Klimatmål och den totalitära drömmen

cop26 ledare

I veckan hade Lena Andersson ett mycket bra inlägg på radions OBS https://sverigesradio.se/avsnitt/den-totalitara-drommen-om-en-klimatanpassad-varld . Det handlar om att när politiken tävlar om grandiosa målsättningar så får ofta frihet och individuella rättigheter stå tillbaka. Hon recenserar även en bok av idéhistorikern Klas Grinell. Som vanligt bör hennes text läsas sakta och med eftertanke. Här är hela texten:

Den totalitära drömmen om en klimatanpassad värld

Världen är enig om att vi måste ställa om, och det skyndsamt. Världen är också full av förslag på hur det ska gå till. Man byter ut energislag och blir vegetarian, upphör att konsumera allt onödigt, slutar flyga och köra fossilbil. Det låter sig sägas, och sägs hela tiden, men det är svårt att se hur det ska gå till, eller nå behövlig effekt, utan att vi först inrättar ett styrelseskick där det inte längre är tillåtet att påverka utomhustemperaturen.

Så låt oss prova det här i Obs, och se vart det bär hän.

I vårt hittillsvarande styrelseskick utgör lagarna spelregler för samhällslivet, men inte mål för det. Ett samhälle byggt på mål är väsensskilt från ett byggt på spelregler. De planekonomiska folkdemokratierna satte upp mål, samt femårsplaner för deras förverkligande. Liberala demokratier har principer, samt spelregler för marknaden. Mål hör ihop med planer, principer med spelregler.

Är då ambitionerna gällande den globala uppvärmningen ett mål eller en princip? Med tanke på att det allt överskuggande målet redan är satt, nollutsläpp, behövs planekonomisk klimatdemokrati bara fram till dess att det är uppfyllt. För att komma dit måste alla utsläppare ställa sig i detta statliga måls tjänst, och produktion och konsumtion styras av målet. Men därefter kan vi åter komma till vila under principer och spelregler.

”Kan klimatet vara rättighetsinnehavare? Så måste vi förstå det.

Ty när målet är nått övergår det i en princip, som blir ett fundament för styrelseskicket. Man får i vårt styrelseskick till exempel inte ha ihjäl varandra. Det är en princip som inte tillåter graderingar. Så när nollutsläpp blivit ett fundament för stat och samhällsliv är det också att betrakta som rättighet. Men vems rätt? Kan klimatet vara rättighetsinnehavare? Så måste vi förstå det. Och klimatet bör vi förstå som Parisavtalets temperaturmål, satt av politiker utifrån deras värdering av vetenskapliga prognoser.

Vi kan således formulera saken som att det är den globala utomhustemperaturen som ges rätten att förbli där den är, en rätt gentemot vilken människorna samtidigt får en plikt.

Något som sällan diskuteras är vilka avvägningar mellan olika värden som behöver göras. Avvägningarna presenteras som om vi valde mellan att skräpa ner på gatorna eller att stoppa skräpet i en papperskorg. Det är oerhört fräckt, för valet har ingen likhet med något så trivialt och självklart, ingen likhet alls med att sluta vara slapp och slarvig. Världens välstånd har inte skapats genom slapphet och slarv.

En som funderat mycket på frågan är idéhistorikern Klas Grinell. I sin bok ”Eudaimonia – om det goda livet i klimatomställningens tid” talar han klarspråk om vad den kommer att innebära. Det är fasaväckande läsning, även om klarspråket hedrar honom.

Eudaimonia är grekiska och brukar översättas med lycka. Grinell vidgar betydelsen till ”ett gott liv”, eller ännu hellre ”mänsklig blomstring”. Han menar att den klimatvänliga tillvaron inledningsvis kommer att präglas av sorg över det som går förlorat, ungefär som när en alkoholist i ett tolvstegsprogram måste acceptera sorgen i att inte få dricka.

”Ständigt dessa verkliga behov!

Men när vi övergett vårt nuvarande överflöd för en mer autentisk livsföring kommer vi så småningom märka att det inte bara är ett gott utan ett blomstrande liv. Vägen dit ska gå genom Aristoteles tänkande och blomstringen ska inträffa genom att vi avskaffar tillväxten men inte dynamiken, individualismen men inte rätten till åsiktsmotsättningar, kapitalismen men inte marknaden (kanske är det bondens marknad författaren tänker på). Någon stagnation ska inte bli fallet, men väl ett andligt välstånd där ”människors och hushålls verkliga behov” är i centrum.

Ständigt dessa verkliga behov! Verkliga behov betyder basbehov och de är inte verkligare än andra mänskliga behov, utan är de behov som äger rum på överlevnadsnivån. Människan kan och vill dock mer än ren överlevnad. I den stund hon fått basbehoven tillfredsställda sätter hon ofelbart siktet mot högre behov, som är lika naturliga för henne men på en mer sammansatt och avancerad nivå.

Vi påminns i boken om att Aristoteles ansåg att människans natur är vad den är, och om att besinning och måtta är aristoteliska dygder. Likväl manas vi till ”omstörtande förändringar”, eftersom läget är akut. Hela vårt samhälle som vi känner det måste förändras i grunden, allt behöver störtas i gruset.
Inför denna olustiga revolution ansluter sig författaren till den anmärkningsvärda uppfattningen att skillnaden i livslängd mellan olika människor ska ses som ”strukturellt våld”. Han fäller det uppseendeväckande omdömet att den liberala rättsstatens verksamhet är att betrakta som våldshandlingar syftande till att upprätthålla ”våra privilegier”. Vidare undrar han om inte alla på jorden borde vara med och fatta beslut i de globala företagen, eftersom alla påverkas av dem. Det ger en icke obetydlig försmak av diktatur, även om det här kallas folkstyre, förnuft och klokhet.

”Ty när naturen fått veto kan inga produktiva tankar tänkas.

Sedan omvälvningen genomförts ska vi inte köpa utan göra själva. Tillsammans ska vi tillverka våra egna möbler, odla vår potatis och sticka våra egna sockar. Vi ska ha gemensam odling och livsmedelproduktion i bostadsområdena, gemensamma kök, gemensamma ateljéer och verkstäder. Vi ska filosofera och kontemplera. Livsmeningen ska komma ur denna gemenskap, med matlag, vandringar och yoga.

Det låter faktiskt som att död genom uppvärmning vore att föredra.

En sak står klar, livet i det nya samhället blir inte bara materiellt stagnerat, utan också själsligt utarmat. Ty när naturen fått veto kan inga produktiva tankar tänkas. När utvecklingen bort från basbehovsnivån förbjudits är människan tvingad till passivitet, för så fort hon strävar mot sin fulla potential kommer naturens rättigheter att kränkas.

Så här står vi nu igen, med samma gamla totalitära dröm om kontroll som alltid gör sig påmind när mänskligheten ska möta en förmodad kris. Varje gång drömmen har prövats har den krävt förtryck och ett fullkomligt undertryckande av vår egen natur, den som våra nuvarande rättigheter är grundade i, och som Aristoteles ständigt utgick från.

Ett vanligt argument i klimatdebatten är att vårt liberala och kapitalistiska system har gjort bankrutt. Det visar sig inte bara i den engradiga temperaturökningen sedan 1860-talet, utan också i att vi lever i en värld där, som Klas Grinell skriver, ”en handfull vita män äger mer än vad hälften av alla människor på jorden sammantaget har”.

Det hör kanske till en annan essä, men nog är det märkligt att det på detta sätt går bra att i förbifarten peka ut en ansvarig grupp genom dess utseendemässiga kännetecken, när samma sak skulle innebära social död och evigt stigma om det yttrades om andra grupper. Att skylla allt på judarna är en sport för kretiner, som faktiskt har fått hård konkurrens av sporten att skylla allt, inklusive utomhustemperaturen, på ”de vita männen”.

webb 18 polaris lenaandersson    Lena Andersson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det var bra. Sedan läste jag en gång till, och då blev det ännu bättre.

  Sprid den artikeln till era politiker. I min kommun Västervik har KF ordförande just erkänt att han vaknade för sent nu när några samhällen håller på att omringas av vindvärk. Som politikerna i planekonomin beslutat men som människorna i marknadsekonomin inte vill ha.

 2. Magma

  En mycket insiktsfull summering av tillståndet i Sverige och EU i dag. Några människors dröm att vandra i den riktningen som Kina lämnade med Mao och vi ser redan att SVT lärt sig ”nyhetsförmedling” av Nordkorea – att lojalt rapportera den korrekta politiska bilden och kritiska dissidenter tystas genom att de utmålas som okunniga, skurkaktiga eller dissidenter.
  Tack till både Lena Andersson och Ingemar Nordin för att ni står upp för ett fortsatt öppet och demokratiskt samhälle!

 3. Sören Gustafsson

  Lite utanför dagens ämne. På 1930-talet var det som jag förstått det en värmeökning klart jämförbar med hur det är/har varit nu/de senaste åren. Var det redan då 1 grad varmare än det var 1850-1860?

 4. Karl Eider

  Om ändå Erika, Greta, Rockström, Prins Charles och alla andra som kräver att vi ska ställa om, ”The Great Reset”, kunde vara tydliga med vad det innebär.

  Att vi ska leva ett asketisk liv, där de få ägodelar vi har ska delas med alla andra. (Kan man kalla det ägodel då?)

  Vi ska ha självhushåll och varje handling vi utför alltid ska vägas mot planetens bästa.

  När vi inte sliter på vår gemensamma åker med att skörda de torftiga grönsakerna som växer där utan gödsel (konstgödsel är inte att tala om, naturgödsel har vi inte heller eftersom vi inte ska ha några djur), så kan vi ägna vår knappa fritid med att meditera. Kanske längta tillbaka till den oskuldsfulla tid då vi var lyckligt omedvetna om att vi är de värsta parasiter som någonsin har levt på jorden.

  Men det jag oroas allra mest för är: hur ska det gå för alla hipsters på Södermalm? Var ska de odla sina grönsaker?

 5. Lasse

  En bra betraktelse av Lena A.

  När det gäller nyttan av klimatåtgärder bör dessa vägas mot nyttan av att avstå från dem.
  Fast lite kan man väl få förbjuda-kryptovalutor som skapas med elåtgång som följd.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Lena A. och Ingemar!
  Om man ska söka se situationen i stort så underordnar naturen sig knappast några övergripande totalitära mål, nej den anpassar sig och utvecklas efter den energi den får främst genom geosfärens kärnenergi och den solenergi som planeten för tillfället erbjuds.

 7. Sören G

  Det beskriver väl ungefär röda kmerernas i Kambodja idealsamhälle eller Maos kina som ledde till massvält.

 8. Evert+Andersson

  Det är både ett sant nöje och lärorikt att läsa Lena Anderssons texter. Alltid en vinkel som är tankeväckande. Den här artikeln är ju väldigt bra.
  Som sagt läs sakta så vi hinner tänka ordentligt.

 9. Karl Erik R

  #4 Karl Eider

  Gödning till våra gemensamma odlingar ska givetvis komma från våra torrdass. WC kommer att avvecklas för att spara på vatten. Tekniken finns redan, en utveckling av utedassen som var ganska vanliga fram till 2a världskriget.

  Tömning av dessa kommer att skapa betydligt fler arbetstillfällen än dagens kommunala avloppssystem och reningsverk.

 10. Lasse

  Ring P1 just nu.
  En man med brytning sätter klimatfrågan i relation till verkliga problem på Globen.
  Afrikanska ledare åker på klimatmöten men har väldigt många andra problem att ta hand om.
  En röst som borde höras!
  Fredspristagaren från Etiopien har verkligen andra bekymmer.

  Människor har en behovstrappa och där finns väldigt stora steg som dessa länder behöver kliva upp på innan de noterar en gradskillnad .

 11. Johan, Uppsala

  För sådär 150 år sedan var runt 75% av alla arbetsföra i landet sysselsatta inom jordbruket, mot idag ca 1,5%. Med den klimatpolitik som idag förs är det troligt i framtiden att fler behöver flytta från sina kontorsjobb i staden och ut på landsbygden för att jobba fysiskt med livsmedelsproduktion i olika former. Men hur många behöver de inom ett klimatvänligt jordbruk vara för att försörja de andra? Ska 25% av befolkningen behöva jobba med jordbruk? 50%? Och vilka är det då som ska flytta? Jag gissar att svaret på detta om man skulle fråga en alarmist är att det är ”någon annan”.

  Det finns ju heller inget som hindrar de som vill ha denna förändring att göra så redan idag. Alla kan ju sälja sin lägenhet mitt i stan och köpa en liten övergiven gård i norrlands inland, flytta dit med familjen, skaffa några höns och odla potatis och morötter. Så varför är det så få som gör det? Den enkla frågan tycker jag oftare ska ställas till de som kräver omvälvande förändring av samhället för att rädda planeten.

 12. Ivar Andersson

  Två meningar skrämde mig:
  – Med tanke på att det allt överskuggande målet redan är satt, nollutsläpp, behövs planekonomisk klimatdemokrati bara fram till dess att det är uppfyllt.
  – Så här står vi nu igen, med samma gamla totalitära dröm om kontroll som alltid gör sig påmind när mänskligheten ska möta en förmodad kris. Varje gång drömmen har prövats har den krävt förtryck och ett fullkomligt undertryckande av vår egen natur, den som våra nuvarande rättigheter är grundade i, och som Aristoteles ständigt utgick från.

 13. Tack Ingemar. Lena är alltid intressant. Och rolig då hon sammanfattar sin syn på den nya världen. ”Det låter faktiskt som att död genom uppvärmning vore att föredra”.
  En aspekt till. Den resa till räddningen som nu är inledd kan vara värre än målet. En outhärdlig resa av medlöpande intellektuell ohederlighet, ekonomisk klimatkorruption och politisk opportunism. I symbios med välmenande klimatreligiöst troende. Vi har sett såna resor förut, kommunismen i färskt minne. Vilket samhälle skapar vi och hur formas människorna under en sån resa. Jag tror att många av oss reagerar mycket mer på resan än på att energikostnaden skulle stiga några procentenheter av BNP

 14. Björn

  Tänkvärt på ett djupare plan av Lena Andersson. Klimatmålens förespråkare tar sig rätten att ha tolkningsföreträde framför alla andra. Genom att tvinga andra att följa den enda rätta vägens doktrin, kvävs frihetlig mänsklig utvecklingspotential, vilken har lagt grunden för en fantastisk utveckling på alla områden. Den planekonomiska dimman har nyss skingrats något, men skall mänskligheten återigen tvingas in i de makthungrigas och trångsyntas föreställningsvärld?

 15. PK

  Tack Ingemar för alla dessa artiklar och tankar du förmedlar. Att människan enligt Klas Grinell skulle sluta som filosoferande bönder är minst ett dubbelt tankefel. Mänskligheten har gjort, och kommer att göra, en fantastisk resa. Att underskatta flexibiliteten hos den arten är nog det största felet av FN mfl. Å andra sidan behövs inget globalt styre är FNs roll borta.

 16. Sten Kaijser

  Jag har sedan länge föredragit benämningen

  FR (Förenta Regeringarna) istället för

  FN (Förenta Nationerna) jag identifierar nämligen inte en regering med nationen

 17. Håkan Bergman

  ”Och klimatet bör vi förstå som Parisavtalets temperaturmål, satt av politiker utifrån deras värdering av vetenskapliga prognoser.
  Politiker sätter inga andra mål än att uppnå eller behålla makten, det är en paradox i vårt system, men vi kan balansera den genom att vara medvetna om den. Så varför blundar så många för den?

 18. Lennart Bengtsson

  Alldeles utmärkt. Så är det med alla vår tids märkliga och abstrusa mål som det om den heliga hållbarheten.

  Det som gör klimatdebatten extra meningslös är att ingen med säkerhet kan säga om väderändringarna blir närmast omöjliga att separera från de väderändringar som vi alla vant oss vid eller att de blir negativa eller kanske rent av positiva. På höga breddgrader torde ju knappast ett varmare klimat vara en nackdel.
  Därtill finns ingen möjlighet att reglera jordens temperatur eller havens vattenstånd. Ingen har till exempel insisterat på få stopp på landhöjningen i Sverige eller för den delen få stopp på jordbävningar och vulkanutbrott.
  I en kanske inte allt för avlägsen framtid kommer många att fråga sig: Vad berodde denna oerhörda dårskap på egentligen?

 19. Sören G

  Bagdad kommer att bli varmare och varmare och varmare. Det hörde jag på P1 i morse . Polisen som mitt i gatan står kommer att drabbas av njursvikt, sa de också. Liksom jordbruksarbetare på olika håll. Normalt har min siesta mitt på dagen när det är varmt. Har man glömt det? Arbeta på fälten när det är varmt begränsar man till morgon och kväll.

 20. #18
  ”I en kanske inte allt för avlägsen framtid kommer många att fråga sig: Vad berodde denna oerhörda dårskap på egentligen?”

  Bra formulerat, och historiskt betraktat så verkar denna totalitära dröm den mest korkade och mest ogenomtänkta. Hittils.
  Hoppas man hinner få vara med om när den rämnar, innan nästa börjar ta form.
  Men det blir sannolikt ingen angenäm syn, ur ett demokratiperspektiv, när förtroende för politik och vetenskap hamnar ännu lägre.

  En fantastiskt bra och väl motiverad artikel förresten. Tack.

 21. Det som gjorde att jag aldrig nappade på klimathotet var när man hävdade att 97 procent var överens om att jorden skulle gå under i närtid. Inte ens om man debatterade multiplikationstabellen tror jag att man skulle komma upp i den siffran men när man debatterar något så kaotiskt och oförutsägbart som klimatet då är man överens. Dessutom kände jag igen siffran 97 som något man använder vid val i demokraturer. Att alla tycker lika betyder inte att man har rätt. I slutet av trettiotalet tyckte majoriteten av tyskarna att Hitler var en toppenkille. Några år senare insåg de flesta att man tyckt fel.

 22. Larry

  18

  Ja en rejäl masshysteri är det. Kanske var vi inte var evolutionärt mogna för internet – att alla plötsligt kunde kommunicera med alla och skrämma varandra.

 23. mattias

  #18. Ja, intressant. Häromdagen var en intervju på SVT från Louisiana. En liten landtunga 2 m.ö.h som vid flera tillfällen drabbats av förödande orkaner. Ändå bor folk kvar där. Liksom även vid San Andreasförkastningen trots återkommande jordbävningar.

 24. Bäckström

  Lena går från klarhet till klarhet.
  Tur att hon fortfarande? har kulturelitens respekt nog för att få sina tankar publicerade i statsmedia. Nåja, hon lär nog bli ”problematisk” tids nog.

  Det hela känns väldigt mycket som gammalt Maltusianskt tankegods i uppiffad version. En slags Feodal ordning med härskare och bönder där allt och alla är kontrollerade in i minsta detalj inte minst via de nya digitala övervakningsmöjligheterna. Tankarna går till den alternativa rörelsen som under 1930-talet växte i USA som ett alternativ till kapitalism och kommunism. ”Technocracy inc”
  Författaren Patrick Wood ger en intressant genomlysning av rörelsen: https://www.youtube.com/watch?v=wNkDiBOO4H0

 25. Sören G #19,

  Just nu verkar det vara runt 30 grader C i Bagdad. Tittar man på hemsidor för klimatet i Irak så säger de att det kan komma upp i 49 grader C i Bagdad. Jag antar att det finns en ansenlig värmeö-effekt i denna stad. De borde se till att få en ordentlig elproduktion så att folk kan installera luftkonditionering.

 26. Sten Kaijser

  Ingemar #25

  Det bästa sättet att värma uteluften — för dem som måste arbeta utomhus i hettan är att så många som möjligt skickar ut på dem som är ute

  men de får ju svalt och skönt inomhus

 27. Bäckström #24,

  ”Tur att hon fortfarande? har kulturelitens respekt nog för att få sina tankar publicerade i statsmedia”

  Ja, hon är i farten både i radion och SvD. Trots att hon vid det här laget tydligt signalerat att hon är skeptisk till klimatlarmen. Men hon har en skarp penna och har många beundrare. Så, vi får hålla tummarna att hon inte blir bannad.

 28. tty

  Apropå närproduktion och ”hållbart jordbruk” är det värt att minnas att det svenska jordbruket under 1940-talet, som var ungefär så effektivt som det var möjligt att bli utan traktorer och med mycket begränsad tillgång på konstgödsel och med utnyttjande av all odlingsbar jord, bara nätt och jämt lyckades försörja en befolkning på knappt 7 miljoner.
  Ett ”hållbart” jordbruk idag, utan konstgödsel och utan naturgödsel (metanskräck!), med betydligt mindre åkerareal (som inte kan återvinnas om den t ex har bebyggts) kan troligen inte ens försörja 5 miljoner människor.

  Vad gör vi av de övriga 5 miljonerna? Bäst att inte fråga…

 29. tty

  #25

  Temperaturer på 50 grader är helt normalt sommartid i södra Irak och det angränsande Khuzistan i Iran.

  Det är intressant att notera att exakt dessa områden (= Sumer och Elam) var civilisationens vagga på Jorden

 30. Sten Kaijser

  tty #29

  det var väl också i de trakterna som det första systemet för att sänka inomhustemperaturer uppfanns

  https://en.wikipedia.org/wiki/Windcatcher

 31. tty

  #23

  ”En liten landtunga 2 m.ö.h som vid flera tillfällen drabbats av förödande orkaner.”

  Man skall ha klart för sig att hela USA:s östkust, från Rio Grande till Bay of Fundy återkommande drabbas av förödande orkaner, i snitt ungefär en gång per århundrade, oftare i söder och mera sällan i norr.

  https://i.pinimg.com/736x/cf/96/c1/cf96c143be7bf51b4fabf269a8bd3a4e.jpg

  Får det folk att flytta bort från kusten? Nej. Får det folk att inte bygga hus precis i strandlinjen? Nej.

  Ta en titt på t ex bebyggelsen på barriäröarna i södra New Jersey:

  https://www.google.se/maps/@39.1858066,-74.6891473,62893m/data=!3m1!1e3

  Hur mycket tror ni kommer att finnas kvar efter att en klass-5 orkan har landat där? I princip absolut ingenting.
  Såhär såg Homestead i Florida ut sedan ”Andrew” (klass 5) passerat 1992:

  https://i.pinimg.com/originals/5c/2d/e2/5c2de2b19cfe9cc3b6766c3258d9e7f4.jpg

  Och då ligger Homestead ändå i inlandet och undgick därmed flodvågorna som gör mest skada och dödar flest.

 32. Håkan Bergman

  Vi hade en irakier på jobbet som nästan skrattade på sig när svennar klagade på temperaturer runt 30 grader. Man får också komma ihåg att luftfuktigheten spelar in, har själv jobbat i industrin där temperaturer på 70 grader inte var ovanligt, men då var det riktigt torr luft. Risken för en ovan är att man inte märker hur mycket man faktiskt svettas, man blir inte blöt svetten ångar bort direkt. En elektriker på ett jobb hade en underbar lösning på problemet obefintlig svett, han tog alltid en runda genom våtpartiet på en pappersmaskin innan han gick tillbaka till basen så att han kunde stryka svetten ur pannan när han gjorde entré.

 33. tty

  #30

  Inte riktigt i samma trakter. De här ”vindtornen” är typiska för den iranska högplatån. För att de skall fungera krävs relativt stabila vindriktningar vilket man har där.

  Där fanns även andra finurliga lösningar, högreståndshus var t ex ofta delvis underjordiska. Jag har t o m sett ett hus som egentligen var två hus på varsin sida om en nedsänkt gård. ”Vinterhuset” låg högt och vette mot söder, ”sommarhuset” var till stor del underjordiskt och vette mot norr.

  Det är f ö mycket möjligt att Dasht-e-Lut öknen i centrala Iran är jordens varmaste plats. Den högsta marktemperaturen någonsin, nära 75 grader, har mätts där av satelliter, men det finns nästan inga väderstationer i området. Jag har bara varit där på våren, och det var inte direkt kallt då heller.

 34. BD-Nille

  #21 Eskil
  Bra kommentar.
  Av 100 olika vetenskapliga hypoteser/modeller över vad som styr klimatet kan alla vara fel. Högst en kan vara rätt, oavsett vad majoriteten anser.

  Betänk hur fel majoriteter och konsensus kan leda, i politiken och i media, nu och historiskt.

 35. Evert+Andersson

  #11 Johan Uppsala

  De får väl köra samma plan som Pol Pot.

 36. tty #73

  ”Jag har bara varit där på våren, och det var inte direkt kallt då heller.”

  OT. Är det du som är Kilroy, som i ”Kilroy was here”? 🙂

 37. Robert Norling

  Tack tty för alla dina kloka och kunniga kommentarer och tack till alla som skriver inlägg på Klimatupplysningen.
  En mycket djup brunn att ösa kunskap ur.

 38. Håkan Bergman

  Ingemar N. #36
  Jag är ingen höjdare på handjagad grafik, kanske nån kan fixa en avatar till tty, t.v. får ni hålla till godo med den här.
  −−−lll−O…O−lll−−−
  . ………… U

  .___tty was here___

  Lite 21:a århundradet.

 39. Håkan Bergman

  Hur hanterar WP tabbar?
  —lll-O–O–lll—
  ……….U
  –tty was here–
  Inge vidare jag fick redigera 2 gånger.

 40. Håkan Bergman

  Men vi lär av misstagen. Nu har vi ju redigeringsfunktionen, genom åren har jag sett försök att klistra in tabulerad data i WP, det är inge höjdare WP strippar alla tabbar och mellanslag, men då kastar man sig över redigeringsfunktionen och har 5 minuter på sig att fixa tabuleringen med punkter eller bindestreck eller vad man nu fördrar eller som passar, punkter är fingradigare än bindestreck, nåt som redan Gutenberg insåg.

 41. Rossmore

  #18

  Några citat:

  ”Future generations will wonder in bemused amazement that the early 21st century’s developed world went into hysterical panic over a globally averaged temperature increase of a few tenths of a degree, and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a roll-back of the industrial age”

  Dr Richard Lindzen

  Orkar inte leta länk.

  Nästa:

  ”Det märkliga är ju detta: man får inte blanda ihop väder och klimat om man tvivlar en aning på de värsta katastrofscenarierna, men vill man leda i bevis att allt går åt helvete, finns inga sådana hinder.
  Mer regn? Klimatkatastrof. Mindre regn? Klimatkatastrof.
  Varmare? Klimatkatastrof. Kallare? Klimatkatastrof.
  Ingen snö? Klimatkatastrof. Mer snö? Klimatkatastrof.
  Alla vägar bär till apokalypsen.”

  Johan Hakelius/Expressen 20210130

 42. johannes

  #22 Larry
  Bra iaktagelse. Alla skrämmer alla.
  Klimathysterin tillkom och ökar i samma takt som antalet individer uppkopplade.
  Går säkert att göra en exakt formel för det.

 43. Benny

  Vi ska nog vara glada att lilla istiden tog slut ca 1870 och att temperaturen höjts ca en grad globalt! Detta har medfört att enorma landarealer i Nordamerika, Ryssland och norra Europa har fått längre växtsäsonger och ökade skördar! Utan denna klimatförbättring hade vi haft massvält sedan länge! Och stora arealer kan odlas upp om klimatförbättringen fortsätter, tyvärr är det nog så att den minskade solaktiviteten tyder på att vi åter är på väg mot kallare tider! Samtidigt i Glasgow verkar inte tokstollarna ens förstå vad som händer utan svamlet bara fortsätter.

 44. En annan

  Fast hon närmar sig pudelns kärna, vad blir konsekvenserna av/om vi snabbt ska ställa om till ett ”hållbart samhälle”? För det är det vi måste kräva av SVT och SR, att exemplifiera på ett för poplasen tydligt sätt! Inte att som jag hörde häromdan skönmåla ett samhälle som hippsvipps ska kastas 100 år tillbaks i sin levnadsföring Att tro att en cirkulär ekonomi som dessutom ska understödjas av en svajig tillgång på energi.
  Därför måste faktiskt PS göra en konsekvensanalys av sina framtida drömmar. Jag väntar….

 45. En annan

  Hennes styrka är just att se det från den lilla människans perspektiv. Många kloka artiklar här belyser tveksamheterna om CGW ur ett vetenskapligt perspektiv men att just göra en konsekvensanalys av hur det kommer att drabba oss om klimatmånglarna går fullt ut saknas ibland, dock börjar nog populasen vakna, när vindkraften svajar i Europa börjar fler att höja på ögonbrynen, konflikter vi inte trodde vara möjliga kan inom en snar framtid utspelas på Europas gator, tar man ifrån medborgarna trygg energitillgång till rimliga priser kan vad som helst hända, var så säker, alla Europeer bor inte i en humanitär stormakt! Utblottade Fransmän ruttnade också på aristokratiska skitstövlar som sög ut dem…

 46. Lars Thorén

  #29
  Vår ensamkommande son från Iran berättar att Khuzistan är känt för höga temperaturer.
  Inget ovanligt alltså.

 47. Christian H

  #43 Benny

  Javisst ska i vi vara glada om temperaturen skulle stiga med någon grad. Landmassan är störst omkring sextionde breddgraden och jättelika områden i främst Canada och Ryssland skulle då kunna producera livsmedel till en ökande befolkning. Spektaklet i Glasgow kan inte ändra på klimatet. Det är bara ett uttryck av förljugenhet och storhetsvansinne att påstå något annat. Det hundratal klimatmodeller man hänvisar till, har alla visat sig felaktiga och att basera åtgärder på dessa är inget annat än ren idioti. Okunnighet är styrka skrev Orwell och denna åsikt styr nu klimatdebatten bland politiker och mediafolk.

 48. Ulf

  Lena Andersson är intellektuellt och personlighetsmässigt vår tids Orwell. Hon sätter ord på exakt det som gör att jag finner hela denna klimatkarusell så fruktansvärt obehaglig. Hon ser det verkliga hotet precis som Orwell gjorde. En briljant analys.

 49. Alienna

  #18 L.Bengtsson

  Apropå: ”Vad berodde denna oerhörda dårskap på egentligen?”

  Är du själv inräknad i denna dårskap, eller är du undantagen…?

 50. Magma

  # 49
  Dårskapen är djupast hos dem som driver alarmistiska budskap som skrämmer våra unga, och hos dem som hänger sig till att rösta om vad i forskarnas rapporter som får komma allmänheten till känna och vad som får räknas som klimatpåverkan.
  Som exempel räknar en sann klimattroende samtliga värmerelaterade rapporter som klimatberoende, medan köldrelaterade rapporter räknas som väder …

 51. Nils Andersson

  Fantastiskt!

  Analysen är bländande. Och beskriver precis hur klimatmål åsidosätter demokrati och etablerar Grönetariatets Diktatur.
  nilspone@aol.com

 52. stig morling

  Jo då, Lenas vassa penna är ett ”ljus i mörkret”! Däremot, att en lärdomshistoriker inte har någon pejling på vad som de mäktiga har åstadkommit genom historien är med är mer än skrämmande!
  Tyvärr får vi nog konstatera, att gänget Hitler, Stalin och Mao, som ”lyckades” ta kol (sic!) på ca 120 000 000 medmänniskor, var små ”klantstakar” Med hänsyn till de förmenta kraven om max 5 miljarder människor var de ju inte ens dilettanter!
  Men, redan när vi hade ett vattenseminarium år 1995 hade vi en lärd man som ansåg att ”vi var för många på jorden” Han fick då ett svar från professor Marget Maxie, i ”bioethics”: ”Ja, du kan göra en sak i sammanhanget!” och visade med en gest! Alla de som hävdar att vi är för många på vår glob anser utav någon anledning, att det är alltid några andra som ”skall bort!”

 53. Frågan om ett kontrollerat ”klimatsamhälle” har en finansiell kontrollmekanism som gör det Lena Andersson talar om ännu mer diktatorisk. I samband med COP26 har sådana diktatoriska finansiella mekanismer också lanserats. Steigan.no har i denna artikel pekat på problemet: https://steigan.no/2021/11/finanskapitalens-korporative-maktovertakelse/