Klimatrealister vs UNFCCC-Agendan

Det finns inget vetenskapligt belägg för att de mänskliga utsläppen av CO2, metan eller andra växthusgaser inom en förutsägbar framtid leder till eller kommer att leda till katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär eller orsaka störning i jordens klimat.

Däremot finns det vederhäftiga belägg för att ökad atmosfärisk CO2-halt för med sig många välgörande effekter jordens naturliga växt- och djurmiljö.” (The Petition Project)

Med de här raderna vädjade fysikern Frederick Seitz till USAs vetenskapssamhälle att skriva under nedanstående Petition. Avsikten var att kunna få USAs politiska ledning att förkasta UNFCCCs, klimatkonventionens, Kyotoprotokoll från december 1997.

F. Seitz hade bland mycket annat varit president över både NAS (National Academy of Sciences) och APS (American Physical Society) och hans Petition var aktiv 1999 – 2001 och 2007. Den fick drygt 31000 signaturer med akademisk grad (länk 1). Men, UNFCCCs klimathotsagenda tycks vara lika ostoppbar som de eviga klimatförändringarna.

872x375xTeller_Card_100dpi_jpg_pagespeed_ic_KhVJ2bS7oe

I IPCCs tredje rapport 2001 lanserades Michael Mann´s Hockeykurva, numera varken glömd eller förlåten, men vetenskapligt förkastad. IPCCs fjärde rapport (2007) kom fram till att ”most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations”. Rapporten ignorerade både tillgängliga belägg, som talade mot ett mänskligt bidrag till uppvärmningen och forskningen kring solaktivitetens påverkan på klimatet.

Klimatfrågans välkände S. Fred Singer grundade (2007) ett av politik och politiker oberoende projekt, NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change). NIPCCs första rapport Climate Change Reconsidered publicerades i juni 2009, men dess sammanfattning, Nature, Not Human activity, Rules the Climate lanserades i februari 2008 (länk2). Förordet skrevs av Frederick Seitz och avslutningen lyder:

As NIPCC shows by offering an independent, non-governmental ´second opinion´ on the ´global warming ´issue, we don´t currently have any convincing evidence or observations of significant climate change from other than natural causes”.

Samma budskap som tio år tidigare!

thQMPMAX0W

Den första stora NIPCC-rapporten publicerades som sagt 2009. Samma år bildades klimarealistene i Norge med sin kraftfulla symbol för, naturligtvis, de ständiga klimatförändringarna och med solen i bakgrunden. Det är nu tio år sedan och de firade sina tio år med en Jubileumskonferens om Natural Variability and Tolerance (18-19 oktober). Konferensen arrangerades tillsammans med de svenska och danska klimatrealisterna och samlade ca 170 deltagare.

Första punkten på konferensen var den europeiska klimatdeklarationen There is no climate emergency. Nu med ytterligare många års forskning kring klimatet och klimatförändringarna att vila på ger den samma budskap som F. Seitz gav för tjugo år sedan och Seitz/NIPCC för drygt tio år sedan.

Denna deklaration överlämnades till FN samma dag som Greta fyllde scenen och läxade upp världen från sin talarstol i FN. Men trots, eller kanske tack vare, Gretas framfart växer deklarationen och den senaste uppdateringen talar om drygt 700 signaturer. Samtidigt har den fått nytt namn World Climate Declaration There is No Climate Emergency. Mera här:

https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2019/10/WCD-16-10-9lr.pdf

Deklarationen har sammanställts av professor Guus Berkout från Nederländerna. Han presenterade själv uppropet med de sex punkterna och tryckte hårt på budskapet i inledningen:

Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific.

Under det här momentet strömmade media till och om media kan man bara konstatera att vad vi har, det har de i Norge också!

https://www.klimarealistene.com/2019/10/25/norges-forste-faktabaserte-klimakonferanse/

När deklarationen och mötet med media väl var avklarade följde en lång rad intressanta redovisningar av klimatforskning kring den naturliga variabiliteten och toleransen. Tidsperspektivet betonades, här gällde det klimatvariationer och inte väderhändelser. Förändringar i havsströmmarna gavs rejält med tid och citatet ”vad som än kontrollerar havsytans temperatur kontrollerar även den globala temperaturen” kändes som en hälsning till våra meteorologer. (Mera om detta i länk 6). Dessutom diskuterades den ständiga jakten på vederhäftiga data, allt för att kunna leverera trovärdiga analyser.

Den naturliga ordningen är självklart att data kommer före analys och gång på gång påpekades hur klimatmodellerna skiljer sig från denna ordning. Klimatmodellerna konstruerades innan vissa avgörande data ens existerade.

Som en trevlig parentes utnämndes den svenske havsforskningspionjären professor Otto Pettersson (1848-1941) överraskande till vår förste klimatrealist. Han var en vidlyftig uppfinnare inte minst av en mängd djärva, många alltför djärva, idéer inom oceanografin. Men, ett av hans mera lyckade projekt var att utgå från data från svensk sillexport under 1000 år och sedan koppla de varierande sillperioderna till troliga förändringar i klimatet. Återigen, data först, analys och tolkning sedan. Hans slutsatser har visat sig stämma väl med vad dagens forskning berättar.

Klimatmodellerna och tolkningen av dem dök som sagt upp lite då och då. Trots att nära nog fyra decenniers data ger en antydan om en verklighet skild från modellerna så intensifieras klimathotet.

John_Christy_Model4

IPCC godkänner med andra ord fortfarande klimatmodellerna som tillräckligt vederhäftiga för att ligga till grund för varningar om en skadlig framtida uppvärmning. Nog är det ruttet!

Som en extra påminnelse om hur ruttet det är i ”the State of UNFCCC” fick vi under konferensen uppleva både vad professor Susan Crockford och professor Peter Ridd har fått erfara kring den ”akademiska friheten” och det ”fria ordet” vid deras respektive universitet. Båda har fått lämna sina akademiska positioner för att de hävdat den intellektuella friheten och rätten att offentliggöra sina icke politiskt korrekta forskningsresultat:

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/10/CrockfordUVic.pdf

https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/02/james-cook-universitetet-och-det-ofria-ordet/

Mera om Susan Crockford i länk 3 samt av och om Peter Ridd i länk 4 och länk 5.

Som avslutning ställde Peter Ridd frågan, How reliable are our science institutions. Ja, hur står det egentligen till med miljö- och klimatforskningen vid dagens vetenskapliga institutioner? Han menade att efter 1960t saknas i stort sett den viktiga granskningsprocessen av vetenskapliga rapporter inom miljö- och klimat”vetenskaperna” och rapporternas underliggande data, menade Ridd , de granskas inte alls.

Över allt detta svävade Gretas och Agendans otroliga genomslag och under slutminuterna ställdes den öppna frågan till oss alla, vad är det som styr – Fruktan eller Goda Argument? En mer precis och kanske avslöjande fråga vore:

Vad är det som styr, UNFCCCs Fruktansvärda Agenda eller Goda Argument?

thQMPMAX0W

Science is advanced by the exercise of intellectual freedom and by testing of evidence. Facts are not established by consensus. The history of science over thousands of years is littered with consensus theories that were wrong and sometimes even dangerous.” Prof. Peter Ridd

 En ovanligt berikande konferens! Stort Tack till alla som bidragit.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1 http://www.petitionproject.org/

Länk 2 https://www.heartland.org/publications-resources/publications/nature-not-human-activity-rules-the-climate-pdf

Länk 3 https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/02/State-of-the-polar-bear2018.pdf

Länk 4 https://www.thegwpf.com/peter-ridd-crying-wolf-over-the-great-barrier-reef/

Länk 5 https://www.klimarealistene.com/2019/04/17/peter-ridd-og-ytringsfriheten-seiret/

Länk 6 https://www.klimarealistene.com/2019/10/23/vellykket-klimakonferanse-om-naturlige-variasjoner-og-toleranse/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för denna läsning Ann L-H.

  ”Den naturliga ordningen är självklart att data kommer före analys och gång på gång påpekades hur klimatmodellerna skiljer sig från denna ordning.”

  Det som skrämmer mig är att data ändras för att passa modellerna.
  Därför gäller det att fånga upp de data som ännu inte ändrats. Jag har snöat in på peglarna som vittnar om förändringar i havsnivån. Där finns kanske mer att hämta?

 2. Bim

  Tack Ann!
  Som vanligt, mycket bra redogjort för mötet.
  Här finns en hel del att tugga i sig, så dagen blir fylld av läsning och tankar som kommer att uppta min tid en stor del av dagen.
  Tack igen.

 3. Rolf Mellberg

  O.T.

  Denna kommentar syftar till att fråga om någon här har erfarenhet av att ”föra dialog med alarmister” IRL eller om någon överväger att göra det – hur man i så fall bör gå tillväga.

  Varje fredag genomförs klimatdemonstrationer ca 1 km från min bostad här i Linköping.
  Jag surfade lite och hittade även ett ”klimat”event nu på måndag:
  https://www.facebook.com/events/446101319342822/

  Jag överväger att bevista detta event men har ännu ingen klar plan om jag ska bara sitta tyst i bänken eller börjar ställa ”jobbiga frågor”.

  Det krävs nog en god portion självövervinnelse för att hålla en trevlig samtalston, om jag nu höjer min stämma.

  Detta skulle kunna vara mitt budskap:

  (Du läsare bör först veta att Linköping är redan en mycket extrem kommun som beslutat att vi ska bli CO2-neutrala redan 2025 och för detta satsa 3 miljarder kronor av skattemedel, bl.a. vindkraft i värmland)

  Med all respekt för den goda vilja alla här säkert representerar menar jag att målsättningen CO2 neutralitet är ett helt tomt slag i luften. Det är mest en ytlig uppvisning i ”godhet” som varje LInköpingsbo bidrar till med 18.500 kronor.

  Det finns bara en enda enskild åtgärd som kan bryta den uppåtgående trenden mot alltmer CO2 i atmosfären. Det är att göra något kraftfullt för att motverka att enorma mängder kolkraftverk just nu byggs och planeras runt om i världen. Projekt som även ger väldiga fördelar åt stora mängder fattiga människor och som därför är ”moraliskt sett” mycket svåra att stoppa.

  Den åtgärden är ett massivt införande av kärnkraft!!! Många tusen stora kraftverk.

  Men den kärnkraft som finns idag duger inte, det måste till en radikalt ny och oerhört mycket bättre teknik, som brukar kallas fjärde generationens kärnkraft. Den löser avfallsproblemet och säkerhetsproblemet. Jag åtar mig att hålla en studiecirkel för att förklara för den som har baskunskaper i fysik.

  F.ö. undrar jag om någon har utvärderat riskerna med att fortsätta bygga ut vindkraften i Sverige. En risk vi spelar med är att det blir en vindstilla vintervecka och att det då inte ens går att köpa smutsig kraft från t ex Polen utan att det verkligen blir storskaliga strömavbrott.
  Om det händer åker MP ur riksdagen med dunder och brak, C halveras, flera andra partier kommer att åderlåtas. Det är troligt att M+KD+SD bildar nästa regering med SD som den klart starkaste parten. Betänk den risken!!!

  —-slut—
  Han ni läsare här några synpunkter till detta?
  Är det kanske lönlöst att gå till detta möte?

 4. Ann lh

  # 3 Rolf Mellberg. Ang. Din OT kommentar. I morgon på lördag är det fritt fram för diskussioner som ligger utanför den här tråden, men först då.

 5. jensen

  Tack, välgörande läsning för en tidigare något oroad men nu snarast road och helt avspänd själ.
  Med tanke på alarmisternas ovilja och oförmåga att involveras i diskussioner om grunder för vetenskap,
  konsensus-begreppets ovetenskapliga innebörd, klimat-modellers oförmåga beträffande komplexa områden, allomfattande perspektiv, historiska bakgrundsfakta, mångfalden av kausala alternativ,…så hamnar man i slutsatsen , att CAGW-rörelsen är just en rörelse, tro, sekt, d.v.s. oemottaglig för argument.
  Så man får i stället invänta tidens tand, gentemot manipulativ, ovetenskaplig, propagandistisk, hysterisk själsmördande aktivitet.

 6. Bim

  Ann, Du skriver om
  Susan Crockfor
  Peter Riddd
  Och Anna Wåhlin på närmare håll.
  Listan kan göras lång. Mycket lång, med vetenskapare som måste tystas för att klimathotet skall fungera,

  Här om dagen hörde jag matematik professor Olle Häggström uttala sig om hur det kan komma sig att det finns människor som inte tror på klimathotet. Svaret var ungefär: Ja, jag vet faktiskt inte. De tror inte på vetenskapen. Det är den enda förklaring jag har.

  Tror inte på vetenskapen?
  Anna Wåhlin oceanograf på Göteborgs Universitet med uppdrag att åka ner till Antarktis med en obemannad ubåt som kostar trettio miljoner för att mäta is-tjoklek och havsnivån bland annat. Meningen är ju att skaffa kunskap om det hon mäter. Alltså bidra till vetenskapen, inom ämnet. Resultatet: Att inget särskilt händer med havsnivån som inte hänt de senaste tiotusen åren, var inte vad Göteborgs Universitet förväntade sig.
  Anna fick en varning som löd:
  Kom inte här och försök trolla bort den Globala uppvärmningen.

  Olle Häggström har alltså fel. Det är hans omhuldade vetenskap som inte tror på vetenskapen.
  Olle Häggströms vetenskap vill att Anna Wåhlin reser ner till Antarktis med sin dyra ubåt och kommer hem och ljuger om resultatet- för att inte störa Olle Häggströms vetenskap.
  Varför kan matematik professor Olle Häggström inte hålla sig till gånger-tabellen. Den råder det ju konsensus om. Det kan vi väl alla vara överens om.

  Vetenskapen är fastlagd, därför skall man inte forska längre, så man kan ju undra varför det finns klimatforskare när politikerna inte vill veta sanningen?
  Därför finns det ingen sanning utom den som drivs på de fria medierna, som bland alla andra Klimatrealisterna, som ni just nu läser?
  Ann LHs inlägg i dag handlar om just detta som jag nu funderar över. Tack igen Ann. Du triggar mina tankar.

 7. Lasse

  Tony Heller är en aktiv skeptiker.
  Hans video nedan vittnar om hur media och vetenskapare svängt mellan ytterligheter och när detta skedde.
  https://realclimatescience.com/2019/10/new-video-the-big-switch/

  Vad hände mellan 1970 och 1980?

 8. Ingemar Nordin

  Tack Ann för din utmärkta beskrivning av konferensen!

  Liksom du blev jag lite överraskad av att någon utsåg Otto Pettersson (1848-1941) till vår förste ”klimatrealist”. Det var ett namn som jag aldrig hört talas om så jag kollade runt lite. Han presenteras främst som fysikalisk kemist och havsforskare. Men skrev han om klimatet?

  Jo, jag hittade det här: ”Petterson argued there is two types of tides. The diurnal and the semi-diurnal tide caused by the rotation of the Earth under the gravitational field of the Sun and the Moon. The second type of tide he called theparallactic tide. This tide depends upon the varying distance of the Sun and the Moon and their position relation to the Earth” ..,. ”The most important cycle was the 18.09 yr Saros cycle and the 111 yr cycle which he called “The Greater Saros” (Petterson; 1915, 1930). Ljungman had presented the theory that long-term biomass fluctuation of herring was related to a 111 year sunspot cycle. Now Pettersson found a 111 yr cycle which matched the 111 year cycle in the herring records from Ljungman. Petterson saw there was a relation between the long-term waves and extreme climate events and biomass fluctuations. He found a close relation between the winter temperature at the Ona light house at the Norwegian west coast and the air climate in Sweden (Pettersson, 1914a; Helland-Hansen and Nansen, 1909). From these estimates he argued that hydrographic changes effected the air climate in Scandinavia (Sanders, 1995).”

  http://www.ices.dk/sites/pub/CM%20Doccuments/2003/T/T0203.PDF

  Han fick dock inte så mycket gehör för sin teori bland andra oceanografer. Det är skrivet av Harald Yndestad som argumenterade för en koppling mellan månen/solen och ekosystemet i Barns Hav på konferensen.

  Jag är alltid lite skeptisk till att dra in månen – solen – och andra planeter i det här. Det är för många fria parametrar som man kan skruva på för att hitta korrelationer. Men jag pratade lite med Ole Humlum om teorin i en paus. Och han sa att han också varit rätt skeptisk till en början men börjat luta åt att det ligger något i dessa regelbundna cykler. Så, vem vet. Teorin borde åtminstone vara falsifierbar.

 9. Ann lh

  Bim, jag vet inte om Du läst länk 6 här i inlägget. Det ger betydligt mer information om all klimatforskning som redovisades under konferensen. Det är ju bara en bråkdel av all forskning som pågår för att försöka förstå lite mer om hur klimatsystemet fungerar.
  Vad Olle Häggström har på fötterna för sin uppfattning vet jag inte, men har förstått att han är stark i tron. Det är tvärtemot alla de klimatforskare som resonerade kring data och tolkning under konferensen.
  Peter Ridds ord på slutet i inlägget är ju en härlig smocka till Science is settled och konsensus och annat som aktivisterna tycks vila i.

 10. Ann lh

  # 8 Ingemar, namnet Otto Pettersson har jag hört ”di gamble” tala om som just en mycket idérik person. Han var nog med på Kristineberg en gång i tiden och jag hajade till när hans namn nämndes. Jag uppfattade Yndestads upphöjning av honom till klimatrealist som lite på skoj, men ändå som ett bra exempel på att utgå från data innan man har alltför vidlyftiga idéer.

 11. Lasse

  #8
  Intressant Ingemar-speciellt för en periodare som jag!
  Återkommer till denna:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Alla kurvorna som finns av denna typ har periodicitet som fångas med ”50 årsfiltet”

 12. Lars Cornell

  #6 Bim Var finns källan till,
  ”Kom inte här och försök trolla bort den Globala uppvärmningen.”

 13. tty

  Apropå tidvatten så finns det en del som tyder på att s k ”Heinrich events”, stora utflöden av isberg och plötsligt kallare klimat runt Nordatlanten, utlöses av tidvattenvariationer:

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2007PA001573

  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-3733.pdf

  https://www.nature.com/articles/432460a

  https://www.semanticscholar.org/paper/Megatides-in-the-Arctic-Ocean-under-glacial-Griffiths-Peltier/378c27507cfcc09d2985c439154643cdb331ea87

  Variationer i tidvattnets styrka påverkar också blandningen av olika vattenmassor, särskilt på större djup där den är den dominerande mekanismen, och därmed den termohalina cirkulationen.

 14. Christian H

  Idag kunde man på SVTs texttv läsa rubriken ”20 grader varmare på Svalbard” , en avsiktligt missvisande rubrik som ger intrycket av att denna uppvärmning redan skett. På sidan 130 förklarades senare att att det gäller vintrarna år 2100 och att Svalbard då inte längre kommer att räknas som ett arktisk område. Detta skulle ske om vi inte kunde stoppa koldioxidens ökningstakt. Studien var gjord av Klimatservicecenter, vilka de nu är.

  https://klimatsans.com/2019/10/31/extrem-kyla-i-vastra-usa/ kan man läsa att man noterat nytt köldrekord för oktober i USA exklusive Alaska med – 43 grader C i Peter Sinks, Utah, och i statens största stad Salt Lake City noterades -26 grader C. Inte ett ord om detta har jag sett vare sig på TV eller i våra tidningar. Det är mycket tydligt hur köldrapporter mörkas och alarmistiska fantasier om vår framtid tas som en ovedersäglig sanning. Det är vidrigt att åse medias alarmistiska lögnpropaganda.

 15. Ulf

  Ledare i Expressen om att kommuner måste slänga bort massor av pengar på skyddsåtgärder för det kommer regna massor i Sverige framöver. Hänvisar till någon ny pajas rapport.
  Är rädd för att det svenska fokuset på tramset liksom i Tyskland kommer att förstöra vår industri och export det enda vi har kvar att leva av hör i Sverige. Men det är klart när euron står i 20 kr så slutar folk flyga så det kanske ingår i planen.

 16. Bim

  Ann LH #9
  Nej Ann, jag har inte läst länkarna ännu, men det skall jag göra nu.
  Lars Cornell # 12
  frågade efter länken till uttalandet mot Anna Wåhlin.
  Jag har för mig att det var Du som hade med det i ett inlägg om hennes hemkomst från Antarktis och det var nog nära i tiden när Peter Ridd fick sparken. Det fans med här på KU i vart fall. Killen som fällde kommentaren till Anna var namngiven, Kommer inte ihåg vad för befattning, inom universitet han hade men fick för mig att han var ett pinnhål högre än Anna.

 17. Ann lh

  # 7 Lasse, det hände mycket i slutet av 1960-talet och framåt
  1968 Romklubben bildas, Paul Ehrlich The Population Bomb, studentuppror mot industrisamhället,
  FNs första miljökonferens 1972 i Stockholm var en viktig milstolpe
  1972 Tillväxtens gränser mm FNs Stockholmskonferens
  1978 Temperaturen börjar stig mm

 18. Roland Salomonsson

  Alla ni som skriver artiklar eller kommenterar!!

  SLUTA ange CO2 som växthusgas. Vetenskapligt finns det i praktiken enbart en växthusgas av betydelse – VATTEN/VATTENÅNGA/MOLN. Denna ”gas” står för 95% av växthuseffekten. Alla andra ”gaser” delar på resterande 5%, där f ö Metan har så ”kort” livslängd att den knappast har någon effekt, innan den oxiderat till H2O/CO2. Vatten agerar mot (sol-) strålningens huvuddel av frekvenser. CO2 agerar bara mot enstaka central frekvens, och i övrigt mot frekvenser i resp ändområden, d v s det blir ett stort ”hål” i centrum av frekvensspektrat. CO2 kan omöjligt ha någon större betydelse.

 19. Roland Salomonsson

  Vad jag minns har väl Peter Ridd av domstol återinsatts i sin tjänst med komplett budget. Dessutom har hans institution fått en så omfattande elevtillströmning att resten av universitétets professorer är ”gröna” av avund.

 20. Håkan

  #19 Roland

  Universitetet har överklagat och målet ska prövas igen i högre instans.

 21. Ann lh

  Roland S.
  # 18 Om du läser petitionstexten ser du att de som författat den, inte minst Seitz, skriver om CO2 som en växthusgas. Sedan är nog de allra flesta i branschen överens om att CO2 är en växthusgas om än med ringa betydelse ungefär så som du beskrev cituationen.

  # 19 Källa?

 22. Ingemar Nordin

  SvDs artikel om ett 20 grader varmare Svalbard någon gång i framtiden bygger förstås helt på modeller.

  Ole Humlum har svarat på rapporten (som Svd refererar till) och påpekar att det inte verkar som de har kört modellen bakåt i tiden. För då skulle de sett att det varait varmt på Svalbard även på 30-talet och att den styrande faktorn är havströmmarna (AMO) inte koldioxiden.

  https://svalbardposten.no/leserinnlegg/climate-in-svalbard-2100-en-vurdering/19.10698?fbclid=IwAR2Hpni7Qoxe7rPRe3lLl1CLhG_1kgGQd_r4d62NrziVaWawW1DUZifJ7zo

 23. elias

  #3
  Sveriges andel (43400 ton) av Jordens totala utsläpp av CO2 (36 miljarder ton) är < 1 promille.
  Sveriges andel av världens befolkning är 1/1000 dels promille.
  Det är väl upplysningar som verkar i meningslöshetens namn av vad man gör i Linköping.
  Dessutom borde du själv räkna ut motsvarande siffror om vilka andelar som Linköping utgör i detta sammanhang.

 24. Ben

  #3
  Vi kan gå dit och tillsammans ställa de jobbiga frågorna.

 25. LarsF

  Ocasio-Cortez och påstådd graf från Exxon 1982
  https://www.youtube.com/watch?v=FGVW9vJ773k

  Är detta ”grumpy old men” som vill hämnas tidigare arbetsgivare?
  Hennes lite väl exakta påståenden hur Exxon och vetenskaplig konsesus redan då skulle vetat, vad som är omdiskuterat idag. En ”svala” som detta vittnet med dålig kopia på något gammalt känns lite för bra.

  Att Exxon ens skulle förutsäga hur mycket olja och annat fossilt som idag förbrukas verkar redan det fantastiskt, med Kinas intåg osv.

  En lite längre med andra vittnesmål
  https://www.youtube.com/watch?v=Oa1WPNfW8DU

  Vetenskapradion var ju helt upphetsade förståss.

 26. LarsF

  Hittade graf i denna artikeln
  https://insideclimatenews.org/news/23102019/exxon-scientists-climate-research-testify-congess-denial

  Noterar att det är en grads ökning från 1980, vilket ju inte är faktiska värden från då.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_October_2019_v6.jpg

  Det ger -0.05 grader C till +0.38 grader C 13 månaders average=+0.43 grader verklig utveckling – inte en grad som graf säger.

  Skickligt kör Cortez med värden som vi idag har från 1900 ung. som vore det fakta 1980-2019.

  Noterar också att det ökar temperatur 1 grad per 50% ökning co2 ppm – inte fördubbling för en grad som antas idag.

 27. Lasse

  #17 o #22
  Vad som styr eller vad som är ett resultat av styrning kan man ju alltid fundera kring.
  Jag är ute efter växlingen i forskningsvärlden från att dra kurvan rätt ner i en kommande istid till en kommande värmeperiod som skedde nån gång i början av 1980 talet, 1983! (se film #7)
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  Janske inte underligt att vi som har varit med om bägge perioderna är skeptiska till tvärsäkra uttalanden baserade på kort historik!
  Say no more!

 28. Ann lh

  # 26 Lasse, jag vet inte riktigt vad Du är ute efter, men tror kanske skulle Du få svar på det Du frågar efter i Bernie Lewins ”Searching for the Catasrophe signal – the origins of the IPCC”.
  Det är ett bra tags sedan jag plöjde den och har den inte aktuell, men jag har bläddrat i den lite nu och tror att den kan ge Dig en hel del i kap. 10-12.