det verkar uppenbart!(eller är det så att indexet skapas från samma data?)
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/esrl-amo/from:1900

 11. pekke

  Hyckleriet är stort bland Miljöpartister och andra som skriker högt om klimathotet, samtidigt som Fridolin tog sig en flygtur till USA så tycker hans Stockholmskollegor att alla Landstingsanställda skall få dyrare parkeringsplatser och använda cykel eller kollektivtrafik när de skall till sina arbetsplatser på bl.a. Sjukhus och liknande.
  http://www.dn.se/sthlm/vill-slopa-billiga-parkeringar-till-cykelns-forman/
  Finns andra hycklare som anser att småfolket skall göra si och så mens de själva flyger och far.
  Mattias Goldmann /Fores puffade ju för Jobba hemma-dag för klimatet skull 26 Mars.
  Fast själv så gillar han ju att flyga å fara och träffa folk, i Bryssel t.e.x. dagarna innan.
  https://twitter.com/mattiasgoldmann/status/448444845808713729
  Men hur tog han sig till Bryssel ?
  Cykel eller tåg ?
  Nä. de var nog flyg som gällde.
  https://twitter.com/mattiasgoldmann/status/447971014979624960
  Dubbelmoral och hyckleri verkar vara standard bland de höga klimatalarmisterna när de talar om för småfolket på backen hur de skall leva klimaträtt här i Sverige samtidigt som de beställer nästa flygresa till nåt klimathappening nånstans i Världen.

 12. lennart bengtsson

  Hej
  Det är svårt att inte hålla med Lars Jonsson som ger denna realistiska analys. Undergångspropagandan är lika intensiv och yttäckande som dagens ryska rapporter om Ukraina eller de tyska medierna om nationalsocialismens underbara framtid från senvåren 1933 och framåt. I ett sådant fall får man helt enkelt vänta ut och låta det hela sjunka undan eller hitta någon annan plats att slå ned sina bopålar. Även om det mediala stödet i Sverige för MP är massivt så har de ju ändå inte makten bakom sig som i dagens Ryssland. Det troliga är väl ändå att det blir en MP + S regering i höst och det enda man kan förlita sig på är ”Yes-Minister syndromet” dvs ansvarsfulla högre tjänstemän sätter grimma på politikerna. Hursomhelst inför detta troliga valutfall kanske man ändå bör satsa på våra allianspolitiker alla misstag till trots – annars blir det ur askan i elden.
  LennartB

 13. Lasse Forss

  Nog måste väl några alarmister börja tvivla eftersom ingen profetia hittills har slagit in. Och då borde de väl fundera på om det inte skulle kännas skämmigt att förstått att man haft fel utan att meddela det. Vi som vet att alarmisterna ljuger kommer naturligtvis att informera om detta även när larmen tystnar.

 14. Micke J

  Finns en MP ist i Malmö som åker Taxi varje dag från Limhamn till Statshuset på kommunens pengar. Han gick även ut på svtdebatt att kvinnor ska få göra abort ända till den 22 veckan!? Vem är han att bestämma över kvinnans kropp!?

 15. lennart bengtsson

  13
  Vi kommer inte att glömma något och knappast missa ett tillfälle att påminna. Ole Humlums datasamling är förtjänstfull, några konklusioner behövs inte, resultatet talar för sig självt. Vi får dock vara beredda att uppvärmningen kan sätta fart inom några år men det är knappast troligt att den långsiktiga trenden på 30-50 år kommer att ändras i någon större grad.
  LennartB

 16. lennart bengtsson

  Det är viktigt att inte glömma att problemet är inte bara MP utan alla de som de fakto stöder dem!
  LennartB

 17. Peter Stilbs

  Den här skriften är också ganska slående om journalistkåren … http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Har_bor_journalisterna.pdf

 18. Björn

  Första bilden är slående för Mp. Först går man ut och skrämmer folk med global uppvärmning och sedan skördar man med terapeutisk politik. Det är analogt med kommunisternas politik, först söndra och sedan härska. Mp´s metod är något mjukare, men syftet är det samma.

 19. lennart bengtsson

  Dagens moderna politiker bekymrar sig inte om fakta. Det viktigaste är att synas i media även om de hamnar där av negativa skäl som allas vår superpolitiker Gudryn Schyman som tom med kan elda upp pengar i TV ( dock inte sina egna) och flertalet tycker bara detta är kul. Efter de senaste turerna med Romson och consortes efterlämnas ett slags känsla hos den icke-reflekterande allmänheten ( vilken utgör vida långt över 50%) att MP politiker är engagerade, att de bryr sig speciellt om världens alla fattiga och hjälplösa, alla övergivna gamla och alla föräldralösa barn. Detta visar på verklig empati och därför tycker man att allt som de står för är bra och bör stödjas. Dessutom att allt detta är en följd av vårt sätt att leva och att vi därför kan göra ngt åt saken är ett så vinnande koncept att endast de som är kapabla att tänka kan motstå det.
  LennartB

 20. Håkan Bergman

  Frågan är hur Löven ska hantera Mp+V, dom två senare kommer att utgöra minst en tredjedel av regeringsunderlaget, med vänsterflygeln inom S över hälften. Ska vi tippa på att det börjar nallas från AP-fonderna för ”gröna investeringar”, det blir inte roligt för barnen och barnbarnen. I början går det säkert bra, man skapar en artificiell högkonjuktur, mera pensionsavgifter betalas in och håller uppe pensionerna för en tid. Sen står vi där om 20 år med vindkraftverk i varenda buske, ”smart” elnät och höghastighetsbanor kors och tvärs över landet och bara värdelösa gröna obligationer i AP-fonderna. Kärnkraften är naturligtvis nedlagd, tyvärr inser folket allt detta för sent, men varför oroa sig, man har väl rimligtvis passerat bäst före datumet vid det laget. Och kanske är det trots allt bäst att vi avskaffar AP-fonderna, såna enorma koncentrationer av kapital kommer för alltid att vara en lockelse för klåfingriga politiker, varnade man inte för just det när dom infördes?

 21. ThomasJ

  Bra och mycket viktigt inlägg Lars! Tack för det! 😀
  Apropos Frigolit som potentiell(?) utbildningsminister vid ett evtl. rödgrönt maktövertag senare i är, torde/borde den nu aktualiserade utbildningsdebatten i UK var av intresse för honom och dessutom Skolverket att ta till sig. länk till rapporten:
  http://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/04/Education-reducedportrait-5.pdf
  via:
  http://www.thegwpf.org/british-education-minister-responds-to-gwpf-report-on-climate-education/
  Som tidigare tagits upp här på KU agerar ju WWF via ’pedagogiskt material’ vehement för ’the cause’ – när granskar Skolverket denna pågående hjärntvätt av ungdomar/barn? Och blir ett kritiskt svar på frågan om global uppvärmning pga. CO2 per automatik ej godkänt vid prov? Vad säger centristiska ’pedagoger’?
  Mvh/TJ

 22. Börje S.

  OT, men ändå
  I dag fick jag ett svar på min förfrågan till Sten Bergström, SMHI om att ”lägga sig i” havsnivådebatten som just då pågick på KU. Han vill antagligen inte kommentera direkt på bloggen, men han har ändå svarat, vilket jag tackar för. Hoppas han inte tar illa upp för att jag kopierar in det här:
  ”Hej Börje,
  Vår syn på framtidens havsnivåer grundar sig på den vetenskapliga dokumentationen som sammanställts i den rapport som du hittar här: http://www.smhi.se/publikationer/framtidens-havsnivaer-i-ett-hundraarsperspektiv-kunskapssammanstallning-2012-1.27867
  Sedan dess har IPCCs 5:e vetenskapliga utvärdering kommit ut och den styrker i stort sett vår bedömning. Jag vill betona hur vi bland annat formulerade detta i underlaget för projekteringen av Nya Slussen: ” Mot ovanstående bakgrund bedömer SMHI för närvarande att det är rimligt att anta att en övre gräns för havsvattenytans stigning är ungefär en meter under perioden 1990-2100, sett som ett globalt medelvärde. Siffran ska korrigeras för landhöjning och andra lokala effekter.” Observera orden ”övre gräns” i citat.
  Med vänlig hälsning,
  Sten Bergström”
  Länken visar att t ex Potsdaminstitutets rapport om vad som kommer att hända vid en tänkt 4-gradig förhöjning av lufttemperaturen ges en del vikt, men även andra undersökningar redovisas. För min del, så här innan jag läst ordentligt, verkar det ändå underligt att man VET att havsnivåhöjningen, som tycks ha varit ganska lika år från år (3,2 – 0,4 = 2,8 mm/år enligt Colorado Sea Level Research) enbart har förmågan att höjas. Minskningen av höjningstakten 2005 – 2011 (1,6 mm/år) så som den rapporterats av både Colorado och NOAA verkar betraktas som en engångsföreteelse som aldrig någonsin kommer att inträffa igen.

 23. Lasse

  MP kritiserar budgeten för att den inte innehåller ett skarpt förslag för att förbättra klimatet.
  ”Därefter talar Per Bolund om klimatet.(SVD)
  – Jag kan utlysa en hittelön till den som hittar ett skarpt klimatförslag i den här budgeten, säger han.”
  Med tanke på de +0,17 grader som uppmätts i mars så bör väl klimatinitiativ i budgeten harmonisera och uppgår i år till förhöjda fordonsskatter a någon miljard-att lägga till löpande beskattningen på koldioxid som ligger i storleksordningen 50 miljarder per år!

 24. ThomasJ

  Och, btw, lite OT dock av fundamental betydelse so-oder-so är J. Currys tråd om/över
  mer/mindre systematisk vetenskapsdemolering en minst sagt intressant läsning, länk:
  http://judithcurry.com/2014/04/08/are-academia-and-publishing-destroying-scientific-innovation/
  Mvh/TJ

 25. ThomasJ

  Börje S. #22: Tack för kopian! 😀
  Mvh/TJ

 26. Ann lh

  ThomasJ – #2. Stort Tack för länken till kravet på allsidighet i undervisningen! Den måste upp i ljuset och får inte bli liggande ”under mattan”. Vi har ju samma krav på undervisningen här i landet men en stilla fråga ställd till några ansvariga kan möjligen göra någon nytta.
  Tack än en gång!

 27. Lasse

  Budgetdebatten pågår.
  Per Bolund lyfter fram Tyska energiwände som ett alternativ och föredöme.
  Det är det fler som gör-dvs inte som föredöme direkt men som avskräckande exempel:
  http://notrickszone.com/
  1000 MDRSEK för inget!

 28. Peter F

  Att våra media domineras av MP/V-vänliga journalister är ju välkänt. Men hur ser det ut bland lärarna i grundskolan och på gymnasiet ? Någon som vet ? Katastrofen vore ju total om det är samma siffror där.

 29. ChristerL

  Som jag förstår denna utmärkta text så är den officiella SPM ´en mycket mer alarmistisk än själva rapporten AR5 ger anledning till.
  En idé vore att alla ni som skriver här, och som är så duktiga, slog er samman och utvecklade denna text till en komplett SPM 2.0. Inga egna teorier utan bara referenser till det som faktiskt står i AR5, egna slutsatser av det och jämförelser med de slutsatser som redovisa i den officiella SPM.
  Om vi bara använder det som står i IPCC AR5 så blir den svår att angripa och kanske kan journalisterna börja tänka till.
  Kanske kräver en insamling av lite pengar här vad vet jag. Det får vi i så fall ta.
  Jag instämmer i Lars Jonssons frustration. Bägaren börjar rinna över.

 30. Lars Jonsson

  ThomasJ #”€
  Tack för tipset, intressant läsning. Klimatvetenskapen i ett nötskal. Jag gillar speciellt deta från Brenner
  In order to do science you have to have it supported. The supporters now, the bureaucrats of science, do not wish to take any risks. So in order to get it supported, they want to know from the start that it will work.
  Och vad är det som fungerar – ett resultat som passar in i en förutfattad bild av vad som styr klimatet

 31. Efter vad jag kan förstå, ljuger Romson, Fridolin och andra miljöpartister rent ut i den debattartikel de har fått in i så många svenska tidningar. Världens främsta klimatforskare verkar inte alls ha påstått de saker som miljöpartisterna påstår. Kanske har världens sämsta klimatforskare påstått det?
  De formuleringar som miljöpartisterna använder finns inte med i AR5 WGII SPM. MP har förvanskat vad som står där, och dessutom förvandlat det till att det är världens främsta klimatforskare som hävdar de förvanskade formuleringarna.
  Om det nu är så att miljöpartister ljuger: Hur ska detta budskap på bästa sätt förmedlas till väljarna, när de rödgröna journalister som dominerar svenska medier inte vill att det ska komma ut? Vill väljare rösta på partier vars företrädare ljuger? I alla fall ljuger så uppenbart att det snabbt avslöjas? Eller skulle avslöjas, om inte de flesta journalister vore intresserade av att dölja det?
  För övrigt verkar de som arbetar i WGII anta att bönder och många andra människor är rena idioter. Varför skulle bönderna INTE anpassa sig om det blir mycket varmare där de bor och odlar? Varför skulle de som bor i låglänta områden eller i kustsamhällen INTE börja bygga vallar och skydd om det börjar regna mer och/eller om havsnivåhöjningen fortsätter och kanske till och med accederar?
  Varifrån kommer för övrigt påståendet om att delar av jordytan kommer att bli obeboelig? Det påstås komma från WGII:s rapport, men i SPM finns det i alla fall inte. Kanske i fullständiga rapporten, som inte är helt klar än? Eller är det ett påhitt från någon annanstans?

 32. Lars Jonsson

  ThomasJ #24
  Tack för tipset, intressant läsning. Klimatvetenskapen i ett nötskal. Jag gillar speciellt deta från Brenner
  In order to do science you have to have it supported. The supporters now, the bureaucrats of science, do not wish to take any risks. So in order to get it supported, they want to know from the start that it will work.
  Och vad är det som fungerar – ett resultat som passar in i en förutfattad bild av vad som styr klimatet

 33. István

  Sverige är ett lyckligt lottat land, som inte har några egna essentiella problem.
  Därför rycker man ut som världsräddare, agerar världssamvete, går före och visar vägen.
  Det har man hållit på med i decennier nu. En lekstuga för politiker med ambitioner att gå långt.
  Andra har mera påtagliga problem.
  Lyssnade på den ungerska valrörelsen på senaste tiden. Ordet ”klimat” förekom inte på någon sida!
  Inte ens det lilla partiet som säljer sig som grön har gafflat om klimat. Bara mot kärnkraft.
  Men sen gick ju också illa i valet. Åtminstone enligt våra MSM tyckare.
  Det ungerska folket får underkänt!
  Ett av Orbáns vinnande kort var just att han satte tumskruvar på el och gas oligopolen och tvingade dem till att sänka sina priser. I flera steg på senaste året med totalt 30%. Ungerskt Energiewende!
  Inga skattehöjningar alltså på bolagen för att kapa övervinsterna, utan prissänkning direkt mot kunden.
  Fullträff i en valrörelse.

 34. Ingemar Nordin

  Lars Kamél #31,
  MP bygger hela sin politik på lögner. Minns bara ”säldöden” som gav dem säte i riksdagen. Med ett drygt 50%-igt stöd bland MSM-journalisterna så kan det nog gå vägen med ytterligare hitte-på om klimatet i denna valrörelse.
  Problemet är att de som minoritetsparti i en regering kan få ett enormt inflytande. Se på Camerons GB och Merkels förra regering i Tyskland. Med svaga (svagsinta?) regeringschefer och en följsam journalistkår så kan MP (eller ett C) driva igenom en minoritetsåsikt som på sikt är mycket destruktivt för både miljö och ekonomi.

 35. Jag vet inte om fler känner som jag men ju mera jag läser om Mp och taltrattarna Romson och Frigolit desto mera känner jag att detta parti är den enskilt största faran för vårt välstånd och vår framtid.

 36. Magnus A

  #28 Peter F
  Lärarnas sympatier röda:
  http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/02/05/vanstern-vinner-valet-lararna-far-bestamma
  https://pbs.twimg.com/media/Bft0_pTCMAE9mNM.png
  (Lärare generellt har sen några år fått plugga in klimatdoktrinerna i billigaste version (i samhkunskap läss Kritisk teori, enligt vilken, tror jag, avvikelser motde progressiva teserna, inkl. tron på snar klimatkatastrof, ses som en defekt som på något vis måste botas…).

 37. Peter F

  Magnus A
  Arma barn, arma land. Är det de låga intagningskraven till lärarlågskolan som drivit fram det ?

 38. Thomas P

  Ni får trösta er med att miljöpartisterna antagligen tycker precis lika illa om er.

 39. Peter Stilbs

  Lätt OT, men kanske inte – från senaste Nature.
  http://www.nature.com/news/global-warming-improve-economic-models-of-climate-change-1.14991
  Hemskt att skåda dessa tidskrifters förfall – en Thomas Sterner från Göteborg är medförfattare

 40. Ingemar Nordin

  ChristerL #29,
  ” Inga egna teorier utan bara referenser till det som faktiskt står i AR5, egna slutsatser av det och jämförelser med de slutsatser som redovisa i den officiella SPM.”
  Ben Pile gjorde en jämförelse mellan SPM:en och vad som verkligen står i rapporten. Skillnaden är tydlig:
  http://www.thegwpf.org/analysis-how-government-officials-sexed-up-un-climate-report/

 41. Daniel Wiklund

  Det känns säkert bra för miljöpartisterna att dom åtminstone har en beundrare här inne.Jag ogillar deras önskan att utöva kontroll över varje del av mänskligt liv,och då lämpar det sig bra att utse utsläpp av koldioxid som det värsta man kan ägna sig åt.Då har ju miljöpartisterna fullt upp med att hålla koll på oss,koldioxiden finns ju i nästan alla processer.Dom försöker rädda oss från oss sälva.

 42. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #40
  Thomas Sterner är en kugge i ICC:s maskineri:
  Citat:
  ”Den sista delrapporten släpps i Berlin den13 april och en av de samordnande huvudförfattarna till rapporten är Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.”
  Länk, länkens namn ger en ledtråd till att journalister är övertygade om att vetenskapen står enig:
  http://www.gu.se/media/journalist-hitta-experten/experter-i-fn-s-klimatpanel/

 43. Gunnar Strandell

  Thomas P #38
  Menar du på allvar att miljöpartisterna kan visa att vi ljuger och att vi använder lögner i riksdagsdebatter och att det är därför de inte gillar oss?
  Jag tror snarare att de, precis som illusionister, inte gillar att någon i publiken avslöjar tricken.
  Din relativism eller ”kålsuparteori” haltar betänkligt.

 44. Magnus A

  Formen möjlig delorsak… Att de läser natur & miljö ok, detta ett ”1 X 2-tips-prov” om vilka katastroferna blir, doktriner mm, infantilt & alarmistiskt. (Mejlar SI kopia om jag hittar det.)
  (Kritisk teori för samhälls-studerande och rör fler ämnen. Marxism i postmoderna kläder populär i väst? Knappast snålhet pga lärardevalvering där…)

 45. Magnus A

  #37 Peter F, var svar ovan till (och lärardevalvering alltså möjlig orsak till banal nivå).

 46. b-j-b

  Är inte Stig-Björn Ljunggrens krönika på Borås tidnings ledarsida värd att uppmärksamma? ”Fler jippon är att vänta i spektakelsamhället.” (Om klimatet och Earth Hour.)
  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/ljunggren-fler-jippon-ar-att-vanta-i-spektakelsamhallet(4237675).gm

 47. ThomasJ
  Jag skall under dagens sista skälvande minuter ge MP en eloge. jag tror faktiskt att dom är frisinnade i en viss mening. Jag minns ej dag eller program men jag tror det var psykologen som intervjuade Romson, men det kan ha varit någon morgonsoffa. Det gällde privata vårdbolag, och det fanns en viss förväntan på att hon liksom V det skulle vara kritisk. Men utan att tänka reagerade Romson som att det är väl OK, så hon hade inte någon grundmurad aversion mot privata aktörer i vården. Jag blev lite förvånad och till detta skall hon ha en eloge. Jag tror att MP tror på något som individen egna val, men de har totalt kört fast i klimatfrågan och en del andra liknande frågor. Alltid nåt sa fan när han fick se Åmål.

 48. b-j-b
  Länken fungerar inte?

 49. Håkan Bergman

  Testa den här.
  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/ljunggren-fler-jippon-ar-att-vanta-i-spektakelsamhallet(4237675).gm

 50. Håkan Bergman

  Nehej, men kopiera texten mellan citationstecknen och klistra in den i webläsaren.
  ”http://www.bt.se/ledare/kronikorer/ljunggren-fler-jippon-ar-att-vanta-i-spektakelsamhallet(4237675).gm”

 51. Pelle L

  Lasse Forss #13
  Du skrev
  ”Nog måste väl några alarmister börja tvivla eftersom ingen profetia hittills har slagit in. Och då borde de väl fundera på om det inte skulle kännas skämmigt att förstått att man haft fel utan att meddela det. Vi som vet att alarmisterna ljuger kommer naturligtvis att informera om detta även när larmen tystnar.”
  Men så enkelt tror jag faktiskt inte att det är.
  När vi med mycket umbäranden, koldioxidskatter, energiskatter, elcertifikatavgifter osv har lyckats ”hejda den katastrofala uppvärmningen” med någon tiondels grad så kommer dessa käcka världsräddare att slå sig för bröstet och utbrista i ett rungande ”Se vad vi har gjort, vi räddade världen från att förvandlas till ett brinnande Gehenna! Tacka oss, kyss våra fötter!”
  Det finns ju ingen sätt att falsifiera dessa ”klimatförändrings”-teorier:
  Blir det varmare är det koldioxidens fel, blir det kallare likaså, blir det någorlunda oförändrat är det pga ”klimatarbetet”. Hurra, vi vann!!!
  🙁

 52. Pelle L

  ”ingen sätt” skall naturligtvis vara ”inget sätt”, den sena timmen till trots 🙂

 53. b-j-b

  Det finns en fungerande länk på Ljunggrens blogg, f.v.b.
  http://www.ljunggren.com/

 54. Pär Green

  Kopiera hela länken, så fungerar det!
  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/ljunggren-fler-jippon-ar-att-vanta-i-spektakelsamhallet(4237675).gm

 55. Peter F

  Om nu en överväldigande majoritet av journalisterna och lärarna röstar MP/V och om jag förutsätter att en lika överväldigande majoritet av dess personer helt saknar naturvetenskaplig bakgrund och utbildning, känner jag att det är en omöjlig uppgift att ens diskutera saken med dem. Deras tro är orubblig och de vare sig kan eller vill lyssna på fakta eftersom de inte har kunnandet för det. En bekant till mig hävdade i julas med emfas att all is var borta i arktis (sic). När jag påpekade att isutbredningen var ca 28 ggr Sveriges yta, hyfsad normal och visade genom DMI att det var riktigt, blev hon så förbannad att hon kallade mig för idiot. (Jo hon är lärare och aktiv MPare). Jag vet inte vad som måste till för att vi ska få media att anamma en i vart fall opartisk syn på det hela. Arma folk.

 56. Ann LH

  Angående ”lärarnas” partisympatierna så var det en undersökning bland de som är anslutna till Lärarförbundet, dvs inte lärarnas riksförbund LR. Under det stora debaclet vid kommunaliseringen var LR, dvs i huvudsak teoretikerna på gy.,starkt emot både den och kravet på den sk lösdriftsskolan. Media körde då på känt manér över LR. Vi räknades liksom inte till ”lärarna”.
  Det hade varit intressant att se en motsvarande undersökning bland LRs medlemmar. Där tror jag att Björklunds insatser har och har haft ganska stort stöd. Så var det i varje fall bland ”di gamle” som nu alltmer njuter av det eviga sommarlovet.

 57. Fredrik Berg

  Peter F #55
  Skämtar du? Ja det är klart det gör du väl inte men det låter så otroligt att jag faktiskt inte vet vad jag skall tro. Att hon stått på sig och kommit med motargument hade ju inte varit mer än väntat men att göra så som hon gjorde. Sådana människor går det ju inte att diskutera med. Behöver man inte följa spelreglerna så kan man ju vinna vilken diskussion som helst. Jag har faktiskt aldrig stött på något sådant extremfall. Hur är det med ni andra, skulle ni säga att det är vanligt?

 58. Thomas P

  Fredrik #57 Möjligheten finns ju också att historien är lite påbättrad av Peter för att få honom att framstå i bästa möjliga och henne i sämsta möjliga dager.

 59. Fredrik Berg

  Möjligen, därmed inte sagt att miljöpartister inte tillhör de mest flummiga och verklighetsfrånvända människor jag känner.